Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (червень 2015 р.)
П'ятниця, 03 липня 2015, 09:58
Фізико-математичні науки [22]
1 Берегова, Галина Іванівна. Математика для економістів: вища математика [Текст] : навч. посіб. Перша частина / Г. І. Берегова, В. Н. Гладунський. - Київ : УБС НБУ, 2014. - 374 с.
2 Коляда, Ростислава Василівна. Вища математика в задачах і прикладах [Текст] : навч. посіб. / Р. В. Коляда, І. О. Мельник, О. М. МельникО.М. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 528 с.
3 Метода математики [Текст] : наук.-метод. результати сучасної математики. № 15 / Т-во ім. Стефана Банаха. - Львів ; Рівне : Вид-во Тараса Сороки, 2015. - 18 с.
4 Шевчук, Лілія Іванівна. Кавітація. Фізичні, хімічні, біологічні та технологічні аспекти [Текст] : монографія / Л. І. Шевчук, В. Л. Старчевський. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 376 с.
5 Влох Р.О. Параметрична сингулярна оптика [Текст] : монографія / Р. О. Влох, І. П. Скаб, Ю. В. Васильків. - Львів : Ін-т фізичної оптики ім. О.Г. Влоха, 2015. - 174 с.
6 Гнип, Роман Григорович. Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики. Оптика [Текст] : навч. посіб. / Р. Г. Гнип, З. А. Хапко, В. В. Вістовський ; ред. П. М. Якібчук. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. - 140 с.
7 Лабораторний практикум з фізики [Текст] : навч. посіб. Ч. 1. Механіка та молекулярна фізика / МОН України. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 188 с.
8 Історія Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка [Текст] / МОНМС України. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. - 240 с.
Хімічні науки [24]
1 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 787. Хімія, технологія речовин та їх застосування / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 480 с.
Науки про Землю [26]
1 Байрак, Галина Ростиславівна. Дистанційне дослідження Землі [Текст] : навч. посіб. / Г. Р. Байрак, Б. П. Муха. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. - 712 с.
2 Практикум з геодезичних робіт у землеустрої [Текст] : навч. посіб. для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій" у ВНЗ ІІ-IV рівнів акредитації М-ва аграр. політики та продовольства України / З. П. Флекей, П. П. Колодій. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 302 с.
Біологічні науки [28]
1 Збереження біорізноманіття в Приморсько-степовому екокоридорі. Каталог видів флори і фауни, що знаходяться під особливою охороною в Україні та є вразливими при здійсненні лісогосподарських заходів [Текст] / ГО "Веселий Дельфін". - Київ : Веселий Дельфін, 2007. - 112 с.
2 Збереження біорізноманіття й заповідна справа в Україні [Текст] : інформ. бюл. № 2, червень 1997 / Київський еколого-культурний центр, Центр охорони дикої природи СоЕС. - Київ : Ин-т "Киевский Стройпроект" [друк], 1997. - 28 с.
3 Юнкер, Райнгард. Еволюція [Текст] : критичний підручник / Р. Юнкер, З. Шерер ; пер. з нім.: О. Конкевич, С. Матіяш, О. Степанишин. - Тернопіль : Мандрівець, 2013. - 332 с.
4 Решетило, Остап. Зоогеографія [Текст] : навч. посіб. / О. Решетило. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - 232 с.
5 Бура, Марта Володимирівна. Біофізика сенсорних систем [Текст] : навч. посіб. / М. В. Бура, Д. І. Санагурський. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 192 с.
Техніка і технічні науки в цілому [30]
1 72-га студентська науково-технічна конференція [Текст] : зб. тез доп. (Жовтень 2014 р.) / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 284 с.
2 Криль, Ярослав Антонович. Матеріалознавство. Сталь: класифікація, виробництво, споживання, маркування [Текст] : навч. посіб. / Я. А. Криль, Е. С. Геворкян, Д. Л. Луцак ; ред. Я. А. Криль. - Львів : Новий Світ-2000, 2015. - 267 с.
Енергетика [31]
1 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 279. Електроенергетичні та електромеханічні системи / М-во освіти України. - Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1994. - 138 с.
2 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 288. Електроенергетичні та електромеханічні системи / М-во освіти України. - Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1995. - 148 с.
3 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 372. Електроенергетичні та електромеханічні системи / М-во освіти України. - Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1999. - 200 с.
4 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 400. Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. ДУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 2000. - 170 с.
5 Вісник Львівського політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 253. Електроенергетичні та електромеханічні системи / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР. - Львів : Світ, 1991. - 108 с.
6 Вісник Львівського політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 263. Електроенергетичні та електромеханічні системи / М-во освіти України. - Львів : Львів. політехнічний ін-т, 1992. - 72 с.
7 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 403. Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2000. - 196 с.
8 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 418. Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. - 192 с.
9 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 421. Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. - 248 с.
10 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 435. Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. - 196 с.
11 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 449. Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. - 220 с.
12 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 479. Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. - 236 с.
13 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 485. Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. - 256 с.
14 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 487. Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. - 228 с.
15 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 511. Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. - 124 с.
16 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 544. Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. - 188 с.
17 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 563. Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. - 220 с.
18 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 587. Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. - 140 с.
19 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 596. Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. - 180 с.
20 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 597. Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. - 180 с.
21 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 615. Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. - 203 с.
22 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 637. Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. - 116 с.
23 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 792. Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 84 с.
24 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 795. Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 76 с.
Радіоелектроніка. Обчислювальна техніка [32]
1 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 366. Автоматика, вимірювання та керування / М-во освіти України. - Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1999. - 178 с.
2 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 389. Автоматика, вимірювання та керування / МОН України. ДУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 2000. - 186 с.
3 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 420. Автоматика, вимірювання та керування / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. - 140 с.
4 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 445. Автоматика, вимірювання та керування / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. - 184 с.
5 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 475. Автоматика, вимірювання та керування / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. - 180 с.
6 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 500. Автоматика, вимірювання та керування / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. - 176 с.
7 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 530. Автоматика, вимірювання та керування / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. - 196 с.
8 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 551. Автоматика, вимірювання та керування / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. - 180 с.
9 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 574. Автоматика, вимірювання та керування / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. - 132 с.
10 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 608. Автоматика, вимірювання та керування / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. - 172 с.
11 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 639. Автоматика, вимірювання та керування / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. - 252 с.
12 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 802. Автоматика, вимірювання та керування / МОН України, НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 104 с.
Гірнича справа [33]
1 Камша, Віктор Петрович. Узагальнена кібернетика [Текст] : монографія / В. П. Камша, Л. С. Камша, Ю.В, Камша. - Львів : СПОЛОМ, 2013. - 528 с.
2 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 297. Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1995. - 120 с.
3 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 362. Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 1999. - 130 с.
4 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 382. Електроніка / М-во освіти України. - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 1999. - 92 с.
5 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 393. Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2000. - 174 с.
6 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 397. Електроніка / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2000. - 150 с.
7 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 401. Електроніка / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2000. - 128 с.
8 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 423. Електроніка / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. - 144 с.
9 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 427. Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. - 152 с.
10 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 430. Електроніка / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. - 128 с.
11 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 454. Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. - 80 с.
12 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 455. Електроніка / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. - 224 с.
13 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 458. Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. - 296 с.
14 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 459. Електроніка / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. - 208 с.
15 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 482. Електроніка / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. - 176 с.
16 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 491. Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. - 92 с.
17 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 510. Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. - 132 с.
18 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 512. Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. - 128 с.
19 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 513. Електроніка / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. - 216 с.
20 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 514. Електроніка / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. - 148 с.
21 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 532. Електроніка / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. - 186 с.
22 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 542. Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. - 108 с.
23 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 558. Електроніка / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. - 140 с.
24 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 569. Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. - 176 с.
25 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 592. Електроніка / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. - 184 с.
26 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 619. Електроніка / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. - 192 с.
27 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 646. Електроніка / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. - 228 с.
28 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 798. Електроніка / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 136 с.
29 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 294. Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології / М-во освіти України. - Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1995. - 100 с.
30 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 373. Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / М-во освіти України. - Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1994. - 220 с.
31 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 385. Комп'ютерні системи та мережі / МОН України, ДУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 2000. - 136 с.
32 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 392. Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології / МОН України, ДУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 2000. - 206 с.
33 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 398. Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2000. - 152 с.
34 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 413. Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2000. - 180 с.
35 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 415. Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. - 252 с.
36 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 433. Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. - 282 с.
37 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 437. Комп'ютерні системи та мережі / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. - 144 с.
38 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 444. Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. - 148 с.
39 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 450. Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. - 216 с.
40 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 463. Комп'ютерні системи та мережі / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. - 120 с.
41 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 468. Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. - 180 с.
42 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 470. Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. - 200 с.
43 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 471. Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. - 184 с.
44 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 481. Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. - 166 с.
45 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 496. Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. - 272 с.
46 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 501. Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. - 184 с.
47 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 522. Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. - 208 с.
48 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 523. Комп'ютерні системи та мережі / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. - 160 с.
49 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 546. Комп'ютерні системи та мережі / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. - 168 с.
50 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 548. Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. - 164 с.
51 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 564. Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. - 116 с.
52 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 573. Комп'ютерні системи та мережі / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. - 180 с.
53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 591. Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. - 132 с.
54 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 603. Комп'ютерні системи та мережі / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. - 148 с.
55 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 626. Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. - 134 с.
56 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 630. Комп'ютерні системи та мережі / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. - 132 с.
57 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 783. Інформаційні системи та мережі / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 544 с.
58 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 800. Комп'ютерні науки та інформаційні технології / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 288 с.
59 Грицик, Володимир Володимирович. Комп'ютерні мережі. Базові поняття [Текст] : наук.-навч. метод. посіб. / В. В. Грицик, О. І. кучеренко. - Львів ; Тернопіль : СПОЛОМ, 2014. - 92 с.
60 Дудзяний, Ігор Михайлович. Програмування мовою С++ [Текст] : навч. посіб. Ч. 1. Парадигма процедурного програмування / І. М. Дудзяний. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - 468 с.
Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування [34]
1 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 376. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / М-во освіти України. - Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1999. - 72 с.
2 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 396. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / МОН України, ДУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 2000. - 108 с.
3 Вісник Львівського політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 259. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР. - Львів : Світ, 1991. - 116 с.
4 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 434. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. - 128 с.
5 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 456. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. - 124 с.
6 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 483. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. - 100 с.
7 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 509. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. - 128 с.
8 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 539. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. - 123 с.
9 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 556. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. - 103 с.
10 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 588. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. - 108 с.
11 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 614. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. - 132 с.
12 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 641. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. - 88 с.
13 Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні [Текст] : укр. міжвід. наук.-тех. зб. Вип. 48 / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 156 с.
Хімічна технологія. Хімічні виробництва [35]
1 Вимірювальна техніка та метрологія [Текст] : міжвідомчий науково-технічний зб. Вип. 75 / МОН України. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 140 с.
Харчові виробництва [36]
1 Топільницький, Петро Іванович. Технологія первинної переробки нафти і газу [Текст] : підручник / П. І. Топільницький, О. Б. Гринишин, О. Я. Мачинський. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 468 с.
2 Фізико-хімічні та експлуатаційні властивості товарних нафтопродуктів [Текст] : навч. посіб. / П. І. Топільницький [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 248 с.
Будівництво [38]
1 Гавенко, Светлана. Маркировка: технология, оборудование, материалы [Текст] : монография / С. Гавенко, С. Хаджинова. - Львов ; Лодзь : Лига-Пресс, 2015. - 207 с.
2 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 335. Теорія і практика будівництва / М-во освіти України. - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 1997. - 204 с.
3 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 360. Теорія і практика будівництва / М-во освіти України. - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 1998. - 300 с.
4 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 409. Теорія і практика будівництва / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2000. - 196 с.
5 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 441. Теорія і практика будівництва / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. - 200 с.
6 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 462. Теорія і практика будівництва / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. - 164 с.
7 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 495. Теорія і практика будівництва / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. - 187 с.
8 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 520. Теорія і практика будівництва / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. - 220 с.
9 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 545. Теорія і практика будівництва / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. - 195 с.
10 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 562. Теорія і практика будівництва / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. - 115 с.
11 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 600. Теорія і практика будівництва / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. - 583 с.
12 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 627. Теорія і практика будівництва / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. - 230 с.
13 Ніконець, Ірина Іллівна. Збірник задач і прикладів з фізичних, хімічних та механічних властивостей будівельних матеріалів [Текст] : [навч. посіб.] / І. І. Ніконець. - Львів : Растр-7, 2015. - 212 с.
Загальне рослинництво [41]
1 Брікелл, Крістофер. Обрізування рослин [Текст] / К. Брікелл ; пер. з англ. В. Підворчанська. - Київ : Книга, 2013. - 192 с.
2 Лихочвор, Володимир Володимирович. Рослинництво. Сучасні технології вирощування основних польових культур [Текст] : навч. посіб. / В. В. Лихочвор, В. Ф. Петриченко. - Львів : Українські технології, 2014. - 730 с.
Спеціальне рослинництво [42]
1 Агроекобіологічні основи створення та використання лучних фітоценозів [Текст] : монографія / М. Т. Ярмолюк [та ін.]. - Львів : СПОЛОМ, 2013. - 304 с.
Лісове господарство [43]
1 Синякевич, Ігор Макарович. Лісова політика [Текст] : підручник / І. М. Синякевич. - Львів : ЗУКЦ, 2005. - 224 с.
Ветеринарія [48]
1 Кісера, Ярослав Васильович. Нормативно-правові акти щодо профілактики та ліквідації інфекційних захворювань коней, великої і дрібної рогатої худоби, свиней [Текст] : [навч. посіб.] / Я. В. Кісера, Л. Я. Божик. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 186 с.
Соціальна гігієна та організація охорони здоров'я [51]
1 Здоровий спосіб життя [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 26 / Львів. держ. ун-т фізичної культури. - Львів : [б.в.], 2008. - 52 с.
Клінічна медицина [53]
1 Петрух, Любов Іванівна. Хламідіоз. Флуренізид. Супозиторії антихламідної дії [Текст] : [посібник] / Л. І. Петрух, О. В. Павленко. - Львів : [б.в.], 2015. - 348 с.
2 Токсикологія продуктів харчування [Текст] : підручник / ред. С. А. Воронов. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 556 с.
3 Дзісь, Роман Петрович. Внутрішньовенне харчування у лікуванні хворих після субтотальної резекції шлунка та гастректомії [Текст] : монографія / Р. П. Дзісь. - Львів : Растр-7, 2015. - 92 с.
4 Григус, Ігор Михайлович. Перша медична допомога [Текст] : підручник / І. М. Григус, М. Я. Романишин. - Львів : Новий Світ-2000, 2015. - 176 с.
5 Константинов, Володимир Юхимович. Рецепти здоров'я академіка Константинова: Комплексні методики лікування доброякісних пухлин, хвороб шкіри, серцево-судинних та бронхо-легеневих захворювань, патологій суглобів і хребта, а також периферійного кровообігу. Автобіографія [Текст] / В. Ю. Константинов. - Київ : Юніверс, 2013. - 336 с.
6 Мукерджі, Сіддгартха. Імператор усіх хвороб. Біографія раку [Текст] / С. Мукерджі ; пер. з англ. О. Король . - Київ : Вид-во Жупанського, 2013. - 520 с.
Суспільні науки [60]
1 Український гуманітарний огляд [Текст]. Вип. 18 / НУ Києво-Могилянська Академія, Т-во дослідників Центрально-Східної Європи. - Київ : Смолоскип, 2013. - 272 с.
2 Химиця, Наталія Олексіївна. Інформаційна діяльність в органах державної влади та управління [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Химиця. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 148 с.
3 Судетик, Чак. Філантропія Джорджа Сороса [Текст] / Ч. Судетик ; пер. з англ. В. Черняк. - Київ : Дух і літера, 2014. - 352 с.
Історичні науки [63]
1 Вісник Львівського університету [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 46. Серія історична / відп. ред. Р. Сіромський. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. - 526 с.
2 Вісник Львівського університету [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 47. Серія історична / відп. ред. В, Галайчук. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. - 421 с.
3 Вісник Львівського університету [Текст] : збірник. Вип. 43. Серія історична / відп. ред. М. Глушко. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008. - 476 с.
4 Вісник Львівського університету [Текст] : збірник. Вип. 44. Серія історична / відп. ред. О. Вінниченко. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - 496 с.
5 Бакалець, Олексій Андрійович. Скарби монет як джерело вивчення грошового обігу Гетьманщини (1648-1781 рр.) [Текст] / О. А. Бакалець ; наук. ред. М. Ф. Дмитрієнко. - Київ : Стилос , 2012. - 336 с.
6 Князі Радзивіли [Текст] / В. Александрович [та ін.]. - Київ : Балтія-Друк, 2012. - 272 с.
7 Скоропадські. Родинний альбом [Текст]. Кн. 1 / упоряд.: Т. Осташко, Ю. Терещенко. - Київ : Темпора, 2014. - 504 с.
8 Скоропадські. Родинний альбом [Текст]. Кн. 2 / упоряд.: Т. Осташко, Ю. Терещенко. - Київ : Темпора, 2014. - 496 с.
9 Скрипка, Тамара. Родові гнізда Драгоманових-Косачів: їх устрій та культура [Текст] / Т. Скрипка ; ред. І. Давидко. - Київ : Темпора, 2013. - 656 с.
10 Іноземці про українських політв'язнів [Текст] : спогади / Музей-архів і документац. центр укр. самвидаву при вид-ві "Смолоскип". - Київ : Смолоскип, 2013. - 736 с.
11 Грицяк, Євген. Короткий запис спогадів. Норильське повстання. Після повстання [Текст] / Є. Грицяк. - Київ : Смолоскип, 2013. - 240 с.
12 Дейвіс, Норман. Європа: Історія [Текст] / Н. Дейвіс ; пер. з англ.: П. Таращук, О. Коваленко. - Київ : Основи, 2014. - 1464 с.
13 Потоцький, В'ячеслав Петрович. Шляхта. Честь та гонор [Текст] : факти, міфи, коментарі / В. П. Потоцький, В. І. Семененко. - Харків : Школа, 2014. - 672 с.
14 Райнгардт, Фолькер. Історія Швейцарії. Від початку до сьогодення [Текст] / Ф. Райнгардт ; пер. з нім. П. Таращук. - Київ : Темпора, 2013. - 456 с.
15 Шпик, Ігор. Болгарія і Південно-Західна Русь: релігійно-культурні відносини останньої чверті XIV - першої половини XVI ст. [Текст] : [навч. посіб. зі спецкурсу] / І. Шпик. - Львів : ПАІС, 2014. - 236 с.
16 Історія України [Текст] : хрестоматія / Ін-т історії України НАН України. - Київ : Наукова думка, 2013. - 1056 с.
17 Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / ЛНУ ім. І. Франка, Філософський ф-т. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. - 482 с.
18 Історія української культури [Текст]. У п'яти томах. Т. 5. Українська культура ХХ-початку ХХІ століть. Кн. 4. Проблеми функціонування, збереження і розвитку культури в Україні / голов. ред. М. Г. Жулинський ; ред.: М. П. Бондар, М. М. Сулима. - Київ : Наукова думка, 2013. - 942 с.
19 Адамович, Сергій Васильович. Станиславів у часи лихоліть Великої війни (1914-1918 рр.) [Текст] / С. В. Адамович. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013. - 80 с.
20 Анісімов, В'ячеслав Валентинович. Історія української культури. Словник-довідник [Текст] : навч. посіб. / В. В. Анісімов. - Київ : УБС НБУ, 2014. - 320 с.
21 Бойківщина: історія та сучасність [Текст] : матеріали Міжнар. іст.-народозн. семінару "Населення Бойківщини у контексті загальнокарпатського етнокультурного розвитку", Самбір, 14-16 верес. 1995 р. / Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. - Львів ; Самбір : Фіра-люкс [друк], 1995
22 Борисенко, Мирослав Володимирович. Житло та побут міського населення України у 20-30-х роках ХХ століття [Текст] : [монографія] / М. В. Борисенко. - Київ : Стилос , 2013. - 270 с.
23 Брехуненко, Віктор Анатолійович. "Дивна то і несказанна мужність...". Козаки у Хотинській війні 1621 р. [Текст] / В. А. Брехуненко ; худож. С. Шаменков. - Київ : Темпора, 2013. - 120 с.
24 Вергун, Іван. Гетьман Іван Мазепа у французькому мистецтві, літературі, енциклопедіях, історіографії [Текст] / І. Вергун. - Б. м. : [б. в.], 1997. - 48 с.
25 Вергун, Іван. Переяславський договір (1654) та його наслідки для України [Текст] : конспект історії / І. Вергун. - Дюнкерт : [б. в.], 2003. - 34 с.
26 Вергун, Іван. Чи козаки Хмельницького брали участь в облозі Дюнкерку в 1646 році? [Текст] : характеристика Козацької України та її гетьманів французькими істориками і дипломатами XVII, XVIII, ХІХ стол. / І. Вергун. - Дюнкерк : Накладом автора, 1998. - 53 с.
27 Верига, Василь. Дорогами Другої світової війни. Леґенди про участь українців у Варшавському повстанні 1944 р. та Українську Дивізію "Галичина" [Текст] : з матеріялів до іст. Дивізії "Галичина" - 1-ої Укр. Дивізії УНА / В. Верига. - Торонто : Новий шлях, 1980
28 Вирок Українській революції: "Справа ЦК УПСР" [Текст] / НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Темпора, 2013. - 688 с.
29 Гайда, Пилип. Пройдений шлях. Спогади 1892-1952 [Текст] / П. Гайда ; авт. передм. Я. Грицак. - Київ : Смолоскип, 2014. - 600 с.
30 Даниленко, Василь Михайлович. Ізидора, рідна сестра Лесі Українки: від сталінських таборів до еміграції [Текст] / В. М. Даниленко. - Київ : Смолоскип, 2011. - 256 с.
31 Донцов, Дмитро Іванович . Московська отрута [Текст] / Д. І. Донцов. - Київ : Стебеляк О.М., 2013. - 296 с.
32 Київ: війна, владв, суспільство. 1939-1945 [Текст] : за док. радян. спецслужб та нацист. окупац. адмін. / Ін-т історії України НАН України. - Київ : Темпора, 2014. - 864 с.
33 Кобилюх , Василь Олексійович. Праукраїна і Санскрит [Текст] / В. О. Кобилюх . - Тернопіль : Мандрівець, 2013. - 512 с.
34 Ковальчук, Михайло. Без переможців. Повстанський рух в Україні проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна (червень 1919 р. - лютий 1920 р.) [Текст] / М. Ковальчук. - Київ : Стилос , 2012. - 352 с.
35 Кульчицький, Станіслав Владиславович. Червоний виклик. Історія комунізму в Україні від його народження до загибелі [Текст]. Кн. 3 / С. Кульчицький. - Київ : Темпора, 2013. - 388 с.
36 Кульчицький, Станіслав Владиславович. Червоний виклик. Історія комунізму в Україні від його народження до загибелі [Текст]. Кн. 1 / С. Кульчицький. - Київ : Темпора, 2013. - 504 с.
37 Кульчицький, Станіслав Владиславович. Червоний виклик. Історія комунізму в Україні від його народження до загибелі [Текст]. Кн. 2 / С. Кульчицький. - Київ : Темпора, 2013. - 628 с.
38 Матінка Ніна. Спогади про Ніну Михайлівну Марченко (Смужаницю) [Текст] / упоряд.: А. Горбаль, Н. Пуряєва. - Київ : Смолоскип, 2013. - 240 с.
39 Мед із духовних сот [Текст] : ст., спогади, матеріали до 90-річчя Євгена Паранюка / ред. І. Шумада ; упоряд. В. Бабій. - Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2013. - 336 с.
40 Морозов, Костянтин Петрович. Моя українізація [Текст] / К. П. Морозов. - Київ : Основи, 2014. - 320 с.
41 Обвинувачується Михайло Сорока: слідчі справи 1940-1950-х років [Текст] / Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, НАН України. - Київ : Смолоскип, 2014. - 271 с.
42 Піддубний, Сергій Васильович. Код України-Руси [Текст] / С. В. Піддубний. - Тернопіль : Мандрівець, 2013. - 304 с.
43 Подволоцький, Андрій Анатолійович. Правдива історія Київської Русі: про що мовчать підручники історії [Текст] / А. А. Подволоцький. - Харків : Віват, 2014
44 Потоцький, В'ячеслав Петрович. Хто є хто в українській історії [Текст] / В. П. Потоцький. - Харків : Школа, 2010. - 160 с.
45 Примост, Валерій. Єврей - це фах: нариси історії євреєв в Україні [Текст] / В. Примост. - Київ : Темпора, 2014. - 616 с.
46 Пришиба, Павло Володимирович. Моє життя [Текст] : спогади / П. В. Пришиба ; упоряд. М. Ткач ; ред. Х. Ткач. - Чернігів : Десна Поліграф, 2014. - 480 с.
47 Семененко, Валерій Іванович. Таємниці, казуси, курйози в український історії [Текст] / В. І. Семененко. - Харків : Школа, 2010. - 160 с.
48 Семененко, Валерій Іванович. Хто такі українці? Що таке Україна? [Текст] / В. І. Семененко. - Харків : Школа, 2010. - 160 с.
49 Середницький, Ярослав Антонович. Павло Шандрук. Перша світова і три Російсько-Українські війни [Текст] / Я. А. Середницький. - Тернопіль : Мандрівець, 2015. - 224 с.
50 Тинченко, Ярослав Юрійович. Війська Ясновельможного Пана Гетьмана. Армія Української Держави, травень-грудень 1918 р. [Текст] / Я. Тинченко ; худож. Б. Піргач. - Київ : Темпора, 2014. - 152 с.
51 Тинченко, Ярослав Юрійович. Під зіркою Давида. Єврейські національні формування в Україні в 1917-1920 роках [Текст] / Я. Тинченко ; худож. Б. Піргач. - Київ : Темпора, 2014. - 168 с.
52 Федунків, Зеновій. Станиславів на давніх мапах та планах [Текст] / З. Федунків. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. - 176 с.
53 Чорний, Георгій Петрович. Київ досвітний [Текст] / Г. П. Чорний. - Київ : Гамазин, 2014. - 172 с.
54 Чорновіл, Вячеслав Максимович. Твори в 10 т. [Текст]. Т. 9. Статті, виступи, інтерв'ю (січень 1996 - грудень 1997) / В. М. Чорновіл ; упоряд. В. Чорновіл. - Київ : Смолоскип, 2014. - 1004 с.
55 Шевченко, Ігор. Україна між сходом і заходом [Текст] : нариси з історії культури до початку 18 століття / І. Шевченко ; авториз. пер. з англ. М. Габлевич ; наук. ред. А. Ясіновський. - Львів : Вид-во Українського Католицького ун-ту , 2014. - 288 с.
56 Шелест, Петро Юхимович. Петро Шелест: "Справжній суд історії ще попереду" [Текст] : спогади, щоденники, документи, матеріали / ред., упоряд. Ю. Шаповал. - Київ : АДЕФ-Україна, 2011. - 1120 с.
57 Шкраб'юк, Петро Васильович. Сто кроків до храму: невідоме про відоме [Текст] / П. В. Шкраб'юк. - Львів : Українські технології, 2014. - 435 с.
58 Шляхта Руси-України [Текст] : альманах. Ч. 2 / Укр. шляхетське т-во. - Дрогобич : Посвіт, 2014. - 40 с.
59 Шпорлюк, Роман. Формування модерних націй: Україна - Росія - Польща [Текст] / Р. Шпорлюк. - Київ : Дух і літера, 2013. - 552 с.
60 Штепа, Павло. Українець і москвин: дві протилежності [Текст] / П. Штепа. - Дрогобич : Відродження, 2014. - 688 с.
61 Щеглюк, Мирон Романович. Стрілецька зброя українських повстанців [Текст] : [монографія] / М. Р. Щеглюк. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 544 с.
62 Якименко, Світлана Іванівна. Становлення та розвиток духовного світу особистості мешканця Миколаївщини (кінець ХІХ - рочаток ХХ століття) [Текст] : монографія / С. І. Якименко, Л. П. Шинкаренко. - Київ : Слово, 2014. - 192 с.
63 Павлюк, Степан Петрович. Словник основних понять і термінів з теорії етнології [Текст] / С. П. Павлюк. - Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2008. - 256 с.
64 Сілецький, Роман. Традиційна будівельна обрядовість українців [Текст] : монографія / Р. Сілецький. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. - 428 с.
65 Традиційне весілля українців: Унікальні записи кінця ХІХ - 20-40-х років ХХ століття [Текст] / упоряд., авт. передм., авт. приміт. В. Борисенко. - Київ : Стилос , 2012. - 192 с.
66 Умебаясі Масакі Календарні звичаї та обряди японців [Текст] / Умебаясі Масакі. - Київ : Стилос , 2012. - 264 с.
67 Луців, Євген Михайлович. Бойове мистецтво гуцулів [Текст] / Є. М. луців. - Тернопіль : Мандрівець, 2014. - 232 с.
Економіка [65]
1 Барановський, Олександр Іванович. Філософія безпеки [Текст] : монографія. У 2-х т. Т. 1. Основи економічної і фінансової безпеки економічних агентів / О. І. Барановський. - Київ : УБС НБУ, 2014. - 831 с.
2 Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 45. Серія Економічна / ред. Г. І. Башнянин [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 164 с.
3 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 779. Проблеми економіки та управління / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 236 с.
4 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 789. Логістика / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 184 с.
5 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 799. Проблеми економіки та управління / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 208 с.
6 Хомуляк, Тарас Ігорович. Облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Хомуляк. - Київ : УБС НБУ, 2014. - 350 с.
7 Чуткий, Андрій Іванович. Нариси з економічної історії України [Текст]. Кн. 1. На перехресті торгових шляхів / А. І. Чуткий. - Київ : Темпора, 2013. - 616 с.
8 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 3 (107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації / НАН України , Ін-т регіональних досліджень. - Львів : [б.в.], 2014. - 570 с.
9 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 5 (109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні / НАН України , Ін-т регіональних досліджень. - Львів : [б.в.], 2014. - 576 с.
10 Кузик , Степан Петрович. Географія інфраструктури світового господарства [Текст] : текст відкритої лекції для студ. географ. ф-ту; 15.12.2014 р. / С. П. Кузик . - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. - 64 с.
11 Кузик, Степан Петрович. Географія світового господарства [Текст] : навч. посіб. / С. П. Кузик, О. І. Мамчур, І. В. Ванда. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 312 с.
12 Наконечна Н.В. Фінансовий контролінг як компонента економічної безпеки держави [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Наконечна, У. В. Щурко, М. І. Флейчук. - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 266 с.
13 Управління змінами [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 356 с.
14 Яремко, Ігор Йосафатович. Історія обліку, аналізу та аудиту [Текст] : навч. посіб. / І. Й. Яремко, О. С. Лемішовська. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 220 с.
15 "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості" [Текст] : зб. тез доп. ІV наук.-техн. конф. Львів, 11-14 верес. 2007 р. / НУ "Львівська політехніка", Ін-т хімії та хімічних технологій, Каф. хімічної технології переробки нафти та газу. - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. - 376 с.
16 "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості" [Текст] : зб. тез доп. ІІI наук.-техн. конф. Львів, 14-16 верес. 2004 р. / НУ "Львівська політехніка", Ін-т хімії та хімічних технологій, Каф. хімічної технології переробки нафти та газу. - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. - 372 с.
17 Міжнародний фондовий ринок [Текст] : навч. посібник-практикум / О. Є. Кузьмін [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 336 с.
18 Brain Drain - Brain Gain: світовий контекст та українські реалії [Текст] : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (8 жовт. 2014 р.) / МОН України, Львів. обл. держ. адміністрація, Міжнар. ін-т освіти, культ. та зв'язків з діаспорою НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 156 с.
19 Азаренкова, Галина Михайлівна. Антикризове регулювання руху грошових потоків суб'єктів господарювання [Текст] : монографія / Г. М. Азаренкова, Р. О. Піскунов, М. І. Гойхман. - Київ : УБС НБУ, 2014. - 238 с.
20 Банківська система [Текст] : підручник / МОН України, ЛНУ ім. І. Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - 556 с.
21 Вісник університету банківської справи Національного банку України [Текст] : зб. наук. праць. № 3(21) 2014 / ред. Т. С. Смовженко. - Київ : УБС НБУ, 2014. - 182 с.
22 Ванькович, Данило Володимирович. Теоретико-методологічні засади та механізм реалізації фінансової політики в Україні [Текст] : монографія / Д. В. Ванькович. - Львів : Міські інформаційні системи, 2014. - 348 с.
23 Гроші та кредит [Текст] : підручник / М. І. Крупка [та ін.]. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. - 420 с.
24 Коваль Л.П. Концептуальні засади оцінки та управління ризиками в державних фінансах [Текст] : монографія / Л. П. Коваль, І. В. Петлін. - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 178 с.
25 Легалізація кримінальних доходів та фінансування тероризму: сучасні економічні аспекти і вплив на розвиток банків [Текст] : монографія / ред. М. Г. Дмитренко. - Київ : УБС НБУ, 2014. - 302 с.
26 Піхоцький, Володимир Федорович. Система державного фінансового контролю в Україні: концептуальниі засади теорії та практики [Текст] : монографія / В. Ф. Піхоцький. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 336 с.
27 Фінансова безпека суб'єктів господарювання [Текст] : підручник / МОН України, Ун-т банк. справи НБУ (Київ). - Київ : УБС НБУ, 2014. - 605 с.
28 Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1(16)/2014 / Харків. ін-т банків. справи УБС НБУ. - Харків : [б.в.], 2014. - 328 с.
29 Плиса, Володимир Йосипович. Страховий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. Й. Плиса. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 378 с.
30 Плиса, Володимир Йосипович. Страховий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. Й. Плиса. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 378 с.
31 Кіптач, Федір Ясонович. Землі України: категорії, право власності, стан використання, охорона [Текст] : навч. посіб. / Ф. Я. Кіптач. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. - 240 с.
32 Агєєв, Євген Якович. Управління якістю [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. роботи по вивч. дисципліни / Є. Я. Агєєв. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 240 с.
33 Ноздріна, Лариса Василівна. Управління проектами [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, О. І. Полотай. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 304 с.
34 Шандрівська, Олена Євгенівна. Логістичний менеджмент [Текст] : практикум / О.Є Шандрівська, В. В. Кузяк, Н. І. Хтей ; наук. ред. Є. В. Крикавський. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 192 с.
35 Шандрівська, Олена Євгенівна. Логістичний менеджмент. Теоретичні основи [Текст] : навч.-метод. посіб. / О.Є Шандрівська, В. В. Кузяк, Н. І. Хтей ; наук. ред. Є. В. Крикавський. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 196 с.
36 "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості" [Текст] : зб. тез доп. V наук.-техн. конф. Львів, 9-12 черв. 2009 р. / НУ "Львівська політехніка", Ін-т хімії та хімічних технологій, Каф. хімічної переробки нафти та газу. - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. - 320 с.
37 Аграрна наука та вихід на сучасні ринки ЄС [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. , 28-29 берез. 2014 р. / М-во аграрної політики і продовольства України, Львів. нац. ун-т медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 198 с.
38 Баран Р. Тимчасове ввезення/вивезення товарів. Путівник карнетами АТА [Текст] : практ. посіб. / Р. Баран, А. Валько. - Львів : Компанія "Імперіал", 2015. - 140 с.
39 Бабарицька, Вікторія Костянтинівна. Менеджмент туризму. Туроперейтинг [Текст] : навч. посіб. / В. К. Бабарицька, О. Я. Малиновська. - Київ : Альтерпрес, 2015. - 288 с.
40 Любіцева, Ольга Олександрівна. Методика розробки турів [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ з фахової підготовки менеджерів туризму / О. О. Любіцева. - Київ : Альтерпрес, 2015. - 300 с.
Політика [66]
1 Шведа, Юрій. Технологія виборчої кампанії. Основи електорального маркетингу та менеджменту [Текст] : навч. посіб. / Ю. Шведа. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - 340 с.
2 Ющенко , Віктор Андрійович. Недержавні таємниці: нотатки на берегах пам'яті [Текст] / В. А. Ющенко ; упоряд., літ. запис О. Зінченко. - Харків : Фоліо, 2014. - 511 с.
3 Вовканич, Степан Йосипович. Українська національна ідея та еліта в духовно-інтелектуальному забезпеченні державотворення [Текст] : [монографія] / С. Вовканич. - Львів : ІРД НАН України, 2014. - 498 с.
4 Дневник Евромайдана [Текст] : [революция глазами журналистов "Репортера"]. Кн. 1. Ноябрь-декабрь 2013 г. - Киев : Саммит-Книга, 2014. - 184 с.
5 Щербак, Володимир. Мій Майдан [Текст] / В. Щербак. - Київ : ЗН УА, 2015. - 272 с.
6 Белей, Лесь. Асиметрична симетрія: польові дослідження українсько-польських відносин [Текст] / Л. Белей, Л. Сатурчак ; пер. О. Шеремет. - Київ : Темпора, 2014. - 279+264 с.
7 Гардінґ, Люк. Мафіозна держава. [Як один репортер став ворогом брутальної нової Росії] [Текст] / Л. Гардінґ ; пер. з англ. В. Кузнецова. - Київ : Темпора, 2014. - 432 с.
8 Геополітика [Текст] : енциклопедія / ред. Є. М. Суліма. - Київ : "Знання" України, 2013. - 919 с.
Право. Юридичні науки [67]
1 Тисовський Ол. Пласт [Текст] / Ол. Тисовський. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013. - 48 с.
2 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 801. Юридичні науки / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 240 с.
3 Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції [Текст] : монографія / Київський ун-т права НАН України. - Київ : Ліра-К, 2014. - 440 с.
4 Косович, Віталій Мирославович. Удосконалення нормативно-правових актів України: техніко-технологічні аспекти [Текст] : монографія / В. М. Косович. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. - 568 с.
5 Філософія права [Текст] : підручник / МОН України, НУ "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2014. - 208 с.
6 Кримінальне процесуальне право України [Текст] : навч. посіб. / Акад. адвокатури України. - Київ : Юстініан, 2014. - 576 с.
7 Трудове право України [Текст] : підручник / С. М. Прилипко [та ін.]. - Харків : Право, 2014. - 760 с.
8 Босак, Христина Зеновіївна. Правові та організаційні засади проходження служби в органах внутрішніх справ [Текст] : монографія / Х. З. Босак. - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 192 с.
9 Земельне право України [Текст] : навч. посіб. / Є. І. Федик [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2015. - 220 с.
10 Федіна, Наталія Василівна. Сучасне розуміння справедливості в діяльності органів внутрішніх справ: теоретико-правове дослідження [Текст] : монографія / Н. В. Федіна. - Львів : БОНА, 2015. - 196 с.
11 Фулей, Тетяна Іванівна. Свобода мирних зібрань [Текст] : наук.-метод. посіб. для суддів / Т. І. Фулей. - Київ : Фенікс, 2014. - 112 с.
12 Шелухін, Олександр Миколайович. Правові засади діяльності недержавних охоронних структур та служб безпеки [Текст] : монографія / О. М. Шелухін. - Донецьк : Кальміус, 2014. - 260 с.
Військова справа. Військова наука [68]
1 Яворська, Вікторія Григорівна. Кримінологічна віктимологія [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Яворська. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 192 с.
2 Петрів, Михайло Йосипович. Українські адвокати: державні, громадські, політичні та культурно-освітні діячі кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. [Текст] / М. Й. Петрів. - Київ : Юстініан, 2014. - 544 с.
3 Ювілейний альманах Союзу українських адвокатів у Львові [Текст] / Акад. адвокатури України, ЛНУ ім. І. Франка, Юрид. ф-т. - Київ : Юстініан, 2014. - 320 с.
4 Юркевич, Ірина Валеріївна. Єдність судової влади [Текст] : монографія / І. В. Юркевич. - Харків : Право, 2014. - 264 с.
5 Тарасов, Олег Володимирович. Суб'єкт міжнародного права: проблеми сучасної теорії [Текст] : монографія / О. В. Тарасов. - Харків : Право, 2014. - 512 с.
6 Тищенко, Микола Маркович. Військова адміністрація [Текст] : навч. посіб. / М. М. Тищенко, В. В. Богуцький, Є. І. Григоренко. - Харків : Право, 2014. - 364 с.
Наука [72]
1 Методологія наукових досліджень у схемах, таблицях, прикладах [Текст] : навч. посіб. / МОН України, Ун-т банк. справи НБУ (Київ). - Київ : УБС НБУ, 2014. - 223 с.
Освіта. Педагогіка [74]
1 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 803. Інформатизація вищого навчального закладу / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 96 с.
2 Гіптерс, Зінаїда Василівна. Економічна освіта дітей і дорослих на західноукраїнських землях (ХІХ - перша половина ХХ століття) [Текст] : монографія / З. В. Гіптерс. - Київ : УБС НБУ, 2014. - 479 с.
3 Литвин, Анатолій Вікторович. Методологічні засади поняття "педагогічні умови" [Текст] : на допомогу здобувачам наукового ступеня / А. В. Литвин. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 76 с.
4 Скільський, Дмитро Михайлович. Історія зарубіжної педагогіки [Текст] : посібник / Д. М. Скільський. - Київ : Смолоскип, 2011. - 376 с.
5 Ярославська гімназія 1940-1944 рр. [Текст]. Ч. ІІ / Львів. регіон. суспіл.-культур. т-во "Надсяння". - Львів : ІУ, 1999. - 144 с.
6 Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту [Текст] : навч. посіб. / ред. Т. Добко [та ін.]. - Львів : Манускрипт, 2014. - 572 с.
7 Біляковська, Ольга Орестівна. Дидактика вищої школи [Текст] : навч. посіб. / О. О. Біляковська, І. Я. Мищишин, С. Б. Цюра. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - 360 с.
8 Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищій школі [Текст] : практ. посіб. / ред. С. Гришко [та ін.]. - Львів : Манускрипт, 2014. - 168 с.
9 Корягін, Максим Вікторович. Диференційований підхід до рухового режиму студентів спеціальних медичних груп [Текст] : монографія / М. В. Корягін, О. З. Блавт. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 272 с.
10 Національний портал забезпечення якості вищої освіти [Текст] : інструкція для користувача / О. Л. Шевченко [та ін.]. - Львів : [б.в.], 2014. - 48 с.
11 Шевченко, Олександр Юрійович. Національний портал забезпечення якості вищої освіти [Текст] : інструкція для розробників сторонніх систем щодо інтеграції їх з національним порталом забезпечення якості вищої освіти / О. Ю. Шевченко, В. В. Сокол, О. Л. Шевченко. - Львів : [б.в.], 2014. - 32 с.
12 Практика Монтессорі. Досвід і матеріали [Текст] : метод. посіб. / Навч.-реабілітац. центр "Джерело", Львів. обл. ін-т післядиплом. освіти вчителів. - Львів : Колесо, 2009. - 104 с.
Фізична культура і спорт [75]
1 Історія мотоспорту в Україні [Текст] / упоряд.: А. Копилова, Б. Павличко. - Київ : Основи, 2012. - 256 с.
2 Дмитрук, Олександр Юрійович. ЕКОтуризм [Текст] : навч. посіб. / О. Ю. Дмитрук, С. В. Дмитрук. - Київ : Альтерпрес, 2015. - 358 с.
3 Стафійчук, Валентин Іванович. Туристичне краєзнавство: туристичні ресурси світу. Європа, Азія, Австралія та Океанія [Текст] : навч. посіб. / В. І. Стафійчук, О. Я. Малиновська. - Київ : Альтерпрес, 2015. - 427 с.
4 Яремко, Іван Ярославович. 100 років львівського олімпізму [Текст] / І. Я. Яремко. - Львів : Тріада плюс, 2011. - 336 с.
Засоби масової інформації [76]
1 Партико, Зіновій Васильович. Основи видавничої справи [Текст] : навч. посіб. / З. В. Партико. - Львів : Афіша, 2014. - 304 с.
2 Інкунабули (першодруки) Наукової бібліотеки Львівського Університету [Текст] : каталог / МОНМС України, ЛНУ ім. І. Франка, Наук. б-ка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. - 122 с.
Мовознавство [81]
1 Антисуржик [Текст] / МОНМС України. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. - 258 с.
2 Бублейник, Людмила Василівна. Вибрані праці [Текст] / Л. В. Бублейник ; упоряд., авт. передм. С. П. Муляр. - Луцьк : Твердиня, 2013. - 708 с.
3 Коваль, Сергій Васильович. Сини РА з берегів ДніпРА: Основи расинознавства [Текст] / С. В. Коваль. - Львів : Панорама, 2014. - 206 с.
4 Негрич, Микола Йосипович. Скарби гуцульського говору: Березови [Текст] : [словник] / М. Й. Негрич. - Львів : Тріада плюс, 2015. - 264 с.
5 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) [Текст] : навч. посіб. / МОН України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2014. - 328 с.
6 Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навч. посіб. для студ. усіх напрямів підготовки / В. М. Лисак [та ін.]. - Львів : Растр-7, 2015. - 280 с.
7 Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навч. посіб.-практикум / Г. Л. Вознюк [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 308 с.
8 Українська мова у світі [Текст] : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-прак. конф. (6-7 лист. 2014 р., м. Львів) / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Міжнар. ін-т освіти, культури та зв'язків з діаспорою. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 216 с.
Літературознавство [83]
1 Стежками Басьо [Текст] : [альб.-путівник] / авт. тексту і фотографій Г. Шевцова ; пер. хайку з япон. І. Бондаренко. - Київ : Грані-Т, 2007. - 96 с.
2 Труханенко, Александр Васильевич. О творчестве В.Г. Короленко [Текст] / А. В. Труханенко. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 314 с.
3 Історія української літератури [Текст]. У 12-ти т. Т. 1. Давня література (Х - перша половина XVI ст.) / наук. ред.: Ю. Пелешенко, М. Сулима ; авт. передм. М. Жулинський. - Київ : Наукова думка, 2014. - 840 с.
4 Барабаш, Юрій. Дух животворить... Читаємо Сковороду [Текст] / Ю. Барабаш. - Київ : Темпора, 2014. - 478 с.
5 Баран, Євген Михайлович. Повторення пройденого... [Текст] : літ.-крит. ст., рецензії, есеї. [2011-2013 роки] / Є. М. Баран. - Луцьк : Твердиня, 2013. - 156 с.
6 Бублейник, Людмила Василівна. Слово в українській поезії [Текст] : навч. посіб. зі спецкурсу / Л. В. Бублейник. - Луцьк : Твердиня, 2012. - 288 с.
7 Вісич, Олександра Андріївна. Естетика нон-фініто у творчості Лесі Українки [Текст] : монографія / О. А. Вісич. - Луцьк : Твердиня, 2014. - 196 с.
8 Вергун, Іван. Чужиною [Текст] : спомин інженера-скитальця / І. Вергун. - Дюнкерк : Накладом автора, 1992. - 155 с.
9 Генералюк, Леся Станіславівна. "Святим дивом сяють храми Божі..." Храми України в малярстві, поезії, прозі Шевченка [Текст] / Л. С. Генералюк ; авт. вступ. ст. М. Попович. - Київ : Балтія-Друк, 2014. - 168 с.
10 Горак, Роман Дмитрович. Іван Франко [Текст]. Кн. 10. Quo Тendis. Ч. ІІ. У притворі вічності / Р. Д. Горак, Я. Гнатів. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - 360 с.
11 Горак, Роман Дмитрович. Іван Франко [Текст]. Кн. 5. Не пора! / Р. Д. Горак, Я. Гнатів. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2005. - 426 с.
12 Горак, Роман Дмитрович. Іван Франко [Текст]. Кн. 6. В поті чола / Р. Д. Горак, Я. Гнатів. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2005. - 532 с.
13 Горак, Роман Дмитрович. Іван Франко [Текст]. Кн. 7. Протистояння / Р. Д. Горак, Я. Гнатів. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. - 584 с.
14 Горак, Роман Дмитрович. Іван Франко [Текст]. Кн. 8. Роки страждань / Р. Д. Горак, Я. Гнатів. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2007. - 546 с.
15 Горак, Роман Дмитрович. Іван Франко [Текст]. Кн. 9. Катастрофа / Р. Д. Горак, Я. Гнатів. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008. - 480 с.
16 Кодак, Микола Пилипович. Семіосфера Миколи Бажана: роздуми над творчістю Майстра [Текст] / М. П. Кодак. - Луцьк : Твердиня, 2013. - 140 с.
17 Микола Ільницький [Текст] / ЛНУ ім. І. Франка, Філологічний ф-т. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. - 576 с.
18 Нахлік, Євген Казимирович. Перелицьований світ Івана Котляревського: текст - інтертекст - контекст [Текст] : [монографія] / Є. К. Нахлік ; наук. ред. В. Панченко. - Львів : [б.в.], 2015. - 543 с.
19 Омельчук, Олеся. Літературні ідеали українського вістниківства (1922-1939) [Текст] : монографія / О. Омельчук. - Київ : Смолоскип, 2011. - 336 с.
20 Пастух, Тарас Васильович. Київська школа поетів та її оточення: (модерні стильові течії української поезії 1960-90-х років) [Текст] : монографія / Т. В. Пастух. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. - 700 с.
21 Пономарьов, Віталій. Здобуття ідентичності [Текст] : критичні есеї / В. Пономарьов. - Київ : Стилос , 2013. - 168 с.
22 Семенюк, Лариса Степанівна. Література Волинського краю (ХІ-XVIII ст.) [Текст] : навч. посіб. / Л. С. Семенюк. - Луцьк : Твердиня, 2013. - 188 с.
23 Стеблій, Феодосій . Шевченкознавчі студії [Текст] / Ф. Стеблій. - Львів : [б.в.], 2014. - 120 с.
24 Сухомлин, Євгенія Григорівна. Майстерність Івана Франка - критика, митця, перекладача, публіциста (інтеграційний аспект) [Текст] : монографія / Є. Г. Сухомлин. - Луцьк : Твердиня, 2013. - 296 с.
25 Філософсько-педагогічні погляди Т. Г. Шевченка і сучасність [Текст] : матеріали наук. конф. (5 бер. 2014 р. м. Львів) / Нац. акад. пед. наук України, Львів. наук.-практ. центр Ін-ту проф.-техн. освіти. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 162 с.
26 Франко. Перезавантаження [Текст] / упоряд.: Б. Тихолоз, А. Беницький. - Дрогобич : Коло, 2013. - 276 с.
27 Хитрук, Василь Онуфрійович. Оракул Духа - Григорій Сковорода. Нова філософська концепція творчості [Текст] / В. О. Хитрук. - Київ ; Херсон ; Львів : Ставропігіон, 2013. - 106 с.
28 Чамата, Ніна. Лірика Тараса Шевченка. Аналізи й інтерпритації [Текст] / Н. Чамата. - 294 : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2014. - 294 с.
29 Яструбецька, Галина Іванівна. Динаміка українського літературного екпресіонізму [Текст] : монографія / Г. І. Яструбецька. - Луцьк : Твердиня, 2013. - 380 с.
Художня література [84]
1 Апулей Метаморфози, або Золотий осел [Текст] / Апулей ; пер. з латин.: Й. Кобов, Ю, Цимбалюк. - Харків : Фоліо, 2013. - 319 с.
2 Бальзак, Оноре де. Етюди про звичаї. Сцени приватного життя [Текст] / О. Бальзак ; авт. передм. Д. Наливайко. - Харків : Фоліо, 2013. - 429 с.
3 Германн, Юдіт. Аліса [Текст] / Ю. Герман ; пер. Н. Сняданко. - Київ : Темпора, 2013. - 136 с.
4 Някляєв, Володимир. Кін [Текст] : поезії / В. Някляєв ; пер. з біл.: П. Вольвач, В. Герасим'юк, Т. Федюк. - Київ : Смолоскип, 2011. - 120 с.
5 Серебряный стрелец. Поэзия - 2010 [Текст] : [стихи номинантов и лауреатов Большой Межд. лит. премии "Серебряный Стрелец"(2010)] / ред.-сост.: С. Осеева, П. Солодкий. - Дрогобич : Коло, 2010. - 432 с.
6 Турньє, Мішель. Вільшаний король [Текст] : роман / М. Турньє ; пер. з фр. В. Шовкун. - Київ : Вид-во Жупанського, 2011. - 393 с.
7 Фіцджеральд, Френсіс Скотт. Великий Гетсбі [Текст] : романи / Ф. С. Фіцджеральд ; пер. з англ. М. Пінчевський. - Харків : Фоліо, 2003. - 397 с.
8 Фіцджеральд, Френсіс Скотт. Великий Гетсбі. [Ніч лагідна] [Текст] : романи / Ф. С. Фіцджеральд ; пер. з англ. М. Пінчевський. - Харків : Фоліо, 2013. - 397 с.
9 Фонкінос, Давід. Наші розставання [Текст] : роман / Д. Фонкінос ; пер. з фр. А. Кушнір. - Київ : Нора-Друк, 2013. - 184 с.
10 Шевченко, Анна. Спадок [Текст] : роман / А. Шевченко ; пер. з англ. Т. Некряч. - Київ : Нора-Друк, 2013. - 328 с.
11 Щерек, Зємовіт. Прийде Мордор і нас з'їсть, або Таємна історія слов'ян [Текст] / З. Щерек ; пер. з пол. А. Бондар . - Київ : Темпора, 2014. - 306 с.
12 "Мистецтво творять шал і розум". Творчість Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 11 / ЛНУ ім. І. Франка, Каф. теорії л-ри та порівняльного літ-ва. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. - 512 с.
13 27 регіонів України [Текст] : [зб. творів укр. письменників про регіони України] / худож. Д. О. Самойленко ; відп. за випуск Г. С. Таран. - Харків : Фоліо, 2012. - 442 с.
14 Іваничук, Роман Іванович. Країна Ірредента. Злодії та Апостоли [Текст] : роман, повість / Р. І. Іваничук. - Харків : Фоліо, 2013. - 311 с.
15 Ільченко, Олесь. Дерева [Текст] : наук.-попул. проза / О. Ільченко. - Київ : Грані-Т, 2010. - 72 с.
16 Історія України очима письменників [Текст] / упоряд., авт. вступ. ст. О. В. Красовицький. - Харків : Фоліо, 2013. - 510 с.
17 Багряний, Іван. Сад Гетсиманський [Текст] : роман / І. Багряний. - Харків : Фоліо, 2013. - 572 с.
18 Белей, Лесь. Ліхіє дев'яності: любов і ненависть в Ужгороді [Текст] / Л. Белей. - Київ : Темпора, 2014. - 368 с.
19 Бернакевич, Леся Євстахівна. Ласкаво просимо до психлікарні [Текст] : роман / Л. Є. Бернакевич. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 280 с.
20 Вінграновський, Микола Степанович. Моя молитва [Текст] : поезії, роман / М. С. Вінграновський. - Харків : Фоліо, 2013. - 572 с.
21 Васильченко, В'ячеслав Миколайович. Притулок для прудкого біса [Текст] : детективний роман / В. М. Васильченко. - Луцьк : Твердиня, 2013. - 292 с.
22 Винниченко, Володимир Кирилович. Щоденник [Текст]. Т. 3. 1926-1928 / В. К. Винниченко ; ред. Г. Костюк ; упоряд. О. Мотиля. - Київ ; Едмонтон ; Нью-Йорк : Смолоскип, 2010. - 624 с.
23 Винниченко, Володимир Кирилович. Щоденник [Текст]. Т. 4. 1929-1931 / В. К. Винниченко ; ред. Г. Костюк ; упоряд. О. Мотиля. - Київ ; Едмонтон ; Нью-Йорк : Смолоскип, 2012. - 344 с.
24 Волков, Олексій. Мертві квіти [Текст] : роман / О. Волков. - Київ : Нора-Друк, 2013. - 320 с.
25 Воловець, Левко Іваноич. Гармонія душі [Текст] : поетична збірка / Л. І. Воловець. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 144 с.
26 Данилюк, Олександр Володимирович. Напівпровідник. Преторіанці: після і до Революції [Текст] / О. Данилюк. - Київ : Самміт-книга, 2014. - 115 с.
27 Дереш, Любко. Остання любов Асури Махараджа [Текст] : роман / Л. Дереш. - Київ : Нора-Друк, 2013. - 226 с.
28 Дичка, Надія. Знакове світло майдану [Текст] : збірка поезій / Н. Дичка. - Київ : Смолоскип, 2014. - 48 с.
29 Довженко, Александр Петрович. Дневниковые записи, 1939-1965 [Текст] / А. П. Довженко. - Харьков : Фолио, 2013. - 879 с.
30 Жаржайло, Михайло. Міліція карми [Текст] : збірка поезій / М. Жаржайло. - Київ : Смолоскип, 2014. - 168 с.
31 Коритко, Роман Федорович. Таємниця скульптури Гейлінґа [Текст] : детективна повість / Р. Ф. Коритко. - Львів : Тріада плюс, 2014. - 160 с.
32 Кріль, Федір Павлович. Душа голубки білої [Текст] : збірка новел і оповідань / Ф. П. Кріль. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 136 с.
33 Крюґер, Вано. Зіґґі Фрейд & Ктулху. Казки братів Ґрімм за редакцією Вано Крюґера [Текст] / В. Крюґер. - Київ : Смолоскип, 2014. - 112 с.
34 Куйбіда, Василь Степанович. Простір перевтілень [Текст] / В. С. Куйбіда. - Київ : Юніверс, 2013. - 228 с.
35 Кустов, Сергій Павлович. Осяйні [Текст] : [оповідання, новели] / С.П Кустов. - Львів : СПОЛОМ, 2015. - 216 с.
36 Куява, Жанна Володимирівна. Нічниця [Текст] : роман / Ж. В. Куява ; худож. С. Фесенко . - Луцьк : Твердиня, 2013. - 244 с.
37 Лісовий, Василь Семенович. Спогади. Поезії [Текст] / В. С. Лісовий ; упоряд.: Н. Вельбовець, В. Лісова, Л. Туровець-Лісова. - Київ : Смолоскип, 2014. - 664 с.
38 Лесів, Ярослав Васильович. Сніг без ґрат [Текст] : поезія, епістолярій, публіцистика, спогади, документи / Я. В. Лесів ; уклад. О. Сокульська. - Київ : Смолоскип, 2014. - 784 с.
39 Лило, Василь. Струни моєї душі [Текст] : [поезія] / В. Лило. - Львів : ПАІС, 2014. - 102 с.
40 Лис, Володимир Савович. Соло для Соломії [Текст] : роман / В. С. Лис. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 368 с.
41 Макаров, Юрій Володимирович. За чверть десята [Текст] : роман / Ю. В. Макаров. - Київ : Нора-Друк, 2013. - 240 с.
42 Мамчич, Олеся Олександрівна. Сонце пішло у декрет [Текст] : збірка поезій / О. О. Мамчич ; худож. С. Атлантова ; авт. передм. М. Кіяновська. - Київ : Смолоскип, 2014. - 104 с.
43 Мацелюх, Богдан Павлович. Україна іде [Текст] : поезія, живопис / Б. П. Мацелюх, Я. П. Мацелюх. - Київ : Юніверс, 2012. - 232 с.+56 с. іл. с.
44 Муляр, Марина. Гра. Рівень третій: Хтомене кличе? [Текст] / М. Муляр. - Київ : Прудкий равлик, 2014. - 364 с.
45 Мушкетик, Юрій Михайлович. Гетьман, син гетьмана [Текст] : повісті / Ю.М. Мушкетик. - Харків : Фоліо, 2013. - 220 с.
46 Наюк, Андрій Якович. Розірваний горизонт [Текст] : лірика / А. Я. Наюк. - Луцьк : Твердиня, 2013. - 124 с.
47 Небесна сотня [Текст] : антологія майданівських віршів / упоряд., авт. передм. Л. Воронюк. - Чернівці : Букрек, 2014. - 400 с.
48 Нехай це буде любов [Текст] : двомовна укр.-нім. антол. / упоряд. А. Паславська [та ін.]. - Львів : ПАІС, 2014. - 200 с.
49 Нехода, Иван. Стихотворения. 1945-1946 [Текст] / И. Нехода ; авторизов. пер. с укр., ред. Н. Ушаков. - Москва : Советский писатель, 1947. - 114 с.
50 Осадчук, Петро Ілліч. Загострене чуття провини [Текст] : лірико-публіцистична кардіограма часу / П. І. Осадчук. - Київ : Світ Успіху, 2013. - 496 с.
51 Підсадочний, Юрій Зіновійович. Про нечисту силу для дітей сміливих [Текст] / Ю. З. Підсадочний. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 154 с.
52 Пісний, Богдан Михайлович. Ангели Майдану [Текст] : [вірші] / Б. М. Пісний. - Дрогобич ; Львів : Відродження, 2014. - 278 с.
53 Павличко, Дмитро Васильович. Голоси мого життя [Текст] : ст., виступи, інтерв'ю, док. Кн. 2 / Д. В. Павличко. - Київ : Основи, 2013. - 480 с.
54 Пастушина, Василь Миколайович. Зелені кролики [Текст] : роман / В. М. Пастушина. - Луцьк : Твердиня, 2013. - 284 с.
55 Пивень, Александр Иванович. Черно белая война. Афганистан [Текст] / А. И. Пивень. - Киев : Саммит-Книга, 2013. - 684 с.
56 Поети празької школи. Срібні сурми [Текст] : антологія / упоряд. М. Ільницький. - Київ : Смолоскип, 2009. - 916 с.
57 Поліщук, Валер'ян Львович. Вибрані твори [Текст] / В. Л. Поліщук ; упоряд. О. Омельчук. - Київ : Смолоскип, 2014. - 680 с.
58 Рогожа, Віталій Дмитрович. Запороги [Текст] : роман-трилогія. Ч. 1. Петро Сагайдачний / В. Д. Рогожа. - Київ : Самміт-книга, 2014. - 392 с.
59 Самчук, Улас Олексійович. Марія. Хроніка одного життя [Текст] : роман / У. О. Самчук. - Київ : Смолоскип, 2014. - 224 с.
60 Семенко, Михайль (Михайло Васильович). Вибрані твори [Текст] / М. Семенко ; упоряд. А. Біла. - Київ : Смолоскип, 2010. - 688 с.
61 Слісаренко, Олекса. Вибрані твори [Текст] / О. Слісаренко ; упоряд. В. П. Агеєва. - Київ : Смолоскип, 2011. - 872 с.
62 Сокіл, Артем. Аглая [Текст] : повість. Спроба продовження роману Миколи Хвильового "Вальдшнепи" 60-ті роки ХХ століття. - Київ : Смолоскип, 2010. - 222 с.
63 Соколян, Марина Іванівна. Серце гарпії [Текст] : роман / М. Соколян. - Київ : Нора-Друк, 2013. - 252 с.
64 Стефаник, Василь. Майстер [Текст] : вибране / В. Стефаник ; упоряд. Я. Довган. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. - 160 с.
65 Стольников, Владислав Феліксович. На хресті часу [Текст] : поезії / В. Ф. Стольников. - Київ : Юніверс, 2013. - 92 с.
66 Стрижевська, Тетяна. Ad libitum [Текст] : роман / Т. Стрижевська. - Київ : Смолоскип, 2014. - 328 с.
67 Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ-початку ХХ століття [Текст] : [антологія] / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко. - Київ : Грані-Т, 2007. - 192 с.
68 Теліга, Олена Іванівна. Вибрані твори [Текст] / О. І. Теліга ; упоряд. О. Зінкевич. - Київ : Смолоскип, 2014. - 534 с.
69 Тичина, Павло Григорович. Послав я в небо свою молитву [Текст] : вибране / П. Г. Тичина ; упоряд. Т. Сосновська. - Київ : АДЕФ-Україна, 2011. - 140 с.
70 Ткач, Михась (Михайло) Михайлович. Багряні громи [Текст] : оповідання, повість / М. М. Ткач. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2004. - 496 с.
71 Федорук, Зіновій Миколайович. Покликані з мрій [Текст] : оповідання, новели / З. М. Федорук. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 168 с.
72 Филипчук, Зеновій. Талант бути людиною [Текст] / З. Филипчук. - Львів : Піраміда, 2015. - 192 с.
73 Франко, Василь Захарович. Спомини [Текст] / В. Франко ; упоряд.: З. Франко, Є. Паранюк. - Львів : Папуга, 2015. - 112 с.
74 Хоткевич, Гнат Мартинович. Довбуш [Текст] / Г. М. Хоткевич. - Харків : Фоліо, 2010. - 378 с.
75 Шашкевич, Маркіян Семенович. Повне зібрання творів [Текст] / М. С. Шашкевич ; упоряд., ред. М. Шалата. - Дрогобич : Коло, 2012. - 560 с.
76 Шевченко, Тарас Григорович. Три літа [Текст] / Т. Г. Шевченко ; упоряд., авт. приміт. С. Гальченко, авт. вступ. ст. М. Жулинський. - Київ : Либідь, 2014. - 376 с.
77 Шевчук, Валерій Олександрович. Фрагменти із сувою мойр [Текст] : роман. [Ч 3]. Милий кохання тягар / В. О. Шевчук. - Київ : Либідь, 2014. - 216 с.
78 Шевчук, Валерій Олександрович. Фрагменти із сувою мойр [Текст] : роман. [Ч. 1]. Кросворд / В. О. Шевчук. - Київ : Либідь, 2014. - 264 с.
79 Шевчук, Валерій Олександрович. Фрагменти із сувою мойр [Текст] : роман. [Ч. 2]. Театр прози / В. О. Шевчук. - Київ : Либідь, 2014. - 216 с.
80 Шегедіна, Евеліна Йосипівна. З чужини [Текст] : [поезія] / Е. Й. Шегедіна. - Львів : Тріада плюс, 2014. - 52 с.
81 Яблонська, Софія. Чар Марока. З країни рижу та опію. Далекі обрії [Текст] : подорожні нариси / С. Яблонська ; упоряд., авт. передм., літ. ред. В. Ґабор. - Львів : Піраміда, 2015. - 372 с.
82 Ягнич, Юрій. Нагорода. Нариси про учителів [Текст] / Ю. Ягнич. - Київ : Радянська школа, 1940. - 64 с.
Мистецтво. Мистецтвознавство [85]
1 Габрель, Михайло Миколайович. Підвищення ефективності містобудівних рішень в організації приміських територій [Текст] : монографія / М. М. Габрель. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 272 с.
2 Соколовський, Зеновій Богданович. Архітектори радянського Івано-Франківська [Текст] / З. Б. Соколовський. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. - 108 с.
3 Українсько-англійський словник термінів просторового та регіонального планування [Текст] / Ю. І. Криворучко [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 124 с.
4 Черкес, Богдан Степанович. Національний університет "Львівська політехніка" [Текст] : архітектурний атлас / Б. С. Черкес, С. М. Лінда, Ю. Л. Богданова. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 200 с.
5 Найден, Олександр Семенович. Квітка на комині. Настінні розписи Уманщини першої половини ХХ століття. Історія, семантика, образи [Текст] / О. С. Найден, І. О. Ходак. - Київ : Стилос , 2013. - 304 с.
6 Бондарев, Іван. Слідами забутих пам'ятників [Текст] / І. Бондарев. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. - 108 с.
7 Василенко, Анатолій. Про політику і людей... [Текст] / А. Василенко. - Київ : Темпора, 2013. - 420 с.
8 Шульц, Бруно. Книга образів [Текст] / Б. Шульц ; упоряд., авт. коментарів Є. Фіцовський, пер. з пол. Л. Лисенко. - Київ : Дух і літера, 2014. - 560 с.
9 Ясіновський, Юрій. Десять ірмологіонів краєзнавчої бібліотеки Анатолія Недільського [Текст] / Ю. Ясіновський. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 181 с.
10 Філіпенко, Ірина. Володимир Івасюк: перлини духовності України [Текст] / І. Філіпенко. - Київ : Смолоскип, 2011. - 104 с.
11 Ясіновський, Юрій. Українська церковна монодія в музично-аналітичному дискурсі [Текст] / Ю. Ясіновський. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 84 с.
Релігія [86]
1 Любіцева, Ольга Олександрівна. Паломництво та релігійний туризм [Текст] : навч. посіб. / О. О. Любіцева, С. П. Романчук. - Київ : Альтерпрес, 2015. - 416 с.
2 Черноіваненко, Віталій. Кумран і рукописи Мертвого моря. Авторство, ідентифікація, історіографія [Текст] : [монографія] / В. Черноіваненко. - Київ : Дух і літера, 2014. - 256 с.
3 Антологія християнства [Текст] : хрестоматія з релігієзнавства та культурології / ред. Г. С. Лозко. - Тернопіль : Мандрівець, 2013. - 376 с.
4 Ведмеденко, Олег. Нехай буде воля Твоя [Текст] / О. Ведмеденко. - Львів : Піраміда, 2015. - 168 с.
5 Делюмо, Жан. У пошуках раю [Текст] / Ж. Делюмо ; пер. з фр. З. П. Борисюк. - Київ : Юніверс, 2013. - 264 с.
6 Олійник, Андрій. 10 запитань Ісуса [Текст] / А. Олійник. - Львів : Скриня, 2013. - 44 с.
7 Стікко, Марія. Святий Франциск з Асижу [Текст] / М. Стікко ; пер. з італ. Н. Липка. - Жовква : Місіонер, 2010. - 330 с.
8 Прах, Богдан (Богуслав Антоній). Духовенство Перемиської єпархії та Апостольської адміністрації Лемківщини [Текст]. У 2-х томах. Т. 2. Документи і матеріяли (1939-1950) / Б. Прах. - Львів : Вид-во Українського Католицького ун-ту , 2015. - 856 с.
9 Прах, Богдан (Богуслав Антоній). Духовенство Перемиської єпархії та Апостольської адміністрації Лемківщини [Текст]. У 2-х томах. Т. 1. Біографічні нариси (1939-1989) / Б. Прах. - Львів : Вид-во Українського Католицького ун-ту , 2015. - 722 с.
10 Околітенко, Наталія Іванівна. Друга реальність. Паранаука очима науки [Текст] / Н. І. Околітенко. - Київ : Юніверс, 2014. - 240 с.
Філософія [87]
1 Історія філософії [Текст] : словник / Київський НУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Знання України, 2012. - 1087 с.
2 Шаап, Сібе. Здійснення філософії: Метафізичні претензії у мисленні Т. В. Адорно [Текст] / С. Шаап ; пер. з нім.: В. Задорожний, О. Кислюк. - Київ : Вид-во Жупанського, 2011. - 255 с.
Психологія [88]
1 Шамлян, Каріна. Проективні методи дослідження особистості [Текст] : підручник / К. Шамлян, М. Кліманська. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 466 с.
2 Швай, Роксоляна Іванівна. Психологія та педагогіка творчості [Текст] : навч. посіб. / Р. І. Швай. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 200 с.
Бібліографічні видання [91]
1 Наталія Едуардівна Кунанець [Текст] : до 50-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад. О. Б. Ніколюк. - Львів : Тріада плюс, 2014. - 76 с.