Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (вересень 2011 р.)
П'ятниця, 11 березня 2011, 11:16
Людина і навколишнє середовище. Екологія в цілому. Екологія людини [20.1]
1 Коваль, Ярослав Іванович. Продуктовий геноцид в Україні,2011. - 64 с.
Математика [22.1]
1 Лучко, Йосип Йосипович. Методи прикладної математики в інженерній практиці : навч. посіб.,2011. - 428 с.
2 Обшта, Анатолій Феліксович. Двосторонні інтегральні і диференціальні нерівності та їхнє застосування : монографія,2011. - 259 с.
Фізика [22.3]
1 Данилов, Андрій Богданович. Тестові завдання з курсу загальної фізики "Електрика і магнетизм" : навч. посіб.,2011. - 100 с.
2 Зачек, Ігор Романович. Фізика & будівництво : зб. задач,2011. - 88 с.
3 Проскура, Олександр Іванович. Осяяні світлом науки : нариси з історії фізики,2009. - 416 с.
4 Ромака, Володимир Афанасійович. Інтерметалічні напівпровідники: властивості та застосування : моногр.,2011. - 488 с.
5 Шигорін, Павло Павлович. Гідродинамічне наближення в теорії систем багатьох частинок за наявності квантового виродження зі зламом симетрії. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02- теорет. фізика,2011. - 20 с.
Геодезичні науки. Картографія [26.1]
1 Геодезія : навч. посіб. Ч. 1 : Топографія,2011. - 440 с.
2 Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. праць Західного геодезичного т-во УТГК. Вип. 1(21) 2011 : До 16-ї річниці проф. свята працівників геології, геодезії і картографії України,2011. - 297 с.
Загальнотехнічні дисципліни [30.1]
1 Основи метрології та електричні вимірювання : навч. посіб.,2011. - 370 с.
Електроенергетика. Електротехніка [31.2]
Кібернетика [32.81]
1 Литвин, Василь Володимирович. Бази знань інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень : моногр.,2011. - 237 с.
Загальна радіотехніка [32.84]
1 Автоматизація проектування мікроелектронних систем. Лабораторний практикум : навч. посіб.,2011. - 147 с.
2 Чотирнадцята відкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету "Львівська політехніка" з проблем електроніки : тези доп. 5-7 квіт. 2011 р.,2011. - 74 с.
Обчислювальна техніка [32.97]
1 Совин, Ярослав Романович. Мікропроцесори в системах технічного захисту інформації : навч. посіб.,2011. - 305 с.
Технологія палива [35.51]
1 Васильев, Виктор Сергеевич. Расчет параметров вальцовых прессов в процессе производства формованного кокса : моногр.,2008. - 165 с.
Громадське харчування. Кулінарія [36.99]
1 Цвєк, Дарія Яківна. Малятам і батькам,2011. - 144 с.
Виробництва легкої промисловості [37.2]
1 Пелик, Леся Василівна. Наукові основи формування асортименту та якості фільтрувальних текстильних матеріалів : моногр.,2010. - 239 с.
Поліграфічне виробництво [37.8]
1 Запоточний, Василь Йосифович. Технології захисту цінних паперів : навч. посіб.,2011. - 125 с.
Гігієна [51.2]
1 Гаврилів, Оксана. Євробейбі - немовлятко. Що варто знати сучасним батькам,2010. - 139 с.
2 Гаррет, Джинджер. Біблійнй секркти краси,2011. - 160 с.
Загальна терапія [53.5]
1 Тайны тибетской медицины в практике доктора С. Г. Чойжинимаевой,2011. - 252 с.
Внутрішні хвороби [54.1]
1 Методики доктора Д. В. Наумова. Болезни органов пищеварарения, крови и лимфы,2011. - 206 с.
Хірургія [54.5]
1 Пилип'юк, Василь Васильович. Сподвижник Національної медицини: Михайло Павловський,2010. - 159 с.
Фтизіатрія [55.4]
1 Основи фтизіопатології позалегеневої локалізації : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації, інтернів, сімейних лікарів та фахівців первин. лікар. ланки,2011. - 512 с.
Венерологія. Дерматологія [55.8]
1 Туркевич Ю.М. Шкірні та венеричні хвороби : посіб. для студ. та лікарів-інтернів вищих мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації. Ч. 1 : Шкірні хвороби,2011. - 242 с.
Стоматологія [56.6]
1 Генералізований пародонтит : моногр.,2011. - 239 с.
2 Ломницький І. Я. Алгоритми практичних навичок з хірургічної стоматології : навч. посіб.,2011. - 59 с.
Джерелознавство [63.2]
1 Пахолко, Степан. Історія, закарбована в металі. Українська фалеристична спадщина (ХІХ - перша половина ХХ ст.),2011. - 175 + 48с с.
Історія України [63.3(4УКР)]
1 Potichnyj, Peter J. My journey,2008. - 124 с.
2 Інкін, Василь Фадейович. Сільське суспільство Галицького Прикарпаття у XVI-XVIII століттях: історичні нариси,2004. - I-XX+1-420+XXI-CI с.
3 Іщук, Олександр. Ярослав Богдан - "Всеволод Рамзенко",2011. - 127 с.
4 Анісімов, В'ячеслав Валентинович. Історія України : навч. посіб.,2010. - 426 с.
5 Андрощук, Микола. Записки повстанця,2011. - 127 с.
6 Антонів-Штефків, Петро. Ославиця Сяніцької землі : історія. культура, депортація,2007. - 104 с.
7 Блажейовський, Дмитро. Мої рефлексії щодо проблем минулого, теперішнього та будучности українського народу,2010. - 175 с.
8 Боляновський, Андрій Валентинович. Убивство польських учених у Львові в липні 1941 року: факти, міфи, розслідування : монографія,2011. - 187 с.
9 Вашків, Іван Васильович. Сокаль і прибужжя (1377-2000) : історико-краєзнавчий нарис,2000. - 259 + 64с. с.
10 Визначні постаті України: Андрій Чайковський та Теофіл Окуневський ( до 150-річчя від дня народж.) : зб. наук. праць,2010. - 309 с.
11 Винниченко, Володимир Кирилович. Відродження нації. Ч. І,1990. - 348 с.
12 Винниченко, Володимир Кирилович. Відродження нації: (Історія укр. революції [марець 1917 р.-грудень 1919 р.]). Ч. ІІ,1990. - 328 с.
13 Галик, Ярослава Іванівна. Лемківщина - край наших предків,2009. - 192 с.
14 Гаук, Григорій. Облава,[2005?]. - 16 с.
15 Гелей, Степан Дмитрович. Ілля Витанович: науково-педагогічна та громадська діяльність,2010. - 583 с.
16 Говда, Іван Федорович. Мої спогади та роздуми,2010. - 160 с.
17 Гулей, Дмитро. З Ходорівщини через Канаду - в Україну : Спогади, статті, есе, репліка,1994. - 128 с.
18 Денисенко, Софія Никифорівна. Тіні незабутих предків : докум.-публіцист. повість,2005. - 264 с.
19 Довідник "Українець в Іспанії" : для українців та вихідців із країн Східної Європи. Вип. 1,2007. - 224 с.
20 Дорошенко , Дмитро. Історія України 1917-1923 рр. Т. І : Доба Центральної Ради,1932. - 437, І-ХХІ с.
21 Зисельс, Йосиф. Если не сейчас...,2006. - 451 + 16с. с.
22 Зубрицький, Денис Іванович. Хроніка Ставропігійського братства,2011. - 388 с.
23 Зьомко, Ганна. Волю Україні здобути мріяли...,2011. - 126 с.
24 Колісник, Роман. Військова Управа та українська Дивізія Галичина : діяльн. Військ. Управи та нім. політика відносно укр. нац. збройних сил в роках 1943-1945,2009. - 312 с.
25 Кристинопіль (1692-1951),2010. - 256 с.
26 Лига , Володимир Іванович. На перехресті життєвих доріг,2011. - 103 с.
27 Малик, Ярослав Йосипович. Кримінальні переслідування Михайла Грушевського (1914-1934 рр.) : текст лекції,1992. - 23 с.
28 Михайлович, Василь. Месники : докум. нарис про молодіжну підпільну орг. ОУН,2003. - 64 с.
29 Мончак, Лев. Лабова. Лемківське село нашої пам'яті,2006. - 92 с.
30 Мороз, Володимир. Зиновій Тершаковець-"Федір",2011. - 126 с.
31 На крилах орлиних - до щастя вітчизни : зб. публ.,2010. - 304 с.
32 Науковий збірник музею української культури у Свиднику. № 25 : Східно-християнські сакральні пам'ятки на словацько-польсько-українському пограниччі: матеріали міжнар. наук. конф. Свидник, 19-20 черв. 2009 р.,2010. - 495 с.
33 Науковий збірник музею української культури у Свиднику. №24 : Словацько-українські взаємини в області історії, культури, мови та літератури: матеріали міжнар. наук. конф. Свидник, 23-24 черв. 2006 р.,2010. - 463 с.
34 Николишин, Юрій Ігорович. Львів на долоні : путівник,2010. - 132 с.
35 Николишин, Юрій Ігорович. Улюблений Львів,2011. - 135 с.
36 Олійник, Олександр Леонтійович. Запорозький зимівник часів Нової Січі (1734-1775),2005. - 256 с.
37 Олесницький, Євген. Сторінки з мого життя,2011. - 432 с.
38 Пастух, Роман. Уголна - моє село : нариси з історії, географії, економіки, топономіки, антропонімії, етнографії, демографії, фольклору, побуту,1999. - 284 с.
39 Рудницька-Худик, Дарія. ХХ століття: погляд з однієї точки зору,2008. - 232 с.
40 Савчинський, Лев Петрович. Спогади,2007. - 115 с.
41 Сагринь: біль і печаль наша : книжка свідчень,2007. - 47 с.
42 Святкова незнищенність добра: Андрій Тавпаш. Публіцистичний портрет,2001. - 129 с.
43 Сливка, Юрій. Українська національна ідея: суть, етапи формування та реалізація,2011. - 108 с.
44 Сухий, Олексій Миколайович. Від русофільства до москвофільства (російський чинник у громадській думці та суспільно-політичному житті галицьких українців у ХІХ столітті),2003. - 495 с.
45 Терещук, Петро. Роздуми над однією книжкою : Дивовижний "ребус" польських фальсифікаторів (з приводу однієї "історичної" праці),1979. - 134 с.
46 Україна модерна. Ч. 2-3 : за 1997-1998 рр.,1999. - 447 с.
47 Україна модерна. Ч. 4-5 : за 1999-2000 рр.,2000. - 519 с.
48 Українська Гельсінська Спілка (1988-1990 рр.) у світлинах і документах,2009. - 224 с.
49 Українці в Сербії,2008. - 32 с.
50 Хто є хто на Львівщині. Видатні земляки : довідково-біогр. вид. Вип.1,2003. - 336 с.
51 Яворів, Богдан. Нескорені,2005. - 128 с.
Історія частин світу та окремих країн [63.3(3)]
1 Slabig, Arkadiusz. Aparat bezpieczenstwa wobec mnieyszosci narodowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1989,2008. - 426 с.
2 Top Slovakia,2008. - 36 с.
3 Топінка, Євген. Збірник статей та документів до історії чесько-галицьких стосунків. Ч.1 : До 140-річчя утворення товариства "Ческа беседа" у Львові (1867-2007),2007. - 207 с.
Всесвітня історія [63.3(0)]
1 Бакшеев, Ефим Алексеевич. Этапы подготовки к ведению второй мировой войны,2010. - 79 с.
2 События, изменившие мир,2011. - 317 с.
Археологія [63.4]
1 Археологічні дослідження в межиріччі Вісли, Дністра та Тиси у 2000-2007 рр. : матеріали міжнард. наук. конф. (Львів-Стрілки, 6-8 травня 2008 року),2011. - 208 с.
Етнографія [63.5]
1 Білан М.С. Український стрій : навч. посіб.,2011. - 314 с.
2 Літопис Бойківщини : піврічник, присвяч. дослідам історії, культури й побуту бойківського племени. Ч. 1/54 (65),1994. - 80 с.
3 Літопис Бойківщини : піврічник, присвяч. дослідам історії, культури й побуту бойківського племени. Ч. 3-4 (22-23) : Трав.-груд.,1971. - 78 с.
4 Літопис Бойківщини : річник, присвяч. дослідам історії, культури й побуту бойківського племени. Ч. 1/55 (66),1995. - 80 с.
5 Сополига, Мирослав. Словацький національний музей - Музей українсько-руської культури у Свиднику : путівник 1956-2006,2006. - 100 с.
Галузева економіка [65.2]
1 100 соціальних інновацій з Фінляндії,2011. - 106 с.
2 Інституційні чинники розвитку фінансового сектору економіки в умовах ринкової трансформації : монографія,2010. - 350 с.
3 Батлук, Вікторія Арсентіївна. Охорона праці : навч. посіб.,2011. - 388 с.
4 Власюк, Наталія Іванівна. Місцеві фінанси : навч. посіб.,2010. - 281 с.
5 Гальків, Любов Іванівна. Втрати людського капіталу: теорія й методологія дослідження та діагностика : монографія,2010. - 230 с.
6 Гузар, Уляна Євгенівна. Економіка праці в умовах постіндустріального суспільства : словник термінів і понять,2011. - 262 с.
7 Кузьмін, Олег Євгенович. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності організацій : навч. посіб.,2011. - 336 с.
8 Кундицький, Олександр Олександрович. Регулювання фінансової бази відтворення факторів виробництва,2011. - 549 с.
9 Нагайчук, Неля Григорівна. Фінанси страхових компаній : навч. посіб.,2010. - 527 с.
10 Рябініна, Людмила Миколаївна. Теорія сучасних грошей : моногр.,2011. - 221 с.
11 Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації : моногр.,2010. - 463 с.
12 Фінанси регіону: теорія, проблеми, практика : моногр.,2010. - 222 с.
13 Футало, Тетяна Володимирівна. Податковий менеджмент : навч. посіб.,2011. - 298 с.
14 Черкасова, Світлана Василівна. Фінансовий ринок : навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни студ. заоч. форми навч. напряму підготов. "Фінанси і кредит",2011. - 163 с.
Світова економіка [65.5]
1 Іванова, Лілія Омелянівна. Світовий ринок товарів та послуг : навч. посіб. для студ. денної та заоч. форми навчання за галуз. знань 0305 "Економіка та підприємництво" та 0302 "Міжнародні відносини",2010. - 215 с.
2 Глобальне управління 2025: вирішальний момент,2011. - 120 с.
Економіка окремих країн і регіонів [65.9]
1 Історія Національного банку України: віхи поступу,2010. - 239 с.
2 Вісник Національного університету "Львівська політехніка". № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку,2010. - 415 с.
3 Другов, Олексій Олександрович. Інвестиційне забезпечення інтелектуалізації економіки України : моногр.,2010. - 284 с.
4 Карпунь, Іван Назарович. Державна інвестиційна політика та механізм її реалізації : монографія,2011. - 347 с.
5 Проблеми післякризової економічної політики в Україні : прогр. конф. і тези доп. наук. конф проф.-викл. складу і асп. навч.-наук. комплексу "Академія", Львів, 6-7 квіт. 2011 р.,2011. - 239 с.
6 Проблеми цінової та фінансової стабільності й інноваційного розвитку в Україні : моногр.,2010. - 263 с.
7 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. праць. Вип. 4(84) : Регіональні особливості організації праці в умовах системної кризи,2010. - 480 с.
8 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. праць. Вип. 6(86) : Регіональний розвиток та транскордонне співробітництво,2010. - 414 с.
9 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. праць. Вип.2(82) : Регіональні проблеми управління природокористуванням,2010. - 295 с.
10 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. праць. Вип.3(83) : Інвестиційна привабливість регіону та механізми її забезпечення,2010. - 401 с.
11 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. праць. Вип.5(85) : Районування економічного простору України: питання методології і практики,2010. - 465 с.
12 Шульц, Світлана Леонідівна. Економічний простір України: формування, структурування та управління : монографія,2010. - 407 с.
Внутрішня політика і становище [66.3]
1 Лопата, Раймундас. Анатомія заручника. Досьє калінінградського ювілею,2006. - 138 с.
Зовнішня політика. Дипломатія [66.4]
1 Зовнішня політика України - 2010 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник,2011. - 352 с.
2 Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО. Інтеграційні перспективи України : аналітичне дослідження,2004. - 87 с.
3 Сидорук, Тетяна В. Європейська інтеграція України : навч. посіб. для студ. ВНЗ,2011. - 272 с.
Національна політика. Національні відносини [66.5]
1 Донцов , Дмитро Іванович . За яку Україну? Ідеологія голоти,1993. - 8 с.
2 Донцов, Дмитро Іванович . Дух отари і дух провідництва,1993. - 7 с.
3 Донцов, Дмитро Іванович . Націоналізм. Ч. І,1966. - 107 с.
4 Донцов, Дмитро Іванович . Націоналізм. Ч. ІІ,1966. - 107-221 с.
5 Донцов, Дмитро Іванович . Націоналізм. Ч. ІІІ,1966. - 220-363 с.
6 Національні інтереси : зб. наук. праць. Вип. 29,2011. - 115 с.
7 Національні інтереси : зб. наук. праць. Ч. 6,2002. - 206 с.
8 Національні інтереси : зб. наук. праць. Ч. 7,2002. - 160 с.
9 Національні інтереси : матеріали наук.-практ. конф. (Львів, 23 червня 2008р.). Вип. 17 : Розбудова Української національної армії - справа нашого життя,2008. - 92 с.
10 Національні інтереси : наук. аналіт.-інформ. зб. Вип. 12,2005. - 123 с.
11 Національні інтереси : наук. аналіт.-інформ. зб. Вип. 13,2005. - 132 с.
12 Національні інтереси : наук. аналіт.-інформ. зб. Вип. 14,2005. - 64 с.
13 Національні інтереси : наук. аналіт.-інформ. зб. Вип. 15,2006. - 124 с.
14 Національні інтереси. Вип. 10,2004. - 220 с.
15 Національні інтереси. Вип. 11,2004. - 184 с.
16 Національні інтереси. Вип. 19 : Національна безпека України. Терміни та визначення понять,2009. - 45 с.
17 Національні інтереси. Вип. 26 : Концепція козацького руху за національну безпеку України/попередня редакція/,2010. - 12 с.
18 Національні інтереси. Вип. 27 : Основи концепції і теміносистеми козацького руху України /перша редакція/,2010. - 16 с.
19 Національні інтереси. Вип.28 : Пам'яті Президента Вільної козацької академії національної безпеки і оборони України проф. Ярослава Дашкевича,2010. - 75 с.
20 Українська національна ідея : реалії та перспективи розвитку : зб. наук. праць. Вип. 23,2010. - 163 с.
Історія держави і права [67.2]
1 Криштанович, Мирослав Франкович. Державне управління правоохоронними органами в Галичині і Буковині (кінець ХVIII - початок ХХ ст.) : монографія,2011. - 172 с.
2 Терлюк, Іван Ярославович. Історія держави і права середньовічної України : навч. посіб.,2010. - 232 с.
Галузі права [67.3]
1 Доманцевич, Ніна Іванівна. Основи експертизи культурних цінностей : навч. посіб. для студ. спец. 7.050302 і 8.050302 "Товарознавство та експертиза в митній справі",2011. - 240 с.
2 Екологічна Конституція землі. Методологічні засади. Ч. 2,2011. - 440 с.
3 Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю. Ч.2,2011. - 430 с.
4 Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю 8 квіт. 2011 р. Ч.1,2011. - 423 с.
5 Теорія парламентаризму : навч. посіб,2011. - 392 с.
Міжнародне право [67.5]
1 The European Commission 2010-14 : profiles and priorities,2010. - 60 с.
2 Микієвич, Михайло Миколайович. Міжнародно-правові аспекти співробітництва Європейського Союзу з третіми країнами : монографія,2001. - 200 с.
3 Рада Європи і захист прав людини,2011. - 28 с.
4 Референдуми в Європейському Союзі,2007. - 185 с.
Держава і право окремих країн [67.9]
1 Ефективність державного управління : зб. наук. праць. Вип.24,2010. - 331 с.
2 Зібрання законодавства України [Электр.ресурс]. № 7 : 1 липня 2011 року,2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
3 Зібрання законодавства України [Электр.ресурс]. № 8 : 1 серпня 2011 року,2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
4 Кодекси України [Электр.ресурс] : період. електрон. вид. № 7/2011,2011. - 1 эл. опт. диск
5 Кодекси України [Электр.ресурс] : період. електрон. вид. № 8/2011,2011. - 1 эл. опт. диск
6 Куліш, Андрій. Новообраній депутатці місцевої Ради. Щоден. практ. поради,2007. - 120 с.
7 Личенко, Ірина Олександрівна. Адміністративно-деліктні аспекти захисту права власності : моногр.,2011. - 215 с.
8 Медичне право України: законодавче забезпечення царини охорони здоров'я (генезис, міжнародні стандарти, тенденції розвитку й удосконалення) : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. з мед. права ( IV Міжнар. наук.-практ. конф. з мед. права) 19-21 травня 2011 року (м. Одеса),2011. - 416 с.
9 Медичне право України: законодавче забезпечення царини охорони здоров'я (генезис, міжнародні стандарти, тенденції розвитку й удосконалення) : програма V Всеукр. наук.-практ. конф. з мед. права ( IV Міжнар. наук.-практ. конф. з мед. права) 19-21 травня 2011 року (м. Одеса),2011. - 18 с.
10 Отримання та використання первинної оперативно-розшукової інформації оперативними підрозділами ОВС України : монографія,2010. - 167 с.
Служба по надзвичайним ситуаціям [68.9]
1 Військова топографія : підручник,2011. - 412 с.
Педагогіка школи [74.2]
1 Пошуки та знахідки : матеріали ІІ етапу Всеукр. конкурсу-захисту наук.-дослід. робіт учнів Львів. територ. від-ня МАН України Львів, 4-6 берез. 2011 року. Тези наук.-дослід. робіт переможців конкурсу,2011. - 68 с.
2 Припутень, Любов Іванівна. Перлини рідного краю (екскурсія як структурна одиниця педагогічного процесу) : метод. посіб. з краєзнавства,2011. - 326 с.
3 Управління в освіті : зб. матеріалів V міжнар. наук.-практ. конф. 14-16 квітня 2011 р.,2011. - 375 с.
Професійна та спеціальна освіта [74.5]
1 Інтерактивні методи навчання : навч. посіб.,2007. - 138с.+ роздатк. матеріал (13 окр. арк)+1 ел. опт. диск (CD-ROM) с.
2 Гаврилюк, Маріанна Василівна. Феномен лідерства в університетській освіті. На матеріалах Англії та Уельсу : навч. посіб.,2011. - 130 с.
3 Закаулова, Юлія Володимирівна. Розвиток університетської освіти Бельгії в умовах євроінтеграційних процесів : навч. посіб.,2011. - 75 с.
4 Методика викладання (розділ: методика викладання товарознавства непродовольчих товарів) : навч. посіб. для студ. ВНЗ ден. та заоч. форми навчання ОКР "магістр" товарознавчих спец.,2010. - 107 с.
5 Сушинський, Богдан Іванович. Львівський Ставропігіон : між минувшиною і вічністю. Історія Львівського Ставропігіону,2008. - 495 с.
6 Сушинський, Богдан Іванович. Львівський Ставропігіон : між минувшиною і вічністю. Історія Львівського Ставропігіону. Т.2,2011. - 391 с.
Спеціалізовані галузі педагогіки [74.6]
1 Алекс, Сабіне. Не вчи мене, але дозволь мені вчитися. Ч. 2 : Інтерактивні ігри,2010. - 136 с.
Методика викладання навчальних предметів [74.26]
1 Лодатко, Євген Олександрович. Комплексний тест діагностування розвитку складових математичної культури вчителя початкових класів (майбутнього вчителя початковихх класів),2007. - 42 с.
Літературознавство України [83.3(4УКР)]
1 Історія літератури : зб. статей,2010. - 184 + 184 с.
Образотворче мистецтво [85.1]
1 Бойчук і бойчукісти, бойчукізм. Монументальне мистецтво. Живопис. Графіка. Декоративно-ужиткове мистецтво. Скульптура. Фотографії. Документи : каталог виставки,1991. - 86 с.
2 Музей російського мистецтва в Києві : альбом,1979. - 214 с.
Архітектура [85.11]
1 Черкес, Богдан Степанович. Архітектура сучасності. Остання третина ХХ - початок ХХІ століть : навч. посіб.,2010. - 380 с.
Декоративно-прикладне мистецтво [85.12]
1 Богдан, Тарас. Лінія успіху : альбом І,2010. - 43 с.
2 Вишивка Мирослави Кот : альбом творчих робіт,2010. - 176 с.
3 Грицюк, Леся Степанівна. Інтер'єр : альбом-посіб. до лекційних курсів "Сучасні оздоблювальні матеріали та аксесуари в інтер'єрі", "Проектування елементів інтер'єру". Ч. ІІ,2011. - 74 с.
4 Грицюк, Леся Степанівна. Інтер'єр : альбом-посіб. до лекційного курсу "Проектування інтер'єрів житлових та громадських приміщень". Ч. І,2011. - 108 с.
Художня фотографія [85.16]
1 Дума, Іван Михайлович. Дивосвіт Сколівщини : фотоальбом,2010. - 120 с.
Історія філософії [87.3]
1 Вільчинський, Юрій Михайлович. Розвиток філософської думки в Україні (ХІХ - ХХ ст.) : текст лекцій. Ч.2,1992. - 121 с.
2 Вільчинський, Юрій Михайлович. Розвиток філософської думки в Україні : текст лекцій. Ч.1 : від часів Київської Русі до доби романтизму,1991. - 108 с.
3 Розвиток філософської думки в Україні : тексти,1992. - 104 с.
4 Сенека, Луцій Анней. Моральні листи до Луцилія,2011. - 323 с.
Загальна психологія [88.3]
1 Альбісетті, Валеріо. Трохи депресії не зашкодить,2011. - 125 с.
2 Строчі, Марія Христина. Мислити позитивно,2011. - 152 с.
Соціальна психологія [88.5]
1 Дегтярьова, Галина Семенівна. Теоретичні та методичні основи розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування : навч.-метод. посіб.,2010. - 190 с.
2 Добсон, Джеймс. Відверта розмова з чоловіком,2011. - 216 с.
3 Редіголо, Джампаоло. Професія тещі-свекрухи,2011. - 158 с.
Дитяча психологія [88.8]
1 Психологічні критерії соціальної дезадаптації дитини : кол. моногр.,2010. - 192 с.