Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Виставка нових надходжень (жовтень 2013 р.)
П'ятниця, 08 листопада 2013, 10:13

До уваги користувачів! Повний перелік нових надходжень ви можете знайти на сайті бібліотеки у розділі Нові надходження

Книги:

Країзнавство

Україна і світ [Текст] : (країни/території світу, показники соціально-економічного розвитку, зв’язки з Україною, офіційні контакти) : навч. посібник / Д. Г. Кучеренко [та ін.] ; ред. В. Є. Сахаров ; МОН України, Нац. акад. управління. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 416 с. - ISBN 978-611-01-0160-8.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

Експертиза харчових товарів

Батутіна А. П. Експертиза товарів (практикум) [Текст] : навч.посіб. / А. П. Батутіна, І. В. Ємченко, А. О. Троякова . - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 396 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-966-2025-38-5.

Місце знаходження ВВЛ

 

 

 

 

 

 

 

Електроніка

Колонтаєвський Ю. П. Електроніка і мікросхемотехніка [Текст] : підручник / Ю. П. Колонтаєвський, А. Г. Сосков ; ред. А. Г. Сосков. - 2-ге вид. - Київ : Каравела, 2009. - 416 с. - Бібліогр.: с. 395-396. - ISBN 966-8019-38-5.

Місце знаходження ВВЛ

 

 

 

 

 

 


Розрахунок з'єднань електромеханічних систем [Текст] : навч. посіб. / І. В. Петко [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 150 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с.149. - ISBN 978-966-418-118-8.

Місце знаходження ВВЛ

 

 

 

 

 

 

 

Програмування

Програмування в середовищі професійних бухгалтерських пакетів [Текст] : підручник / В. С. Костирко [та ін.] ; Укоопспілка, ЛКА. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 352 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 343-345. - ISBN 978-617-574-067-5.

Місце знаходження ВВЛ

 

 

 

 

 

 

Цифрові інформаційні технології

Косинський В. І. Сучасні інформаційні технології [Текст] : навч. посіб. / В. І. Косинський, О. Ф. Швець. - 2-ге вид., випр. - Київ : Знання, 2012. - 318 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-346-967-6 (м'яка палітурка).

Місце знаходження ВВЛ

 

 

 

 

 

 

 

Комп'ютерна техніка

Злобін Г. Г. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Злобін, Р. Є. Рикалюк ; МОНМС України, ЛНУ ім. І. Франка. - Київ : Каравела, 2012. - 224 с. - Бібліогр.: с. 223. - ISBN 966-8019-41-5.

Місце знаходження ВВЛ

 

 

 

 

 

 

 

Перша медична допомога

Григус І. М. Перша медична допомога [Текст] : підручник / І. М. Григус, М. Я. Романишин. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 176 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-966-418-223-9.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

Історія України

Бакалець О. А. Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ ст. [Текст] : навч. посіб. (конспект лекцій, персоналії, таблиці, документи, хрлнологія, словник) / Олексій Андрійович Бакалець ; МОН України, Глухівський нац. пед. ун-т ім. О.Довженка. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 573 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-966-2025-99-6.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

Всесвітня історія

Голованов С. О. Всесвітня історія [Текст] : навч. посіб. / Сергій Олександрович Голованов. - 2-ге вид. - Київ : Каравела, 2012. - 296 с. - Бібліогр.: с. 292-295. - ISBN 966-8019-53-9.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

Історія культури

Греченко В. А. Історія української культури [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. А. Греченко, К. В. Кислюк. - Київ : Кондор, 2013. - 352 с. - Бібліогр.: с. 322-329. - ISBN 978-966-2781-56-4.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

Економіка

Стадник В. В. Менеджмент [Текст] : підручник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. - Вид. 2-ге, випр. і доповн. - Київ : Академвидав, 2010. - 471 с. - (Серія "Альма-матер"). - Бібліогр.: с.466-471. - ISBN 978-966-8226-41-0.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

Гладкий О. В. Менеджмент регіонального розвитку [Текст] : навч. посіб. / Олександр Віталійович Гладкий. - Київ : Академвидав, 2013. - 248 с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 244-246. - ISBN 978-617-572-048-6. - ISBN 978-966-8226-89-2 (сер.).

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Бізнес-планування [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Васильців [та ін.]. - Київ : Знання, 2013. - 207 с. - Бібліогр.: с. 195-199. - ISBN 978-966-346-996-6.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

 


Домарадзька Г. С. Прогнозування і макроекономічне планування [Текст] : навч. посіб. / Г. С. Домарадзька, Т. М. Гладун, Р. В. Фещур. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 211 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 966-2025-22-7.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

Економічна теорія: Політекономія [Текст] : підручник / Київ. НУ ім. Т. Шевченка ; ред. В. Д. Базилевич. - 8-ме вид., переробл. і доповн. - Київ : Знання, 2012. - 702 с. - (Серія "Класичний університетський підручник"). - Бібліогр. в кінці глав. - ISBN 978-966-346-914-0 (тв. палітурка). - ISBN 978-966-346-878-5 (сер.).

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 


Банківська безпека [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Вовчак [та ін.]. - Київ : Знання, 2013. - 237 с. - Бібліогр.: с. 213-223. - ISBN 978-617-07-0092-6.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 


Кредитування та ризики [Текст] : навч. посіб. / МОН України, Київський НУ технологій та дизайну. - Київ : Професіонал, 2008. - 480 с. - Бібліогр.: с. 470-473. - ISBN 978-966-370-089-2.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

Колесников О. В. Економіко-фінансова діяльність будівельних підприємств [Текст] : навч. посіб. / Олександр Володимирович Колесников. - 2-е вид., переробл. і доповн. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 240 с. - ISBN 978-617-673-129-0.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

Дипломатія

Палеха Ю. І. Документування в дипломатичній діяльності [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, В. В. Пристайко ; МОНМС України. - Київ : Ліра-К, 2012. - 284 с. - Бібліогр.: с. 273-281. - ISBN 978-966-2609-08-0.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

Криміналістика

Криміналістика [Текст] : навч. посіб. для підготовки іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 200 с. - Бібліогр.: с. 193-194. - ISBN 978-611-01-0478-4.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

Логістика

Балабанова Л. В. Логістика [Текст] : підручник для студ. ВНЗ / Л. В. Балабанова, А. М. Германчук ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 368 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 359-362. - ISBN 978-617-574-072-9.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

Юридична діяльність

Гусарєв С. Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Станіслав Дмитрович Гусарєв, О. Д. Тихомиров. - 4-те вид., стереотип. - Київ : Знання, 2010. - 495 с. - ISBN 978-966-346-857-0.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

Правознавство

Правознавство [Текст] : практикум / С. В. Дрожжина [та ін.] ; МОНМС України. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 328 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-617-574-091-0.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

Безпека життєдіяльності

Безпека життєдіяльності [Текст] : підручник / О. І. Запорожець [та ін.] ; МОНМС України. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 448 с. - Бібліогр.: с. 436-443. - ISBN 978-617-673-150-4.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

Наука

Палеха Ю. І. Основи науково-дослідної роботи [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш ; МОНМС України. - Київ : Ліра-К, 2013. - 336 с. - Бібліогр.: с. 302-311. - ISBN 978-966-2609-31-8.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура мовлення

Пасинок В. Г. Основи культури мовлення [Текст] : навч. посіб. / Валентина Григорівна Пасинок. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 184 с. - Бібліогр.: с. 180-183. - ISBN 978-617-673-006-4.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

Літературознавство

Демченко С. А. Давня українська література (Х-ХVІІІ століття) [Текст] : практикум : навч. посіб. / С. А. Демченко, Ю. М. Сафонов. - Київ : Знання, 2013. - 232 с. - ISBN 978-617-07-0097-1.

Місце знаходження ВЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Художні твори

Українська література XI-XVІІІ ст. [Текст] : хрестоматія / ред. П. В. Білоус. - Київ : Академія, 2011. - 685 с. - Бібліогр.: с. 681-682. - ISBN 978-966-580-350-8.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Мистецтво

Плазовська Л. В. Декоративне мистецтво (в практиці вчителя образотворчих дисциплін) [Текст] : навч. посіб. / Любов Василівна Плазовська. - Київ : Кондор, 2013. - 258 с. - Бібліогр.: с. 250-257. - ISBN 978-966-2781-23-6.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

Філософія історії

Предборська І. М. Філософія історії [Текст] : навч. посіб. / І. М. Предборська, С. О. Ганаба. - Суми : Університетська книга, 2012. - 232 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-680-615-7.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

Психологія

Ставицька Світлана Олексіївна. Соціальна психологія: практикум [Текст] : навч. посіб. / С. О. Ставицька, В. В. Волошина ; Ін-т соціології, психології та управління Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Каравела, 2013. - 320 с. - Бібліогр.: с. 311-319. - ISBN 978-966-2229-50-9.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 


Павелків Р. В. Загальна психологія [Текст] : підручник / Роман Володимирович Павелків . - Вид. 4-те, доповн. - Київ : Кондор, 2013. - 576 с. - Бібліогр.: с. 568-570. - ISBN 978-966-351-281-5.

Місце знаходження ВЧЗ

 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday680
mod_vvisit_counterYesterday430
mod_vvisit_counterThis week5185
mod_vvisit_counterLast week5700
mod_vvisit_counterThis month23964
mod_vvisit_counterLast month28966
mod_vvisit_counterAll days2978577

We have: 13 guests online
Your IP: 18.207.106.142
 , 
Today: вер. 26, 2020

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер

Соцмережі

AddThis Social Bookmark Button