Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (липень 2011 р.)
П'ятниця, 11 березня 2011, 11:56
Людина і навколишнє середовище. Екологія в цілому. Екологія людини [20.1]
1 Гумен, Юрій Євгенович. Урбоекологічні проблеми Західного регіону України 1960-1990 рр.: історичний аспект : моногр.,2008. - 264 с.
2 Екологія Львівщини 2009 : бюлетень,2010. - 140 с.
3 Кудрик, Інна Дементіївна. Екологічна експертиза : навч. посіб. для студ. ВНЗ,2010. - 332 с.
4 Природно-заповідні території Львівщини : буклет,2010. - 16 с.
Математика [22.1]
1 Кутнів, Мирослав Володимирович. Чисельні методи : навч. посіб.,2010. - 288 с.
2 Математика для економістів: вища математика : навч. посіб. У 3-х ч. Ч. 3 : Інтегральне числення функції однієї і двох змінних, диференціальні та різницеві рівняння, ряди,2010. - 431 с.
3 Метода математики : наук.-метод. результати сучасної математики. № 10,2010. - 20 с.
4 Фільц, Роман Володимирович. Рівноважникове числення : моногр.,2010. - 184 с.
Фізика [22.3]
1 Швайка , Андрій Михайлович. Багаточастинкова динаміка та ефекти непружного розсіяння у сильноскорельованих електронних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступення д-р фіз.-мат. наук: 01.04.02- теоретична фізика,2011. - 36 с.
Геофізичні науки [26.2]
1 Water : the power, promise, and turmoil of North America's fresh water,1993
2 Водні ресурси Львівщини : буклет,2010. - 16 с.
Геологічні науки [26.3]
1 Мінеральні ресурси Львівщини : буклет,2010. - 16 с.
Географічні науки [26.8]
1 Ландшафтна структура та грунти Львівщини : буклет,2010. - 16 с.
Загальнотехнічні дисципліни [30.1]
1 Костюкова, Тетяна Іванівна. Інженерна графіка : практикум,2011. - 365 с.
Сировина. Матеріалознавство [30.3]
1 Попович, Василь Васильович. Технологія конструктивних матеріалів і матеріалознавство : словник-довідник,2010. - 304 с.
Кібернетика [32.81]
1 Математичне моделювання складних систем : матер. наук.-техн. конф. 12-14 травня 2010 р.,2010. - 132 с.
Квантова електроніка [32.86]
1 Фечан, Андрій Васильович. Елементи оптоелектроніки на основі рідкокристалічних матеріалів : моногр.,2010. - 216 с.
Телебачення [32.94]
1 Шклярський, Володимир Іванович. Сканувальна телевізійна оптична мікроскопія: теорія та практика : моногр.,2010. - 456 с.
Обчислювальна техніка [32.97]
1 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 685 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика,2010. - 200 с.
2 Вісник Національного університету "Львівська політехніка". № 686 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології,2010. - 304 с.
3 Майхрич, Ярослав Іванович. Друга книга користувача ПК,2010. - 461 с.
4 Шаховська, Наталія Богданівна. Програмне та алгоритмічне забезпечення сховищ та просторів даних : моногр.,2010. - 196 с.
Металургія [34.3]
1 Багатокритеріальне оптимальне керування режимами плавлення в дугових сталеплавильних печах : моногр.,2010. - 208 с.
Виробництва легкої промисловості [37.2]
1 Ferri e uncinetto : enciclopedia dei lavori femminili,1986. - 235 с.
2 Галик, Іван Семенович. Текстильні матеріали та вироби : тлумачний словник,2010. - 224 с.
Будівельні конструкції [38.5]
1 Шевчук, Святослав Григорович. Несуча здатність та деформативність сталебетонних перекриттів : монографія,2010. - 116 с.
Фармакологія Фармація. Токсикологія [52.8]
1 Токсикологічна хімія харчових продуктів та косметичних засобів : підручник,2010. - 316 с.
Загальна терапія [53.5]
1 Рекреаційні ресурси Львівщини : буклет,2010. - 16 с.
Внутрішні хвороби [54.1]
1 Здоровье сердечно-сосудистой системы. Ч. І : Атеросклероз, давление,2010. - 224 с.
Соціологія [60.5]
1 Городняк, Ірина Василівна. Соціологія освіти : навч. посіб.,2011. - 265 с.
2 Литвин, Анатолій Пантелеймонович. Соціологія : навч. посіб.,2010. - 332 с.
Статистика [60.6]
1 Інформаційно-консультативні послуги щодо статистичних щорічників по Україні за 2002-2008 роки [Электр.ресурс] : ежегодник,2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Історія України [63.3(4УКР)]
1 15-та річниця незалежності України. Святкуймо разом. Неділя, 20 серпня 2006 року : буклет,2006. - 36 с.
2 Petelycky, Stefan. Into Auschwitz, for Ukraine,1999. - 61 с.
3 Potichnyj, Peter J. My journey : litopys UPA,2010. - 111 с.
4 The Golgotha of Ukraine : eye-witness accounts,1953. - 47 с.
5 The Great Famine in Ukraine: the unknown holocaust : in solemn observance of the 50th anniversary of the Ukrainian famine of 1932-33,1983. - 88 с.
6 Іван Виговський : зб. ст. наук. конф., присвяченої 350-літтю Конотопської битви,2010. - 63 с.
7 Відзначення 65-ої річниці відновлення Української держави, Актом 30 червня 1941 року у Львові. Неділя, 25-го червня 2006року : буклет,2006. - 24 с.
8 Горак, Роман Дмитрович. Друзі з Добрівлян,2010. - 200 с.
9 Гуманітарна Нагорода ім. Маркіяна Охримовича. Бенкет 2010,2010. - 28 с.
10 Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Українська діаспора у світовій цивілізації (у рамках Конгресу української діаспори) : зб. доп. другої Міжнар. наук.-практ. конф. (18-20 черв. 2008 р., м. Львів) ,2008. - 463 с.
11 Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: сучасний вимір, проекція у майбутнє (у рамках Конґресу української діаспори) : зб. матеріалів третьої Міжнародної наук.-практ. конф. (23-25 черв. 2010 р., м. Львів),2010. - 592 с.
12 Дем'янюк, Петро Пантелеймонович. Наказано бути військовим (спогади військовослужбовця колишньої Радянської армії) : триптих,2009. - 320 с.
13 Кам'янеччина: історія, культура, туризм : довідник,2010. - 44 с.
14 Кліщ, Микола Миколайович. Спогади повстанця,2009. - 166 с.
15 Косик, Володимир. Симон Петлюра,2000. - 88 с.
16 Кривава книга : відомості стосуються вторгнення поляків на Українську територію Східної Галичини у 1918/19. Т. І,1919
17 Кулішъ П.А. Исторія возсоединенія Руси. Т. 1 : Отъ начала колонизаціи опустошенной татарскимъ погромомъ Кіево-Галицкой Руси до начала столетней козацко-шляхетской войны,1874. - 363 с.
18 Кулішъ П.А. Исторія возсоединенія Руси. Т. 2 : Отъ начала столетней козацко-шляхетской войы до возстановленія въ Кіеве православной іепархіи, въ 1620 году,1874. - 457 с.
19 Кулішъ П.А. Исторія возсоединенія Руси. Т. 3 : Религіозное, соціальное и національное движеніе въ эпоху Іова Борецкаго,1877. - 374 с.
20 Літопис УПА : одноднівка В.О. "Буг",1947. - 48 с.
21 Літопис УПА. Т. 49 : Тернопільщина "Вісті з Терену" та "Вісті з Тернопільщини" 1943-1950. Кн. 1,2010. - 830 с.
22 Літопис УПА. Т. 50 : Тернопільщина "Вісті з Терену" та "Вісті з Тернопільщини" 1943-1950. Кн. 2,2010. - 1238 с.
23 Лемеха-Луцька, Оксана. Спогади : статті, рецензії, публіцистика,2005. - 300 с.
24 Луговий, Олександр. Визначене жіноцтво України : історичні життєписи,1994. - 335 с.
25 Мороз, Володимир. Портрет Осипа Дяківа-"Горнового",2010. - 126 с.
26 УВ - експрес : (видання "Українського Вісника"). № 8 : серпень 1988,1989. - 77 с.
27 Шах, Степан. Львів - місто моєї молодості. (Спомин присвячений Тіням забутих Львов'ян. Ч. І. і ІІ,1955. - 267 с.
28 Шах, Степан. Львів - місто моєї молодості. Цісарсько-Королівська Академічна Гімназія. Ч. ІІІ,1956. - 361 с.
29 Шах, Степан. Між Сяном і Дунайцем : спомин. Ч. І,1960. - 439 с.
Історія частин світу та окремих країн [63.3(3)]
1 Помян, Кшиштоф. Європа та нації,2003. - 169 с.
Етнографія [63.5]
1 Onatsky, Evhen. Il Circolo Magico nelle credenze e negli usi del popolo ucraino : dalla Nuova antologia,1930. - 21 с.
Галузева економіка [65.2]
1 Вісник університету банківської справи Національного банку України : зб. наук. праць. № 3(9) грудень 2010,2010. - 347 с.
2 Ведерніков М.Д. Нормування праці : навч. посіб.,2011. - 372 с.
3 Загородній, Анатолій Григорович. Банківська справа : термінологічний словник,2010. - 508 с.
4 Мачкур, Анатолій Євстахійович. Економіка і управління підприємством : практикум,2011. - 120 с.
5 Охорона праці. Практична енциклопедія,2011. - 582 + 76 + 55 с.
6 Підвищення ефективності взаємодії банківського і реального секторів економіки в умовах глобалізації та євроінтеграції : моногр.,2010. - 482 с.
7 Петрович, Йосиф Михайлович. Інноваційний потенціал управління організацією : моногр.,2010. - 184 с.
8 Соловій, Ігор Павлович. Політика сталого розвитку лісового сектора економіки: парадигма та інструменти : монографія,2010. - 366 с.
9 Справочник пользователя Европейской кредитно-трансферной системы (ЕКТС),2009. - 112 с.
10 Фінанси : навч. посіб.,2011. - 345 с.
11 Фінансові механізми сприяння розвитку реґіонів : матер. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2010 р., м. Львів),2010. - 160 с.
Економіка окремих країн і регіонів [65.9]
1 Біла книга України або Вашингтонський консенсус в дії : наслідки економічних реформ 1991-2001 років,2003. - 250 с.
2 Маслак, Ольга Іванівна. Диверсифікація інноваційного розвитку промисловості України : моногр.,2010. - 456 с.
3 Моніторинг стану виконання місцевих бюджетів Львіської області у 1991, 2001-2010 роках,2010. - 244 с.
4 Населення і господарство Дрогобиччини. Соціально-економічна географія Дрогобицького району : посіб. для учнів,2010. - 87 с.
5 Пріоритети реформування податкової політики України: як перейти від фіскалізму до стимулювання ділової активності? : аналіт. доповідь,2010. - 80 с.
6 Статистичний щорічник України за 2009 рік,2010. - 566 с.
7 Удосконалення фінансово-кредитного стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні : моногр.,2010. - 263 с.
8 Формування монетарної економіки і монетарної політики Національного банку України в контексті розвитку світової економічної теорії : моногр.,2010. - 271 с.
Внутрішня політика і становище [66.3]
1 Сенченко, Микола Іванович. Україна потребує диктатури,2009. - 144 с.
Зовнішня політика. Дипломатія [66.4]
1 Активне залучення, сучасна оборона : стратегічна концепція оборони та безпеки членів Організації Північноатлантичного договору, прийнята главами держав та урядів у Лісабоні 19 лист. 2010 р.,2010. - 40 с.
2 Річні загальні збори світового Конґресу Українців (22-23 серп. 2010 р., м. Перемишль, Польща) : зб. звітів,2010. - 274 с.
3 Сенченко, Николай Иванович. "Венецианская черная аристократия" на пути к мировому господарству,2009. - 240 с.
4 Сенченко, Николай Иванович. Адепты глобальной наркоторговли,2007. - 64 с.
5 Сенченко, Николай Иванович. Наркобизнес: наркокартели, наркосиндикаты, преступные группы,2007. - 72 с.
6 Сенченко, Николай Иванович. Наркотический ад,2007. - 88 с.
7 Сенченко, Николай Иванович. Теория и практика невидимых войн,2009. - 502 с.
Політичні організації, рухи, союзи [66.7]
1 Вісник . Вип. 7 : Ювілейний випуск,2010. - 103 с.
Галузі права [67.3]
1 Girard, Paul Frederic. Manuel elementaire de droit romain,1929. - 40 с.
2 Житнигор, Борис Семенович. Деньги, кредитно-финансовые инструменты и механизмы юридической защиты их оборота от противоправных посягательств,2008. - 232 с.
3 Житнигор, Борис Семенович. Правоохранительная деятельность: вопросы теории и проблемы частной инициативы,2008. - 272 с.
4 Регіональні виборчі процеси: теорія і практика : тези VII міжнарод. наук.-практ. конф. (29 вер. - 1жов. 2010 р.) ,2010. - 200 с.
Міжнародне право [67.5]
1 Житнигор, Борис Семенович. Нравственно-правовые аспекты проблем войны и наемничества,2008. - 232 с.
Органи юстиції [67.7]
1 Житнигор, Борис Семенович. Международный коммерческий арбитраж: проблемы глобальной унификации правил отправления правосудия и легализации его вердиктов,2009. - 592 с.
2 Законодавче регулювання альтернативних способів вирішення спорів. Світова та національна практика ADR : зб. матеріалів Третього львів. міжнар. форуму, Львів, 27-28 трав. 2010 р.,2010. - 256 с.
Держава і право окремих країн [67.9]
1 Ефективність державного управління : зб. наук. праць. Вип. 23,2010. - 494 с.
2 Зібрання законодавства України [Электр.ресурс]. № 1 : 1 січня 2011 року,2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
3 Зібрання законодавства України [Электр.ресурс]. № 2 : 1 лютого 2011 року,2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
4 Зібрання законодавства України [Электр.ресурс]. № 3 : 1 березня 2011 року,2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
5 Зібрання законодавства України [Электр.ресурс]. № 4 : 1 квітня 2011 року,2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
6 Зібрання законодавства України [Электр.ресурс]. № 5 : 1 травня 2011 року,2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
7 Зібрання законодавства України [Электр.ресурс]. № 6 : 1 червня 2011 року,2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
8 Законотворчість: практичні аспекти впровадження принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльності Верховної Ради України,2010. - 180 с.
9 Законотворчість:Коментар до змін у Регламенті Верховної Ради України (2010),2011. - 90 с.
10 Кодекси України [Электр.ресурс] : період. електрон. вид. № 5/2011 ,2011. - 1 эл. опт. диск
11 Кодекси України [Электр.ресурс] : період. електрон. вид. № 6/2011,2011. - 1 эл. опт. диск
12 Методичний посібник для членів дільничних виборчих комісій та офіційних спостерігачів,2010. - 32 с.
13 Офіційний вісник [Электр.ресурс]. Вип. 1,2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
14 Офіційний вісник [Электр.ресурс]. Вип. 2,2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
15 Офіційний вісник [Электр.ресурс]. Вип. 3,2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
16 Офіційний вісник [Электр.ресурс]. Вип. 4,2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Збройні сили [68.4]
1 Пилип'юк, Василь. Честь. Україна. Відвага : фотоальбом,2009. - 151 с.
Педагогіка школи [74.2]
1 Ващенко, Григорій. Виховання волі і характеру. Ч. 1 : Психологія волі і характеру,1952. - 256 с.
Професійна та спеціальна освіта [74.5]
1 Додаток до диплома Європейського зразка (принципи і рекомендації щодо запровадження),2010. - 88 с.
2 Козак Н.Л. Університетська освіта : навч. посіб.,2011. - 180 с.
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство [78.3]
1 Бібліотеки Закарпаття в добу перемін : матеріали міжвід. наук.-практич. конф., присвяченої 65-річчю Закарпат. ОУНБ,2010. - 348 с.
2 Закарпатська ОУНБ в особах,2010. - 92 с.
3 Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: переміщення і втрати фондів : зб. док. і матеріал. Т. 1 : 1939-1945,2010. - 620 с.
4 Мережа пунктів доступу громадян до офіційної інформації у бібліотеках: досвід роботи [Электр.ресурс]. - 1 эл. опт. диск
5 Фотохіт бібліотечної родини,[2010?]. - 13 с.
Архівна справа [79.3]
1 Пам'ятки : археографічний щорічник. Том 7/2007,2007. - 449 с.
Літературознавство України [83.3(4УКР)]
1 Горак, Роман Дмитрович. Іван Франко. Кн. 10 : Quo Тendis. Ч. І : Відхід,2009. - 434 с.
2 Горак, Роман Дмитрович. Дім на Софіївці : путівник по музею,2010. - 384 с.
3 Гоць, Петро Никифорович. Доля моя, любов моя - Леся: 70 років - з Лесею Українкою : дослідження,2011. - 24 с.
4 Гоць, Петро Никифорович. Колодяжне - казко Волині: 70 років - з Лесею Українкою : поетично-пісенна розвідка,2011. - 16 с.
5 Шах, Степан. У 150-ліття уродин о. Маркіяна Шашкевича (1961 рік ювілеїв),1961. - 145 с.
Декоративно-прикладне мистецтво [85.12]
1 Гордова, Тамара. Кольори долі : буклет,1996. - 8 с.
Живопис [85.14]
1 Sibbett, Ed, Jr. Celtic design coloring book,1979. - 37 с.
2 Українське сакральне мистецтво з колекції "Студіон",2010. - 104 с.
Графіка [85.15]
1 Любів, Богуслав. ніл Хасевич (1905-1952) : альбом,2010. - 74 с.
Музика [85.31]
1 Hamburger jahrbuch fur musikwissenschaft. Band I,1975. - 50 с.
2 Львівська молодіжна капела під керуванням п. Василя Яциняка,1993. - 24 с.
Етика [87.7]
1 Donum Vitae=[Дар життя]: інструкція про повагу до людського життя, що народжується, і гідність прокреації. Відповіді на деякі питання сьогодення,2011. - 62 с.
2 Добсон, Джеймс. При світлі нічної лампи : настільна книга для подружніх пар,2010. - 288 с.
3 Житнигор, Борис Семенович. На рубеже тысячилетий: свобода совести и право,2009. - 480 с.
Загальна психологія [88.3]
1 Альбісетті, Валеріо. Полюбити життя та його несподіванки,2010. - 120 с.
2 Католик, Галина Вікторівна. Практикум з психології (Психологія агресії, конфлікту, любові) : навч. посіб.,2009. - 128 с.
3 Полі, Освальдо. Серце батька: що потрібно знати кожному батькові,2010. - 208 с.
Соціальна психологія [88.5]
1 Клайн, Фостер. Батьківство з любов'ю та логікою,2010. - 231 с.
2 Форвард, Сюзен. Токсичні батьки,2010. - 304 с.
3 Янів, Володимир. Нариси до історії української етнопсихології,2006. - 341 с.
4 Янів, Володимир. Нариси до історії української етнопсихології,2006. - 341 с.
Дитяча психологія [88.8]
1 Портман, Розмарі. Ігри, що запобігають агресії,2010. - 112 с.
Людина і навколишнє середовище. Екологія в цілому. Екологія людини [20.1]
1 Гумен, Юрій Євгенович. Урбоекологічні проблеми Західного регіону України 1960-1990 рр.: історичний аспект : моногр.,2008. - 264 с.
2 Екологія Львівщини 2009 : бюлетень,2010. - 140 с.
3 Кудрик, Інна Дементіївна. Екологічна експертиза : навч. посіб. для студ. ВНЗ,2010. - 332 с.
4 Природно-заповідні території Львівщини : буклет,2010. - 16 с.
Математика [22.1]
1 Кутнів, Мирослав Володимирович. Чисельні методи : навч. посіб.,2010. - 288 с.
2 Математика для економістів: вища математика : навч. посіб. У 3-х ч. Ч. 3 : Інтегральне числення функції однієї і двох змінних, диференціальні та різницеві рівняння, ряди,2010. - 431 с.
3 Метода математики : наук.-метод. результати сучасної математики. № 10,2010. - 20 с.
4 Фільц, Роман Володимирович. Рівноважникове числення : моногр.,2010. - 184 с.
Фізика [22.3]
1 Швайка , Андрій Михайлович. Багаточастинкова динаміка та ефекти непружного розсіяння у сильноскорельованих електронних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступення д-р фіз.-мат. наук: 01.04.02- теоретична фізика,2011. - 36 с.
Геофізичні науки [26.2]
1 Water : the power, promise, and turmoil of North America's fresh water,1993
2 Водні ресурси Львівщини : буклет,2010. - 16 с.
Геологічні науки [26.3]
1 Мінеральні ресурси Львівщини : буклет,2010. - 16 с.
Географічні науки [26.8]
1 Ландшафтна структура та грунти Львівщини : буклет,2010. - 16 с.
Загальнотехнічні дисципліни [30.1]
1 Костюкова, Тетяна Іванівна. Інженерна графіка : практикум,2011. - 365 с.
Сировина. Матеріалознавство [30.3]
1 Попович, Василь Васильович. Технологія конструктивних матеріалів і матеріалознавство : словник-довідник,2010. - 304 с.
Кібернетика [32.81]
1 Математичне моделювання складних систем : матер. наук.-техн. конф. 12-14 травня 2010 р.,2010. - 132 с.
Квантова електроніка [32.86]
1 Фечан, Андрій Васильович. Елементи оптоелектроніки на основі рідкокристалічних матеріалів : моногр.,2010. - 216 с.
Телебачення [32.94]
1 Шклярський, Володимир Іванович. Сканувальна телевізійна оптична мікроскопія: теорія та практика : моногр.,2010. - 456 с.
Обчислювальна техніка [32.97]
1 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 685 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика,2010. - 200 с.
2 Вісник Національного університету "Львівська політехніка". № 686 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології,2010. - 304 с.
3 Майхрич, Ярослав Іванович. Друга книга користувача ПК,2010. - 461 с.
4 Шаховська, Наталія Богданівна. Програмне та алгоритмічне забезпечення сховищ та просторів даних : моногр.,2010. - 196 с.
Металургія [34.3]
1 Багатокритеріальне оптимальне керування режимами плавлення в дугових сталеплавильних печах : моногр.,2010. - 208 с.
Виробництва легкої промисловості [37.2]
1 Ferri e uncinetto : enciclopedia dei lavori femminili,1986. - 235 с.
2 Галик, Іван Семенович. Текстильні матеріали та вироби : тлумачний словник,2010. - 224 с.
Будівельні конструкції [38.5]
1 Шевчук, Святослав Григорович. Несуча здатність та деформативність сталебетонних перекриттів : монографія,2010. - 116 с.
Фармакологія Фармація. Токсикологія [52.8]
1 Токсикологічна хімія харчових продуктів та косметичних засобів : підручник,2010. - 316 с.
Загальна терапія [53.5]
1 Рекреаційні ресурси Львівщини : буклет,2010. - 16 с.
Внутрішні хвороби [54.1]
1 Здоровье сердечно-сосудистой системы. Ч. І : Атеросклероз, давление,2010. - 224 с.
Соціологія [60.5]
1 Городняк, Ірина Василівна. Соціологія освіти : навч. посіб.,2011. - 265 с.
2 Литвин, Анатолій Пантелеймонович. Соціологія : навч. посіб.,2010. - 332 с.
Статистика [60.6]
1 Інформаційно-консультативні послуги щодо статистичних щорічників по Україні за 2002-2008 роки [Электр.ресурс] : ежегодник,2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Історія України [63.3(4УКР)]
1 15-та річниця незалежності України. Святкуймо разом. Неділя, 20 серпня 2006 року : буклет,2006. - 36 с.
2 Petelycky, Stefan. Into Auschwitz, for Ukraine,1999. - 61 с.
3 Potichnyj, Peter J. My journey : litopys UPA,2010. - 111 с.
4 The Golgotha of Ukraine : eye-witness accounts,1953. - 47 с.
5 The Great Famine in Ukraine: the unknown holocaust : in solemn observance of the 50th anniversary of the Ukrainian famine of 1932-33,1983. - 88 с.
6 Іван Виговський : зб. ст. наук. конф., присвяченої 350-літтю Конотопської битви,2010. - 63 с.
7 Відзначення 65-ої річниці відновлення Української держави, Актом 30 червня 1941 року у Львові. Неділя, 25-го червня 2006року : буклет,2006. - 24 с.
8 Горак, Роман Дмитрович. Друзі з Добрівлян,2010. - 200 с.
9 Гуманітарна Нагорода ім. Маркіяна Охримовича. Бенкет 2010,2010. - 28 с.
10 Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Українська діаспора у світовій цивілізації (у рамках Конгресу української діаспори) : зб. доп. другої Міжнар. наук.-практ. конф. (18-20 черв. 2008 р., м. Львів) ,2008. - 463 с.
11 Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: сучасний вимір, проекція у майбутнє (у рамках Конґресу української діаспори) : зб. матеріалів третьої Міжнародної наук.-практ. конф. (23-25 черв. 2010 р., м. Львів),2010. - 592 с.
12 Дем'янюк, Петро Пантелеймонович. Наказано бути військовим (спогади військовослужбовця колишньої Радянської армії) : триптих,2009. - 320 с.
13 Кам'янеччина: історія, культура, туризм : довідник,2010. - 44 с.
14 Кліщ, Микола Миколайович. Спогади повстанця,2009. - 166 с.
15 Косик, Володимир. Симон Петлюра,2000. - 88 с.
16 Кривава книга : відомості стосуються вторгнення поляків на Українську територію Східної Галичини у 1918/19. Т. І,1919
17 Кулішъ П.А. Исторія возсоединенія Руси. Т. 1 : Отъ начала колонизаціи опустошенной татарскимъ погромомъ Кіево-Галицкой Руси до начала столетней козацко-шляхетской войны,1874. - 363 с.
18 Кулішъ П.А. Исторія возсоединенія Руси. Т. 2 : Отъ начала столетней козацко-шляхетской войы до возстановленія въ Кіеве православной іепархіи, въ 1620 году,1874. - 457 с.
19 Кулішъ П.А. Исторія возсоединенія Руси. Т. 3 : Религіозное, соціальное и національное движеніе въ эпоху Іова Борецкаго,1877. - 374 с.
20 Літопис УПА : одноднівка В.О. "Буг",1947. - 48 с.
21 Літопис УПА. Т. 49 : Тернопільщина "Вісті з Терену" та "Вісті з Тернопільщини" 1943-1950. Кн. 1,2010. - 830 с.
22 Літопис УПА. Т. 50 : Тернопільщина "Вісті з Терену" та "Вісті з Тернопільщини" 1943-1950. Кн. 2,2010. - 1238 с.
23 Лемеха-Луцька, Оксана. Спогади : статті, рецензії, публіцистика,2005. - 300 с.
24 Луговий, Олександр. Визначене жіноцтво України : історичні життєписи,1994. - 335 с.
25 Мороз, Володимир. Портрет Осипа Дяківа-"Горнового",2010. - 126 с.
26 УВ - експрес : (видання "Українського Вісника"). № 8 : серпень 1988,1989. - 77 с.
27 Шах, Степан. Львів - місто моєї молодості. (Спомин присвячений Тіням забутих Львов'ян. Ч. І. і ІІ,1955. - 267 с.
28 Шах, Степан. Львів - місто моєї молодості. Цісарсько-Королівська Академічна Гімназія. Ч. ІІІ,1956. - 361 с.
29 Шах, Степан. Між Сяном і Дунайцем : спомин. Ч. І,1960. - 439 с.
Історія частин світу та окремих країн [63.3(3)]
1 Помян, Кшиштоф. Європа та нації,2003. - 169 с.
Етнографія [63.5]
1 Onatsky, Evhen. Il Circolo Magico nelle credenze e negli usi del popolo ucraino : dalla Nuova antologia,1930. - 21 с.
Галузева економіка [65.2]
1 Вісник університету банківської справи Національного банку України : зб. наук. праць. № 3(9) грудень 2010,2010. - 347 с.
2 Ведерніков М.Д. Нормування праці : навч. посіб.,2011. - 372 с.
3 Загородній, Анатолій Григорович. Банківська справа : термінологічний словник,2010. - 508 с.
4 Мачкур, Анатолій Євстахійович. Економіка і управління підприємством : практикум,2011. - 120 с.
5 Охорона праці. Практична енциклопедія,2011. - 582 + 76 + 55 с.
6 Підвищення ефективності взаємодії банківського і реального секторів економіки в умовах глобалізації та євроінтеграції : моногр.,2010. - 482 с.
7 Петрович, Йосиф Михайлович. Інноваційний потенціал управління організацією : моногр.,2010. - 184 с.
8 Соловій, Ігор Павлович. Політика сталого розвитку лісового сектора економіки: парадигма та інструменти : монографія,2010. - 366 с.
9 Справочник пользователя Европейской кредитно-трансферной системы (ЕКТС),2009. - 112 с.
10 Фінанси : навч. посіб.,2011. - 345 с.
11 Фінансові механізми сприяння розвитку реґіонів : матер. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2010 р., м. Львів),2010. - 160 с.
Економіка окремих країн і регіонів [65.9]
1 Біла книга України або Вашингтонський консенсус в дії : наслідки економічних реформ 1991-2001 років,2003. - 250 с.
2 Маслак, Ольга Іванівна. Диверсифікація інноваційного розвитку промисловості України : моногр.,2010. - 456 с.
3 Моніторинг стану виконання місцевих бюджетів Львіської області у 1991, 2001-2010 роках,2010. - 244 с.
4 Населення і господарство Дрогобиччини. Соціально-економічна географія Дрогобицького району : посіб. для учнів,2010. - 87 с.
5 Пріоритети реформування податкової політики України: як перейти від фіскалізму до стимулювання ділової активності? : аналіт. доповідь,2010. - 80 с.
6 Статистичний щорічник України за 2009 рік,2010. - 566 с.
7 Удосконалення фінансово-кредитного стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні : моногр.,2010. - 263 с.
8 Формування монетарної економіки і монетарної політики Національного банку України в контексті розвитку світової економічної теорії : моногр.,2010. - 271 с.
Внутрішня політика і становище [66.3]
1 Сенченко, Микола Іванович. Україна потребує диктатури,2009. - 144 с.
Зовнішня політика. Дипломатія [66.4]
1 Активне залучення, сучасна оборона : стратегічна концепція оборони та безпеки членів Організації Північноатлантичного договору, прийнята главами держав та урядів у Лісабоні 19 лист. 2010 р.,2010. - 40 с.
2 Річні загальні збори світового Конґресу Українців (22-23 серп. 2010 р., м. Перемишль, Польща) : зб. звітів,2010. - 274 с.
3 Сенченко, Николай Иванович. "Венецианская черная аристократия" на пути к мировому господарству,2009. - 240 с.
4 Сенченко, Николай Иванович. Адепты глобальной наркоторговли,2007. - 64 с.
5 Сенченко, Николай Иванович. Наркобизнес: наркокартели, наркосиндикаты, преступные группы,2007. - 72 с.
6 Сенченко, Николай Иванович. Наркотический ад,2007. - 88 с.
7 Сенченко, Николай Иванович. Теория и практика невидимых войн,2009. - 502 с.
Політичні організації, рухи, союзи [66.7]
1 Вісник . Вип. 7 : Ювілейний випуск,2010. - 103 с.
Галузі права [67.3]
1 Girard, Paul Frederic. Manuel elementaire de droit romain,1929. - 40 с.
2 Житнигор, Борис Семенович. Деньги, кредитно-финансовые инструменты и механизмы юридической защиты их оборота от противоправных посягательств,2008. - 232 с.
3 Житнигор, Борис Семенович. Правоохранительная деятельность: вопросы теории и проблемы частной инициативы,2008. - 272 с.
4 Регіональні виборчі процеси: теорія і практика : тези VII міжнарод. наук.-практ. конф. (29 вер. - 1жов. 2010 р.) ,2010. - 200 с.
Міжнародне право [67.5]
1 Житнигор, Борис Семенович. Нравственно-правовые аспекты проблем войны и наемничества,2008. - 232 с.
Органи юстиції [67.7]
1 Житнигор, Борис Семенович. Международный коммерческий арбитраж: проблемы глобальной унификации правил отправления правосудия и легализации его вердиктов,2009. - 592 с.
2 Законодавче регулювання альтернативних способів вирішення спорів. Світова та національна практика ADR : зб. матеріалів Третього львів. міжнар. форуму, Львів, 27-28 трав. 2010 р.,2010. - 256 с.
Держава і право окремих країн [67.9]
1 Ефективність державного управління : зб. наук. праць. Вип. 23,2010. - 494 с.
2 Зібрання законодавства України [Электр.ресурс]. № 1 : 1 січня 2011 року,2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
3 Зібрання законодавства України [Электр.ресурс]. № 2 : 1 лютого 2011 року,2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
4 Зібрання законодавства України [Электр.ресурс]. № 3 : 1 березня 2011 року,2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
5 Зібрання законодавства України [Электр.ресурс]. № 4 : 1 квітня 2011 року,2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
6 Зібрання законодавства України [Электр.ресурс]. № 5 : 1 травня 2011 року,2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
7 Зібрання законодавства України [Электр.ресурс]. № 6 : 1 червня 2011 року,2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
8 Законотворчість: практичні аспекти впровадження принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльності Верховної Ради України,2010. - 180 с.
9 Законотворчість:Коментар до змін у Регламенті Верховної Ради України (2010),2011. - 90 с.
10 Кодекси України [Электр.ресурс] : період. електрон. вид. № 5/2011 ,2011. - 1 эл. опт. диск
11 Кодекси України [Электр.ресурс] : період. електрон. вид. № 6/2011,2011. - 1 эл. опт. диск
12 Методичний посібник для членів дільничних виборчих комісій та офіційних спостерігачів,2010. - 32 с.
13 Офіційний вісник [Электр.ресурс]. Вип. 1,2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
14 Офіційний вісник [Электр.ресурс]. Вип. 2,2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
15 Офіційний вісник [Электр.ресурс]. Вип. 3,2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
16 Офіційний вісник [Электр.ресурс]. Вип. 4,2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Збройні сили [68.4]
1 Пилип'юк, Василь. Честь. Україна. Відвага : фотоальбом,2009. - 151 с.
Педагогіка школи [74.2]
1 Ващенко, Григорій. Виховання волі і характеру. Ч. 1 : Психологія волі і характеру,1952. - 256 с.
Професійна та спеціальна освіта [74.5]
1 Додаток до диплома Європейського зразка (принципи і рекомендації щодо запровадження),2010. - 88 с.
2 Козак Н.Л. Університетська освіта : навч. посіб.,2011. - 180 с.
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство [78.3]
1 Бібліотеки Закарпаття в добу перемін : матеріали міжвід. наук.-практич. конф., присвяченої 65-річчю Закарпат. ОУНБ,2010. - 348 с.
2 Закарпатська ОУНБ в особах,2010. - 92 с.
3 Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: переміщення і втрати фондів : зб. док. і матеріал. Т. 1 : 1939-1945,2010. - 620 с.
4 Мережа пунктів доступу громадян до офіційної інформації у бібліотеках: досвід роботи [Электр.ресурс]. - 1 эл. опт. диск
5 Фотохіт бібліотечної родини,[2010?]. - 13 с.
Архівна справа [79.3]
1 Пам'ятки : археографічний щорічник. Том 7/2007,2007. - 449 с.
Літературознавство України [83.3(4УКР)]
1 Горак, Роман Дмитрович. Іван Франко. Кн. 10 : Quo Тendis. Ч. І : Відхід,2009. - 434 с.
2 Горак, Роман Дмитрович. Дім на Софіївці : путівник по музею,2010. - 384 с.
3 Гоць, Петро Никифорович. Доля моя, любов моя - Леся: 70 років - з Лесею Українкою : дослідження,2011. - 24 с.
4 Гоць, Петро Никифорович. Колодяжне - казко Волині: 70 років - з Лесею Українкою : поетично-пісенна розвідка,2011. - 16 с.
5 Шах, Степан. У 150-ліття уродин о. Маркіяна Шашкевича (1961 рік ювілеїв),1961. - 145 с.
Декоративно-прикладне мистецтво [85.12]
1 Гордова, Тамара. Кольори долі : буклет,1996. - 8 с.
Живопис [85.14]
1 Sibbett, Ed, Jr. Celtic design coloring book,1979. - 37 с.
2 Українське сакральне мистецтво з колекції "Студіон",2010. - 104 с.
Графіка [85.15]
1 Любів, Богуслав. ніл Хасевич (1905-1952) : альбом,2010. - 74 с.
Музика [85.31]
1 Hamburger jahrbuch fur musikwissenschaft. Band I,1975. - 50 с.
2 Львівська молодіжна капела під керуванням п. Василя Яциняка,1993. - 24 с.
Етика [87.7]
1 Donum Vitae=[Дар життя]: інструкція про повагу до людського життя, що народжується, і гідність прокреації. Відповіді на деякі питання сьогодення,2011. - 62 с.
2 Добсон, Джеймс. При світлі нічної лампи : настільна книга для подружніх пар,2010. - 288 с.
3 Житнигор, Борис Семенович. На рубеже тысячилетий: свобода совести и право,2009. - 480 с.
Загальна психологія [88.3]
1 Альбісетті, Валеріо. Полюбити життя та його несподіванки,2010. - 120 с.
2 Католик, Галина Вікторівна. Практикум з психології (Психологія агресії, конфлікту, любові) : навч. посіб.,2009. - 128 с.
3 Полі, Освальдо. Серце батька: що потрібно знати кожному батькові,2010. - 208 с.
Соціальна психологія [88.5]
1 Клайн, Фостер. Батьківство з любов'ю та логікою,2010. - 231 с.
2 Форвард, Сюзен. Токсичні батьки,2010. - 304 с.
3 Янів, Володимир. Нариси до історії української етнопсихології,2006. - 341 с.
4 Янів, Володимир. Нариси до історії української етнопсихології,2006. - 341 с.
Дитяча психологія [88.8]
1 Портман, Розмарі. Ігри, що запобігають агресії,2010. - 112 с.