Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (жовтень 2011 р.)
Четвер, 03 листопада 2011, 10:58
Фізико-математичні науки [22]
1 Вісник Національного університету "Львівська політехніка". № 696 : Фізико-математичні науки,2011. - 150 с.
Математика [22.1]
1 Елементи теорії функцій комплексної змінної. Перетворення Фур'є і Лапласа : зб. задач і вправ: підручник,2011. - 197 с.
2 Семенюк, Володимир Омелянович. Дещо про хвилі в рухомих середовищах,2010. - 157 с.
Механіка [22.2]
1 Моделювання та оптимізація в термомеханіці електропровідних неоднорідних тіл : моногр. У 5 т. Т.1 : Термомеханіка багатокомпонентних тіл низької електропровідності,2006. - 296 с.
2 Моделювання та оптимізація в термомеханіці електропровідних неоднорідних тіл : моногр. У 5 т. Т.2 : Механотермодифузія в частково прозорих тілах,2007. - 180 с.
3 Моделювання та оптимізація в термомеханіці електропровідних неоднорідних тіл : моногр. У 5 т. Т.3 : Термопружність термочутливих тіл,2009. - 410 с.
4 Моделювання та оптимізація в термомеханіці електропровідних неоднорідних тіл : моногр. У 5 т. Т.4 : Термомеханіка намагнечуваних електропровідних термочутливих тіл,2010. - 252 с.
Фізика [22.3]
1 Антоняк, Олег Тарасович. Збірник текстових завдань з курсу "Фізика" : для студ. природн. спец. ВНЗ,2011. - 88 с.
Геодезичні науки. Картографія [26.1]
1 Кафедра геодезії 140 років : іст.-бібліогр. нарис,2011. - 192 с.
Загальна біологія [28.0]
1 Екологічна ситуація на північно-східному макросхилі Українських Карпат,2001. - 162 с.
Електроенергетика. Електротехніка [31.2]
1 Походило, Євген Володимирович. Вимірювачі CLR з перетворенням "імітанс-напруга" : монографія,2011. - 289 с.
Обчислювальна техніка [32.97]
1 Вісник Національного університету "Львівська політехніка". № 694 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології,2011. - 435 с.
2 Тимощук, Павло Володимирович. Штучні нейронні мережі : навч. посіб.,2011. - 440 с.
Загальне машинобудування. Машинознавство [34.4]
1 Григоренко, Олександр. Радомир Іванович Сілін: життєвий шлях і творчі вершини вченого,2011. - 50 с.
Промисловий транспорт [39.9]
1 Мартинців, Михайло Павлович. Динаміка та надійність підвісних канатних систем : монографія,2011. - 186 с.
Лісове господарство [43]
1 Генсірук С. А. Ліси України,1992. - 408 с.
Соціальна гігієна та організація охорони здоров'я [51]
1 Трагедія, якої можна уникнути: подолання в Україні кризи здоров'я людини. Що можуть зробити громадські активісти?,[2010?]. - 20 с.
Стоматологія [56.6]
1 Спосіб визначення концентрації залишкового мономеру у зубних протезах, виготовлених із застосуванням акрилових пластмас : метод. рекомендації,2011. - 20 с.
Соціологія [60.5]
1 Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості : аналіт. доп.,2010. - 63 с.
2 Голубець, Михайло Андрійович. Вступ до геосоціосистемології,2005. - 199 с.
Історія України [63.3(4УКР)]
1 "Особые папки" Сталіна і Молотова про національно-визвольну боротьбу в Західній Україні у 1944-1948 рр. : зб. документів,2010. - 592 с.
2 Kolanczuk, Aleksander. Umarly, aby zmartwychwstala Ukraina. Miejsca pamieci Ukraincow - uczestnikow walk niepodleglosciowych w latach 1917-1921 w Polsce,2007. - 134 с.
3 Sopoliga, Miroslav. Tradicie hmotnej kultury ukrajincov na Slovensku,2006. - 292 с.
4 Історія русів,1956. - 346 с.
5 Історія української культури : навч. посіб.,2012. - 352 с.
6 Бадяк, Володимир Петрович. Тоталітаризм і творчий процес : зб. науково-популярних праць,2010. - 122 с.
7 Борець, Тетяна. Юрій Борець: людина, воїн, меценат,2010. - 302 +14 с. с.
8 Губка, Іван. Дорогою боротьби ("Сіроманці" - курінь окремого призначення). Ч. VIII,2011. - 564 с.
9 Діячі державної влади та самоврядування Дніпропетровської області: історичні нариси. Т. 1,2009. - 447 с.
10 Діячі державної влади та самоврядування Дніпропетровської області: історичні нариси. Т. 2,2010. - 400 с.
11 Декалендар : перелік визначних дат історії та культури України,2010. - 365 с.
12 Джуряк, Микола Петрович. ОУН і УПА на Буковині: спогади, свідчення і матеріали про визвольну боротьбу. Кн. І : Путильськиц район,2010. - 844 с.
13 Дишкант, Тарас. Фальсифікація Скіфської історії Геродотом,2011. - 20 с.
14 Колянчук, Олександр. Меморіали та могили учасників українських визвольних змагань 1917-1921 рр.,2003. - 328 с.
15 Колянчук, Олександр. Українські генерали у Польщі. Політичні емігранти у 1920-1939 р. : біогр. словник,2009. - 284 с.
16 Лизанчук, Василь Васильович. Не лукавити словом,2003. - 560 с.
17 Мірошниченко, Юрій Романович. Русь-Україна: становлення державності. Т. І,2011. - 744 с.
18 Мірошниченко, Юрій Романович. Русь-Україна: становлення державності. Т. ІІ,2011. - 772 с.
19 наконечний, Євген Петрович. Украдене ім'я. Чому русини стали українцями,1995. - 126 с.
20 Новак, Олекса. УПА. Сторінки історії. Роздуми,1992. - 48 с.
21 Процев'ят, Тарас. Євген Коновалець і сучасна Україна,1993. - 11 с.
22 Радевич, Юліан Миколайович. Михайло Бажанський: Снятин - моя гордість і любов : літ.-док. дослідження з публікацією листів, світлин Михайла Бажанського, його друзів і приятилів,2009. - 336 с.
23 Синиця, Андрій Степанович. Історія села Нова Кам'янка: від найдавніших часів до сьогодення : моногр.,2011. - 180 с.
24 Трухан, Мирослав. Українці в Польщі після другої світової війни 1944-1984,1990. - 403 с.
25 У боротьбі за волю України. Кн VII,2008. - 520 с.
26 У боротьбі за волю України. Кн. VI,2007. - 448 с.
27 Україна - Румунія - Молдова: історичні, політичні та культурні аспекти взаємин у контексті сучасних європейських процесів : зб. наук. праць. Т.3,2009. - 478 с.
28 Українки в історії: нові сторінки : зб. нарисів,2010. - 264 с.
29 Чуприна, Василь. Хмельниччина 1648-1657 рр.: Визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького,2003. - 175 с.
30 Шкільник, Михайло. Україна у боротьбі за державність в 1917-1921 роках. Спомини і роздуми,1971. - 366 с.
Археологія [63.4]
1 Наукові студії : зб. наук. праць. Вип.3,2010. - 891 с.
Етнографія [63.5]
1 Лозко, Галина Сергіївна. Українське народознавство,2010. - 472 с.
Економіка [65]
1 Васелевський, Мирослав. Системи забезпечення ланцюгів поставок у машинобудуванні : монографія,2011. - 311 с.
2 Загородній, Анатолій Григорович. Торгівля, маркетинг, реклама : термінологічний словник,2011. - 309 с.
3 Куліш, Інна Михайлівна. Державне управління реґіональним розвитком України в контексті європейської інтеграції : монографія,2011. - 251 с.
4 Новаківський, Ігор Іванович. Економіко-математичні методи і моделі в менеджменті для випускових кваліфікаційних робіт : навч. посіб.,2011. - 111 с.
5 Організація обліку. (Опорний конспект лекцій) : навч. посіб.,2011. - 190 с.
6 Перспективи укладання угоди про вільну торгівлю між Україною і ЄС : попередній аналіз,[2001?]
7 Сливоцький, Адріан Дж. Прорив. 7 стратегій перетворення великих загроз у можливості великого зростання,2010. - 327 с.
8 Соціально-економічний розвиток реґіону: механізми державного впливу : монографія,2011. - 228 с.
9 Стратегії розвитку регіонів: шляхи забезпечення дієвості : аналіт. доп.,2011. - 85 с.
10 Чернобай, Ліана Іванівна. Аудит зовнішньоекономічних операцій : навч. посіб. для студ. спец. "Менеджм. зовнішньоекономічної діяльності" ВНЗ,2011. - 230 с.
11 Шпак, Нестор Омелянович. Основи комунікаційного менеджменту промислових підприємств : монографія,2011. - 325 с.
Загальна економічна теорія [65.01]
1 Башнянин, Григорій Іванович . Ефективність соціалізації економічних систем: методологічні проблеми метрологічного аналізу,2010. - 238 с.
Галузева економіка [65.2]
1 Загородній, Анатолій Григорович. Капітал підприємства: формування та реалізація : монографія,2011. - 223 с.
2 Світовий банк та Україна,[2010 ?]. - 8 с.
3 Сохнич, Анатолій Якович. Філософські та прикладні аспекти природокористування : монографія,2011. - 215 с.
Економіка окремих країн і регіонів [65.9]
1 Висновок щодо виконання Державного бюджету України за перший квартал 2011 року,2011. - 43 с.
2 Висновоки щодо виконання Державного бюджету України за 2010 рік,2011. - 63 с.
3 Владичин, Уляна Володимирівна. Іноземне банківництво в Україні : монографія,2011. - 279 с.
4 Еколого-економічні та соціальні проблеми, зумовлені неефективним і несталим веденням лісового господарства та незаконними лісозаготівлями в Україні : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. 2-3 груд. 2010 р., м.Львів,2011. - 392 с.
5 Про результати аналізу виконання комплексної програми забезпечення реалізації стратегії подолання бідності,2011. - 33 с.
6 Про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету, передбачених Міністерству палива та енергетики України на будівництво ліній електропередачі,2011. - 33 с.
7 Проблеми та напрями реалізації експортного потенціалу паливно-енергетичного комплексу України : аналіт. доп.,2011. - 46 с.
8 Регулювання банківської інвестиційної діяльності в Україні,2011. - 206 с.
9 Системні вади ринку праці України та пріоритети його реформування : аналіт. доп.,2010. - 72 с.
10 Стратегічні напрямки активізації фондового ринку України : монографія,2011. - 181 с.
11 Україна. Дослідження попиту на ринку праці,2009. - 80 с.
12 Фінансово-кредитний механізм державного регулювання економічного зростання в Україні,2011. - 222 с.
Політичні науки [66]
1 Політологічні та соціологічні студії : зб. наук. праць. Т.5 : Україна-Білорусь: політичні, економічні та культурні аспекти взаємин: тематичні вип.,2007. - 422 с.
2 Політологічні та соціологічні студії : зб. наук. праць. Т.8 : Україна-Білорусь-Польща та Литва: від колізій минулого до спільних європейських цінностей та перспектив співпраці: тематичний вип.,2009. - 502 с.
3 Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щоквартал. зб. № 1(18), 2011 р.,2011. - 168 с.
4 Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щоквартал. зб. № 4(17), 2010 р.,2010. - 182 с.
5 Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки : моногр.,2011. - 285 с.
6 Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : моногр.,2010. - 528 с.
Зовнішня політика. Дипломатія [66.4]
1 Social inclusion in Ukraine: europen choice and social sector institutions,2010. - 84 с.
2 Соціальне залучення в Україні: європейський вибір та інститут соціального сектору,2010. - 84 с.
3 Україна - Європейський Союз: зібрання міжнародних договорів та інших документів (1991-2009),2010. - 607 + 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Національна політика. Національні відносини [66.5]
1 Рамзенко, Всеволод. Чому ми за Українську самостійну соборну державу,1991. - 40 с.
Політичні партії [66.6]
1 Конончук, Світлана Григорівна. Партійна система України: ідеологічний вимір,2010. - 76 с.
Історія держави і права [67.2]
1 Стецюк, Петро. Перша Конституція Польщі (1791) : спроба правового аналізу,2010. - 111 с.
Галузі права [67.3]
1 Белоглавек, Александр. Арбитраж, ordre public и уголовное право (Взаимодействие международного и национального частного т публичного права) . Т.1,20092009. - 1437 с.
2 Правова охорона атмосферного повітря: практичні аспекти,2011. - 118 с.
3 Працевлаштування та зайнятість людей з інвалідністю : довід. для роботодавців,2010. - 140 с.
4 Управління та інформаційні технології у правовій державі : матеріали наук.-практ. конф. Львів, 26 травня 2005 р.,2006. - 66 с.
Міжнародне право [67.5]
1 Андрушко, Андрій Васильович. Геронтологічна злочинність : кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання : многр.,2011. - 248 с.
2 Белоглавек, Александр. Арбитраж, ordre public и уголовное право (Взаимодействие международного и национального частного т публичного права) . Т.2,20092009. - I-LXXVII, 1436-2821 с.
3 Белоглавек, Александр. Арбитраж, ordre public и уголовное право (Взаимодействие международного и национального частного т публичного права) . Т.3,2009. - V-LXXVII, 2820-3877 с.
Держава і право окремих країн [67.9]
1 Ефективність державного управління : зб. наук. праць. Вип.25,2010. - 469 с.
2 Зібрання законодавства України [Электр.ресурс]. № 9 : 1 вересня 2011 року,2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
3 Звіт Рахункової палатиУкраїни за 2010 рік,2011. - 207 с.
4 Конституційна реформа в Україні: у пошуках політичного балансу,2011. - 44 с.
5 Модернізація України - наш стратегічний вибір : Щорічне Послання Презедента України до Верховної Ради України,2011. - 432 с.
6 Офіційний вісник [Электр.ресурс]. Вип. 7,2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
7 Як організувати державну політику сприяння розвитку громадянського суспільства,2011. - 224 с.
Воєнна наука. Військова справа [68]
1 України миротворці,[2006?]. - 32 с.
Збройні сили [68.4]
1 Вісник Національного університету "Львівська політехніка". № 693 : Держава та армія,2011. - 275 с.
Культура [71]
1 Антофійчук, Володимир Іванович. Культурологія : термінологічний словник,2009. - 159 с.
2 Матвєєва, Людмила Леонідівна. Культурологія: Курс лекцій : навч. посіб. для студ. ВНЗ,2005. - 512 с.
3 Основи культурології : навч. посіб.,2012. - 400 с.
4 Рижкова, Світлана Анатоліївна. Творення, трансляція, інтерпретація та споживання культури : моногр.,2010. - 476 с.
Наука [72]
1 Голубець, Михайло Андрійович. Дерево життя,2008. - 207 с.
2 Хроніка Наукового товариства ім. Шевченка 2000 рік. Ч.92,2001. - 217 + 8с. с.
Освіта. Педагогічні науки [74]
1 Мукан, Наталія Василівна. Професійний розвиток учителів загальноосвітніх шкіл Великої Британії, Канади, США : монографія,2011. - 246 с.
2 Яворський, Віктор Теофілович. Історія хімічної, хіміко-технологічної освіти і науки у Львівській політехніці (1844-1991) : монографія,2011. - 163 с.
Методика викладання навчальних предметів [74.26]
1 Школа і музей: працюємо разом : навч.-метод. посіб. із музейної педагогіки (5-8 класи),2009. - 244 с.
Фізична культура і спорт [75]
1 Дацьків, Михайло Захарович. 10 років шаховому клубу "Вежа-шах" : буклет,2006. - 10 с.
Засоби масової інформації (Преса. Радіомовлення. Телебачення.) [76]
1 "Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців" : матеріали Всеукр. наук. конф. Львів, 27 травня 2011 р.,2011. - 275 с.
Книжкова справа. Книговедення [76.1]
1 Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника. Вип.17,2010. - 398 с.
2 Черниш, Наталія Іванівна. Нариси з історії енциклопедичної справи,2009. - 212 с.
Видавнича справа [76.17]
1 П'ятий міжнародний літературний фестиваль : альманах,2010. - 232 с.
2 Третій міжнародний літературний фестиваль : альманах,2008. - 305 с.
Бібліотечна справа. Бібліографія [78]
1 Івано- Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка : путівник,2011?. - 22 с.
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство [78.3]
1 "Себе шукаю я не в спокої - в роботі" : метод.-бібліогр матеріали до 70-річчя від дня народж. Богдана Ступки,2011. - 16 с.
2 Ієрарх церкви, з руїн і згарищ піднятої : реком. список л-ри,2011. - 12 с.
3 Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка. 1940-2011 : енцикл. довід.,2011. - 78 с.
4 Інтелект-клуб: роки діяльності,2011. - 52 с.
5 Відгомін трагічного минулого: до 65-их роковин львівського псевдособору : пам'ятка користувачеві,2011. - 12 с.
6 Місце і роль періодичних видань у Вашому житті /за матеріалами дослідження/,2011. - 12 с.
7 Методика розробки положення про структурний підрозділ Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки : метод. рекомендації,2011. - 8 с.
8 Надвірнянська центральна районна бібліотека. 65 років (1945-2010 рр.),2010. - 8 с.
9 Огляд науково-дослідної роботи Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки в галузі бібліотекознавства за 2006-2010 рр.,2011. - 24 с.
10 Пізнаймо Європу в Україні : дайджест. Вип. 3,2011. - 12 с.
11 Порядок розробки та затвердження посадових інструкцій працівників Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки : метод. рекомендації,2011. - 32 с.
12 Порядок розробки та затвердження посадових інструкцій працівників централізованих бібліотечних систем Львівщини : метод. рекомендації,2011. - 60 с.
13 У розвитку села - майбутнє нашої держави : дайджест. Вип.3,2011. - 15 с.
Бібліографія [78.5]
1 Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909-1939): напрями діяльності та постаті : зб. наукових праць,2010. - 496 с.
Музейна справа [79.1]
1 Білокінь, Сергій Іванович. Музей України (Збірка П. Потоцького) : дослідження, матеріали,2006. - 476 с.
2 Жовківські читання 2011 : зб. ст. першої наук. конф. "Музей в сучасному світі",2011. - 224 с.
Мовознавство [81]
1 Українська наукова термінологія : зб. матеріалів наук. -практ. конф. " Українська наукова термінологія. Суспільні та гуманітарні науки". №3,2010. - 310 с.
2 Фоменко, Борис. Спілкування без вагання : практ. сл. укр. розмовної лексики (6000 заголовних слів і словосполучень),2010. - 232 с.
3 Шевчук, Світлана Володимирівна. Російсько-український словник ділового мовлення,2009. - 487 с.
4 Ястремська, Тетяна. Традиційне гуцульське пастухування : монографія,2008. - 423 с.
Фольклор [82]
1 Нечуй-Левицький, Іван. Світогляд українського народу : Ескіз української міфології,1992. - 86 с.
Літературознавство [83]
1 Стерьёпулу, Элени Ап. Введение в сюрреализм,2008. - 144 с.
Літературознавство окремих країн [83.3(3)]
1 Заграва: Імена на літературній карті Львівщини : календар-альманах на 2011 рік,2011. - 84 с.
Літературознавство України [83.3(4УКР)]
1 Горинь, Богдан Миколайович. Не тільки про себе : документальний роман-колаж у трьох кн. Кн.3 : (1985-1990),2010. - 918 с.
2 Стежинами Великого Тараса : альбом,2010. - 112 с.
3 Шевченкіана Одещини : наук.-краєзнавча зб.,2006. - 239 с.
Художня література [84]
1 Бохенський, Яцек. Овідій Назон - поет : роман,2011. - 215 с.
2 Великий, Александр Иванович. Всходи и поклонись : афоризмы, изречения, медитативные таблицы (избраное),2002. - 236 с.
Світова література [84(0)]
1 Золотая книга : альманах поэзии участников Международного турнира в Дюссельдорфе (2001-2010),2010. - 667 с.
2 Пісня про Ролянда,2010. - 196 с.
Зарубіжна література [84(3)]
1 Небо насущне : польська релігійна поезія періоду понтифікату Івана Павла ІІ,2010. - 157 с.
Українська література [84(4УКР)]
1 Іваничук, Роман Іванович. Хресна проща : романний триптих,2011. - 283 с.
2 Барицька, Софія Василівна. Моя барвінкова земля : вірші,2011. - 263 с.
3 Брух-Гробелько, Богдана-Наталія Францівна. Перлини душі моєї : поезія,2011. - 132 с.
4 Гаврилів, Орест Степанович. Пам'яті товариша,2011. - 49 с.
5 Костенко, Ліна. Записки українського самашедшого,2011. - 416 с.
6 Костюк, Григорій Олександрович. Зустрічі і прощання. Спогади. Книга перша,1987. - 743 с.
7 Кравченко, Уляна. Шелести нам, барвіночку : поезії до Свята Матері,1995. - 51 с.
8 Лаврентій, Роман. Я поспішав, але спинився... : добірка поезій,2011. - 80 с.
9 Лещук, Осип . Кроваві сліди. Олекса Коцур,2011. - 144 с.
10 Лукащук, Христина. Лялька-мотанка : повість,2011. - 205 с.
11 Маринович, Мирослав Франкович. Вибране у шістьох томах. Т.2 : Постаті друзів. Дрогобицькі репортажі. Дорожні замальовки,2010. - 463 + 16 с. с.
12 Маринович, Мирослав Франкович. Вибране у шістьох томах. Т.3 : Публіцистика,2010. - 639 + 16с. с.
13 Маринович, Мирослав Франкович. Вибране у шістьох томах. Т.4 : Наукові праці,2010. - 591 с.
14 Маринович, Мирослав Франкович. Вибране у шістьох томах. Т.5 : Передмови та рецензії. Виступи й інтерв'ю,2010. - 623 с.
15 Маринович, Мирослав Франкович. Вибране у шістьох томах. Т.6 : Українська ідея і християнство, або Коли гарцюють кольорові коні Апокаліпсису,2010. - 551 с.
16 Матічин, Ярослава. Veritas,2010. - 318 с.
17 Підлипний, Валентин. Хтось мовчав, а хтось нявчав. (Не зовсім котячі пригоди),2011. - 38 с.
18 Павлюк, Ігор Зиновійович. Заборонений цвіт : ранні повісті,2007. - 267 с.
19 Пилипенко, Владислав Михайлович. Чарівний звук незнаної віоли : зб. поезій,2011. - 136 с.
20 Працьовитий, Володимир Степанович. Іван Франко : історична драма,2011. - 66 с.
21 Стремяцкас, Ігор Альгірдасович. Мій отче... : вірші,2011. - 162 с.
22 Тітов, Юрій Миколайович. Зачароване диво : лірика,2010. - 183 с.
23 Трач, Ігор. Розмова без масок : вибрані поезії 1975-1994,1994. - 172 с.
24 Чертова, Олеся. Дана і дракон : казкові повісті ,2011. - 166 с.
Мистецтво. Мистецтвознавство [85]
1 Англійсько-український словник термінів мистецтва,2010. - 308 с.
2 Вісник Львівської національної академії мистецтв. Вип.21,2010. - 424 с.
3 Гості літературно- мистецької вітальні : пам'ятка користувачу. Вип. 3,2011. - 36 с.
4 Мистецтвознавчий автограф : зб. наук. праць кафедри історії і теорії мистецтва Львів. нац. академії мистецтв. Вип. 2,2007. - 285 с.
5 Українські мистецькі виставки у Львові (1919-1939) : довід., антол. мистецько-критичної думки,2011. - 695 с.
Образотворче мистецтво [85.1]
1 Львівська галерея мистецтв. Колектив та його директор,2011. - 160 с.
Архітектура [85.11]
1 Колодрубська, Олександра Іванівна. Архітектура античного світу : словник-довідник,2010. - 185 с.
Декоративно-прикладне мистецтво [85.12]
1 Бєлкіна, Тетяна. Прикраси-талісмани ручної роботи. Залучаємо любов, багатство, удачу,2010. - 64 с.
2 Булгакова-Ситник, Людмила. Борщівські сорочки з колекції Віри Матковської : альбом,2010. - 200 с.
3 Вірко, Олена В. Об'ємні квіти в прикрасах і аксесуарах з бісеру,2011. - 64 с.
4 Музей вишиваних ікон та образів отця доктора Дмитра Блажейовського : фотоальбом,2010 ?. - 31 с.
5 Нечипоренко, Сергій Григорович. Вибійка в Україні : навч. посіб.,2010. - 128 с.
Живопис [85.14]
1 Ікона "Спас Нерукотворний". Початок XVI ст. Володимир-Волинський історичний музей,2010. - 52 с.
2 Волошин, Любов. Ольга Плешкан,2010. - 371 с.
3 Дорофієнко, Інна. Сорочинський іконостас : альбом,2010. - 168 с.
4 Койфман, Валерий Львович. Встречи на дорогах искусства : сб. ст.,2011. - 128 с.
5 Кравченко, Ярослав Охрімович. Школа Михайла Бойчука. Тридцять сім імен,2010. - 400 с.
6 Купчинська, Лариса. Творчість Теофіла Копистинського у контексті розвитку образотворчого мистецтва західноукраїнських земель другої половини ХІХ - початку ХХ століть,2009. - 314 с.
7 Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври : каталог,2005. - 251 с.
8 Откович, Василь. Українська народна ікона : альбом,2010. - 98 с.
Графіка [85.15]
1 Сорока, Богдан Михайлович. Богдан Сорока.Графіка,2010. - 144 с.
2 Стельмащук, Галина Григорівна. Екслібриси родини Опанащуків,2006. - 75 с.
Музика [85.31]
1 Жеплинський, Богдан Михайлович. Українські кобзарі, бандуристи, лірники : енцикл. довід.,2011. - 316 с.
2 Крилошанська, Ярослава. Тадей Купчинський. Хорові твори. Вип. перший,2010. - 272 с.
3 Лепша , Іван Дмитрович. 100 облич української естради,2010. - 392 с.
4 Лисенко, Іван Максимович. Співаки України : енциклопед. вид.,2011. - 629 с.
5 У творчому горінні. Мирослав Стефанишин: портрет митця у статтях, рецензіях, відгуках, інтерв'ю, спогадах, листах і фотоматеріалах,2010. - 244 с.
6 Чумарна, Марія Іванівна. Золотий Дунай. Символіка української пісні,2007. - 262 с.
Музика і видовищне мистецтво [85.3]
1 Гарна забава пісня весела : зб. укр. пісень,2011. - 159 с.
2 Заспіваймо пісню веселеньку,2011. - 400 с.
Театр [85.33]
1 Гайдабура, Валерій . Театральні автографи часу (дослідження, рецензії, творчі портрети, інтерв'ю, "фото-сайти"),2007. - 292 с.
Естрада [85.36]
1 Реймське Евангеліє Анни Ярославівни,2010. - 200 с.
Кіномистецтво [85.37]
1 Іван Миколайчук: магія любові : фотоальбом,2011. - 176 с.
Музичні твори (нотні видання) [85.9]
1 Майчик, Іван. Хорові твори, вокальні ансамблі та романси на слова Богдана-Ігора Антонича : до 70-річчя з дня смерті поета Б.-І. Антонича та 80-річчя з дня народж. композитора І. Майчика,2007. - 148 с.
Релігія [86]
1 І монастир той подібний небу : фотоальбом,2005. - 328 с.
2 Галина Тайни віри,2011. - 32 с.
3 Духовенству про спільноти тверезості,2003. - 27 с.
4 Золотоустий, Іван. Милосердя - прощення - пожертва,2011. - 64 с.
5 Иоанн Блаженный Святая Евфросиния Мироточивая : мироточащая мощами старица, почившая в 1993 году, дает откровения Блаженному Иоанну. Кн. для подвижников последних времен,2009. - 575 с.
6 Иоанн Блаженный Соловки - Вторая Голгофа,2009. - 559 с.
7 Святий Йосафат Кунцевич. Документи щодо беатифікації : документи щодо беатифікації (1623-1628рр.). Катехизм, уклад. Йосафатом Кунцевичем. Правила і конституції, написані святим Йосафатом для своїх священиків,2010. - 323 с.
8 Словник біблійного богослов'я,2010. - 952 с.
9 Шлях очищення і учнівства: вибрані перлини позачасової мудрості,200.?. - 255 с.
Філософські науки [87]
1 Андрушко В.А. Особый смысл омонимии, или же "африканиада" (омонимия античного типа),2011. - 179 с.
2 Вісник Національного університету "Львівська політехніка". № 692 : Філософські науки,2011. - 127 с.
3 Ставропігійські філософські студії : зб. наук. праць з музикознавства, психології, педагогіки та філософії освіти. Вип. 5,2011. - 294 с.
Етика [87.7]
1 Повна енциклопедія етикету,2011. - 384 с.
Соціальна психологія [88.5]
1 Калюжний, Євген. Як стати і бути багатим. Філософія індивідуального успіху,2006. - 280 с.
Бібліографічні видання [91]
1 Івано- Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка: досвід, тенденції, перспективи : бібліогр. покажч.,2010. - 34 с.
2 Богдан Жеплинський : біобібліогр. покажч.,2011. - 216 с.
3 Василь Стефаник і Прикарпаття : реком. бібліогр. покажч.,2011. - 68 с.
4 Володимир Андрійович Павлиш : біобібліогр. покажч. до 60-ліття від дня народж.,2011. - 47 с.
5 Літературно-мистецький журнал "Ми" 1933-1939 : системат. покажч. змісту,2011. - 151 с.
6 Наталія Черниш : бібліогр. покажч. 1981-2007,2007. - 77 с.
7 Перлини архітектурних епох : пам'ятка користувачу,2011
8 Плеяда нескорених: Алла Горська, Опанас Заливаха, Віктор Зарецький, Галина Севрука, Людмила Семикіна : біобібліографічний нарис,2011. - 199 с.
9 Посібники наукової бібліографії, видані в Україні (1991-2005) : науково-допоміжний бібліограф. покаж. Ч.1,2011. - 179 с.
10 Сім чудес України,2011. - 107 с.
11 Українсько-бельгійські літературні зв'язки 1870-2008 : бібліографічний покаж.,2010. - 245 с.
12 Художня література. Критика. Літературознавство (2010) : рекомендаційний бібліогр. покаж.,2011. - 119 с.
13 Час читати : Літературне ін-фоліо ,2010
Довідкові видання [92]
1 Львівщина в 2011 році. Знаменні і пам'ятні дати краю : календар,2011. - 36 с.
2 Практичний довідник керівника. Інтелектуальний капітал. Інновації. Інноваційна культура. Охорона праці,2011. - 327 с.
Серії. Збірки [94]
1 Дацьків, Михайло Захарович. Дорогою наукової правди,2010. - 64 с.