Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (серпень 2014 р.)
Четвер, 04 вересня 2014, 08:56
Техніка стиснутих і розріджених газів [31.7]
1 Лобода, Валерій Борисович. Фізичні основи вакуумної техніки [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / В. Б. Лобода. - Суми : Університетська книга, 2011. - 253 с.
Обчислювальна техніка [32.97]
1 Пічугін, Михайло Федорович. Комп'ютерна графіка [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Пічугін, І. О. Канкік, В. В. Воротніков. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 346 с.
Демографія [60.7]
1 Романцов, Володимир Омелянович. Історична демографія України XVIII-початку ХХІ ст. [Текст] : спецкурс для студ. ВНЗ / В. О. Романцов. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2010. - 160 с.
Історичні науки [63]
1 Матузко, Роман. "Визвольна" світова: крах планів Москви [Текст]. Т. І-ІІ / Р. Матузко. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2012. - 472 с.
Історія України [63.3(4УКР)]
1 Малюта, Іван Трохимович. Агов! [Текст] / І. Т. Малюта. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2012. - 304 с.
Етнографія [63.5]
1 Шкода М.Н. Люба моя Україна. Свята, традиції, звичаї, обряди, прикмети та повір'я українського народу [Текст] / М. Н. Шкода. - Донецьк : БАО, 2012. - 544 с.
Економіка [65]
1 Маркіна І.А. Контролінг для менеджерів [Текст] : навч. посіб. / І. А. Маркіна, О. М. Таран-Лала, М. В. Гунченко. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 304 с.
2 Організація первинного обліку та економічного аналізу на прикладі підприємств торгівлі [Текст] : навч. посіб. / В. С. Рудницький [та ін.]. - Київ : Професіонал, 2004. - 480 с.
Галузева економіка [65.2]
1 Калінеску, Тетяна Василівна. Адміністрування податків [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Калінеску, В. О. Корецьк-Гармаш, В. В. Демидович. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 290 с.
2 Мальська, Марта Пилипівна. Управління діяльністю підприємств корпоративного типу (АТ і ТзОВ) [Текст] : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 290 с.
3 Мальська, Марта Пилипівна. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 234 с.
4 Тюріна, Ніла Марковна. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 408 с.
5 Чернявська, Олена Валеріївна. Ринок Праці [Текст] : навч. посіб. / О. В. Чернявська. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 522 с.
Політологія [66.0]
1 Любохинець Л.С. Історія політичних та економічних вчень [Текст] : навч. посіб. / Л. С. Любохинець, В. М. Шавкун, Л. М. бабич. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 294 с.
Держава та право [67]
1 Кодекси України [Електронний ресурс] : період. електрон. вид. № 6/2014 / Укр. інформ.-правовий центр. - Київ : Рокада-сенс, 2014. - 1 ел. опт. диск
2 Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. Вип. 5/2014. - Київ : Українська правова інформація, 2014. - 1 ел. опт. диск
3 Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. Вип. 6/2014. - Київ : Українська правова інформація, 2014. - 1 ел. опт. диск
Галузі права [67.3]
1 Апопій, Інна Вікторівна. Сімейне право України [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготовки 6.030401 "Право" / І. В. Апопій. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2007. - 240 с.
2 Бюлетень законодавства і юридичної практики України [Текст]. № 4/2005. Законодавство України про адміністративні правопорушення. - Київ : Юрінком Інтер, 2005. - 432 с.
3 Бюлетень законодавства і юридичної практики України [Текст]. № 6/2003. Законодавство України про адміністративну відповідальність. - Київ : Юрінком Інтер, 2003. - 368 с.
4 Бюлетень законодавства і юридичної практики України [Текст]. № 6/2006. Сімейні правовідносини. Законодавство. Позовні заяви. - Київ : Юрінком Інтер, 2006. - 320 с.
5 Бюлетень законодавства і юридичної практики України [Текст]. № 9/2002. Митна справа в Україні. - Київ : Юрінком Інтер, 2002. - 448 с.
6 Кодекс адміністративного судочинства України. За станом на 13 січня 2006 року [Текст] / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2006. - 136 с.
7 Кодекс адміністративного судочинства України. За станом на 22 серп. 2005 року [Текст] / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2005. - 120 с.
8 Кодекс адміністративного судочинства України. За станом на 24 січня 2008 року [Текст] / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2008. - 102 с.
9 Кодекс Законів про працю України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 3 черв. 2014 р. [Текст]. - Київ : Паливода А.В., 2014. - 120 с.
10 Кодекс України про адміністративні правопорушення. За станом на 1 берез. 2005 року [Текст] / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2005. - 224 с.
11 Кодекс України про адміністративні правопорушення. За станом на 16 квіт. 2007 р. [Текст] / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2007. - 232 с.
12 Кодекс України про адміністративні правопорушення: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1серп. 2005 р. [Текст] : відп. офіц. тексту. - Київ : Паливода А.В., 2005. - 198 с.
13 Кодекс України про адміністративні правопорушення: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 4 черв. 2014 р. [Текст] : офіц. текст. - Київ : Паливода А.В., 2014. - 284 с.
14 Кодекси України [Текст]. № 6/1999. Митний кодекс України. Прийнятий ВРУ 12 груд. 1991 року. Текст за станом на 20 листоп. 1999 року. - Київ : [Укр. інформ.-правовий центр], 1999. - 230 с.
15 Кримінальний процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 4 черв. 2014 року [Текст]. - Київ : Паливода А.В., 2014. - 328 с.
16 Митний кодекс України. За станом на 18 грудня 2008 року [Текст] / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2008. - 136 с.
17 Митний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 3 черв. 2014 р. [Текст]. - Київ : Паливода А.В., 2014. - 368 с.
18 Науково-практичний коментар "Цивільного процесуального кодексу України". Станом на 15 січня 2014 р. [Текст] / ред. В. В. Богатирь. - Київ : Професіонал, 2014. - 784 с.
19 Податковий кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 8 трав. 2014 року [Текст]. - Київ : Паливода А.В., 2014. - 712 с.
20 Попова, Світлана Миколаївна. Організація податкового контролю [Текст] : наук.-практ. посіб. / С. М. Попова, В. Д. Понікаров, О. В. Кожушко. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 290 с.
21 Ромовська, Зорислава Василівна. Сімейне законодавство України [Текст] : посібник / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. - Київ : Прецедент, 2006. - 96 с.
22 Ромовська, Зорислава Василівна. Сімейний кодекс України. Науково-практичний коментар [Текст] / З. В. Ромовська. - Київ : Ін Юре, 2003. - 532 с.
23 Ромовська, Зорислава Василівна. Українське сімейне право. Академічний курс [Текст] : підручник / З. В. Ромовська. - Київ : Правова єдність, 2009. - 500 с.
24 Сімейне право України [Текст] : Прогр. та метод. вказівки до вивч. курсу для студ. напряму підготовки 6.030401 "Право" / Укоопспілка, ЛКА. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2007. - 44 с.
25 Сімейне право України у схемах [Текст] : навч. посіб. / В. І. Бобрик [та ін.]. - Київ : Атіка, 2005. - 160 с.
26 Сімейний кодекс України [Текст] : офіц. текст. - Київ : Право, 2003. - 92 с.
27 Сімейний кодекс України: За станом на 1 березня 2004 р. [Текст] / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2004. - 84 с.
28 Сімейний кодекс України: За станом на 17 березня 2008 р. [Текст] / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2008. - 72 с.
29 Сімейний кодекс України: За станом на 19 верес. 2005 року. З дод. за станом на 22 верес. 2005 року [Текст] / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2005. - 84 с.
30 Сімейний кодекс України: станом на 1 лютого 2004 р. [Текст]. - Київ : Атіка, 2004. - 80 с.
31 Сімейний кодекс України: станом на 10 січня 2002 р. [Текст] : офіц. текст. - Львів : Магнолія Плюс, 2004. - 180 с.
32 Сімейний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 3 черв. 2014 року [Текст]. - Київ : Паливода А.В., 2014. - 104 с.
33 Співак, Віктор Миколайович. Законодавство України про шлюб і сім'ю [Текст] / В. М. Співак, В. С. Гопанчук. - Київ : Наукова думка, 1998. - 240 с.
34 Токарєва , Валентина Іванівна. Сімейне право: Практикум [Текст] / В. І. Токарєва . - Київ : Знання, 2007. - 284 с.
35 Цивільний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 3 черв. 2014 року [Текст]. - Київ : Паливода А.В., 2014. - 380 с.
36 Цивільний процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 4 черв. 2014 року [Текст]. - Київ : Паливода А.В., 2014. - 204 с.
Культура [71]
1 Покликані служити Україні: Фундація імені О.Ольжича, Видавництво імені Олени Теліги, Всеукраїнське жіноче товариство імені Олени Теліги, Об'єднання студіюючої молоді "Зарево" [Текст] : зб. матеріалів і док. / Дослідна Фундація ім. О.Ольжича в США, Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2011. - 656 с.
2 Пропам'ятна книга Українського Народного Дому. 1906-1965 [Текст] / Український Католицький Союз, Український Народний Дім. - [Едмонтон] : [Українські вісті], [1965?]. - 543 с.
Наука [72]
1 Мазур, Олена Вікторівна. Основи наукових досліджень [Текст] : посіб. для студ. філолог. спец. / О. В. Мазур, О. В. Подвойська, С. В. Радецька. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 120 с.
Преса [76.0]
1 Примак, Тетяна Олександрівна. PR для менеджерів і маркетологів [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Примак. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 202 с.
2 Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства [Текст] : монографія / О. С. Онищенко [та ін.]. - Київ : НБУВ, 2013. - 250 с.
Мовознавство [81]
1 Росінська, Олена Анатоліївна. Усі правила сучасної української мови [Текст] / О. А. Росінська. - Донецьк : БАО, 2012. - 224 с.
Релігія [86]
1 Іларіон Канонізація Святих в Українській Церкві [Текст] : Богослов. моногр. / Іларіон . - Вінніпеґ : Наша культура, 1965. - 224 с.
2 Іларіон Любімо Свою Українську Православну Церкву!. Ідеологія Української Православноїх Церкви [Текст] / Іларіон . - Вінніпег : Віра й Культура, 1966. - 44 с.
3 Іларіон Приєднання Церкви Української до Московської в 1686 році [Текст] / Іларіон . - Вінніпеґ : Наша культура, 1948. - 70 с.
4 Іларіон Служити Народові - то служити Богові [Текст] : Богословська студія / Іларіон . - Вінніпеґ : Наша культура, 1965. - 119 с.
5 Іларіон Українська Церква - Церква Первозванна [Текст] / Іларіон . - Вінніпеґ : Наша культура, 1949. - 32 с.
6 Іларіон Хвалимо Бога українською мовою! [Текст] / Іларіон . - Вінніпег : Віра й Культура, 1962. - 63 с.
7 Бучко, Іван Григорович. Пастирський Лист Преосвященного Єпископа Кир Івана Бучка, Апостольського Візитатора Українців у Західній Европіз нагоди проголошення доґми віри про Взяття на небо Пресвятої Богородиці [Текст] : [лист] / І. Г. Бучко. - [Munchen] : [Drukerei der Apostolischen], [1950]. - 12 с.
8 Бучко, Іван Григорович. Різдвяне пастирське послання преосвященного апостольського візитатора українців у Західній Європі [Текст] / І. Г. Бучко. - Рим : [б.в], 1949. - 22 с.
9 Жуковський, Аркадій. Петро Могила й питання єдности церков [Текст] / А. Жуковський ; авт. передмови Н. Д. Полонська-Василенко. - Париж : [б.в.], 1969. - 282 с.
10 Завдання й діяльність У. Х. Р. (13. XII.1953 - 30.V.1995 - 15.V.1959) [Текст] / Крайові Об-ня УХРуху. - Париж ; Мюнхен ; Ноттінґгам : Український Християнський рух, 1959. - 127 с.
11 Збірник проповідей [Текст] / ред.: І. Флоринський, М. Фесенко. - Торонто : [Накладом Жіночого Місійного т-ва Пресвітерської церкви в Канаді], 1954. - 139 с.
12 Казимира, Богдан. Перший василіянин у Канаді [Текст] / Б. Казимира. - Торонто : Добра книжка, 1961. - 40 с.
13 Казимира, Богдан. Релігійно-громадське життя в Українській Католицькій Митрополії в Канаді [Текст] / Б. Казимира ; авт. вступ. ст. В. Кисілевський. - Торонто : Накладом ОО. Василіян, 1965. - 102, [10] с.
14 Катрій, Юліан Я. Наша християнська традиція [Текст] / Ю. Я. Катрій. - Нью-Йорк : Вид-во ОО. Василіян, 1988. - 313 с.
15 Качор, Андрій. Роля духовенства і церкви в економічному відродженні Західної України [Текст] / А. Качор. - Вінніпеґ : Накладом Укр. Вільної Академії Наук, 1992. - 40 с.
16 Ковалів П. Віра й наука [Текст] / П. Ковалів. - Вінніпег : Віра й Культура, 1962. - 32 с.
17 Костів К. Біблійний довідник [Текст]. Т. 1 / К. Костів. - Торонто : Християнське Місійне Вид-во, 1971. - 226 с.
18 Коструба, Теофіл. Вибрані твори [Текст]. Т. 1. Нариси з церковної історії України Х-ХІІІ століття / Т. Коструба ; обкл. М. Левицький. - Торонто : Добра книжка, 1955. - 142 с.
19 Кубрин, Ілля. Нова віра в Західній Україні [Текст] / І. Кубрин. - Торонто : Накладом Проповідника Івана Підгорецького, 1968. - 117 с.
20 Купранець, Орест. Духовне вогнище на Скитальщині. Українська Католицька Духовна Семінарія: Гіршберґ - Кулемборґ [Текст] / О. Купранець. - Рим ; Торонто : Вид-во ОО. Василіян, 1975. - 193, [9] с.
21 Лужницький, Григор. Камінь на гробі правди [Текст] : збірка ст. у 100-річчя канонізації свщм. Йосафата Кунцевича, ЧСВВ / Г. Лужницький ; авт. передмови М. Харина. - Френкфорд ; Філядельфія : Накладом Церкви св. свщм. Йосафата, 1968. - 54 с.
22 Назарко, Іриней. Митрополит Клим Смолятич і його послання [Текст] / І. Назарко. - Филаделфія : Америка, 1952. - 16 с.
23 Назарко, Іриней. Святий Володимир Великий, Володар і Христитель Руси-України (960-1015) [Текст] / І. Назарко. - Рим : ОО. Василіян, 1954. - 227 с.
24 Назарко, Іриней. Яків Суша - Єпископ Холмський (161-1687) [Текст] / Ір. Назарко. - Рим : [б.в.], 1971. - 84 с.
25 Патріярх Йосиф. 17.ІІ.1892 - 7.ІХ.1984 [Текст] : (Документи і матеріяли про смерть та похорони) / упоряд. В. Маркусь. - Дітройт : Українське Патріярхальне Світове Об"єднання, 1984. - 72 с.
26 Попович, Дамаскин. Бог і людина [Текст] : допоміжник тим, що шукають Правди / Д. Попович. - Мондер ; Алберта : [б.в.], 1966. - 80 с.
27 Релігія в житті українського народу [Текст] : зб. матеріялів наук. конф. у Рокка ді Папа (18-20 Х 1963) / НТШ, УБНТ, УВАН, УВУ. - Мюнхен ; Рим ; Париж : [б.в.], 1966. - 222 с.
28 Сапеляк, Андрій. Українська Церква на ІІ Ватиканському Соборі [Текст] / А. Сапеляк. - Рим ; Буенос Айрес : Салезіянське вид-во, 1967. - 315 с.
29 Соловій, Мелетій. Митрополит-ісповідник Йосиф Сліпий [Текст] : у 70-річчя життя (1892-1962) / М. Соловій. - Ню Йорк : Вид-во ОО. Василіян, 1962. - 64 с.
30 Соловій, Мелетій. Щоб усі були ОДНО [Текст] : думки і молитви про церковне об'єднання / М. Соловій. - Торонто : Вид-во ОО. Василіян, 1960. - 64 с.
31 Стебельська, Аріядна. Проповідництво Кирила Турівського [Текст] : [extractum e "Bohoslovia" t. XXXVIII (1974)] / А. Стебельська. - Рим : Богословія, 1977. - 95 с.
32 Стефанишин, Богдан. Патріярхові України [Текст] : поезії / Б. Стефанишин. - Торонто : [б.в.], 1984. - 76 с.
33 Схрейверс, Йосиф. Чудесне життя Сестри Варвари, Катерини Шапки, Генеральної Настоятельки Українських Сестер Йосифіток (1896-1942) [Текст] / Й. Схрейверс ; пер. із фр. Б. Курилас. - Торонто : Добра книжка, 1955. - 160 с.
34 У Христовім винограднику [Текст] : альманах Торонтонської Єпархії / упоряд., ред. Ю. Бескид. - Торонто : Вид. Торонтонської Єпархії, 1964. - 750 с.
Загальна психологія [88.3]
1 Карнегі, Дейл. Як здобувати друзів і впливати на людей у цифрову еру [Текст] / Д. Карнегі, Б. Коул ; пер. з англ. Я. Гордієнко. - Київ : Країна Мрій, 2012. - 256 с.
Бібліографічні видання [91]
1 Газети України 1946-1950 років у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : каталог / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2012. - 410 с.