Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (вересень 2013 р.)
П'ятниця, 11 жовтня 2013, 09:19
Природничі науки в цілому [20]
1 Наукові записки Державного природознавчого музею [Текст]. Вип. 28 / НАН України, Держ. природознавчий музей. - Львів : [б.в.], 2012. - 170 с.
Механіка [22.2]
1 Нагірний, Тарас. Термодинамічні моделі та методи термомеханіки із врахуванням приповерхневої та структурної неоднорідностей. Основи наномеханіки І [Текст] / Т. Нагірний, К. Червінка. - Львів : СПОЛОМ, 2012. - 264 с.
2 Сучасні проблеми механіки та математики [Текст] : [зб. наук. праць]. В 3-х т. Т. 1 / Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - Львів : [б.в.], 2013. - 250 с.
3 Сучасні проблеми механіки та математики [Текст] : [зб. наук. праць]. В 3-х т. Т. 2 / Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - Львів : [б.в.], 2013. - 240 с.
4 Сучасні проблеми механіки та математики [Текст] : [зб. наук. праць]. В 3-х т. Т. 3 / Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - Львів : [б.в.], 2013. - 220 с.
Геодезичні науки. Картографія [26.1]
1 Геодезія, картографія і аерофотознімання [Текст] : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 77 / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 136 с.
Географічні науки [26.8]
1 Кравчук, Ярослав Софронович. Інженерно-геоморфологічне картографування [Текст] : [навч. посіб.] / Я. С. Кравчук. - Львів : Світ, 1991. - 144 с.
Загальнотехнічні дисципліни [30.1]
1 Хома, Володимир Васильович. ПРоблемно-орієнтовані засоби вимірювання імітансу: теоря і практика [Текст] : монографія / В. В. Хома, Є. В. Походило. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 264 с.
Інші галузі енергетики [31.6]
1 Щербина, Олександр Миколайович. Енергія для всіх [Текст] : технічний довідних з енергоощадності та відновних джерел енергії / О. М. Щербина. - Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2007. - 340 с.
Обчислювальна техніка [32.97]
1 Інформація, комунікація, суспільство [Текст] : матеріали 2-ї Міжнар. наук. конф. ІКС-2013, 16-19 трав. 2013 р. / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка", Кафедра соц. комунікацій та інформ. діяльності. - Львів ; Славське : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 264 с.
2 Дорожовець, Михайло Миронович . Аналого-цифрові перетворювачі [Текст] : навч. посіб. / М. М. Дорожовець, В. О. Мокрицький. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 120 с.
3 Заяць, Василь Михайлович. Методи комп'ютерних інформаційних інформаційних технологій [Текст] : навч. посіб. / В. М. Заяць. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 144 с.
4 Комп'ютерне моделювання та програмне забезпечення інформаційних систем і технологій (КМПЗ) [Текст] : зб. праць (тези доп.) ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 30 трав.-1 черв. 2013 р. : присвяч. пам'яті проф., доктора техн. наук, заслуж. діяча науки і техніки України, заслуж. проф. ЛНУ ім. І. Франка Синицького Лева Ароновича / НУ "Львівська політехніка", Акад. наук прикладної радіоелектроніки. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 132 с.
5 Сучасні інформаційні технології та їх використання в науково-педагогічній діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. С. Керницький [та ін.]. - Львів : ЛДУВС, 2013. - 264 с.
Технологія виробництва галузевого устаткування [34.7]
1 Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів [Текст] : навч. посіб. / А. І. Дубинін [та ін.] ; ред. А. І. Дубинін. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 292 с.
Охорона здоров'я. Медичні науки [5]
1 Ганіткевич, Ярослав Володимирович. Українські лікарі [Текст] : біобібліогр. довід. Кн. 3. Учасники національно-визвольної боротьби й українського державотворення, репресовані та реабілітовані лікарі України / Я. Ганіткевич, П. Пудний. - Львів : Афіша, 2008. - 428 с.
Стоматологія [56.6]
1 Джонсон, Тони. Методики изготовления полных съемных протезов [Текст] / Т. Джонсон, Дж. В. Дункан. - Львов : ГалДент, 2013. - 136 с.
Соціологія [60.5]
1 Соціально-економічні дослідження в перехідний період [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1 (63). Фінансово-економічні системи: трансформація та євроінтеграція / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 2007. - 505 с.
2 Соціально-економічні дослідження в перехідний період [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1 (ХLV). Ринкова трансформація України: проблеми та перспективи / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 2004. - 623 с.
3 Соціально-економічні дослідження в перехідний період [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1 (ХХХІІ). Проблеми формування і реалізації політики сприяння розвиткові підприємництва в Україні / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 2002. - 352 с.
4 Соціально-економічні дослідження в перехідний період [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1 (ХХХІХ). Економічні проблеми ринкової трансформації України / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 2003. - 602 с.
5 Соціально-економічні дослідження в перехідний період [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2 (64). Методи оцінки капіталізації інноваційних структур / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 2007. - 543 с.
6 Соціально-економічні дослідження в перехідний період [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 3 (LІХ). Євроінтеграційний курс України: фінансовий вимір. Ч. ІІ / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 2006. - 290 с.
7 Соціально-економічні дослідження в перехідний період [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 3 (LІХ). Євроінтеграційний курс України: фінансовий вимір. Ч. І / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 2006. - 444 с.
8 Соціально-економічні дослідження в перехідний період [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 3 (ХLVII). Регіональні суспільні системи. Ч. 1 / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 2004. - 446 с.
9 Соціально-економічні дослідження в перехідний період [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 4 (60). Соціально-економічний розвиток регіону: діагностика, стратегія, управління / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 2006. - 684 с.
10 Соціально-економічні дослідження в перехідний період [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 4 (66). Міжрегіональне співробітництво: стан та перспективи / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 2007. - 335 с.
11 Соціально-економічні дослідження в перехідний період [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 5 (61). Інноваційно-інвестиційне забезпечення стратегії розвитку регіону / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 2006. - 348 с.
12 Соціально-економічні дослідження в перехідний період [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 5 (67). Структурна трансформація територіальних суспільних систем / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 2007. - 662 с.
13 Соціально-економічні дослідження в перехідний період [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 5 (ХLІІІ). Регіональна політика: досвід Європейського Союзу та його адаптація до умов України. Ч. ІІІ / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 2003. - 372 с.
14 Соціально-економічні дослідження в перехідний період [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 5 (ХLІХ). Стратегічне планування регіонального розвитку / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 2004. - 330 с.
15 Соціально-економічні дослідження в перехідний період [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 6 (62). Сталий розвиток Карпат: сучасний стан та стратегія дій / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 2006. - 276 с.
16 Соціально-економічні дослідження в перехідний період [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 6 (68). Розвиток територіально-виробничих систем / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 2007. - 324 с.
17 Соціально-економічні дослідження в перехідний період [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 6 (L). Мале та середнє банківництво в умовах становлення ринкової системи в Україні / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 2004. - 511 с.
18 Соціально-економічні дослідження в перехідний період [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 6 (LVІ). Ринкові перетворення в Україні в умовах світових інтеграційних процесів / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 2005. - 634 с.
19 Соціально-економічні дослідження в перехідний період [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 6 (ХХХVII). Транскордонне співробітництво, ринкова інфраструктура та фінансово-інвестиційна діяльність / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 2002. - 667 с.
20 Соціально-економічні дослідження в перехідний період [Текст] : щорічник наук. праць : за матеріалами міжрегіон. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 29-30 черв. 2000 р.). Вип. ХVІІІ (18). Реформування земельних відносин як процес відродження українського села / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 2003. - 584 с.
21 Соціально-економічні дослідження в перехідний період [Текст] : щорічник наук. праць : наук. доп. на міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 9-10 жовт. 2000 р. Вип. ХХVІІ (27). Дистанційне навчання у ХХІ столітті / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 2001. - 203 с.
22 Соціально-економічні дослідження в перехідний період [Текст] : щорічник наук. праць : наук. доп. на міжнар. наук.-практ. конф. м. Львів, 12 трав. 2000 р., м. Ширгісвальде (Німеччина), 28 трав.-2 черв. 2000 р. Вип. ХХІІ (22). Іноземні інвестиції в Україну: проблеми привабливості й залучення / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 2000. - 376 с.
23 Соціально-економічні дослідження в перехідний період [Текст] : щорічник наук. праць. Вип. ХХVІІІ (28). Перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України в контексті процесів глобалізації / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 2001. - 372 с.
24 Соціально-економічні дослідження в перехідний період [Текст] : щорічник наук. праць. Вип. ХХІІІ (23). Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 2001. - 556 с.
25 Соціально-економічні дослідження в перехідний період [Текст] : щорічник наук. праць. Вип. ХХХІ (31). Економічні проблеми розвитку виробництва регіону / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 2001. - 637 с.
26 Соціально-економічні дослідження в перехідний період [Текст] : щорічник. наук. праць : за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. м. Львів, 24 бер. 2000 р. Вип. ХVІІ (17). Банківська і фінансово-кредитна системи та їх роль у сучасних умовах / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 2003
Історія частин світу та окремих країн [63.3(3)]
1 Калинець, Ірина Онуфріївна. Зібрання творів [Текст]. У 8-ми томах. Т. 5. Епоха гунів та її передісторія. У світлі Біблійних джерел / І. О. Калинець. - Львів : СПОЛОМ, 2012. - 256 с.
Історія України [63.3(4УКР)]
1 Андрієнко, Олексій. Я був на "Родінє" [Текст] / О. Андрієнко. - [Б. м.] : Вид-во ім. Хвильового, [1948?]. - 56 с.
2 Боляновський, Андрій Валентинович. Дивізія "Галичина". Історія [Текст] / А. Боляновський. - Львів : [б.в.], 2000. - 528 с.
3 Вояки - вояками [Текст]. Кн. ІІ / Об'єднання бувших вояків українців у Великій Британії. - Лондон : Українська Видавнича Спілка, 1986. - 64 с.
4 Грицак, Павло Євгенович. Вежі і кулемети [Текст] : спогади з Дивізії і большевицького полону / П. Є. Грицак. - Львів ; Нью-Йорк : Вид. пластового куреня Ватага "Бурлаків", 1995. - 164 с.
5 Гуртовий , Григорій Олександрович. Волинь - край козацький [Текст] : історико-краєзнавчі нариси / Г. О. Гуртовий . - Луцьк : Надстир'я, 2009. - 388 с.
6 Жигало, Богдан. Волиця. Рідне село моє над Ратою. Віки, події, долі... [Текст] / Б. Жигало. - Харків : Фактор-Друк, 2013. - 352 с.
7 Калинець, Ірина Онуфріївна. Зібрання творів [Текст]. У 8-ми томах. Т. 8. Кн. 1. Попід Золоті Ворота. Документи та біографічні матеріали / І. О. Калинець ; упоряд. І. М. Калинець. - Львів : СПОЛОМ, 2013. - 384 с.
8 Комарницький, Сергій Іванович. Герой Кафи, Москви і Хотина /До 390-річчя Хотинської війни 1621 року/ [Текст] / С. Комарницький. - Чернівці : Золоті литаври, 2011. - 144 с.
9 Комарницький, Сергій Іванович. Хотин у дев'ятнадцятому [Текст] / С. І. Комарницький. - Чернівці : Золоті литаври, 2011. - 152 с.
10 Комарницький, Сергій Іванович. Хотинська фортеця - одне із семи чудес України [Текст] / С. І. Комарницький, О. С. Комарницький. - Чернівці : Золоті литаври, 2012. - 92 с.
11 Кузич-Березовський, Іван. Жінка і держава [Текст] / І. Кузич-Березовський. - Варрен, Міш. : Накладом Анастасії і Йосифа Білоусів, 1970. - 291 с.
12 Листування Михайла Грушевського [Текст]. Т. 6. Листування Михайла Грушевського та Юрія Тищенка / Укр. істор. т-во, Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. - Київ ; Львів ; Нью-Йорк : УІТ, 2012
13 Львів у старих листівках [Текст]. - Львів : Апріорі, 2011. - 56 с.
14 Новина П. Вовки [Текст] : фрагменти з хроніки одного відділу УПА "Вовки" / П. Новина. - Ліон ; Париж : Вид. ЗЧ ОУН, 1948. - 64 с.
15 Остап'юк, Богдан. Давній Тернопіль [Текст] : Іст. нариси, постаті, картини хліборобської праці, традиційні святкування, спогади / Б. Остап'юк. - Маямі ; Торонто : Друкарня ОО. Василіян [друк], 1984. - 208 с.
16 Перепічка, Євген Васильович. Феномен Степана Бандери [Текст] : [монографія] / Є. В. Перепічка. - Львів : СПОЛОМ, 2013. - 744 с.
17 Саган, Софія. Така моя доля: з побаченого, почутого, пережитого [Текст] / С. Саган. - Львів : Українські технології, 2012. - 80 с.
18 Святкове відзначення 50 років боротьби Організації Українських Націоналістів. За самостійну соборну державу. 1929-1979 [Текст]. - Торонто : [б.в.], 1979. - 16 с.
19 Сушинський, Богдан Іванович. Князі та полководці Стародавньої України [Текст]. У 3-х т. Т. 2. ХІ-ХІІ століття / Б. І. Сушинський. - Одеса : АстроПринт, 2013. - 560 с.
20 У 90-ліття Зиновія Книша [Текст] / вступ. слово Ю. Книш. - Вінніпеґ : Наукова Рада при С. К. У., 1996. - 103 с.
21 Хотинська битва 1621 року [Текст] / уклад. А. Федорук. - Чернівці : Золоті литаври, [2010]. - 74 с.
22 Хотинська звитяга. Тисячолітнє місто в народній творчості, художній літературі та мистецтві [Текст] / упоряд.: Б. Мельничук, С. Потянко. - Чернівці : Золоті литаври, 2022. - 172 с.
23 Хрін, Степан. Зимою в бункрі [Текст] : спогади-хроніка 1947/48 / С. Хрін. - [Мюнхен] : До Зброї, 1950. - 142 с.
24 Шпарик, Василь Іванович. Друга світова війна: спогади і погляди фронтовика [Текст] / В. І. Шпарик. - Львів : Афіша, 2013. - 160 с.
Етнографія [63.5]
1 Пацай, Тамара. Зенон Кузеля: життя і народознавча діяльність [Текст] : [монографія] / Т. Пацай. - Львів : БОНА, 2013. - 252 с.
Економіка [65]
1 Партин, Галина Остапівна. Фінансовий контролінг [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Партин, Р. І. Задерецька. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 232 с.
2 Регіональний менеджмент і моніторинг [Текст] / М. В. Гладій [та ін.]. - Львів : [б.в.], 1998. - 68 с.
3 Соціально-економічні проблеми управління розвитком регіону в умовах трансформації економіки [Текст] : зб. наук. праць. Ч. 1 / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : ІРД НАН України, 1994. - 306 с.
4 Торгівля, комерція, підприємництво [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 14 / гол. ред. В. В. Апопій ; відп. за вип. Б. М. Мізюк. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2012. - 222 с.
5 Управлінський облік [Текст] : підручник / Г. О. Партин [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 280 с.
Загальна економічна теорія [65.01]
1 Гладій, Михайло Васильович. Трансформація суспільних відносин в умовах ринку [Текст] / М. В. Гладій, М. Д. Лесечко, А. О. Чемерис. - Львів : [б. в.], 1998. - 47 с.
2 Давимука, Степан Антонович. Приватизація на Львівщині: результати та перспективи [Текст] / С. А. Давимука. - Львів : [б.в.], 1998. - 92 с.
3 Давимука, Степан Антонович. Соціально-економічні проблеми приватизування об'єктів і шляхи їх вирішення [Текст] / С. А. Давимука. - Львів : [б.в.], 1996. - 44 с.
4 Давимука, Степан Антонович. Теоретико-методологічні аспекти приватизації і механізми її реалізації в Україні [Текст] : [монографія] / С. А. Давимука. - Львів : [б.в.], 1998. - 399 с.
5 Капіталізація: проблеми розвитку та кількісного виміру [Текст] : матеріали круглого столу 21 груд. 2006 р. (м. Львів) / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : Львів. ін-т банків. справи УБС НБУ, 2007. - 105 с.
6 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2 (70). Стратегії розвитку регіонів: методологія розробки, механізми реалізації / НАН України, Ін-т регіональних досліджень. - Львів : [б.в.], 2008. - 436 с.
7 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 6 (74). Економіко-правове забезпечення розвитку підприємництва в Україні / НАН України, Ін-т регіональних досліджень. - Львів : [б.в.], 2008. - 312 с.
8 Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку [Текст] : матеріали доп. V Міжнар. конгресу укр. економістів (Львів, 22-26 трав. 2000 р.). Ч. 1 / НАН України, Міжнар. укр. економічна асоціація. - Львів : [б.в.], 2000. - 466 с.
9 Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку [Текст] : матеріали доп. V Міжнар. конгресу укр. економістів (Львів, 22-26 трав. 2000 р.). Ч. 2 / НАН України, Міжнар. укр. економічна асоціація. - Львів : [б.в.], 2000. - 588 с.
Галузева економіка [65.2]
1 Іщук С.О. Регіональні моделі реструктуризації приватизованих об'єктів [Текст] / С. О. Іщук, А. Р. Затхей, Л. Ф. Кальніченко. - Львів : ІРД НАН України, 2001. - 64 с.
2 Аналіз і оцінка кредитоспроможності підприємств в умовах переходу до ринкових форм господарювання [Текст] : метод. реком. / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 1995. - 33 с.
3 Апопій, Віктор Володимирович. Реінжиніринг бізнес-процесів [Текст] : навч. посіб. : для студ. курсу та самостійної, індивідуальної роботи студ. ден. і заоч. форм навч. / В. В. Апопій, С. А. Середа, Н. О. Шутовська. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 160 с.
4 Бойко, Євген. Інвестування структурних реформувань промисловості регіону [Текст] : [монографія] / Є. Бойко, В. Войцеховський, М. Горин. - Львів : [б.в.], 2000. - 160 с.
5 Вибір критеріїв ефективного управління грошовими ресурсами підприємств [Текст] : метод. реком. / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : ІРД НАН України, 1999. - 35 с.
6 Гладій, Михайло Васильович. Використання виробничо-ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки України (питання теорії, методології і практики) [Текст] : [монографія] / М. В. Гладій. - Львів : ІРД НАН України, 1998. - 294 с.
7 Гладій, Михайло Васильович. Сільське розселення в умовах трансформації форм власності [Текст] / М. В. Гладій, М. Д. Лесечко. - Львів : [б.в.], 1998. - 206 с.
8 Гомольська В.В. Принципи формування і механізми реалізації інвестиційної політики приватизованих підприємств [Текст] / В. В. Гомольська, А. Р. Затхей. - Львів : ІРД НАН України, 2004. - 60 с.
9 Горин, Михайло Петрович. Організаційно-економічні засади просторового розвитку територіально-виробничих систем [Текст] / М. П. Горин. - Львів : [б.в.], 2007. - 51 с.
10 Давимука, Степан Антонович. Оцінка ефективності функціонування приватизованих об'єктів [Текст] / С. А. Давимука. - Львів : [б.в.], 1996. - 64 с.
11 Даниленко, Анатолій Степанович. Розвиток підприємництва в АПК України (теоретико-прикладні аспекти) [Текст] : [монографія] / А. С. Даниленко. - Львів : ІРД НАН України, 1997. - 224 с.
12 Дерев'яний Я.М. Аналіз соціально-економічних особливостей функціонування територіально-виробничих комплексів (ТВК) адміністративного району (на прикладі Тернопільського району) [Текст] / Я. М. Дерев'яний. - Львів : [б.в.], 1996. - 46 с.
13 Економіко-, соціально- і еколого-географічні проблеми західноукраїнського прикордоння [Текст] : тематичний зб. наук. праць / М-во освіти України, ЛДУ ім. І.Франка. - Львів : ЛДУ ім. І. Франка, 1997. - 254 с.
14 Жук, Микола. Регіон у міжнародних економічних відносинах [Текст] / М. Жук, Р. Федан. - Львів ; Ярослав : [б.в.], 2002. - 72 с.
15 Калитюк В.А. Рекреаційно-туристичний комплекс в умовах ринку [Текст] / В. А. Калитюк. - Львів : [б.в.], 1999. - 162 с.
16 Котик, Зиновій Омелянович. Землевпорядні вишукування в землеустрої [Текст] : [практикум] / З. О. Котик. - Львів : Растр-7, 2013. - 44 с.
17 Крикавський, Євген . Економічний потенціал логістичних систем [Текст] : [монографія] / Є. Крикавський. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 1997. - 168 с.
18 Міжнародний фондовий ринок [Текст] : навч. посібник-практикум / О. Є. Кузьмін [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 200 с.
19 Медведчук, Сергій Володимирович. Концептуальні підходи до формування фінансово-господарських відносин між державою і підприємницьким сектором економіки [Текст] / С. В. Медведчук. - Львів : [б.в.], 1999. - 45 с.
20 Медведчук, Сергій Володимирович. Організаційно-економічні і правові основи формування фінансово-господарських відносин "держава - підприємництво" [Текст] / С. В. Медведчук ; відп. ред. М. А. Козоріз. - Львів : [б.в.], 2000. - 68 с.
21 Медведчук, Сергій Володимирович. Фінансово-господарські відносини держава - підприємництво (етапи становлення і перспективи розвитку) [Текст] : [монографія] / С. В. Медведчук. - Львів : ІРД НАН України, 2000. - 372 с.
22 Методичні підходи до аналізу і оцінки ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств та регіону [Текст] : метод. реком. / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : ЛБІ НБУ, 2005. - 35 с.
23 Методичні підходи до розробки стратегії розвитку спільного підприємництва [Текст] : метод. вказівки / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 1999. - 32 с.
24 Методологічні рекомендації щодо оцінювання результатів соціально-економічної діяльності у регіонах України [Текст] : препринт наук. доп. / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 2006. - 41 с.
25 Олексів, Ігор Богданович. Групи економічного впливу в системі управління підприємством: концепція і інструментарій їх відбору та узгодження інтересів [Текст] : [монографія] / І. Б. Олексів. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 292 с.
26 Писаренко, Світлана Марківна. Організаційно-економічний механізм реалізації регіональної політики Європейського Союзу [Текст] : наук. вид. / С. М. Писаренко. - Львів : ІРД НАН України, 2002. - 84 с.
27 Приймак В.І. Зарубіжний досвід управління ринком праці та можливість його використання в Україні [Текст] / В. І. Приймак, О. І. Дребот, Р. Ю. Сорока. - Львів : [б.в.], 1998. - 48 с.
28 Проблеми розвитку споживчої кооперації України в ринковому середовищі [Текст] : зб. наук. праць учасників Міжнар. наук.-практ. конф. Ч. 1 / Укоопспілка, НАН України, Ін-т економіки. - Львів : КООПОСВІТА, 1998. - 162 с.
29 Реґіональна політика України: наукові основи, методи, механізми [Текст] : зб. наук. праць : за метеріалами доп. міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 21-23 трав. 1998 р.). Ч. 1 / НАН України, Львів. обл. держадміністрація, Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 1998. - 430 с.
30 Савіна, Наталія Борисівна. Інвестування у логічні системи [Текст] : монографія / Н. Б. Савіна. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 328 с.
31 Садова, Уляна Ярославівна. Регіональні ринки праці: аналіз і прогноз [Текст] : [монографія] / У. Я. Садова, Л. К. Семів. - Львів : [б.в.], 2000. - 264 с.
32 Смовженко, Тамара Степанівна. Посилення впливу стимулюючої функції податків на розвиток підприємництва [Текст] / Т. С. Смовженко, О. М. Люткевич, Г. П. Федорова. - Львів : ЛБІ НБУ, 2001. - 52 с.
33 Соціально-економічні проблеми розвитку підприємництва [Текст] / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 1996. - 63 с.
34 Соціально-економічні проблеми управління розвитком регіону в умовах трансформації економіки [Текст] : зб. наук. праць. Ч. 2 / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : ІРД НАН України, 1994. - 207 с.
35 Споживча кооперація України: від зародження до сьогодення [Текст] : монографія / ред. С. Гелей. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 650 с.
36 Стратегічне управління конкурентоспроможністю: епістомологічні підходи та практична проблематика [Текст] : монографія / В. П. Мікловда [та ін.]. - Полтава : ПУЕТ, 2013. - 307 с.
37 Стратегія екологічної безпеки (регіональний контекст) [Текст] : [монографія] / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 1999. - 243 с.
38 Федан, Роман. Регіональні фактори активізації транскордонної співпраці Польщі та України [Текст] : [монографія] / Р. Федан. - Львів : ІРД НАН України, 2003. - 336 с.
39 Фурдичко, Орест Іванович. Перспективи розвитку мисливських господарств України [Текст] / О. І. Фурдичко, А. Й. Ковальський, Л. А. Пришко ; ред. М. А. Козоріз. - Львів : Ін-т регіональних досліджень , 1996. - 70 с.
40 Шевчук, Любов Теодорівна. Розміщення продуктивних сил [Текст] : [навч. посіб.] / Л. Т. Шевчук. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2001. - 150 с.
Економіка окремих країн і регіонів [65.9]
1 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1 (69). Фінансовий ринок України: глобалізація та євроінтеграція / НАН України, Ін-т регіональних досліджень. - Львів : [б.в.], 2008. - 575 с.
2 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 3 (71). Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів / НАН України, Ін-т регіональних досліджень. - Львів : [б.в.], 2008. - 546 с.
3 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 4 (72). Моніторинг розвитку промислових територіальних систем / к. - Львів : [б.в.], 2008. - 335 с.
4 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 5 (73). Інноваційний розвиток регіональних суспільних систем / НАН України, Ін-т регіональних досліджень. - Львів : [б.в.], 2008. - 486 с.
5 Формування регіональної стратегії розвитку підприємництва і механізмів її реалізації [Текст] : метод. реком. / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : Львів банків. коледж НБУ, 1997. - 83 с.
Політологія [66.0]
1 Горбач, Олександр Назарович. Політологія [Текст] : навч. посіб. / О. Н. Горбач, Р. Б. Демчишак. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 260 с.
2 Політичні режими сучасності та перехід до демократії [Текст] : [монографія] / С. А. Давимука [та ін.]. - Львів : [б.в.], 1999. - 168 с.
Внутрішня політика і становище [66.3]
1 Гальчинський, Анатолій Степанович. Нотатки радника Президента. Десять років з Президентом Леонідом Кучмою [Текст] / А. С. Гальчинський. - Київ : Либідь, 2013. - 584 с.
2 Куйбіда, Василь Степанович. Міське самоврядування і управління територіальним розвитком: історичні аспекти, сучасні реалії і проблеми удосконалення [Текст] / В. С. Куйбіда. - Львів : ІРД НАН України, 1999. - 71 с.
3 Національні інтереси [Текст]. Ч. 37 / Всеукр. громад. організація "Вільна козацька акад. нац. безпеки і оборони України". - Львів : [б.в.], 2013. - 47 с.
4 Садова, Уляна Ярославівна. Соціальна політика в Україні: регіональні дослідження і перспективи розвитку [Текст] : [монографія] / У. Я. Садова. - Львів : ІРД НАН України, 2005. - 408 с.
Політичні організації, рухи, союзи [66.7]
1 Іскра 100: століття Пласту 1911/12-2011/12 [Текст] : [Пластова вечеря і забава (Торонто, 27 жовт. 2012 р.) ] / Пласт в Канаді, Крайова Пластова старшина. - Торонто : [б.в.], 2012. - 20 с.
2 Темник, Дарія. Доповіді і дописи на події року [Текст] : вибрані доп. та дописи Дарії Темник / Д. Темник. - Торонто : Друкарня ОО. Василіян [друк], 2012. - 108 с.
Галузі права [67.3]
1 Грищук, Віктор Климович. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльно-правове дослідження [Текст] : монографія / В. К. Грищук, О. Ф. Пасєка. - Львів : ЛДУВС, 2013. - 248 с.
2 Гурковський, Мар'ян Петрович. Реєстраційна діяльність публічної адміністрації: організаційно-правовий аспект [Текст] : монографія / М. П. Гурковський. - Львів : ЛДУВС, 2012. - 204 с.
3 Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1/2 / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2002. - 268 с.
4 Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 10 / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2006. - 492 с.
5 Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 11 / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2006. - 388 с.
6 Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 12 / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2007. - 544 с.
7 Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 13 / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2007. - 560 с.
8 Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 14/15 / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2008. - 522 с.
9 Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 3 / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2003. - 256 с.
10 Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 4 / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2003. - 324 с.
11 Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 5 / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2004. - 482 с.
12 Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 6/7 / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2004/2005. - 494 с.
13 Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 8 / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2005. - 402 с.
14 Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 9 / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2005. - 434 с.
15 Ефективність державного управління в контексті європейської інтеграції [Текст] : матеріали щорічної наук.-практ. конф. 23 січ. 2004 р. Ч. 2 / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2004. - 332 с.
16 Ефективність державного управління в контексті європейської інтеграції [Текст] : матеріали щорічної наук.-практ. конф. 23 січ. 2004 р. Ч. 1 / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2004. - 392 с.
17 Збірник нормативно-правових актів та методичних матеріалів з питань здійснення державних закупівель [Текст] / Ін-т економ. досліджень. - Львів : [б.в.], 2013. - 328 с.
18 Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2 (1)/2012. Серія психологічна / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. - Львів : ЛДУВС, 2012. - 536 с.
19 Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2 (2)/2012. Серія психологічна / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. - Львів : ЛДУВС, 2012. - 524 с.
20 Павлів-Самоїл, Надія Петрівна. Трудове право (поняття, схеми, таблиці) [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Павлів-Самоїл, В. М. Адам, А. І. Годяк. - Львів : ЛДУВС, 2013. - 172 с.
21 Перша Львівська демократична: діяльність Львівської обласної Ради народних депутатів Першого демократичного скликання (1990-1994) [Текст] / Львівська обласна Рада. - Львів : СПОЛОМ, 2012. - 320 с.
22 Сенюта, Ірина. Психіатрична допомога: механізми забезпечення прав пацієнтів та їхніх закордонних представників в Україні [Текст] : [практ. посіб.] / І. Сенюта, Д. Клапатий. - Львів : Медицина і право, 2013. - 66 с.
23 Смолин, Григорій Васильович. Господарське право України. Загальна частина [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Смолин. - Львів : ЛДУВС, 2013. - 552 с.
24 Устрицька, Наталія Ігорівна. Кваліфікація повторності злочинів [Текст] : монографія / Н. І. Устрицька. - Львів : ЛДУВС, 2013. - 216 с.
25 Эволюция государственных и правовых институтов в условиях развития информационного общества [Текст] / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки. - Москва : ЮРКОМПАНИ, 2012. - 340 с.
Держава і право окремих країн [67.9]
1 Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 32 / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. - 526 с.
Освіта. Педагогічні науки [74]
1 Алекс, Сабіне. Не вчи мене, але дозволь мені вчитися [Текст]. Ч. 3. Інтерактивні ігри для дітей і підлітків / С. Алекс, К. В. Вопель ; пер. з нім. Л. Коцюба. - Львів : Свічадо, 2013. - 128 с.
Педагогіка школи [74.2]
1 Україна очима молодих [Текст] : зб. тез доп. Міжнар. учнів. наук.-практ. конф. Львів, 16-18 квіт. 2013 р. / Нац. центр "Мала академія наук України", Львів. обл. Мала академія наук, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : [б.в.], 2013. - 124 с.
Професійна та спеціальна освіта [74.5]
1 Наукові записки Українського Вільного Університету [Текст]. Т. 11-12. Церква і релігія в Україні 50 літ після жовтневої революції (1917-1967) : зб. доп. Наук. Конф. Укр. Вільного Ун-ту в Мюнхені (5-7 липня 1968 р.) / ред. В. Янев. - Мюнхен : [б.в.], 1984. - 253 с.
2 Наукові записки Українського Вільного Університету [Текст]. Т. 9-10 (1967-1968). Матеріяли до історії Української Церкви : зб. доп. Наук. Конф. у Нью Йорку (17.02.1962.) та в Рокка ді Папа (18-20. 10. 1963) / ред. В. Янев. - Мюнхен ; Рим ; Париж : [б.в.], 1969. - 387 с.
3 Наукові записки Українського Вільного Університету [Текст]. Ч. 2 / УВУ, Філософ. ф-т права й суспіл.-економ. наук. - Мюнхен : [б.в.], 1958. - 83 с.
4 Наукові записки Українського Вільного Університету [Текст]. Ч. 4-5 / УВУ, Філософ. ф-т права й суспіл.-економ. наук. - Мюнхен : [б.в.], 1961. - 188 с.
5 Наукові записки Українського Вільного Університету [Текст]. Ч. 6 / УВУ, Філософ. ф-т права й суспіл.-економ. наук. - Мюнхен : [б.в.], 1963. - 160 с.
6 Наукові записки Українського Вільного Університету [Текст]. Ч. 7 / УВУ, Філософ. ф-т . - Мюнхен : [б.в.], 1963. - 240 с.
7 Наукові записки Українського Вільного Університету [Текст]. Ч. 8 / УВУ, Філософ. ф-т . - Мюнхен : [б.в.], 1965-66. - 235 с.
8 Науковий збірник Українського Вільного Університету [Текст] : матеріали конф. "Український Вільний Університет: з минулого в майбутнє. До 70-річчя з часу заснування". Львів, 13-14 лютого 1992 р. - Львів ; Мюнхен : Фенікс ЛТД, 1993. - 336 с.
9 Стрельніков, Віктор Юрійович. Сучасні технології навчання у вищий школі [Текст] : модульний посіб. для слухаяів автор. курсів підвищення кваліфікації викладачів Міжгалузевого ін-ту, підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів (МІПК) ПУЕТ / В. Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко. - Полтава : ПУЕТ, 2013. - 309 с.
Сімейне виховання [74.9]
1 Люб'янець, Єва. Обійдемося без лелеки. Як розмовляти з підлітками про любов і сексуальність [Текст] / Є. Люб'янець ; пер. Т. Різун. - Львів : Свічадо, 2013. - 208 с.
Фізична культура і спорт [75]
1 Батых, Игорь. Настольный теннис. Чемпионаты Мира. (1926 - 2013 гг.) [Текст] : основные результаты и фотографии некоторых команд, участников и участниц, которые непосредственно вели борьбу за чемпионские и призовые места на этих соревнованиях / И. Батых. - Львов : БОНА, 2013. - 320 с.
2 Еколого-туристичнні шляхи Львівщини [Текст] / Б. М. Матолич, І. Лабай. - Львів : Лукащук В.С., 2010. - 116 с.
3 Лазор, Святослав. Від Сяну до Дону на велосипеді [Текст] : щоденник велоподорожі / С. Лазор. - Львів : ПАІС, 2013. - 84 с.
4 Приступа, Євген Никодимович. Українські народні ігри [Текст] : [монографія] / Є. Н. Приступа, В. І. Левків, О. В. Слімаковський. - Львів : ЛДУФК, 2012. - 432 с.
Преса [76.0]
1 Марьина Л.П. Журналистка и культура: динамика взаимодействия [Текст] : уч. пособие / Л. П. Марьина. - Львів : ПАІС, 2013. - 164 с.
Книжкова справа. Книговедення [76.1]
1 Бондар, Наталія Петрівна. Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : дослідження, попримірниковий опис / Н. П. Бондар ; наук. ред. Г. І. Ковальчук. - Київ : [б.в.], 2012. - 311 с.
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство [78.3]
1 Бібліотека і книга у контексті часу [Текст] : зб. наук. ст. VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Публічні бібліотеки: традиції і сучасність" (Київ, 17-18 квіт. 2013 р.) / М-во культури України, Нац. парламент. б-ка України. - Київ : [б.в.], 2013. - 112 с.
2 Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : зб. ст. Вип. 34 / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського. - Київ : [НБУВ], 2012. - 536 с.
3 Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археогр. дослідж. унікальних архів. та бібл. фондів. Вип. 5 / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : [б.в.], 2000. - 173 с.
4 Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археогр. дослідж. унікальних архів. та бібл. фондів. Вип. 6 / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : [б.в.], 2000. - 213 с.
5 Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археогр. дослідж. унікальних архів. та бібл. фондів. Вип. 11 / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : [б.в.], 2007. - 327 с.
6 Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археогр. дослідж. унікальних архів. та бібл. фондів. Вип. 12 / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : [б.в.], 2007. - 435 с.
7 Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археогр. дослідж. унікальних архів. та бібл. фондів. Вип. 9 / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : [б.в.], 2004. - 291 с.
8 Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археогр. дослідж. унікальних архів. та бібл. фондів. Вип. 10 / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : [б.в.], 2005. - 471 с.
9 Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археогр. дослідж. унікальних архів. та бібл. фондів. Вип. 7 / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : [б.в.], 2002. - 262 с.
10 Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археогр. дослідж. унікальних архів. та бібл. фондів. Вип. 8 / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : [б.в.], 2003. - 285 с.
11 Санкт-Петербургская государственная Театральная библиотека. 250 лет [Текст] / ред. П. В. Дмитриев. - Санкт-Петербург : Гиперион, 2006. - 33 с.
Музейна справа [79.1]
1 Сапожник, Дмитро Іванович. Музеєзнавство та музейно-виставкова справа [Текст] : навч. посіб. / Д. І. Сапожник. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 240 с.
Архівна справа [79.3]
1 Іващук, Леся. Архівні фонди музейних установ гуманітарного циклу Всеукраїнської академії наук (1918-1934 рр.) [Текст] : монографія / Л. Іващук. - Київ : [б.в.], 2012. - 352 с.
Мовознавство [81]
1 Дзюба, Іван Михайлович. Бо то не просто мова, звуки... [Текст] : цикл статей / І. М. Дзюба. - Дрогобич : Коло, 2012. - 380 с.
2 Ковалів, Пантелеймон Кіндратович. Українська мова [Текст] / П. К. Ковалів. - Нью-Йорк : [б.в.], [1966]. - 219 с.
3 Людина. Комп'ютер. Комунікація [Текст] : зб. наук. праць / МОН України. НУ "Львівська політехніка", Ін-т комп'ютерних наук та інформаційних технологій, Кафедра прикладної лінгвістики. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 232 с.
Фольклор [82]
1 Бойківські латканки [Текст] / Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Львівська обл. і Турківська р-на організації. - Львів : Укр. акад. друкарства, 2013. - 198 с.
2 Булашев, Геогргій Онисимович. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях [Текст] : космогонічні українські народні погляди та вірування / Г. О. Булашев. - Київ : Довіра, 1992. - 414 с.
3 Дем'ян, Григорій Васильович. Українські повстанські пісні 1940-200-х років [Текст] : істор.-фольклор. дослідж. / Г. В. Дем'ян. - Львів : Галицька видавнича спілка ; Київ : Українська Видавнича Спілка, 2003. - 581 с.
Літературознавство України [83.3(4УКР)]
1 Горак, Роман Дмитрович. Іван Франко [Текст]. Кн. 4. Університет / Р. Горак, Я. Гнатів. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2004. - 472 с.
2 Луців, Лука. Іван Франко - борець за національну і соціяльну справедливість [Текст] / Л. Луців. - Джерзі-Ситі ; Ню Йорк : Свобода, [1968]. - 654 с.
3 Салига, Тарас Юрійович. ...Світ. Поет і його слово. Голобородькознавчі студії [Текст] / Т. Салига. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 100 с.
4 Слабошпицький, Михайло Федотович. Що записано в книгу життя. Михайло Коцюбинський та інші. Біографія, оркестрована на дев'ять голос [Текст] : роман / М. Слабошпицький. - Київ : Ярославів Вал, 2012. - 352 с.
5 Шалата, Михайло Йосипович. Будителі. "Руська Трійця" та її послідовники [Текст] : нариси / М. Й. Шалата. - Дрогобич : Коло, 2011. - 112 с.
Зарубіжна література [84(3)]
1 Андерсен, Ганс Християн. Дівчинка, що наступила на хліб [Текст] / Г. Х. Андерсен ; відп. ред. М. Чайка ; худ. О. Шингур. - Львів : Свічадо, 2013. - 16 с.
2 Буссенар, Луї. Капітан Зірвиголова [Текст] / Л. Буссенар. - Харків : Septima, 2006. - 352 с.
3 Пісня про Ролянда [Текст] : [фр. епічна поема] / зі старофр. мови розміром оригіналу пер. І. Качуровський ; упоряд. О. Фешовець. - Львів : Астролябія, 2010. - 208 с.
4 Павлищева, Наталья. Вещий Олег [Текст] / Н. Павлищева. - Москва : Яуза : Эксмо : Лепта Книга, 2010. - 608 с.
5 Унамуно, Мігель де. Вибрані романи [Текст] / М. Унамуно ; пер. з ісп.: О. Маєвська, В. Шовкун ; упоряд. О. Фешовець. - Львів : Астролябія, 2012. - 576 с.
Українська література [84(4УКР)]
1 "Дванадцятка". Наймолодша львівська літературна богема 30-х років ХХ століття [Текст] : антологія урбаністичної прози / авт. проект, вступ. слово, наук. ред. В. Ґабор. - Львів : Піраміда, 2006. - 344 с.
2 Іваничук, Роман Іванович. У корчмі Лисого Мацька [Текст] / Р. Іваничук. - Львів : Срібне слово, 2013. - 176 с.
3 Історії про Василька та його друзів [Текст] / худ. Р. Скиба. - Львів : Свічадо, 2013. - 24 с.
4 Ангели. Дерева. Люди [Текст] : християнська поезія / упоряд. Г. Кирієнко. - Львів : Свічадо, 2013. - 152 с.
5 Бабич В.И. Забытая дорога [Текст] / В. И. Бабич. - Львов : Афиша, 2013. - 184 с.
6 Багряний, Іван Павлович. Тигролови [Текст] : роман : для стар. шк. віку / І. П. Багряний. - Львів : Апріорі, 2012. - 480 с.
7 Бурмей, Іван Борисович. Цецора [Текст] : істор. повість / І. Б. Бурмей. - Чернівці : Місто , 2011. - 64 с.
8 Вовк , Віра. Диптих [Текст] / В. Вовк. - Львів ; Ріо-де-Жанейро : БаК, 2013. - 120 с.
9 Гаврилів, Орест Степанович. Поля колгоспні неозорі... [Текст] / О. гаврилів. - Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2013. - 44 с.
10 Гата , Ева. Музичні фрески [Текст] / Е. Гата . - Львів : БаК, 2013. - 272 с.
11 Гатала-Квасневська, Марія. У лабіринтах почутів [Текст] : роман / М. Гатала-Квасневська. - Львів : Манускрипт, 2013. - 216 с.
12 Гончар, Олесь Терентійович. Людина і зброя [Текст] : роман / О. Т. Гончар. - Харків : Фоліо, 2007. - 318 с.
13 Зубенко, Іван. Вибране [Текст]. Т. 1 / І. Зубенко. - Коломия : Вік, 2012. - 576 с.
14 Калинець, Ірина Онуфріївна. Зібрання творів [Текст]. У 8-ми томах. Т. 4. Близьке далеке : наукові розвідки / І. О. Калинець. - Львів : СПОЛОМ, 2012. - 376 с.
15 Карнага, Оксана Йосипівна. Його ім'я "ТАК" і "АМІНЬ" [Текст] : поезії / О. Й. Карнага. - Львів : Ліга-Прес, 2011. - 120 с.
16 Костенко, Анатоль Ілліч. Леся Українка [Текст] : [докум. повість] / А. І. Костенко. - Київ : Молодь, 1971. - 446 с.
17 Кузь, Наталія Богданівна. Якщо відверто... [Текст] : [поезії] / Н. Б. Кузь. - Львів : Растр-7, 2013. - 60 с.
18 Лещук, Тихон. Рідна ріка [Текст] : роман / Т. Лещук. - Львів : БаК, 2013. - 194 с.
19 Лозинський, Павло. Акме [Текст] / П. Лозинський. - Львів : ПАІС, 2013. - 240 с.
20 Лукасевич, Ніна. Букет на узбіччі [Текст] / Н. Лукасевич. - Львів : ПАІС, 2013. - 32 с.
21 Марсюк, Василь. Вечірнє вогнище [Текст] : роман у віршах, лірика, сатира, казка / В. Марсюк. - Київ : Вид-во Жупанського, 2012. - 280 с.
22 Марсюк, Василь. Прометеєва естафета [Текст] : лірика, гумор, сатира / В. Марсюк. - Київ : Вадим Карпенко, 2008. - 272 с.
23 Марсюк, Василь. Твори [Електронний ресурс] / В. Марсюк. - [Б. м.] : [б.в.], [2013?] эл. опт. диск (DVD-ROM)
24 Марсюк, Василь. Твори [Текст]. У 2-х т. Т. 1. Вибрані вірші / В. Марсюк. - Київ : Просвіта, 2013. - 352 с.
25 Марсюк, Василь. Твори [Текст]. У 2-х т. Т. 2. Романи і поеми / В. Марсюк. - Київ : Просвіта, 2013. - 352 с.
26 Марчак, Володимир. Українець у Польщі [Текст] : [спогади з життя] / В. Марчак ; пер. з пол.: М. Кассараба, Т. Ліщинська. - Львів ; Сянок : [б.в.], 2006. - 416 с.
27 Оборина, Ангелина. Едет бабушка в Одессу [Текст] / А. Оборина, Э. Андэрсова. - Львів : БОНА, 2013. - 56 с.
28 Овечко, Іван. Вибране [Текст] : поезії, нариси, оповідання, статті, рецензії / І. Овечко. - Loveland : Lithographic Press, 1970. - 184 с.
29 Павличко, Дмитро. Золоторогий олень [Текст] : поема : [для дітей сер. шк. віку] / Д. Павличко. - Дрогобич : Коло, 2011. - 36 с.
30 Пуздровський, Євген Петрович. Медовий місяць в Кенгірі. Зоряна [Текст] : повісті / Є. П. Пуздровський. - Сімферополь : Н.Оріанда, 2013. - 104 с.
31 Руданський, Степан Васильович. Співомовки [Текст] / С. В. Руданський ; худ. Ю. В. Северин. - Київ : Дніпро, 1966. - 157 с.
32 Рута Вітер Туга за степами [Текст] : [збірка поезій] / В. Рута. - Львів : Світ, 2009. - 64 с.
33 Скавроник, Віктор. Гетьман Мазепа [Текст] : істор. оповідь / В. Скавроник. - Тернопіль : Джура, 2000. - 116 с.
34 Стасів, Вікторія. Вірші та витинанки юної львів'янки [Текст] / В. Стасів. - Львів : БОНА, 2013. - 80 с.
35 Сушинський, Богдан Іванович. Польський пілот із Кодими [Текст] : документ. повість-есе / Б. І. Сушинський. - Одеса : АстроПринт, 2013. - 80 с.
36 Тимочко, Петро Семенович. В стрімкім потоці часу та подій [Текст] : поезії / П. С. Тимочко. - Тернопіль : [б.в.], 1995. - 161 с.
37 Тимочко, Петро Семенович. На канадській землі [Текст] : поезії / П. С. Тимочко. - Тернопіль : Ред.-вид. відділ .управл. по пресі, 1991. - 45 с.
38 Фостій, Іван Петрович. Ви бували коли в Хотині?. [Текст] : [поезія] / І. П. Фостій. - Чернівці : Місто , 2010. - 127 с.
39 Франко, Іван Якович. Boa Constrictor [Текст] : повість / І. Я. Франко. - Вінніпеґ : Накладом вид. спілки "Тризуб", 1956. - 92 с.
40 Храплива-Щур , Леся. У темряві [Текст] : нариси / Л. Храплива-Щур . - Дніпропетровськ : Пороги, 2011. - 63 с.
41 Чорній, Орест Михайлович. Сповідь [Текст] : збірка новел / О. М. Чорній. - Тернопіль : Рада, 2012. - 181 с.
42 Шкляр, Василь Миколайович. Ключ [Текст] / В. М. Шкляр. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2012. - 256 с.
43 Щербак, Юрій Миколайович. Час великої гри. Фантоми 2079 року [Текст] : роман. Кн. 2 / Ю. М. Щербак. - Київ : Ярославів Вал, 2012. - 440 с.
Архітектура [85.11]
1 Методика складання місцевих правил забудови (містобудівний аспект) [Текст] : метод. вказівки для студ. спец. 7.120102 "Містобудування" напряму 1201 "Архітектура" з дисципліни "Містобудівний аналіз" / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2004. - 32 с.
Живопис [85.14]
1 Іван Труш: малярські елегії українського неоромантика (твори зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького) [Текст] : каталог виставки / авт.-упоряд. О. Біла ; наук. ред. Л. Волошин. - Київ : Майстер книг, 2013. - 83+83 с.
2 Жеплинська, Оксана. Корнило Устиянович (1839-1903). Малярство, графіка, рукописи [Текст] : альбом-каталог / О. Жеплинська ; наук. ред. О. Біла. - Київ : Р. К. Майстер Принт, 2013. - 104 с.
3 Скоп, Лев Андрійович. Майстер мініатюр Пересопницького Євангелія - Федуско, маляр зі Самбора [Текст] / Л. А. Скоп. - Дрогобич : Коло, 2011. - 80 с.
Графіка [85.15]
1 Горинь, Богдан Миколайович. Любов і творчість Софії Караффи-Корбут [Текст] : документ. роман-колаж. У 2-х книгах. Кн. 1 / Б. М. Горинь. - Львів : Апріорі, 2013. - 576 с.
Театр [85.33]
1 Мельниченко, Володимир Юхимович. Богдан Ступка: обличчям до історії [Текст] / В. Ю. Мельниченко. - Москва : Домашняя библиотека, 2013. - 416 с.
Музичні твори (нотні видання) [85.9]
1 Співаймо! Ukrainian Folk Songs & melodies [Текст]. Vol. 1 / St. Vladimir Institute. - Toronto : [б.в.], [?]. - 71 с.
2 Українські народні пісні [Текст] : пісенник / Київський НУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Ляшенко Микола : Фотовідеосервіс, 1992. - 63 с.
Релігія [86]
1 The Akathist Hymn in honour of the Mother of God [Текст]. - [Б. м.] : [б.в.], [?]. - 28 с.
2 Авґустин, Юзеф. Зцілення почуття кривди: Ігнатіянські реколекції. Фундамент [Текст] / Ю. Авґустин ; пер. з пол. О. Кривобочок. - Львів : Свічадо, 2013. - 248 с.
3 Ковчег [Текст] : наук. зб. із церков. історії. Чис. 4. Еклезіяльна й національна ідентичність греко-католиків центрально-східної Европи / Ін-т історії церкви УКУ. - Львів : Вид-во УКУ, 2003. - 352 с.
4 Мельник, Антон. Чудотворні джерела України [Текст] / А. Мельник. - Львів : Свічадо, 2013. - 236 с.
5 Про що говорить Небо до кожного із нас [Текст]. - Торонто : [б.в.], [2011?]. - 107 с.
6 Релігієзнавство [Текст] : словник термінів і понять / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. - Львів : ЛДУВС, 2013. - 76 с.
7 Сушинський, Богдан Іванович. Слово про Скит Манявський. Історія Скиту Манявського XVII - початок ХХІ століть на тлі християнського світу [Текст] / Б. І. Сушинський. - Коломия : Вік, 2012. - 336 с.
8 Туптало, Дмитро. Житія святих (четьї мінеї) [Текст]. У 12 т. Т. ХІ. Липень / Д. Туптало ; пер. з ц.-сл. Д. Сироїд. - Львів : Свічадо, 2013. - 560 с.
9 Шевчук, Любов Теодорівна. Сакральна географія [Текст] : [навч. посіб.] / Л. Т. Шевчук. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 1999. - 160 с.
10 Шематизм Стрийської єпархії Української Греко-Католицької Церкви [Текст] / Стрийська єпархія Укр. Греко-Католиц. Церква. - Стрий ; Дрогобич : Коло, 2011. - 504 с.
11 Ґаета, Саверіо. Франциск Папа: життя і виклики [Текст] / С. Ґаета ; пер. з італ. К. Зінченко. - Львів : Свічадо, 2013. - 104 с.
Філософські науки [87]
1 На шляху до синтезу філософії, науки та релігії [Текст] : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. "Людина. Всесвіт. Абсолют. Класичний, некласичний, постнекласичний та езотеричний підходи", 19-20 квіт. 2013 р. / відп. за вип. І. В. Карівець. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 200 с.
Психологія [88]
1 Овчинников, Михаїл. Терновий вінець хвороби: досвід подолання раку [Текст] / М. Овчинников ; пер. М. Чайка. - Львів : Свічадо, 2013. - 192 с.
Загальна психологія [88.3]
1 Альбісетті, Валеріо. Мати здорову особистість [Текст] / В. Альбісетті ; пер. Т. Курилець. - Львів : Свічадо, 2013. - 80 с.
Психологія окремих видів діяльності. Галузева психологія [88.4]
1 Ріці, Джимі. 16 кроків до зрілості [Текст] / Д. Ріці. - Львів : Свічадо, 2013. - 152 с.
Бібліографічні видання [91]
1 Бібліотекознавство і бібліографія України [Текст] : бібліогр. покажч. за ІІ півріччя 2012 р. Вип. 85 / М-во культури України, НПБУ. - Київ : [б.в.], 2013. - 111 с.
2 Белєнький Петро Юхимович [Текст] : біобібліогр. покажч. / НАН України. - Львів : ІРД НАН України, 2005. - 38 с.
3 Возняк Роман Петрович [Текст] : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1972-2012 рр. : до 70-річчя від дня народж. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. сільськогосподар. б-ка, Львів. нац. аграрний ун-т. - Львів : [б.в.], 2013. - 53 с.
4 Газети України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Текст] : каталог. Ч. 2 / НАН України. НБУ ім. В.І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2012. - 662 с.
5 Гнатенко, Людмила Анатоліївна. Слов'янська кирилична рукописна книга XIV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : каталог, кодиколого-орфографічне дослідження, палеогафічний альбом / НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. - Київ : [б.в.], 2007. - 264 с.
6 Гнатенко, Людмила Анатоліївна. Слов'янська кирилична рукописна книга XVст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : каталог / НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. - Київ : [б.в.], 2003. - 194+158 с.
7 Гнатенко, Людмила Анатоліївна. Слов'янська кирилична рукописна книга XІI-ХІІІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : каталог, кодиколого-палеографічне та графіко-орфографічне дослідження, палеогафічний альбом / Л. А. Гнатенко ; голов. ред. Л. А. Дубровіна. - Київ : [б.в.], 2012. - 154 с.
8 Каталог наукових видань (1994-2004 рр.) [Текст] / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : ІРД НАН України, 2004. - 378 с.
9 Роман Іваничук [Текст] : біобібліогр. покажч. / МОНМС України, ЛНУ ім. І. Франка, Наук. б-ка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. - 405 с.
Серії. Збірки [94]
1 Варшавські українознавчі записки [Текст]. вип. 11-12. Польсько-українські зустрічі. Studia Ukrainica / Кафедра україністіки Варшав. ун-ту, Наук. т-во ім. Т. Шевченка. - Варшава : [б.в.], 2001. - 525 с.
Збірки цитат, думок, афоризмів [94.8]
1 м
2 Дружба. Перлини мудрості [Текст] / уклад. О. Гнатишин. - Львів : Свічадо, 2013. - 64 с.