Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (липень 2014 р.)
Четвер, 14 серпня 2014, 11:21
Людина і навколишнє середовище. Екологія в цілому. Екологія людини [20.1]
1 Кириленко, Іван Григорович. Глобалізація Ноосфери & Перспективи України [Текст] : монографія / І. Г. Кириленко. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. - 464 с.
Математика [22.1]
1 Бродський Яків Соломонович Математика в дії [Текст] : посіб. для додаткового навч. математики в 5-6 класах / Я. С. Бродський, О. Л. Павлов. - Львів : Каменяр, 2013. - 172 с.
Фізика [22.3]
1 Інформаційні технології дослідження взаємодії фізичних полів і екобіооб'єктів [Текст] : монографія / Б. В. Дурняк [та ін.]. - Львів : [б.в.], 2012. - 266 с.
Колоїдна хімія [24.6]
1 Волошинець, Владислав Антонович. Фізична та колоїдна хімія: Фізико-хімія дисперсних систем та полімерів [Текст] : навч. посіб. / В. А. Волошинець. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 200 с.
Геологічні науки [26.3]
1 Банах, Онуфрій Степанович. Ґранульовані цеоліти X, Y та М і хроматоґрафія ґазів-забрудників повітря [Текст] / О. С. Банах, І. Жибак. - Київ : [б.в.], 2006. - 142 с.
Зоологія [28.6]
1 Макогон, Христина Григорівна. Зоологія хордових [Текст] : навч. посіб. / Х. Г. Макогон. - Львів : Каменяр, 2014. - 182 с.
Загальна технологія. Основи промислового виробництва [30.6]
1 Бірта, Габріелла Олександрівна. Товарознавство сировини, матеріалів і засобів виробництва [Текст] : навч. посіб. Розділ 1. Товарознавство рослинної і тваринної сировини / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 370 с.
Ядерна енергетика [31.4]
1 Тарнавський А.Б. Техногенна безпека АЕС [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / А. Б. Тарнавський, Р. Ю. Сукач, Ю. Г. Сукач. - Львів : Растр-7, 2014. - 372 с.
Обчислювальна техніка [32.97]
1 Вонг, Уоллес. Microsoft Office 2010 для чайников [Текст] / У. Вонг ; пер. с англ. А. П. Сергеев. - Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Диалектика, 2014. - 368 с.
2 Графічна система AutoCAD. Основи геометричних побудов, креслення та моделювання [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. С. Афтаназів [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 304 с.
3 Кроудер, Дэвид. Создание веб-сайта для чайников [Текст] / Д. Кроудер ; пер. с англ., ред. В. С. Гусев. - Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Диалектика, 2014. - 272 с.
4 Левин, Джон. Интернет для "чайников" [Текст] / Д. Левин, М. Левин-Янг ; пер. с англ., ред. А. Г. Сысонюк. - Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Диалектика, 2013. - 352 с.
5 Ратбон, Энди. Windows 7 для чайников [Текст] / Э. Ратбон ; пер. с англ. А. П. Сергеев. - Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Диалектика, 2013. - 416 с.
6 Ратбон, Энди. Модернизация и ремонт ПК для чайников [Текст] / Э. Ратбон ; пер. с англ. А. П. Сергеев. - Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Диалектика, 2014. - 368 с.
7 Сырых Ю.А. Современный веб-дизайн. Эпоха Веб 3.0 [Текст] / Ю. А. Сырых. - Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Диалектика, 2014. - 368 с.
Громадське харчування. Кулінарія [36.99]
1 Журавська, Оксана Валеріївна. Смачні корисні низькокалорійні страви в духовці [Текст] / О. В. Журавська ; пер. з рос. І. Г. Данилюк. - Донецьк : БАО, 2008. - 352 с.
Будівельні конструкції [38.5]
1 Будівельні конструкції [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Клименко [та ін.] ; ред. Є. В. Клименко. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 426 с.
Технологія будівельного виробництва [38.6]
1 Низькочастотні віброрезонансні кавітатори [Текст] : монографія / Л. І. Шевчук [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 176 с.
Спеціальне рослинництво [42]
1 Золота енциклопедія сучасного квітництва [Текст] / Н. Л. Вадченко. - Донецьк : БАО, 2009. - 384 с.
Спеціальне тваринництво [46]
1 Великий сучасний довідник бджоляра [Текст] / Е. В. Білик ; пер. з рос. І. Г. Данилюк. - Донецьк : БАО, 2014. - 528 с.
Гігієна [51.2]
1 Зубар, Надія Миколаївна. Фізіологія харчування: практикум [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Зубар, Ю. В. Руль, М. К. Булгакова. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 208 с.
2 Феномен людини. Здоровий спосіб життя [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1 / Захід. центр енергоінформ. наук, Акад. профілактичної медицини НТШ. - Львів : [б.в.], 2012. - 68 с.
3 Феномен людини. Здоровий спосіб життя [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2 / Захід. центр енергоінформ. наук, Акад. профілактичної медицини НТШ. - Львів : [б.в.], 2012. - 54 с.
Фтизіатрія [55.4]
1 Рівень знань, ставлення, практики та поведінки населення України та окремих соціальних груп з питань туберкульозу станом на 2011 рік [Текст] : результати соціолог. дослідж. / Аналіт. центр "Соціоконсалтинг", Фонд Р. Ахметова "Розвиток України". - Київ : [б.в.], 2013. - 139 с.
Всесвітня історія [63.3(0)]
1 Всесвітня історія [Текст] : повна ілюстрована енциклопедія / Б. Славін [та ін.]. - Київ : Країна Мрій, 2010. - 416 с.
Історія України [63.3(4УКР)]
1 Горак, Роман Дмитрович. Ті, що з Вацевичів [Текст] : есеї / Р. Горак, М. Оркуш. - Львів : Апріорі, 2014. - 148 с.
2 Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів [Текст]. Т. 1. 1927-1930 / НАН України, Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. - 480 с.
3 Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів [Текст]. Т. 10. Ч. 2. Газета "Українське слово" 1941 року / НАН України, Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2004. - 304 с.
4 Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів [Текст]. Т. 2. Ч. 1. 1931-1934 / НАН України, Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2010. - 464 с.
5 Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів [Текст]. Т. 7. Документи Комісії Державного Планування ОУН (КДП ОУН) / НАН України, Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2002. - 208 с.
6 Загорний, Іван Артемович. Нариси української історіографії [Текст] / І. А. Загорний. - Київ : Вид-во Олени Теліги, 2011. - 240 с.
7 Пагіря, Олександр. Між війною та миром: відносини між ОУН і УПА та збройними силами Угорщини (1939-1945) [Текст] / О. Пагіря ; ред. П. Й. Потічний. - Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2014. - 582 с.
8 Середницький, Ярослав Антонович. Генерал Павло Шандрук і антигітлерівська військова опозиція [Текст] / Я. А. Середницький. - Тернопіль : Мандрівець, 2014. - 176 с.
9 Середницький, Ярослав Антонович. Пума - Дромедар. Абвер [Текст] / Я. А. Середницький. - Львів : СПОЛОМ, 2012. - 264 с.
10 Степан Витвицький - президент Української Народної Республіки в екзилі [Текст] : документи і матеріали / Дослід. держ. архів укр. історії (Філадельфія), Центр. держ. архів вищих органів влади України. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2007. - 248 с.
Археологія [63.4]
1 Народознавчі зошити [Текст] : двомісячник. Зошит 1-2(55-56)/2004. січень-квітень / Ін-т народознавства НАН України. - Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2004. - 272 с.
Етнографія [63.5]
1 Каляндрук, Тарас Богданович. Таємниці бойових мистецтв України [Текст] : монографія / Т. Б. Каляндрук. - Львів : Піраміда, 2007. - 304 с.
2 Чайковська, Лілія. Народний одяг волинян другої половини ХІХ - початку ХХ століття [Текст] / Л. Чайковська. - Київ : Р. К. Майстер Принт, 2012. - 152 с.
Економіка [65]
1 Інвентаризація [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Д. М. Лівшиц. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 140 с.
2 Дубов , Дмитро Володимирович. Широкосмуговий доступ до мережі інтернет як важлива передумова інноваційного розвитку України [Текст] : аналіт. доп. / Д. В. Дубов , М. А. Ожеван. - Київ : НІСД, 2013. - 112 с.
3 Національні проекти у стратегії економічної модернізації України [Текст] : аналіт. доп. / Я. А. Жаліло [та ін.]. - Київ : НІСД, 2013. - 144 с.
4 Подольчак, Назар Юрійович. Управлінські витрати підприємств газового комплексу: адміністрування та оптимізування [Текст] : монографія / Н. Ю. Подольчак, Б. А. Чепіль. - Львів : Міські інформаційні системи, 2014. - 166 с.
Галузева економіка [65.2]
1 Єпіфанов , Анатолій Олександрович. Операції комерційних банків [Текст] : навч. посіб. / А. О. Єпіфанов , Н. Г. маслак, І. В. Сало. - Суми : Університетська книга, 2007. - 523 с.
2 Ілляшенко, Сергій Миколайович. Маркетингова товарна політика промислового підприємства: управління стратегіями диверсифікації [Текст] : монографія / С. М. Ілляшенко, Г. О. Пересадько. - Суми : Університетська книга, 2009. - 328 с.
3 Балабанова, Людмила Веніамінівна. Рекламний менеджмент [Текст] : підручник для вищ. навч. закл. / Л. В. Балабанова, Л. О. Юзик. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 392 с.
4 Бережний, Ярослав Вікторович. Проблеми та шляхи формування сприятливого інституційного середовища для підприємницької діяльності в Україні [Текст] : аналіт. доп. / Я. В. Бережний, Д. В. Ляпін, Д. С. Покришка. - Київ : НІСД, 2014. - 80 с.
5 Березін, Олександр Вікторович. Управління ціноутворенням [Текст] : навч. посіб. / О. В. Березін, Ю. В. Карпенко. - Суми : Університетська книга, 2012. - 176 с.
6 Божидарнік, Наталія Володимирівна. Валютні операції [Текст] : підручник / Н. В. Божидарнік, Т. В. Божидарнік. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 698 с.
7 Галасюк, Світлана Сергіївна. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності [Текст] : навч. посіб. / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 178 с.
8 Гой, Ірина Володимирівна. Підприємництво [Текст] : навч. посіб. / І. В. Гой, Т. П. Смелянська. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 368 с.
9 Колесников, Александр Владимирович. Затраты на производство [Текст] : изб. науч. труды / А. В. Колесников. - Харьков : УкрГАЖТ, 2013. - 338 с.
10 Механізми поліпшення підприємницького клімату в процесі реалізації економічних реформ в Україні [Текст] : аналіт. доп. / Я. В. Бережний [та ін.]. - Київ : НІСД, 2013. - 80 с.
11 Пізнай рідний промисл! [Текст] : [буклет виставки "Український промисл", 22-29 квіт. 1934, м. Станиславів]. - Станиславів : Окружний Союз Укр. Кооператив, 1934. - 48 с.
12 Ресурсний потенціал аграрної сфери: проблеми та завдання ефективного використання [Текст] : аналіт. доп. / О. В. Собкевич [та ін.]. - Київ : НІСД, 2013. - 76 с.
13 Складання плану санації. Методичні рекомендації та практичні поради [Текст] : посібник / Л. Верховодова. - Київ : ІТЕМ ЛТД, 2013. - 111 с.
14 Собкевич, Оксана Володимирівна. Модернізаційні пріоритети реформування транспортно-дорожнього комплексу в Україні [Текст] : аналіт. доп. / О. В. Собкевич, К. М. Михайличенко, О. Ю. Ємельянова. - Київ : НІСД, 2013. - 48 с.
Світова економіка [65.5]
1 Алієва-Барановська, Віра Миколаївна. Глобальний бізнес [Текст] : навч. посіб.-довід. / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 560 с.
Політичні науки [66]
1 Пасічник, Василь Миколайович. Формування державної політики національної безпеки України в контексті реалізації української національної ідеї [Текст] : монографія / В. М. Пасічник ; ред. Г. Капініс. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 512 с.
2 Трансформація національних концепцій безпеки як відповідь на нові глобальні та регіональні виклики і загрози: досвід України та НАТО [Текст] : зб. матеріалів міжнар. конф. 19 верес. 2012 р. / Нац. ін-т стратегічних досліджень. - Київ : НІСД, 2013. - 80 с.
Політологія [66.0]
1 Навчально-методичний посібник з курсу "Політологія" [Текст] / МОН України, ЛНУ ім. І. Франка, Пед. коледж. - Львів : Растр-7, 2013. - 154 с.
2 Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування [Текст] : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (12 грудня 2012 р., м. Київ) / Нац. ін-т стратегічних досліджень. - Київ : НІСД, 2013. - 504 с.
Внутрішня політика і становище [66.3]
1 Галунько, Валентин Васильович. Людина і держава [Текст] : монографія / В. В. Галунько, В. І. Милько. - Київ : Університет "Україна", 2014. - 158 с.
2 Кохан, Галина Вікторівна. Явище політичної корупції: теоретико-методологічний аналіз [Текст] : монографія / Г. В. Кохан. - Київ : НІСД, 2013. - 232 с.
3 Паламарчук, Максим Олександрович. Виклики модернізації в Україні: політичні аспекти [Текст] : монографія / М. О. Паламарчук. - Київ : НІСД, 2014. - 152 с.
4 Перепічка, Євген Васильович. Майдан 2013-2014 рр. в ілюстраціях [Текст] / Є. В. Перепічка. - Львів : Растр-7, 2014. - 76 с.
5 Шляхи розвитку українського суспільства [Текст] : круглий стіл / Українська Акад. Універсології, Польська Акад. універсального управління, Ун-т "Львівский ставропігіон". - Львів : [б. в.], 2014. - 67 с.
6 Шпіцер, Василь Іванович. Рікою пам'яті [Текст] / В. Шпіцер. - Львів : Тиса, 2014. - 352 с.
Зовнішня політика. Дипломатія [66.4]
1 Баровська, Анастасія Валеріївна. Міфи щодо європейської інтеграції в офіційному дискурсі ЄС [Текст] : аналіт. доп. / А. В. Баровська. - Київ : НІСД, 2013. - 72 с.
2 СІПРІ 2013: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека [Текст] : щорічник. Вип. 44 / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру, Укр. центр економ. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. - Київ : Заповіт, 2014. - 489 с.
3 Співробітництво з країнами Вишеградської четвірки як інструмент європейської інтеграції та модернізації України [Текст] : зб. матеріалів міжнар. конф. (3 жовт. 2013 р., Ужгород) / С. І. Мітряєва [та ін.]. - Київ : НІСД, 2014. - 128 с.
Політичні організації, рухи, союзи [66.7]
1 Українська хартія вільної людини [Текст] / Ініціативна група "Першого грудня". - Стрий : Наш друк [друк], 2014. - 12 с.
Держава та право [67]
1 Актуальні проблеми конституційного права України [Текст] : підручник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. внутрішніх справ. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 554 с.
Галузі права [67.3]
1 Алєксєєв, Олександр Олександрович. Розслідування окремих видів злочинів [Текст] : навч. посіб. / О. О. Алєксєєв, В. К. Весельський, В. В. Пясковський. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 320 с.
2 Антимонопольне конкурентне право України [Текст] : навч. посіб. для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 174 с.
3 Верховна Рада України шостого скликання. Восьма сесія. 15 червня - 8 липня 2011 року [Текст] : стенографічний звіт. Т. 31 / Україна. Верховна Рада. - Київ : Парламентське вид-во, 2013. - 816 с.
4 Верховна Рада України шостого скликання. Восьма сесія. 17 травня - 14 червня 2011 року [Текст] : стенографічний звіт. Т. 30 / Україна. Верховна Рада. - Київ : Парламентське вид-во, 2013. - 784 с.
5 Верховна Рада України шостого скликання. Восьма сесія. 3 березня - 6 квітня 2011 року [Текст] : стенографічний звіт. Т. 28 / Україна. Верховна Рада. - Київ : Парламентське вид-во, 2013. - 736 с.
6 Верховна Рада України шостого скликання. Восьма сесія. 7 квітня - 13 травня 2011 року [Текст] : стенографічний звіт. Т. 29 / Україна. Верховна Рада. - Київ : Парламентське вид-во, 2013. - 784 с.
7 Верховна Рада України шостого скликання. Дев'ята сесія. 5 жовтня - 2 листопада 2011 року [Текст] : стенографічний звіт. Т. 33 / Україна. Верховна Рада. - Київ : Парламентське вид-во, 2013. - 730 с.
8 Верховна Рада України шостого скликання. Дев'ята сесія. 6 вересня - 4 жовтня 2011 року [Текст] : стенографічний звіт. Т. 32 / Україна. Верховна Рада. - Київ : Парламентське вид-во, 2013. - 748 с.
9 Волинець, Тетяна Володимирівна. Правове регулювання оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності. Кредитно-модульна система організації навчального процесу [Текст] : навч. посіб. для студ. галузі знань 0304 "Право", спец. 7.03040101 та 8.03040101 "Правознавство" / Волинець Т. В. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 188 с.
10 Волинець, Тетяна Володимирівна. Проблеми відповідальності у сфері господарювання. Кредитно-модульна система організації навчального процесу [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Волинець. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 144 с.
11 Горпинюк, Оксана Петрівна. Інформаційна приватність та її захист від злочинних посягань в Україні [Текст] : монографія / О. П. Горпинюк. - Львів : БОНА, 2014. - 324 с.
12 Господарський кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 3 черв. 2014 р. [Текст] : офіц. текст. - Київ : Паливода А.В., 2014. - 208 с.
13 Господарський процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 13 трав. 2014 р. [Текст] : офіц. текст. - Київ : Паливода А.В., 2014. - 92 с.
14 Закон України "Про зайнятість населення" [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 15 січня 2014 р. : (Офіц. текст). - Київ : Паливода А.В., 2014. - 56 с.
15 Закон України "Про зайнятість населення": за станом на 01 листоп. 2012 р. [Текст] / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2012. - 56 с.
16 Закон України "Про засади державної мовної політики, Закон України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" та Європейська хартія регіональних мов або мов меншин [Текст] : чинне законодавство станом на 13 лют. 2014 р. : (Офіц. текст). - Київ : Паливода А.В., 2014. - 44 с.
17 Закон України "Про захист персональних даних" [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 7 квіт. 2014 р. : (Офіц. текст). - Київ : Паливода А.В., 2014. - 20 с.
18 Закон України "Про захист прав споживачів": за станом на 20 лют. 2004 р. [Текст] : офіц. вид. / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2004. - 32 с.
19 Закон України "Про захист прав споживачів": чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 18 берез. 2014 р. [Текст] : (Офіц. текст). - Київ : Паливода А.В., 2014. - 44 с.
20 Закон України "Про міліцію", Статут патрульно-постової служби міліції України, Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України, Положення про проходження служби рядовим і навчальницьким складом органів внутрішніх справ: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 22 квіт. 2014 р. : [Текст] : офіц. текст. - Київ : Паливода А.В., 2014. - 204 с.
21 Закон України "Про міліцію", Статут патрульно-постової служби міліції України, Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України, Положення про проходження служби рядовим і навчальницьким складом органів внутрішніх справ: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 22 квіт. 2014 р. : [Текст] : офіц. текст. - Київ : Паливода А.В., 2014. - 204 с.
22 Закон України "Про охоронну діяльність" [Текст] : чинне законодавство станом на 15 січня 2014 р. : (Офіц. текст). - Київ : Паливода А.В., 2014. - 16 с.
23 Закон України про міліцію: за станом на 17 черв. 2005 р. [Текст] / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2005. - 36 с.
24 Закон України про міліцію: за станом на 25 липн. 2003 р. [Текст] / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2003. - 32 с.
25 Закони України: "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 квіт. 2014 р. : (Офіц. текст). - Київ : Паливода А.В., 2014. - 44 с.
26 Захист прав дитини в Україні [Текст] : підсумки діяльності у 2013 р. Уповноваженого Президента України з прав дитини Ю. О. Павленка / Адміністрація Президента України. - Київ : К.І.С, 2014. - 188 с.
27 Земельний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 квіт. 2014 р. [Текст] : офіц. текст. - Київ : Паливода А.В., 2014. - 144 с.
28 Лихова, Софія Яківна. Кримінальна відповідальність за порушення безпеки людини за законодавством держав - учасниць Європейського Союзу [Текст] : монографія / С. Я. Лихова. - Київ : Ред. ж-лу "Право України" ; Харків : Право, 2013. - 96 с.
29 Остапенко, Леонід Олексійович. Трудове право [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. О. Остапенко, І. М. Паньонко, С. Л. Дембіцька. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 156 с.
30 Собота, Катаріна. Принцип правної держави: конституційно-правні та адміністративно-правні аспекти [Текст] / К. Собота ; ред. О. Сироїд ; пер. з нім.: Г. Рижков, О. Блащук, К. Татарчук. - Київ : ВАІТЕ, 2013. - 608 с.
31 Софінська, Ірина Дмитрівна. Принцип субсидіарності у місцевому самоврядуванні України та країн Європейського Союсу [Текст] : монографія / І. Д. Софінська. - Львів : Каменяр, 2014. - 187 с.
Міжнародне право [67.5]
1 Дмитрук, Михайло Михайлович. Кримінальний проступок: правова природа та ознаки [Текст] : монографія / М. М. Дмитрук. - Одеса : Юридична література, 2014. - 224 с.
Органи юстиції [67.7]
1 Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" [Текст] : наук.-практ. коментар / ред. Ю. І. Руснак. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 138 с.
2 Закон України "Про нотаріат": чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 8 трав. 2014 р. [Текст]. - Київ : Паливода А.В., 2014. - 48 с.
3 Закон України "Про прокуратуру" [Текст] : наук.-практ. коментар / ред. Ю. І. Руснак. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 340 с.
4 Закон України "Про прокуратуру": за станом на 10 трав. 2005 р. [Текст] / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2005. - 32 с.
5 Закон України "Про прокуратуру": за станом на 25 липн. 2003 р. [Текст] : офіц. вид. / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2005. - 32 с.
6 Нотаріат в Україні [Текст] : навч. посіб. / В. М. Бесчастний [та ін.] ; ред. В. М. Бесчастний. - Київ : Знання, 2008. - 494 с.
Наука [72]
1 Котик, Зиновій Омелянович. Основи наукових досліджень [Текст] : метод. вказівки / З. О. Котик. - Львів : Растр-7, 2014. - 32 с.
2 Наука України у світовому інформаційному просторі [Текст]. Вип. 9 / НАН України. - Київ : Академперіодика, 2014. - 63 с.
3 Наукові дослідження молоді - вирішенню проблем європейської інтеграції [Електронний ресурс] : зб. наук. ст. / УБС НБУ. Харків. ін-т банків. справи. - Харків : [б.в.], 2010. - 1 ел. опт. диск
4 Цибань, Валерій Олексійович. Нагороди Національної академії наук України. Золота медаль ім. В. І. Вернадського. Премії імені видатних учених України. Премії для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів. Відзнаки. Почесний доктор [Текст] / В. О. Цибань. - Київ : Академперіодика, 2013. - 496 с.
Освіта. Педагогічні науки [74]
1 Пігін, Герда. Як передавати дитині цінності [Текст] / Г. Пігін ; пер. з нім. с. Юліана. - Львів : Свічадо, 2014. - 96 с.
Методика викладання навчальних предметів [74.26]
1 Баранова, Марина І. Ресурсні матеріали до викладання біології. Рослини. Гриби. Лишайники. Бактерії [Текст] : посіб. для вчителів біології та учнів / М. І. Баранова. - Львів : Тріада плюс, 2012. - 100 с.
2 Баранова, Марина І. Ресурсні матеріали до викладання біології. Тварини [Текст] : посіб. для вчителів біології та учнів / М. І. Баранова. - Львів : Тріада плюс, 2012. - 96 с.
Професійна та спеціальна освіта [74.5]
1 Лапшина, Галина . Профілююча фізична підготовка студентів [Текст] : підручник / Г. Г. Лапшина, О. А. Череповська, Б. С. Семенів. - Львів : Сорока Т.Б., 2013. - 144+8 с.
Преса [76.0]
1 Осташевський, Микола Дмитрович. Історія журналу "Український пасічник" [Текст] / М. Д. Осташевський. - Львів : Редакція "Український пасічник", 2014. - 50 с.
Книжкова справа. Книговедення [76.1]
1 Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні [Текст] : матеріали парлам. слухань у Верховній Раді України 15 трав. 2013 р. / Верховна Рада України, Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності. - Київ : Парламентське вид-во, 2014. - 224 с.
Соціокультурна діяльність у сфері дозвілля [77]
1 Ладанай, Богдан Антонович. Вікторини плюс... Для кмітливих і допитливих [Текст] / Б. А. Ладанай. - Львів : Тріада плюс, 2013. - 112 с.
Бібліотечна справа. Бібліографія [78]
1 Діловодство, яким воно має бути [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Д. М. Лівшиц. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 536 с.
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство [78.3]
1 Навчання для сучасних бібліотекарів [Текст] : навч. посіб. / Фундація Білла та Мелінди Гейтс. - [Б. м.] : [б.в.], 2012. - 56 с.
Мовознавство [81]
1 Громик, Юрій Васильович. Український правопис [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Громик. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 140 с.
Фольклор [82]
1 Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій [Текст] : зб. наук. праць за результатами 4-ї Міжнар. конф. молодих науковців (Львів, Белз, 30-31 трав. 2012р.) / НУ "Львівська політехніка", Ін-т архітектури, Каф. реставрації та реконструкції архітектурних комплексів. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 172 с.
Світова література [83.3(0)]
1 Бєлаш, Ганна Олександрівна. Історія античної літератури [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Бєлаш. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 236 с.
Літературознавство України [83.3(4УКР)]
1 Ільницький, Данило Ярославович. Теоретичні аспекти мистецького світогляду Богдана Ігоря Антонича [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. філол. наук: 10.01.06 -теорія літ-ри / Д. Я. Ільницький2013. - 20 с.
2 Василенко, Михайло Григорович. Істини Кобзаря [Текст] : статті про Тараса Шевченка / М. Г. Василенко. - Дніпропетровськ : Ліра, 2014. - 96 с.
3 Степаненко, Микола Іванович. Літературні, літературно-мистецькі премії в Україні [Текст] / М. І. Степаненко. - Полтава : Шевченко Р.В., 2014. - 490 с.
4 Шевельов, Юрій Володимирович. Листи Юрія Шевельова до Олекси Ізарського [Текст] / Ю. В. Шевельов ; авт.-упоряд. М. І. Степаненко. - Полтава : Шевченко Р.В., 2014. - 388 с.
Зарубіжна література [84(3)]
1 Бічер-Стоу, Гаррієт. Хатина дядька Тома [Текст] / Г. Бічер-Стоу ; худ. О. Полоскіна. - Київ : Країна Мрій, 2012. - 464 с.
2 Груненко, Геннадий. Другая планета [Текст] : рассказы / Г. Груненко. - Львів : Каменяр, 2014. - 334 с.
3 Стретович-Гарболінська, Анна. Естафета віри [Текст] : [спогади] / А. Стретович-Гарболінська ; пер. з пол. О. Кривобочок. - Львів : Свічадо, 2014. - 128 с.
Українська література [84(4УКР)]
1 Кушнєрова, Наталія Павлівна. Коли зустрінете Езопа, або Пастка на Слонопотама [Текст] / Н. П. Кушнєрова. - Київ : Задруга, 2010. - 200 с.
2 Кушнєрова, Наталія Павлівна. Прірва для Езопа [Текст] : роман / Н. П. Кушнєрова. - Київ : Задруга, 2010. - 204 с.
3 Рис, Галина. Подорож до Котанії [Текст] : (казк. повість) : [для дітей 6-10 років] / Г. Рис ; худ. С. Чернишева. - Львів : Позднякова А. Ю., 2013. - 127 с.
4 Чепурко, Богдан Петрович. Молодильні мелодії [Текст] : поезії / Б. П. Чепурко. - Львів : СПОЛОМ, 2013. - 128 с.
5 Шеляженко, Юрій Вадимович. Не воюй [Текст] : оповідання укр. та рос. / Ю. В. Шеляженко. - Київ : Шеляженко Ю.В., 2014. - 36 с.
6 Шкрабайло, Ольга Михайлівна. Стежина до серця [Текст] : поезія / О. Шкрабайло. - Львів : БОНА, 2014. - 72 с.
Мистецтво. Мистецтвознавство [85]
1 Андрусів, Петро. Мистецтво в житті народів [Текст] / П. Андрусів. - Филаделфія : Америка [Накладом Від. ОМУА у Філядельфії], 1967. - 17 с.
2 Горняткевич, Дам'ян. Українські мистці в автобіографіях [Текст] / Д. Горняткевич. - Лондон : Укр. вид. спілка, 1958. - 80 с.
Образотворче мистецтво [85.1]
1 Ukrainian Art Exhibit [Текст] : september 24 thru october 2, 1960 / The Ukrainian Art Exhibit Committee. - New York : [б.в.], 1960. - 16, [32] с.
2 Каталог виставки праць Слухачів у 5-ліття існування Студії (1952-1957) [Текст] : Укр. літер.-мистец. клюб, 10-24 лист. 1957 р. / Укр. Мистецька Студія в Філядельфії, Об-ня мистців українців в Америці. - Ню Йорк : [б.в.], 1957. - 24 с.
3 Каталог виставки українського мистецтва: малярство, графіка, скульптура [Текст] : тиждень української культури, 16-23 лист. 1963, зал Торонтської публічної б-ки / Комітет українців Канади. - Торонто : [б.в.], 1963. - 32 с.
4 Літопис Національного музею у Львові [Текст] : щорічник. № 2(7)/2001 / ред. В. Откович [та ін.]. - Львів : Нац. музей у Львові, 2001. - 136 с.
5 Пекаровський, Михайло. Образ матері-вітчизни в творах художників України [Текст] / М. Пекаровський. - Київ : Т-во Культурних зв'язків з українцями за кордоном, 1968. - 62 с.
6 Літопис Національного музею у Львові [Текст] : щорічник. № 3(8)/2004 / ред. Т. Лупій [та ін.]. - Львів : Нац. музей у Львові, 2004. - 191 с.
Архітектура [85.11]
1 Времени неподвласно [Текст] : фотоальбом / сост. В. Школьный. - Київ : Мистецтво, 1987. - 132, [64] с.
Декоративно-прикладне мистецтво [85.12]
1 Бабині глечики [Текст] : каталог - фамільний альбом / авт. тексту А. Стебельська ; світлини О. Іванусів. - Торонто : Фундація Енциклопедії України, 1995. - 75 с.
2 Гординський, Святослав Ярославович. Крук. Павлось. Мухин. Три українські різьбярі [Текст] / С. Гординський. - Мюнхен : Укр. Спілка Образотворчих Мистців, 1947. - 38, [47] с.
3 Качкан, Володимир Атаназійович. Чари верховинської книги [Текст] : наук.-худож. кн. : для серед. та ст. шк. віку / В. А. Качкан. - Київ : Веселка, 1990. - 141 с.
4 Мусієнко П. Квіти на сонці [Текст] / П. Мусієнко. - Київ : Т-во Культурних зв'язків з українцями за кордоном, 1967. - 22 с.
5 Січинський В. Українська порцеляна [Текст] / В. Січинський. - Филаделфія : Америка, 1952. - 19 с.
Живопис [85.14]
1 Dmytrenko, Mychajlo. Paintings. Sketches for polychromy. Drawings [Текст] : [catalog (sept. 7-28, 1962, Hamtramck Public Library)] / M. Dmytrenko. - [Detroit] : [Universal Slavic Printers, [1962]. - 34 с.
2 Анікіна М. Український живописний портрет [Текст] / М. Анікіна, Ф. Уманцев. - Київ : Радянська Україна [друк], 1970. - 78 с.
3 Володимир Ласовський [Текст] : монографія / Світовий Конґрес Вільних Українців, Асоціація Діячів Української Культури. - Торонто : [б.в.], 1980. - 127 с.
4 Музика, Ярослава Львівна. Каталог виставки. 1968 [Текст] / Я. Л. Музика ; авт. ст., упоряд. О. Ріпко, худ. І. Плесканко. - Львів : Каменяр, 1969. - 51 с.
Графіка [85.15]
1 Кейван, Іван. Володимир Січинський - архітект, мистець-графік, мистецвознавець, дослідник [Текст] : [монографія] / І. Кейван ; обкл. М. Бутович. - Торонто : Євшан-зілля, 1957. - 79 с.
2 Попов, Анатолий Иванович. Елена Кульчицкая: графика, живопись [Текст] / А. И. Попов. - Москва : Советский художник, 1983. - 176 с.
3 Стебельський, Богдан. Малюнок дитини і для дитини [Текст] / Б. Стебельський. - Toronto ; Ottawa : Studium Research Institute, 1966. - 75 с.
4 Стрілецька пісня [Текст] / худ. В. Мазепа. - [Монреаль] : [б.в.], [19??]. - 12 с.
Музика і видовищне мистецтво [85.3]
1 Проблеми музичної історіографії [Текст] : статті та рецензії Д. Гординської-Каранович, І. Ковалева, З. Лиська, І. Соневицького. - Ню Йорк : [б.в.], 1965. - 55 с.
Музика [85.31]
1 "Українська музика" Антона Рудницького історично-критичний погляд чи пасквіль? [Текст]. - Чікаґо : Комітет Оборонців Української Культури, 1964. - 60 с.
2 Ємець, Василь. У золоте 50-річчя на службі Україні. Про козаків-бандурників [Текст] / В. Ємець. - Торонто : ОО. Василіян [друк], 1961. - 381 с.
3 Залеський, Осип. Короткий нарис історії української музики [Текст] / О. Залеський. - Филаделфія : Америка, 1951. - 20 с.
4 Кошиць, Олександр Антонович. З піснею через світ [Текст] : із щоденника . Ч. ІІ / О. А. Кошиць ; ред. П. Маценко. - [Вінніпег] : Осередок Укр. Культури й Освіти, 1970. - 119 с.
5 Кошиць, Олександр Антонович. З піснею через світ [Текст] : із щоденника. Ч. ІІІ / О. А. Кошиць ; авт. передмови В. Климків ; худ. М. М. Левицький. - Вінніпег : Осередок Укр. Культури й Освіти, 1974. - 184 с.
6 Левицька, Любов. Лев Туркевич: життя і творчість [Текст] / Л. Левицька, І. Бодревич. - Торонто : Накладом Любов Левицької, 1965. - 359 с.
7 Музичні інструменти [Текст] : каталог виставки (верес.-груд. 1972) / Музей української культури у Свиднику. - Свидник : [б.в.], 1972. - 77 с.
Танець [85.32]
1 Авраменко, Василь. Українські Національні танки, музика і стрій [Текст] : (Короткий нарис про український танок та опис вісімнадцяти найкращих народних танків власного укладу) / В. Авраменко. - Галівуд ; Ню Йорк ; Винніпеґ : Накладом автора, 1947. - 80 с.
2 Книш, Ірена. Жива душа народу [Текст] : (до ювілею укр. танку) / І. Книш. - Вінніпеґ : накладом авторки, 1966. - 79 с.
Театр [85.33]
1 Лужницький, Григор. Історія українського театру [Текст] / Г. Лужницький. - Нью-Йорк : [б.в.], 1961. - 58 с.
2 Лужницький, Григор. Праукраїнський театр [Текст] / Г. Лужницький. - Нью Йорк ; Париж : [б.в.], 1956. - 73 с.
Релігія [86]
1 Альманах Української Католицької Парохії святої Покрови [Текст] : до 25 річниці. - Йорктон : Накладом парохії, 1951. - 64 с.
2 Біблія для підлітків [Текст] / переказ Р. М. Уотс ; пер. укр.: О. Кушнір, Я. Рєзнікова ; худ. Х. Канн. - Львів : Афіша [друк], 2014. - 352 с.
3 Біланюк, Петро-Борис Терентійович. Українська Церква, її сучасне й майбутнє [Текст] : [доп. проф. д-ра Петра Б. Т. Біланюка, м. Торонто, 5 груд. 1965 р.] / П. Б.Т. Біланюк. - Торонто ; Чікаґо : [б.в.], 1966. - 31 с.
4 Барклі, Клейтон. Чужинець в обороні Української Церкви [Текст] : [відкритий лист до всечесних отців о. Клейтона Барклі] / К. Барклі. - Торонто : [б.в.], 1966. - 8 с.
5 Брадович М. Одна нація - одна церква [Текст] / М. Брадович. - [Б. м.] : На чужині, 1950. - 100 с.
6 В Обороні Віри [Текст] : [ювіл. зб.]. Ч. 5. Збірник ст. присвяч. 1000-літтю хрещення України в 1988 р. / голов. ред. М. О. Муха. - Торонто : Українське Православне Братство св. Володимира, 1984. - 493, [32] с.
7 В Обороні Віри [Текст]. Ч. І. - Торонто : Православне Братство при катедрі св. Володимира, 1955. - 104 с.
8 В Обороні Віри [Текст]. Ч. ІV / голов. ред. В. Іванис. - Торонто : Православне Братство при катедрі св. Володимира, 1959. - 154 с.
9 В Обороні Віри [Текст]. Ч. ІІ / голов. ред. В. Іванис. - Торонто : Православне Братство при катедрі св. Володимира, 1956. - 155 с.
10 В Обороні Віри [Текст]. Ч. ІІІ / голов. ред. В. Іванис. - Торонто : Православне Братство при катедрі св. Володимира, 1957. - 154 с.
11 Ваврик, Василь Борис. Зоряний хлопчина отець Василько (о. Василь Володимир Скублений, ЧСВВ) (28.Х.1914. - 26.ХІ.1940) [Текст] : віночок споминів у 25-річчя його смерти / В. Б. Ваврик. - Торонто ; Мондер : Вид-во ОО. Василіян, 1965. - 64 с.
12 Ваврик, Василь Борис. Комунізм а релігія [Текст] / В. Б. Ваврик. - Ню Йорк : Вид-во ОО. Василіян, 1950. - 32 с.
13 Великий А.Г., ЧСВВ З Літопису християнської України [Текст] : церк.-істор. радіолекції з Ватикану. Т. ІІ. XII - XIII - XIV ст. / А. Г., ЧСВВ Великий. - Рим : Вид-во ОО. Василіян, 1968. - 277 с.
14 Грушевський, Михайло Сергійович. З історії релігійної думки на Україні [Текст] / М. С. Грушевський ; ред. Д. Куликовський. - Вінніпеґ ; Мюнхен ; Детройт : [б.в.], 1962. - 160 с.
15 Діяння Ватиканського Собору [Текст]. Т. 1. Вселенський Собор - Ватиканський ІІ : діяння і постанови. - Рим : Вид-во ОО. Василіян, 1966. - 319 с.
16 Дорога, правда і життя, 988-1988 [Текст] : ювіл. зб. матеріалів для відзначення Тисячоліття Укр. Християнства / ред. Я. Чумак ; обкл. В. Кондратюк. - Торонто : Укр. Католицька Церква Східної Канади, 1988. - 1015 с.
17 Дорошенко, Володимир Вікторович. Великий Митрополит (Пам'яті Митроп. А.Шептицького) [Текст] : спогади й нариси / В. Дорошенко. - Йорктон : Друкарня "Голосу Спасителя", 1958. - 56 с.
18 Українська Греко-католицька церква і релігійне мистецтво (історичний досвід та проблеми сучасності) [Текст] : наук. зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук. конф. м.Львів-Рудно, 25-26 травня 2005 р. Вип. 3 / Львів. духовна семінарія святого духа, Музей сакрального мистецтва. - Львів ; Рудно : [б.в.], 2005. - 200 с.
19 Ґрагам, Били. Мир із Богом [Текст] / Б. Ґрагам. - Корнталь : Місійне т-во для поширення євангелії ; Вінніпеґ ; Детройт : Українське Євангельське об-ня, 1958. - 234 с.
Філософські науки [87]
1 Філософські пошуки [Текст] : часопис. Вип. 1/2014. Зміни у людському самоосмисленні за умов сучасних цивілізаційних процесів / Ін-т філософії, логіки і соціології, Каф. філос. НУ "Львів. політехніка". - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 238 с.
Етика [87.7]
1 Єнджеєвський , Войцех. 10 способів змінити себе. Як боротися з власною дурістю [Текст] / В. Єнджеєвський ; пер. з пол. О. Мандрика. - Львів : Свічадо, 2014. - 80 с.
Соціальна психологія [88.5]
1 Джоанідис, Пол. Повна енциклопедія сексу [Текст] : для дорослих будь-якого віку / П. Джоанідис ; пер. з англ.: Н. С. Лавська, В. І. Наливана. - Київ : КМ, 2011. - 944 с.
Довідкові видання [92]
1 Великий енциклопедичний ілюстрований словник [Текст] / В. В. Богатиренко [та ін.] ; пер. з рос. І. Г. Данилюк. - Донецьк : БАО, 2012. - 768 с.
2 Видатні особистості [Текст] : повна ілюстрована енциклопедія / пер. з англ. Р. Фещенко ; уклад.: К. Гіффорд, Дж. Холленд, А. Крамер. - Київ : Країна Мрій, 2010. - 256 с.
Серії. Збірки [94]
1 Рідні обереги [Текст] : альм. літ.-мистец. об-ня "Оберіг". Вип. 1/2013 / ред. А. Смірнова [та ін.]. - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 171 с.