Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (грудень 2015 р.)
Середа, 13 січня 2016, 11:08
Фізико-математичні науки [22]
1 Лопушанський , Ярослав Йосипович. Оптичні явища [Текст] : зб. задач, запитань і відповідей / Я. Й. Лопушанський . - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 240 с.
2 Фізика і енергетика [Текст] : навч. посіб. / І. Р. Зачек [та ін.]. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 368 с.
3 Шевчук, Олег Михайлович. Органічні та гібридні нано- і мікроструктури на основі багатофункціональних олігометрів і полімерів [Рукопис] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. доктора хім. наук: 02.00.06 - Хімія високомолекулярних сполук / О. М. Шевчук. - 2015. - 40 с.
Гірнича справа [33]
1 Моделі, методи та засоби аналізу надійності програмних систем [Текст] : монографія / В. С. Яковина [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 220 с.
Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка [37]
1 Караванська, Оксана. Стильна книжка для панянки [Текст] / О. Караванська ; худож. оформлення Г. Стефурак. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 144 с.
Транспорт [39]
1 Кархут, Ігор Іванович. Проектування та будівництво в районах з підвищеною сейсмічною активністю [Текст] : навч. посіб. / І. І. Кархут. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 216 с.
Клінічна медицина [53]
1 Бобкова, Людмила Станіславівна. Синтез, властивості та взаємозв'язок "структура - активність" в ряду похідних піридину та його аналогів [Рукопис] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора фармацевтичних наук: 15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія / Л. С. Бобкова2015. - 44 с.
Суспільні науки [60]
1 Книш, Мирослава Михайлівна. Глобальні проблеми людства [Текст] : навч. посіб. / М. М. Книш, Л. І. Котик. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. - 330 с.
2 Білецький, Мирослав Іванович. Соціальна географія [Текст] : навч. посіб. / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. - Львів : Простір-М, 2015. - 468 с.
3 Баровська, Анастасія Валеріївна. Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід країн Європи [Текст] : аналіт. доп. / А. В. Баровська. - Київ : НІСД, 2014. - 72 с.
4 Гуменюк, Людмила Йосипівна. Соціальна конфліктологія [Текст] : підручник / Л. Й. Гуменюк. - Львів : ЛДУВС, 2015. - 564 с.
5 Перспективи виходу України на ринки висхідних країн [Текст] : аналіт. доп. / К. Маркевич, В. Сіденко, В. Юрчишин. - Київ : Заповіт, 2015. - 116 с.
6 Розвиток громадянського суспільства в Україні [Текст] : аналіт. доп. / В. М. Яблонський [та ін.]. - Київ : НІСД, 2015. - 60 с.
7 Сенюра, Оксана Володимирівна. Соціальна мобільність у просторі великого міста [Текст] : монографія / О. В. Сенюра. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 216 с.
Історичні науки [63]
1 Баган, Олег Романович. Націоналізм і націоналістичний рух: історія та ідеї [Текст] / О. Баган. - Львів : Піраміда, 2015. - 252 с.
2 Градова, Анна. Гетьмани України. Історії про славу, мудрість і відвагу [Текст] / А. Градова. - Харків : Віват ; Харків : Аргумент принт, 2015. - 352 с.
3 Грушевський, Михайло Сергійович. Повороту не буде! [Текст] : соціально-політ. праці 1917-1918 рр. / М. С. Грушевський. - Харьків : Савчук О.О., 2015. - 480 с.
4 Коляда, Ігор Анатолійович. Пилип Орлик [Текст] / І. А. Коляда, С. Ю. Коляда, О. Ю. Кирієнко. - Харків : Фоліо, 2015. - 121 с.
5 Мельник, Ігор Володимирович. Львівський новий світ та південні околиці Королівського столичного міста Галичини від Святого Юра до Наварії [Текст] : урбан. есе / І. В. Мельник. - Львів : Центр Європи, 2014. - 288 с.
6 Пасіцька, Оксана Ігорівна. Львів і львів'яни: український соціум та промисел (20-30-ті роки ХХ століття) [Текст] : монографія / О. І. Пасіцька ; наук. ред. І. Патер. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2014. - 400 с.
7 Саламаха, Володимир. У німецьких казармах і московських казематах гартувалася молодість наша [Текст] / В. Саламаха, Б. Саламаха ; відп. ред. С. Трохимчук. - Львів : Ліга-Прес, 2012. - 140 с.
8 Сергійчук, Володимир Іванович. "Українізація Росії. Політичне ошуканство українців російською більшовицькою владою в 1923-1932 роках [Текст] / В. І. Сергійчук. - Київ : Укр. видавнича спілка, 2000. - 336 с.
9 Шаг, Роман. Історія Держави Української [Текст] / Р. Шаг ; наук. ред. С. Коваленко. - Київ : [б. в.], 2014. - 136 с.
10 Капранов, Віталій. Веселих свят! [Текст] / В. Капранов, Д. Капранов ; наук. ред., упоряд. Я. Музиченко, наук. ред., упоряд. Я. Левчук, худож. Костенко, худож. О. Льовіна, худож. О. Кузнєцова. - Київ : Зелений пес ; Київ : Гамазин, 2014. - 104 с.
11 Лукашенко, Тетяна. Українські обереги своїми руками [Текст] / Т. Лукашенко. - Харків : Аргумент принт ; Харків : Віват, 2015. - 224 с.
12 Тарасова, Ольга Олександрівна. Таємничий світ ляльки-мотанки [Текст] / О. О. Тарасова ; ред. А. Мнишенко. - Київ : Либідь, 2015. - 200 с.
Економіка [65]
1 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 3 (113). Економіка та управління національним господарством / ДУ "І-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України". - Львів : ІРД НАН України, 2015. - 112 с.
2 Вознюк, Микола Андрійович. Регіональна інвестиційна політика енергозбереження [Текст] : монографія / М. А. Вознюк. - Львів : Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього, 2015. - 416 с.
3 Кондра, Ольга Романівна. Організаційно-економічні основи формування та розвитку регіонального продовольчого ринку [Рукопис] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. економ. наук: 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / О. Р. Кондра2015. - 20 с.
4 Львівська суспільно-географічна школа: історія, теорія, укарїнознавчі студії [Текст] : матеріали всеукр. наук. конф. з участю закордон. учених, присвяч. 70-річчю кафедри економ. і соціал. географії ЛНУ ім. І. Франка (м. Львів, 19-20 лист. 2015 р.) / МОН України, ЛНУ ім. І. Франка, НТШ. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. - 484 с.
5 Мікула , Надія Анатоліївна. Транскордонне співробітництво України в контексті євроінтеграції [Текст] : монографія / Н. А. Мікула , В.В, Засадко. - Київ : НІСД, 2014. - 316 с.
6 Бабець, Ірина Георгіївна. Сталий розвиток і безпека регіону [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Бабець. - Львів : ЛДУВС, 2015. - 268 с.
7 Вісник університету банківської справи Національного банку України [Текст] : зб. наук. праць. № 1(22) 2015 / ред. Т. С. Смовженко. - Київ : УБС НБУ, 2015. - 184 с.
8 Власюк, Олександр Степанович. Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації [Текст] : монографія / О. С. Власюк. - Київ : НІСД, 2014. - 432 с.
9 Громадський інструментарій моніторингу і оцінювання використання бюджетних коштів на місцевому рівні [Текст] / О. О. Будник [та ін.]. - Київ : ЦПСА, 2014. - 96 с.
10 Мельник, Мар'яна. Податковий контроль в Україні: проблеми пріоритети підвищення ефективності [Текст] : монографія / М. Мельник, І. Лещук. - Львів : ДУ "ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України", 2015. - 330 с.
11 Сіденко, Володимир. Борги: час брати і час віддавати. Глобальні тенденції та виклики для України [Текст] : аналіт. доп. / В. Сіденко, В. Юрчишин, К. Маркевич. - Київ : Заповіт, 2015. - 72 с.
12 Науково-виробниче підприємство "Карат" - 40 років у авангарді прикладної науки [Текст] : зб. нарисів / упоряд.: Д. Ю. Сугак, Г. Ф. Саламаха. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 128 с.
13 Чемерис, Василь Антонович. Інноваційні основи формування та розвитку інфраструктури аграрного ринку регіону [Рукопись] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора економ. наук: спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / В. А. Чемерис2015. - 40 с.
14 Чемерис, Василь Антонович. Інноваційний розвиток інфраструктури аграрного ринку: регіональний контекст [Текст] : монографія / В. А. Чемерис. - Львів : Аверс, 2015. - 352 с.
Політика [66]
1 Модернізація системи державного управління: теорія та практика [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (9 жовт. 2015 р.): до 20-річчя ЛРІДУ НАДУ при Президентові України / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. - 328 с.
2 Реформа децентралізації. Досвід інших країн та найкраща модель для України [Текст] / ред., упоряд. Л. Кудіна, ред., упоряд. О. Рязанцева. - Київ : Молодіжна Альтернатива, 2015. - 84 с.
3 Шведа, Юрій Романович. Вибори від А до Я. Настільна книга менеджера виборчої кампанії [Текст] / Ю. Шведа. - Львів : Астролябія, 2015. - 384 с.
4 Іванишин, Петро Васильович. Свобода нації: герменевтика політичної та культурної дійсності [Текст] : вибр. твори / П. В. Іванишин. - Львів : Піраміда, 2015. - 564 с.
5 Буник, Микола Зиновійович. Основи аналізу державної політики [Текст] : навч. посіб. / М. З. Буник. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. - 128 с.
6 Дончик, Віталій. Любіть Україну, або Яку державу ми будуємо? [Текст] / В. Дончик. - Київ : Літературна Україна , 2015. - 128 с.
7 Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 27 / МОН України, НУ "Львівська Політехніка", Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 168 с.
8 Ярош, Дмитро Анатолійович. Нація і революція [Текст] / Д. Ярош. - Львів : Піраміда, 2015. - 188 с.
9 Галака, Сергій Павлович. Шлях України до набуття без'ядерного статусу та його наслідки для режиму ядерного нерозповсюдження [Текст] : спец. вип. / С. П. Галака, Г. М. Перепелиця. - Київ : Фоліант, 2015. - 80 с.
10 Горбулін, Володимир Павлович. Україна і Росія: дев'ятий вал чи Китайська стіна [Текст] / В. П. Горбулін, О. С. Власюк, С. В. Кононенко. - Київ : НІСД, 2015. - 64 с.
11 Російсько-український конфлікт: стан, наслідки, перспективи. Позиції експертів, громадян [Текст] / голов. ред. Л. Шангіна. - Київ : Заповіт, 2015. - 56 с.
12 СІПРІ 2014: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека [Текст] : щорічник. Вип. 45 / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру, Укр. центр економ. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. - Київ : Заповіт, 2015. - 514 с.
Право. Юридичні науки [67]
1 Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. Вип. 10/2015. - Київ : Українська правова інформація, 2015. - 1 ел. опт. диск
2 Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. Вип. 9/2015. - Київ : Українська правова інформація, 2015. - 1 ел. опт. диск
3 Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1/2015. Серія економічна / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ). - Львів : ЛДУВС, 2015. - 268 с.
4 Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина [Текст] : навч. посіб. / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. - Львів : ЛДУВС, 2015. - 512 с.
5 Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина [Текст] : навч. посіб. / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. - Львів : ЛДУВС, 2015. - 584 с.
6 Верховна Рада України восьмого скликання. Перша сесія. 27 листопада 2014 року - 3 лютого 2015 року [Текст] : стенограф. звіт. Т. 1 / Україна. Верховна Рада. - Київ : Парламентське вид-во, 2015. - 856 с.
7 Верховна Рада України шостого скликання. Дев'ята сесія. 20 грудня 2011 року - 13 січня 2012 року [Текст] : стенограф. звіт. Т. 35 / Україна. Верховна Рада. - Київ : Парламентське вид-во, 2015. - 648 с.
8 Верховна Рада України шостого скликання. Дев'ята сесія. 3 листопада - 9 грудня 2011 року [Текст] : стенограф. звіт. Т. 34 / Україна. Верховна Рада. - Київ : Парламентське вид-во, 2015. - 808 с.
9 Верховна Рада України шостого скликання. Десята сесія. 15 березня - 11 квітня 2012 року [Текст] : стенограф. звіт. Т. 37 / Україна. Верховна Рада. - Київ : Парламентське вид-во, 2015. - 784 с.
10 Верховна Рада України шостого скликання. Десята сесія. 7 лютого - 14 березня 2012 року [Текст] : стенограф. звіт. Т. 36 / Україна. Верховна Рада. - Київ : Парламентське вид-во, 2015. - 800 с.
11 Вовканич, Степан Йосипович. Державні герби України: світоглядні імперативи і національна єдність [Текст] / С. Й. Вовканич. - Львів : ІРД НАН України, 2008. - 34 с.
12 Ключевые аспекты для проведения успешной эдвокаси кампании [Текст] / авт. предисл. К. А. Савчук. - [Київ] : [б. в.], 2014. - 29 с.
13 Корупція в Україні, як побороти цю хворобу [Текст] / ред., упоряд. Л. Кудіна, ред., упоряд. О. Рязанцева. - Київ : Молодіжна Альтернатива, 2015. - 94 с.
14 Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1/2015. Серія психологічна / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. - Львів : ЛДУВС, 2015. - 280 с.
15 Питання кримінального права у рішеннях Конституційного суду України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. Л. П. Брич [та ін.]. - Львів : ЛДУВС, 2015. - 264 с.
16 Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році [Текст] : аналіт. доп. до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України / ред.: В. П. Горбулін, О. С. Власюк. - Київ : НІСД, 2015. - 684 с.
17 Рівність за ознакою статі в економічній сфері: зобов'язання України перед ЄС (ключові Директиви ЄС щодо забезпечення гендерного балансу на ринку праці та в професійній діяльності, їх розвиток у практиці Суду Справедливості) [Текст] / упоряд. О. О. Уварова. - Харків : НТМТ, 2015. - 150 с.
18 Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2/2015. Серія юридична / ред.: В. В. Середа, В. К. Грищук, О. М. Балинська. - Львів : ЛДУВС, 2015. - 392 с.
Військова справа. Військова наука [68]
1 Дах, Ганс фон. Тотальний опір: інструкція з ведення малої війни для кожного [Текст]. Ч. 1 / Г. фон Дах ; пер. з нім. Х. Назаркевич ; наук. ред. О. Фешовець. - Львів : Астролябія, 2014. - 160+6 с.
2 Дах, Ганс фон. Тотальний опір: інструкція з ведення малої війни для кожного [Текст]. Ч.2 / Г. фон Дах ; пер. з нім. Х. Назаркевич ; наук. ред. О. Фешовець. - Львів : Астролябія, 2014. - 224 с.
Наука [72]
1 Наука України у світовому інформаційному просторі [Текст]. Вип. 11 / НАН України. - Київ : Академперіодика, 2015. - 158 с.
Засоби масової інформації [76]
1 Чередниченко, Валерій. Про філателію всім [Текст] : Для юнацтва й дітей, спадкоємців філателістичних колекцій / В. Чередниченко ; ред. Н. Ксьондзик. - Київ : Смолоскип, 2015. - 112 с.
Бібліотечна робота [78]
1 Аграрна наука і освіта Галичини XVIII-початку ХХ ст. (історичний аспект) [Текст] / М-во аграрної політики України, Львів. нац. аграрний ун-т. - Львів : [б. в.], 2010. - 297 с.
Охорона пам'ятників природи, історії і культури. Музеєзнавство. Архівознавство [79]
1 Громадські інформаційні центри Львівщини - в режимі доступу 24/7 [Текст] : вебліогр. довід. / ЛОУНБ, Регіонал. тренінг. центр. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 28 с.
Мовознавство [81]
1 Збірник тестових завдань з української мови [Текст] : посіб. для підготовки до ЗНО випускників серед. шк. і вступників до НУ "Львів. політехніка" / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 576 с.
2 Топономіка Турківщини [Текст] / упоряд. П. Зборовський. - Львів : Камула, 2004. - 259 с.
3 Українсько-угорський та угорсько-український словник [Текст] / упоряд. І. Палко. - Львів : Світ, 2015. - 320 с.
Фольклор [82]
1 Іранські народні казки [Текст] / пер. з перс. Р. Р. Гамада ; упоряд. Р. Р. Гамада. - Тернопіль : Богдана, 2014. - 232 с.
2 Золотоволоска та інші чеські казки [Текст] / зібр., опрац. К. Я. Ербен, пер. з чес. Л. Кіцила, худож. С. Чернишева. - Львів : Астролябія, 2014. - 160 с.
3 Казки добрих сусідів [Текст]. У 4-х кн. Кн. 1. Сирота: Туркменські народні казки / пер. В. І. Воробйова. - Київ : Кордон, 2015. - 112 с.
4 Казки добрих сусідів [Текст]. У 4-х кн. Кн. 2. Красуня тисяча косиць: Узбецькі народні казки / пер. В. І. Воробйова. - Київ : Кордон, 2015. - 112 с.
5 Казки добрих сусідів [Текст]. У 4-х кн. Кн. 3. Сонцева доня: Грузинські народні казки / пер. В. І. Воробйова. - Київ : Кордон, 2015. - 112 с.
6 Казки добрих сусідів [Текст]. У 4-х кн. Кн. 4. Золотоголова рибка: Вірменські народні казки / пер. С. П. Коцупій. - Київ : Кордон, 2015. - 112 с.
7 Лев і комарі. Як лев утонув у колодязі [Текст] : укр. народ. казки / худож. Л. Лобода ; авт. проекту В. Ґабор. - Львів : Піраміда, 2015. - 32 с.
Літературознавство [83]
1 Тарасюк, Ярина. Нульовий твір. Ранні романи Франсуа Моріака [Текст] : монографія / Я. тарасюк. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 224 с.
2 Ільницький, Микола Миколайович. Формули осягання Антонича [Текст] / М. Ільницький. - Львів : Піраміда, 2015. - 236 с.
3 Дорошенко О. Василь Стус [Текст] / О. Дорошенко. - Харків : Антологія, 2015. - 128 с.
4 Петров, Віктор Платонович. Розвідки [Текст]. Т. 1 / В. Петров ; упоряд., авт. передм. В. Брюховецький. - Київ : Темпора, 2013. - 592 с.
5 Петров, Віктор Платонович. Розвідки [Текст]. Т. 2 / В. Петров ; упоряд., авт. передм. В. Брюховецький. - Київ : Темпора, 2013. - 576 с.
6 Петров, Віктор Платонович. Розвідки [Текст]. Т. 3 / В. Петров ; упоряд., авт. передм. В. Брюховецький. - Київ : Темпора, 2013. - 536 с.
7 Сверстюк, Євген Олександрович. Гоголь і українська ніч [Текст] : есеї / Є. О. Сверстюк. - Київ : КЛІО, 2013. - 327 с.
Художня література [84]
1 Грем, Кеннет. Вітер у вербах [Текст] : повість / К. Грем ; пер. з англ. А. Саган ; худож. В. Качурівський. - Тернопіль : Навчальна книга- Богдан, 2014. - 348 с.
2 Гутовська-Адамчик, Малгожата. Дівчата з 13-ї вулиці [Текст] : роман / М. Гутовська-Адамчик ; пер. з пол. Б. Антоняк. - Львів : Урбіно, 2015. - 240 с.
3 Гюнтекін, Решад-Нурі. Листопад [Текст] : роман / Р. -Н. Гюнтекін ; пер. Ю. В. Григоренко. - Харків : Фоліо, 2015. - 160 с.
4 Діккенс, Чарльз. Різдвяна пісня [Текст] : повість / Ч. Діккенс ; переказ Д. Тавнер ; пер. з англ. І. Бондаренко ; худож. К. Доннеллі. - Тернопіль : Навчальна книга- Богдан, 2014. - 64 с.
5 Еко, Умберто. Номер нуль [Текст] : роман / У. Еко ; пер. з італ. Ю. В. Григоренко. - Харків : Фоліо, 2015. - 191 с.
6 Йорт, Віґдіс. Йорґен + Анна = любов [Текст] : роман / В. Йорт ; пер. Н. Іваничук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 160 с.
7 Керрол , Льюїс. Алісині пригоди у Дивокраї. Аліса у Задзеркаллі [Текст] : повісті / Л. Керрол ; пер. з англ. В. Корнієнко. - Тернопіль : Навчальна книга- Богдан, 2013. - 432 с.
8 Несбьо Ю. Син [Текст] : скандинавський гостросюжетний роман / Ю. Несбьо ; пер. з англ. В. Б. Чайковський. - Харків : Фоліо, 2014. - 576 с.
9 Портер, Елеанор. Полліанна [Текст] : повість / Е. Портер. - Тернопіль : Навчальна книга- Богдан, 2014. - 256 с.
10 Потоцький, Ян. Рукопис, знайдений у Сараґосі [Текст] : роман / Я. Потоцький. - Львів : Піраміда, 2015. - 717 с.
11 Содомка, Мартін. Як змайструвати літак [Текст] / М. Содомка ; пер. з чес. Т. Савченко ; худож. М. Содомка. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 59 с.
12 Суворов, Віктор. Її ім'я було Татьяна [Текст]. Кн. 1 трилогії "Хроніка "великого десятиліття" / В. Суворов ; пер. з рос. О. Ятищук. - Київ : Зелений пес, 2013. - 376 с.
13 Суворов, Віктор. Облом [Текст]. Кн. 2 трилогії "Хроніка "великого десятиліття" / В. Суворов. - Київ : Зелений пес, 2015. - 296 с.
14 Суворов, Віктор. Остання Республіка [Текст] / В. Суворов ; пер. з рос. О. Ятищук. - Київ : Зелений пес, 2015. - 418 с.
15 Яґелло, Йоанна. Кава з кардамоном [Текст] : роман / Й. Яґелло ; пер. з пол. Б. Антоняк. - Львів : Урбіно, 2015. - 326 с.
16 Яґелло, Йоанна. Шоколад із чилі [Текст] : роман / Й. Яґелло ; пер. з пол. Б. Антоняк. - Львів : Урбіно, 2015. - 288 с.
17 Євсеєнко, Софія. Азбука природи [Текст] / С. Євсеєнко ; худож. С. Євсеєнко ; пер. О. Ізбаш. - Київ : Балтія-Друк, 2014. - 48 с.
18 Іваничук, Роман Іванович. Вода з каменю. Саксаул у пісках [Текст] : романи / Р. І. Іваничук. - Харків : Бібколектор, 2015. - 414 с.
19 Історія України в казках та легендах. Історія України в іменах та подіях [Текст] / ред., уклад. О. А. Волосевич. - Львів : Аверс, 2013. - 288 с.
20 Андрусяк, Іван . Чупакабра та інші зайчики. Усе солодший сад [Текст] : вірші / І. Андрусяк ; худож. М. Кошулінська. - Київ : Фонтан казок, 2015. - 48 с.
21 Андрухович, Софія. Фелікс Австрія [Текст] : роман / С. Андрухович. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 288 с.
22 Базів, Василь Андрійович. Армагеддон на Майдані [Текст] : роман-реквієм / В. А. Базів. - Київ : Український пріоритет, 2014. - 160 с.
23 Басенко, Костянтин. Початок [Текст] : іст. роман / К. Басенко. - Київ : Український центр духовної культури, 1997. - 544 с.
24 Винничук, Юрій Павлович. Історія одного поросятка [Текст] / Ю. Винничук, К. Лавро ; худож. К. Лавро. - Харків : Фоліо, 2015. - 24 с.
25 Вовк , Віра. Мандаля [Текст] : тексти і витинанки / В. Вовк . - Ріо де Жанейро : [б. в.], 1980. - 124 с.
26 Воронина, Леся. Таємне Товариство Боягузів, або Засіб від переляку № 9 [Текст] : повість / Л. Воронина ; худож. В. Штанко. - Київ : Знання, 2015. - 128 с.
27 Воронина, Леся. Таємне Товариство Брехунів, або Пастка для синьоморда [Текст] : повість / Л. Воронина ; худож. В. Штанко. - Київ : Знання, 2015. - 136 с.
28 Ганулич, Володимир Констянтинович. Земля і Слово [Текст] : повість-версія / В. К. Ганулич. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 88 с.
29 Гончар, Олесь. Перекоп [Текст] : роман. - Київ : Український центр духовної культури, 1997. - 504 с.
30 Гуменюк, Руслан. 21-й сніг [Текст] / Р. Гуменюк. - Львів : Піраміда, 2015. - 132 с.
31 Дерманський, Сашко. Чудове чудовисько і погане поганисько [Текст] : [казкова повість] / С. Дерманський. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. - 288 с.
32 Дністровий, Анатолій. Глобус Карла Маркса [Текст] : есеї з соціальної та політичної критики / А. Дністровий. - Львів : Піраміда, 2015. - 156 с.
33 Дячишин, Богдан. Думки пам'яті [Текст] : есеї / Б. Дячишин. - Львів : Піраміда, 2014. - 236 с.
34 Когтянц, Костянтин Артемович. Монети для патріарха [Текст] : роман / К. А. Когтянц. - Харків : Факт, 2015. - 220 с.
35 Кокотюха, Андрій Анатолійович. Адвокат із Личаківської [Текст] : роман / А. А. Кокотюха. - Харків : Фоліо, 2015. - 284 с.
36 Кокотюха, Андрій Анатолійович. Привид із Валової [Текст] : роман / А. А. Кокотюха. - Харків : Фоліо, 2015. - 286 с.
37 Кононенко, Євгенія. Кат [Текст] : новели / Є. Кононенко. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко , 2015. - 124 с.
38 Кулаковський, Віталій. Максим Кривоніс. Северин Наливайко [Текст] : романи / В. Кулаковський. - Київ : Український центр духовної культури, 1998. - 560 с.
39 Лірник, Сашко. Казки Лірника Сашка [Текст] / С. Лірник ; ред. С. Кот ; худож. І. Коршунов. - Київ : Зелений пес, 2014. - 72 с.
40 Лазорський, Микола Панасович. Гетьман Кирило Розумовський [Текст] : роман-хроніка 18 віку / М. Лазорський. - Київ : Український центр духовної культури, 1996. - 592 с.
41 Литовченко, Тимур Іванович. Фатальна помилка [Текст] : авантюрно-іст. роман / Т. І. Литовченко, О. О. Литовченко. - Харків : Факт, 2015. - 320 с.
42 Лишега, Олег. Старе золото [Текст] : есеї / О. Лишега. - Львів : Піраміда, 2015. - 248 с.
43 Лукащук, Христина. Таємничий обід [Текст] / Х. Лукащук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 25 с.
44 Лущик, Петро Михайлович. Тамплієри короля Данила [Текст] : роман / П. М. Лущик. - Харків : Фоліо, 2015. - 288 с.
45 Міщенко, Дмитро Олексійович. Синьоока Тивер [Текст] : роман / Д. О. Міщенко. - Київ : Український центр духовної культури, 1996. - 424 с.
46 Малетич, Наталка. Щоденник Ельфа [Текст] / Н. Малетич ; худож.: Д. Нечаєвська , А. Нечаєвський. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 175 с.
47 Матіос, Марія Василівна. Приватний щоденник. Майдан. Війна... [Текст] / М. В. Матіос. - Львів : Піраміда, 2015. - 356 с.
48 Мацко, Ірина. Шпинат для мізків [Текст] : змальвки, новели / І. Мацко. - Львів : Піраміда, 2015. - 88 с.
49 Мушкетик, Юрій Михайлович. Погоня. Прийдімо, вклонімося [Текст] : романи / Ю.М, Мушкетик. - Київ : Український центр духовної культури, 1997. - 440 с.
50 Орлова, Олександра. Подорож до країни Мурвіль [Текст] / О. Орлова ; худож. К. Сьомова. - Київ : Гамазин, 2013. - 204 с.
51 Пагутяк, Галина Василівна. Записки білого пташка. Вибране [Текст] : романи та повісті / Г. В. Пагутяк. - Львів : Піраміда, 2013. - 292 с.
52 Пагутяк, Галина Василівна. Новий рік у Стамбулі [Текст] : повість / Г. В. Пагутяк. - Львів : Піраміда, 2015. - 84 с.
53 Петренко, Микола Євгенович. Нелегалячи із сусідом [Текст] : пародії / М. Є. Петренко. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 100 с.
54 Пригорницький, Віталій. Байки-АТОманки [Текст] / В. Пригорницький. - Київ : Український пріоритет, 2015. - 216 с.
55 Пригорницький, Віталій. Байки-майданки [Текст] / В. Пригорницький. - Київ : Український пріоритет, 2014. - 160 с.
56 Прохасько, Тарас. Як зрозуміти козу [Текст] : для молод. шк. віку / Т. Прохасько, М. Прохасько. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 80 с.
57 Роздобудько, Ірен Віталіївна. Ґудзик-2. Десять років по тому [Текст] : роман / І. В. Роздобудько. - Київ : Нора-Друк, 2015. - 320 с.
58 Росіцький, Роман Петрович. Киця-мандрівниця зі старого двору [Текст] / Р. П. Росіцький ; худож. Р. Росіцький. - Київ : АВІАЗ, 2015. - 48 с.
59 Рудневич, Марко. Я з Небесної Сотні [Текст] : повість / М. Рудневич. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. - 182+194 с.
60 Рутківський, Володимир Григорович. Ганнуся. У гості до Лісовика [Текст] : весела пригод. повість / В. Рутківський ; худ. І. Ключковська. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 230, [10] с.
61 Рутківський, Володимир Григорович. Джури і підводний човен [Текст] : роман. Кн. 3 трилогії "Джури" / В. Рутківський ; худож. М. Паленко. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 336 с.
62 Рутківський, Володимир Григорович. Сині води [Текст] : іст. роман / В. Г. Рутківський ; авт. вступ. ст. І. Андрусяк. - Тернопіль : Навчальна книга- Богдан, 2015. - 440 с.
63 Сайко, Оксана. До сивих гір [Текст] / О. Сайко. - Львів : Піраміда, 2015. - 140 с.
64 Старицький, Михайло Петрович. Руїна. Облога Буші [Текст] / М. П. Старицький. - Київ : Український центр духовної культури, 1996. - 280 с.
65 Степовичка, Леся. Осінні люди [Текст] / Л. Степовичка. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 116 с.
66 Стефаник, Василь. Твори [Текст] / В. Стефаник ; ред. Ю. Гаморак ; графіка І. Остафійчук. - Львів : Піраміда, 2015. - 320 с.
67 Стринадюк, Люба-Параскевія. До данцу [Текст] : коротка проза у шкіцах / Л. -П. Стринадюк. - Львів : Піраміда, 2015. - 268 с.
68 Сушинський, Богдан Іванович. Славетні жінки Стародавньої України [Текст] : іст. есе / Б. І. Сушинський. - Одеса : АстроПринт, 2015. - 348 с.
69 Таран, Людмила Василівна. Прозорі жінки [Текст] / Л. В. Таран. - Чернівці : Букрек, 2015. - 316 с.
70 Терен, Віктор Васильович. Жовте вечірнє сонце [Текст] : лірика / В. В. Терен. - Київ : Дивосвіт, 2015. - 132 с.
71 Тютюнник, Григорій Михайлович. Вир [Текст] : роман / Г. М. Тютюнник. - Київ : Український центр духовної культури, 1998. - 592 с.
72 Ульяненко, Олесь. Серафима [Текст] : роман / О. Ульяненко. - Харків : Фоліо, 2013. - 217 с.
73 Ульяненко, Олесь. Сталінка. Дофін Сатани [Текст] : романи / О. Ульяненко. - Харків : Бібколектор, 2015. - 507 с.
74 Филипчук, Зеновій. Крихітка тепла [Текст] / З. Филипчук. - Львів : Піраміда, 2015. - 224 с.
75 Хоткевич, Гнат Мартинович. Довбуш [Текст] : повість / Г. М. Довбуш. - Київ : Український центр духовної культури, 1997. - 608 с.
76 Чемерис, Валентин Лукич. Ярославна [Текст] : роман-есе / В. Л. Чемерис. - Харків : Фоліо, 2015. - 508 с.
77 Шарик, Сергій Васильович. Двічі графиня та двічі генерал [Текст] : роман / С. В. Шарик. - Київ : Гамазин, 2014. - 496 с.
78 Шевченко, Тарас Григорович. Повісті: Художник. Близнюки. Прогулянка із задоволенням та не без моралі [Текст] / Т. Г. Шевченко ; пер. з рос. М. І. Чумарна. - Львів : Апріорі, 2015. - 320 с.
79 Яворський, Михайло Андрійович. Барви буття [Текст] : нариси / М. А. Яворський ; пер. С. Брегман. - Львів : Піраміда, 2015. - 156 с.
Мистецтво. Мистецтвознавство [85]
1 Максимишин, Марія. Стародавні українські народні пісні [Текст] : літ.-муз. вид. / М. Максимишин. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 208 с.
2 Міжнародний конкурс проектів облаштування відкритих просторів комплексу Бернардинського монастиря у Львові/ Україна [Текст] : документація / пер.: П. Грицак, Г. Міщенко. - Львів : Місто Львів, 2013. - 67 с.
3 Гончар, Остап. У світі живопису та графіки [Образотворче вид.] : каталог / О. Гончар. - Львів : Тріада плюс, 2015. - 100 с.
Релігія [86]
1 Малий практичний релігійний словник [Текст] / авт.-уклад. В.-З. І. Карпин-Ортинський. - Львів : Простір-М, 2015. - 195 с.
2 Косів, Михайло Васильович. Пєтро. З грецької - "скеля" [Текст] : док. нарис / М. Косів. - Київ : Літературна Україна , 2013. - 36 с.
3 Мойсей українського Духа [Текст] / авт.-упоряд. О. Д. Михайлюк. - Львів : Артклас, 2015. - 564 с.
Філософія [87]
1 Шрі Чинмой Медитації - пожива для душі [Текст] : з комент. Хрідая Ранджана Ґхоша до вибр. афоризмів / Шрі Чинмой. - Донецьк : [б. в.], 2014
2 Шри Чинмой Внешний бег и внутренний бег [Текст] / Шри Чинмой. - Донецк : Каштан, 2008. - 244 с.
3 Шри Чинмой Внутренний смысл спорта [Текст] / Шри Чинмой ; пер. с англ. О. Коваленко. - Донецк : [б. в.], 2010. - 136 с.
4 Шри Чинмой Единство восточного сердца и западного ума [Текст]. В 3-х т. Т. 1 / Шри Чинмой. - Донецк : Каштан, 2006. - 480 с.
5 Шри Чинмой Единство восточного сердца и западного ума [Текст]. В 3-х т. Т. 2 / Шри Чинмой. - Донецк : Каштан, 2006. - 572 с.
6 Шри Чинмой Единство восточного сердца и западного ума [Текст]. В 3-х т. Т. 3 / Шри Чинмой. - Донецк : Каштан, 2007. - 362 с.
7 Шри Чинмой За пределы внутрь. Философия внутренней жизни [Текст] / Шри Чинмой. - Донецк : Каштан, 2007. - 448 с.
8 Шри Чинмой Земля - дом единства. Философия покоя и самопревосхождения [Текст] / Шри Чинмой. - Донецк : Сознание, 2010. - 382 с.
9 Шри Чинмой Комментарии к Ведам, Упанишадам и Бхагавад-Гите. Три ветви Дерева-Жизни Души Индии [Текст] / Шри Чинмой ; пер. с англ. В. Коломыцев. - Донецк : Каштан, 2005. - 208 с.
10 Шри Чинмой Крылья Радости [Текст] / Шри Чинмой. - Донецк : [б. в.], 2015. - 168 с.
11 Шри Чинмой Нельсон Мандела - Вершина-Оплот Матери Земли [Текст] / Шри Чинмой ; пер. с англ. И. Епифанова. - Харьков : [б. в.], 2013. - 142 с.
12 Шри Чинмой Политика и духовность - могут ли они идти вместе? [Текст] / Шри Чинмой ; пер. с англ. А. Бейсов. - Харьков : [б. в.], 2010. - 132 с.
13 Шри Чинмой Рабиндранат Тагор - Луна Сердца Бенгалии [Текст] / Шри Чинмой ; пер. с англ. И. Епифанова. - Харьков : [б. в.], 2011. - 176 с.
14 Шри Чинмой Сердце ребенка и мечты ребенка [Текст] : руководство для родителей и детей / Шри Чинмой. - Донецк : Каштан, 2007. - 148 с.
15 Калька, Наталія М. Профілактика і подолання синдрому хронічної втоми у працівників ОВС [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. М. Калька. - Львів : ЛДУВС, 2015. - 84 с.
16 Гештальт-обзор [Текст] : сб. материалов Укр. филиала общества практ. психологов "Гештальт-подход" МГИ. № 4/2014 / глав. ред. С. Сытник. - Одесса : Симэкс-принт, 2014. - 156 с.
Бібліографічні видання [91]
1 Богдан Горинь [Текст] : біобібліогр. покажч. 1960-2015 / Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ : Пульсари, 2015. - 160 с.
2 Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та еміграції, 1914-1939 [Текст] : бібліогр. покаж. Т. 3. 1924-1927. Кн. 1. 1924-1925 / НАН України , ЛННБ ім. В.Стефаника. - Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2015
Довідкові видання [92]
1 Лаврик, Оксана Василівна. 1000 цікавих фактів про Україну [Текст] / О. В. Лаврик. - Харків : Аргумент принт ; Харків : Віват, 2015. - 256 с.
Серії. Збірки [94]
1 Беніваленський В. Гуцул, який спалив Москву [Текст]. Т. 1. Від ярма польського ляха до приватизації Чумацького Шляху / В. Беніваленський, П. Сихізухін. - [Б. м. : б. в.], [2010?]. - 20 с.
 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday695
mod_vvisit_counterYesterday755
mod_vvisit_counterThis week3059
mod_vvisit_counterLast week5090
mod_vvisit_counterThis month18950
mod_vvisit_counterLast month32356
mod_vvisit_counterAll days4191028

We have: 17 guests online
Your IP: 44.220.62.183
 , 
Today: лют. 22, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер