Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (червень 2011 р.)
П'ятниця, 11 березня 2011, 11:39
Людина і навколишнє середовище. Екологія в цілому. Екологія людини [20.1]
1 Природне довкілля Львівщини [Электр.ресурс] : цикл відеофільмів. - 1 эл. опт. диск
Математика [22.1]
1 Гадецька С.В. Фінансова математика [Электр.ресурс] : дистанційний курс,2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Географічні науки [26.8]
1 Тесля, Іван. Географія України,1957. - 240 с.
Електроніка [32.85]
1 Іванишин, Тарас Володимирович. Основи автоматики та автоматизація виробничих процесів лісових і деревообробних підприємств : навч. посіб.,2010. - 354 с.
Фармацевтичне виробництво [35.66]
1 Нормативне забезпечення фармацевтичних і біотехнологічних виробництв : навч. посіб. для студ. напрямів підготовки "Фармація" та "Біотехнологія",2010. - 304 с.
Статистика [60.6]
1 Європа в цифрах [Электр.ресурс] : річник Євростата 2006-07,2008. - 1 эл. опт. диск
Джерелознавство [63.2]
1 Український археографічний щорічник : український археографічний збірник. Т. 6/7,1999. - 751 с.
Історія України [63.3(4УКР)]
1 30-річчя Товариства колишніх вояків Української Повстанської Армії в Канаді,1982. - 64 с.
2 Heroes of Their Day: The Reminiscences of Bohdan Panchuk,1983. - 170 с.
3 Kresowa ksiega sprawiedliwych 1939-1945 : O Ukraincach ratujacych Polakow poddanych eksterminacji przez OUN i UPA,2007. - 223 с.
4 Історія української культури : навч. посіб. для студ. інженер.-техн. та економ. спеціал.,2010. - 241 с.
5 Геноцид українського народу. Голодомор 1932-1933 років [Электр.ресурс],[2010?]. - 1 эл. опт. диск
6 Золоті сторінки української культури [Электр.ресурс],[2010?]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM)
7 Золоті сторінки української культури [Электр.ресурс]. Т. 2,[2010?]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM)
8 Квітковський, Денис. Боротьба за свободу в Україні,1968. - 68 с.
9 Книш, Ірена. Віч-на-віч із Україною : горстка радянських вражень,1970. - 127 с.
10 Куропась, Степан Дмитрович. Спогади з України й 60 років в Америці,1988. - 576 с.
11 Кучма, Леонід Данилович. Україна - не Росія,2003. - 560 с.
12 Кучма, Леонід Данилович. Україна - не Росія,2004. - 560 с.
13 Мороз, Валентин Якович. Мойсей і Датан : есей,1978. - 51 с.
14 Півстоліття праці Українського товариства Читальні Просвіти у Вінніпеґу : нарис історії т-ва за роки 1905-1955,1958. - 224 с.
15 Пам'яткова програма 28-го Крайового З'їзду Українського національного об'єднання Канади і БО. Торонто, 11-14 жовтня 1985,1985
16 Попович, Богдан. Під українським небом : спогади 1908-1940,1972. - 183 с.
17 Пропам'ятна книга з нагоди 25-літнього ювілею : життя і праці Укр. культурного центру "Дніпро" в Ошаві, 25 жовт.1980 р.,1980. - 119 с.
18 Рахманний, Роман. Україна атомного віку : есеї і стаття, 1945-1986. Т. І,1987. - 683 с.
19 Самотулка, Теодосій. Отрок : Історичні ігри для новаків,1951. - 95 с.
20 Українська еміграція. Історія і сучасність : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 100-річчю еміграції українців до Канади,1992. - 384 с.
21 Український скиталець : іл. двотижневик. Річник IV. Ч. 15 (37),1923. - 32 с.
22 Хлібна гільйотина [Электр.ресурс] : документ. серіал,2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM)
23 Чорновіл, В'ячеслав Максимович. Я нічого у вас не прошу : лист до секрктаря ЦК КПУ П.Ю. Шелеста,1968. - 120 с.
24 Шляхами Золотого Поділля : регіон. зб. Тернопільщини. Т. ІІ,1970. - 281 с.
25 Шумук, Данило Лаврентійович. Із Ґулаґу у вільний світ : Роздуми про зустрічі з українською діяспорою і урядовими чинниками та доповнення до книжки "Пережите і передумане",1991. - 259 с.
Історія частин світу та окремих країн [63.3(3)]
1 Мудрик, Андрій. Трагедія села Павлокоми : (фрагмент з людоненависницької політики "людової" Польщі),1974
Всесвітня історія [63.3(0)]
1 Medium aevum: середні віки : підруч. з історії середніх віків для іст. ф-тів ун-тів,2010. - 502с. + 8с с.
Галузева економіка [65.2]
1 Сословський В.Г. Проектне фінансування [Электр.ресурс] : дистанційний курс,2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
2 Українські підприємства: шлях до успіху. Зміни, зумовлені ринком [Электр.ресурс] : повна версія,2000. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
3 Черкасова, Світлана Василівна. Фінансовий ринок : навч. посіб.,2010. - 330 с.
Економіка окремих країн і регіонів [65.9]
1 Максимець, Юрій. Управління мотивацією праці в перехідній економіці України : монографія,2010. - 246 с.
Внутрішня політика і становище [66.3]
1 Зінько, Михайло Зеновійович. Чому ми бідні?,2010. - 30 с.
Зовнішня політика. Дипломатія [66.4]
1 HQG [Электр.ресурс] : film by NATO,2005. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM)
2 Interactive tour visite interactive. NATO [Электр.ресурс] : securing our Futur 1949-2009. - 1 эл. опт. диск
3 Інструмент європейського сусідства і партнерства та фінансова допомога Європейського Союзу [Электр.ресурс],2010. - 1 эл. опт. диск
4 НАТО проти тероризму [Электр.ресурс] : репортаж,2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM)
5 Національна безпека України і НАТО. Тренінг [Электр.ресурс] : Дніпропетровськ-Севастополь-Суми-Черкаси-Луцьк-Полтава-Херсон жовт. 2008 - квіт. 2009,2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM)
6 Що ЄС дійсно робить в Україні [Электр.ресурс],2010. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM)
Галузі права [67.3]
1 Когутич, Іван Іванович. Використання криміналістичних знань у судовому розгляді криміналістичних справ : наук.-практ. посіб.,2010. - 426 с.
2 Кодекси України [Электр.ресурс] : період. електрон. вид. № 1/2011,2011. - 1 эл. опт. диск
3 Кодекси України [Электр.ресурс] : період. електрон. вид. № 2/2011,2011. - 1 эл. опт. диск
4 Кодекси України [Электр.ресурс] : період. електрон. вид. № 3/2011,2011. - 1 эл. опт. диск
5 Кодекси України [Электр.ресурс] : період. електрон. вид. № 4/2011,2011. - 1 эл. опт. диск
Органи юстиції [67.7]
1 Навчально-методичний посібник для лабораторних і практичних занять та самостійної роботи з "Криміналістики" для студентів юридичного факультету,2010. - 548 с.
Держава і право окремих країн [67.9]
1 Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах : навч.-практ. посіб.,2010. - 411 с.
Військова техніка [68.8]
1 Основи будови оптичних та оптико-електронних засобів артилерійської розвідки : навч. посіб.,2010. - 427с. + 11лист. с.
Професійна та спеціальна освіта [74.5]
1 Як стати популярним та багатим. Історія Михайла Поплавського : версія Ольги Попової,2007. - 144 с.
Методика викладання навчальних предметів [74.26]
1 Всеукраїнський фізичний конкурс "Левеня-2010" : інформ. вісн.,2010. - 46 с.
2 Левеня-2010 вітає переможців : інформ. вісн.,2010. - 47 с.
3 Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру - 2010" : інформ. вісн.,2010. - 56с. + 16с с.
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство [78.3]
1 Митці Львівщини : Календар знаменних і пам'ятних дат на 2011 рік,2011. - 80 с.
2 Універсальна десяткова класифікація (УДК) зі змінами та доповненнями станом на 2006 рік [Электр.ресурс] : таблицы,2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Музейна справа [79.1]
1 Громадські музеї Львівщини : довідник. У 2-х т. Т. І,2007. - 243 с.
2 Громадські музеї Львівщини : довідник. У 2-х т. Т. ІІ,2007. - 243 с.
Архівна справа [79.3]
1 Пам'ятки : археографічний щорічник. Т. 4/2003,2003. - 264 с.
Літературознавство України [83.3(4УКР)]
1 Книш, Ірена. Смолоскип у темряві,1957. - 302 с.
2 На пошану Лесі Українки : пропам'ятна книга Ділового комітету будови пам'ятника Лесі Українці в Торонті,1980. - 190 с.
3 Науковий вісник музею Івана Франка у Львові. Вип. 9,2010. - 456 с.
Музика і видовищне мистецтво [85.3]
1 Пархоменко, Лю. Кирило Стеценко : монографія,2009. - 392 с.
Музичні твори (нотні видання) [85.9]
1 Івасюк, Володимир Михайлович. Музичні твори( до 60-річчя від дня народження),2009. - 292 с.
2 Карпатський гомін : твори з репертуару гуцульського ансамблю,1966. - 94 с.
Декоративно-прикладне мистецтво [85.12]
1 Блажейовський, Дмитро. Альбом вишиваних ікон,2010. - 176 с.
Живопис [85.14]
1 Бринський, Богдан. Богдан Бринський,2004. - 28 с.
2 Бринський, Богдан. Живопис,[2010?]. - 32 с.
3 Гуменюк, Феодосій Максимович. Феодосій Гуменюк,2010. - 224 с.
Художня фотографія [85.16]
1 "Фотовернісаж на Покрову, 2010". V міжнар. салон художньої фотогр. : фотоальбом,2010. - 152 с.
2 Клочко, Дмитро Вікторович. Моя Україна : Альбом світлин,2009. - 239 с.
3 Рівне. На європейських перехрестях. 2010 : фотоальбом,2010. - 71 с.
Музика [85.31]
1 Восьмий фестиваль давньої музики "Музичний Львів і спадщина Габсбурґів". 1-12 жовтня 2010,2010. - 80 с.
2 Чікало, Оксана. Українські пісні-хроніки: жанрово-тематичний аспект : моногр.,2010. - 228 с.
Історія філософії [87.3]
1 Дао дэ цзин с комментариями Библии,2010. - 162 с.
Загальна психологія [88.3]
1 Пасіка, Володимир. У тенетах фальшивих теорій,1991. - 288 с.
Соціальна психологія [88.5]
1 Лозинський, Олег Михайлович. Політична психологія : навч. посіб.,2010. - 231 с.
Збірки цитат, думок, афоризмів [94.8]
1 Латина : 500 крилатих висловів,1997. - 92 с.