Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (лютий 2016 р.)
Понеділок, 14 березня 2016, 11:45
Природні науки [2]
1 Наукові записки Державного природознавчого музею [Текст]. Вип. 30 / НАН України, Держ. природознавчий музей. - Львів : [б.в.], 2014. - 232 с.
Фізико-математичні науки [22]
1 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 804. Фізико-математичні науки / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 188 с.
2 Бартосевич, Петро Станіславович. Особлива пряма трикутника. Бісектрисні кола трикутника [Текст] / П.С Бартосевич. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2016. - 118 с.
3 Гвоздьова, Єлизавета Василівна. Дискретна математика [Текст] : навч. посіб. для студ. напрямів підготовки "Комп'ютерні науки" та "Економічна кібернетика" / Є. В. Гвоздьова, М. О. Гірник. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 124 с.
4 Костробій, Петро Петрович. Елементи теорії випадкових процесів [Текст] : [курс лекцій] / П. П. Костробій, Б. М. Маркович, М. В. Токарчук. - Львів : Растр-7, 2015. - 182 с.
5 Метода математики [Текст] : наук.-метод. результати сучасної математики. № 16 / Т-во ім. Стефана Банаха. - Львів ; Рівне : Вид-во Тараса Сороки, 2015. - 23 с.
Хімічні науки [24]
1 АРСТОS2: Актуальні проблеми хімії та технології органічних продуктів [Електронний ресурс] : зб. тез доп. (Україна, Львів, 5-7 лист. 2015). - Львів : [б. в.], 2015. - 1 ел. опт. диск
2 М'ягкота, Олеся Степанівна. Синтез та властивості поверхнево-активних полімерів з трет-бутилпероксиаралкільними фрагментами та інтерполіелектролітних комплексів на їх основі [Рукопис] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. хім. наук : 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / О. С. М'ягкота2015. - 21 с.
3 Хоменко, Олена Ігорівна. Амфіфільні поверхнево-активні олігомери на основі піромелітового діангідриду та їх колоїдно-хімічні властивості [Рукопис] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. хім. наук : 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / О. І. Хоменко2015. - 22 с.
Науки про Землю [26]
1 Геодезія, картографія і аерофотознімання [Текст] : міжвід. науково-технічний зб. Вип. 81 / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 152 с.
2 Біохімія кісток та органів порожнини рота [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Фартушок [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 292 с.
3 Васильчук, Анатолій Леонідович. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини [Текст] : навч.-метод. посіб. Кн. 16 / А. Л. Васильчук. - Львів : [б. в.], 2015. - 752 с.
Техніка і технічні науки в цілому [30]
1 Гриценко, Николай Николаевич. НТО в системе управления научно-техническим прогрессом [Текст] / Н. Н. Гриценко. - Москва : Экономика, 1981. - 200 с.
2 Прикладне матеріалознавство [Текст] : зб. конкурс. завд. : навч. посіб. / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 188 с.
Енергетика [31]
1 Проблеми формування асортименту, якості і екологічної безпечності товарів [Текст] : матеріали ІІІ-ої Міжнар. наук.-практ. конф. 12 лист. 2015 р. / Укоопспілка, Львів. комерційна акад. - Львів : Растр-7, 2015. - 284 с.
2 Бучма, Ігор Михайлович. Засоби вихрострумової діагностики корозійного стану сталевих листових конструкцій [Текст] : монографія / І. М. Бучма, Т. М. Репетило, К. В. Ферчук. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 292 с.
Радіоелектроніка. Обчислювальна техніка [32]
1 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 818. Радіоелектроніка та телекомунікації / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 260 с.
Гірнича справа [33]
1 Вимірювальні перетворювачі (сенсори) [Текст] : підручник / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 584 с.
Хімічна технологія. Хімічні виробництва [35]
1 Якимечко, Ярослав Богданович. Хімічна технологія вапна [Текст] : навч. посіб. / Я. Б. Якимечко. - Львів : Растр-7, 2015. - 186 с.
Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка [37]
1 Сирохман, Іван Васильович. Технологія приготування страв і харчових продуктів із риби і морепродуктів [Текст] : навч. посіб. / І. В. Сирохман, М. І. Філь, М. -М.В. Калимон. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 424 с.
2 Використання подрібнених відходів деревини та рослинної сировини в лісопромисловому комплексі [Текст] : монографія / І. М. Озарків [та ін.]. - Львів : ЗУКЦ, 2015. - 120 с.
Транспорт [39]
1 Водопостачання та водовідведення: проектування, будова, експлуатація, моніторинг [Текст] : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (4-6 лист. 2015 р. НУ "Львівська політехніка") / МОН України. - Львів : ЗУКЦ, 2015. - 156 с.
2 Солодкий, Сергій Йосипович. Дорожні одяги [Текст] : навч. посіб. / С. Й. Солодкий. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 164 с.
Лісове господарство [43]
1 Адамовський, Олександр Миколайович. Комплексне лісокористування: методи оптимізації [Текст] : монграфія / О. М. Адамовський. - Львів : ЗУКЦ, 2015. - 216 с.
Мисливське господарство. Рибне господарство [47]
1 Трофімов, Руслан. Довідник рибалки [Текст] / Р. Трофімов. - Львів : БОНА, 2015. - 72 с.
2 Ноар, Джозеф. Практическая ортодонтия. Руководство по коррекции окклюзии [Текст] / Д. Ноар ; науч. ред. М. С. Дрогомирецкая. - Львов : ГалДент, 2015. - 104 с.
Історичні науки [63]
1 Петришин, Петро Васильович. 200 років родоводу Петришин 1815-2015 в с. Гірське (Горуцько) Миколаївського району, Львівської області Україна, Галичина [Текст] / П. В. Петришин. - [Львів] : [б. в.], 2015. - 208 с.
2 Кобзей, Тома. Робітничий рух і його проблеми [Текст] / Т. Кобзей. - Скрентон : [Народна Воля] [друк], 1960. - 182 с.
3 Motyka, Grzegorz. Cien Klyma Sawura. Polsko-ukrainski konflikt pamieci [Текст] / G. Motyka. - Gdansk : Oskar, 2013. - 124 с.
4 Amtliches Material zum Massenmord von Winniza [Текст] : im Auftrage des Reichsministers fur die besetzten Ostgebiete auf Grund urkundlichen Beweismaterials zusammengestellt, bearbeitet und herausgegeben. - Berlin : Zentralverlag der NSDAP. Franz Eher Nachf, 1944. - 282 с.
5 Bohachevsky-Chomiak, Martha. Feminists Despite Themselves: Women in Ukrainian Community Life, 1884-1939 [Текст] / M. Bohachevsky-Chomiak. - Edmonton : Canadian Institute of Ukrainian Studies University of Alberta, 1988. - 460 с.
6 Guide To Ukrainian-American Institutions professionals and business [Текст] / ed. W. Weresh. - New York : Carpathian Star Publishing Co, 1955. - 336 с.
7 Isajiw, Wsevolod. Between Hitler and Stalin. Ukraine in world war II [Текст] : the untold story / W. W. Isajiw, A. Gregorovich, O. S. Romanyschyn. - Toronto : Ukrainian Canadian research and documentation centre, 2013. - 120 с.
8 Богачевська-Хомяк, Марта. Білим по білому. Жінки в громадському житті України 1884-1939 [Текст] / М. Богачевська-Хомяк. - Київ : Либідь, 1995. - 424 с.
9 Буркович, Мирослав. Локомотивне депо Львів-Захід: сторінки історії [Текст] / М. Буркович. - Львів : ЗУКЦ, 2015. - 264 с.
10 Грушевський, Михайло Сергійович. Листи Михайла Грушевського до Михайла Мочульського (1901-1933рр.) [Текст] / М. С. Грушевський. - Львів : [б. в.], 2004. - 153 с.
11 Грушевський, Михайло Сергійович. Листування Михайла, Марії та Катерини Грушевських [Текст] / Держ. меморіал. музей М. Грушевського у Львові. - Львів : Мульти-Арт, 2008. - 152 с.
12 Довгович, Левко. Хроніка життя політичного в'язня № 2А 424 [Текст] / Л. Довгович. - Пряшів : NITECH s.r.o., 2013. - 520 с.
13 Кекіш, Петро. Спогади радиста УПА [Текст] / П. Кекіш ; упоряд. С. Волянюк. - Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2015. - 128 с.
14 Клейноди пам'яті [Текст] : вибране з книг відгуків та Книги Почесних Гостей Держ. меморіал. музею М. Грушевського у Львові / Держ. меморіал. музей М. Грушевського у Львові. - Львів : Мульти Арт, 2008. - 128 с.
15 Книш, Зиновій Михайлович. В сутінках зради (убивство Тадеуша Голуфка на тлі зради Романа Барановського) [Текст] / З. М. Книш. - Торонто : Срібна сурма, 1975. - 660 с.
16 Коллард, Юрій. Спогади юнацьких днів 1897-1906. Українська Студентська Громада в Харкові і Революційна Українська Партія (РУП) [Текст] / Ю. Коллард ; авт. вступ. ст., ред. М. Антонович. - Торонто : Срібна сурма, 1972. - 224 с.
17 Купчик, Лідія. Дзвони пам'яті [Текст] : зб. сценаріїв / Л. Купчик. - Львів : Книгодрук [друк], 2007. - 256 с.
18 Львів: єврейська спадщина, вчення та устрій громади через віки [Текст] : зб. наук. ст. на основі доп. Міжнар. конф. (8-10 черв. 2015 р., м. Львів) / Наук. центр іудаїки та єврейського мистецтва ім. Ф. Петрякової. - Львів : Растр-7, 2015. - 190 с.
19 Мудрик-Мечник, Степан. Як шириться неправду (З приводу книжки А. Камінського) [Текст] / С. Мудрик-Мечник. - Львів ; Мюнхен : [б. в.], 2000. - 32 с.
20 Муха, Леонід Юхимович. З Австрії на Колиму [Текст] : спогади дивізійника / Л. Ю. Муха. - Львів : [б. в.], 2006. - 221 с.
21 Новак, Микола Петрович. На сторожі України [Текст] : власні спогади, іст. метеріали, док., листування, архів / М. П. Новак. - Лос Анджелес : [б. в.], 1979. - 605 с.
22 Сергійчук, Володимир. Соборна пам'ять України [Текст] : календар-альманах 2015 / В. Сергійчук. - Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. - 288 с.
23 Содоль, Петро. Українська повстанча апмія, 1943-49 [Текст] : довідник / П. Содоль. - Нью Йорк : Пролог, 1994. - 200 с.
24 Солуха, Петро. Договір з Москвою проти гетьмана Павла Скоропадського (Володимир Винниченко та Микита Шаповал по допомогу до Москви - до Леніна) [Текст] / П. Солуха. - [Б. м.] : Хутір діда Петра, 1973. - 382 с.
25 Спротив геноциду [Текст] : кн.-кат. вист. / В. Тиліщак [та ін.]. - Львів ; Київ : Часопис, 2015. - 80 с.
26 Третй Світовий Конґрес Вільних Українців 1978 [Текст] : матеріяли / Світовий Конґрес Вільних Українців. - Торонто ; Нью-Йорк ; Лондон : ССКВУ, 1988. - 437 с.
27 Холмщина і Підляшшя. Історико-етнографічне дослідження [Текст] : монографія / В. К. Борисенко [та ін.]. - Київ : Родовід, 1997. - 384 с.
28 Чавс, Петро Микитович. У вирі життя та Мостищина і Судововишенщина [Текст] / П. Чавс ; ред. В. Вереш. - Стемфорд : Вид. дієцезального музею і б-ки Укр. Католицької Єпархії, 1976. - 376 с.
29 Шульський, Микола Григорович. Еміграція в оцінці Івана Франка [Текст] : монографія / М. Г. Шульський. - Львів : СПОЛОМ, 2011. - 328 с.
Економіка [65]
1 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 811. Логістика / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 456 с.
2 Ведмідь, Надія Іванівна. Управління системою маркетингових комунікацій туристичних підприємств [Рукопись] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. економ. наук. спец. 08.06.01- Економіка, організація і управління підприємствами / Н. І. Ведмідь2003. - 20 с.
3 Кулішов, Володимир Васильович. Економіка від простого до складного [Текст] : Навч.посіб. / В. В. Кулішов. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 184 с.
4 Панченкова, Юлія Валеріївна. Облік і контроль витрат та доходів на автотранспортних підприємствах споживчої кооперації України [Рукопись] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон.наук / Ю. В. Панченкова. - Львів : КООПОСВІТА, 1999. - 20 с.
5 Шиян, Анатолій Антонович. Економічна кібернетика:вступ до моделювання соціальних і економічних систем [Текст] : навч.посіб. / А. А. Шиян. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 228 с.
6 Ревак, Ірина Олександрівна. Інтелектуальний потенціал у системі економічної безпеки України: проблеми теорії та практики [Текст] : монографія / І. О. Ревак. - Львів : ЛДУВС, 2015. - 416 с.
7 Пак, Наталія Тадеушівна. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / Н. Т. Пак. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 326 с.
8 Організація біржової діяльності: 1001 тест [Текст] : зб. тест. завд. : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 232 с.
9 Шевчук, Петро Іванович. Фінансування соціальної та гуманітарної політики [Текст] : навч. посіб. / П. І. Шевчук, А. П. Шевчук. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. - 104 с.
10 Бізнес-планування та аудит екологічних проектів [Текст] : навч. посіб. / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 368 с.
11 Басій, Наталія Федорівна. Стратегічний маркетинг [Текст] : навч. посіб. для вивч. курсу та самостійної роботи студ. денної і заочної форм навч. екон. спец. / Н. Ф. Басій. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2006. - 192 с.
12 Басій, Наталія Федорівна. Стратегічний маркетинг [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. "Готельна і ресторанна справа" / Н. Ф. Басій. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 464 с.
13 Франчук, Василь Іванович. Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності [Текст] : підручник / В. І. Франчук. - Львів : ЛДУВС, 2015. - 236 с.
14 Чуй, Ірина Романівна. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі [Текст] : навч. посіб. / І. Р. Чуй, О. В. Мицак. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 264 с.
15 Гудзинский, Алексей Дмитриевич. Управление развитием предприятий аграрного сектора экономики Украины: системно-функциональный подход [Текст] / А. Д. Гудзинский. - Львов : Лига-Пресс, 2014. - 527 с.
16 Барна, Марта Юріївна. Трансформація системи внутрішньої торгівлі в Україні [Текст] : монографія / М. Ю. Барна. - Львів : Растр-7, 2015. - 524 с.
17 Заярна, Наталія Миколаївна. Економіка торговельного підприємств [Текст] : навч. посіб. для самостійної роботи студ. / Н. М. Заярна. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 368 с.
18 Торговельне підприємництво: механізм розвитку і фінансової підтримки [Текст] : монографія / наук. ред. С. В. Князь. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 724 с.
19 Організування туристичної діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 352 с.
Політика [66]
1 Проблеми управління зовнішньоекономічною та митною діяльністю в умовах європейської інтеграції України [Електронний ресурс] : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. симпозіуму (Львів, 24 квіт. 2015 р.) : до 50-річчя Інженер.-економ. ф-ту (Навч.-наук. ін-ту економіки і менеджменту) Львів. політехніки. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 1 ел. опт. диск
2 American Democracy: Essays on image and realities [Текст] / ed. L. J. Fein. - New York ; Chicago : Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1964. - 234 с.
3 Брегеда, Анатолій Юхимович. Основи політології [Текст] : навч. посіб. / А. Ю. Брегеда. - Київ : КНЕУ, 2000. - 311 с.
4 Джолос, Сергій Вадимович. Етатистські основи державності [Текст] : монографія / С. В. Джолос. - Черкаси : Вид-во Ю. Чабаненко, 2013. - 252 с.
5 Colajanni, Napoleone. La Cina contemporanea 1949-1994 [Текст] / N. Colajanni. - Roma : Tascabili Economici Newton, 1994. - 88 с.
6 Society in Transition: Social Change in Ukraine in Western Perspectives [Текст] / ed. W. W. Isajiw. - Toronto : Canadian Scholars` Press, 2003. - 433 с.
7 Halajczuk, Bondan T. Historia de la organizacion politica de Europa Oriental [Текст] / B. T. Halajczuk. - Romae : Universitat Catholicae Ucrainoruv, 1972. - 4.00 с.
8 Трохимчук, Степан Васильович. Від майдану до майдану. Декада боротьби і сподівань [Текст] / С. В. Трохимчук. - Львів : Простір-М, 2015. - 392 с.
9 Ходос, Эдуард Давидович. Когда евреи маршируют... Три письма к ситуации вокруг газеты "Сільські вісті" [Текст] / Э. Ходос. - Киев : МАУП, 2004. - 84 с.
10 The Ukrainian Quarrerly [Текст] : a journal of Ukrainian and International Affairs. Vol. LXI, No. 1-2 (spring-summer 2005). - [Clifton] : [б. в.], 2005
11 Urban, Josef. Der Warschauer Vertrag - ein bollwerk des friedens [Текст] / J. Urban. - Prag : Preseagentur Orbis, 1977. - 76 с.
12 Центр інформації та документації Ради Європи в Україні [Текст] : церемонія інавгурації Центру інформації та документації РЄ в Україні 15 верес. 1995 р. м. Київ. - Київ : Українська правнича фундація, 1995. - 30 с.
Право. Юридичні науки [67]
1 Нариси з історії суспільних рухів та політичних партій в Україні (ХІХ-ХХ ст.) [Текст] : навч. посіб. / Я. Й. Малик [та ін.] ; ред. Я. Й. Макил. - Львів : Світ, 2001. - 296 с.
2 Історія пластової Станиці Дітройт 1949-1999 [Текст] / Орг. Укр. молоді "Пласт". - Детройт : Вид. Станиці Дітройт, 1999. - 345 с.
3 Книга Ватаги Бурлаків 1946- [Текст] / упоряд. Р. Гавриляк ; ред. Т. Бойчук. - Нью-Йорк ; Львів : Вид. "Ватага Бурлаків", 2010. - 304 с.
4 Книш, Ірена. Патріотизм Анни Йонкер [Текст] / І. Книш. - Вінніпеґ : Поступ [друк], 1964. - 192 с.
5 УВКР-2002 [Текст] : довідник / Українська Всесвітня Координаційна Рада. - Київ : Альтерпрес, 2002. - 85 с.
6 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 810. Юридичні науки / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 252 с.
7 Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. Вип. 11/2015. - Київ : Українська правова інформація, 2015. - 1 ел. опт. диск
8 Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. Вип. 12/2015. - Київ : Українська правова інформація, 2015. - 1 ел. опт. диск
9 Охрана здоровья человека [Электронный ресурс] : ресурс. пособие / науч. ред. И. Я. Сенюта. - Львов : Медицина и право, 2015. - 1 ел. опт. диск
10 Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції [Текст] : тези доп., виступів і повідомл. учасників Всеукр. круглого столу 3 груд. 2015 р. / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. - Львів : БОНА, 2015. - 280 с.
11 Предметна першість у юридичній науці [Текст] : монографія / С. С. Сливка [та ін.]. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 360 с.
12 Романова, Альона С. Буття людини у природно-правовому просторі [Текст] : монографія / А. С. Романова. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 444 с.
13 Баренбойм, Петр Давидович. Правовые основы банкротства [Текст] : учеб. пособие / П. Д. Баренбойм. - Москва : Белые альвы, 1995. - 200 с.
14 Баскакова, Маргарита Анатольевна. Толковый юридический словарь бизнесмена (русско-английский, англо-русский) [Текст] / М. А. Баскакова. - Москва : Финансы и статистика, 1995. - 640 с.
15 Гумін, Олексій Михайлович. Кримінально-виконавче право України [Текст] : навч. посіб. / О. М. Гумін, К. Б. Марисюк. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 392 с.
16 Коссак, Володимир Михайлович. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект) [Текст] : монографія / В. М. Коссак. - Львів : Центр Європи, 1996. - 216 с.
17 Крамар, Руслана Іванівна. Протидія марнотратному витрачанню паливно-енергетичних ресурсів в Україні: адміністративно-правові аспекти [Текст] : монографія / Р. І. Крамар. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 188 с.
18 Кримінальний процес України [Текст] : навч. посіб. / ред. В. С. Канцір. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 356 с.
19 Курочка, Михайло Іванович. Адміністративне затримання, доставлення та привід у системі заходів примусу [Текст] : монографія / М. І. Курочка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 176 с.
20 Максимик, Михайло Петрович. Юдидична практика: посібник підприємця [Текст] : практ. посібник / М. П. Максимик. - Львів : Діалог, 1997. - 192 с.
21 Менюк, Олег Анатолійович. Формування правової культури підприємця: теоретичні та прикладні аспекти [Текст] : монографія / О. А. Менюк. - Київ : Оріяни, 2001. - 172 с.
22 Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2/2015. Серія психологічна / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. - Львів : ЛДУВС, 2015. - 276 с.
23 Овчаренко, Руслан Вячеславович. Государственный механизм реализации принципа социальной справедливости и отношения собственности [Текст] : монография / Р. В. Овчаренко. - Краматорск : Тираж-51, 2015. - 347 с.
24 Омельченко, Андрій Володимирович. Інвестиційне право [Текст] : навч. посібник / А. В Омельченко. - Київ : Атіка, 1999. - 176 с.
25 Омельченко, Андрій Володимирович. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні [Текст] / А. В Омельченко. - Київ : Юрінком, 1996. - 288 с.
26 Підприємницьке право [Текст] : Зб. нормативно-правових актів станом на 1 вересня 2004 р. / Упоряд. В.О. Кузнєцов. - Київ : Центр навчальної літератури, 2004. - 1273 с.
27 Павленко, Ростислав Миколайович. Парламентська відповідальність уряду: світовий та український досвід [Текст] / Р. М. Павленко. - Київ : КМ Академія, 2002. - 255 с.
28 Патентознавство [Текст] : навч. посіб. / Укоопспілка, Львів. комерційна акад. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 172 с.
29 Правовой словарь предпринимателя: С приложением действующего законодательства Российской федерации, связанного с предпринимательством [Текст]. - Москва : Большая Российская энциклопедия, 1993. - 207 с.
30 Примак, Володимир Дмитрович. Вина і добросовісність у цивільному праві (теорія, законодавство, судова практика) [Текст] / В. Д. Примак. - Київ : Юрінком Інтер, 2008. - 432 с.
31 Примак, Володимир Дмитрович. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб [Текст] : Монографія / В. Д. Примак. - Київ : Юрінком Інтер, 2007. - 432 с.
32 Сімейне право України [Текст] : навч. посіб. / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. - Львів : ЛДУВС, 2015. - 316 с.
33 Теорія доказів [Текст] : навч. посіб. для студ. галузі знань 0304 "Право" спец. 7.03040101 "Правознавство" / В. С. Канцір [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 296 с.
34 Тихомиров, Юрий Александрович. Предприниматель и закон [Текст] : практ. пособие / Ю. А. Тихомиров. - Москва : Экономика, 1996. - 287 с.
35 Туризм і готельна справа [Текст] : зб. офіц. текстів нормативно- правових актів України станом на 1 лист. 2015 р. / упоряд. Р. В. Серцелевич. - Львів : Растр-7, 2015. - 364 с.
36 Щербина, Валентин Степанович. Господарське право [Текст] : Підручник / В. С. Щербина. - Київ : Юрінком Інтер, 2005. - 592 с.
Військова справа. Військова наука [68]
1 Остапчук, Мар'яна Степанівна. Методика розслідування розбоїв, учинених неповнолітніми [Текст] : монографія / М. С. Остапчук. - Львів : ЛДУВС, 2015. - 252 с.
2 Вклоняємось доземно українському солдату [Текст] / Р. Драпак, Н. Ткачук. - Київ : Народна армія, 2015. - 196 с.
3 Якимович, Богдан Зіновійович. Українська військова та воєнна історія [Текст] : зб. наук. праць. Ч. 1. Події, постаті, символи / Б. З. Якимович. - Львів : Нац. акад. сухопутних військ, 2015. - 232 с.
4 Виживання в умовах автономного існування [Текст] : навч. посіб. / І. М. Озарків [та ін.]. - Львів : ЗУКЦ, 2015. - 128 с.
Культура [71]
1 Грімстед Кеннеді, Патриція. Доля українських культурних ціннотей під час Другої світової війни: винищення архівів, бібліотек, музеїв [Текст] / П. Грімстед Кеннеді, Г. Боряк. - Львів : Фенікс, 1992. - 120 с.
Наука [72]
1 Turabian, Kate L. A Manual for writers of dissertations [Текст] / K. L. Turabian. - Chicago : [s. n.], [1946?]
2 Українська Вільна Академія Наук [Текст] : ювіл. вид. : присвяч. 20-літтю діял. 1945-1965. - Нью-Йорк : [б. в.], 1967. - 75 с.
Освіта. Педагогіка [74]
1 Настільна книга керівника дошкільного навчального закладу [Текст]. Ч. 2 / упоряд.: Н. М. Курочка, Н. В. Омельяненко. - Тернопіль : Мандрівець, 2008. - 213 с.
2 Kolasky, John. Education in Soviet Ukraine: A Study in Discrimination and Russification [Текст] / J. Kolasky. - Toronto : Peter Martin Associates, 1968. - 238 с.
3 Pryszlak, Michele. La scuola media superiore in Polona [Текст] / M. Pryszlak. - L`Aquila : l. U. Japadre, 1984. - 379 с.
4 Ващенко, Григорій Григорович. Загальні методи навчання [Текст] : підручник для педагогів / Г. Г. Ващенко. - Київ : [Варта], 1997. - 410 с.
5 Зінько, Василь . Рідна школа у Бразилії [Текст] : іст.-правний нарис / В. Зінько. - Прудентопіль ; Апостолес : Вид-во ОО. Василіян, 1960. - 244 с.
6 Освітянська толока [Текст] : запрошення до рідної школи / Міжнар. громад. орг. Освітній центр "Україна-діаспора", Київський НУ ім. Т. Шевченка. - Київ : [б. в.], 2001. - 22 с.
7 Як бути громадянином України: педагогічні технології громадянського виховання [Текст] : метод. посіб. для педагогів ЗНЗ / Всеукр. асоц. викладачів історії та суспільних дисциплін "Нова Доба". - Львів : ЗУКЦ, 2015. - 128 с.
8 Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система [Текст] : довід. користувача / МОН України, Нац. "Еразмус+" офіс в Україні. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 106 с.
9 Києво-Могилянська академія в іменах. XVII-XVIII ст. [Текст] : енциклопедія / відп. ред. В. С. Брюховецький, наук. ред., упоряд. З. І. Хижняк. - Київ : Академія, 2001. - 290 с.
Фізична культура і спорт [75]
1 Скоцень, Олександер. З футболом у світ [Текст] : спомини / О. Скоцень. - Торонто : [б. в.], 1985. - 638 с.
Засоби масової інформації [76]
1 Збірник праць науково-дослідного інституту пресознавства [Текст]. Вип. 4(22) / НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. ін-т пресознавства. - Львів : [б.в.], 2014. - 608 с.
2 Grossman, Samuel. The Stamp Collector`s handbook [Текст] : a Valuable Storehouse of Philatelic Knowledge : for pleasure or for investment / S. Grossman. - New York : Longacre Publishing Company, 1966. - 192 с.
Бібліотечна робота [78]
1 Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 5 (21) / НАН України , ЛННБ ім. В.Стефаника. - Львів : [б. в.], 2013. - 632 с.
2 Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 4 (20) / НАН України , ЛННБ ім. В.Стефаника. - Львів : [б. в.], 2012. - 628 с.
3 Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 6 (22) / НАН України , ЛННБ ім. В.Стефаника. - Львів : [б. в.], 2014. - 610 с.
4 Потимко, Оксана Збігневна. Перша українська дейзі-бібліотека [Текст] / О. З. Потимко. - Львів : [б. в.], 2015. - 56 с.
5 Результати наукових досліджень - в пракику роботи бібліотек області [Текст] : [збірник]. Вип. 1. 2011-2013 рр. / ЛОУНБ. - Львів : [б. в.], 2015. - 43 с.
6 Результати наукових досліджень - в пракику роботи бібліотек області [Текст] : [матеріали дослідж.]. Вип. 2. Бібліотека і громада в умовах воєнної загрози: внутрішньо переміщені особи / ЛОУНБ. - Львів : [б. в.], 2015. - 23 с.
7 Розумні інвестиції. Соціально-економічна цінність бібліотек [Текст] / [Бібліоміст]. - [Б. м. : б. в.], [2015?]. - 80 с.
8 Бібліотечна Україна в цифрах (2012-2013 рр.) [Текст] : стат. збірник / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка УКраїни. - Київ : НПБУ, 2014. - 63 с.
Охорона пам'ятників природи, історії і культури. Музеєзнавство. Архівознавство [79]
1 Будуймо Європу в Україні [Текст] : дайджест. Вип. 4 / ЛОУНБ, Центр європ. інформації. - Львів : [б. в.], 2015. - 38 с.
2 У розвитку села - майбутнє нашої держави [Текст] : дайджест. Вип. 13. Птахівництву-належне майбутнє / ЛОУНБ. - Львів : [б. в.], 2015. - 19 с.
Мовознавство [81]
1 Cassell`s new compact Latin-English English-Latin dictionary [Текст] / comp. D. P. Simpson. - New York : Dell Publishing Co., Inc., 1973. - 379 с.
2 Collins Italian gem dictionary Italian-English : English-Italian [Текст] / ed. G. F. Maine. - London ; Glasgow : Collins Clear-Type Press, 1975
3 Cuentos del mundo hispanico [Текст] / The University of Connecticut. - New York : American Book Company, 1957. - 200 с.
4 Langenscheidt`s German-English English-German Dictionary [Текст]. Two Volumes in One / comp.: E. Klatt, G. Golze. - New York : Cardinal edition, 1960?
5 Larousse de poche [Текст]. - Paris : Librairie Larosse, 1954. - 506 с.
6 Pappageotes, George C. Cortina`s Modern Greek in 20 Lessons [Текст] : intended for Self-Study and for Use in Schools / G. C. Pappageotes, P. D. Emmanuel. - New York : R. D. Cortina Co. Inc, 1965. - 288 с.
7 Spanish-English, English- Spanish dictionary [Текст] / The University of Chicago. - New York : Washington Square Press, Inc., 1963. - 86 с.
8 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : збір. наук. праць. № 817. Проблеми української термінологоії / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 112 с.
9 Дмитровський, Зенон Євгенович. Вчений, педагог, батько [Текст] / З.Є. Дмитровський. - Львів : ПАІС, 2015. - 84 с.
10 Жебка, Ірина Іванівна. Українська мова [Текст] : інтенс. курс підгот. до випускних та вступних іспитів / І. І. Жебка. - Київ : Науковий світ, 2001. - 310 с.
11 Косів, Михайло Васильович. Двоязичіє чи без'язичіє? [Текст] : публіцист. ст. та нариси / М. В. Косів. - Львів : Логос, 1998. - 238 с.
12 Микитюк, Оксана Романівна. Сучасна українська мова: самобутність, система, норма [Текст] : навч. посіб. / О. Р. Микитюк. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 440 с.
13 Український правопис [Текст] / Акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ : Наукова думка, 1993. - 240 с.
14 Юрса, Людмила. Історія бачвансько-сримського варіанта української літературної мови [Текст] : хрестоматія / Л. Юрса. - Львів : [б. в.], 2015. - 175 с.
Фольклор [82]
1 Selene, Annarosa. Dizionario dei proverbi [Текст] / A. Selene. - Milano : Euroclub, 1986. - 334 с.
2 Колядки [Текст]. - Львів : Місіонер, 2000. - 36 с.
3 Лети наша пісне [Текст] / Укр. Папська Колегія св. Йосафата (Рим). - Рим : [б. в.], 1980. - 163 с.
Літературознавство [83]
1 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка [Текст]. Серія: Літературознавство. № 40 / ред. М. П. Ткачук. - Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2014. - 434 с.
2 Taschenlexikon der weltliteratur [Текст]. - Munchen : Lebendiges Wissen, 1960. - 249 с.
3 Miliukov, Paul. Outlines of Russian culture [Текст]. Part II. Literature / P. Miliukov ; ed. M. Karpovich. - New York : A.S.Barnes & Co., 1960. - 130 с.
4 Spendel, Giovanna. Storia della letteratura russa [Текст] / G. Spendel. - Roma : Tascabili Economici Newton, 1996. - 98 с.
5 Fedoronczuk, Wasyl. Letteratura Ukraina in catene [Текст] / W. Fedoronczuk. - Roma : Oltrecortina, 1966. - 127 с.
6 Literatura staroruska wiek XI-XVII [Текст] : antologia / opracow.: W. Jakubowski, R. Luzny. - Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1978. - 193 с.
7 Sermons and Rhetoric of Kievan Rus` [Текст] / translat. S. Franklin. - Cambridge : Harvard University press, 1991. - 213 с.
8 Арсенич, Петро. Прикарпаття в житті Каменяра [Текст] / П. Арсенич. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1996. - 80 с.
9 Бойко, Юрій. Вибрані праці [Текст] / Ю. Бойко. - Київ : Медекол, 1992. - 381 с.
10 Васильчук, Микола Миколайович. Андрій Чайковський: штрихи до портрета на тлі Коломиї [Текст] / М. Васильчук, Л. Кречковський. - Коломия : Вік, 1994. - 28 с.
11 Возняк, Михайло Степанович. Історія української літератури [Текст]. Т. І. До кінця XV віку / М. Возняк. - Львів : Т-во Просвіта, 1920 ; The Hague ; Paris : MOUTON, 1970. - 344 с.
12 Возняк, Михайло Степанович. Історія української літератури [Текст]. Т. ІІ. Віки XVI--XVIII. Ч. 1 / М. Возняк. - Львів : Т-во Просвіта, 1921 ; The Hague ; Paris : MOUTON, 1970. - 416 с.
13 Возняк, Михайло Степанович. Історія української літератури [Текст]. Т. ІІІ. Віки XVI--XVIII. Ч. 2 / М. Возняк. - Львів : Т-во Просвіта, 1924 ; The Hague ; Paris : MOUTON, 1970. - 564 с.
14 Грицай, Михайло Семенович. Давня українська література [Текст] : підручник для студ. філолог. ф-тів ун-тів / М. С. Грицай, В. Л. Микитась, Ф. Я. Шолом. - Київ : Вища школа, 1978. - 415 с.
15 Донцов, Дмитро Іванович . Дві літератури нашої доби [Текст] / Д. І. Донцов. - Торонто : Гомін України, 1958. - 296 с.
16 Жулинський, Микола Григорович. Заявити про себе культурою [Текст] : тези трибунні, позатрибунні, а також роздуми й сповіді за парадною завісою / М. Г. Жулинський. - Київ : Генеза, 2001. - 677 с.
17 Збірник тестових завдань з української літератури [Текст] : посіб. для підгот. до ЗНО випускників серед. шк. і вступників до НУ "Львів. політехніка" / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 188 с.
18 Київський Атеней. Мистецький Київ XVII-XVIII століть [Текст] : проза, поезія, малярство, графіка / упоряд.: В. Шевчук, Ю. Іванченко. - Київ : Родовід, 2015. - 672 с.
19 Лівицька-Холодна, Наталя Андріївна. Шлях велетня: Ілюстрована біографічна розповідь про Тараса Шевченка [Текст] / Н. Лівицька-Холодна. - [Нью-Йорк] : Вид-во М. Борецького, 1955. - 143 с.
20 Мазурак, Ярослава Іванівна. Бережанщина літературна [Текст] : біограф. довід. / Я. І. Мазурак. - Тернопіль ; Бережани : Вектор, 2014. - 278 с.
21 На Тарасовій горі. Про музей-заповідник Т. Г. Шевченка у Каневі на Черкащині [Текст] : фотоальбом / авт. тексту В. Т. Скуратівський. - Київ : Мистецтво, 1988. - 14 с.
22 Неживий, Олексій Іванович. Уклін рідній землі полтавській [Текст] : посіб. для вчителів / О. І. Неживий. - Полтава : Полтавський літератор, 2015. - 94 с.
23 Сорока, Петро Іванович. Роман Кухар (Р. Володимир): літературний портрет [Текст] : [монографія] / П. І. Сорока. - Тернопіль : Тайп, 1999. - 197 с.
Художня література [84]
1 Adamowicz, Aleksander. Ja ze spalonej wsi... Swiadectwa ocalonych [Текст] / A. Adamowicz, J. Bryl, W. Kolesnik ; пер. по пол.: M. J. Kononowicz , J. Litwiniuk ; авт. вступ. ст. F. Sielicki. - Warszawa : PAX, 1978. - 439 с.
2 Binchy, Maeve. Circle of Friends [Текст] / M. Binchy. - New York : A Dell Book, 1991. - 598 с.
3 Binchy, Maeve. Echoes [Текст] / M. Binchy. - New York : A Dell Book, 1989. - 495 с.
4 Binchy, Maeve. Evening Class [Текст] / M. Binchy. - New York : A Dell Book, 1996. - 538 с.
5 Binchy, Maeve. Firefly Summer [Текст] / M. Binchy. - New York : A Dell Book, 1989. - 662 с.
6 Binchy, Maeve. Light a penny candle [Текст] / M. Binchy. - New York : A Signet Book, 1997. - 592 с.
7 Binchy, Maeve. The Copper Beech [Текст] / M. Binchy. - New York : A Dell Book, 1993. - 392 с.
8 Binchy, Maeve. The Glass Lake [Текст] / M. Binchy. - New York : A Dell Book, 1995. - 758 с.
9 Dickens, Charles. A Christmas Carol and other stories [Текст] / C. Dickens. - London : Marshall Cavendish Ltd., 1987. - 299 с.
10 Eco, Umberto. The name of the rose [Текст] / U. Eco ; translat. W. Weaver. - San Diego ; New York ; London : Hacourt Brace Jovanovich, Inc, 1983. - 502 с.
11 McCullogh, Colleen. The Thorn Birds [Текст] / C. McCullogh. - London : Futura Publications Ltd., 1978. - 591 с.
12 Sterne, Laurence. Selected Prose and Letters [Текст]. Vol. I / S. Laurence. - Moscow : Progress Publishers, 1981. - 502 с.
13 Vincenz, Stanislaw. Z perspektywy podrozy [Текст] / S. Vincenz. - Krakow : ZNAK, 1980. - 416 с.
14 Antologia poezji ukrainskiej [Текст] / w prowadzenie: S. Kozak, F. Nieuwazny ; komp.: F. Nieuwazny, J. Plesniarowicz. - Warszawa : Ludowa Spoldzielnia Wydawnicza, 1976. - 1063 с.
15 Borets, Yuriy. In the whirlpool of combat [Текст] : a novel of our times / Y. Borets. - Munchen : Ukrainisches in-t fur bildungspolitik, 1974. - 322 с.
16 І слово, і пісня, Матусю, Тобі! [Текст] : зб. творчості юних / Львів. обл. відділ Союзу Українок. - Львів : Растр-7, 2015. - 132 с.
17 Антологія поезій, присвячених Блаженнішому Патріярху Йосифу Сліпому [Текст]. - Івано-Франківськ : Плай, 1999. - 176 с.
18 Антологія творчості заробітчан [Текст]. Ч. ІІ. Гавдеамус по-емігрантськи / вступ В. Поточняк. - Рим : [б. в.], 2005. - 145 с.
19 Базів, Василь Андрійович. Шлях з рабства [Текст]. Кн. 1. 1995-1996 / В. А. Базів. - Львів : Світ, 1999. - 279 с.
20 Барка, Василь . Океан [Текст] : лірика / В. Барка. - Нью-Йорк : Слово, 1979. - [348+284] с.
21 Бойко, Надія. Шлях додому [Текст] : поезії / Н. Бойко. - Львів : БОНА, 2015. - 84 с.
22 Брухаль, Семен Онуфрійович. Поетичні три Зорі [Текст] : вірші, пісні, балади / С. О. Брухаль. - Львів : Тріада плюс, 2013. - 104 с.
23 Брухаль, Семен Онуфрійович. Рідний край [Текст] : поезія / С. О. Брухаль. - Львів : Тріада плюс, 2012. - 76 с.
24 Буряківець, Юрій Дмитрович. Мого життя межінь [Текст] : поезії / Ю. Д. Буряківець. - Нью-Йорк : Вільна думка, 1984. - 638 с.
25 Весняний легіт [Текст] : творчість юних літераторів - переможців та учасників обласного конкурсу 2015 р. / упоряд. М. Зінько ; відп. за вип. І. Бородчук. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 136 с.
26 Вовк , Віра. Духи й дервіші [Текст] / В. Вовк . - Мюнхен : Українське вид-во, 1956. - 160 с.
27 Вовк , Віра. Ораторія хвали [Текст] / В. Вовк . - Львів ; Ріо-де-Жанейро ; Київ : БаК, 2015. - 168 с.
28 Гайдук, Володимир Григорович. На берегах надії [Текст] : [лірика] / В. Г. Гайдук. - Львів : Растр-7, 2015. - 176 с.
29 Гата , Ева. 7 таємниць королівства Красолі [Текст] / Е. Гата ; ред. М. Мартиняк ; худож. І. Біликівський. - Львів : БаК, 2015. - 234 с.
30 Голод, Марія. Чотири пори року [Текст] : поезії 1972-1976 / М. Голод. - [б.м.] : Сучасність, 1978. - 128 с.
31 Грабовський, Валерій. Місто пробуджених левів [Текст] : худ.-док. повість / В. Грабовський. - Львів : Камула, 2007. - 592 с.
32 Дичковська, Марія Семенівна. Навесні знов позеленіє [Текст] : збірка віршів про нашу рідну землю / М. С. Дичковська. - Львів : Каменяр, 1998. - 103 с.
33 Дончук, Зосим Іванович. Море по коліна [Текст] : сатирична повість / З.І. Дончук ; ред. І. Боднар. - Філядельфія : Вид-во М. Денисюка, 1961. - 296 с.
34 Дяк, Богдан Михайлович. Відчуваю і люблю [Текст] : вірші / Б. М. Дяк. - Львів : СПОЛОМ, 2013. - 160 с.
35 Дяк, Богдан Михайлович. Крізь бурі та грози [Текст] : хроніка / Б. Дяк. - Львів : СПОЛОМ, 2015. - 156 с.
36 Задорожний, Сергій. Душі джерело [Текст] : зб. поезій / С. Задорожний. - Львів : Растр-7, 2015. - 100 с.
37 Канич, Анна Михайлівна. Неопалима купина [Текст] : пісні / А. М. Канич. - Львів : Каменяр, 1993. - 110 с.
38 Карпин-Ортинський, Володимир-Зеновій Іванович. Спалахи на пам'яті й свідомості, або: Думки на грані між тим, зника що миттєво, і тим, що так само миттєво замість зниклого настає: порожнеч не існує [Текст] : записник того, що не забулось, життєпис, окремоденник. Ч. 3. (2013-березень 2015) / В.-З. І. Карпин-Ортинський. - Львів : Простір-М, 2015. - 516 с.
39 Качалуба, Михайло. Вільним крилом [Текст] : [поезія] / М. Качалуба. - Париж : [б. в.], 1972. - 55 с.
40 Качалуба, Михайло. Осінні вітри [Текст] : поезії / М. Качалуба. - Буенос-Айрес : Вид-во Юліяна Середяка, 1990. - 100 с.
41 Качкан, Володимир Атаназійович. Грона любові [Текст] : портрети і новели / В. А. Качкан. - Київ : Український письменник, 1993. - 271 с.
42 Кикоть, Валерій Михайлович. Промені самотності [Текст] : поезії, переклади / В. М. Кикоть. - Черкаси : Сіяч, 1998. - 134 с.
43 Кметюк, Надія. Ave, Маріє! [Текст] / Н. Кметюк. - Коломия : Вік, 1998. - 56 с.
44 Кметюк, Надія. Божі очі [Текст] / Н. Кметюк. - Коломия : Вік, 1996. - 32 с.
45 Кріслатий, Семен Дмитрович. Щастя через любов до вічности [Текст] / С. Д. Кріслатий. - Клівленд ; Тернопіль ; Київ : Майдан--Терно-Граф, 2005. - 182 с.
46 Кравців, Богдан Миколайович. Поезії [Текст] / Б. М. Кравців. - Львів : Фенікс, 1993. - 475 с.
47 Крукевич, Олег Омелянович. Відгомін надсяння [Текст] / О. О. Крукевич. - Львів : Растр-7, 2015. - 108 с.
48 Лінинська, Світлина. Пан Сирник і різдвяний пампушок [Текст] : для молод. шк. віку / С. Лінинська ; худож. Р. Скиба. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 32 с.
49 Лучко, Анотолій. Гуморески [Текст] / А. Лучко. - Львів : ПАІС, 2015. - 96 с.
50 Маланюк , Євген Филимонович. Поезії [Текст] / Є. Ф. Маланюк . - Львів : Фенікс ЛТД, 1992. - 685 с.
51 Малильо, Софія. А душа її - жива! [Текст] : вибране / С. Малильо. - Львів : [б. в.], 2006. - 220 с.
52 Мацелюх, Євген Іванович. Тернистий шлях [Текст] : повість з переслідування церкви в Мексику / Є. І. Мацелюх. - Нью-Йорк : Говерля, 1956. - 96 с.
53 Олар, Петро Михайлович. Екватор суті [Текст] : поезії, новели / П. М. Олар. - Чернівці : Місто , 2004. - 178 с.
54 Осадчий, Михайло Григорович. Більмо [Текст] : автобіогр. нарис у двох частинах / М. Г. Осадчий. - Лондон : Українська видавнича спілка, 1972. - 92 с.
55 Подворняк, Михайло Миронович. Вітер з Волині [Текст] : спогади / М. Подворняк. - Вінніпег : Накладом т-ва "Волинь", 1981. - 242 с.
56 Полтавская, Нажежда Андреевна. Благо твори [Текст] : лирика / Н. А. Полтавская. - Киев : Юниверс, 1996. - 188 с.
57 Стасів, Вікторія. Зима смарагди розсипала [Текст] : вірші / В. Стасів. - Львів : БОНА, 2015. - 90 с.
58 Стахів, Євген Павлович. Крізь тюрми, підпілля й кордони [Текст] : повість мого життя / Є. П. Стахів ; ред. В. Пащенко ; авт. передм. М. Ф. Слабошпицький. - Київ : Рада, 1995. - 320 с.
59 Федюк, Павло Васильович. Вибрані твори [Текст] / П. В. Федюк. - Львів : Тріада плюс, 2015. - 784 с.
60 Чемний, Михайло Корнилович. Потоптані мрії [Текст] : спогади і автобіог. / М. К. Чемний. - Детройт : [б. в.], 1969. - 208 с.
61 Элегии листвы [Текст] / упоряд.: О. Андронатій, І. Крігер, О. Моторний. - Львів : ПАІС, 2015. - 48 с.
Мистецтво. Мистецтвознавство [85]
1 Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій [Текст] : зб. наук. пр. Ч. 7 / НУ "Львівська політехніка", Каф. Реставрації та реконструкції архітектурних комплексів. - Львів : Растр-7, 2015. - 408 с.
2 Русанова, Ірина Василівна. Формування функціонально-планувальної структури моноцентричних міських агломерацій 60-80-их років ХХ століття (на прикладі Львівської агломерації) [Текст] / І. В. Русанова. - Львів : Растр-7, 2015. - 154 с.
3 Янів , Володимир. Віталій Сазонов (з нагоди відкриття виставки його образів) [Текст] : есей / В. Янів . - Мюнхен : [б. в.], 1983. - 16+18 с.
4 Янів, Володимир. Володимир Стрельніков (з нагоди виставки образів, ґрафік та рисунків [Текст] : есей / В. Янів ; знімки П. Мозолюк. - Мюнхен : [б. в.], 1980. - 16+8 с.
5 Свою Україну любіть. Йосип Гошуляк: до тебе в пісні лину, рідний краю [Текст] / упоряд. М. Онуфрів. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. - 394 с.
6 Слово пламенем взялось. Мистецтво живого українського слова [Текст] : зб. присвяч. пам'яті мистця-декляматора Юліяна Ґеника-Березовського в двадцятиліття його смерти (1952-1972) / Наук. т-во ім. Т. Шевченка. - Торонто : Євшан-зілля, 1972. - 224 с.
Релігія [86]
1 Львівська Богословська Академія [Текст] : інформ. вісник / ред. Л. Антонів. - Львів : ЛБА, 2001. - 90 с.
2 ACTA 1989-1990: anno accademico 1990-1991 [Текст] / Pontificio Instituto Orientale. - Roma : Piazza S. Maria Maggiore, [1991]. - 93 с.
3 Великий А.Г. Українське християнство. Причинки до історії української церковної думки [Текст] / А. Г. Великий. - Рим : Вид-во ОО. Василіян, 1969. - 224 с.
4 Зінько, Василь . Історія церкви [Текст] : (відбитка з "Праці", 1963) / В. Зінько. - Детройт : У.В.Ш. [передрук], 1976. - 68 с.
5 Корчмарик, Франко Богдан. Християнізація европейського Сходу і месіяністичні аспірації Москви [Текст]. Ч. 10 / Ф. Б. Корчмарик. - Торонто ; Нью-Йорк : Студіюм, 1973. - 78 с.
6 Москалик, Ярослав. Концепція церкви Митрополита Андрея Шептицького. Органічно-пневматологічна суть Церкви [Текст] : посіб. з богослов'я. № 1 / Я. Москалик ; пер. з пол. Н. Николин. - Львів : Вид-во ЛБА ; Львів : Свічадо, 1997. - 128 с.
7 Соловій М.М. Святий Йосафат Кунцевич. Його життя і доба [Текст] / М. М. Соловій, А. Г. Великий. - Торонто : Вид-во ОО. Василіян, 1967. - 464 с.
8 The Paterik of the Kievan Caves Monastery [Текст] / translat. M. Heppell. - Cambridge : Harvard University press, 1989. - 262 с.
Бібліографічні видання [91]
1 Catalogo delle pubblicazioni della Biblioteca Apostolica Vaticana [Текст] : catalogo di vendita. № 69-2007. - Citta del Vaticano : Tipografia Vaticаna, 2006. - 146 с.
2 Іван Сварник [Текст] : біобібліогр. покажч. / ЛОУНБ. - Львів : Растр-7, 2015. - 184 с.
3 Велетень духу і серця [Текст] : Бібліогр. покажч. до 150-річчя від дня народж. митрополита Андрея Шептицького / ЛОУНБ. - Львів : [б. в.], 2015. - 65 с.
4 Володимир Качкан -- письменник, вчений, педагог, громадсько-культурний діяч [Текст] : біобібліограф. покажч. / НАН України , ЛННБ ім. В.Стефаника. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. - 352 с.
Серії. Збірки [94]
23 Варшавські українознавчі записки [Текст]. вип. 6-7. Польсько-українські зустрічі. Studia Ukrainica / Каф. україністіки Варшав. ун-ту, Наук. т-во ім. Т. Шевченка. - Варшава : [б. в.], 1998. - 477 с.
 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday25
mod_vvisit_counterYesterday877
mod_vvisit_counterThis week3677
mod_vvisit_counterLast week5556
mod_vvisit_counterThis month19157
mod_vvisit_counterLast month32356
mod_vvisit_counterAll days4191235

We have: 25 guests online
Your IP: 44.220.62.183
 , 
Today: лют. 23, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер