Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (вересень 2015 р.)
Вівторок, 06 жовтня 2015, 10:25
Природничі науки в цілому [20]
1 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола. Спеціальності: "Екологія та охорона навколишнього середовища"; "Менеджмент природоохоронної діяльності"; "Екологічний контроль та аудит"; "Економіка довкілля та природних ресурсів"; "Туризмознавство (туристична діяльність)" [Текст] : навч. посіб. для вступ. до НУ "Львівська політехніка" на рівень магістра (спец.) / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Центр тестування та діагностики знань. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 164 с.
2 Прокіп, Андріан Володимирович. Організаційні та еколого-економічні засади використання відновлюваних енергоресурсів [Текст] : монографія / А. В. Прокіп, В. С. Дудюк, Р. Б. Колісник. - Львів : ЗУКЦ, 2015. - 338 с.
Фізико-математичні науки [22]
1 Шувар, Богдан Антонович. Агрегаційно-ітеративні методи розв'язання операторних рівнянь [Текст] : монографія / Б. А. Шувар, А. Ф. Обшта. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 432 с.
Хімічні науки [24]
1 Семенишин, Дарія Іванівна. Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу [Текст] : посібник / Д. І. Семенишин, М. М. Ларук. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 148 с.
Науки про Землю [26]
1 Йонка, Олег. Мандрівки Зернят [Текст] / О. Йонка ; ред. Д. Біда. - Львів : Міські інформаційні системи, 2015. - 48 с.
2 Лозинський В.В. Картографо-топографічний словник-довідник [Текст] / В. В. Лозинський, Ю. М. Андрейчук ; ред. І. П. Ковальчук. - Київ : НУБіП України ; Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 256 с.
3 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут геодезії. Спеціальності: "Геодезія"; "Фотограмметрія та дистанційне зондування"; "Землеустрій та кадастр"; "Геоінформаційні системи і технології"; "Космічний моніторинг землі"; "Картографія"; "Оцінка землі та нерухомого майна" [Текст] : навч. посіб. для вступ. до НУ "Львівська політехніка" на рівень магістра (спец.) / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Центр тестування та діагностики знань. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 252 с.
4 Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва [Текст] : зб. наук. праць Захід. геодез. т-ва УТГК. Вип. І (29), 2015 / Західне геодезичне товариство УТГК, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 190 с.
Техніка і технічні науки в цілому [30]
1 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут комп'ютерних технологій, автоматики і метрології. Спеціальності: "Метрологія та вимірювальна техніка"; "Якість, стандартизація та сертифікація"; "Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки"; "Безпека інформаційних і комунікаційних систем"; "Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації"; "Управління інформаційною безпекою"; "Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції" [Текст] : навч. посіб. для вступ. до НУ "Львівська політехніка" на рівень магістра (спец.). Кн. 2 / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Центр тестування та діагностики знань. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 204 с.
Енергетика [31]
1 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут енергетики та систем керування. Спеціальності: "Електричні станції"; "Електричні системи і мережі"; "Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)"; "Енергетичний менеджмент"; "Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії"; "Автоматизоване управліня технологічними процесами" [Текст] : навч. посіб. для вступ до НУ "Львівська політехніка" на рівень магістра (спец.). Кн. 2 / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Центр тестування та діагностики знань. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 244 с.
2 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут енергетики та систем керування. Спеціальності: "Теплоенергетика"; "Теплові електричні станції"; "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод"; "Електропобутова техніка"; "Електричні машини і апарати"; "Електротехнічні системи і комплекси транспортних засобів" [Текст] : навч. посіб. для вступ. до НУ "Львівська політехніка" на рівень магістра (спец.). Кн. 1 / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Центр тестування та діагностики знань. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 200 с.
Енергетика [31]
1 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут енергетики та систем керування. Спеціальності: "Електричні станції"; "Електричні системи і мережі"; "Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)"; "Енергетичний менеджмент"; "Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії"; "Автоматизоване управліня технологічними процесами" [Текст] : навч. посіб. для вступ до НУ "Львівська політехніка" на рівень магістра (спец.). Кн. 2 / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Центр тестування та діагностики знань. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 244 с.
2 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут енергетики та систем керування. Спеціальності: "Теплоенергетика"; "Теплові електричні станції"; "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод"; "Електропобутова техніка"; "Електричні машини і апарати"; "Електротехнічні системи і комплекси транспортних засобів" [Текст] : навч. посіб. для вступ. до НУ "Львівська політехніка" на рівень магістра (спец.). Кн. 1 / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Центр тестування та діагностики знань. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 200 с.
Радіоелектроніка. Обчислювальна техніка [32]
1 Єрохов, Валерій Юрійович. Альтернативна енергетика з використанням сонячних елементів [Текст] : [монографія] / В. Ю. Єрохов. - Львів : СПОЛОМ, 2015. - 120 с.
Гірнича справа [33]
1 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки. Спеціальності: "Радіоелектронні апарати та засоби"; "Біотехнічні та медичні апарати і системи"; "Технології та засоби телекомунікацій"; "Лазерна та оптоелектронна техніка"; "Інформаційні мережі зв'язку"; "Телекомунікаційні системи та мережі" [Текст] : навч. посіб. для вступ. до НУ "Львівська політехніка" на рівень магістра (спец.). Кн. 2 / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Центр тестування та діагностики знань. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 260 с.
2 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки. Спеціальності: "Радіотехніка"; "Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси"; "Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення"; " Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої"; "Електронні прилади та пристрої"; "Фізична та біомедична електроніка" [Текст] : навч. посіб. для вступ. до НУ "Львівська політехніка" на рівень магістра (спец.). Кн. 1 / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Центр тестування та діагностики знань. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 196 с.
3 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій. Спеціальності: "Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)"; "Системи і методи прийняття рішень"; "Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв"; "Управління проектами (Управління ІТ-проектами)"; "Системи штучного інтелекту" [Текст] : навч. посіб. для вступ. до НУ "Львівська політехніка" на рівень магістра (спец.). Кн. 1 / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Центр тестування та діагностики знань. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 200 с.
4 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут комп'ютерних технологій, автоматики і метрології. Спеціальності: "Прилади і системи точної механіки"; "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика"; "Комп'ютерні системи та мережі"; "Системне програмування"; "Спеціалізовані комп'ютерні системи"; "Комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами (автомобільний транспорт)"; "Інформаційні технології в приладобудуванні" [Текст] : навч. посіб. для вступ. до НУ "Львівська політехніка" на рівень магістра (спец.). Кн. 1 / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Центр тестування та діагностики знань. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 172 с.
5 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій. Спеціальності: "Інформаційні технології проектування"; "Програмне забезпечення систем"; "Прикладна лінгвістика для студ. з вивченням основної (першої) іноземної мови - англійської, другої іноземної мови - німецької"; "Прикладна лінгвістика для студ. з вивченням основної (першої) іноземної мови - англійської, другої іноземної мови - японської"; "Системне проектування"; "Інженерія програмного забезпечення" [Текст] : навч. посіб. для вступ. до НУ "Львівська політехніка" на рівень магістра (спец.). Кн. 2 / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Центр тестування та діагностики знань. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 188 с.
Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування [34]
1 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут інженерної механіки та транспорту. Спеціальності: "Технологія машинобудування"; "Роботомеханічні системи та комплекси"; "Обладнання електронної промисловості"; "Обладнання переробних і харчових виробництв"; "Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування"; "Машини і технології пакування"; "Інженерія логістичних систем" [Текст] : навч. посіб. для вступ. до НУ "Львівська політехніка" на рівень магістра (спец.). Кн. 2 / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Центр тестування та діагностики знань. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 228 с.
Хімічна технологія. Хімічні виробництва [35]
1 Бочков, В'ячеслав Михайлович. Обладнання автоматизованого виробництва [Текст] : підручник / В. М. Бочков, Р. І. Сілін. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 404 с.
Харчові виробництва [36]
1 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут хімії та хімічних технологій. Спеціальності: "Хімічні технології органічних речовин"; "Хімічні технології неорганічних речовин"; "Технічна електрохімія"; "Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів" [Текст] : навч. посіб. для вступ. до НУ "Львівська політехніка" на рівень магістра (спец.). Кн. 1 / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Центр тестування та діагностики знань. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 176 с.
2 Пиш'єв, Сергій Вікторович. Сучасні технології "чистого" вугілля [Текст] : монографія / С. В. Пиш'єв, М. М. Братичак. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 180 с.
3 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут хімії та хімічних технологій. Спеціальності: "Фармацевтична біотехнологія"; "Технології фармацевтичних препаратів"; "Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів"; "Процеси обладнання хімічних виробництв" [Текст] : навч. посіб. для вступ. до НУ "Львівська політехніка" на рівень магістра (спец.). Кн. 3 / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Центр тестування та діагностики знань. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 176 с.
4 Матеріали біомедичного призначення на основі (ко)полімерів полівінілпіролідону [Текст] : монографія / О. В. Суберляк [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 244 с.
5 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут хімії та хімічих технологій. Спеціальності: "Хімічні технології високомолекулярних сполук"; "Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів"; "Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів"; "Технології продуктів бродіння і виноробства" [Текст] : навч. посіб. для вступ. до НУ "Львівська політехніка" на рівень магістра (спец.). Кн. 2 / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Центр тестування та діагностики знань. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 152 с.
6 Суберляк, Олег Володимирович. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів [Текст] : підручник / О. В. Суберляк, П. І. Баштаник . - Львів : Растр-7, 2015. - 456 с.
Будівництво [38]
1 Кінаш, Роман Іванович. Архітектурні конструкції виробничих будівель [Текст] : навч. посіб. / Р. І. Кінаш, Д. Г. Гладишев . - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 288 с.
2 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут будівництва та інженерії довкілля. Спеціальності: "Промислове і цивільне будівництво"; "Міське будівництво та господарство"; "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів"; "Мости і транспортні тунелі"; "Пожежна безпека" [Текст] : навч. посіб. для вступ до НУ "Львівська політехніка" на рівень магістра (спец.). Кн. 1 / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Центр тестування та діагностики знань. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 192 с.
3 Волосецький, Богдан Іванович. Інженерна геодезія. Геодезичні роботи для проектування і будівництва водогосподарських та гідротехнічних споруд [Текст] : навч. посіб. / Б. І. Волосецький. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 208 с.
Транспорт [39]
1 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут інженерної механіки та транспорту. Спеціальності: "Колісні та гусеничні транспортні засоби"; "Автомобілі та автомобільне господарство"; "Організація і регулювання дорожнього руху"; "Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)" [Текст] : навч. посіб. для вступ. до НУ "Львівська політехніка" на рівень магістра (спец.). Кн. 3 / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Центр тестування та діагностики знань. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 204 с.
2 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут будівництва та інженерії довкілля. Спеціальності: "Автомобільні дороги і аеродроми"; "Теплогазопостачання і вентиляція"; "Водопостачання та водовідведення"; "Водогосподарське та природоохоронне будівництво" [Текст] : навч. посіб. для вступ до НУ "Львівська політехніка" на рівень магістра (спец.). Кн. 2 / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Центр тестування та діагностики знань. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 192 с.
Спеціальне рослинництво [42]
1 Шляхта, Янош Миґальович. Топіарне мистецтво та живоплоти [Текст] : навч. посіб. / Я. М. Шляхта. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 120 с.
2 Петруска, Магложата. Пародонтально-имплантологическая пластическая хирургия [Текст] : монография / М. Петруска, Я. Петруски ; науч. ред. М. М. Угрин. - Львов : ГалДент, 2015. - 276 с.
3 Фунато Акияши 4D имплантологическое лечение: эстетические аспекты работы с мягкими тканями [Текст] / Фунато Акияши, Ишикава Томохиро ; науч. ред. М. М. Угрин. - Львов : ГалДент, 2015. - 212 с.
Суспільні науки [60]
1 Марченко О.М. Теорія організації [Текст] : навч. посіб. / О. М. Марченко, Л. М. Томаневич. - Львів : ЛДУВС, 2015. - 360 с.
Історичні науки [63]
1 Филонова, Светлана. Катынские медитации [Текст] : эссе и очерки разных лет / С. Филонова. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. - 184 с.
2 Коженьовський, Маріуш. За Золотими ворітьми. Суспільно-культурна діяльність поляків у Києві в 1905-1920 роках [Текст] / М. Коженьовський ; пер. А, Павлишин. - Київ : Дух і літера, 2015. - 664 с.
3 Берест, Роман. Історія України: туристичні аспекти [Текст] : конспект лекцій для студ ВНЗ туристич. профілю / Р. Берест, Г. Козак. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2014. - 336 с.
4 Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика [Текст] : зб. статей. Вип. 20 / НАН України, Ін-т історії України. - Львів : Растр-7, 2015. - 418 с.
5 Українська біографістика [Текст] : зб. наук. праць ін-ту біографічних дослідж. Вип. 11 / НБУ ім. В. І. Вернадського, НАН України. - Київ : НБУВ, 2014. - 416 с.
Економіка [65]
1 Менеджмент: графічна і таблична візуалізація [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 208 с.
2 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут економіки і менеджменту. Спеціальності: "Маркетинг"; "Логістика"; "Управління інноваційною діяльністю"; "Менеджмент інноваційної діяльності" [Текст] : навч. посіб. для вступ. до НУ "Львівська політехніка" на рівень магістра (спец.). Кн. 3 / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Центр тестування та діагностики знань. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 108 с.
3 Економічні системи [Текст] : монографія. Т. 5 / ред. Г. І. Башнянин. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 430 с.
4 Руденко, Микола Данилович. Енерґія проґресу. Ґносис і сучасність [Текст] : метафіз. поема, публіцистика, поема / М. Д. Руденко. - Київ : Журналіст України, 2008. - 716 с.
5 Лозовицький, Сергій Павлович. Внутрішній аудит: теоретичні основи, організація та методика [Текст] : навч. посіб. / С. П. Лозовицький. - Львів : Растр-7, 2015. - 340 с.
6 Міжнародний фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 190 с.
7 Приймак, Василь Іванович. Управління ефективністю моніторингу банківської системи України [Текст] : монографія / В. І. Приймак, С. М. Лобозинська, П. В. Приймак. - Львів : Растр-7, 2015. - 402 с.
8 Ясинська, Надія Альбертівна. Інституційна інфраструктура особистих фінансів: антикризовий аспект [Текст] : монографія / Н. А. Ясинська. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 494 с.
9 Шпак, Нестор Омелянович. Економічна стабільність суб'єктів господарювання в умовах хаотичного розвитку національної економіки України [Текст] : монографія / Н. О. Шпак, О. В. Пирог, М. І. Романишин. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 288 с.
10 Діагностика та розвиток інноваційної складової технологічних процесів: економічні важелі та полівекторний аспект [Текст] : монографія / О. Є. Кузьмін [та ін.]. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2014. - 278 с.
11 Крикавський, Євген Васильович. Матеріальні потоки у логістиці промислового підприємства [Текст] : монографія / Є. В. Крикавський, Н. М. Васильців, В. А. Фалович. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 252 с.
12 Подольчак, Назар Юрійович. Менеджмент українських конфліктів у діяльності машинобудівних підприємств [Текст] : монографія / Н. Ю. Подольчак, Г. Р. Ковальчук. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 192 с.
13 Коваль, Людмила Миколаївна. Ринки економічних ресурсів в аграрній сфері економіки: потенціал, реформи, перспективи [Текст] : монографія / Л. М. Коваль. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 312 с.
14 Притула, Христина. соціально-економічний розвиток сільських територій: регіональний вимір [Текст] : монографія / Х. Притула. - Львів : ДУ "ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України", 2015. - 355 с.
15 Митна справа [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 232 с.
Політика [66]
1 Міжнародна економіка: теоретичні та прикладні аспекти [Текст] : навч. посіб. з дисципліни "Міжнародна економіка" (для студ. напрям. 6.030503 "Міжнар. економ" всіх форм навч.) / А. О. Босак [та ін.]. - Львів : Міські інформаційні системи, 2015. - 246 с.
2 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут економіки і менеджменту. Спеціальності: "Міжнародна економіка"; "Фінанси і кредит"; "Облік і аудит"; "Економіка підприємства" [Текст] : навч. посіб. для вступ до НУ "Львівська політехніка" на рівень магістра (спец.). Кн. 1 / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Центр тестування та діагностики знань. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 200 с.
3 Ивлева, Виктория. Мандрівка, или Путешествие фейсбучного червя по Украине [Текст] : книга-альбом / В. Ивлева. - Київ : Дух і літера, 2014. - 120 с.
Право. Юридичні науки [67]
1 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 807. Юридичні науки / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 256 с.
2 Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія Юридична [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2 / ред. Б. Щур. - Львів : Камула, 2015. - 460 с.
3 Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. Вип. 8/2015. - Київ : Українська правова інформація, 2015. - 1 ел. опт. диск
4 Ідея порівняльного міжнародного права: pro et contra [Текст] : зб. наук. праць на честь іноземного члена НАН України та НАПрН України Уїльяма Елліотта Батлера / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. акад. правових наук України, Київський регіон. центр, Ун-т штату Пенсільванія, Укр. асоц. порівняльного правознавства. - Київ ; Львів : Ліга-Прес, 2015. - 536 с.
5 Філософія порівняльного правознавства [Текст] : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. акад. правових наук України, Київський регіон. центр. - Київ ; Львів : Ліга-Прес, 2015. - 540 с.
6 Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 42 / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. - 316 с.
7 Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2/2014. Серія економічна / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. - Львів : ЛДУВС, 2014. - 408 с.
8 Гладун, Зиновій Степанович. Адміністративно- правове регулювання охорони здоров'я населення в Україні [Текст] : монографія / З. С. Гладун. - Київ : Юрінком Інтер, 2007. - 720 с.
9 Коханюк, Тетяна Сергіївна. Системне тлумачення кримінального закону [Текст] : монографія / Т. С. Коханюк. - Львів : ЛДУВС, 2015. - 264 с.
10 Красницький, Іван Васильович. Відповідальність за замах на злочин за кримінальним правом України [Текст] : монографія / І. В. Красницький, Л. С. Щутяк. - Львів : ЛДУВС, 2015. - 224 с.
11 Моисеев С.В. Философия прав человека [Текст] : учеб.-метод. пособ. / С. В. Моисеев, Н. И. Сатохина, Ю. С. Разметаева. - Львов : Галицька видавнича спілка, 2014. - 40 с.
12 Смолин, Григорій Васильович. Господарське право України. Особлива частина [Текст] : підручник / Г. В. Смолин. - Львів : ЛДУВС, 2014. - 592 с.
13 Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1/2015. Серія юридична / ред.: В. В. Середа, В. К. Грищук, О. М. Балинська. - Львів : ЛДУВС, 2015. - 472 с.
Військова справа. Військова наука [68]
1 Захаров, Василь Павлович. Біометричні технології в ХХІ столітті та їх використання правоохоронними органами [Текст] : посібник / В. П. Захаров, В. І. Рудешко. - Львів : ЛДУВС, 2015. - 492 с.
2 Криміналістична техніка: визначення та ілюстрації [Текст] : навч. наоч. посіб. / В. М. Бараняк [та ін.] ; ред. В. Л. Ортинський. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 142 с.
3 Особливості розслідування окремих видів злочинів [Текст] : зб. метод. рек. / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. - Львів : ЛДУВС, 2015. - 692 с.
Культура [71]
1 Інформація, комунікація, суспільство 2015 [Текст] : матер. 4-ї Міжнар. наук. конф. ІКС-2015. Україна, Львів-Славське, 20-23-травня 2015 / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Каф. соц. комунікацій та інформ. діяльності. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 266 с.
Освіта. Педагогіка [74]
1 Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи [Текст] : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28-30 травня 2015 року, Львів / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 266 с.
2 Пошуки та знахідки [Текст] : тези перемож. ІІ етару Всеукр. конкурсу-захисту наук.-дослід. робіт учнів - членів район. та міськ. наук. т-в, комунал. закладу Львів. обл. ради "Львів. обл. Мала акад. наук. учнів. молоді" 7, 13-15, 21 лютого 2015 року / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації, Комунальний заклад Львів. обл. ради "Львів. обл. Мала акад. наук учнів. молоді". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 92 с.
3 Подольчак, Назар Юрійович. Розвиток вищих навчальних закладів [Текст] : монографія / Н. Ю. Подольчак, В. Я. Гаврилюк. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 184 с.
Фізична культура і спорт [75]
1 Берест, Роман. Туристичне краєзнавство [Текст] : текст лекцій для студ. ВНЗ туристич. профілю / Р. Берест, Л. Безручко. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. - 312 с.
2 Назаркевич, Юрій. Гра триває [Текст] / Ю. Назаркевич, О. Козинкевич. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. - 96 с.
Бібліотечна робота [78]
1 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут гуманітарних та соціальних наук. Спеціальності: "Документознавство та інформаційна діяльність", "Соціальна робота", "Соціологія", "Консолідована інформація", "Міжнародні відносини" [Текст] : навч. посіб. для вступ. до НУ "Львівська політехніка" на рівень магістра (спец.) / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Центр тестування та діагностики знань. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 220 с.
2 Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития [Текст] : науч.-практ. и теорет. сб. Вип. 12 / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського. - Киев : [НБУВ], 2014. - 340 с.
3 Краєзнавча діяльність публічних бібліотек [Текст] : посібник / М-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України. - Київ : [б.в.], 2008. - 43 с.
4 Мистецтво спілкування [Текст] / М-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України. - Київ : [б.в.], 2008. - 55 с.
5 На життя і смерть... З історії Української військової організації [Текст] : посібник / упоряд.: Л. С. Рудик , Т. Семенів, Г. В. Москович ; наук. ред. І. І. Сварник. - Львів : ЛОУНБ, 2015. - 29 с.
6 Піонерка українського фемінізму [Текст] : пам'ятка користувачеві до 160-річчя від дня народж. Наталії Корбинської / упоряд. О. Горак ; ред. С. Стадник ; наук. ред. І. І. Сварник. - Львів : ЛОУНБ, 2015. - 11 с.
7 Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археогр. дослідж. унікальних архів. та бібл. фондів. Вип. 18 / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : НБУВ, 2014. - 651 с.
8 Соціологічні дослідження в бібліотеках [Текст] : інформ.-аналіт. бюлетень. Вип. 38 / М-во культури України, НПБ України. - Київ : [б.в.], 2011. - 40 с.
9 Соціологічні дослідження в бібліотеках [Текст] : інформ.-аналіт. бюлетень. Вип. 39 / М-во культури України, НПБ України. - Київ : [б.в.], 2011. - 32 с.
10 Унікальна постать українського політикуму [Текст] : пам'ятка користувачеві до 85-річчя від дня народж. Михайла Гориня / упоряд.: Л. С. Рудик , Г. В. Москович. - Львів : ЛОУНБ, 2015. - 11 с.
11 Білий птах української ночі [Текст] : посіб. до 60-річчя від дня народж. Ігоря Білозіра / упоряд.: Н. В. Письменна, М. Особа. - Львів : ЛОУНБ, 2015. - 38 с.
12 У розвитку села - майбутнє нашої держави [Текст] : дайджест. Вип. 12. Аграрний сектор економіки України в умовах євроінтеграції / упоряд. О. Лєтунова. - Львів : ЛОУНБ, 2015. - 20 с.
Охорона пам'ятників природи, історії і культури. Музеєзнавство. Архівознавство [79]
1 Будуймо Європу в Україні [Текст] : дайджест. Вип. 3 / ЛОУНБ, Центр європ. інформації. - Львів : [б.в.], 2015. - 34 с.
2 Національні інформаційні ресурси як інтегративний чинник вітчизняного соціокультурного середовища [Текст] : [монографія] / О. С. Онищенко [та ін.]. - Київ : [б.в.], 2014. - 296 с.
3 Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі [Текст] : [монографія] / О. С. Онищенко [та ін.]. - Київ : [б.в.], 2014. - 218 с.
4 Пальчук, Валентина. Бібліотеки в інформаційно-аналітичномузабезпеченні органів державної влади [Текст] : монографія / В. Пальчук. - Київ : НБУВ, 2014. - 280 с.
Мовознавство [81]
1 Збірник тестових завдань з англійської мови за професійним спрямуванням [Текст] : навч. посіб. для вступ. до НУ "Львівська політехніка" на рівень магістра / НУ "Львівська політехніка", Центр тестування та діагностики знань. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 439 с.
2 Людина. Комп'ютер. Комунікація [Текст] : зб. наук. праць / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Ін-т комп'ютерних наук та інформаційних технологій, Каф. прикладної лінгвістики. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 242 с.
3 Фаріон, Ірина Дмитрівна. Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у XIV-XVII століттях: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива [Текст] : монографія / І. Д. Фаріон. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 654 с.
Літературознавство [83]
1 Єрмоленко, Володимир. Далекі близькі [Текст] : есеї з філософ. та л-ри / В. Єрмоленко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 300 с.
2 Віконська, Дарія. Ars longa... Літературознавство. Мистецтвознавство. Культурологія [Текст] : есеї / Д. Віконська ; упоряд. Н. Поліщук. - Львів : Піраміда, 2015. - 352 с.
3 Стус, Дмитро Васильович. Василь Стут: життя як творчість [Текст] / Д. В. Стус. - Київ : Дух і літера, 2015. - 384 с.
Художня література [84]
1 Скоттон, Роб. Баранчик Рассел [Текст] / Р. Скоттон ; пер. К. Міхаліцина. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 32 с.
2 Іваничук, Роман Іванович. Словом і вогнем [Текст] : літ.-політ. записки. Триптих / Р. І. Іваничук. - Львів : Піраміда, 2015. - 188 с.
3 Весло слова: Vерсія 2.0 [Текст] : збірка текстів / упоряд. Р. Трифонов. - Харків : [б.в.], 2003. - 80 с.
4 Гаврилів, Орест. Гра зі смертю... [Текст] / О. Гаврилів ; ред. А. Р. Торський. - Львів : Сорока Т.Б., 2015. - 36 с.
5 Жовна, Олександр. Солодка ілюзія життя [Текст] : повісті / О. Жовна. - Львів : Піраміда, 2015. - 188 с.
6 Кротюк, Оксана. От би мені коника [Текст] / О. Кротюк ; худож. Б. Поліщук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 36 с.
7 Любава, Олеся. Своєрідна абетка [Текст] : новела / О. Любава. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 64 с.
8 Мазій, Роман Михайлович. Крізь призму часу [Текст] : поезії / Р. М. Мазій. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 120 с.
9 Метзгер, Надя. Укулеле [Текст] / Н. Метзгер ; пер. Н. Панів ; ред. Г. Назарук. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. - 340 с.
10 Мотринец, Иван Михайлович. Человек шагает по земле [Текст] : феер. сага : роман. Человек шагает по земле : феерич. сага; роман. Кн. 1. Хмурое утро / И. М. Мотринец. - Львів : Піраміда, 2015. - 438 с.
11 Помірча, Марія Павлівна. Розгойдані дзвони: двокнижжя. Мелодія [Текст] : поезія / М. П. Помірча. - Львів : Каменяр, 2015. - 115 с.
12 Помірча, Марія Павлівна. Розгойдані дзвони: двокнижжя. Набат [Текст] : поезія / М. П. Помірча. - Львів : Каменяр, 2015. - 74 с.
13 Радковець, Петро. Таємниці львівських левів [Текст] / П. Радковець, І. Радковець ; худож. І. Ключковська. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 48 с.
14 Трухан, Мирослав Григорович. Проти течії [Текст] : напівдокумент. повість у 2-х т. Т. 2 / М. Г. Трухан. - Львів : Каменяр, 2015. - 697 с.
15 Федько, Василь Іванович. З голосу предків [Текст] : поезії / В. І. Федько. - Львів : СПОЛОМ, 2007. - 96 с.
Мистецтво. Мистецтвознавство [85]
1 Новоженець, Галина Павлівна. Образотворче мистецтво української діаспори 1940-1970 років: поліваріантність художнього досвіду [Текст] / Г. П. Новоженець. - Львів : Кальварія, 2015. - 280 с.
2 Креативний урбанізм: до століття містобудівної освіти у Львівській політехніці [Текст] : монографія / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 794 с.
3 Романюк, Павло. Свій храм. Архітектор Василь Каменщик на тлі історії та нашої доби [Текст] / П. Романюк. - Львів : Піраміда, 2015. - 280 с.
Релігія [86]
1 Галік, Томаш. Європа між секуляризмом і християнством [Текст] / Т. Галік ; пер.: Н. Лобур, Л. Федик. - Львів : Літопис, 2014. - 48 с.
2 Галік, Томаш. Ніч сповідника. Парадокси малої віри у постоптимістичну епоху [Текст] / Т. Галік ; пер. з чес.: Н. Лобур, Л. Федик. - Жовква : Місіонер, 2010. - 288 с.
3 Житія святих, укладені на Святі Горі Афон. Синаксар [Текст]. Т. 1. Січень / Фонд пам'яті Блаж. Митрополита Володимира. - Київ : Дух і літера, 2014. - 688 с.
4 Номоканон в додаток до Великого требника [Текст] : навч. посіб. / уклад., пер. з староцерковнослов'ян. С. В. Місевич. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2014. - 196 с.
Психологія [88]
1 Луцишин, Галина Іванівна. Конфліктологія та теорія переговорів [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Луцишин. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 200 с.
2 Прикладна психологія у правоохоронній діяльності [Текст] : конспект лекцій для курсантів, студ. та слух. / С. С. Гнатюк [та ін.]. - Львів : ЛДУВС, 2015. - 404 с.
Бібліографічні видання [91]
1 Бібліотечна справа і бібліотекознавство України (2006-2010) [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. парламент. б-ка України. - Київ : [б.в.], 2014. - 272 с.
2 Видавнича палітра краю. ОУНБ [Текст] : бібліогр. покажч. Вип. 1. - Львів : ЛОУНБ, 2015. - 48 с.
3 Газети України 1917-1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Текст] : наук. каталог / НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2014. - 436 с.
4 Львівщина: літопис краю [Текст] : краєзнавчий інформ. покажч. л-ри ІІ півріччя 2011 р. / уклад.: Л. М. Працьовита, Л. А. Іванова ; ред.: О. Букавіна, Д. Дигас ; відп. за вип. І. І. Сварник. - Львів : ЛОУНБ, 2015. - 180 с.
5 Праці Національного університету "Львівська політехніка" за 2013 рік [Текст] : бібліогр. покаж. У 2-х ч. Ч. 1 / НУ "Львівська політехніка", Наук.-техн. б-ка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 656 с.
6 Праці Національного університету "Львівська політехніка" за 2013 рік [Текст] : бібліогр. покаж. У 2-х ч. Ч. 2 / НУ "Львівська політехніка", Наук.-техн. б-ка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 657-1108 с.
7 Стефанія Павлишин у своїх працях і висловах сучасників [Текст] / упоряд.: М. О. Кривенко, Н. В. Письменна ; ред. Р. Мисько-Пасічник. - Львів : Растр-7, 2015. - 316 с.
Довідкові видання [92]
1 Львівщина в 2015 році. Знаменні і пам'ятні дати краю [Текст] : календар / упоряд. І. П. Зінченко ; ред. Д. Дигас ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. - Львів : ЛОУНБ, 2015. - 63 с.
 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday751
mod_vvisit_counterYesterday755
mod_vvisit_counterThis week3115
mod_vvisit_counterLast week5090
mod_vvisit_counterThis month19006
mod_vvisit_counterLast month32356
mod_vvisit_counterAll days4191084

We have: 21 guests online
Your IP: 44.220.62.183
 , 
Today: лют. 22, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер