Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Виставка нових надходжень (серпень 2014 р.)
Понеділок, 22 вересня 2014, 12:36

До уваги користувачів! Повний перелік нових надходжень ви можете знайти на сайті бібліотеки у розділі Нові надходження

Книги:

Природознавство

Паркер С. Що всередині... Енциклопедія природи [Текст] / Стів Паркер ; пер. з англ. А. Мішта. - Київ : Країна Мрій, 2013. - 152 с. : іл. - ISBN 978-617-538-201-1.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

Мінералогія

Пермутт Ф. Цілющі кристали [Текст] : реком. із застосування мінералів, що змінять ваше життя назавжди / Філіп Пермутт ; пер. з англ. Н. С. Лавська. - Київ : КМ, 2013. - 160 с. : іл. - ISBN 978-617-538-184-7.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

Техніка в цілому

Паркер С. Що всередині... Енциклопедія техніки [Текст] / С. Паркер ; худ. А. Пенг ; пер. з англ.: О. Журавльов, Н. Лавська. - Київ : Країна Мрій, 2012. - 384 с. : іл. - ISBN 978-1-84810-320-7. - ISBN 978-617-538-094-9.

Місце знаходження ВВЛ

 

 

 

 

 

 

Комп'ютерна графіка

Пічугін М. Ф. Комп'ютерна графіка [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Пічугін, І. О. Канкік, В. В. Воротніков. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 346 с. - Бібліогр.: с. 342-343. - ISBN 978-617-673-181-8.

Місце знаходження ВВЛ

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційні системи

Пістунов І. М. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах [Текст] : навч. посіб. / І. М. Пістунов, Т. В. Борщ. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 234 с. - Бібліогр.: с. 226-228. - ISBN 978-617-673-139-9.

Місце знаходження ВВЛ

 

 

 

 

 

 

 

Консервування - рецепти

Пекер П. Корисне консервування без солі, цукру, оцту [Текст] / Поліна Пекер ; пер. з рос. І. Г. Данилюк. - Донецьк : БАО, 2011. - 288 с. - ISBN 978-966-481-547-2 (укр.). - ISBN 978-966-481-335-5 (рос.).

Місце знаходження ВВЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітництво

Вадченко Н. Л. Золота енциклопедія сучасного квітництва [Текст] / Ніна Львівна Вадченко. - Донецьк : БАО, 2009. - 384 с. : іл. - ISBN 978-966-481-303-4 (укр.). - ISBN 978-966-338-818-2 (рос.).

Місце знаходження ВВЛ

 

 

 

 

 

 

Бджільництво

Білик Е. В. Великий сучасний довідник бджоляра [Текст] / Елліна Валентинівна Білик ; пер. з рос. І. Г. Данилюк. - Донецьк : БАО, 2014. - 528 с. : іл. - ISBN 978-617-08-0140-1.

Місце знаходження ВВЛ

 

 

 

 

 

 

Історія України

Левицька Н. М. Історія України. Україна в світі: історія і сучасність [Текст] : навч. посіб. / Надія Миколаївна Левицька ; МОН України, Нац. ун-т харчових технологій. - Київ : Кондор, 2011. - 418 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-351-334-8.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

Етнографія

Стельмащук Г. Г. Українські народні головні убори [Текст] / Галина Григорівна Стельмащук ; Львів. Нац. Акад. Мистецтв. - Вид. 2-ге, переробл. та доповн. - Львів : Апріорі, 2013. - 276 с. : іл. кольор. - Текст укр. та англ. мовами. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-617-629-125-1.

Місце знаходження ВЗ

 

 

 

 

 

 

Економіка

Фінанси для фінансистів [Текст] : підручник / МОНМС України, Нац. ун-т харчових технологій. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 612 с. - ISBN 978-617-673-148-1.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 


Інвентаризація [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Д. М. Лівшиц. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 140 с. - ISBN 978-611-01-0482-1.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 


Єпіфанов А. О. Операції комерційних банків [Текст] : навч. посіб. / Анатолій Олександрович Єпіфанов , Н. Г. Маслак, І. В. Сало. - Суми : Університетська книга, 2007. - 523 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-680-313-2.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

Туризм

Галасюк С. С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності [Текст] : навч. посіб. / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов ; МОНМС України, Одес. нац. економ. ун-т. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 178 с. - Бібліогр.: с. 167-173. - ISBN 978-617-673-138-2.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

Ресторанний бізнес

Мальська М. П. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика) [Текст] : підручник / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич ; ЛНУ ім. І. Франка. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 304 с. - ISBN 978-617-673-162-7.

Місце знаходження ВВЛ

 

 

 

 

 

 

 

Історія політичної та економічної думки

Любохинець Л. С. Історія політичних та економічних вчень [Текст] : навч. посіб. / Л. С. Любохинець, В. М. Шавкун, Л. М. бабич ; МОНМС України, Хмельниц. нац. ун-т. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 294 с. - Бібліогр.: с. 284-287. - ISBN 978-617-673-183-2.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

Право

Науково-практичний коментар "Цивільного процесуального кодексу України". Станом на 15 січня 2014 р. [Текст] / за ред. В. В. Богатир. - Київ : Професіонал, 2014. - 784 с. - ISBN 978-966-370-167-7.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

Валютне право України

Чернадчук Т. О. Основи валютного права України [Текст] : навч. посіб. / Тамара Олександрівна Чернадчук. - Суми : Університетська книга, 2012. - 301 с. - Бібліогр.: с. 289-296. - ISBN 978-966-680-465-8.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

Кримінальний процес

Молдован А. В. Кримінальний процес України [Текст] : навч. посіб. / А. В. Молдован, С. М. Мельник. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 368 с. - ISBN 978-617-673-109-2.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

Туристична діяльність

Устименко Л. М. Основи туризмознавства [Текст] : навч. посіб. / Леся Миколаївна Устименко. - 3-тє вид., розшир. - Київ : Альтерпрес, 2013. - 380 с. : іл. - (Бібліотека професійного менеджера). - ISBN 978-966-542-540-3. - ISBN 966-542-244-8 (серія).

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

Спорт-Львів

Мандрівки спортивними об'єктами Львова [Текст] / Львів. міська рада ; упоряд. І. Я. Яремко . - Львів : Тріада плюс, 2012. - 168 с. - ISBN 978-966-486-127-1.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

Музеєзнавство

Якубовський В. І. Музеєзнавство [Текст] : підруч. / Василь Іванович Якубовський ; МОН України Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Вид. допов. та перероб. - Кам'янець - Подільський : ПП Мощак М.І., 2010. - 352 с. - ISBN 966-8102-87-8.

Місце знаходження ВМЛ, ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

Український правопис

Громик Ю. В. Український правопис [Текст] : навч. посіб. / Юрій Васильович Громик. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 140 с. - Бібліогр.: с. 138-139. - ISBN 978-617-673-141-2.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 


Росінська О. Аа. Усі правила сучасної української мови [Текст] / Олена Анатоліївна Росінська. - Донецьк : БАО, 2012. - 224 с. - ISBN 978-966-481-725-4.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Літературознавство - Антична л-ра

Бєлаш Г. О. Історія античної літератури [Текст] : навч. посіб. / Ганна Олександрівна Бєлаш ; МОНМС України, Бердян. держ. пед. ун-т. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 236 с. - Бібліогр.: с. 190-197. - ISBN 978-617-673-056-9.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

Літературознавство

Сиротенко В. П. Історія української літератури ХХ сторіччя та методика її викладання [Текст] : навч. посіб. / В. П. Сиротенко, Р. Ф. Суровцева. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 390 с. - Бібліогр.: с. 369-390. - ISBN 978-617-673-060-6.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

Художня українська література

Палинський В. І. Бібліотекар [Текст] : новели й оповідання / Віктор Іванович Палинський. - Львів : Апріорі, 2013. - 244 с. - ISBN 978-617-629-162-6.

Місце знаходження ВЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративно-прикладне мистецтво - Вишивка

Свйонтек І. В. Покутські вишивки. Прикарпаття. Мистецтво геометричного орнаменту і колориту [Образотворче вид.] : альбом 1 / Ірина Владиславівна Свйонтек. - Львів : Апріорі, 2013. - 260 с. : іл. кольор. - (Серія "Вишивки Прикарпаття" Покуття: Івано-Франківщина). - ISBN 978-617-629-078-0.

Місце знаходження ВЗ

 

 

 

 

 

 

Живопис

Сікотовський Б. Силуети Львова і околиці [Образотворче вид.] / Богдан Сікотовський. - Львів : Апріорі, 2012. - 88 с. - ISBN 978-617-629-075-9.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

Довідкові видання

Надзвичайний світ [Текст] : [проект каналу "Дискавері"] / пер. з англ.: А. Мішта, Р. Фещенко. - Київ : Країна Мрій, 2012. - 224 с. : іл. - ISBN 978-617-538-207-3.

Місце знаходження ВВЛ

 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday216
mod_vvisit_counterYesterday1004
mod_vvisit_counterThis week1220
mod_vvisit_counterLast week7701
mod_vvisit_counterThis month16950
mod_vvisit_counterLast month50069
mod_vvisit_counterAll days4341610

We have: 41 guests online
Your IP: 44.222.64.76
 , 
Today: черв. 16, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер