Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (червень 2012 р.)
Середа, 04 липня 2012, 15:23
1 Hearing before the Subcommittee To Investigate the Administration of the Internal Security Act and Other Internal Security Laws of the Committee on the Judiciary United States Senate. Eighty-ninth Congress. First Session (March 26, 1965) [Текст] / Murder International, INC. - Washington : Committee on the Judiciary, 1965. - 176 с.
2 List of contributors [Текст] : as of Sept. 22, 1986 / Комісія захисту громадянських прав - Комітет Українців Канади. - [Winnipeg] : [б.в.], 1986. - 105 с.
3 Report of Civil Liberties Commission to the Fifteenth Congress Ukrainian Canadian Committee [Текст] : 10 - 13 october 1986 / Комісія захисту громадянських прав - Комітет Українців Канади. - Winnipeg : [б.в.], 1986. - 50 с.
4 Ільницький-Занкович, Іван. Вчімся військового словництва [Текст] / І. Ільницький-Занкович. - Краків : Українське вид-во, 1941. - 72 с.
5 Бюлетень [Текст] : матеріяли IV -ої наук. конф. НТШ - Торонто. Ч. 1 (4) грудень 1953 / Наук. т-во ім. Т. Шевченка. - Торонто : Гомін України, 1953
6 Величківський, Микола. Наші втрати 1958 р. [Текст] / М. Величківський. - New York : Український господарник, 1958. - 32 с.
7 Гайовий Я. Без сорому, без віри, без чеснот [Текст] : коментар на кн. С. Мечника "Під трьома окупантами" / Я. Гайовий. - Чікаго : [б.в.], 1963. - 22 с.
8 Дорошенко, Володимир. Огнище української науки. Наукове Товариство імені Т. Шевченка [Текст] / В. Дорошенко. - Нью Йорк ; Філядельфія : America [друк], 1951. - 116 с.
9 Заклинський , Мирон. Вклад України в світову культуру [Текст] / М. Заклинський . - [Б. м.] : Вид. КПС ЗДА, [195?]. - 66 с.
10 Звіт генерального секретаря секретаріяту СКВУ Миколи Павлюка за 1968-1969 роки [Текст] / Світовий Конґрес Вільних Українців. - Торонто : [б.в.], 1973. - 50 с.
11 Кершенштайнер, Ґеорґ. Що таке державногромадянське виховання [Текст] / Ґ. Кершенштайнер ; авторизований пер. із третього ляйпціґського вид. В. Сімович. - Раштат ; Київ : Нові виховничі шляхи : Союз Визволення України [друк], 1918. - 94 с.
12 Кушнір, Михайло. Велич мистецтва й відродження культури [Текст] / М. Кушнір. - Торонто : Гомін України, 1986. - 53 с.
13 Млинарж, Зденек. Холодом веет от Кремля [Текст] / З. Млинарж ; пер. Л. Силницкая ; ред.: Л. Алексеева, Б. Шрагин. - New York : Проблемы Восточной Европы, 1988. - 299 с.
14 Музей української культури у Свиднику [Текст] : путівник по експозиції / упоряд. М. Русинко. - Кошици : Східнословацьке вид-во, 1981. - 105 с.
15 Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій [Текст] / О. С. Онищенко [та ін.]. - Київ : НБУВ, 2011. - 160 с.
16 Падох, Ярослав. Нарис історії українського карного права [Текст] / Я. Падох ; авт. передмови Л. Окіншевич. - Мюнхен : Молоде життя, 1951. - 131 с.
Математика [22.1]
1 Риндик С. Збірник алгебричних задач [Текст] / С. Риндик. - Мюнхен : Вернигора, 1947. - 88 с.
Фізика [22.3]
1 Шіндлєр, Франц. Фізика для вищих початкових шкіл [Текст] / Ф. Шіндлєр ; пер. з нім. А. Сабат ; ред. Т. Губенко. - Київ ; Відень : Вернигора, 1918. - 93 с.
Загальна і неорганічна хімія [24.1]
1 Астахов, Олександр Іванович. Посібник з хімії для вступників до вузів [Текст] / О. І. Астахов, Г. І. Касьяненко. - Київ : Радянська школа, 1970. - 304 с.
2 Хімія [Текст] : [підручник для 9-11 класів шкіл УРСР] / Ю. В. Ходаков [та ін.] ; ред. С. Г. Шаповаленко. - Київ : Радянська школа, 1962. - 480 с.
Фізична хімія. Хімічна фізика [24.5]
1 Мацевитый, Владимир Михайлович. Физико-технические аспекты адгезии твёрдых тел [Текст] : [монография] / В. М. Мацевитый, И. Б. Казак, Е. В. Вакуленко. - Киев : Наукова думка, 2010. - 253 с.
Геодезичні науки. Картографія [26.1]
1 Атляс України й сумежних країв [Текст] / Наук. т-во ім. Т. Шевченка. - [Б. м.] : Укр. вид. ін-т, 1937. - 48 с.
2 Геодезія, картографія і аерофотознімання [Текст] : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 75 / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. - 175 с.
3 Топографія [Текст] / Військовий Центр при ЗП УГВР. - [Б. м.] : ВЦ при ЗП УГВР, 1948. - 160 с.
Геологічні науки [26.3]
1 Биковський, Лев. Україна над океаном [Текст] / Л. Биковський. - Франкфурт : [б.в.], 1946. - 23 с.
Географічні науки [26.8]
1 Дідюк, Василь. Україна - мій рідний край [Текст] : з циклю: Українознавчі студії / В. Дідюк. - Торонто : ОВИД, 1963. - 16 с.
2 Дорошенко , Дмитро. По рідному краю [Текст] : подорожні вражіння й замітки / Д. Дорошенко . - Нью Йорк : Накладом Вид-ва Корпорації "Булава", 1956. - 155 с.
3 Жарський, Едвард-Андрій. Географія України [Текст] : додаток до "зошита для вправ" / Е-А Жарський. - Нью-Йорк : Шкільна Рада УККА, 1964. - 32 с.
4 Рудницький, Ярослав-Богдан. З подорожі на Мальту 1962 р. [Текст] / Я-Б Рудницький. - Мюнхен ; Валетта ; Вінніпеґ : Накладом Укр. Т-ва Закордон. Студій, 1962. - 14 с.
5 Русов, Юрій Олександрович. На північ [Текст] : подорожні записки / Ю. Русов. - Торонто : Накладом автора, 1955. - 48 с.
6 Сірий, Юрій. Україна земля моїх батьків [Текст] / Ю. Сірий. - Нью-Йорк : Об-ня працівників дит. л-ри, 1952. - 63 с.
7 Скегар Г.Г. По Америці [Текст] / Г. Г. Скегар. - Winnipeg : Iwan Andrusiak, 1940. - 225 с.
Країнознавство [26.890]
1 Дутчак, Володимир. Долею даровані зустрічі [Текст] : дорожні нотатки / В. Дутчак ; ред. С. Кузьменко. - Буенос-Айрес : Вид-во Юліяна Середяка, 1990. - 80 с.
2 Наша Канада [Текст] / Community Programmes Branch, Department of Education. - Toronto : [б.в.], [1947?]. - 94 с.
3 Онацький, Євген Дометійович. Їду до Аргентіни [Текст] : подорож емігранта / Є. Д. Онацький. - Вінніпеґ ; Торонто : Новий шлях, 1971. - 73 с.
4 Рудницький, Степан. Початкова географія для народних шкіл [Текст] / С. Рудницький. - Київ ; Львів ; Відень : Вернигора, 1919. - 192 с.
5 Рудницький, Ярослав-Богдан. З подорожі до Скандинавії 1957 [Текст] / Я. Рудницький. - Вінніпеґ ; Осло : Іван Тиктор, [1957?]. - 136 с.
6 Рудницький, Ярослав-Богдан. З подорожі навколо півсвіту 1955 [Текст] / Я. Рудницький. - Вінніпеґ ; Торонто : Іван Тиктор, 1955
7 Рудницький, Ярослав-Богдан. З подорожей по Італії [Текст] / Я. Рудницький. - Вінніпеґ ; Рим : Новий шлях [друк], 1965. - 124 с.
8 Рудницький, Ярослав-Богдан. З подорожей по Канаді 1949-1959 [Текст] / Я. Рудницький. - Монтреал ; Вінніпеґ ; Ванкувер : Іван Тиктор, [1959?]. - 128 с.
Загальна біологія [28.0]
1 Гирд, Денис. Еволюція в образках [Текст]. Ч. І. Містить в собі виклади з астрономії - геольогії - зоольогії / Д. Гирд ; пер. з англ. П. Крат. - Торонто : Накладом студ. Вільної Школи ім. М. Павлика : Друкарня "Робітничого Слова", 1918. - 185 с.
2 Гласс Л. От часов к хаосу [Текст] : ритмы жизни / Л. Гласс, М. Мэки ; пер. з англ. Р. И. Селькова ; ред. Е. Е. Сельков. - Москва : Мир, 1991. - 248 с.
Ботаніка [28.5]
1 Боровський М.Л. Рослини переселені з України до Канади ("Євшан зілля") [Текст] / М. Л. Боровський. - Winnipeg : Trident Press [druk], 1967. - 48 с.
Зоологія [28.6]
1 Лазорко, Володимир. Матеріяли до систематики і фавністики жуків України [Текст] / В. Лазорко. - Ванкувер : [б.в.], 1963. - 123 с.
Антропологія. Біологія людини [28.7]
1 Білоусов М. Наше тіло [Текст] / М. Білоусов. - Харків : Держ. вид-во України, 1922. - 63 с.
2 Павлічук М. Коротка анатомія [Текст] : для студ. медицини. Ч. 1 / М. Павлічук ; авт. передмови А. Старков. - Прага : Укр. громадський вид. фонд, 1925. - 115 с.
3 Раковський, Іван. Людина [Текст] : опис будови людського тіла для шкіл та самоосвіти / І. Раковський. - Київ ; Львів ; Відень : Вернигора, 1919. - 41 с.
Кібернетика [32.81]
1 Буров, Євген Вікторович. Концептуальне моделювання інтелектуальних програмних систем [Текст] : монографія / Є. В. Буров. - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2012. - 431 с.
Обчислювальна техніка [32.97]
1 Боон К. Паскаль для всех [Текст] / К. Боон ; пер. В. С. Макаров ; ред. Н. Н. Слепов. - Москва : Енергоатомиздат, 1988. - 189 с.
Хімічна технологія. Хімічні виробництва [35]
1 Рудик, Борис. Характеристика і властивости ніклевих порошків з сульфатної і карбонатної системи [Рукопись] : докторська праця на одержання титулу доктора УТГІ / Б. Рудик[1969?]. - 398 с.
Громадське харчування. Кулінарія [36.99]
1 Городина й овочі [Текст] : куховарські приписи / Союз Українок Америки. - Филаделфія : Америка [друк], 1955. - 31 с.
2 Кулінарні секрети сестри Ольги [Текст] / упоряд. і опрац. В. Манько. - Львів : Свічадо, 2012. - 127 с.
Спеціальне рослинництво [42]
1 Архімович, Олександр. Зміни в географічному розташуванні технічних культур в Україні [Текст] : відбитка з Наукових Записок т. XVIII / О. Архімович. - Мюнхен : [б.в.], 1968/1969. - 20 с.
2 Онуфрійчук Ф. Квіти [Текст] / Ф. Онуфрійчук. - Вінніпеґ : Тризуб, 1956. - 104 с.
3 Розгін, Іван. Володимир Л. Симиренко [Текст] : короткий нарис життя та наукової й громадської діяльности / І. Розгін, О. Архімович, М. Боровський. - Вінніпеґ : Накладом Укр. Вільної Академії Наук, 1959-1960. - 80 с.
Лісове господарство [43]
1 Фотинюк, Теодор. Гриби та їх перерібка [Текст] / Т. Фотинюк. - Краків : Українське вид-во, 1941. - 98 с.
Загальне тваринництво [45]
1 Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2(8) / Нац. акад. аграр. наук України, . - Запоріжжя : ІМТ НААН, 2011. - 239 с.
2 Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1(7) / Нац. акад. аграр. наук України, . - Запоріжжя : ІМТ НААН, 2011. - 269 с.
Мисливське господарство. Рибне господарство [47]
1 Боберський, Юрій Юліанович. Кутай звіра [Текст] : наук. нарис карпатських біотехн. знань / Ю. Ю. Боберський. - Івано-Франківськ : Лілея -НВ, 2012. - 120 с.
Соціальна гігієна та організація охорони здоров'я [51]
1 Герич, Ігор Дионізович. Герич Дионізій Іванович: сто випадків з практики районного хірурга [Текст] / І. Д. Герич. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2011. - 247 с.
Загальна терапія [53.5]
1 Гіпнотизм і суґґестія [Текст] : короткі і популярні вказівки до гіпнотизованя і піддавання суґґестій в цїлях лїчничих і педагогічних. Ч. ІІ, практична. - Вінніпеґ : Накладом Руської Книгарнї, [?]. - 40 с.
2 Жук М. Перша допомога [Текст] / М. Жук. - Гайденав : Заграва, 1946. - 80 с.
3 Носаль М.А. Лікарські рослини і способи їх застосування в народі [Текст] / М. А. Носаль, І. М. Носаль ; ред. В. Г. Дроботько. - Київ : Держмедвидав УРСР, 1963. - 299 с.
Внутрішні хвороби [54.1]
1 Ukradyhа, Filimon J. The formation of urine by the kidney [Текст] / F. J. Ukradyh. - Munich : Logos [druk], 1967. - 333 с.
Стоматологія [56.6]
1 Петруска, Магложата. Пародонтально-имплантологическая пластическая хирургия [Текст] : монография / М. Петруска, Я. Петруски ; науч. ред. изд. на рус. яз. М. М. Угрин ; пер. з пол. В. Михалик. - Львов : ГалДент, 2012. - 253 с.
Суспільні науки [60]
1 Волонтерство - шлях до успіху [Текст] / Центр європейських ініціатив, Міжнар. фонд "Відродження". - Суми : [б.в.], 2011. - 54 с.
2 Оцінка потреб дитини та її сім’ї: від теорії до практики [Текст] : навч. посіб. У 2-х ч. Ч. 1 / І. Д. Звєрєва [та ін.]. - Київ : Задруга, 2011. - 224 с.
Соціологія [60.5]
1 Ахелїс, Тома. Начерк социольоґії [Текст] / Т. Ахелїс ; пер. Якименко. - Коломия : Галицька Накладня Якова Оренштайна, [1932?]. - 160 с.
Джерелознавство [63.2]
1 Тайни цїсарської родини в Відни [Текст] : опис житя австрійських пануючих. - Winnipeg, Man. : Укр. вид. спілка в Канаді, [1920 ?]. - 124 с.
2 Терлецький, Михайло Миколайович. Контури роду Драго-Сасів [Текст] / М. М. Терлецький. - Львів : Центр Європи, 2005. - 160+10 с.
Історія частин світу та окремих країн [63.3(3)]
1 5 лет Института по изучению истории и культуры СССР (1950-1955) [Текст] / ред. М. А. Миллер. - Мюнхен : Metreweli A. [друк], 1955. - 39 с.
2 Іванис, Василь. До проблеми Кавказу [Текст] / В. Іванис. - [Б. м.] : Українські вісті, 1960. - 70 с.
3 Височенко А. С.С.С.Р. без маски [Текст] / А. Височенко. - Вінніпеґ : Накладом і друком Нового Шляху, 1952. - 196 с.
4 За правду про Україну [Текст] / Укр. Публіцист.-Наук. Ін-т. - Chicago : [б.в.], [1962]. - 20 с.
5 Калинник О. Годі мовчати! [Текст] : злочинна діяльність УРДП серед української еміграції / О. Калинник. - [Б. м.] : На чужині, 1950. - 16 с.
6 Кедровський В. Рижське Андрусово [Текст] : спомини про російсько-польські мирові переговори в 1920 р. / В. Кедровський. - Вінніпеґ ; Ман : Накладом Укр. видав. спілки в Канаді, 1936. - 64 с.
7 Книш, Ірена. Перші кроки на еміграції [Текст] : з недавно минулого / І. Книш. - Вінніпеґ : Культура й Освіта, 1955. - 39 с.
8 Коваленко, Микола. Промова [Текст] : виголошена 26 травня 1946 р. в Буенос Айресі на академії в память героїв визвольних змагань - голови директорії та головного отамана УНР Симона Петлюри та полковника Євгена Коновальця, улаштованій спільними силами укр. т-в "Просвіти" та "Відродження" / М. Коваленко. - Буенос Айрес : [б.в.], 1947. - 18 с.
9 Королева України. Свята княгиня Ольга [Текст]. - Детройт ; Мічіган : Філія Укр. Конгрес. комітету, [?]. - 32 с.
10 Лівицький, Микола Андрійович. Перспективи української визвольної політики. Українська народна Республіка - дороговказ на майбутнє [Текст] / М. А. Лівицький. - Ню Йорк : Накладом Об'єднання Прихільників УНР в ЗДА, 196. - 48 с.
11 Лебедович, Іван. Бірчанщина страдальна земля [Текст] : відбитка з щоденника "Америка" / І. Лебедович. - Філадельфія : [б.в.], 1964. - 37 с.
12 Слов'янські обрії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 4 / НАН України, Укр. комітет славістів, НБУ ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2012. - 354 с.
Історія України [63.3(4УКР)]
1 Іван Виговський [Текст] : зб. ст. наук. конф. "Від Гадяцької угоди до Конституції Пилипа Орлика" / Львів. галерея мистецтв. - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. - 108 с.
2 Іванис, Василь. Симон Петлюра - президент України 1879-1926 [Текст] / В. Іванис. - Торонто-Канада : Накладом "5-ї станиці союзу бувших укр. вояків", 1952. - 258 с.
3 Вігоринський, Іриней. Ірасема: в історичному розвитку в 1895-1958 рр. [Текст] : науково-популярна розвідка / І. Вігоринський. - Ірасема : ОО. Василіян, 1958. - 148 с.
4 Вірмено-українські історичні зв'язки [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Львів, 29-31 трав. 2008) / Каф. класичних, візантійських і середньовічних студій УКУ, Канадський ін-т укр. студій Альбертського ун-ту. - Львів : [УКУ], 2011. - 145 с.
5 Волинець М. Жовтоблакитна Доларохапна перезва [Текст] : як лідери укр. жовтоблакитних організацій в Канаді "Рятували" Старий край і "допомагали сиротам" / М. Волинець. - Вінніпеґ, Ман. : Накладом Робітничо-Фармерського Вид. Т-ва, 1932. - 256 с.
6 Гінріхс, Ян Пауль. Міф Одеси [Текст] / Я. П. Гінріхс ; пер. з нідерланд. Я. Довгополий. - Київ : Дух і літера, 2011. - 182 с.
7 Героїчний бій під Чорним Островом [Текст] : спомини / Укр. воєнно-історичний ін-т. - Торонто : Накладом Єлисавети Прокопович, 1961. - 104 с.
8 Гончарук, Тарас Григорович. Кошовий отаман Петро Калнишевський та Хаджибей (Одеса) [Текст] : наук.-попул. нарис / Тарас Гончарук. - Одеса : Фенікс, 2011. - 192 с.
9 Дві постаті одна ідея [Текст]. - Париж : Накладом ОУН, 1948. - 48 с.
10 До питання українсько-польських взаємин [Текст]. - [Б. м.] : Вид-во ім. Хвильового, 1948. - 37 с.
11 Донцов, Дмитро Іванович . За який провід? [Текст] : реферат виголошенний на бенкеті в Прінс Едвард Готелі у Виндсорі, ОНТ., в дні 29. травня, 1948 р. / Д. І. Донцов. - Винипег : Накладом приятелів автора : Новий шлях [друк], 1948
12 Духовні обереги рідного краю [Текст] / Нац. спілка краєзнавців України. - Київ : Український пріоритет, 2011. - 240 с.
13 Епізоди з української визвольної боротьби [Образотворче вид.] : комплект листівок . - Торонто : Укр. Воєнно-Іст. Ін-т, 1952. - 5 окр. арк в обгорці
14 Епізоди з української визвольної боротьби [Образотворче вид.] : комплект листівок. - Торонто : Укр. Воєнно-Іст. Ін-т, 1952. - 5 окр. арк в обгорці
15 Животко, Аркадій. Подонь [Текст] : (Українська Вороніжчина) в культурному житті України / А. Животко. - Прага : Вид-во Юрія Тищенка, 1943. - 87 с.
16 Заклинський , Мирон. Хмельницький як полководець [Текст] / М. Заклинський . - Ню-Йорк : накладом станиці УСС, 1950. - 32 с.
17 Здобуття незалежності України 1991. Історія проголошення, документи, свідчення [Текст]. У 2 т. Т. 1 / Асоц. нар. деп. України. - Житомир : Рута, 2011. - 752 с.
18 Здобуття незалежності України 1991. Історія проголошення, документи, свідчення [Текст]. У 2 т. Т. 2 / Асоц. нар. деп. України. - Житомир : Рута, 2011. - 896 с.
19 Кузич-Березовський, Іван. Праісторія України [Текст]. Книга ІІ / І. Кузич-Березовський. - Jersey City : Svoboda book store, [1983?]. - 367-625 с.
20 Літопис Українсько-Канадійського 60-ліття [Текст] : пропам'ятна книга Українського Народного Дому в Вінніпеґу. - Вінніпеґ : Накладом Укр. Народ. Дому, 1951. - 39 с.
21 Літопис УПА [Текст]. Т. 16. Волинь і Полісся у невідомій епістолярній спадщині ОУН іУПА 1944-1954 рр. / НАН України, Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М. С. Грушевського, Вид-во "Літопис УПА", Держ. ком. архівів України. - Київ ; Торонто : Літопис УПА, 2011. - 1021 с.
22 Літопис УПА [Текст]. Т. 18. Діяльність ОУН та УПА на території Центрально-східної та Південної України / НАН України, Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М. С. Грушевського, Вид-во "Літопис УПА". - Київ ; Торонто : Літопис УПА, 2011. - 1160 с.
23 Лозинський, Михайло. Сорок літ діяльности "Просьвіти" [Текст] : з портретами, ілюстраціями і мапою / М. Лозинський. - Львів : Вид-во Т-ва "Просьвіта", 1908. - 72 с.
24 Мірчук, Петро. "З мого духу печаттю" [Текст] : у 25-ліття боротьби ОУН / П. Мірчук. - Ню Йорк ; Торонто : Організація Оборони Чотирьох Свобід України - Ліга Визволення України, 1954. - 30 с.
25 Міхновський, Микола Іванович. Самостійна Україна [Текст] / М. І. Міхновський ; авт. передмови Ю. Коллард. - [Б. м.] : На чужині : Український Патріот, 1948. - 30 с.
26 Мандрика М. Большевицьке будівництво [Текст] : пятирічні пляни большевицьких державців / М. Мандрика. - Вінніпеґ : [б.в.], 1929. - 34 с.
27 Мартинець, Володимир Євгенович. Забронзовуймо наше минуле! [Текст] / В. Є. Мартинець. - Париж : Українське Слово, 1937
28 Мартос, Борис. Оскілко й Болбочан [Текст] : спогади / Б. Мартос. - Мюнхен : Вид-во Петро Белей, 1958. - 63 с.
29 Миронець, Надія Іванівна. Джерела історичної пам'яті [Текст] / Н. Миронець. - Київ : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2008. - 398 с.
30 Мороз, Валентин Якович. Серед снігів [Текст] : полемічний есей / В. Я. Мороз. - Торонто : Старшина Пластової Станиці, 1972
31 Павлович М. Україна як обєкт міжнародної контрреволюції [Текст] / М. Павлович. - Вінніпеґ, Ман. : Накладом "Укр. робітничих вістий", 1922. - 40 с.
32 Перепічка, Євген Васильович. Історія ОУН і УПА [Текст]. У 12 томах. Т. 2 / Є. В. Перепічка. - Львів : СПОЛОМ, 2012. - 608 с.
33 Правда про те, хто справді вбив Степана Бандеру [Текст] : чорні діла геленівської розвідки. - Торонто : Накладом Канадського Слов'янського Комітету, 1961. - 32 с.
34 Ріпецький, Степан Теодорович. Українсько-Польський Процес 1918-1923 [Текст] : перед світовим трибуналом / С. Т. Ріпецький. - Чікаго ; Нью-Йорк : Укр. Публіцист.-Наук. Ін-т, 1963. - 39 с.
35 Ростовець М. Скоропадський і скоропадчуки [Текст] / М. Ростовець. - Саскатун ; Саскачеван, Канада : Друком "Нового Шляху" , 1938. - 40 с.
36 Садовський, Михайло. Микола Ковальський (1885-1944) [Текст] / М. Садовський. - Нью-Йорк ; Торонто : Накладом Марії з Кікеців Ковальської-Биковської, 1954. - 16 с.
37 Симон Петлюра символ нашої державности [Текст] / Т-во Сприяння УНРаді в Арґентіні. - Арґентіна : Рада, 1959. - 32 с.
38 Скоропадський, Данило Павлович. Чужина і батьківщина [Текст] / Д. П. Скоропадський. - [Б. м.] : [б.в.], [1950?]. - 12 с.
39 Стех, Ярослав. Пропам'ятна книга українських діячів Перемищини ХІХ-ХХ століть [Текст] : зб. есеїв. Ч. 1 / Я. Стех ; упоряд. М. Герасимович. - Перемишль ; Львів : СПОЛОМ, 2006. - 534 с.
40 Тарновський М. В ярмі окупанта [Текст] / М. Тарновський. - Ню Йорк : Накладом книгарні "Українських щоденних вістей", 1938. - 31 с.
41 Україна - Польща 1920-1939 рр.: З історії дипломатичних відносин УССР з Другою Річчю Посполитою [Текст] : документи і матеріали / упоряд.: О. С. Рубльов, Н. С. Рубльов. - Київ : Дух і літера, 2012. - 620 с.
42 Україна - Польща: історична спадщина і суспільна свідомість [Текст]. Вип. 2. Депортація 1944-1951 / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. - Львів : ІУ, 2007. - 293 с.
43 Українська біографістика [Текст] : зб. наук. праць ін-ту біографічних досліджень. Вип. 8 / НБУ ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2011. - 340 с.
44 Український визвольний рух [Текст] : наук. зб. № 12 / Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. - Львів : ІУ, 2008. - 223 с.
45 Хруслінська, Ізабелла. Діалоги порозуміння. Українсько-єврейські взаємини [Текст] / І. Хруслінська, П. Тима . - Київ : Дух і літера, 2011. - 326 с.
46 Шаблій, Олег Іванович. Село на золотому Поділлі : земля і люди [Текст] : монографія / О. І. Шаблій. - Львів : Аверс, 2011. - 712 с.
47 Шаповал , Юрій Сергійович. Витоки походження українців (на основі української лексики полтавського регіону) [Текст] / Ю. С. Шаповал . - Полтава : Укрпромторгсервіс, 2011. - 104 с.
48 Юго-запад. Одессика [Текст] : ист.-краеведческий науч. альм. Вып. 12 / Ассоциация европейской культуры "Золотая акация". - Одесса : Печатный дом, 2011. - 313 с.
Економіка [65]
1 Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні [Текст] : аналіт. доп. / С. О. Біла [та ін.]. - Київ : НІСД, 2011. - 80 с.
2 Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики [Текст] : підручник / А. Г. Загородній [та ін.]. - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2012. - 340 с.
3 Винар, Богдан. Розвиток української легкої промисловости [Текст] / Б. Винар. - Денвер : Зарево : Новий шлях [друк], 1955. - 30 с.
4 Карий, Олег Ігорович. Стратегічне планування розвитку міста [Текст] : монографія / О. І. Карий. - Львів : ЗУКЦ, 2007. - 316 с.
5 Моргун, Олександер Михайлович. Нарис історії промислової кооперації України [Текст] / О. М. Моргун. - Мюнхен : Logos , 1966. - 272 с.
6 Теорія економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / А. Г. Загородній [та ін.]. - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2012. - 327 с.
7 Удосконалення організації обліку, аналізу і аудиту фінансового стану суб'єктів господарювання [Текст] : монографія / Б. Ф. Усач [та ін.] ; ред. Б. Ф. Усач. - Київ : УБС НБУ, 2011. - 362 с.
Загальна економічна теорія [65.01]
1 Гроші України [Текст] / Р. М. Шуст [та ін.]. - Київ : [НБУ], 2011. - 503 с.
2 Колтуцький, Віктор Ілліч. Капіталіст. Професія + робоче місце [Текст] / В. І. Колтуцький. - Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2012. - 101 с.
3 Мельник, Сергій Вікторович. Україна і світ: соціально-економічні зіставлення [Текст] / С. В. Мельник, Н. С. Гаєвська, Ю. С. Сімакова. - Луганськ : ДУ НДІ СТВ, 2011. - 98 с.
4 Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації [Текст] : аналіт. доп. / Нац. ін-т стратегічних досліджень. - Київ : НІСД, 2012. - 144 с.
Галузева економіка [65.2]
1 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 714. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. - 563 с.
2 До ваших послуг... [Текст] / Українська Кредитова Спілка в Торонті. - Торонто : [б.в.], 1970. - 112 с.
3 Загородній, Анатолій Григорович. Фінансово-економічний словник [Текст] / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. - 844 с.
4 Мельник, Сергій Вікторович. Зарубіжний та вітчизняний досвід розробки національних систем та рамок кваліфікацій: в схемах та таблицях [Текст] / С. В. Мельник. - Луганськ : ДУ НДІ СТВ, 2011. - 46 с.
5 Мельник, Сергій Вікторович. Застосування норм та положень національної системи професійної класифікації на підприємстві [Текст] : наук.-практ. рек. / С. В. Мельник, Ю. М. Юров, О. М. Носіков. - Луганськ : ДУ НДІ СТВ, 2011. - 108 с.
6 Методичні рекомендації щодо визначення вартості створення нових робочих мічць [Текст] / С. В. Мельник [та ін.]. - Луганськ : [б.в.], 2011. - 23 с.
7 Методичні рекомендації щодо визначення обсягів міждержавної трудової міграції [Текст] / С. В. Мельник [та ін.]. - Луганськ : ДУ НДІ СТВ, 2011. - 19 с.
8 Методичні рекомендації щодо застосування графіків використання робочого часу при роботі змінами [Текст] / М-во соціальної політики України, ДУ Наук.-дослід. ін-т соціал.-труд. відносин. - Київ : Соцінформ, 2011. - 64 с.
9 Методичні рекомендації щодо розробки на основі тарифної системи оплати праці та їх запровадження на підприємствах і в організаціях виробничої сфери [Текст] / М-во соціальної політики України, ДУ Наук.-дослід. ін-т соціал.-труд. відносин. - Київ : Соцінформ, 2011. - 56 с.
10 Методичні рекомендації щодо розробки програми створення робочих місць в регіоні та напрямів її реалізації [Текст] / С. В. Мельник [та ін.]. - Луганськ : [б.в.], 2011. - 59 с.
11 Процессы украинской трудовой миграции в России: социальный и гендерный аспекты [Текст] : материалы комплекс. социол. исслед. / Фонд "АВО Хайматгартен". - Одесса : Елтон, 2011. - 80 с.
12 Реформи системи державних фінансів України: перші результати та подальші перспективи [Текст] : аналіт. доп. / О. О. Молдован, О. В. Шевченко, О. А. Єгорова ; ред. Я. А. Жаліло. - Київ : НІСД, 2011. - 88 с.
13 Рисін, Марія Віталіївна. Фінансовий супермаркет [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. В. Рисін. - Київ : УБС НБУ, 2011. - 231 с.
14 Система управлінської інформації в банку [Текст] : монографія / Г. П. Табачук [та ін.] ; ред. Р. А. Слав'юк. - Київ : УБС НБУ, 2011. - 459 с.
15 Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрями подолання [Текст] : аналіт. доп. / Нац. ін-т стратегічних досліджень. - Київ : НІСД, 2011. - 96 с.
16 Типові методичні рекомендації щодо регулювання розмірів оплати праці керівників, їх заступників та керівників структурних підрозділів підприємств виробничої сфери на основі оцінки складності їх праці [Текст] / С. В. Мельник, В. В. Кузьменко, І. Ф. Ломанов. - Київ : Соцінформ, 2011. - 85 с.
17 Формування ринкової економіки. Проблеми економіки праці, соціально-трудових відносин та соціального захисту населення [Текст] : зб. наук. праць. Спецвип. 45 років ДУ НДІ СТВ / МОНМС України, М-во соціальної політики України, Київ. нац. економ. ун-т ім. В.Гетьмана, ДУ Наук.-дослід. ін-т соціал.-труд. відносин. - Київ : КНЕУ ; Луганськ : ДУ НДІ СТВ, 2011. - 286 с.
18 Шилепницький, Павло І. Державно-приватне партнерство: теорія і практика [Текст] : монографія / П. І. Шилепницький. - Чернівці : Ін-т регіональних досліджень НАНУ, 2011. - 455 с.
Світова економіка [65.5]
1 Сорос, Джорж. Лекції в Центрально-Європейському Університеті [Текст] / Д. Сорос. - Київ : Дух і літера, 2011. - 136 с.
Політичні науки [66]
1 Маланюк , Євген Филимонович. До проблеми большевизму [Текст] / Е. Маланюк. - Ню Йорк : ООЧСУ - СУМА, 1956. - 83 с.
2 На суд української еміґрації "Націонал-комунізм"-хвильовизм та його пропаґаторів! [Текст] : матеріяли з переведеної акції у США і в Канаді / Спілка визволення України, Союз Земель Соборної України. - Нью-Йорк ; Торонто : Вид. Об'єднаного Комітету, 1959. - 64 с.
Політологія [66.0]
1 Бегей, Ігор Іванович. Політологічні студії [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. І. Бегей. - Київ : УБС НБУ, 2011. - 496 с.
2 Дурделла М. Мара комунізму [Текст] : оцінка комунізму, ґрунт, на якому він росте, способи боротьби проти нього / М. Дурделла. - Мюнхен : Майбутність, 1950. - 77 с.
3 Лапичак, Тома. Український націоналізм [Текст] : критика і оборона / Т. Лапичак. - Нью-Йорк : Ключі, 1962. - 144 с.
Внутрішня політика і становище [66.3]
1 Буряник, Василь. Соціялістичний Дурман [Текст] / В. Буряник. - Саскатун : Накладом автора ; Winnipeg : Укр. вид. спілка в Канаді, 1939. - 77 с.
2 Костюк, Григорій. Теорія і дійсність: до проблеми вивчення теорії, тактики і стратегії більшовизму в національному питанні [Текст] : істор.-критичний нарис / Г. Костюк. - [Б. м.] : Сучасність, 1971. - 145 с.
3 Незалежність України в глобалізованому світі: вектори XXI століття [Текст] : зб. матеріалів міжнар. наук. конф. (22 серп. 2011 р., м. Київ) / Нац. ін-т стратегічних досліджень. - Київ : НІСД, 2011. - 192 с.
4 Рудич, Феликс Михайлович. Много ли власти нужно власти?: Украина в контексте трансформации политических систем в странах СНГ и Балтии, Центральной и Восточной Европы [Текст] : [монография] / Ф. М. Рудич. - Киев : Наукова думка, 2010. - 303 с.
5 Русов, Юрій Олександрович. Душа народу і дух нації [Текст] / Ю. О. Русов. - Philadelphia : Америка, 1948. - 156 с.
6 Сагайда, Іван. Великі питання [Текст] / І. Сагайда. - Regensburg : На чужині, 1947. - 135 с.
7 Силницкий, Франтишек. Национальная политика КПСС в период с 1917 по 1922 год [Текст] / Ф. Силницкий. - [Б. м.] : Сучасність, 1981. - 314 с.
8 Українська національна ідея як духовно-інтелектуальний код соборності народу: етнічний, інтеграційний та цивілізаційний вектори [Текст] : матеріали круглого столу / НАН України, Ін-т регіональних досліджень. - Львів : Ін-т регіональних досліджень , 2011. - 62 с.
9 Феденко, Панас. Марксистські і большевицькі теорії національного питання [Текст] / П. Феденко. - Мюнхен : [б.в.], 1960. - 76 с.
Зовнішня політика. Дипломатія [66.4]
1 Експертиза закордонних трансформацій [Текст] : зб. матеріалів за результатами проекту / Міжнар. фонд "Відродження", Благодійний фонд А. Яценюка "Open Ukraine". - Львів : [б.в.], 2012. - 219 с.
2 Камінський, Анатоль. Вступ до міжнародних відносин [Текст] : курс лекцій / А. Камінський. - Львів : Світ, 1995. - 143 с.
3 Пріоритети політики України щодо країн Азії [Текст] : аналіт. доп. / А. З. Гончарук, А. М. Кобзаренко, О. К. Микал ; ред. О. В. Литвиненко. - Київ : НІСД, 2011. - 64 с.
4 Проблемы Восточной Европы [Текст]. № 23-24 / ред.: Ф. Силницкий, Л. Силницкая. - New York : [б.в.], 1989. - 312 с.
5 Проблемы Восточной Европы [Текст]. № 25-26 / ред.: Ф. Силницкий, Л. Силницкая. - New York : [б.в.], 1989. - 312 с.
6 Проблемы Восточной Европы [Текст]. № 27-28 / ред.: Ф. Силницкий, Л. Силницкая. - New York : [б.в.], 1989. - 273 с.
7 Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації [Текст] : монографія / НАН України, Інститут регіональних досліджень. - Львів : ІРД НАН України, 2011. - 526, [2] с.
8 Сосновський, Михайло. Україна на міжнародній арені 1945-1965 [Текст] : проблеми і перспективи укр. зовн. політики / М. Сосновський. - Торонто ; Оттава : Вид-во Дослід. Ін-ту Студіюм, 1966. - 272 с.
9 Сулим, Борис Володимирович. Імідж України у суспільно-політичному дискурсі Австрійської Республіки [Рукопись] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку" / Б. В. Сулим2011. - 20 с.
10 Українсько-іспанський стратегічний діалог. Україна на шляху до ЄС: проблеми, здобутки, перспективи [Текст] / Центр Разумкова, Ін-т міжнар. питань і зовнішньої політики Іспанії. - Київ : Заповіт, 2012. - 160 с.
11 Українсько-австрійські зустрічі [Текст] / [Андреас Каппелер та ін.]. - Львів : ВНТЛ-Класика, 2011. - 346 с.
Політичні організації, рухи, союзи [66.7]
1 Бачинський, Леонід. Перші кроки [Текст] : матеріяли до проб / Л. Бачинський. - Бльомберг : Молоде життя : (Ватра), 1949. - 84 с.
2 Галичин, Дмитро. Український Народний Союз кличе Вас! [Текст] / Д. Галичин. - Jersey Сity, N. J. : UNA, 1956. - 15 с.
3 Двадцять третій Річний Звіт [Текст] : на день 31 березня 1986 / Укр. Канадська Фундація ім. Т. Шевченка. - Winnipeg : [б.в.], 1986. - 90 с.
4 З матеріалів становища Гетьманського руху до Світового Конґресу Вільних Українців [Текст] / Президія Ради Гетьманського Руху, Відділ інформації. - Detroit, Mich. : ЗДА, 1967. - 24 с.
5 Збірка праць членів молодіжної секції Спілки Українських Журналістів Канади [Текст]. - Торонто : Спілка Укр. Журналістів Канади, 1973. - 73 с.
6 На службі рідного народу [Текст] : ювілейний зб. Організації Українок Канади ім. О. Басараб у 25-річчя від заіснування (1930-1955) / ред. І. Книш. - Вінніпеґ : Вид. Організації Українок Канади, [1955]. - 500 с.
7 Павликовська, Ірина. На громадський шлях [Текст] / І. Павликовська. - Филадельфія : Накладом Світової Федерації Укр. Жіночих Організацій, 1956. - 80 с.
8 Паліїв, Цьопа. Та, що прорвала греблю [Текст] / Ц. Паліїв ; ред. О. Кузьмович. - Нью Йорк : [б.в.], 1982. - 230 с.
9 Пластова станиця в Торонті - Канада [Текст] : звідомлення з діяльности за 1988 рік / Пласт Організація Укр. Молоді. - Торонто : [б.в.], 1988. - 52 с.
10 Сулима-Бойко О. Матеріяли про діялність Об'єднання Українського Жіноцтва в Німеччині 1959-1966 р.р. [Текст] / О. Сулима-Бойко. - Мюнхен : [б.в.], 1978. - 62 с.
11 Українське жіноцтво Дітройту [Текст]. - Дітройт : Накладом злучених жіночих організацій, 1955. - 247 с.
12 Хроніка Об'єднання жінок ліґи визволення України. Відділ Торонто 1951-1966 [Текст] / Л. Вертипорох. - Торонто : Накладом Відділу ОЖ ЛВУ : Гомін України [друк], 1967. - 86 с.
13 Ювілейний збірник статей і звітів: Десятиріччя Ліґи Українських Католицьких Жінок Східної Канади 1945-1955 [Текст] : для історії і прийдешніх поколінь / Ліґа Укр. Католицьких Жінок Східної Канади. - Торонто : Екзекутива Ліґи Укр. Католиц. Жінок Схід. Канади, 1957. - 126 с.
Держава та право [67]
1 Владимир Серафимович Зеленецкий (к 75- летию со дня рождения и 45- летию науч.-пед. и общест. деятел.) [Текст] / Нац. акад. правовых наук Украины. - Харьков : Право, 2012. - 92 с.
Галузі права [67.3]
1 Актуальні питання удосконалення антикорупційного законодавства щодо професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів [Текст] : засід. "Круглого столу" / Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. - Київ : Москаленко О.М., 2011. - 76 с.
2 Вивід прав України [Текст] : документи і матеріяли до історії української політичної думки / упоряд., вступ. стат. Б. Кравцева. - Нью Йорк : Пролог, 1964. - 250 с.
3 Гриник, Олеся. Ресурси територіальної громади: шляхи формування та ефективного використання [Текст] : посіб. для праців. органів місцевого самоврядування / О. Гриник, В. Дручек. - Львів : ЗУКЦ, 2007. - 242 с.
4 Здійснення конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції - оцінка громадянського суспільства [Текст] : засід. "круглого столу" / Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. - Київ : Москаленко О.М., 2011. - 68 с.
5 Коваль П.І. Муніципальне управління земельними ресурсами. Шляхи вирішення окремих питань [Текст] / П. І. Коваль, С. Г. Хропот. - Львів : ЗУКЦ, 2008. - 124 с.
6 Мер як політик [Текст] : порадник міському голові / В. Прошко [та ін.]. - Київ : АДЕФ-Україна, 2006. - 110 с.
7 Мер як стратег ЖКГ [Текст] : порадник міському голові / М. Коломиєць ; ред. Н. Кошманенко. - Київ : АДЕФ-Україна, 2007. - 100 с.
8 Науково-практичний коментар до Закону України "Про доступ до публічної інформації" [Текст] / Р. Головенко [та ін.]. - Львів : [б.в.], 2012. - 335 с.
9 Політичні права громадян в країнах ЄС: конституційне регулювання [Текст] / Школа політ. аналітики при НаУКМА, Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - Київ : Лікей, 2012. - 44 с.
Міжнародне право [67.5]
1 Захаров, Євген. Чи можна кваліфікувати Голодомор 1932-1933 років в Україні та на Кубані як геноцид? [Текст] / Є. Захаров. - Харків : Права людини, 2008. - 47 с.
2 Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні [Текст] : монографія / Нац. акад. правових наук України, Ін-т вивчення проблем злочиності. - Харків : ПРАВО, 2011. - 344 с.
Збройні сили [68.4]
1 Посилення доброчесності та протидія корупції в оборонному секторі України [Текст] : зб. матеріалів міжнар. конф., 16 трав. 2011 р. / Нац. ін-т стратегічних досліджень. - Київ : НІСД, 2011. - 48 с.
Наука [72]
1 Вернадський, Володимир Іванович. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського [Текст]. Т. 1. Володимир Іванович Вернадський і Україна. Кн. 1. Науково-організаційна діяльність (1918-1921) / НАН України, Комісія з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, НБУ ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України. - Київ : НБУВ, 2011. - 699 с.
2 Вернадський, Володимир Іванович. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського [Текст]. Т. 1. Володимир Іванович Вернадський і Україна. Кн. 2. Вибрані праці / НАН України, Комісія з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, НБУ ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України. - Київ : НБУВ, 2011. - 584 с.
3 Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CLXXI. Збірник Філологічної секції. Т. 30 / Наук. т-во ім. Т. Шевченка. - Нью-Йорк ; Париж : НТШ, 1961. - 190 с.
4 Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CLXXII. Збірник філологічної Секції. Т. 28 / Наук. т-во ім. Т. Шевченка. - Нью-Йорк ; Париж ; Торонто : НТШ, 1960. - 84+14 с.
5 Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CLXXXV. Збірник Філологічної Секції. Т. 34 / Наукове Товариство ім. Шевченка. - Нью-Йорк ; Париж ; Торонто : НТШ, 1969. - 186 с.
6 Наукові записки [Текст]. № XVIII [13] / Укр. Техн.-Госп. Ін-т. - Мюнхен : Logos , 1968/1969. - 286 с.
7 Сосновська, Данута. Університет на роздоріжжі історій [Текст] / Д. Сосновська. - Київ : Смолоскип, 2011. - 64 с.
8 Українсько-македонський науковий збірник [Текст] : зб. ст. Вип. 5 / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського, Македонська акад. наук і мистецтв. - Київ : НБУВ, 2011. - 433 с.
Освіта. Педагогічні науки [74]
1 Методичні рекомендації щодо визначення відповідності обсягів та професійно-кваліфікаційної структури підготовки кадрів у навчальних закладах відповідно до потреб регіонального ринку праці [Текст] / С. В. Мельник [та ін.]. - Луганськ : ДУ НДІ СТВ, 2011. - 35 с.
Педагогіка школи [74.2]
1 Тіло - храм Святого Духа. Програма статевого виховання (12-13 років) [Текст] : посібник для вчителя / Комісія у справах катехизації при Патріаршій курії УГКЦ. - Львів : Свічадо, 2005. - 99 с.
2 Тіло - храм Святого Духа. Програма статевого виховання (17-18 років) [Текст] : посібник / Комісія у справах катехизації при Патріаршій курії УГКЦ, Катехитично-Пед. Ін-т УКУ. - Львів : Свічадо, 2006. - 200 с.
Професійна та спеціальна освіта [74.5]
1 Особливості розвитку, виховання та навчання дітей з порушеннями слуху дошкільного віку [Текст] : наук.-метод. посіб. / Нац. акад. педагог. наук України, Ін-т спеціальної педагогіки. - Київ : Педагогічна думка, 2011
Преса [76.0]
1 Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки [Текст] : зб. наук. праць / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2011. - 262 с.
Книжкова справа. Книговедення [76.1]
1 Біленький, Євген Андрійович. Рукописне та книжкове зібрання баронів Шодуарів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : [монографія] / Є. А. Біленький, С. О. Булатова ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна]. - Київ : НБУВ, 2011. - 251 с.
Бібліотечна справа. Бібліографія [78]
1 Інформаційні технології як фактор суспільних перетворень в Україні [Текст] : зб. аналіт. доп. / М. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк, Т. О. Ісакова ; ред. Д. В. Дубов. - Київ : НІСД, 2011. - 96 с.
2 Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України [Текст] : матеріали Всеукр. наук. - практ. конференції 22 листоп. 2011р. / М-во культури України, ДЗ "Нац. істор. б-ка України", Київ. НУ культури і мистецтв. - Київ : Виниченко, 2011. - 228 с.
3 Віртуальна "реальність" публічних бібліотек [Текст] / ЛОУНБ, Регіонал. тренінг. центр. - Львів : Ліга-Прес, 2011. - 40 с.
4 Книга в Україн, 1861-1917: Матеріали до репертуару укр. книги [Текст]. Вип. 14. Р / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського. - Київ : [НБУВ], 2011. - 408 с.
5 Краєзнавча робота в бібліотеках України [Текст] : інф. бюлетень. Вип. 22 / В. П. Кисельова, О. В. Михайлова, І. В. Чеховська ; ред. Т. С. Кудласевич. - Київ : Виниченко, 2011. - 150 с
6 Оптимізація структури керівних документів державної політики (на прикладі інформаційної сфери) [Текст] : аналіт. доп. / А. В. Баровська. - Київ : НІСД, 2011. - 88 с.
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство [78.3]
1 Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития [Текст] : науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 9 / НАН Украины, НБУ им. В.Вернадского. - Киев : [НБУВ], 2011. - 302 с.
2 Він був гордим українцем, а не прислужником-малоросом [Текст] : пам'ятка користувачеві / ЛОУНБ. - Львів : [б.в.], 2012. - 11 с.
3 Всеукраїнський день бібліотек [Текст] : новий формат : метод. реком. для регіон. відділень і колективних членів Укр. бібл. асоціації / Укр. бібліотечна асоціація. - Київ : Самміт-Книга, 2010. - 52 с
4 Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.]. - Київ : НБУВ, 2011. - 247 с.
5 Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : зб. ст. Вип. 30 / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського, АБУ. - Київ : [НБУВ], 2011. - 304 с.
6 Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : зб. ст. Вип. 31 / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського, АБУ. - Київ : [НБУВ], 2011. - 701 с.
7 Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : зб. ст. Вип. 32 / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського, АБУ. - Київ : [НБУВ], 2011. - 416 с.
8 Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ "3 Енергетика. Радіоелектроніка". Підрозділи "381 Кібернетика", "397 Інформаційна та обчислювальна техніка" [Текст] / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2011. - 249 с.
Бібліографія [78.5]
1 Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій [Текст] : монографія / О. С. Онищенко [та ін.]. - Київ : НБУВ, 2011. - 224 с.
2 Львівщина віртуальна [Текст] : вебліогр. покажч. / ЛОУНБ, Регіонал. тренінг. центр. - Львів : Ліга-Прес, 2012. - 24 с.
3 Розмахом могутніх крил [Текст] : реком. список л-ри / ЛОУНБ. - Львів : ЛОУНБ, 2012. - 34 с.
Мовознавство [81]
1 The ukrainian herald [Текст]. № 7-8. Ethnocide of Ukrainians in the U.S.S.R. Spring 1974. An Underground Journal from Soviet Ukraine / comp. M. Sahaydak. - Baltimore ; Paris ; Toronto : Smoloskyp publishers, 1976. - 209 с.
2 Велигорський, Іван. Слово й назва "Канада" [Текст] / І. Велигорський. - Вінніпеґ : Накладом Укр. Вільної Академії Наук, 1955. - 32 с.
3 Український правопис [Текст] / упоряд. І. Зілинський. - Краків ; Львів : Українське вид-во, 1943. - 79 с.
4 Шерех, Юрій. Кость Михальчук (21.12.1840-07.04.1914) [Текст] / Ю. Шерех. - Вінніпеґ : Накладом Укр. Вільної Академії Наук, 1952. - 40 с.
Фольклор [82]
1 Харчишин, Ольга. Український пісенний фольклор в етнокультурі Львова: трансформаційнй процеси, міжкультурні пограниччя [Текст] : [монографія] / О. Харчишин. - Львів : [б.в.], 2011. - 367 с.
Літературознавство [83]
1 Миннуллин, Олег Рамильевич. Энтелехия лирики: пути становления лирического рода литературы [Текст] : уч. пособие по спецкурсу / О. Р. Миннуллин. - Донецк : ДонНУ, 2012. - 243 с.
Літературознавство України [83.3(4УКР)]
1 Багряний, Іван Павлович. Чому я не хочу вертатись до СССР? [Текст] : лист / І. П. Багряний. - Винипеґ, Манітоба : Накладом Комітету українців Канади, 1946. - 40 с.
2 Баран, Степан. З моїх спогадів про Івана Франка [Текст] / С. Баран. - [Б.м.] : Вид. "Українських вістей", 1952. - 59 с.
3 Вірченко, Тетяна Ігорівна. Художній конфлікт в українській драматургії 1990-2010-х років: дискурс, еволюція, типологія [Текст] : монографія / Т. І. Вірченко. - Кривий Ріг : Видавничий Дім, 2012. - 336 с.
4 Книш, Ірена. Іван Франко та рівноправність жінки. У 100-річчя з дня народин [Текст] / І. Книш. - Вінніпеґ : накладом авторки, 1956. - 156 с.
5 Козлов, Роман Анатолійович. Хронотопіка Франкових драм: теорія, практика, інтерпретація [Текст] : монографія / Р. А. Козлов. - Кривий Ріг : Видавничий Дім, 2012. - 352 с.
6 Макарушка, Остап. Короткий огляд українського письменства від ХІ до XVIII столїтя [Текст] : для ужитку молодїжи / О. Макарушка. - Віннїпеґ : Укр. вид. спілка, 1917. - 93 с.
7 Рудницький, Леонід. Дещо про Франкові переклади з німецької мови [Текст] : відбитка з Наукових Записок, т. ХІ (ХІV),1966 / Л. Рудницький. - Мюнхен : [б.в.], 1966. - 22+1 додаток с.
8 Сірка, Йосиф. Розвиток національної свідомості лемків Пряшівщини у світлі української художньої літератури Чехословаччини [Текст] : монографія / Й. Сірка. - [Б. м.] : Cicero [друк], 1980. - 191 с.
9 Спогади про Модеста Левицького. В. Левицький - син про свого батька, Д. Дорошенко -- лікар-гуманіст [Текст]. Волиніяна XVI / авт. передмови Ю. Мулика-Луцика. - Вінніпеґ : [б.в.], 1967. - 40 с.
10 Степаненко, Микола Омелянович. Шосте коло ("pars pro toto") [Текст] : ювілейний збірник: статті, промови, розвідки / Микола Степаненко. - Вашингтон : Україна, 1979. - 152 с.
11 Треті Липівські читання. Пам'яті Івана та Юрія Лип [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.: 5-6 травня 2006р. / Півд.-укр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, Іст.-філол. ф-т, Благодійний фонд ім. Івана і Юрія Лип. - Одеса : Друк, 2007. - 140 с.
12 Четверті Липівські читання. Пам'яті Івана та Юрія Лип [Текст] : матеріали всеукр. наук. конф., 18-19 квітня 2008 р. / Півд.-укр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. Іст.-філол. ф-т, Благодійний фонд ім. Івана і Юрія Лип. - Київ : Українська Видавнича Спілка ім. Ю.Липи, 2009. - 236 с.
Зарубіжна література [84(3)]
1 Словацький, Юліуш. Вибрані твори [Текст]. У двох томах. Т. 2. Драми / Ю. Словацький ; пер. з пол. М. Т. Рильський. - Київ : Держ. вид-во Художньої літератури, 1959. - 568 с.
2 Три капелюхи [Текст] / пер. з фр. Ю. Криця. - Вінніпеґ : Накладом "Українського Голосу", 1931. - 36 с.
3 Хлебников, Велимир. Бросай судьбе перчатку вызова [Текст] / В. Хлебников. - Херсон : Наддніпряночка, 2012. - 208 с.
Українська література [84(4УКР)]
1 Амалюнга або дочка Дебрів [Текст] : займаюче оповіданнє з часів боїв між Европейцями а Індіянами в Північній Америці. - Вінніпеґ : Накладом "Руської книгарні", 1914. - 64 с.
2 Бірчак, Володимир. Проти закону [Текст] : історична повість із княжих часів / В. Бірчак. - Вініпеґ : Видавець Іван Тиктор, 1953. - 128 с.
3 Будьте! [Текст] : з дороговказу Олега Кандиби. - [Торонто] : Культура, 1946. - 24 с.
4 Буковинець П. В ріднім краю на чужині [Текст] : Поезії. Книга перша. 1918-1925 / П. Буковинець . - [Б. м.] : На чужині, 1948. - 71 с.
5 Васильченко С. Новелі [Текст] / С. Васильченко. - Вінніпеґ : КПУК, 1953. - 128 с.
6 Веселий Оповідач [Текст] : з додатками / упоряд. Б. Грінченко. - Winnipeg : Накладом Руської Книгарнї, [1918 ?]. - 110 с.
7 Волиняк, Петро. Кубань- земля українська, козача... [Текст] : Репортаж / П. Волиняк. - Буенос Айрес : Полтава, 1948. - 71 с.
8 Гірний, Василь. Що діялося в селі Молодівці [Текст] / В. Гірний. - Краків ; Львів : Українське вид-во, 1943. - 48 с.
9 Гаврилишин, Богдан Дмитрович. Залишаюсь українцем [Текст] : спогади / Б. Д. Гаврилишин. - Київ : Пульсари, 2011. - 286 с.
10 Гандурін К. Перед бурею [Текст] : пєса в 4-ох дїях / К. Гандурін. - Віннїпеґ, Ман., Канада : Накладом "Українських робітничих вістий", 1922. - 111 с.
11 Гончар, Олесь Терентійович. Твори в 12 т. [Текст]. Т. 10. Листи / О. Т. Гончар. - Київ : Наукова думка, 2011. - 808 с.
12 Гуменна, Докія. Серед хмаросягів. Нью-Йоркська мозаїка [Текст] : збірка / Д. Гуменна. - Нью-Йорк : Слово, 1962. - 180 с.
13 Данський О. Наші дні [Текст] : оповідання / О. Данський . - [Гайденав] : Наша книгозбірня, 1947. - 96 с.
14 Дві могилі [Текст] : оповіданє з сибірського житя / уклад. І. Королевський. - Вінніпеґ, Ман. : Накладом "Канадийського Фармера", [1918]. - 32 с.
15 Карпин, Володимир Іванович. Світовидження мого одробини [Текст] : публіцистика: ст., нариси, філософ. розмисли / В. І. Карпин. - Львів : [б.в.], 2011. - 191 с.
16 Качуровський, Ігор Васильович. Залізний куркуль [Текст] : повість / І. Качуровський. - Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1959. - 83 с.
17 Квітка-Основяненко, Григорій. Маруся [Текст] : повість / Г. Квітка-Основяненко. - Winnipeg : Накладом Руської Книгарнї, [1914 ?]. - 110 с.
18 Кмета-Ічнянський , Іван Єфимович. Заграви вечірні [Текст] : поезія / І. Є. Кмета-Ічнянський . - Мансфільд : Слово, 1976. - 78 с.
19 Кобзар, Гавриїл. Двоє [Текст] : драматичний малюнок на одну дію / Г. Кобзар. - New York, N. Y : Накладом Укр. книгарні ім. Т. Шевченка, 1918. - 9 с.
20 Кобилянська, Ольга Юліанівна. У неділю рано зілля копала [Текст] : оповідання / О. Ю. Кобилянська ; вступ. ст. П. Филипович. - Буенос-Айрес : Перемога, 1954. - 222 с.
21 Кобилянська, Ольга Юліанівна. Царівна [Текст] : повість / О. Ю. Кобилянська. - Нью Йорк : Сурма, 1954. - 432 с.
22 Коваленко, Людмила. Тиха вода [Текст] : повість / Л. Коваленко. - Саут Бавнд Брук : Вид. Об'єднання Сестрицтв УПЦ в США, 1973. - 290 с.
23 Коваль, Валентин. Капелюх і репатріaція [Текст] : зб. гумору і сатири / В. Коваль. - Авґсбурґ : Вид-во "ПУ-ГУ", 1947. - 51 с.
24 Косенко, Петро Дмитрович. Пізні грона [Текст] : сонети / П. Косенко ; авт. передмови Я. Славутич. - Едмонтон : Славута, 1989. - 180 с.
25 Косинка, Григорій Михайлович. В житах [Текст] : оповідання / Г. Косинка. - Авґсбурґ : [б.в.], 1946. - 63 с
26 Крилач, Сава. Самостійник [Текст] : повість. Ч. 1 / С. Крилач. - Торонто : Видавець Іван Тиктор, 1955. - 128 с.
27 Крилач, Сава. Самостійник [Текст] : повість. Ч. 3 / С. Крилач. - Торонто : Видавець Іван Тиктор, 1955. - 128 с.
28 Лампіка, Марія. Конвалії [Текст] : нариси, спомини / М. Лампіка. - Нью Йорк : Гантер, 1989. - 216 с.
29 Лепех, Степан. Хресна дорога (у віршах) [Текст] : видається з благословення Високопреосвященнішого Макарія, митрополита Львівського / С. Лепех. - Львів : [б.в.], 2012. - 40 с.
30 Лепкий, Богдан Сильвестрович. Казка мого життя [Текст] : зб. оповідань / Б. С. Лепкий. - Нью Йорк : [б.в.], 1967. - 246 с.
31 Лепкий, Богдан Сильвестрович. Мотря [Текст] : іст. повість. Т. 1-2 / Б. С. Лепкий. - Буенос Айрес : Промінь, [1939?]. - 495 с.
32 Лобода, Іван. Вони прийшли знову [Текст] : роман з фінляндсько-большевицької війни / І. Лобода. - Вінніпеґ : КПУК, 1953. - 133 c.
33 Лопушанський , Володимир. Перемога [Текст] : повість з визвольної війни. Ч. 2 / В. Лопушанський . - Вініпеґ : Видавець Іван Тиктор, 1954. - 124с. с.
34 Луговий, Олександр. Сирітські Сльози [Текст] : драма з часів війни і революції на Східній Україні: В 3-ьох Діях (4-ьох Відслонах) / О. Луговий. - Саскатаун, Канада : Накладом і друком "Нового Шляху", 1934. - 27 с.
35 Матла, Зиновій Антонович. Наші дні безсмертні... [Текст] : новели / З. А. Матла ; упоряд., авт. передмови, авт. післямови В. Бойко. - Київ : Вольф, 2009. - 76 с.
36 Матула М. Над вечір [Текст] : поезії / М. Матула. - Новий Ульм : Друкарня "Українських вістей", 1969. - 66 с.
37 Мелешко, Фотій. Трьома шляхами [Текст] : драматичний нарис / Ф. Мелешко. - Ліверпуль : Укр. вид. спілка в Лондоні, 1964. - 24 с.
38 Миргородський, Павло. Щастя [Текст] : твори / П. Миргородський. - [б. м.] : Прометей, 1947. - 94 с.
39 Мосендз, Леонід. Волинський рік [Текст] : Поема / Л. Мосендз. - Мюнхен : Українська трибуна, 1948. - 80 с.
40 Нечуй-Левицький, Іван. Причепа [Текст] : повість / І. Нечуй-Левицький ; авт. передмови О. Старчук. - Вінніпеґ : Вид. спілка Тризуб, 1955. - 275 с.
41 Панько, Клим. Добрі дїти [Текст] : комедія на 3 дії: образ з життя американських школярів / К. Панько. - New York, N. Y : Накладом Укр. книгарні ім. Т. Шевченка, 1920. - 16 с.
42 Пилипенко П. Свищемо на Крізу [Текст] : комедія на одну дію: Діється в канадійському місті підчас крізи / П. Пилипенко. - Edmonton, Alta : Ukrainska knyharnia, [1918 ?]. - 32 с.
43 Путько-Стех, Анізія. Хрест любові [Текст] : зб. публіц. ст. / А. Путько-Стех, Я. Стех ; упоряд. Ф. А. Сухоніс. - Дніпропетровськ : Пороги, 2004. - 254 с.
44 Радич, Василь. Максим Залізняк [Текст] : історичний роман. Ч. 1 / В. Радич. - Вінніпеґ : КПУК, 1952. - 147 c.
45 Радич, Василь. Максим Залізняк [Текст] : історичний роман. Ч. 2 / В. Радич. - Вінніпеґ : КПУК, 1952. - 147 с.
46 Руденко, Микола Данилович. Орлова балка [Текст] : роман / М. Д. Руденко ; авт. передмови І. В. Качуровський. - Торонто ; Балтимор : Смолоскип ім. В. Симоненка, 1982. - 454 с.
47 Сібо Б. Літаючі самоцвіти [Текст] : оповідання та легенди з життя тубільців Нової Ґвінеї / Б. Сібо ; ред. Д. Чуб ; худ. П. Вакуленко. - Мелборн ; Аделаїда : Ластівка, 1957. - 63 с.
48 Свидницький, Анатоль. Люборадські [Текст] : повість / А. Свидницький ; ред. Д. Штикало. - Краків ; Львів : Українське вид-во, 1944. - 186 с.
49 Словацький, Юліуш. Вибрані твори [Текст]. У двох томах. Т.1. Вірші. Поеми / Ю. Словацький ; пер. з пол. М. Т. Рильський ; авт. передмови Г. Вервес . - Київ : Держ. вид-во Художньої літератури, 1959. - 446 с.
50 Слово [Текст] : збірник. № 10. Література. Мистецтво. Критика. Мемуари. Документи / ред. Ю. Г. Бойко-Блохін [та ін.]. - Edmonton, Alberta : Об-ня укр. письменників "Слово", 1983. - 483 с.
51 Слово [Текст] : збірник. № 3. Література. Мистецтво. Критика. Мемуари. Документи / ред. С. Я. Гординський [та ін.]. - Нью Йорк : Об-ня укр. письменників в Екзилі, 1968. - 533 с.
52 Слово [Текст] : збірник. № 8. Література. Мистецтво. Критика. Мемуари. Документи / ред. С. Я. Гординський [та ін.]. - Торонто ; Едмонтон : Об-ня укр. письменників "Слово", 1980. - 256 с.
53 Слово [Текст] : збірник. № 9. Література. Мистецтво. Критика. Мемуари. Документи / ред. С. Я. Гординський [та ін.]. - Торонто ; Едмонтон : Об-ня укр. письменників "Слово", 1981. - 326 с.
54 Солодкович, Григорій Г. Циганка красавиця [Текст] : комедія в трьох актах зі співами і танцями / Г. Г. Солодкович. - New York : Укр. Музична Біблїотека: H.E. Smolen, [1930 ?]. - 47 с.
55 Старицька-Черняхівська, Людмила. Іван Мазепа [Текст] : драма на 5 дій і 9 одмін / Л. Старицька-Черняхівська. - Нью-Йорк : Говерля, 1959. - 152 с.
56 Старицький М. Маруся Богуславка [Текст] : побитово-історична драма в пяти одмінах / М. Старицький. - Ню Йорк : Накладом Укр. книгарні ім. Т. Шевченка, [1914 ?]. - 95 с.
57 Степовий, Юрко. Син Закарпаття [Текст] : (Українське революційне підпілля в Києві, 1941-1942 р.) / Ю. Степовий. - Мюнхен : Видавництво ім. Хвильового, 1947. - 34 с.
58 Тис, Юрій. Симфонія землі [Текст] / Ю. Тис. - Буенос Айрес : Вид-во Миколи Денисюка, 1951. - 128 с.
59 Турянський, Осип. Поза межами болю [Текст] : картина з безодні / О. Турянський. - Відень ; Чікаго : Українська Мистецька накладня і книгарня "У-М.-НА", 1921. - 173 , LIV с.
60 Український декляматор для дітей і молоді [Текст] / зібрала С. Нагірна. - Нью-Йорк : Український народний фонд, 1952. - 61 с.
61 Франко, Іван Якович. Мій злочин та інші короткі оповідання [Текст] / І. Я. Франко. - Фельдкірх-Форарльберг : Заграва, 1946. - 24 с.
62 Чайковський, Андрій Якович. Олексій Корнієнко [Текст] : іст. повість з ХVІІ віку. Ч. 1 / А. Чайковський. - Нью-Йорк : Говерля, 1955. - 203 с.
63 Чайковський, Андрій. Олюнька [Текст] : оповіданє з житя ходачкової шляхти. Т. ІІ / А. Чайковський. - Edmonton, Alta : Ukrainska knyharnia, [1918 ?]. - 97-191 с.
64 Чапленко , Василь. Мої вірші [Текст] / В. Чапленко . - Матаван, Н.-Дж. : [б.в.], 1974. - 32 с.
65 Черкасенко, Спиридон. Пригоди молодого лицаря [Текст] : роман з козацьких часів. Т. ІІ / С. Черкасенко. - Вініпеґ : Видавець Іван Тиктор, 1952. - 143 с.
66 Черкасенко, Спиридон. Пригоди молодого лицаря [Текст] : роман з козацьких часів. Т. ІІІ / С. Черкасенко. - Вінніпеґ : КПУК, 1952. - 176 с.
67 Чорнобривець, Іванна. Ескізи [Текст] : поезії / І. Чорнобривець. - Мюнхен : Об-ня укр. письменників "Слово", 1976. - 64 с.
68 Шевченко , Тарас Григорович. Думки [Текст] / Т. Г. Шевченко . - Вецляр : Струя, 1920. - 48 с.
69 Шевченко , Тарас Григорович. Черниця Маряна [Текст] / Т. Г. Шевченко Т. - Winnipeg : Накладом "Канадийського Фармера", [1914 ?]. - 15 с.
70 Шпорлюк, Роман. У пошуках майбутнього часу [Текст] : ст. та есеї / Роман Шпорлюк. - Київ : Грані-Т, 2010. - 255 с.
71 Юриняк, Анатоль. Людям і собі [Текст] : зб. поезій / А. Юриняк. - Чікаґо : Українсько-Американська Видавнича Спілка, 1964. - 141 с.
72 Ящун, Василь. Дійсне і мрійне [Текст] : поезії / В. Ящун ; вступ: Л. Луців, Я. Славутич. - Пітсбурґ ; Джерзі Ситі : [вид. автора], 1981. - 74 с.
Образотворче мистецтво [85.1]
1 Весняний салон - 2010. Весняний салон - 2011 [Текст] : довід. вид. / Львів. обл. орг. Нац. спілки художників України, Упр. культури і туризму Львів. облдержадміністрації. - Львів : Растр-7, 2012. - 74+150 с.
Релігія [86]
1 Августин, Юзеф. Сексуальна інтеграція [Текст] : путівник для пізнання і формування власної сексуальності / Ю. Августин ; пер. з пол. З. Городенчук. - Львів : Свічадо, 1999. - 200 с.
2 Важни, Томаш. Ангели помічники Бога й друзі людини [Текст] : молитви та роздумування / Т. Важни ; пер. з пол. О. Мандрик. - Львів : Свічадо, 2012. - 127 с.
3 Лежогубський, Теодозій. Де знайти правду? [Текст] / Т. Лежогубський. - Philadelphia : Друкарня Руського Сирітського Дому, 1916. - 173 с.
4 Миз, Роман. Живот чече и капка [Текст] : история парохиї у Руским Керестуре / Р. Миз ; ред.: М. Шанта, М. Цап. - Нови Сад : Руске слово, 2010. - 346 с.
5 Новий заповіт Господа и спасителя нашого Ісуса Христа [Текст]. - Б.м. : The Bible Societies Slavic Gospel Association, 1991. - 301 с.
6 Протокол Семого Собору Української Греко-Православної Церкви в Канаді. Саскатун, Саск., 30 черв. 1-3 лип., 1935 [Текст] / Консисторія Укр. Греко-Православ. Церкви . - Вінніпеґ ; Манітоба : [б. и.], 1935. - 91 с.
7 Рая, Джозеф М. Лик Божий. Вступ до східної духовности [Текст] / архиєп. Джозеф М. Рая . - Львів : Свічадо, 2011. - 215 с.
8 Степанов І. Про правдиву і неправдиву віру, про правдивих і ложних богів [Текст] / І. Степанов. - Віннїпеґ, Ман., Канада : Накладом "Українських робітничих вістий", 1922. - 32 с.
Філософські науки [87]
1 Зеньковский, Василий Васильевич. О мнимом материализме русской науки и философии [Текст] / В. В. Зеньковский. - Мюнхен : [б.в.], 1956. - 72 с.
Історія філософії [87.3]
1 Масарик Т.Г. Ідеали гуманности [Текст] / Т. Г. Масарик ; пер. Ф. Королевський. - Вінніпеґ, Ман. : Накладом Руської Книгарнї, [1919?]. - 47 с.
Психологія [88]
1 Гортер, Герман. Історичний матеріялізм [Текст] / Г. Гортер ; . - Харків ; Полтава : Всеукр. держ. вид-во, 1921. - 93 с.
Бібліографічні видання [91]
1 Історія України [Текст] : науково-доп. бібл. покажчик за 2008 рік / М-во культури України, ДЗ "Нац. істор. б-ка України". - Київ : Виниченко, 2011. - 767 с.
2 Історія України [Текст] : науково-доп. бібл. покажчик за 2009 рік / М-во культури України, ДЗ "Нац. істор. б-ка України". - Київ : Виниченко, 2011. - 643 с.
3 Історія України [Текст] : науково-доп. бібл. покажчик за 2010 рік / М-во культури України, ДЗ "Нац. істор. б-ка України". - Київ : Виниченко, 2012. - 616 с.
4 Бібліографічні посібники з історії України та архівні довідники 1991-2010 [Текст] : наук. - допом. бібілогр. покажчик / М-во культури України, ДЗ "Нац. істор. б-ка України". - Київ : Виниченко, 2011. - 104 с.
5 Бібліографія видань жіночої творчости поза межами України [Текст] / Союз Українок Америки. - Філядельфія : [б.в.], 1974. - 54 с.
6 Книгозбір Івана Лозинського у фондах ВЛІМ ЛОУНБ [Текст] : каталог / ЛОУНБ, Відділ л-ри інозем. мовами. - Львів : ЛОУНБ, 2012. - 47 с.
7 Львівщина в польській літературі [Текст] : бібліографічний покажчик / ЛОУНБ. - Львів : Растр-7, 2012. - 289 с.
8 Микола Іванович Пирогов - видатний хірург, педагог і громадський діяч (до 200-річчя від дня народж.) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського. - Київ : Педагогічна думка, 2011. - 124 с.
9 Одарченко, Петро Васильович. Біобібліографія [Текст] / П. В. Одарченко. - Торонто ; Едмонтон : Об-ня укр. письменників у Канаді "Слово", 1983. - 80 с.
10 Остап Тарнавський [Текст] : Бібліограф. покажч. / зібрала й упоряд. М. Тарнавська. - Філядельфія : [б.в.], 1980. - 77 с.
11 Природа і природні ресурси Львівської області [Текст] : наук.-допоміжний бібліогр. покажч. Кн. 1 / ЛОУНБ. - Львів : Ліга-Прес, 2012. - 300 с.
12 Український письменник Микола Хвильовий (1893-1933) [Текст] : бібліографічний покажчик / М-во культури і туризму України, Харків. держ. наукова б-ка ім. В.Г. Короленка. - Харків : [ХДНБ ім. В.Короленка], 2008. - 135 с.
Довідкові видання [92]
1 Львівщина в 2012 році. Знаменні і пам'ятні дати краю [Текст] : календар / ЛОУНБ. - Львів : [б.в.], 2012. - 70 с.
2 Український альманах 2011 [Текст] / ред.: Р. Крамар, С. Лайкош, К. Сень ; пер. І. Ісаєв. - Варшава : Об'єднання українців у Польщі, 2011. - 341 с.