Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

ГРОМАДИ В УКРАЇНІ
П'ятниця, 19 лютого 2021, 12:29

11 лютого відділ україніки ЛОУНБ провів презентацію всеукраїнської громадської організації «Конгрес українських громад».

Вступне слово про потребу сприяння організації українських територіальних громад виголосив завідувач відділу україніки Євген Салевич. Він назвав територіальні громади малими українами, де мають розвиватися національні освіта, культура, національний бізнес – національне життя українців.

Історик Іван Сварник говорив про організацію українських громад в історії. Зокрема розповів про комплекси документів сільських громад і магістратів міст Галичини ХІV-XIX ст. в Історичному архіві, про давні принципи самоврядування на руському, литовському й німецькому праві. Тривалий час громади відали практично всіма адміністративними, судовими, економічними питаннями на своїй території. Також історик зупинився на судовому процесі студента Франка, звинуваченого в антидержавній діяльності, та ролі в ньому адміністрації Львівського університету.

Головне слово на презентації мав Теодор Дяків. Він розповів про історію створення Конгресу українських громад і доісторію – діяльність групи «Народний суверенітет», яка багато років пропагує відповідну ідеологію і ставить питання про зміну політичної системи влади в Україні. На думку доповідача, політична та економічна системи в сучасній Україні не відповідають українському народному традиційному світобаченню, сутності статей 5 і 13 Конституції України, згідно яких джерелом влади є народ, а всі наявні ресурси є його власністю. Ці основні статті не реалізовані в законодавстві, в правилах громадського життя, а влада в політиці та економіці здійснюється парламентом, президентом та урядом за принципом «зверху вниз». Це є причиною неефективного розвитку громадянського суспільства і його конфліктів з державою. Існуючі інститути влади не відповідають цивілізаційній матриці українського суспільства, не відображають уявленням українського народу про справедливу і ефективну владу. Ідеологія групи «Народний суверенітет» лягла в основу діяльності «Конгресу українських громад». Всеукраїнська громадська організація КУГ створена минулого року з «Об’єднаного штабу захисту української землі». Засновниками КУГ стали профспілки, аграрні організації і організації роботодавців. Керівним органом Конгресу є Дирекція, в структурі – Палата експертів та Палата громад. Конгрес українських громад намагатиметься підняти територіальні громади до рівня суб’єктів політичної діяльності, пропонуватиме конкретні проекти для розвитку українських громад.

В обговоренні питань розбудови Всеукраїнської громадської організації «Конгресу українських громад» брали участь виконавчий директор ЛОООР Михайло Яворський, вчений Богдан Калиняк, журналіст Наталя Гумницька, громадські діячі Юрко Антоняк, Василь Багрійчук, Андрій Лалак, Василь Попович, Василь Петрина та інші