Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Виставка нових надходжень (червень 2015 р.)
Четвер, 09 липня 2015, 09:05

До уваги користувачів! Повний перелік нових надходжень ви можете знайти на сайті бібліотеки у розділі Нові надходження

Книги:

Вегетаріанство

Лёвшина Л. Д. Вегетарианство - ключ к здоровью. Рецепты здоровой пищи [Текст] / Л. Д. Лёвшина, Л. А. Тетерядченко, А. В. Мячиков. - Харьков : Мир книг, 2012. - 347 с. - ISBN 978-966-2678-03-1.

Місце знаходження ВВЛ

 

 

 

 

 

 

 

Харчові виробництва

Технічна мікробіологія [Текст] : підручник / В. О. Коваленко [та ін.]. - Харків : Світ Книг, 2013. - 679 с. - Бібліогр.: с. 677-678. - ISBN 978-966-2678-11-6.

Місце знаходження ВВЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія України

Боган С. М. Повстанці Одещини і Придністров'я: Антикомуністичний повстанський рух на Південному Заході України у 1920-1923 рр. [Текст] : іст. нарис / Сергій Михайлович Боган. - Київ : Зелений пес, 2013. - 176 с. : іл. - (Серія "Нетабачна історія"). - ISBN 978-966-1515-91-7.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 


Капранов В. Мальована історія Незалежної України [Текст] / В. Капранов, Д. Капранов ; худож. Ю. Журавель [та ін.]. - Київ : Зелений пес, 2013. - 80 с. : іл. - ISBN 978-966-1515-94-8.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 


Шевченко І. (1922-2009). Україна між сходом і заходом [Текст] : нариси з історії культури до початку 18 століття / Ігор Шевченко ; авториз. пер. з англ. М. Габлевич ; наук. ред. А. Ясіновський. - Вид. 2-ге, випр. і допов. - Львів : Вид-во Українського Католицького ун-ту , 2014. - 288 с. : іл. - ISBN 978-966-8197-98-7.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 


Крутенко Н. Г. Анна Ярославна [Текст] = Anne de Kyiv : іст.-літ. мистецтвознавча розвідка / Наталія Григорівна Крутенко. - Київ : Пульсари, 2011. - 140 с. : іл. - (Серія "Українці у світовій цивілізації"). - ISBN 978-966-2171-80-8.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія СРСР

Білокінь С. І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917-1941 рр.) [Текст] : джерелознавче дослідж. Т. 2 / Сергій Іванович Білокінь ; НАН України, Ін-т історії України. - Дрогобич : Коло, 2013. - 1066 с. - ISBN 978-617-642-083-5.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Охоронна діяльність

Ліцензійна охоронна діяльність(організаційно-правові засади) [Текст] : законодавчі та ін. нормативно-правові акти / уклад. О. Г. Фролова. - Харків : Право, 2014. - 76 с. - ISBN 978-966-458-639-6.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Економіка

Економіка ресторанного господарства [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Власова [та ін.] ; Харків. держ. ун-т харчування і торгівлі. - Харків : Світ Книг, 2013. - 389 с. - Бібліогр.: с. 385-388. - ISBN 978-966-2678-14-7.

Місце знаходження ВВЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне будівництво

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні [Текст] : підручник / НУ "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого" ; ред. С. Г. Серьогіна. - 2-е вид., перероб. і допов. - Харків : Право, 2013. - 360 с. - Бібліогр.: с. 343-352. - ISBN 978-966-458-279-4.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Кримінальне право

Каркач П. М. Державне обвинувачення в суді за новим кримінальним процесуальним законодавством України [Текст] : навч. посіб. / Павло Михайлович Каркач. - Харків : Право, 2013. - 184 с. - ISBN 978-966-458-421-7.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Теорія держави і права

Держава у правовому вимірі [Текст] : навч. посіб. у питаннях і відповідях / Харьков. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Фонд підтримки демократ. ініціатив Є. Кушнарьова ; ред. Т. Є. Кагановська. - Харків : Право, 2013. - 586 с. - ISBN 978-966-458-567-2.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура України

Лапкін А. В. Основи прокурорської діяльності в Україні [Текст] : навч. посіб. у схемах / Андрій Васильович Лапкін. - Вид. 3-тє, змін. та допов. - Харків : Право, 2015. - 148 с. - Бібліогр.: с. 143-147. - ISBN 978-966-458-781-2.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління внутрішніх справ

Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки [Текст] : навч. посіб. / МОН України, М-во внутрішніх справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутрішніх справ ; ред. С. М. Алфьоров. - Харків : Право, 2014. - 304 с. - Бібліогр.: с. 277-298. - ISBN 978-966-458-570-2.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

Трудове право

Трудове право України [Текст] : підручник / С. М. Прилипко [та ін.]. - 5-те вид., допов. - Харків : Право, 2014. - 760 с. - ISBN 978-966-458-636-5.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збройні сили

Тищенко М. М. Військова адміністрація [Текст] : навч. посіб. / М. М. Тищенко, В. В. Богуцький, Є. І. Григоренко ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - 2-е вид., перероб. і допов. - Харків : Право, 2014. - 364 с. - Бібліогр.: с. 360-362. - ISBN 978-966-458-680-8.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

Культурологія

Культурологія: енциклопедичний словник [Текст] / ред. В. Мельник. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - 508 с. - ISBN 978-617-10-0026-1.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія педагогіки

Скільський Д. М. Історія української педагогіки [Текст] : іл. навч. посіб. / Дмитро Михайлович Скільський. - Тернопіль : Навчальна книга- Богдан, 2012. - 340 с. - ISBN 978-966-10-2560-7.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Колекціонування книжкових знаків (Екслібрис)

Екслібриси Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка [Текст] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка , Наукова Бібліотека ; авт.-упоряд. Н. Кіт-Копистянська. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - 152 с. : іл. - ISBN 978-617-10-0057-5.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

Мовознавство

Данильчук Д. В. Український правопис: роздоріжжя і дороговкази [Текст] / Дмитро Васильович Данильчук. - Київ : Либідь, 2013. - 224 с. - ISBN 978-966-06-0648-7.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 


Стельмах М. Ю. Історія перської мови [Текст] : підручник / , Марта Юріївна Стельмах ; МОНМС України, ЛНУ ім. І. Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - 184 с. - Бібліогр. в кінці розд. - Імен. покажч.: с.182. - ISBN 978-617-10-0012-4.

Місце знаходження ВЗ

 

 

 

ї

 

 

 

 

Літературознавство - Росія

Мельниченко В. Ю. Микола Гоголь у Москві [Текст] : авт. енцикл.-хроноскоп / Володимир Юхимович Мельниченко ; ред. С. Головко. - Київ : Либідь, 2013. - 544 с. : іл. - ISBN 978-966-06-0658-6./p>

Місце знаходження ВЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Художня українська література

Шашкевич М. С. (1811-1843). Повне зібрання творів [Текст] / Маркіян Семенович Шашкевич ; упоряд., ред. М. Шалата. - Дрогобич : Коло, 2012. - 560 с. : іл. - ISBN 978-617-642-042-7.

Місце знаходження ВЗ

 

 

 

 

 

 

 

 


Шевченко Т. Г. (1814-1861). Три літа [Текст] / Тарас Григорович Шевченко ; упоряд., авт. приміт. С. Гальченко, авт. вступ. ст. М. Жулинський. - Київ : Либідь, 2013. - 376 с. : іл. - ISBN 978-966-06-0657-9.

Місце знаходження ВЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська література - поезія

Тичина П. Г. (23.01.1891-16.09.1967). Послав я в небо свою молитву [Текст] : вибране / Павло Григорович Тичина ; упоряд. Т. Сосновська. - Київ : АДЕФ-Україна, 2011. - 140 с. - ISBN 978-966-187-097-9.

Місце знаходження ВЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Графіка

Шульц Б. (1892-1942). Книга образів [Текст] / Бруно Шульц ; упоряд., авт. коментарів Є. Фіцовський, пер. з пол. Л. Лисенко. - Київ : Дух і літера, 2014. - 560 с. : іл. - ISBN 978-966-378-339-0.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Релігія в політиці

Єленський В. Велике повернення: релігія у глобальній політиці та міжнародних відносинах кінця ХХ - початку ХХІ століття [Текст] / Віктор Єленський. - Львів : Вид-во Українського Католицького ун-ту ім. св. Климентія Папи, 2013. - 504 с. - Географ. покажч.: с. 488 - Імен. покажч.: с. 495. - ISBN 978-966-2778-01-4.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Християнство

Вайґель Д. Кінець і початок. Папа Іван Павло ІІ: перемога свободи, останні роки, спадщина [Текст] / Джордж Вайґель. - Львів : Вид-во Українського Католицького ун-ту , 2013. - 584 с. - ISBN 978-966-2778-03-8.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Релігія і мораль

Пінкерс С. (Т.). Джерела християнської моралі: її метод, зміст та історія [Текст] / Серве. (Теодор.) Пінкерс ; авт. комент., прим., бібліогр. матеріалів О. Хома ; авт. комент., прим., бібліогр. матеріалів. Е. Чухрай ; Ін-т реліг. наук св. Томи Аквінського. - Київ : Дух і літера, 2013. - 608 с. - (Серія Sapientia humana / sapientia divina). - Пер. з фр. - ISBN 978-966-378-000-0.

Місце знаходження ВЛНДВ

 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday756
mod_vvisit_counterYesterday755
mod_vvisit_counterThis week3120
mod_vvisit_counterLast week5090
mod_vvisit_counterThis month19011
mod_vvisit_counterLast month32356
mod_vvisit_counterAll days4191089

We have: 19 guests online
Your IP: 44.220.62.183
 , 
Today: лют. 22, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер