Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (листопад 2013 р.)
Понеділок, 09 грудня 2013, 14:23
Людина і навколишнє середовище. Екологія в цілому. Екологія людини [20.1]
1 Скиба, Юрій Андрійович. Моніторинг довкілля: практичний курс [Текст] : навч. посіб. / Ю. А. Скиба, О. М. Лазебна. - Київ : Каравела, 2013. - 216 с.
Країнознавство [26.890]
1 Україна і світ (країни/території світу, показники соціально-економічного розвитку, зв’язки з Україною, офіційні контакти) [Текст] : навч. посібник / Д. Г. Кучеренко [та ін.] ; ред. В. Є. Сахаров. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 416 с.
Ботаніка [28.5]
1 Шувар, Іван Антонович. Особливо небезпечні рослини України [Текст] : навч. посіб. / І. А. Шувар, В. П. Гудзь, А. І. Шувар. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 192 с.
Людина і навколишнє середовище. Екологія в цілому. Екологія людини [20.1]
1 Скиба, Юрій Андрійович. Моніторинг довкілля: практичний курс [Текст] : навч. посіб. / Ю. А. Скиба, О. М. Лазебна. - Київ : Каравела, 2013. - 216 с.
Країнознавство [26.890]
1 Україна і світ (країни/території світу, показники соціально-економічного розвитку, зв’язки з Україною, офіційні контакти) [Текст] : навч. посібник / Д. Г. Кучеренко [та ін.] ; ред. В. Є. Сахаров. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 416 с.
Ботаніка [28.5]
1 Шувар, Іван Антонович. Особливо небезпечні рослини України [Текст] : навч. посіб. / І. А. Шувар, В. П. Гудзь, А. І. Шувар. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 192 с.
Техніка і технічні науки в цілому [30]
1 Салухіна, Надія Григорівна. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг [Текст] : підручник / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 426 с.
2 Чурсіна, Людмила Андріївна. Стандартизація продукції та послуг [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Чурсіна, О. П. Домбровська, Н. І. Резвих. - Херсон : Олді-плюс ; Київ : Ліра-К, 2013. - 226 с.
Загальна технологія. Основи промислового виробництва [30.6]
1 Полікарпов, Іван Степанович. Товарознавчство. Непродовольчі товари: нагрівні прилади [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. С. Полікарпов, І. І. Шийко, О. І. Шийко. - Львів : Магнолія 2006, 2012. - 303 с.
2 Товарознавство (Виробнича сфера) [Текст] : навч.посіб. / Ін-т менеджмннту та економіки "Галицька академія". - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 400 с.
3 Товарознавство. Непродовольчі товари: одягово-взуттєві вироби [Текст] : навч.-наочний посіб. для студ. ВНЗ, які навч. за напрямом "Товарознавство і торговельне підприємництво" / І. С. Полікарпов [та ін.]. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 264 с.
4 Чурсіна, Людмила Андріївна. Товарознавство та експертиза в митній справі [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Чурсіна, О. М. Вербицький, Є. О. Калінський. - Херсон : Олді-плюс ; Київ : Ліра-К, 2013. - 202 с.
Електроенергетика. Електротехніка [31.2]
1 Соловей О.І. Промислові електротехнологічні установки [Текст] : навч. посіб. / О. І. Соловей. - Київ : Кондор, 2009. - 174 с.
2 Сосков, Анатолий Георгиевич. Полупроводниковые аппараты: коммутация, управление, защита [Текст] : учебник / А. Г. Сосков, И. А. Соскова. - Киев : Каравела, 2012. - 344 с.
Електроніка [32.85]
1 Сосков, Анатолій Георгійович. Промислова електроніка: Теорія і практика [Текст] : підручник / А. Г. Сосков, Ю. П. Колонтаєвський ; ред. А. Г. Сосков. - Київ : Каравела, 2013. - 496 с.
Обчислювальна техніка [32.97]
1 Чернега, Віктор. Безпровідні локальні комп'ютерні мережі [Текст] : навч. посіб. / В. Чернега, Б. Платтнер. - Київ : Кондор, 2013. - 238 с.
2 Чисельні методи комп'ютерного аналізу [Текст] : навч. посіб. для студ. напрямку підготовки "Телекомунікації" / В. Я. Воропаєва [та ін.] ; ред. В.В. Турупалов. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 224 с.
Загальне машинобудування. Машинознавство [34.4]
1 Розрахунок з'єднань електромеханічних систем [Текст] : навч. посіб. / І. В. Петко [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 150 с.
Технологія машинобудування. Обробка металів [34.5]
1 Технологія машинобудування [Текст] : навч. посіб. / Є. О. Горбатюк [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2012. - 358 с.
Основні процеси та апарати харчових виробництв [36.81]
1 Поперечний, Анатолій Микитович. Моделювання процесів та обладнання харчових виробництв [Текст] : підручник / А. М. Поперечний, В. О. Потапов, В. Г. Корнійчук. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 312 с.
Хлібопекарське виробництво [36.83]
1 Новікова О.В. Технологія виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів [Текст] : навч. посіб. / О. В. Новікова. - Київ : Ліра-К, 2013. - 540 с.
Громадське харчування. Кулінарія [36.99]
1 Технологія приготування їжі: українська кухня [Текст] : навч. посіб. / В. М. Михайлов [та ін.]. - Харків : Світ Книг, 2012. - 537 с.
2 Тлумачний словник кулінара [Текст] : навч. посіб. / МОН України, Акад. пед. наук. України, Ін-т проф.-техн. освіти. - Львів : Новий Світ-2000, 2012. - 416 с.
Природничо-наукові та технічні основи с/г [40]
1 Панас, Ростислав Миколайович. Ґрунтознавство [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Панас. - Львів : Новий Світ-2000, 2012. - 372 с.
2 Ревенко І.І. Машини та обладнання для тваринництва [Текст] : підручник / І. І. Ревенко, М. В. Брагінець, В. І. Ребенко. - Київ : Кондор, 2012. - 731 с.
Лісове господарство [43]
1 Юхновський, Василь Юрійович. Агролісомеліорація [Текст] : підручник / В. Ю. Юхновський, С. М. Дударець, В. М. Малюга ; ред. В. Ю. Юхновський. - Київ : Кондор, 2012. - 372 с.
Загальне тваринництво [45]
1 Пешук, Людмила Василівна. Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів [Текст] : підручник / Л. В. Пешук. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 400 с.
Суспільні науки [60]
1 Предборська, Ірина Михайлівна. Філософія історії [Текст] : навч. посіб. / І. М. Предборська, С. О. Ганаба. - Суми : Університетська книга, 2012. - 232 с.
Археологія [63.4]
1 Відейко, Михайло Юрійович. Шляхами трипільського світу [Текст] / М. Ю. Відейко. - Київ : Наш час, 2007. - 296 с.
2 Відейко, Михайло Юрійович. Шляхами трипільського світу [Текст] / М. Ю. Відейко. - Київ : Наш час, 2008. - 296 с.
Економіка [65]
1 Прогнозування і макроекономічне планування [Текст] : підручник для студ. економ. спеціальностей / Г. С. Домарадзька [та ін.]. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 304 с.
2 Сльозко, Тетяна Михайлівна. Бухгалтерський облік в умовах інституційних перетворень: теорія і практика [Текст] : монографія / Т. М. Сльозко. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 304 с.
3 Трут, Ольга Олексіївна. Операційний менеджмент [Текст] : підручник / О. О. Трут. - Київ : Академія, 2013. - 348 с.
Загальна економічна теорія [65.01]
1 Провайдинг інновацій [Текст] : підручник / Київський НУ технологій та дизайну. - Київ : Професіонал, 2008. - 448 с.
Галузева економіка [65.2]
1 Пістун, Ігор Павлович. Охорона праці в галузі машинобудування [Текст] : навч. посіб. / І. П. Пістун, Р. Є. Стець, І. О. Трунова. - Суми : Університетська книга, 2012. - 557 с.
2 Пістун, Ігор Павлович. Охорона праці в галузі сільського господарства (тваринництво, птахівництво) [Текст] : навч. посіб. / І. П. Пістун, А. П. Березовецький, С. А. Березовецький. - Суми : Університетська книга, 2012. - 504 с.
3 Пістун, Ігор Павлович. Охорона праці на автомобільному транспорті [Текст] : навч. посіб. / І. П. Пістун, Й. В. Хом'як, В. В. Хом'як. - Суми : Університетська книга, 2012. - 374 с.
4 Петрович, Йосиф Михайлович. Створення і функціонування суб'єктів підприємництва [Текст] : навч. посіб. / Й. М. Петрович, Ю. В. Банах, Л. Я. Слобода ; ред. Й. М. Петрович. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 256 с.
5 Петрович, Йосиф Михайлович. Управління діяльністю організаційно-виробничих систем [Текст] : навч. посіб. / Й. М. Петрович. - Київ : Знання, 2013. - 510 с.
6 Поважний, Олександр Станіславович. Корпоративне управління [Текст] : підручник / О. С. Поважний, Н. С. Орлова, А. О. Харламова. - Київ : Кондор, 2013. - 244 с.
7 Сідельникова, Лариса Петрівна. Оподаткування суб'єктів підприємництва [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Сідельникова, Т. В. Чижова, Я. В. Якуша. - Київ : Ліра-К, 2013. - 424 с.
8 Система регулювання внутрішньої торгівлі України [Текст] : монографія / В. В. Апопій [та ін.] ; ред.: В. В. Апопій, І. М. Копич. - Київ : Академвидав, 2012. - 424 с.
9 Скибінська, Зоряна Миколаївна. Економіка та організація виробництва [Текст] : навч. посіб. / З. М. Скибінська, Т. Т. Гринів. - Київ : Знання, 2012. - 299 с.
10 Словник фахівця фондового ринку [Текст] : навч. посіб. / О. В. Чернявська [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 76 с.
11 Тіхосова, Ганна Анатоліївна. Сертифікація товарів та послуг [Текст] : навч. посіб. / Г. А. Тіхосова, О. Ф. Богданова, О. О. Горач. - Херсон : Олді-плюс ; Київ : Ліра-К, 2013. - 328 с.
12 Тирпак, Іван Васильович. Основи економіки та організації підприємництва [Текст] : навч. посіб. / І. В. Тирпак, В. І. Тирпак, С. А. Жуков. - Київ : Кондор, 2011. - 284 с.
13 Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму [Текст] : монографія / В. К. Федорченко [та ін.]. - Київ : Академія, 2013. - 368 с.
14 Тюріна, Ніла Марковна. Управління фінансовою санацією підприємства [Текст] : підручник / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацька. - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 396 с.
15 Фролова, Лариса Володимирівна. Злиття та поглинання підприємств [Текст] : компендіум для студ. економ. напрямів підготовки ден. і заоч. форм навч. / Л. В. Фролова, А. Ю. Голобородько. - Київ : Кондор, 2013. - 240 с.
16 Фролова, Лариса Володимирівна. Тренінг з економіки підприємства [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. В. Фролова, О. С. Кравченко. - Київ : Кондор, 2013. - 154 с.
17 Цінні папери: практикум [Текст] : навч. посіб. / Київ. НУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Знання, 2013. - 791+ комп. диск с.
18 Яркіна, Наталя Миколаївна. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Яркіна. - Київ : Ліра-К, 2013. - 498 с.
Політичні науки [66]
1 Політична наука. Методи досліджень [Текст] : підручник / ред. О. А. Габрієлян. - Київ : Академія, 2012. - 320 с.
Політичні партії [66.6]
1 Примуш, Микола Васильович. Політичні партії: історія та теорія [Текст] : навч. посіб. / М. В. Примуш. - Київ : Професіонал, 2008. - 416 с.
Держава та право [67]
1 Правознавство [Текст] : практикум / С. В. Дрожжина [та ін.]. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 328 с.
Галузі права [67.3]
1 Бюлетень законодавства і юридичної практики України [Текст]. № 9/2001. Кримінально-процесуальний кодекс України. Цивільний процесуальний кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України / Верховний Суд України. - Київ : Юрінком Інтер, 2001. - 416 с.
2 Кримінально-процесуальне право України [Текст] : метод. поради, завдання для семінар. занять, самостійної роботи, тестові завдання. Матеріали для модульного контролю знань для студ. юрид. ф-ту та ф-ту заоч. освіти / Укоопспілка, ЛКА. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2005. - 212 с.
3 Кримінально-процесуальний кодекс України. Текст із змінами і доповн. за станом на 16 лют.1993 р. [Текст]. - Львів : "ЗУБР" LTD, 1993. - 287 с.
4 Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 2005 р. [Текст] / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2006. - 208 с.
5 Погорілко, Віктор Федорович. Референдне право України [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. - Київ : Ліра-К, 2009. - 366 с.
6 Податковий кодекс України: станом на 10 верес. 2013 року [Текст] : відповідає офіц. тексту. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 572 с.
7 Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Понікаров [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 328 с.
8 Тацишин, Ігор Богданович. Адміністративно-правове забезпечення рекламних відносин в Україні [Текст] : монографія / І. Б. Тацишин. - Львів : Сплайн, 2011. - 198 с.
Міжнародне право [67.5]
1 Палеха, Юрій Іванович. Документування в дипломатичній діяльності [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, В. В. Пристайко. - Київ : Ліра-К, 2012. - 284 с.
Органи юстиції [67.7]
1 Роїна, Олександр Миколайович. Господарський процес [Текст] : Практ. посіб. / О. М. Роїна. - Київ : Алерта : Центр учбової літератури, 2011. - 192 с.
Наука [72]
1 Палеха, Юрій Іванович. Основи науково-дослідної роботи [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - Київ : Ліра-К, 2013. - 336 с.
2 Свідло, Карина Володимирівна. Методологія і організація наукових досліджень в харчовій галузі [Текст] : підручник / К. В. Свідло, Т. А. Лазарєва, Л. О. Бачієва. - Харків : Світ Книг, 2013. - 225 с.
Освіта. Педагогічні науки [74]
1 Чепіль, Марія Миронівна. Педагогічні технології [Текст] : навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. - Київ : Академвидав, 2012. - 224 с.
Методика викладання навчальних предметів [74.26]
1 Токмань, Ганна Леонідівна. Методика навчання української літератури в середній школі [Текст] : підручник / Г. Л. Токмань. - Київ : Академія, 2012. - 312 с.
Професійна та спеціальна освіта [74.5]
1 Товканець Г.В. Університетська освіта [Текст] : Навч. метод. посіб. / Г. В. Товканець. - Київ : Кондор, 2012. - 182 с.
Видавнича справа [76.17]
1 Теремко, Василь Іванович. Видавництво - ХХІ. Виклики і стратегії [Текст] : монографія / В. І. Теремко. - Київ : Академія, 2012. - 328 с.
Бібліотечна справа. Бібліографія [78]
1 Палеха, Юрій Іванович. Загальне документознавство [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - Київ : Ліра-К, 2012. - 432 с.
2 Палеха, Юрій Іванович. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. - Київ : Ліра-К, 2013. - 480 с.
Мовознавство [81]
1 Пасинок, Валентина Григорівна. Основи культури мовлення [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Пасинок. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 184 с.
2 Практикум з української мови за професійним спрямуванням [Текст] : навч. посіб. / Л. Г. Погиба [та ін.]. - Київ : Кондор, 2013. - 296 с.
3 Семеног, Олена Миколаївна. Культура наукової української мови [Текст] : навч. посіб. / О. М. Семеног. - Київ : Академія, 2012. - 216 с.
Фольклор [82]
1 Руснак, Ірина Євгеніївна. Український фольклор [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Руснак. - Київ : Академія, 2012. - 304 с.
Літературознавство [83]
1 Ференц, Надія Станіславівна. Основи літературознавства [Текст] : підручник / Н. С. Ференц. - Київ : Знання, 2011. - 431 с.
Світова література [83.3(0)]
1 Пилип'юк, Олег Мусійович. Поетологічні парадигми: Схід - Захід [Текст] : монографія / О. М. Пилип'юк. - Київ : Академія, 2012. - 336 с.
Літературознавство України [83.3(4УКР)]
1 Токмань, Ганна Леонідівна. Жар думок. Лірика Євгена Плужника як художньо-філософський феномен [Текст] : монографія / Г. Л. Токмань. - Київ : Академія, 2013. - 224 с.
Українська література [84(4УКР)]
1 Редінґ, Барбара. Безумці [Текст] : з історії кохання Михайла Коцюбинського та Олександри Аплаксіної : роман / Б. Редінг. - Київ : Академія, 2012. - 184 с.
2 Українська література ХІ-ХVIII ст. [Текст] : хрестоматія / ред. П. В. Білоус. - Київ : Академія, 2013. - 688 с.
Декоративно-прикладне мистецтво [85.12]
1 Плазовська, Любов Василівна. Декоративне мистецтво (в практиці вчителя образотворчих дисциплін) [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Плазовська. - Київ : Кондор, 2013. - 258 с.
Релігія [86]
1 Яроцький, Петро Лаврентійович. Релігієзнавство. (Сучасні релігійні процеси у світі й Україні) [Текст] : підручник / П. Л. Яроцький. - Київ : Кондор, 2013. - 442 с.
Етика [87.7]
1 Прикладна етика [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Аболіна [та ін.] ; ред. В. І. Панченко. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 392 с.
Психологія [88]
1 Приходько, Юлія Олексіївна. Психологічний словник-довідник [Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Приходько, В. І. Юрченко. - Київ : Каравела, 2012. - 328 с.
2 Савчин, Мирослав Васильович. Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. / М. В. Савчин. - Київ : Академвидав, 2012. - 464 с.
Загальна психологія [88.3]
1 Павелків , Роман Володимирович. Загальна психологія [Текст] : підручник / Р. В. Павелків . - Київ : Кондор, 2013. - 576 с.
Психологія окремих видів діяльності. Галузева психологія [88.4]
1 Подоляк, Людмила Григорівна. Психологія вищої школи. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. - Київ : Каравела, 2012. - 336 с.
Соціальна психологія [88.5]
1 Психологія управління [Текст] : навч. посіб. до проведення семінар. та практич. занять з курсу / Донец. ін-т турист. бізнесу. - Київ : Кондор, 2013. - 196 с.
2 Собченко, Олександр Михайлович. Психологія впливу [Текст] : навч. посіб. / О. М. Собченко. - Київ : Кондор, 2013. - 158 с.
3 Ставицька, Світлана Олексіївна. Соціальна психологія: практикум [Текст] : навч. посіб. / С. О. Ставицька, В. В. Волошина. - Київ : Каравела, 2013. - 320 с.
4 Титаренко, Тетяна Михайлівна. Сучасна психологія особистості [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Титаренко. - Київ : Каравела, 2013. - 372 с.
Техніка і технічні науки в цілому [30]
1 Салухіна, Надія Григорівна. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг [Текст] : підручник / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 426 с.
2 Чурсіна, Людмила Андріївна. Стандартизація продукції та послуг [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Чурсіна, О. П. Домбровська, Н. І. Резвих. - Херсон : Олді-плюс ; Київ : Ліра-К, 2013. - 226 с.
Загальна технологія. Основи промислового виробництва [30.6]
1 Полікарпов, Іван Степанович. Товарознавчство. Непродовольчі товари: нагрівні прилади [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. С. Полікарпов, І. І. Шийко, О. І. Шийко. - Львів : Магнолія 2006, 2012. - 303 с.
2 Товарознавство (Виробнича сфера) [Текст] : навч.посіб. / Ін-т менеджмннту та економіки "Галицька академія". - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 400 с.
3 Товарознавство. Непродовольчі товари: одягово-взуттєві вироби [Текст] : навч.-наочний посіб. для студ. ВНЗ, які навч. за напрямом "Товарознавство і торговельне підприємництво" / І. С. Полікарпов [та ін.]. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 264 с.
4 Чурсіна, Людмила Андріївна. Товарознавство та експертиза в митній справі [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Чурсіна, О. М. Вербицький, Є. О. Калінський. - Херсон : Олді-плюс ; Київ : Ліра-К, 2013. - 202 с.
Електроенергетика. Електротехніка [31.2]
1 Соловей О.І. Промислові електротехнологічні установки [Текст] : навч. посіб. / О. І. Соловей. - Київ : Кондор, 2009. - 174 с.
2 Сосков, Анатолий Георгиевич. Полупроводниковые аппараты: коммутация, управление, защита [Текст] : учебник / А. Г. Сосков, И. А. Соскова. - Киев : Каравела, 2012. - 344 с.
Електроніка [32.85]
1 Сосков, Анатолій Георгійович. Промислова електроніка: Теорія і практика [Текст] : підручник / А. Г. Сосков, Ю. П. Колонтаєвський ; ред. А. Г. Сосков. - Київ : Каравела, 2013. - 496 с.
Обчислювальна техніка [32.97]
1 Чернега, Віктор. Безпровідні локальні комп'ютерні мережі [Текст] : навч. посіб. / В. Чернега, Б. Платтнер. - Київ : Кондор, 2013. - 238 с.
2 Чисельні методи комп'ютерного аналізу [Текст] : навч. посіб. для студ. напрямку підготовки "Телекомунікації" / В. Я. Воропаєва [та ін.] ; ред. В.В. Турупалов. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 224 с.
Загальне машинобудування. Машинознавство [34.4]
1 Розрахунок з'єднань електромеханічних систем [Текст] : навч. посіб. / І. В. Петко [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 150 с.
Технологія машинобудування. Обробка металів [34.5]
1 Технологія машинобудування [Текст] : навч. посіб. / Є. О. Горбатюк [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2012. - 358 с.
Основні процеси та апарати харчових виробництв [36.81]
1 Поперечний, Анатолій Микитович. Моделювання процесів та обладнання харчових виробництв [Текст] : підручник / А. М. Поперечний, В. О. Потапов, В. Г. Корнійчук. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 312 с.
Хлібопекарське виробництво [36.83]
1 Новікова О.В. Технологія виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів [Текст] : навч. посіб. / О. В. Новікова. - Київ : Ліра-К, 2013. - 540 с.
Громадське харчування. Кулінарія [36.99]
1 Технологія приготування їжі: українська кухня [Текст] : навч. посіб. / В. М. Михайлов [та ін.]. - Харків : Світ Книг, 2012. - 537 с.
2 Тлумачний словник кулінара [Текст] : навч. посіб. / МОН України, Акад. пед. наук. України, Ін-т проф.-техн. освіти. - Львів : Новий Світ-2000, 2012. - 416 с.
Природничо-наукові та технічні основи с/г [40]
1 Панас, Ростислав Миколайович. Ґрунтознавство [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Панас. - Львів : Новий Світ-2000, 2012. - 372 с.
2 Ревенко І.І. Машини та обладнання для тваринництва [Текст] : підручник / І. І. Ревенко, М. В. Брагінець, В. І. Ребенко. - Київ : Кондор, 2012. - 731 с.
Лісове господарство [43]
1 Юхновський, Василь Юрійович. Агролісомеліорація [Текст] : підручник / В. Ю. Юхновський, С. М. Дударець, В. М. Малюга ; ред. В. Ю. Юхновський. - Київ : Кондор, 2012. - 372 с.
Загальне тваринництво [45]
1 Пешук, Людмила Василівна. Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів [Текст] : підручник / Л. В. Пешук. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 400 с.
Суспільні науки [60]
1 Предборська, Ірина Михайлівна. Філософія історії [Текст] : навч. посіб. / І. М. Предборська, С. О. Ганаба. - Суми : Університетська книга, 2012. - 232 с.
Археологія [63.4]
1 Відейко, Михайло Юрійович. Шляхами трипільського світу [Текст] / М. Ю. Відейко. - Київ : Наш час, 2007. - 296 с.
2 Відейко, Михайло Юрійович. Шляхами трипільського світу [Текст] / М. Ю. Відейко. - Київ : Наш час, 2008. - 296 с.
Економіка [65]
1 Прогнозування і макроекономічне планування [Текст] : підручник для студ. економ. спеціальностей / Г. С. Домарадзька [та ін.]. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 304 с.
2 Сльозко, Тетяна Михайлівна. Бухгалтерський облік в умовах інституційних перетворень: теорія і практика [Текст] : монографія / Т. М. Сльозко. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 304 с.
3 Трут, Ольга Олексіївна. Операційний менеджмент [Текст] : підручник / О. О. Трут. - Київ : Академія, 2013. - 348 с.
Загальна економічна теорія [65.01]
1 Провайдинг інновацій [Текст] : підручник / Київський НУ технологій та дизайну. - Київ : Професіонал, 2008. - 448 с.
Галузева економіка [65.2]
1 Пістун, Ігор Павлович. Охорона праці в галузі машинобудування [Текст] : навч. посіб. / І. П. Пістун, Р. Є. Стець, І. О. Трунова. - Суми : Університетська книга, 2012. - 557 с.
2 Пістун, Ігор Павлович. Охорона праці в галузі сільського господарства (тваринництво, птахівництво) [Текст] : навч. посіб. / І. П. Пістун, А. П. Березовецький, С. А. Березовецький. - Суми : Університетська книга, 2012. - 504 с.
3 Пістун, Ігор Павлович. Охорона праці на автомобільному транспорті [Текст] : навч. посіб. / І. П. Пістун, Й. В. Хом'як, В. В. Хом'як. - Суми : Університетська книга, 2012. - 374 с.
4 Петрович, Йосиф Михайлович. Створення і функціонування суб'єктів підприємництва [Текст] : навч. посіб. / Й. М. Петрович, Ю. В. Банах, Л. Я. Слобода ; ред. Й. М. Петрович. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 256 с.
5 Петрович, Йосиф Михайлович. Управління діяльністю організаційно-виробничих систем [Текст] : навч. посіб. / Й. М. Петрович. - Київ : Знання, 2013. - 510 с.
6 Поважний, Олександр Станіславович. Корпоративне управління [Текст] : підручник / О. С. Поважний, Н. С. Орлова, А. О. Харламова. - Київ : Кондор, 2013. - 244 с.
7 Сідельникова, Лариса Петрівна. Оподаткування суб'єктів підприємництва [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Сідельникова, Т. В. Чижова, Я. В. Якуша. - Київ : Ліра-К, 2013. - 424 с.
8 Система регулювання внутрішньої торгівлі України [Текст] : монографія / В. В. Апопій [та ін.] ; ред.: В. В. Апопій, І. М. Копич. - Київ : Академвидав, 2012. - 424 с.
9 Скибінська, Зоряна Миколаївна. Економіка та організація виробництва [Текст] : навч. посіб. / З. М. Скибінська, Т. Т. Гринів. - Київ : Знання, 2012. - 299 с.
10 Словник фахівця фондового ринку [Текст] : навч. посіб. / О. В. Чернявська [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 76 с.
11 Тіхосова, Ганна Анатоліївна. Сертифікація товарів та послуг [Текст] : навч. посіб. / Г. А. Тіхосова, О. Ф. Богданова, О. О. Горач. - Херсон : Олді-плюс ; Київ : Ліра-К, 2013. - 328 с.
12 Тирпак, Іван Васильович. Основи економіки та організації підприємництва [Текст] : навч. посіб. / І. В. Тирпак, В. І. Тирпак, С. А. Жуков. - Київ : Кондор, 2011. - 284 с.
13 Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму [Текст] : монографія / В. К. Федорченко [та ін.]. - Київ : Академія, 2013. - 368 с.
14 Тюріна, Ніла Марковна. Управління фінансовою санацією підприємства [Текст] : підручник / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацька. - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 396 с.
15 Фролова, Лариса Володимирівна. Злиття та поглинання підприємств [Текст] : компендіум для студ. економ. напрямів підготовки ден. і заоч. форм навч. / Л. В. Фролова, А. Ю. Голобородько. - Київ : Кондор, 2013. - 240 с.
16 Фролова, Лариса Володимирівна. Тренінг з економіки підприємства [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. В. Фролова, О. С. Кравченко. - Київ : Кондор, 2013. - 154 с.
17 Цінні папери: практикум [Текст] : навч. посіб. / Київ. НУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Знання, 2013. - 791+ комп. диск с.
18 Яркіна, Наталя Миколаївна. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Яркіна. - Київ : Ліра-К, 2013. - 498 с.
Політичні науки [66]
1 Політична наука. Методи досліджень [Текст] : підручник / ред. О. А. Габрієлян. - Київ : Академія, 2012. - 320 с.
Політичні партії [66.6]
1 Примуш, Микола Васильович. Політичні партії: історія та теорія [Текст] : навч. посіб. / М. В. Примуш. - Київ : Професіонал, 2008. - 416 с.
Держава та право [67]
1 Правознавство [Текст] : практикум / С. В. Дрожжина [та ін.]. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 328 с.
Галузі права [67.3]
1 Бюлетень законодавства і юридичної практики України [Текст]. № 9/2001. Кримінально-процесуальний кодекс України. Цивільний процесуальний кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України / Верховний Суд України. - Київ : Юрінком Інтер, 2001. - 416 с.
2 Кримінально-процесуальне право України [Текст] : метод. поради, завдання для семінар. занять, самостійної роботи, тестові завдання. Матеріали для модульного контролю знань для студ. юрид. ф-ту та ф-ту заоч. освіти / Укоопспілка, ЛКА. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2005. - 212 с.
3 Кримінально-процесуальний кодекс України. Текст із змінами і доповн. за станом на 16 лют.1993 р. [Текст]. - Львів : "ЗУБР" LTD, 1993. - 287 с.
4 Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 2005 р. [Текст] / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2006. - 208 с.
5 Погорілко, Віктор Федорович. Референдне право України [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. - Київ : Ліра-К, 2009. - 366 с.
6 Податковий кодекс України: станом на 10 верес. 2013 року [Текст] : відповідає офіц. тексту. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 572 с.
7 Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Понікаров [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 328 с.
8 Тацишин, Ігор Богданович. Адміністративно-правове забезпечення рекламних відносин в Україні [Текст] : монографія / І. Б. Тацишин. - Львів : Сплайн, 2011. - 198 с.
Міжнародне право [67.5]
1 Палеха, Юрій Іванович. Документування в дипломатичній діяльності [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, В. В. Пристайко. - Київ : Ліра-К, 2012. - 284 с.
Органи юстиції [67.7]
1 Роїна, Олександр Миколайович. Господарський процес [Текст] : Практ. посіб. / О. М. Роїна. - Київ : Алерта : Центр учбової літератури, 2011. - 192 с.
Наука [72]
1 Палеха, Юрій Іванович. Основи науково-дослідної роботи [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - Київ : Ліра-К, 2013. - 336 с.
2 Свідло, Карина Володимирівна. Методологія і організація наукових досліджень в харчовій галузі [Текст] : підручник / К. В. Свідло, Т. А. Лазарєва, Л. О. Бачієва. - Харків : Світ Книг, 2013. - 225 с.
Освіта. Педагогічні науки [74]
1 Чепіль, Марія Миронівна. Педагогічні технології [Текст] : навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. - Київ : Академвидав, 2012. - 224 с.
Методика викладання навчальних предметів [74.26]
1 Токмань, Ганна Леонідівна. Методика навчання української літератури в середній школі [Текст] : підручник / Г. Л. Токмань. - Київ : Академія, 2012. - 312 с.
Професійна та спеціальна освіта [74.5]
1 Товканець Г.В. Університетська освіта [Текст] : Навч. метод. посіб. / Г. В. Товканець. - Київ : Кондор, 2012. - 182 с.
Видавнича справа [76.17]
1 Теремко, Василь Іванович. Видавництво - ХХІ. Виклики і стратегії [Текст] : монографія / В. І. Теремко. - Київ : Академія, 2012. - 328 с.
Бібліотечна справа. Бібліографія [78]
1 Палеха, Юрій Іванович. Загальне документознавство [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - Київ : Ліра-К, 2012. - 432 с.
2 Палеха, Юрій Іванович. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. - Київ : Ліра-К, 2013. - 480 с.
Мовознавство [81]
1 Пасинок, Валентина Григорівна. Основи культури мовлення [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Пасинок. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 184 с.
2 Практикум з української мови за професійним спрямуванням [Текст] : навч. посіб. / Л. Г. Погиба [та ін.]. - Київ : Кондор, 2013. - 296 с.
3 Семеног, Олена Миколаївна. Культура наукової української мови [Текст] : навч. посіб. / О. М. Семеног. - Київ : Академія, 2012. - 216 с.
Фольклор [82]
1 Руснак, Ірина Євгеніївна. Український фольклор [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Руснак. - Київ : Академія, 2012. - 304 с.
Літературознавство [83]
1 Ференц, Надія Станіславівна. Основи літературознавства [Текст] : підручник / Н. С. Ференц. - Київ : Знання, 2011. - 431 с.
Світова література [83.3(0)]
1 Пилип'юк, Олег Мусійович. Поетологічні парадигми: Схід - Захід [Текст] : монографія / О. М. Пилип'юк. - Київ : Академія, 2012. - 336 с.
Літературознавство України [83.3(4УКР)]
1 Токмань, Ганна Леонідівна. Жар думок. Лірика Євгена Плужника як художньо-філософський феномен [Текст] : монографія / Г. Л. Токмань. - Київ : Академія, 2013. - 224 с.
Українська література [84(4УКР)]
1 Редінґ, Барбара. Безумці [Текст] : з історії кохання Михайла Коцюбинського та Олександри Аплаксіної : роман / Б. Редінг. - Київ : Академія, 2012. - 184 с.
2 Українська література ХІ-ХVIII ст. [Текст] : хрестоматія / ред. П. В. Білоус. - Київ : Академія, 2013. - 688 с.
Декоративно-прикладне мистецтво [85.12]
1 Плазовська, Любов Василівна. Декоративне мистецтво (в практиці вчителя образотворчих дисциплін) [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Плазовська. - Київ : Кондор, 2013. - 258 с.
Релігія [86]
1 Яроцький, Петро Лаврентійович. Релігієзнавство. (Сучасні релігійні процеси у світі й Україні) [Текст] : підручник / П. Л. Яроцький. - Київ : Кондор, 2013. - 442 с.
Етика [87.7]
1 Прикладна етика [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Аболіна [та ін.] ; ред. В. І. Панченко. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 392 с.
Психологія [88]
1 Приходько, Юлія Олексіївна. Психологічний словник-довідник [Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Приходько, В. І. Юрченко. - Київ : Каравела, 2012. - 328 с.
2 Савчин, Мирослав Васильович. Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. / М. В. Савчин. - Київ : Академвидав, 2012. - 464 с.
Загальна психологія [88.3]
1 Павелків , Роман Володимирович. Загальна психологія [Текст] : підручник / Р. В. Павелків . - Київ : Кондор, 2013. - 576 с.
Психологія окремих видів діяльності. Галузева психологія [88.4]
1 Подоляк, Людмила Григорівна. Психологія вищої школи. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. - Київ : Каравела, 2012. - 336 с.
Соціальна психологія [88.5]
1 Психологія управління [Текст] : навч. посіб. до проведення семінар. та практич. занять з курсу / Донец. ін-т турист. бізнесу. - Київ : Кондор, 2013. - 196 с.
2 Собченко, Олександр Михайлович. Психологія впливу [Текст] : навч. посіб. / О. М. Собченко. - Київ : Кондор, 2013. - 158 с.
3 Ставицька, Світлана Олексіївна. Соціальна психологія: практикум [Текст] : навч. посіб. / С. О. Ставицька, В. В. Волошина. - Київ : Каравела, 2013. - 320 с.
4 Титаренко, Тетяна Михайлівна. Сучасна психологія особистості [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Титаренко. - Київ : Каравела, 2013. - 372 с.