Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

АРХІВІСТКА УЛЯНА ЄДЛІНСЬКА
Вівторок, 04 червня 2024, 10:17

7 червня виповнюється 100 років від дня народження відомої української вченої – лексикографа, палеографа й публікаторки джерел Уляни Єдлінської.

Уляна народилася 1924 р. в Хирові в родині робітника-залізничника. Навчалася в Дівочому інституті в Перемишлі, середню освіту продовжила в середній школі за «перших совітів», а завершила вже за німців у Львівській гімназії. Під час німецької окупації працювала в аптеці в Перемишлі. А 1944 приїхала до Львова, аби навчатися в університеті. Слухала лекції І. Свєнціцького, М. Рудницького, М. Возняка, здобула фах українського філолога. 1949 р. почала працю в Львівському відділенні Інституту мовознавства ім. А. Потебні АН УРСР. Зацікавлення історією мови вилилися в кандидатську про мову листів Б. Хмельницького. З 1959 працювала в Інституті суспільних наук, яким керував І. Крип’якевич. Була співтворцем 3-томного польсько-українського словника, короткого тлумачного словника української мови, працювала над «Словником староукраїнської мови ХІV-XV ст.». 1972, коли почалися репресії проти української інтелігенції, була звільнена з інституту. 1974 разом з іншими репресованими науковцями – Я. Дашкевичем і Л. Коць-Григорчук почала працювати в Історичному архіві, у відділі публікацій. Зокрема, багато зробила для виходу «ІІсторії Львова в документах і матеріалах» (1986), цікавого збірника листів до К. Студинського (1993). Спільно з О. Мацюком підготувала фундаментальний довідник «Галицьке намісництво» (вийшов 1990), координувала створення путівника по фондах ЦДІА України у Львові.

Також займалася підготовкою виставок документів, організовувала проведення семінарів, виступала з доповідями з палеографії, археографії, дипломатики. Певний час керувала створенням Кабінетів допоміжних історичних дисциплін, готувала експозицію кабінетів археографії і палеографії.

1989 р., в роки відродження, Уляна Ярославівна повернулася в рідний Інститут українознавства, продовжила працю над словником української мови ХVI-XVII ст.

Уляна Ярославівна мала щасливе подружнє життя з археологом Вітольдом Ауліхом, виховувала прийомного сина Марка. Як людина була дуже чуйною, опікувалася молодими науковцяими архіву, була завжди готовою надати пораду чи консультацію з будь-яких мовознавчих питань.

Уляна Єдлінська померла 2016 р., похована в рідному Хирові.