Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (липень 2015 р.)
Вівторок, 08 вересня 2015, 15:13
Охорона здоров'я. Медичні науки [5]
1 Життєвий шлях: наукова, педагогічна і лікувальна діяльність академіка АН ВО України, доктора медичних наук, заслуженого професора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Заремби Євгенії Хомівни [Текст] / ред. Є. Я. Скляров. - Львів : Піраміда, 2015. - 300 с.
Фізико-математичні науки [22]
1 Стахів, Петро Григорович. Дискретне макромоделювання в електротехніці та суміжних областях [Текст] : монографія / П. Г. Стахів, Ю.Я, Козак, О. П. Гоголюк. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 260 с.
2 Стадник, Мирон Михайлович. Термопружний стан та міцність тіл з тонкими включеннями довільної жорстокості [Текст] : монографія / М. М. Стадник. - Львів : [НЛТУ України], 2015. - 316 с.
3 Муравський, Леонід Ігорович. Лазерна інтерферометрія поверхні для потреб технічної діагностики [Текст] : [монографія] / Л. І. Муравський, Т. І. Вороняк, А. Б. Кметь. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 272 с.
Науки про Землю [26]
1 Дорожинський, Олександр Любомирович. Математичні моделі аналітичної та космічної фотограмметрії [Текст] : монографія / О. Л. Дорожинський. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 144 с.
2 Кафедра фотограмметрії та геоінформатики: історія розвитку та сучасний стан [Текст] / НУ "Львівська політехніка", Ін -т геодезії. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2003. - 60 с.
3 Кафедра фізичної географії (1994-2004) [Текст] / А. Мельник [та ін.] ; ред. М. Кукурудза. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2004. - 164 с.
4 Пелипейко, Игорь Аполлонович. Косов [Текст] : путеводитель / И. А. Пелипейко, Я. Ю. Дацюк. - Ужгород : Карпати , 1983. - 144 с.
5 Тесля, Іван. Наша батьківщина [Текст] / І. Тесля. - Краків ; Львів : Українське вид-во, 1942. - 180 с.
Техніка і технічні науки в цілому [30]
1 Рильніков, Борис Сергійович. Кафедра інженерного матеріалознавства та прикладної фізики [Текст] / Б. С. Рильніков, С. Г. Швачко. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2007. - 108 с.
Енергетика [31]
1 Ємченко І.В. Експертиза наркотичних, отруйних та вибухових речовин [Текст] : підручник / І. В. Ємченко, О. І. Передрій, М. Ю. Барна. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 428 с.
Радіоелектроніка. Обчислювальна техніка [32]
1 Дружинін, Анатолій Олександрович. Датчики механічних величин на основі ниткоподібних кристалів кремнію, германію та сполук А3В5 [Текст] : монографія / А. О. Дружинін, І. Й. Мар'ямова, О. П. Кутраков. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 232 с.
2 Кафедра "Радіоелектронні пристрої та системи" (1952-2002) [Текст] / НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2002. - 104 с.
3 Кафедра конструювання і технології виробництва радіоапаратури [Текст] / НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2000. - 112 с.
Гірнича справа [33]
1 Засоби штучного інтелекту [Текст] : навч. посіб. / Р. О. Ткаченко [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 204 с.
2 Органічна електроніка [Текст] : навч. посіб. / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 292 с.
3 Кафедрі АСУ - 40 [Текст] : іст.-бібліогр. нарис / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 292 с.
4 Гумен О.М. Комп'ютерне моделювання технічних об'єктів [Текст] : навч. посіб. / О. М. Гумен, С. Є. Лясковська, І. О. Малець. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 180 с.
5 Коротєєва, Тетяна Олександрівна. Алгоритми та структури даних [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Коротєєва. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 280 с.
6 Міюшкович, Юлія Георгіївна. Проектування систем засобами AllFusion Modeling Suite [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Міюшкович, Р. С. Марцишин, Л. С. Сікора. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 156 с.
7 Притула, Назар Мирославович. Підземне зберігання газу (математичні моделі та методи) [Текст] / Н. М. Притула, Я. Д. П'янило, М. Г. Притула. - Львів : Растр-7, 2015. - 266 с.
Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування [34]
1 Зінько, Роман Володимирович. Морфологічне середовище для дослідження технічних систем [Текст] : монографія / Р. В. Зінько. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 386 с.
Харчові виробництва [36]
1 Кафедра хімічної технології переробки нафти та газу [Текст] / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Ін-т хімії та технічних технологій. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2003. - 40 с.
2 Кафедра хімічної технології переробки нафти та газу [Текст] / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Ін-т хімії та технічних технологій. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2009. - 92 с.
Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка [37]
1 Тарас, Ярослав Миколайович. Таємниці бабусиної скрині [Текст] / Я. М. Тарас. - Львів : Апріорі, 2015. - 272 с.
Будівництво [38]
1 Гавенко, Світлана Федорівна. Поліграфічні технології маркування продукції шрифтом Брайля [Текст] : монографія / С. Ф. Гавенко, М. Т. Лабецька. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 140 с.
Транспорт [39]
1 Савченко, Олена Олексіївна. Електричне опалення будівель [Текст] : навч. посіб. / О. О. Савченко, Б. І. Щербатюк. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 160 с.
Природничо-наукові та технічні основи с/г [40]
1 Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів (1993-2003) [Текст] / ЛНУ ім. І. Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2003. - 70 с.
Соціальна гігієна та організація охорони здоров'я [51]
1 Cantaroni, Nullo. I preziosi consigli dei grandi medici [Текст] / N. Cantaroni, R. Pallavicini ; introduzione di Carlo Sirtori. - Bergamo : Euroclub, 1987. - 486 с.
2 Громовик, Богдан Петрович. Інформаційне супроводження процесу фармакотерапії у паліативній та хоспісній медицині [Текст] : монографія / Б. П. Громовик, С.Є Прокіп. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 96 с.
3 Kneipp, Sebastian. So sollt ihr leben! [Текст] / S. Kneipp ; neu herausgegeben und bearbeitet G. Fen . - Munchen : Michael Beckstein Verlag, [1939?]. - 339 с.
4 Бичков, Микола Анатолійович. Алкогольна хвороба печінки [Текст] : посіб. для лікарів / М. А. Бичков, Я. С. Денисюк, Н. В. Іжицька. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 128 с.
5 Синдром подразненої кишки [Текст] : навч. посіб. / В. Вдовиченко [та ін.]. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 106 с.
Історичні науки [63]
1 Пахолко, Степан Володимирович. Фалеристичні пам'ятки Галичини першої половини ХХ століття [Текст] / С. Пахолко, О. Мартин. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 140 с.
2 Національна символіка [Текст] / упоряд. А. Сєриков. - Київ : [Радянська Україна], 1990. - 48 с.
3 Білокінь, Сергій Іванович. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917-1941 рр.) [Текст] : джерелознавче дослідж. Т. 1. Україна у ХХ ст. / С. І. Білокінь. - Київ : [б.в.], 1999. - 448 с.
4 Паклен, Роберт. Загадка сфінкса. Пекучі проблеми світової політики в нарисах [Текст] / Р. Паклен. - Буенос Айрес : Вид-во Миколи Денисюка, 1952. - 178 с.
5 Мельгунов С.П. Красный террор в России 1918-1923 [Текст] / С. П. Мельгунов. - Москва : "PUICO" : "Р.S", 1990. - 207 с.
6 Роод, Вим. Рим и Москва. Отношения между Святым Престолом и Россией/Советским Союзом в период от Октябрськой революции 1917 г. до 1 декабря 1989 г. [Текст] / В. Роод ; пер. с нем. Ю. Авакумов. - Львів : Свічадо, 1995. - 280 с.
7 Іван Мазепа і Москва [Текст] : іст. розвідки і ст. / ред. Л. Бондаренко. - Київ : Рада, 1994. - 174 с.
8 Іваницький, Сократ Омелянович. Переяславський договір з 1654 року: Правна якість заложеного цим договором відношення договірних сторін [Текст] / С. О. Іваницький ; авт. передм. М. Стахів. - Ню Йорк ; Детройт ; Скрентон : [б.в.], 1954. - 134 с.
9 Івано-Франківськ: 350-річчя з дня заснування [Образотворче вид.] : альбом / Б. Мицкан, Т. Маланюк. - Львів : Манускрипт, 2013. - 120 с.
10 Іванченко, Раїса Петрівна. Історія без міфів [Текст] : бесіди з історії укр. державності / Р. П. Іванченко. - Київ : Український письменник, 1996. - 335 с.
11 Історія Львова в документах і матеріалах [Текст] : зб. док. і матеріалів / Ін- т суспільних наук, Центр. держ. іст. архів УРСР у Львові. - Київ : Наукова думка, 1986. - 422 с.
12 Історія української культури [Текст] / ред. І. П. Крип'якевич. - Київ : Либідь, 1994. - 656 с.
13 Історичні постаті України [Текст] : іст. нариси / упоряд., авт. вступ. ст. О. В. Болдирєв. - Одеса : Маяк , 1993. - 384 с.
14 Андрусяк, Михайло Миколайович. Студені милі. Сповідь матері з покутського села [Текст] : нарис / М. М. Андрусяк. - Івано-Франківськ : Галичина, 1991. - 52 с.
15 Анисимов, Александр Леонидович. Скорбное бесчувствие. На добрую память о Киеве, или грустные прогулки по городу, которого нет [Текст] / А. Л. Анисимов. - Киев : TABACHUK Ltd, 1992. - 264 с.
16 Антонович, Володимир Боніфатійович. Коротка історія Козаччини [Текст] : з іл. і картою України / В. Б. Антонович. - Київ : Україна, 1991. - 158 с.
17 Аркас, Микола Миколайович. Історія України-Русі [Текст] : з малюнками / М. М. Аркас. - Вінніпеґ : [б.в.], 1967. - 424 с.
18 Белебеха, Іван Олексійович. Україна і комунізм [Текст]. Кн. 1 / І. О. Белебеха. - Харків : Вид. ж-лу "Березіль", 2000. - 502 с.
19 Белебеха, Іван Олексійович. Українська еліта [Текст] / І. О. Белебеха. - Харків : Вид. ж-лу "Березіль", 1999. - 345 с.
20 Блажейовський, Дмитро Теодорович. Будова, вдержання та оборона Української Держави [Текст] : збірка особистих думок, рефлексій та висновків автора / Д. Т. Блажейовський. - Львів : Каменяр, 2008. - 263 с.
21 Блажейовський, Дмитро Теодорович. Де українська еліта? Еліту треба виховати! [Текст] : збірка особистих думок, рефлексій та висновків автора / Д. Т. Блажейовський. - Львів : Каменяр, 2008. - 159 с.
22 Блажейовський, Дмитро Теодорович. Деякі сумні сторінки з історії України та дещо про її сусідів. Україну кращу нам самим треба будувати [Текст] : збірка особистих спостережень та рефлексій автора / Д. Т. Блажейовський. - Львів : Каменяр, 2007. - 640 с.
23 Бойкевич, Іван. З висот щоденности [Текст] / І. Бойкевич ; ред. А Курдидик. - Чікаґо : [б.в.], 1982. - 167 с.
24 Болховітінов, Євгеній. Вибрані праці з історії Києва [Текст] / Є. Болховітінов ; упоряд., авт. вступ. ст. Т. Ананьєва. - Київ : Либідь : ІСА, 1995. - 488 с.
25 Борець, Юрій. Ідея сильніша від зброї [Текст] / Ю. Борець. - Львів : [б.в.], 2003. - 71 с.
26 Борець, Юрій. ОУН і УПА в боротьбі за Українську Державу [Текст] / Ю. Борець. - Львів : [б.в.], 2002. - 64 с.
27 Брик, Олександер. Тернистий шлях Українського Уряду (1918-1921) [Текст] : у 50-ліття відновлення Української Держави / О. С. Брик. - Вінніпег : [б.в.], 1969. - 152 с.
28 Брик, Олександер. Українсько-єврейські взаємовідносини [Текст] / О. С. Брик. - Вінніпеґ : Накладом автора, 1961. - 384 с.
29 В боротьбі за Українську Державу [Текст] : есеї, спогади, літописання, док. Другої св. війни / Світова ліга укр. політичних в'язнів. - Львів : Меморіал, 1992. - 1303 с.
30 Вічні дороговкази [Текст] / Ю. Петрівський, Ю. Федоренко. - [Б. м] : На чужині, 1948. - 31 с. (Введено оглавление)
31 Валовий, Тадей. Бог нагородив мене життям [Текст] : автобіогр. розповідь політич. в'язня, який пережив тюрми, судилища, пересилки, етапи, ГУЛАГівські зони Колими, був позбавлений імені, яке замінили на каторж. номер / Т. Валовий. - Львів : Простір-М [друк], 2014. - 156 с.
32 Великий голод в Україні 1932-33 [Текст] : зб. свідчень, спогадів, доповідів та статтів виголошених та друкованих у пресі в 1983 р. на відзначення 50-ліття голоду в Україні в 1932-33 рр. - Торонто : Українське Православне Братство св. Володимира, 1988. - 163+146 с.
33 Воротиленко, Микола. Заповіт Петра І. Голодомор [Текст] / М. Воротиленко. - Київ : Стебеляк О.М., 2013. - 624 с.
34 Гаман, Віктор Пантелійович. Парламентські коридори, або Момент істини у нашій новітній історії [Текст] : розмови різних років з українськими парламентарями / В. П. Гаман. - Київ : Український письменник : Вир, 1998. - 328 с.
35 Гель, Іван Андрійович. Грані культури [Текст] / І. А. Гель. - Львів : Атлас, 1993. - 216 с.
36 Героїзм і трагедія Холодного Яру [Текст] : [зб. матеріалів і спогадів] / ред. Р. М. Коваль. - Київ : Незборима нація, 1996. - 315 с.
37 Гетьмани України: історичні портрети [Текст] : збірник / ред. М. А. Шудря ; худож.: І. С. Камінський, Ю. Ф. Назаренко. - Київ : Україна : Вечірній Київ, 1991. - 216 с.
38 Голод 1921-1923 років в Україні [Текст] : зб. док. і матеріалів / Ін-т історії України. - Київ : Наукова думка, 1993. - 238 с.
39 Горбаль, Микола Андрійович. Один із шістдесяти [Текст] : спогади на тлі ювілейного року / М. А. Горбаль. - Київ : АртЕк, 2001. - 400 с.
40 Грушевський, Михайло Сергійович. Про старі часи на Україні [Текст] : коротка історія України (для першого початку) / М. С. Грушевський. - Київ : Обереги, 1991. - 104 с.
41 Грушевський, Михайло Сергійович. Україна і українство [Текст] / упоряд. Г. В. Папакін. - Київ : [б.в.], 1992. - 36 с.
42 Дідковський, Андрій. Україна і жиди [Текст] / А. Дідковський. - Онтаріо : [б.в.], 1968
43 Діяк, Іван Васильович. Україна - Росія (Історія та сучасність) [Текст] / І. В. Діяк. - Київ : [б.в.], 2001. - 397 с.
44 Даниленко, Віктор Михайлович. Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки [Текст] / В. М. Даниленко, Г. В. Касьянов, В. С. Кульчицький. - Київ : Либідь, 1991. - 344 с.
45 Домашевська, Катерина. Вибрані статті Катерини Домашевської [Текст] / К. Домашевська ; обкл. М. Гарасовська-Дачишин ; зібрав: В. Домашевський, Л. Домашевський. - Чікаґо : Гуцульський дослідний ін-т, 1990. - 201 с.
46 Домашевський, Микола. Історія Гуцульщини [Текст]. Т. ІІ / М. Домашевський ; пер. К. Домашевська. - Чікаґо : Гуцульський дослідний ін-т, 1985. - 507 с.
47 Донцов, Дмитро Іванович . Московська отрута [Текст] / Д. І. Донцов. - Торонто ; Монтреаль : Спілка визволення України, 1955. - 296 с.
48 Драгоманов, Михайло Петрович. Вибране [Текст] : (...мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні) / М. П. Драгоманов ; упоряд. Р. С. Міщук. - Київ : Либідь, 1991. - 688 с.
49 Женецький, Степан Івнович. Наша національна назва [Текст] / С. Женецький. - Ню Йорк : Накладом 2-го від. Організації оборони Лемківщини в Йонкерс, 1962. - 78 с.
50 Запорожець, Сидір. Відвічні вороги України [Текст] / С. Запорожець. - Торонто : Накладом автора, 1960. - 217 с.
51 Захар'єв, Володимир Анатолійович. "Буря в стакані" або Достовірна і неупереджена історія однієї пустої образи Б. Грищука [Текст] / В. А. Захар'єв. - Хмельницький : Цюпак, 2013. - 64 с.
52 Калинець, Ірина Онуфріївна. Загадки хрещення України-Руси [Текст] : наук.-популяр. нарис / І. О. Калинець. - Львів : Місіонер, 2000. - 198 с.
53 Кальба, Мирослав. "Нахтіґаль" /Курінь ДУН/ [Текст] : у світлі фактів і док. / М. Кальба. - Денвер : ДУН, 1984. - 159 с.
54 Камінський, Анатоль. Василь Охримович [Текст] : біогр. нарис / А. Камінський ; авт. передм. М. Прокоп. - Торонто ; Нью-Йорк ; Лондон : Політична Рада ОУНз, 1999. - 152 с.
55 Кедрин, Іван. Життя - Події - Люди [Текст] : спомини і коментарі / І. Кедрин. - Нью Йорк : Червона калина, 1976. - 724 с.
56 Кедрин, Іван. У межах зацікавлення [Текст] / І. Кедрин. - Ню-Йорк ; Париж ; Сидней : [б.в.], 1986. - 526 с.
57 Киричук, Олександра Степанівна. Львівський Ставропігійський інститут у громадському житті Галичини другої половиниХІХ - початку ХХ ст. [Текст] / О. С. Киричук. - Львів : Логос, 2001. - 152 с.
58 Климишин, Микола Дмитрович. В поході до волі [Текст] : спомини. Т. 2 / М. Климишин. - [Торонто] : [б.в.], [1996?]. - 388 с.
59 Ковба, Жанна Миколаївна. "Просвіта" - світло, знання, добро і воля українського народу [Текст] : до 125-річчя з дня заснування / Ж. М. Ковба. - Дрогобич : Відродження, 1993. - 128 с.
60 Конотопська битва 1659 року [Текст] : збірка наук. праць / Центр східноєвроп. дослідж. - Київ : [б.в.], 1996. - 177 с.
61 Косик, Володимир Миколайовч. Нариси історії України та українців [Текст] : [посібник] / В. М. Косик. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2002. - 174 с.
62 Косик, Володимир Миколайовч. Розкол ОУН (1939-1940) [Текст] : зб. док. / В. М. Косик. - Львів : ІУ, 1999. - 136 с.
63 Коструба, Теофіл. Вибрані твори [Текст]. Т. 2. Нарис історії України / Т. Коструба. - Торонто : Добра книжка, 1961. - 304 с.
64 Костюк, Григорій Олександрович. На маґістралях доби [Текст] : ст. на суспільно-політ. теми / Г. Костюк. - Торонто ; Балтимор : Смолоскип ім. В. Симоненка, 1983. - 292 с.
65 Крип'якевич, Іван Петрович. Історія України [Текст] / І. П. Крип'якевич, М. Дольницький ; ред. Є. А. Гринів. - Львів : Меморіал, 1991. - 368 с.
66 Крип'якевич, Іван Петрович. Історія України [Текст] / І. П. Крип'якевич. - Львів : Світ, 1990. - 520 с.
67 Кричевський, Роман. Організація українських націоналістів в Україні - Організація українських націоналістів закордоном і ЗЧ ОУН [Текст] : причинок до історії укр. націоналіст. руху / Р. Кричевський. - Нью Йорк ; Торонто : Політична рада однодумців ОУН, 1962. - 116 с.
68 Кузич-Березовський, Іван. Березівське боярство на тлі історії України [Текст] / І. Кузич-Березовський. - Детройт : [б.в.], 1962. - 320 с.
69 Кузич-Березовський, Іван. Жінка і держава [Текст] / І. Кузич-Березовський. - Львів : Світ, 1994. - 288 с.
70 Кульчицька, Тетяна Юліанівна. Мирон Кордуба (1876-1947) [Текст] : іст.-біобібліогр. дослідж. / Т. Ю. Кульчицька ; ред. М. М. Романюк. - Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2012. - 248 с.
71 Кушнір, Богдан Іванович. Як нам бути з Росією? [Текст] / Б. І. Кушнір. - Львів : За вільну Україну, 1996. - 192 с.
72 Літопис нескореної України [Текст] : док., матеріали, спогади. Кн. 1 / Ін-т українознавства АН України, Ін-т укр. археографії, Львів. від-ня. - Львів : Просвіта, 1993. - 798 с.
73 Лебедь, Микола. УПА. Українська повстанська армія. ЇЇ генеза, ріст і дії у визволній боротьбі українського народу за українську Самостійну Соборну Державу [Текст]. Ч. 1. Німецька окупація Україні / М. Лебедь. - Дрогобич : Відродження, 1987. - 208 с.
74 Лемківщина: земля - люди - історія - культура [Текст]. Т. 1 / ред. Б. О. Струмінський ; авт. передм. Я. Падох. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней : Організація Оборони Лемківщини, 1988. - 569 с.
75 Летопись города Чернигова периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. [Текст] : по док., воспоминаниям очевидцев, публицистике и мемуарам. - Чернигов : Десна, 1992. - 138 с.
76 Лизанчук, Василь Васильович. З-під іга ідолів [Текст] : роздуми про пережите / В. В. Лизанчук. - Львів : Атлас, 1997. - 216 с.
77 Лизанчук, Василь Васильович. Навічно кайдани кували [Текст] : факти, док., коментарі про русифікацію в Україні / В. В. Лизанчук. - Львів : Ін-т народознавства НАН України, 1995. - 415 с.
78 Липинський, В'ячеслав Казимирович. Релігія і церква в історії України [Текст] / В. К. Липинський. - Нью-Йорк : Булава, 1956. - 111 с.
79 Литвин, Микола Романович. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. [Текст] / М. Литвин. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича , 1998. - 488 с.
80 Лотоцький, Олександр. Сторінки минулого [Текст]. Ч. 1 / О. Лотоцький. - [Б. м.] : Українська Православна Церква , 1966. - 286 с.
81 Лотоцький, Олександр. Сторінки минулого [Текст]. Ч. 2 / О. Лотоцький. - [Б. м.] : Українська Православна Церква , 1966. - 486 с.
82 Лотоцький, Олександр. Сторінки минулого [Текст]. Ч. 3 / О. Лотоцький. - [Б. м.] : Українська Православна Церква , 1966. - 396 с.
83 Лотоцький, Олександр. Сторінки минулого [Текст]. Ч. 4. В Царгороді / О. Лотоцький. - [Б. м.] : Українська Православна Церква , 1966. - 179 с.
84 Лук'яненко, Левко Григорович. Вірую в Бога і в Україну [Текст] / Л. Г. Лук'яненко. - Київ : Пам'ятки України, 1991. - 320 с.
85 Ми діти твої, Україно [Текст] : матеріали І конгресу українців незалежних держав колишнього СРСР 22-23 січ. 1992 р. / упоряд.: С. С. Зінчук, Є. В. Черепахін, О. В. Шугай. - Київ : Україна, 1992. - 148 с.
86 Михальченко Н.И. Беловежье. Л. Кравчук. Украина 1991-1995 [Текст] / Н. И. Михальченко, В. П. Андрущенко. - Киев : Украинский Центр духовной культуры, 1996
87 Мицик, Юрій Андрійович. Як козаки воювали [Текст] : іст. розповіді про запорізьке козацтво / Ю. А. Мицик, С. М. Плохій, І.С, Стороженко ; худож. К. Д. Ткаченко. - Дніпропетровськ : Промінь, 1990. - 302 с.
88 Млиновецький, Роман. Нариси з стародавньої та давньої історії українського народу [Текст] / Р. Млиновецький. - Мюнхен : Українське Наукове Вид-во, 1964. - 219 с.
89 Мох, Олександр. Теофіл Коструба - учений праведник [Текст] / О. Мох. - Торонто : Добра книжка, 1952. - 20 с.
90 Незламні норильчани [Текст] : [спогади] / Всеукр. т-во політич. в'язнів і репресованих, Львів. обл. т-во політ. в'язнів і репресованих. - Львів : Простір-М [друк], 2013. - 116+64 с.
91 Нескорена Берегиня. Жертви московсько-комуністичного терору ХХ століття [Текст] / Світова Федерація Українських Жіночих Організацій. - Львів ; Торонто : Піраміда, 2002. - 280 с.
92 Оглоблин, Олександр. Люди старої України [Текст] / О. Оглоблин. - Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1959. - 328 с.
93 Оленич, Іван. Доля Лемківщини [Текст] / І. Оленич. - Торонто : [б.в.], 1993. - 158 с.
94 Павленко, Сергій Олегович. Міф про Мазепу [Текст] / С. О. Павленко. - Чернігів : Сіверянська думка, 1998. - 247 с.
95 Паламар, Арсен Онуфрійович. Третя руїна [Текст] : роздуми над недолею / А. О. Паламар. - Київ ; Харків ; Тернопіль : Вид-во М.П. Коць, 1998. - 254 с.
96 Плачинда, Сергій Петрович. Лебедія. Скарб Полуботка [Текст] / С. П. Плачинда. - Київ : Стебеляк О.М., 2013. - 192 с.
97 Плохій, Сергій Миколайович. Козацький міф. Історія та націєтворення в епоху імперій [Текст] / С. М. Плохій ; авториз. пер. з англ. М. Климчук. - Київ : Laurus, 2013. - 440 с.
98 Плохий, Сергей Николаевич. Папство и Украина. Политика римской курии на украинских землях в XVI-XVII вв. [Текст] : монография / С. Н. Плохий. - Киев : Выща школа, 1989. - 223 с.
99 Потульницький, Володимир Арнольдович. Дипломатія Павлв Скоропадського. Військово-дипломатичні стосунки гетьмана з острівними монархіями у 1926-1943 рр. [Текст] / В. А. Потульницький. - Харків : АКТА, 2014. - 312 с.
100 Пріцак, Омелян Йосипович. Colloquia Epistolaria Омелян Пріцак і Юрій Луцький [Текст] : [листування] / О. Пріцак, Ю. Луцький ; публікація, текстолог. опрац. і коментарі О. Лучук. - Київ : Акта, 2014. - 148 с.
101 Ребет, Лев-Роман. Світла і тіні ОУН [Текст] / Л. Ребет. - Мюнхен : Український самостійник, 1964. - 131 с.
102 Ребет, Лев-Роман. Теорія нації [Текст] / Л. Ребет. - Мюнхен : Сучасна Україна, 1955. - 199 с.
103 Російщення України [Текст] : наук.-популяр. зб. / голов. ред. Л. Полтава. - Нью-Йорк : Український Конґресовий Комітет Америки, 1984. - 416 с.
104 Руснак, Мирон. Спомини з Української Служби Батьківщині [Текст] / М. Руснак. - Рочестер ; Івано-Франківськ : Меморіал, 1995. - 26 с.
105 Рябчук, Микола. Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення [Текст] / М. Рябчук. - Київ : Критика, 2000. - 303 с.
106 Старченко, Наталя Петрівна. Честь, кров і риторика. Конфлікт у шляхетському середовищі Волині (друга половина XVI-XVII століття) [Текст] / Н. П. Старченко. - Київ : Laurus, 2014. - 510 с.
107 ХХІІІ крайовий з'їзд ООЛ (31 жовт.-1 лист. 1992 р.) [Текст] / Організація Оборони Лемківщини. - ІСТ Гановер ; Ню Джерзі : [б.в.], 1992. - 160 с.
Економіка [65]
1 Морушко, Олександр Олександрович. Кадровий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. О. Морушко. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 176 с.
2 Куцик, Петро Олексійович. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку [Текст] : монографія / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 594 с.
3 Політика транскордонного співробітництва Львівської області [Текст] : аналіт. звіт / О. Волошинський [та ін.]. - Львів : "Компанія Імперіал Груп" [друк], 2015. - 120 с.
4 Кафедра обліку та аналізу (2002-2007 рр.) [Текст] / НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2007. - 104 с.
5 Куцик, Петро Олексійович. Обліково-аналітична концепція управління загальновиробничими витратами підприємства [Текст] : монографія / П. О. Куцик, О. М. Мазуренко. - Львів : Растр-7, 2014. - 288 с.
6 Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / О. О. Гончаренко [та ін.]. - Київ : УБС НБУ, 2014. - 416 с.
7 Азаренкова, Галина Михайлівна. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва [Текст] : підручник / Г. М. Азаренкова, О. М. Біломістний, І. І. Біломістна. - Київ : УБС НБУ, 2014. - 303 с.
8 Державне регулювання інвестиційного процесу в умовах функціонування ринку цінних паперів [Текст] : монографія / П. О. Куцик [та ін.]. - Львів : Растр-7, 2014. - 296 с.
1 Переорієнтація грошово-кредитної політики за умов трансформаційних змін в економіці Україні [Текст] / Г. І. Башнянин [та ін.]. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 204 с.
9 Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи України [Текст] : монографія / Ун-т банк. справи НБУ (м. Київ). - Київ : УБС НБУ, 2014. - 332 с.
10 Ткаченко, Наталія Володимирівна. Страхування [Текст] : підручник / Н. В. Ткаченко. - Київ : УБС НБУ, 2014. - 572 с.
11 Економіка та управління підприємством: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / І. І. Грибик [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 428 с.
12 Маркетинговий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Крикавський [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 380 с.
13 Ситник, Йосиф Степанович. Теоретико-методологічні засади інтелектуалізації систем менеджменту підприємтсв [Текст] : монографія / Й. С. Ситник. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 248 с.
14 Современное состояние и проблемы развития бизнеса [Текст] : монография / Т. С. Смовженко [та ін.] ; ред. А. Я. Кузнецова. - Киев : УБД НБУ, 2014. - 308 с.
15 Павленчик, Наталя Федорівна. Ринок сільськогосподарської продукції: методологічні та методичні основи формування і функціонування [Текст] : монографія / Н. Ф. Павленчик. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 500 с.
Політика [66]
1 Романюк, Анатолій Семенович. Політичні інститути країн Центрально-Східної Європи: порівняльний аналіз [Текст] : навч. посіб. / А. С. Романюк, В. С. Литвин, Н. В. Панчак-Бялоблоцка ; ред. А. С. Романюк. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 462 с.
2 Донцов, Дмитро Іванович . Вибрані твори [Текст]. У 10 т. Т. 6. Політична аналітика (1933-1939 рр.) / Д. І. Донцов ; упоряд., передм., комент. О. Р. Баган. - Дрогобич ; Львів : Відродження, 2014. - 380 с.
3 Донцов, Дмитро Іванович . Вибрані твори [Текст]. У 10 т. Т. 7. Ідеологічна та історіософська есеїстика (1923-1939 рр.) / Д. І. Донцов ; упоряд., передм., комент. О. Р. Баган. - Дрогобич ; Львів : Відродження, 2014. - 420 с.
4 Лизанчук, Василь Васильович. Завжди пам'ятай: Ти - Українець! [Текст] / В. В. Лизанчук. - Львів : За вільну Україну, 1996. - 254 с.
5 Кучик, Олександр Сергійович. Україна в міжнародних організаціях [Текст] : підручник / О. С. Кучик. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 412 с.
Право. Юридичні науки [67]
1 Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія Юридична [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1 / ред. Б. Щур. - Львів : Камула, 2015. - 344 с.
2 Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя (в контексті співпраці з Європейським Союзом) [Текст] : матеріали IV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Укоопспілка, ЛКА. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 468 с.
3 Люблін, Віталій Давидович. Сучасні підходи та особливості боротьби з контрабандою та порушенням митних правил: теорія і практика [Текст] : монографія / В. Д. Люблін, А. П. Мицак, Н. Я. Сай. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 126 с.
4 Авраменко, Олексій Володимирович. Заходи забезпечення кримінального провадження [Текст] : навч. посіб. / О. В. Авраменко, Р. І. Благута, А. Я. Хитра. - Львів : ЛДУВС, 2014. - 192 с.
Наука [72]
1 Зарубіжні наукові та освітні програми для молодих учених економічних спеціальностей [Текст] / О. Б. Мрихіна [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 228 с.
Освіта. Педагогіка [74]
1 Наукові записки Українського католицького університету [Текст]. Число IV. Серія: Педагогіка. Психологія. вип. 1. - Львів : Вид-во УКУ, 2014. - 334 с.
2 Драч, Магдалина Петрівна. Комп'ютерна система оцінювання рівня знань студентів та моделювання професійної діяльності лікаря ветеринарної медицини [Текст] : навч. посіб. / М. П. Драч, Б. І. Козій. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 94 с.
3 Захарчин, Роман Миронович. Професійно-освітня діяльність вищого навчального закладу на інноваційній основі [Текст] : монографія / Р. М. Захарчин. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 238 с.
4 Соловйов, Валерій Федорович. Допрофесійна підготовка в системі "загальноосвітня школа - професійний ліцей" [Текст] : монографія / В. Ф. Соловйов. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 256 с.
Фізична культура і спорт [75]
1 Дацько, Тарас. Довідник з регбі (започаткування гри в світі, в Російській та Австро-Угорській імперіях, в СРСР та Україні) [Текст] / Т. Дацько. - Львів : БОНА, 2014. - 424 с.
2 Проблеми та перспективи розвитку спортивно-технічних і прикладних видів спорту та екстремальної діяльності [Текст] : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівецька обл., м. Вижниця, 11-12 квіт. 2014 р.) / МОН України, Львів. держ. ун-т фізичної культури. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 180 с.
Засоби масової інформації [76]
1 Збірник праць науково-дослідного інституту пресознавства [Текст]. Вип. 3(21) / НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. ін-т пресознавства. - Львів : [б.в.], 2013. - 616 с.
2 Дубова, Тетяна. Галичина і галичани на сторінках журналу "Кіевская старина" (1882-1906) [Текст] : іст.-бібліограф. дослідж. / Т. М. Дубова. - Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2012. - 274 с.
Охорона пам'ятників природи, історії і культури. Музеєзнавство. Архівознавство [79]
1 Музей-Арсенал [Текст] : путівник / Л. Бреннер , А. Прокіп ; відп. ред. О. Роман. - Львів : Апріорі, 2014. - 44 с.
Мовознавство [81]
1 Булик-Верхола, Софія Зіновіївна. Основи термінознавства [Текст] : навч. посіб. / С. З. Булик-Верхола, Г. В. Наконечна, Ю. В. Теглівець. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 168 с.
2 Купранець, Орест. Походження назви "Русь" в "Хроніці руської землі" Олександра Ґванінуса з 1611 року [Текст] / О. Купранець. - Рим ; Торонто : Basilian Press, 1977. - 296 с.
Фольклор [82]
1 Плачинда, Сергій Петрович. Міфи і легенди Давньої України [Текст] / С. П. Плачинда. - Київ : Стебеляк О.М., 2015. - 304 с.
2 Притчі. Пізнай і зміни себе [Текст] / упоряд., опрац. текстів Д. С. Лафарович. - Львів : Світ, 2015. - 476 с.
Літературознавство [83]
1 Григоренко, Олександр Петрович. Володимир Захар'єв: "... Й до скону буду тільки ним ідти!" [Текст] : з нагоди 50-річного ювілею / О. П. Григоренко. - Хмельницький : Цюпак, 2013. - 128 с.
2 Лепкий, Богдан Сильвестрович. Про життя і твори Тараса Шевченка [Текст] / Б. С. Лепкий ; наук. ред. Р. Гром'як. - Тернопіль : Джура, 2014. - 184 с.
3 Про Миколу Старовойта [Текст] : книга спогадів / Укр. акад. друкарства. - Львів : Вид-во УАД, 2014. - 215 с.
Художня література [84]
1 Лукіан Як писати історію [Текст] / Лукіан ; пер. з давньогрец.: У. Головач, О. Маханець, Н. Різун. - Львів : Вид-во УКУ, 2014. - 88 с.
2 Црнянський, Мілош. Щоденник про Чарноєвича [Текст] / М. Црнянський ; пер. з серб. А. Татаренко. - Львів : Піраміда, 2015. - 96 с.
3 Антонишин, Світлана Володимирівна. Бар'єр [Текст] : поезія / С. В. Антонишин. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 104 с.
4 Броніковська, Тетяна. Пригоди святого Антонія [Текст] / Т. Броніковська, М. Зінько, М. Вонс. - Львів : Скриня, 2013. - 20 с.
5 Василів-Базюк, Любов Йосипівна. Дороги життя [Текст] : іст. роман / Л. Й. Василів-Базюк. - Чернівці : Букрек, 2015. - 832 с.
6 Весняний легіт [Текст] : творчість юних літераторів - переможців та учасників обласного конкурсу 2014 р. / упоряд.: М. Зінько, З. Гладка ; відповід. за випуск І. Бородчук. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 120 с.
7 Вонс, Мирослав. Як звірі у Ноєвому ковчезі подорожували [Текст] / М. Вонс ; худож. Я. Плаксіна. - Львів : Скриня, 2013. - 28 с.
8 Гаврилів, Ігор Омелянович. Могорич [Текст] / О. Гаврилів. - Львів : Сорока Т.Б., [2015]. - 58 с.
9 Горбата, Любов Михайлівна. Я люблю тебе, Україно! [Текст] : зб. віршів 11 / Л. М. Горбата. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 268 с.
10 Гридковець, Людмила. Абетка від ангелика [Текст] / Л. Гридковець ; худож. В. Дзюбак. - Львів : Скриня, 2013. - 36 с.
11 Дорогою незгасної святині. Антологія Бойківського краю [Текст]. Кн. 4 / Всеукр. т-во "Бойківщина ХХІ ст.". - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 312 с.
12 Жадан, Сергій Вікторович. 30 доказів існування Бога (і 29 заперечень) [Текст] : вибр. вірші 1993-2013 / С. В. Жадан. - Київ : Laurus, 2014. - 136 с.
13 Зінько, Мирослава. Правдива історія Різдва [Текст] / М. Зінько, М. Вонс ; худож. І. Буток-Дячук. - Львів : Скриня, 2014. - 16 с.
14 Зінько, Тетяна. Ангелику мій друже [Текст] / Т. Зінько ; худож. І. Буток-Дячук. - Львів : Скриня, 2013. - 16 с.
15 Зінько, Тетяна. Колискові для малят від святих та ангелів [Текст] / Т. Зінько, І. Городецький. - Львів : Скриня, 2014. - 20 с.
16 Зарічна, Любов Миколаївна. Душа скрипаля [Текст] / Л. М. Зарічна. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 144 с.
17 Каморіна-Штих, Віра Андріївна. Росайна [Текст] / В. А. Каморіна-Штих. - Дрогобич : Коло, 2014. - 360 с.
18 Керницький, Іван Степанович. Твори. Мала проза [Текст] / І. Керницький. - Львів : Каменяр, 2013. - 487 с.
19 Кицмей, Володимира Павлівна. Мальви: стежками минулого [Текст] : [спогади] / В. П. Кицмей. - Львів : "Компанія Імперіал Груп", 2015. - 216 с.
20 Кордоба, Богдан. Байка про Бабайка та Ангела [Текст] / Б. Кордоба. - Львів : Скриня, 2013. - 16 с.
21 Коритко, Роман Федорович. Розбрат [Текст] : істор. роман / Р. Ф. Коритко. - Львів : Тріада плюс, 2015. - 408 с.
22 Летіло 40 сорок... Літературні анекдоти про відомих українських письменників, художників, політиків та мистецькі й суспільно-політичні події 20-30-х рр. ХХ ст. [Текст] / упоряд., літ. ред. В. Ґабор. - Львів : Піраміда, 2015. - 170 с.
23 Оборіна, Ангеліна. Щастя по імені Вікторія [Текст] : [поезія] / А. Оборіна. - Львів : БОНА, 2014. - 72 с.
24 Остапчук, Віктор Андрійович. Дихотомія [Текст] : вибр. поезії з різних років / В. А. Остапчук. - Львів : Піраміда, 2015. - 140 с.
25 Пальцун, Володимир Артемович. ... І про замах на тещу [Текст] : смішні оповідки і дивні пригоди / В. А. Пальцун. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 128 с.
26 Рондяк, Альойзія. Хлопчик, що став генералом Божого війська [Текст] / А. Рондяк. - Львів : Скриня, 2013. - 24 с.
27 Сенчишин, Ярина Богданівна. Долина ріки Самбатіон [Текст] : вірші та переклади / Я. Б. Сенчишин. - Львів : Срібне слово, 2014. - 188 с.
28 Сиротич, Наталія. Казки по-новому ІІ. Такі знайомі з дитинства [Текст] / Н. Сиротич. - Львів : Скриня, 2014. - 24 с.
29 Сушинський, Богдан Іванович. Шабля, освячена Римом [Текст] : іст. роман / Б. І. Сушинський. - Одеса : АстроПринт, 2015. - 234 с.
30 Трач, Ігор. Прощаюсь і живу [Текст] : поезії / І. Трач. - Львів : Українські технології, 2014. - 60 с.
31 Трухан, Мирослав Григорович. Проти течії [Текст] : напівдокумент. повість у 2-х т. Т. 1 / М. Г. Трухан. - Львів : Каменяр, 2014. - 655 с.
Мистецтво. Мистецтвознавство [85]
1 Вісник Львівської національної академії мистецтв [Текст]. Вип. 24 / МОН України. ARS LONGA VITA BREVIS. - Львів : ЛНАМ, 2013. - 480 с.
2 Ідак, Юлія Володимирівна. Основи об'ємно-просторової композиції [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Ідак, Т. М. Клименюк, О. Й. Лясковський. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 212 с.
3 Клименюк, Тетяна Михайлівна. Ілюстрований словник архітектурних термінів [Текст] / Т. М. Клименюк, В. І. Проскуряков, Х. І. Ковальчук. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 180 с.
4 Липа, Катерина Анатоліївна. Твердині князів Острозьких: замки, монастирі, храми XIV-XVII століть [Текст] / К. А. Липа. - Київ : Laurus, 2014. - 64 с.
5 Образ Богородиці. Малярство та скульптура з фондів Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Г. Возницького [Образотворче вид.] : альбом-каталог / упоряд. О. Максименко, упоряд. М. Сойко, упоряд., наук. ред. В. С. Александрович. - Львів ; Торонто : [б.в.], 2015. - 140 с.
Релігія [86]
1 Іваняк, Михайло. Вервиця з поясненнями для дітей [Текст] / М. Іваняк ; худож. Н. Токарева. - Львів : Скриня, 2014. - 48 с.
2 Боровський, Володимир Лукич. Під покровом Всевишнього [Текст] : спомини / В. Боровський. - Атланта : Українське Євангельське об-ня, 1983. - 388 с.
3 Ведмеденко, Олег. Іще ніч... [Текст] : відповіді священнослужителя / О. Ведмеденко. - Львів : Піраміда, 2015. - 324 с.
4 Груца, Володимир. Сповідь як духовна терапія [Текст] / В. В. Груца. - Львів : Скриня, 2013. - 60 с.
5 Зозуля, Марта. Моніка Полянська - відповідь на поклик [Текст] / М. Зозуля. - Львів : Скриня, 2013. - 48 с.
6 Мистецтво сповіді. Порадник [Текст] : зб. публікацій / ред. Юзеф Авґустин ТІ ; пер. з пол. Н. Марків. - Львів : Скриня, 2014. - 654 с.
7 Молитовник для християн, що своєю особливою молитовною жертвою докладаються до духовної боротьби за зцілення людей, поневолених недугою пияцтва [Текст] / Підкомісія УГКЦ " За тверезість життя". - Тернопіль : [Скриня], 2012. - 104 с.
8 Молитовник до Матері Божої Неустанної Помочі [Текст] / Монастир Редемптористів. - Львів : Скриня, 2013. - 212 с.
9 Сто жартів із життя редемптористів [Текст] / Монастир Редемптористів. - Львів : Скриня, 2013. - 52 с.
10 Схрейверс, Йосиф. Моя небесна Ненька [Текст] / Й. Схрейверс. - Львів : Скриня, 2013. - 124 с.
11 Царю небесний. Молитва до Святого Духа [Текст] / худож. Х. Рейнарович. - Львів : Скриня, 2013. - 12 с.
12 Чарнецький, Микола Олексійович. 12 каменів духовного життя [Текст] : [повчання] / М. Чарнецький ; упоряд. А. Рондяк ; літ. ред. М. Зінько. - Львів : Скриня, 2014. - 96 с.
13 Батькова рука. Земна й духовна ниви отця Олександра Содомори [Текст] / зібрав і ред. А. Содомора ; упоряд. У. Кришталович. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 300 с.
14 Сліпий, Йосиф Іванович. Спомини [Текст] / Й. І. Сліпий ; ред.: І. Дацько, М. Горяча. - Львів ; Рим : Вид-во УКУ, 2014. - 608 с.
15 Франко, Петро Михайлович. Репресоване духовенство УГКЦ [Текст] / П. М. Франко. - Львів : Фріауф Руслан [друк], 2008. - 576+48 с.
16 Франко, Петро Михайлович. Святець і батько. До 150-річчя від дня народження Слуги Божого Митрополита Андрея графа Шептицького 1865-1944 [Текст] / П. Франко. - Львів : Простір-М [друк], 2014. - 100+104 с.
17 Шлях до святості [Текст] : фотоальбом бл. М. Чарнецького / Монастир Редемптористів. - Львів : Скриня, 2014. - 88 с.
Філософія [87]
1 Ставропігійські філософські студії [Текст] : зб. наук. праць з філософії, психології, мистецтвознавства, культурології, педагогіки та філософії освіти. Вип. 1 / Ун-т "Львівский ставропігіон", Ін-т мистецтв нац. пед. ун-ту ім. М. Драгоманова. - Львів : Ставропігіон, 2008
Психологія [88]
1 Завірюха, Лідія Андріївна. Сторінки життєвих сценаріїв [Текст] : зб. авт. текстів / Л. А. Завірюха. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. - 352 с.
2 Гридковець, Людмила. Долаймо труднощі разом з дитиною. Казкотерапія дитячих проблем [Текст] / Л. Гридковець. - Львів : Скриня, 2013. - 68 с.
Бібліографічні видання [91]
1 Завірюха, Лідія Андріївна. Бібліографічний покажчик друкованих наукових праць та газетних публікацій [Текст] / Л. А. Завірюха. - Київ : Талком, 2013. - 56 с.
2 Кафедра видавничої справи і редагування: 40 років діяльності [Текст] : бібліогр. покажч. / Укр. акад. друкарства. - Львів : Українська академія друкарства, 2007. - 138 с.
3 Праці Національного університету "Львівська політехніка" за 2012 рік [Текст] : бібліогр. покажч. У 2-х ч. Ч. 1 / НУ "Львівська політехніка", Наук.-техн. б-ка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 600 с.
4 Праці Національного університету "Львівська політехніка" за 2012 рік [Текст] : бібліогр. покажч. У 2-х ч. Ч. 2 / НУ "Львівська політехніка", Наук.-техн. б-ка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 601-1003 с.
Періодичні видання. Часописи [95]
1 Лемчатко [Текст] : дит. щорічник. Число №7 / Всеук. т-во "Лемківщина", Фундація дослідження Лемківщини. - Львів : Скриня, 2013. - 32 с.
 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday815
mod_vvisit_counterYesterday755
mod_vvisit_counterThis week3179
mod_vvisit_counterLast week5090
mod_vvisit_counterThis month19070
mod_vvisit_counterLast month32356
mod_vvisit_counterAll days4191148

We have: 17 guests online
Your IP: 44.220.62.183
 , 
Today: лют. 22, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер