Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (червень 2014 р.)
Вівторок, 08 липня 2014, 15:12
Природні науки [2]
1 Іван Гречко [Текст] / Ін-т колекціонерства укр. мистецьких пам'яток при НТШ. - Львів ; Київ : Оранта, 2006. - 272 с.
Фізико-математичні науки [22]
1 Бажанов, Валентин Олександрович. Договірні правовідносини в авторському праві України [Текст] : монографія / В. О. Бажанов. - Львів : Сорока Т.Б., 2014. - 174 с.
2 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 768. Фізико-математичні науки / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 132 с.
Математика [22.1]
1 Устянич, Євген Петрович. Золотий логарифм і його застосування. Еліпс і рівняння його довжини [Текст] / Є. П. Устянич. - Львів : Каменяр, 2013. - 74 с.
Механіка [22.2]
1 Прикладні проблеми механіки і математики [Текст] : наук. зб. Вип. 11 / НАН України. Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача. - Львів : ІППМіМ ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2013. - 210 с.
Фізика [22.3]
1 Лопушанський , Ярослав Йосипович. Електромагнітні явища [Текст] : зб. задач, запитань і відповідей / Я. Й. Лопушанський . - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 206 с.
2 Фітьо, Володимир Михайлович. Оптична дифракція на періодичних структурах [Текст] : монография / В. М. Фітьо, Я. В. Бобицький . - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013
Загальна і неорганічна хімія [24.1]
1 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 761. Хімія, технологія речовин та їх застосування / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 476 с.
Геодезичні науки. Картографія [26.1]
1 Бурштинська, Христина Василівна. Аерокосмічні знімальні системи [Текст] : підручник / Х. В. Бурштинська, С. А. Станкевич. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 316 с.
Геологічні науки [26.3]
1 Банах, Онуфрій Степанович. Нас єднала ідея наукового пошуку. До історії Львівської цеолітно-хроматоґрафічної групи [Текст] / О. С. Банах ; упоряд. І. Банах. - Львів : НТШ, 2014. - 212+28 с.
Країнознавство [26.890]
1 Два дні на Жовківщині. Жовківський район [Текст] : [путівник] / Від. культури і туризму Жовківської райдержадмін. - Сокаль : Сокальська район. друк. [друк], 2011. - 16 с.
2 Туризм. Сірет-Глибока [Текст] : [путівник] / Romania-Ukraine-Republic of Moldova. - [Чернівці] : [б.в.], 2013. - 31+33 с.
Ботаніка [28.5]
1 Фитогормоны, гуминовые вещества и другие биологические активные соединения для сельського хозяйства, здоровья человека и охраны окружающей среды [Текст] : материалы докл. IX Междунар. конф. daRostim 2013. 7-10 октября 2013 / МОН Украины, Гос. фонд фундаментальных исслед. Украины, НУ Львовская политехника, Частный ин-т прикладной биотехнологии daRostim. - Львов : Изд-во Львовской политехники, 2013. - 180 с.
2 Шляхта, Янош Миґальович. Дерева, кущі та ліани, що зростають поміж нами [Текст] / Я. М. Шляхта, С. М. Брилінський. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 232 с.
Антропологія. Біологія людини [28.7]
1 Друзяк, Микола Григорович. Як продовжити швидкоплинне життя [Текст] / М. Г. Друзяк ; авт. передмови: В. Леві, І. Рейф ; пер. Н. Рибак. - Львів : Тріада плюс, 2013. - 364 с.
Техніка і технічні науки в цілому [30]
1 71-ша студентська науково-технічна конференція (жовтень-листопад 2013 року) [Текст] : зб. тез доп. / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 256 с.
Електроенергетика. Електротехніка [31.2]
1 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 763. Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 152 с.
2 Маврін, Ольгерд Іванович. Високовольтна ізоляція у задачах і контрольних питаннях [Текст] : навч. посіб. / О. І. Маврін, К. Б. Покровський, О. Б. Дудурич. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 188 с.
Радіоелектроніка. Обчислювальна техніка [32]
1 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 753. Автоматика, вимірювання та керування / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 168 с.
2 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 764. Електроніка / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 160 с.
3 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 766. Радіоелектроніка та телекомунікації / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 212 с.
Загальна радіотехніка [32.84]
1 Дружинін, Анатолій Олександрович. Структури кремній-на-ізоляторі для сенсорної електроніки [Текст] : монографія / А. О. Дружинін, І. Т. Когут, Ю. М. Ховерко. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 232 с.
Обчислювальна техніка [32.97]
1 Демида, Богдан Адамович. Основи адміністрування LAN у середовищі MS Windows [Текст] : навч. посіб. / Б. А. Демида, К. М. Обельовська, В. С. Яковина. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 488 с.
2 Мельник, Роман Андрійович. Програмування інтернет-застосувань [Текст] : навч. посіб. / Р. А. Мельник, Р. Б. Тушницький. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 256 с.
3 Паранчук, Ярослав Степанович. Обчислювання та програмування в Mathcad [Текст] : підручник / Я. С. Паранчук, В. І. Мороз. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 364 с.
Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування [34]
1 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 772. Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 224 с.
Загальне машинобудування. Машинознавство [34.4]
1 Учанін, Валентин Миколайович. Накладні вихрострумові перетворювачі подвійного диференціювання [Текст] : монографія / В. М. Учанін. - Львів : СПОЛОМ, 2013. - 268 с.
Технологія машинобудування. Обробка металів [34.5]
1 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 760. Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2013. - 115 с.
Виробництва легкої промисловості [37.2]
1 Половніков, Ігор Іванович. Дослідницькі технології у виробництві спеціального взуття [Текст] : монографія / І. І. Половніков, В. І. Андрущак, М. С. Беднарчук. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 368 с.
Технологія будівельного виробництва [38.6]
1 Саницький, Мирослав Андрійович. Енергозберігаючі технології в будівництві [Текст] : навч. посіб. / М. А. Саницький, О. Р. Позняк, У. Д. Марущак. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 236 с.
Автодорожній транспорт [39.3]
1 Вікович, Ігор Андрійович. Теорія руху транспортних засобів [Текст] : підручник / І. А. Вікович. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 672 с.
Сільське та лісове господарство [4]
1 Батура, Алексей Михайлович. Механизация возделывания и уборки зернобобовых культур [Текст] : юбилейный ретросп. сб. № 6 / А. М. Батура. - Черкассы : Чабаненко Ю.А., 2008. - 318 с.
2 Батура, Алексей Михайлович. Механизация работ в свекловодстве [Текст] : юбилейный ретросп. сб. № 1 / А. М. Батура. - Черкассы : Чабаненко Ю.А., 2007. - 124 с.
Природничо-наукові та технічні основи с/г [40]
1 Батура, Алексей Михайлович. Комплексная механизация возделывания кукурузы на равнине и склонах [Текст] : юбилейный ретросп. сб. № 7 / А. М. Батура. - Черкассы : Чабаненко Ю.А., 2010. - 492 с.
2 Батура, Алексей Михайлович. Механизация возделывания и уборки подсолнечника [Текст] : юбилейный ретросп. сб. № 4 / А. М. Батура. - Черкассы : Чабаненко Ю.А., 2008. - 228 с.
3 Батура, Алексей Михайлович. Механизация возделывания полевых культур [Текст] : юбилейный ретросп сб. № 2 / А. М. Батура. - Черкассы : Чабаненко Ю.А., 2007. - 204 с.
4 Батура, Алексей Михайлович. Механизация полеводства на склонах [Текст] : юбилейный ретросп. сб. № 5 / А. М. Батура. - Черкассы : Чабаненко Ю.А., 2008. - 604 с.
5 Батура, Алексей Михайлович. Механизация работ в полеводстве [Текст] : юбилейный ретросп. сб. № 3 / А. М. Батура. - Черкассы : Чабаненко Ю.А., 2007. - 186 с.
Лісове господарство [43]
1 Лісовиробничий комплекс: екологічні аспекти [Текст] : монографія / І. М. Озарків [та ін.]. - Львів : ЗУКЦ, 2014. - 264 с.
Охорона здоров'я. Медичні науки [5]
1 Іван Куровець. Лицар галицької медицини [Текст] / упоряд. В. Семенів. - Львів : Друкарські куншти, 2014. - 148 с.
Соціальна гігієна та організація охорони здоров'я [51]
1 Майхрич, Ярослав Іванович. Сучасні їжа, побутова хімія, ліки, реклама. Шлях до здоров'я [Текст] / Я. І. Майхрич. - Львів : Майхрич Я.І., 2014. - 304 с.
Фармакологія Фармація. Токсикологія [52.8]
1 Заліська, Ольга Миколаївна. Фармакоекономіка [Текст] : навч. посіб. для провізорів-інтернів і провізорів-слухачів закл. післядипломної освіти / О. М. Заліська ; ред. Б. Л. Парновський . - Львів : Афіша, 2007. - 400 с.
2 Заліська, Ольга Миколаївна. Фармакоекономіка [Текст] : підручник для студ. вищого фармацевтичного навч. закл і фармацевтичних ф-тів вищих мед. навч. закл. / О. М. Заліська ; ред. Б. Л. Парновський . - Львів : Афіша, 2007. - 374 с.
3 Заліська, Ольга Миколаївна. Фармакоекономіка і раціональне використання ліків [Текст] : навч. посіб. для провізорів-інтернів та провізорів-слухачів закл. післядипломної освіти / О. М. Заліська ; ред. Б. Л. Парновський . - Львів : Афіша, 2014. - 252 с.
4 Фармацевтична допомога в геріатрії : прикладні аспекти [Текст] : монографія / О. Є. Левицька [та ін.]. - Львів : Растр-7, 2014. - 153 с.
Загальна терапія [53.5]
1 Ціцюра, Зіновій Степанович. Санаторій "Любінь Великий" - від минулого до сьогодення [Текст] / З. С. Ціцюра. - Львів : Тріада плюс, 2013. - 154+16 с.
Внутрішні хвороби [54.1]
1 Форманчук О.К. Хронічне обструктивне захворювання легень і супутні захворювання [Текст] / О. К. Форманчук, К. В. Форманчук. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 848 с.
Стоматологія [56.6]
1 Коусли , Ричард Р. Дж. Клинический справочник по ортодонтическим мини-имплантатам [Текст] / Р.Р. Дж. Коусли . - Львов : ГалДент, 2014. - 192 с.
Суспільні науки [60]
1 Кісь, Ярослав Петрович. Методи документування консолідованої інформації [Текст] : навч. посіб. / Я. П. Кісь, Р. О. Голощук ; наук. ред. В. В. Пасічник. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 240 с.
Соціологія [60.5]
1 Уманець, Наталія Анатоліївна. Людина та сім'я [Текст] : навч. посіб. / Н. А. Уманець, Т. Г. Тюріна ; наук. ред. М. Б. Євтух. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 200 с.
Історичні науки [63]
1 Спільна історія. Діалог культур [Текст] : навч. посіб. / П. Вербицька [та ін.]. - Львів : ЗУКЦ, 2013. - 256 с.
Джерелознавство [63.2]
1 Максимів, Надія Євгенівна. Галицький рід [Текст] / Н. Є. Максимів. - Львів ; Київ : Духовна вісь, 2014. - 472 с.
2 Служинська, Зиновія. Літопис роду Волинців [Текст]. Кн. 1 / З. Служинська. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. - 136 с.
Історія України [63.3(4УКР)]
1 Іваницька, Дарія Іванівна. Дітям про Львів [Текст] / Д. І. Іваницька. - Львів : Апріорі, 2009. - 48 с.
2 Історія України [Текст] : матеріали для учнів 10-11 класів / Б. Галайко [та ін.]. - Львів : Піраміда, 2012. - 254 с.
3 Венедикт (Валерій Алексійчук) Борщівка - перлина Полісся [Текст] / Венедикт (Валерій Алексійчук). - Львів : Свічадо, 2013. - 200 с.
4 Винниченко, Володимир Кирилович. Відродження нації: (Історія української революції [марець 1917 р. - грудень 1919 р.]) [Текст]. Ч. ІІІ / В. К. Винниченко. - Київ : Політвидав України, 1990. - 542 с.
5 Грицюк , Степан. Кultova 20 Львова [Текст] / С. Грицюк . - Львів : АРС, 2012. - 300 с.
6 З вершин і низин [Текст] : вісник конкурсу ім. Мирона Утриска. Т. 1. Конкурс ХVII 2013 р. / Орг. комітет XVII бойківського літ.-краєзнавчого конкурсу ім. М. Утриска, Народний музей "Бойківщина" м. Турка. - Львів : Камула, 2014. - 400+12 с.
7 Квіт, Сергій. Дмитро Донцов: ідеологічний портрет [Текст] / С. М. Квіт ; ред. Я. Сватко. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. - 192 с.
8 Козій, Нестор. Поселення Любачівщини і суміжні поселення Томашівщини [Текст] : короткий довід. Вип. 1 / Н. Козій, Ю. Судин, Ч. Герон. - Львів : [б. в.], 2014. - 72 с.
9 Коретчук, Ярослав. Командири відділів ТВ 22 УПА "Чорний ліс" [Текст] / Я. Коретчук, П. Ганцюк. - Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2014. - 112 с.
10 Краєзнавець Глибоччини [Текст] : альманах. Вип. 1 (січень 2011 рік). Пошуково-дослідницькі учнівські роботи про сталінські репресії в Глибоцькому районі в 1940-1950-их роках / Від. освіти Глибоцької район. держ. адмін., Глибоцький центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнів. молоді. - Глибока : [б.в.], 2011. - 164 с.
11 Купчик, Лідія. Дарія Гусяк - вірна донька України, духовна мати українства [Текст] / Л. Купчик. - Львів : Простір-М [друк], 2014. - 56 с.
12 Купчик, Лідія. Надія Мудра - мудрістю обдарована /19.08.1924-3.05.2013/ [Текст] / Л. Купчик. - Львів : Простір-М [друк], 2013. - 56 с.
13 Незвичайні долі звичайних жінок. Усна історія двадцятого століття [Текст] / упоряд.: І. Винницька, О. Дмитерко, Н. Федорович. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - ХХХІІ + 836с. +1 ел. опт. диск
14 Паршин, Ілля Леонтійович. Вектори політики володарів Галицько-Волинської Русі (за матеріалами наративних латиномовних джерел ХІІІ-ХV століть) [Рукопись] : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. іст. наук: 07.00.01- історія України / І. Л. Паршин2014. - 20 с.
15 Перепічка, Євген Васильович. Історія ОУН і УПА [Текст]. У 12 томах. Т. 3. Кн. 1 / Є. В. Перепічка. - Львів : СПОЛОМ, 2013. - 640 с.
16 Пристай, Олекса. З Трускавця у світ хмародерів [Текст] : спомини з минулого й сучасного. Т. 1 / О. Пристай. - Дрогобич : Коло, 2010. - 252 с.
17 Сіромський, Руслан Богданович. Бартатів : історія [Текст] : монографія / Р. Б. Сіромський. - Львів : Тріада плюс, 2013. - 560 с.
18 Служинська, Зиновія. Літопис роду Волинців та споріднених родин [Текст]. Кн. 3 / З. Служинська. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. - 204 с.
19 Смаль-Стоцький, Степан Йосипович. Немолів [Текст] : спомини / С. Й. Смаль-Стоцький. - Львів : Піраміда, 2013. - 72 с.
20 Сушинський, Богдан Іванович. Голосами віщої давнини [Текст] : полемічні нотатки на полях давнописів, наук. розвідки та есе, роздуми над іст. екскурсами попередників і сучасників. / Б. І. Сушинський. - Одеса : АстроПринт, 2014. - 532 с.
21 Ханас, Володимир. Депортація: трагедія та біль українців Закерзоння (на прикладі мешканців сіл Сторожі Великі, Рудавка, Воля Вижня, Пискоровичі) [Текст] / В. Ханас. - Дрогобич : Посвіт, 2013. - 80 с.
22 Швагуляк, Михайло Миколайович. Історичні студії. Українці на роздоріжжях та крутих поворотах історії (др. пол. ХІХ - пер. пол. ХХ ст.) [Текст] / М. М. Швагуляк. - Львів : Тріада плюс, 2013. - 748 с.
Археологія [63.4]
1 Крушельницька, Лариса Іванівна. Епістолярна спадщина Ярослава Пастернака [Текст]. Зошит 1 / Л. І. Крушельницька. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 308 с.
Етнографія [63.5]
1 Косик, Наталія Михайлівна. Яворівська забавка [Текст] / Н. М. Косик, Л. Б. Більська. - Новояворівськ : Укр. ін-т "Євросоціум", 2014. - 52 с.
Економіка [65]
1 Гончаренко, Олена Олексіївна. Особливості обліку в небанківських фінансових установах [Текст] : навч. посіб. / О. О. Гончаренко, Г. М. Лютова. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 351 с.
2 Кундря-Висоцька, Оксана Петрівна. Бухгалтерський облік в умовах інтеграційних процесів: сучасний стан та напрями розвитку [Текст] : монографія / О. П. Кундря-Висоцька, І. М. Вагнер, М. І. Клюс. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 286 с.
3 Сендецька, Світлана Василівна. Економічний механізм формування і функціонування ринку продукції птахівництва [Текст] : монографія / С. В. Сендецька. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. - 200 с.
4 Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Захарчин [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 260 с.
5 Управлінський облік [Текст] : практикум / А. Г. Загородній [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 336 с.
6 Энциклопедия хозяйственных операций [Текст] / М. Бойцова [та ін.]. - Харьков : ФАКТОР, 2006. - 992 с.
Загальна економічна теорія [65.01]
1 Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / А. Г. Загородній [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 216 с.
2 Економічні системи [Текст] : монографія. Т. 4 / ред. Г. І. Башнянин. - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 508 с.
3 Методи, моделі та інформаційні системи в економіці і освіті [Текст] : монографія / В. М. Чаплига [та ін.] ; ред. В. М. Чаплига. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 228 с.
4 Яремко, Лариса Адольфівна. Перехідні економічні системи [Текст] : навч. посіб. / Яремко Л. А., Ващишин А. М. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 366 с.
Галузева економіка [65.2]
1 Інноваційний менеджмент: статико-динамічна візуалізація [Текст] : навч. посіб. / С. В. Князь [та ін.] ; ред. О. Є. Кузьмін. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 217 с.
2 Бук, Лариса Михайлівна. Товарний знак в маркетингу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Бук. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 288 с.
3 Вівчар, Олександра Йосипівна. Місцеві фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. Й. Вівчар, О. Б. Курило, В. М. Кащишин. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 260 с.
4 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 748. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН МС України, НУ "Львівська Політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. - 362 с.
5 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 767. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 396 с.
6 Гринкевич С.С. Трансформації відтворення трудового потенціалу України в інформаційній економіці [Текст] : монографія / С. С. Гринкевич. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 350 с.
7 Котик, Зиновій Омелянович. Роботи із землеустрою і кадастру при організації територій [Текст] : [конспект лекцій] / З. О. Котик. - Львів : Растр-7, 2014. - 95 с.
8 Коцьо, Ольга Ярославівна. Моделювання споживання домогосподарств за умов невизначеності інформації [Текст] : монографія / О. Я. Коцьо. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. - 232 с.
9 Крикавський, Євген Васильович. Економіка і фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Крикавський, З. С. Люльчак. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 696 с.
10 Механізм банківського кредитування малого бізнесу в Україні [Текст] : монографія / Г. М. Азаренкова [та ін.]. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 172 с.
11 Мойсеєнко, Ірина Павлівна. Управління інтелектуальним потенціалом [Текст] : монографія / І. П. Мойсеєнко. - Львів : Аверс, 2007. - 304 с.
12 Теоретичні та прикладні засади формування конкурентної стратегії підприємства [Текст] : монографія / О. В. Юринець [та ін.]. - Львів : Растр-7, 2014. - 248 с.
13 Управління якістю активів у банках [Текст] : монографія / Р. А. Слав'юк [та ін.] ; ред. Р. А. Слав'юк. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 200 с.
14 Финансовый контроль: международный опыт [Текст] / Г. М. Азаренкова [та ін.]. - Киев : УБД НБУ, 2013. - 322 с.
15 Функціонування підприємств-посередників на спеціалізованому ринку [Текст] : монография / Н. Г. Міценко [та ін.]. - Львів : ЛКА, 2013. - 376 с.
16 Чернобай, Ліана Іванівна. Теоретичні аспекти та прикладні засади економічного оцінювання та планування витрат на експортну діяльність підприємств з урахуванням стадій залучення до зовнішнього ринку [Текст] : монографія / Л. І. Чернобай, Н. О. Вацик. - Львів : Растр-7, 2014. - 462 с.
17 Чуй, Ірина Романівна. Фінанси [Текст] : навч. посіб. для самостійного вивч. дисципліни студ. заочної форми навчання напрямів підготов. 6.030509 "Облік і аудит", 6.030504 "Економіка підприємства" та 6.030507 "Маркетинг" / І. Р. Чуй, М. В. Сороківська. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 176 с.
Світова економіка [65.5]
1 Марковський, Ігор Олегович. Вплив інтеграції на формування спільної інноваційної стратегії країн-членів ЄС [Текст] : монографія / І. О. Марковський. - Львів : ЗУКЦ, 2014. - 236 с.
Внутрішня політика і становище [66.3]
1 Мокрий, Володимир. Духовні джерела помаранчевої революції 2004 року в Україні [Текст] / Володимир Мокрий. - Краків : Швайпольт Фіоль, 2006. - 197 с.
Політичні партії [66.6]
1 Соляр, Ігор. Зовнішні орієнтації національно-даржавницьких партій Західної України (1923-1939) [Текст] : монографія / І. Соляр. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича АН України, 2011. - 356 с.
Держава та право [67]
1 Грищук, Оксана Вікторівна. Формування та розвиток ідеї відповідальності людини в праві [Текст] : монографія / О. В. Грищук, М. Р. Романинець. - Львів : ЛДУВС, 2013. - 188 с.
2 Кодекси України [Електронний ресурс] : період. електрон. вид. № 3/2014 / Укр. інформ.-правовий центр. - Київ : Рокада-сенс, 2014. - 1 ел. опт. диск
3 Кодекси України [Електронний ресурс] : період. електрон. вид. № 4/2014 / Укр. інформ.-правовий центр. - Київ : Рокада-сенс, 2014. - 1 ел. опт. диск
4 Кодекси України [Електронний ресурс] : період. електрон. вид. № 5/2014 / Укр. інформ.-правовий центр. - Київ : Рокада-сенс, 2014. - 1 ел. опт. диск
5 Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. Вип. 1/2014. - Київ : Українська правова інформація, 2014. - 1 ел. опт. диск
6 Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. Вип. 2/2014. - Київ : Українська правова інформація, 2014. - 1 ел. опт. диск
7 Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. Вип. 3/2014. - Київ : Українська правова інформація, 2014. - 1 ел. опт. диск
8 Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. Вип. 4/2014. - Київ : Українська правова інформація, 2014. - 1 ел. опт. диск
Галузі права [67.3]
1 Гаєцька-Колотило, Ярина Зеновіївна. Виконавче провадження [Текст] : навч. посіб. для студ. галузі знань 0304 "Право" спец. 7.03040101 "Правознавство" / Я. З. Гаєцька-Колотило, Б. П. Ратушна. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 192 с.
2 Кахнич, Володимир Степанович. Міста - держави та міське право в середньовічній Європі. Історико-правове дослідження [Текст] : монографія / В. С. Кахнич. - Львів : Галицький друкар, 2014. - 140 с.
3 Ковальчук, Віктор Павлович. Кримінально-правові засоби протидії створенню злочинної організації [Текст] : монографія / В. П. Ковальчук. - Львів : ЛДУВС, 2013. - 224 с.
4 Марисюк, Костянтин Богданович. Кримінально-правова політика у сфері майнових покарань в Україні [Текст] : монографія / К. Б. Марисюк. - Львів : Тріада плюс, 2013. - 404 с.
5 Мокрицька, Наталія Петрівна. Реалізація права на працю за трудовим договором : проблеми правового регулювання [Текст] : [монографія] / Н. П. Мокрицька. - Львів : Растр-7, 2014. - 253 с.
6 Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2. Серія юридична / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. - Львів : ЛДУВС, 2013. - 584 с.
7 Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1. Серія психологічна / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. - Львів : ЛДУВС, 2013. - 404 с.
8 Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 3. Серія юридична / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. - Львів : ЛДУВС, 2013. - 524 с.
9 Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 4. Серія юридична / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. - Львів : ЛДУВС, 2013. - 564 с.
10 Сопільник, Ростислав Любомирович. Органи досудового слідства, оперативні підрозділи та слідчий суддя у протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] : монографія / Р. Л. Сопільник. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 192 с.
11 Цивільний процес України [Текст] : навч. посіб. / В. О. Кучер [та ін.] ; ред. В. О. Кучер. - Львів : ЛДУВС, 2013. - 588 с.
Міжнародне право [67.5]
1 Міжнародний комерційний та цивільний процес [Текст] : навч. посіб. для студ. галузі знань 0304 "Право" спец. 8.03040101 "Правознавство" / Укоопспілка, ЛКА. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 128 с.
Органи юстиції [67.7]
1 Адвокатура України у системі суб'єктів запобігання злочинам [Текст] : монографія / О. М. Джужа [та ін.]. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. - 216 с.
2 Нотаріат України [Текст] : навч. посіб. для студ. галузі знань 0304 "Право" напряму підготов. 6.030401 "Правознавство" денної та заоч. форм навчання / Укоопспілка, ЛКА. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 208 с.
3 Оперативно-розшукова протидія злочинам у сфері житлово-комунального господарства [Текст] : монографія / А. В. Баб'як [та ін.] ; ред. В. В. Шендрик. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. - 172 с.
Освіта. Педагогічні науки [74]
1 Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі [Текст] : матеріали 5-ї наук.-практ. конф. 19-21 листоп. 2013 р. / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 148 с.
2 Управління в освіті [Текст] : зб. матеріалів VI міжнар. наук.-практ. конф. 18-19 квітня 2013 р. / МОН України , Ін-т інновац. технолог. і змісту освіти , Упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації. - Львів : Тріада плюс, 2013. - 324 с.
3 Шевчук, Андрій Васильович. Регіональні освітні системи : теорія, методологія, практика інноваційного розвитку [Текст] : монографія / А. В. Шевчук. - Львів : Ін-т регіональних досліджень , 2013. - 463 с.
Методика викладання навчальних предметів [74.26]
1 Сохань, Галина. Основи християнської етики. 10 клас загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] / Г. Сохань, І. Гусаков. - Львів : Світ, 2013. - 198 с.
Професійна та спеціальна освіта [74.5]
1 Микитюк, Оксана Михайлівна. Теоретико-методологічні засади формування соціоекологічної компетентності учителів в системі післядипломної педагогічної освіти [Текст] : монографія / О. М. Микитюк. - Львів : Друк на потребу, 2013. - 367 с.
2 Фурса, Оксана Олександрівна. Методика проектування фірмового стилю у професійному розвитку майбутніх дизайнерів-графіків [Текст] : навч. посіб. / О. О. Фурса, А. Б. Максимова. - Львів : Растр-7, 2014. - 268 с.
Фізична культура і спорт [75]
1 Маєвський, Януш. Агротуризм [Текст] / Я. Маєвський ; пер. з пол. Н. Кудла. - Львів : Астра-Друк-Сервіс [друк], 2005. - 82 с.
2 Мандрівки спортивними об'єктами Львова [Текст] / Львів. міська рада. - Львів : Тріада плюс, 2012. - 168 с.
3 Спеціальна фізична підготовка працівників органів внутрішніх справ [Текст] : навч. посіб. / О. І. Тьорло [та ін.]. - Львів : ЛДУВС, 2013. - 368 с.
Засоби масової інформації (Преса. Радіомовлення. Телебачення.) [76]
1 Українська журналістика в іменах [Текст] : матеріали до енцикл. слов. Вип. 19 / НАН України , ЛННБ ім. В.Стефаника, Наук.-дослідн. ін-т пресознавства. - Львів : [б.в.], 2012. - 380 с.
Преса [76.0]
1 Збірник праць науково-дослідного інституту пресознавства [Текст]. Вип. 2(20) / НАН України , ЛННБ ім. В.Стефаника, Наук.-дослідн. ін-т пресознавства. - Львів : [б. в.], 2012. - 456 с.
2 Кузнецова, Олена Дмитрівна. Аналітичні жанри і методи преси [Текст] : посібник / О. Д. Кузнецова. - Львів : ПАІС, 2013. - 196 с.
3 Соболевська, Володимира Володимирівна. Соціальна філософія та психологія: мас-медійний вимір [Текст] / В. В. Соболевська. - Львів : Аверс, 2009. - 196 с.
Радіомовлення [76.03]
1 Теле- та радіожурналістика [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 12 / ред. В. В. Лизанчук [та ін.]. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - 495 с.
Книжкова справа. Книговедення [76.1]
1 Дзюбан, Роман. Друкарів захоплено в Полоцьку (до початків білоруського, українського та московського друкарства) [Текст] : робоча гіпотеза / Р. Дзюбан ; ред. М. Пономаренко. - Львів : Простір-М, 2013. - 64, [2] с.
Бібліотечна справа. Бібліографія [78]
1 Історична візія України і Тарас Шевченко [Текст] : метод. рек. з орг. кн.-ілюстр. вист. до 200-річчя від дня народж. Т. Шевченка / ЛОУНБ. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 20 с.
2 Комова, Марія Василівна. Керування документаційними процесами [Текст] : навч. посіб. / М. В. Комова, А. М. Пелещишин, Т. М. Білущак. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 188 с.
3 Лісіна, Світлана Омелянівна. Документні ресурси [Текст] : навч. посіб. / С. О. Лісіна. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 240 с.
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство [78.3]
1 Дух, наука, думка, воля. До 140-річчя з часу заснування Наукового товариства ім. Т. Шевченка [Текст] : пам'ятка користувачеві / ЛОУНБ. - Львів : [б. в.], 2014. - 10 с.
Музейна справа [79.1]
1 Михайло Пигель (Схимонах Мар'ян). Сторінки життя. Спогади та документи [Текст] / упоряд.: Ю. Пигель , О. Григор. - Львів : Свічадо, 2013. - 144 с.
Філологічні науки [80]
1 Неперервна філологія: класичні, візантинологічні та неоелліністичні студії в Україні XX століття [Текст] : [монографія] / Н. Ф. Клименко [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 269 с.
Мовознавство [81]
1 "Prispevky slovenskych slavistov" XIV. medzinarodny zjazd slavistov v Ochride [Текст] : [zbornik prispevkov slovenskych slavistov] / Slovensky komitet slavistov, Slavisticky ustav Jana Stanislava SAV. - Bratislava : [б.в.], 2008. - 300 с.
2 Zenuch, Peter. Slovenska slavistika vcera a dnes [Текст] : kolektivna monografia / P. Zenuch. - Bratislava : [б.в.], 2012. - 268 с.
3 Бацевич , Флорій Сергійович. Частки української мови як дискурсивні слова [Текст] : монографія / Ф. С. Бацевич . - Львів : ПАІС, 2014. - 288 с.
4 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 765. Проблеми української термінологоії / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 153 с.
5 Латта, Василь. Атлас українських говорів східної Словаччини [Карти] / В. Латта ; наук. і картограф. доопрацюв. та упоряд.: З. Ганудель, І. Ріпка, М. Сополига ; пер. з рос.: З. Ганудель, Б. Кузишин. - Братислава ; Пряшів : Словацьке педагогічне вид-во, 1991. - 554 с.
6 Місто Лева [Текст] : навч. посіб. з укр. мови для чужоземних студ. Рівень В 2 / Г. І. Бойко [та ін.] ; ред. І. Карий. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 100+1 эл. опт. диск
7 Турчин, Євгенія Дем'янівна. Словник села Тилич на Лемківщині [Текст] / Є. Д. Турчин. - Львів : Українська академія друкарства, 2011. - 384 с.
8 Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навч. посіб.-практикум / Г. Л. Вознюк [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 308 с.
Фольклор [82]
1 Чумарна, Марія Іванівна. Жива стріла [Текст] : архетипи укр. казок / М. І. Чумарна. - Львів : Ліана-М [друк], 2013. - 384 с.
Літературознавство окремих країн [83.3(3)]
1 Олдаковська-Куфель, Мирослава. Станіслав Вінценз : письменник, гуманіст, речник зближення народів . Біографія [Текст] / М. Олдаковська-Куфель ; пер. з пол. О. Герасим. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2012. - 512 с.
Літературознавство України [83.3(4УКР)]
1 Ільницький, Микола Миколайович. У фокусі відзеркалень [Текст] : статті, портрети, спогади / М. М. Ільницький. - Жовква : Місіонер [друк], 2005. - 552 с.
2 Лизанчук, Василь Васильович. Шевченкове слово [Текст] / В. В. Лизанчук. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 184 с.
3 Марків, Руслан. Фольклор і література: форми діалогу. (Фольклоризм в українській літературі кінця ХІХ - початку ХХ століття) [Текст] : монографія / Р. Марків. - Львів : ПАІС, 2013. - 288 с.
4 Науковий вісник музею Івана Франка у Львові [Текст] : док. і матеріали про історію музею в 1944-1950 роках . Вип. 14. Роки випробувань і протистоянь / Львів. нац. літ.-меморіал. музей І. Франка. - Львів : Апріорі, 2013. - 372 с.
5 Парадигма [Текст] : зб. наук. праць на пошану Миколи Ільницького. Вип. 5/2010 / НАН України, Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича. - Львів : ІУ, 2010. - 240 с.
6 Парадигма [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 3/2008 / НАН України, Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича. - Львів : ІУ, 2008. - 464 с.
7 Парадигма [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 6/2011 / НАН України, Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича. - Львів : ІУ, 2011. - 296 с.
8 Парадигма [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 7/2013 / Зах. наук. центр НАН України і МОН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича АН України, 2013. - 480+4 с.
9 Тарас Шевченко: галицький вимір [Текст] / Д. Каднічанський [та ін.]. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича , 2014. - 36 с.
10 Франкіяна Василя Щурата : листи, статті, спогади [Текст] / ЛНУ ім. І. Франка, Ін-т франкознавства, Укр. вільний ун-т, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - 212 с.
Світова література [84(0)]
1 Зарубіжна література для дітей [Текст] : хрестоматія / упоряд. Г. М. Гадзало ; худ. В. В. Ковальчук . - Львів : Каменяр, 2013. - 555 с.
Зарубіжна література [84(3)]
1 Андерсен, Ганс Християн. Казки Андерсена [Текст]. Кн. 2. Чарівний пагорб. Непохитний олов'яний солдатик. Принцеса на горошині / Г. Х. Андерсен ; пер. з данс. Г. Кирпа ; худ. В. Штанко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. - 40 с.
2 Кулідж, С'юзен. Невгамовна Кейті [Текст] / С. Кулідж ; пер. з англ. В. Чернишенко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. - 192 с.
3 Мелло де, Ентоні. Молитва жаби [Текст]. У 2-х томах / Е. Мелло де ; пер. з англ.: Т. Яворський, А. Маслюх. - Львів : Свічадо, 2013. - 392 с.
4 Олкот, Луїза Мей. Маленькі жінки [Текст] : роман. У 2-х ч. Ч. 1 / Л. М. Олкот ; пер. з англ. О. Гладкий ; худ. Л. Гентош. - Львів : Свічадо, 2013. - 319 с.
5 Петріашвілі, Ґурам. Казки дідуся Ґурама [Текст] / Ґ. Петріашвілі ; худ. Д. Ракова ; пер. з грузин. І. Олешко [та ін.]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2012. - 64 с.
6 Скоттон, Роб. Закоханий Сплет [Текст] / Р. Скоттон ; пер. К. Міхаліцина. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 34 с.
7 Сто загадок Симфосія [Текст] / пер. з латин., комент.-есеї А. О. Содомора. - Львів : Срібне слово, 2013. - 216 с.
8 Ферреро, Бруно. 365 коротких історій для душі [Текст] / Б. Ферреро ; пер. Л. Гайдуківський [та ін.]. - Львів : Свічадо, 2013. - 456 с.
9 Ферреро, Бруно. Дерево прощення [Текст] / Б. Ферреро ; пер. Т. Різун. - Львів : Свічадо, 2014. - 64 с.
10 Ферреро, Бруно. Таємні дари Марії [Текст] / Б. Ферреро ; відп. ред. О. Гнатишин ; пер. з італ. Т. Різун. - Львів : Свічадо, 2014. - 17 с.
Українська література [84(4УКР)]
1 "Обніміться ж, брати мої" [Текст] : зб. поезій / Львів. крайове т-во "Рідна школа", Львів. обл. Мала Акад. наук. - Львів : Корпан Б.І., 2014. - 160 с.
2 Samchuk, Ulas. Maria. A Chronicle of a Life [Текст] / U. Samchuk ; пер. R. Franko ; ed. P. Cipywnyk. - Toronto : Language Lanterns Publications Inc, 2011. - 248 с.
3 Банах , Іван Онуфрійович. Повість чудових літ [Текст] / І. О. Банах . - Львів : Тріада плюс, 2013. - 152 с.
4 Брик, Михайло Васильович. Карби свободи [Текст] / М. В. Брик. - Львів : Тріада плюс, 2013. - 160 с.
5 Вовк, Ірина Валентинівна. ... І все ж - неопалима [Текст] : поезії / І. В. Вовк. - Львів : Логос, 2000. - 84 с.
6 Воронина, Леся. Різдвяна казка від слона Ґудзика [Текст] / Л. Воронина ; худ. К. Штанко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. - 36 с.
7 Гаврилів, Орест . Швидка [Текст] / О. Гаврилів ; ред. В. К. Іванел. - Львів : Сорока Т.Б., [2013?]. - 54 с.
8 Галайда, Ілля. Осінні рефлексії [Текст] / І. Галайда ; авт. післямови Л. Засенко. - Пряшів : Спілка укр. письмен. Словаччини, 2011. - 126 с.
9 Гев, Марія Василівна. Мелодії мого серця [Текст] / М. В. Гев. - Львів : Аверс, 2007. - 104 с.
10 Гев, Марія Василівна. Твоя королева часу [Текст] / М. Гев. - Львів : Аверс, 2009. - 80 с.
11 Гридін, Сергій. Не такий [Текст] : повість для підлітків, які шукають себе / С. Гридін ; худ. Н. Гайда. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. - 176 с.
12 Гринів, Олег Іванович. Гаряча калина з поцілунком [Текст] : новели / О. І. Гринів. - Львів : Тріада плюс, 2013. - 216 с.
13 Дубас, Микола. Щем кленового зорепаду [Текст] : вибране / М. Дубас. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. - 120 с.
14 Кінзерська, Неля Броніславівна. З любові починався світ [Текст] : [поет. зб.] / Н. Б. Кінзерська. - Львів : Тріада плюс, 2013. - 100 с.
15 Казки Різдвяного ангела [Текст] : твори укр. письмен. / уклад. З. Жук. - Львів : Свічадо, 2013. - 160 с.
16 Калинець, Ірина Онуфріївна. Зібрання творів [Текст]. У 8-ми томах. Т. 7. Кн. 2. Без заборола. Статті. Заяви. Виступи 2000-2012 / І. О. Калинець. - Львів : СПОЛОМ, 2013. - 530+22 с.
17 Кицмей, Володимира Павлівна. Ритми маминого серця [Текст] / В. П. Кицмей. - Львів : "Компанія Імперіал Груп", 2014. - 144 с.
18 Ковалик, Володимир. Заховатися од долі не судилось [Текст] : поезії, розповіді / В. Ковалик. - Львів : Манускрипт, 2003. - 376 с.
19 Ковалик, Володимир. Перстень з тризубом [Текст] : поезії / В. Ковалик. - Львів : Манускрипт, 2006. - 232 с.
20 Когут, Людмила Сергіївна. Свої... Чужі... [Текст] : роман / Л. С. Когут. - Львів : Афіша, 2014. - 200 с.
21 Кушнір, Богдан Іванович. Помста оперативника розвідки [Текст] : пригод. роман / Б. Кушнір. - Львів : Апріорі, 2014. - 352 с.
22 Мазур (Шевців), Оксана Михайлівна. Реінкарнаційні рефлексії [Текст] : [поетична зб.] / О. М. Мазур (Шевців) ; худ. О. Мазур. - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 112 с.
23 Матіяш, Богдана. Казки Різдва [Текст]. Кн. 1 / Б. Матіяш ; худ. В. Штанко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. - 48 с.
24 Мензатюк, Зірка Захаріївна. Ангел Золоте Волосся [Текст] : [для серед. шк. віку] / З. З. Мензатюк. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. - 127 с.
25 Назаревич, Богдан Олександрович. Втрачені надії [Текст] : повість / Б. О. Назаревич. - Львів : Тріада плюс, 2013. - 100 с.
26 Николишин, Юрій Ігорович. Бота-Фікс. Невидима нитка життя [Текст] : роман-есей / Ю. І. Николишин. - Львів : Апріорі, 2013. - 360 с.
27 Олеар, Єва. Піаніссімо [Текст] / Є. Олеар. - Пряшів : Цупер, 2007. - 112 с.
28 Павличко, Ярослава. На валах Пліснеська [Текст] : поезії / Я. Павличко. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 72 с.
29 Палько, Іван Іванович. Жити для людей [Текст] : вірші / І. І. Палько. - Львів : Каменяр, 2013. - 43 с.
30 Панько, Юліус. Альбом [Текст] : [автобіогр. повість] / Ю. Панько. - Пряшів : Спілка укр. письмен. Словаччини, 2011. - 164 с.
31 Петренко, Микола Євгенович. Вічний втікач [Текст] : зб. поезій / М. Є. Петренко ; худ. В. Кравченко. - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 84 с.
32 Портрети срібної води [Текст] : травневий записник / упоряд. М.Й Людкевич. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 192 с.
33 Радзикевич, Володимир Петрович. Ніч проминула [Текст] : іст. повість / В. Радзикевич ; худ. Б. Певний ; авт. передмови В. Микула . - Лондон : Вид-во Централ. Управи Спілки Укр. Молоді, 1967. - 139 с.
34 Романишин, Романа. Зірки і макові зернята [Текст] / Р. Романишин, А. Лесів ; худ.: Р. Романишин, А. Лесів . - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 24 с.
35 Сад твоїх пісень [Текст] : зб. поезій та пер. студ., асп. і викл. ф-ту іноземних мов / ЛНУ ім. І. Франка, Ф-т іноземних мов. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - 92 с.
36 Стефурак, Неоніла Василівна. Сакральний простір [Текст] : листи до Бога / Н. В. Стефурак. - Львів : Свічадо, 2013. - 80 с.
37 Суховерська, Ірина. Друге Я [Текст] / І. Суховерська. - Львів : ПАІС, 2013. - 112 с.
38 Сушинський, Богдан Іванович. Кармелюк: гнів і гордість України [Текст] : повість-есе / Б. І. Сушинський. - Одеса : АстроПринт, 2014. - 160 с.
39 Тимошенко, Борис Олексійович. Потала [Текст] : роман-сповідь у 7 кн. / Б. О. Тимошенко ; ред. А. Чердаклі. - Біла Церква : Буква ; Київ : Культура, 2012. - 712 с.
40 Трайста, Михайло Гафія. Чесні жони [Текст] / М. Г. Трайста ; ред. М. Михайлюк. - Бухарест : RCR EDITORIAL, 2013. - 230 с.
41 Трайста, Михайло. Гуцульська душа [Текст] : проза / М. Трайста ; ред. І. Ребошапка. - Бухарест : RCR EDITORIAL, 2008. - 354 с.
42 Трайста, Михайло. Кладка [Текст] : коротка проза / М. Трайста. - Бухарест : RCR EDITORIAL, 2010. - 172 с.
43 Трайста, Михайло. Малинові стежки [Текст] : оповідання і казки для дітей / М. Трайста ; ред. М. Корсюк. - Бухарест : RCR EDITORIAL, 2009. - 96 с.
44 Фролова, Тетяна. Сколопендра [Текст] : казки / Т. Фролова ; худ. Н. Галушко. - Львів : БОНА, 2014. - 80 с.
45 Цар, Юлія. Відлуння незабутої любові [Текст] / Ю. Цар. - Львів : Аверс, 2009. - 112 с.
46 Шевченко, Тарас Григорович. Наймичка [Текст] : поема / Т. Г. Шевченко ; худ. С. П. Караффа-Корбут. - Львів : Каменяр, 2014. - 43 с.
47 Шмайда, Михайло. Таємниця ебенової шкатулки [Текст] / М. Шмайда. - Пряшів : ЕХСО, 2000. - 240 с.
48 Шулига, Андрій Стахович. Усе для тебе [Текст] : зб. поезій / А. С. Шулига. - Львів : СПОЛОМ, 2006. - 32 с.
49 Яворський, Володимир Іванович. Радощі та муки Бориса Штоцького [Текст] : роман / В. Яворський ; худ. Д. Кузовкін. - Львів : Тріада плюс, 2013. - 208 с.
Мистецтво. Мистецтвознавство [85]
1 Архиєрейська літургія для мішаного хору із змінними частинами празника Переображення Господнього [Ноти] / Укр. Греко-Католицька церква. - Львів : [б.в.], 2007. - 56 с.
Декоративно-прикладне мистецтво [85.12]
1 Климко, Іван. Керамічна пластика [Образотворче вид.] : альбом-каталог / І. Климко ; авт. вступ. ст. Л. Волошин ; упоряд. З. Грушовець. - Львів : [б. в.], 2013. - 72 с.
Релігія [86]
1 Іспит сумління з учителями християнської духовності [Текст] / пер. з пол. О. Мандрика. - Львів : Свічадо, 2014. - 80 с.
2 Авґустин, Юзеф. Ми бачили господа. Ігнатіянські реколекції. Тиждень четвертий [Текст] / Ю. Авґустин ; пер. з пол. О. Кривобочок. - Львів : Свічадо, 2014. - 216 с.
3 Авґустин, Юзеф. У його ранах. Ігнатіянські реколекції. Тиждень третій [Текст] / Ю. Авґустин ; пер. з пол. О. Кривобочок. - Львів : Свічадо, 2013. - 215 с.
4 Аґассо, Доменіко. Папа Іван ХХІІІ [Текст] / Д. Аґассо, Д. Аґассо ; пер. з італ. К. Зінченко. - Львів : Свічадо, 2014. - 96 с.
5 Ваньє, Жан. Бути людиною [Текст] / Ж. Ваньє ; пер. з фр. О. Романчук. - Львів : Свічадо, 2013. - 168 с.
6 Господь - твій цілитель: молитви до святих лікарів [Текст] : молитовник / упоряд. А. Мельник . - Львів : Свічадо, 2013. - 96 с.
7 Дудаш, Арпад Йожефович. Лютерська ортодоксія [Текст] : есе. Ч. 2. Доктрини / А. Й. Дудаш ; пер. О. О. Гоменюк. - Тернопіль : Видавець Дудаш А.Й., 2011. - 124 с.
8 Зайдель, Катарина. Незнайомий гість [Текст] : історії для роздумів / К. Зайдель ; пер. з нім. Т. Різун. - Львів : Свічадо, 2014. - 120 с.
9 Каганець, Ігор Володимирович. Пшениця без куколю: Христове Євангеліє без вставок і спотворень [Текст] / І. В. Каганець. - Київ : Ін-т метафізичних досліджень ПЕРЕХІД-IV ; Тернопіль : Мандрівець ; Львів : Агенція релігійної інформації, 2006 (7514). - 560 с.
10 Копец, Єва. Іспит сумління для підлітків. Віч-на-віч з Ісусом [Текст] / Є. Копец ; пер. з пол. Т. Різун. - Львів : Свічадо, 2014. - 64 с.
11 Купчик, Лідія. Життєносні стовпи Церкви [Текст] / Л. Купчик. - Жовква : Місіонер, 2010. - 204 с.
12 Купчик, Лідія. Під знаком Хреста [Текст] / Л. Купчик. - Жовква : Місіонер, 2013. - 40 с.
13 Макдоуел, Джош. Незаперечні свідчення [Текст] : іст. свідчення, факти, док. християнства / Д. Макдоуел ; ред. В. А. Зоц. - Мінск : Пікорп, 1994. - 284 с.
14 Мень, Олександр Володимирович. Проповіді на церковний рік [Текст] / О. Мень ; пер. з рос. М. Лемик. - Львів : Свічадо, 2014. - 240 с.
15 Молитви надії для залежних [Текст] / М. Дзєвєцький [та ін.] ; пер. з пол. О. Мандрика. - Львів : Свічадо, 2014. - 96 с.
16 Павлюкевич, Пйотр. Про Боже милосердя слів декілька [Текст] / П. Павлюкевич ; пер. з пол. О. Мандрика. - Львів : Свічадо, 2014. - 120 с.
17 Паламар, Іван. Отець Северіян Гнатюк, Василіянин [Текст] / І. Паламар. - Львів : Логос, 2012. - 256 с.
18 Паламар, Іван. Соколівський душпастир: отець Володимир Кальба, народовець [Текст] / І. Паламар. - Львів : Логос, 2014. - 484 с.
19 Повечер'я і утреня з великим каноном св. Андрея Критського [Текст]. - Львів : Свічадо, 2014. - 224 с.
20 Порадник малого грішника [Текст] / пер. з пол. О. Мандрика. - Львів : Свічадо, 2014. - 176 с.
21 Прагнення Душі [Текст] : збірник / уклад. Р. Шепіленко. - Львів : Шепіленко Р., 2013. - 190 с.
22 Тафт, Роберт. Богослуження часослова на Сході та Заході [Текст] / Р. Тафт ; пер. з англ. Д. Бендик. - Львів : Свічадо, 2013. - 360 с.
23 Тембаль, Ніколь. Ангели - вісники світла [Текст] / Н. Тембаль ; пер. Т. Різун. - Львів : Свічадо, 2013. - 208 с.
24 Християнська сакральна традиція: історія і сьогодення. Матеріали Міжнар. наук. конф. м. Львів, 6-7 груд. 2013 р. [Текст] : наук. зб. / Музей Укр. Католицького Ун-ту. - Львів : [б. в.], 2013. - 262+1 эл. опт. диск
25 Чапля, Ярослав. Чи готовий я померти завтра? [Текст] : роздуми грішника про віру, гріх і покаяння / Я. Чапля ; пер. з біл. М. Чайка ; худ. Л. Шпаковська. - Львів : Свічадо, 2014. - 128 с.
26 Чин відвідин хворих на розлучення душі з тілом [Текст]. - Львів : Свічадо, 2014. - 48 с.
27 Янко, Микола Степанович. Літопис космічної цивілізації землян [Текст] / М. С. Янко. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. - 430 с.
28 Ґаета, Саверіо. Чудо Кароля. Свідчення та докази святості Івана Павла ІІ [Текст] / С. Ґаета ; пер. з італ. К. Зінченко. - Львів : Свічадо, 2014. - 104 с.
Психологія [88]
1 Лоре Дарданело Тосі Маленький путівник до радості [Текст] / Лоре Дарданело Тосі ; пер. з італ. К. Зінченко. - Львів : Свічадо, 2013. - 160 с.
Психологія окремих видів діяльності. Галузева психологія [88.4]
1 Чумарна, Марія Іванівна. Мислене поле [Текст] / М. І. Чумарна. - Львів : Апріорі, 2002. - 140 с.
Соціальна психологія [88.5]
1 Полі, Освальдо. Як не зіпсувати дитину надмірною опікою [Текст] / О. Полі. - Львів : Свічадо, 2013. - 192 с.
Бібліографічні видання [91]
1 Бібліотекознавство і бібліографія України [Текст] : бібліогр. покажч. за І півріччя 2013 р. Вип. 86 / М-во культури України, НПБ України. - Київ : НПБУ, 2013. - 104 с.
2 Тарас Шевченко і Україна [Текст] : реком. бібліогр. покажч. У 2-х ч. Ч. 1. "Земля, яку сходив Тарас...": Україна в житті і творчості Т. Шевченка / М-во культури України, НПБ України. - Київ : НПБУ, 2014. - 216 с.
3 Тарас Шевченко і Україна [Текст] : реком. бібліогр. покажч. У 2-х ч. Ч. 2. "І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій...": увічнення пам'яті Кобзаря на українській землі / М-во культури України, НПБ України. - Київ : НПБУ, 2014. - 176 с.
4 Хланта, Іван Васильович. Юрій Бача [Текст] : біобібліогр. покажч. / І. В. Хланта. - Ужгород : Патент, 2012. - 168 с.
5 Шуміленко, Андрій Петрович. Вибрана бібліографія з міжнародного публічного права : 2012 рік [Текст] / А. П. Шуміленко, Л. В. Пастухова. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. - 668 с.
Довідкові видання [92]
1 Львівщина в 2014 році. Знаменні і пам'ятні дати краю [Текст] : календар / ЛОУНБ. - Львів : [б. в.], 2014. - 64 с.
Збірки творів різних авторів [94.3]
1 Прості секрети щасливого життя [Текст] / пер. з англ. О. Гладкий. - Львів : Свічадо, 2014. - 144 с.