Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Виставка нових надходжень (березень 2016 р.)
Четвер, 21 квітня 2016, 13:48

До уваги користувачів! Повний перелік нових надходжень ви можете знайти на сайті бібліотеки у розділі Нові надходження

Книги:

Інженерна графіка

Афтаназів І. С. Практикум з інженерної графіки до курсу "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка" [Текст] : навч.-метод. посіб. Ч. ІІ / І. С. Афтаназів, П. П. Волошкевич, О.О. Бойко ; МОН України. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 236 с. - Бібліогр.: с. 229. - ISBN 978-617-607-821-0.

Місце знаходження ВВЛ

 

 

 

 

 

 

 

Автоматика електричних систем

Кідиба В. П. Релейний захист електроенергетичних систем [Текст] : навч. посіб. / Віктор Павлович Кідиба ; МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 504 с. - Бібліогр.: с. 482-486. - ISBN 978-617-607-827-2.

Місце знаходження ВВЛ

 

 

 

 

 

 

 

Теорія інформації

Бурачок Р. А. Телекомунікаційні системи передавання інформації. Методи кодування [Текст] : навч. посіб. / Р. А. Бурачок, М. М. Климаш, Б. В. Коваль ; МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 476 с. - Бібліогр.: с. 459-463. - ISBN 978-617-607-843-2.

Місце знаходження ВВЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформатика

Ярка У. Б. Інформатика та комп'ютерна техніка [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / У. Б. Ярка, Т. М. Білущак ; МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 200 с. - (Серія "Інформація. Комунікація. Документація" ; вип. 6). - Бібліогр.: с. 197. - ISBN 978-617-607-811-1. - ISBN 978-617-607-495-3 (сер.).

Місце знаходження ВВЛ

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційна безпека

Сенів М. М. Безпека програм та даних [Текст] : навч. посіб. / М. М. Сенів, В. С. Яковина ; МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 256 с. - Бібліогр.: с. 249-250. - ISBN 978-617-607-836-4.

Місце знаходження ВВЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

Водопостачання

Мацієвська О. О. Водопостачання і водовідведення [Текст] : навч. посіб. / Оксана Олександрівна Мацієвська ; МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 144 с. - Бібліогр.: с. 137-140. - ISBN 978-617-607-846-3.

Місце знаходження ВВЛ

 

 

 

 

 

 

 

Історія України

Літопис Свято-Троїцької церкви містечка Жванця (1869-1898) [Текст] / упоряд.: Р. Нагнибіда, І. Ладоренко. - Львів : Апріорі, 2015. - 256 с. - ISBN 978-617-629-276-0.

Місце знаходження ВЗ

 

 

 

 

 

 

 

Історія України - Персоналії

Шах Т. Я. Народжений для подвигу [Текст] : розповідь про Миколу Лемика / Т. Я. Шах. - Львів : Каменяр, 2015. - 86 с. : іл. - (Серія "Особистості"). - ISBN 978-966-607-351-7.

Місце знаходження ВЛНДВ

 

 

 

 

 

 

 

 

Літературознавство - Україна

Донцов Д. І. (1883-1973). Вибрані твори [Текст]. У 10 т. Т. 9. Ідеологічна і культурологічна есеїстика (1948-1957 рр.) / Дмитро Іванович Донцов ; Наук.-ідеологічний центр ім. Д. Донцова. - Дрогобич ; Львів : Відродження, 2015. - 366 с. - ISBN 978-966-538-253-9 (т. 9).

Місце знаходження ВЛНДВ

 

 

 

 

 

 

 

 

Економіка

Облуй К. Підприємство: стратегія успіху [Текст] / К. Облуй, В. Надашкевич. - Львів : Каменяр, 2015. - 265 с. - ISBN 978-966-607-354-8.

Місце знаходження ВВЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішня політика

Шевельов Ю. В. (1908-2002). З історії незакінченої війни [Текст] / Ю. В. Шевельов ; упоряд.: О. С. Забужко, Л. Масенко. - Вид. 2-ге, перероб. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. - 471 с. - (Бібліотека Шевченківського комітету). - Імен. покажч.: с. 458. - ISBN 978-966-518-683-0.

Місце знаходження ВЛНДВ

 

 

Молодіжні організації - Пласт - США

Історія пластової Станиці Дітройт 1949-1999 [Текст] / Орг. Укр. молоді "Пласт" ; ред.: Л. Гевко, Л. Кізима . - Детройт : Вид. Станиці Дітройт, 1999. - 345 с. : іл. - Зворот тит. арк. англ. мовою.

Місце знаходження ВЛНДВ

 

 

 

 

 

 

 

Право - Персоналії

Збірник на пошану Юрія Панейка [Текст] : наук. зб. Т. ХІ / Укр. вільний ун-т, Ф-т права і суспільно-економічних наук. - Мюнхен : [б. в.], 1988. - 190 с. : іл. - Текст укр., англ., нім., пол. мовами . - Бібліогр. в кінці глав.

Місце знаходження ВЛНДВ

 

 

 

 

 

 

 

 

Криміналістика

Криміналістика [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. В. Л. Ортинський. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. - 104 с. - Бібліогр.: с. 98-101. - ISBN 978-617-607-823-4.

Місце знаходження ВЗ

 

 

 

 

 

 

 

Мовознавство

Береза Т. Мова - не калька: словник української мови [Текст] / Тарас Береза, І. Зубрицька, Ю. Зелений. - Львів : Апріорі, 2015. - 664 с. - ISBN 978-617-629-239-5.

Місце знаходження ВЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Літературознавство - Персоналії

Горак Р. Д. Бажав я волі для скованих... Біографія Івана Франка [Текст] / Роман Дмитрович Горак. - Львів : Апріорі, 2015. - 320 с. - ISBN 978-617-629-151-0.

Місце знаходження ВЗ

 

 

 

 

 

 

Художня українська література

Липа Ю. І. (05.05.1900-20.08.1944). Тринадцять притч [Текст] / Юрій Іванович Липа. - Львів : Каменяр, 2015. - 69 с. - (Бібліотека Благодійного фонду "Призначення" ім. Ю. Липи ; число 9). - ISBN 978-966-607-326-3.

Місце знаходження ВЛНДВ

 

 

 

 

 

 

 

 


Липа, Ю. І. (05.05.1900-20.08.1944). Поезія [Текст] / Юрій Іванович Липа. - Львів : Каменяр, 2015. - 35 с. - (Бібліотека Благодійного фонду "Призначення" ім. Ю. Липи ; число 8). - ISBN 978-966-607-327-0.

Місце знаходження ВЛНДВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мистецтво України

Шмагало Р. Т. Енциклопедія художнього металу [Текст]. Т. ІІ. Художній метал України. ХХ - поч. ХХІ ст. / Ростислав Тарасович Шмагало ; Лвів. нац. акад. мистецтв, Ф-т історії та теорії мистецтва. - Львів : ЛНАМ, 2015. - 276 с. - Тит. арк. парал. укр., англ.

Місце знаходження ВЗ

 

 

 

 

 

 


Гайдабура В. М. Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) [Текст] / Валерій Михайлович Гайдабура ; Нац. акад. мистецтв України. - Вид. 2-ге, перероб. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. - 256+78 с. : фотогр. - Бібліогр.: с. 239. - Імен. покажч.: с. 241. - ISBN 978-966-518-687-8.

Місце знаходження ВЛНДВ

 

 

 

 

 

 

 

Живопис - Ікони

Степовик Д. В. (1938-). Необароко: ікони Олександра Охапкіна [Текст] / Дмитро Власович Степовик. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2015. - 416 с. - Дод.: с. 405. - Бібліогр.: с. 412. - ISBN 978-966-355-120-3.

Місце знаходження ВЛНДВ

 

 

 

 

 

 

 

Храми - Історія - Легенди

Мензатюк З. З. (1954-). Дива українських храмів [Текст] / Зірка Захаріївна Мензатюк. - Чернівці : Букрек, 2015. - 120 с. : іл. кольор. - Бібліогр.: с. 117. - ISBN 978-966-399-671-4.

Місце знаходження ВЛНДВ

 

 

 

 

 

 

 

 

Християнство

Каплиця Божої Матері Покрови на вулиці Мазепи у Львові [Текст] : іл. проспект / упоряд. Н. Паньків. - Львів : Каменяр, 2015. - 14 с.

Місце знаходження ВЛНДВ

 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday975
mod_vvisit_counterYesterday1713
mod_vvisit_counterThis week975
mod_vvisit_counterLast week7865
mod_vvisit_counterThis month14333
mod_vvisit_counterLast month54046
mod_vvisit_counterAll days4393039

We have: 40 guests online
Your IP: 3.238.116.201
 , 
Today: лип. 14, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер