Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (квітень 2016 р.)
П'ятниця, 06 травня 2016, 11:15
Природні науки [2]
1 Наукові записки Державного природознавчого музею [Текст]. Вип. 31 / НАН України, Держ. природознавчий музей. - Львів : [б.в.], 2015. - 190 с.
Охорона здоров'я. Медичні науки [5]
1 Пундій, Павло Йосипович. Українські лікарі [Текст] : біобібліогр. довід. Кн.1. Естафета поколінь національного відродження / П. Й. Пундій ; ред. Я. В. Ганіткевич. - Львів ; Чикаго : НТШ, 1994. - 328 с.
Фізико-математичні науки [22]
1 Гріш і математика [Текст] : математико-економіко-соціологічний вісник. № 16 / Т-во ім. Стефана Банаха. - Львів ; Луцьк : Вид-во Тараса Сороки, 2016. - 20 с.
2 Прикладні проблеми механіки і математики [Текст] : наук. зб. Вип. 13 / НАН України. Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача. - Львів : ІППМіМ ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2015. - 206 с.
3 Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології [Текст] : наук. зб. Вип. 22 / НАН України, Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - Львів : [б. в.], 2015. - 164 с.
Хімічні науки [24]
1 Яцюк, Віталій Миколайович. Дедіазоніювання ароматичних бісдіазонієвих солей в умовах реакцій зандмейєра та аніонарилювання [Рукопись] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хімічних наук. 02.00.03 - органічна хімія / В. М. Яцюк2016. - 20 с.
2 Тарас, Роман Степанович. Синтез псевдополіамінокислот розгалуженої будови та формування водних нанорозмірних дисперсій [Рукопис] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хімічних наук. 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / Р. С. Тарас2016. - 20 с.
Науки про Землю [26]
1 Геодезія, картографія і аерофотознімання [Текст] : міжвід. науково-технічний зб. Вип. 82 / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 154 с.
2 Лункевич, Валеріан Вікторович. Історія землі [Текст] / В. В. Лункевич ; пер. В. Чикаленко. - Віннїпеґ : Українська видавнича спілка Українського Голосу, [1920?]. - 60 с.
3 Левицький, Юліан Йосипович. Ґеоґрафія [Текст] / Ю.Й Левицький. - Торонто : Народна Друкарня, 1919. - 96 с.
Біологічні науки [28]
1 Біосферний резерват "Розточчя" [Текст] / Департамент екології та природних ресурсів Львів. облдержадмін. - Львів : ЗУКЦ, 2015. - 224 с.
Техніка і технічні науки в цілому [30]
1 Ільницька, Тетяна Мар'янівна. Науково-технічні засади розроблення еталона одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі [Рукопись] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. тезн. наук. 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Т. М. Ільницька2016. - 20 с.
2 Панасюк, Володимир Васильович. Львівська наукова школа з проблем механіки матеріалів і матеріалознавства [Текст] : [монографія] / В. В. Панасюк. - Львів : СПОЛОМ, 2015. - 522 с.
Енергетика [31]
1 Журахівський, Анатолій Валентинович. Надійність електричних систем і мереж [Текст] : навч. посіб. / А. В. Журахівський, Б. М. Кінаш, О. Р. Пастух. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. - 280 с.
2 Кідиба, Віктор Павлович. Релейний захист електроенергетичних систем [Текст] : навч. посіб. / В. П. Кідиба. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 504 с.
3 Ковівчак, Ярослав Васильович. Математичне моделювання електромагнітних процесів у рухомих анізотропних середовищах електротехнічних пристроїв [Текст] : монографія / Я. В. Ковівчак. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 352 с.
4 Желих, Василь Михайлович. Біогазові технології: теорія і практика [Текст] : монографія / В. М. Желих, Ю. В. Фурдас. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 164 с.
Гірнича справа [33]
1 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 280. Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв / М-во освіти України. - Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1994. - 148 с.
2 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 289. Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв / М-во освіти України. - Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1995. - 144 с.
3 Вісник Львівського "Політехнічного інституту" [Текст] : зб. наук. праць. № 272. Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв / М-во освіти України. - Львів : Львів. політехнічний ін-т, 1993. - 144 с.
4 Вісник Львівського політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 264. Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв / М-во освіти України. - Львів : Львів. політехнічний ін-т, 1992. - 128 с.
5 Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 142. Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств и систем / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР. - Львов : Вища школа, 1980. - 132 с.
6 Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 152. Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств и систем / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР. - Львов : Вища школа, 1981. - 156 с.
7 Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 161. Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств и систем / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР. - Львов : Вища школа, 1982. - 132 с.
8 Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 186. Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств и систем / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР. - Львов : Вища школа, 1984. - 152 с.
9 Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 196. Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР. - Львов : Вища школа, 1985. - 124 с.
10 Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 206. Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР. - Львов : Вища школа, 1986. - 152 с.
11 Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 215. Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР. - Львов : Вища школа, 1987. - 196 с.
12 Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 226. Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР. - Львов : Вища школа, 1988. - 164 с.
13 Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 236. Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР. - Львов : Выща школа, 1989. - 156 с.
14 Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 245. Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР. - Львов : Изд. Львов. гос. ун-т, 1990. - 152 с.
15 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 826. Комп'ютерні науки та інформаційні технології / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 432 с.
16 Цифрова схемотехніка. Елементи дискретних пристроїв інформаційно-комунікаційних систем [Текст] : навч. посіб. / В. М. Максимович [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 136 с.
Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування [34]
1 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 820. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 124 с.
2 Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні [Текст] : укр. міжвід. наук.-тех. зб. Вип. 49 / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 120 с.
Будівництво [38]
1 Дзендзелюк, Леся Степанівна. Пергамент: виготовлення, властивості, реставрація [Текст] / Л. С. Дзендзелюк. - Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2015. - 80 с.
2 Крамарчук, Андрій Петрович. Будівельні конструкції [Текст] : навч. посіб. / А. П. Крамарчук, Б. М. Ільницький, Т. В. Бобало. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. - 200 с.
Клінічна медицина [53]
1 Олійник, Петро Володимирович. Теоретичні і методологічні засади організації фармацевтичного забезпечення населеня в умовах надзвичайних ситуацій [Рукопись] : автореф. дис. на здобут. наук. ступ. доктора фармацевтичних наук 15.00.01 - технологія ліків, орг. фармацевтичної справи та судова фармація / П. В. Олійник2016. - 40 с.
2 Комар, Володимир Степанович. Лікувальні фактори курорту "Немирів" [Текст] / В. С. Комар. - Львів : Тріада плюс, 2014. - 160 с.
3 Порадник лікарський [Текст] / уклад. Є. Озаркевич. - Джерзі-Ситі : Свобода, 1923. - 45 с.
Суспільні науки [60]
1 Клос, Лілія Євгенівна. Технології збереження здоров'я у соціальній сфері [Текст] : навч. посіб. / Л. Є. Клос. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 248 с.
2 Бобало, Олена Юріївна. Комунікативні стратегії [Текст] : навч. посіб. / О. Ю. Бобало. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 344 с.
3 Соціальна відповідальність [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. - 328 с.
Історичні науки [63]
1 Шуст, Роман Мар'янович. Нумізматика. Історія грошового обігу та монетної справи в Україні [Текст] / Р. М. Шуст. - Київ : Знання, 2007. - 376 с.
2 Шуст, Роман Мар'янович. Нумізматика. Історія грошового обігу та монетної справи в Україні [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Шуст. - Київ : Знання, 2007. - 372 с.
3 Історія Московщини до Петра Великого [Текст] / пер. з рос. Л. М. Благовєщенський. - Віннїпеґ : Українська видавнича спілка, 1917. - 120 с.
4 Босий, Володимир. Розвал Европи й Україна [Текст] / В. Босий. - Монтреаль : Католицька Україна, 1933. - 179 с.
5 З'їзд Перемишлян [Текст] : [матеріали] наук. конф. "Перемишль і перемиська земля протягом віків" Перемишль, 23-26 черв. 1994 р. / Об'єднання Українців у Польщі, Перемиський від., Суспільно-культурне т-во "Надсяння", Т-во "Перемищина" в Торонто. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича АН України ; Перемишль ; Львів : Місіонер [друк], 1997. - 160 с.
6 Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1945 р. - початок ХХІ ст) [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / З. А. Баран [та ін.] ; ред. М. Швагуляка. - Львів : Тріада плюс, 2015. - 706 с.
7 XVIII обласний конкурс ім. Мілени Рудницької: призові творчі роботи [Текст] : [збірник] / Львів. відділ Союзу Українок. - Львів : Растр-7, 2015. - 328 с.
8 Божок, Гриць. Українці в Єгипті [Текст] / Г. Божок. - Реґенсбурґ : Українське слово, 1946. - 24 с.
9 Бойові друзі [Текст] : зб. спогадів з дій ОУН (1929-1945). Т. ІІ / упоряд. В. Макар. - Торонто : Гомін України, 1993. - 480 с.
10 Донцов, Дмитро Іванович . Де шукати наших історичних традицій [Текст] / Д. І. Донцов. - Львів : Українське вид-во, 1941. - 110 с.
11 Доценко, Олександер. Зимовий похід (6.XII.1919 - 6.V.1920) [Текст] / О. Доценко ; ред. Р. Смаль-Стоцький. - Варшава : [б. в.], 1932. - 244 с.
12 Коструба, Теофіл. Вибрані твори [Текст]. Т. 4. Як Москва нищила українську церкву / Т. Коструба. - Торонто : Добра книжка, 1961. - 96 с.
13 Старожитності Рогатинщини [Текст] / С. Д. Гелей [та ін.] ; упоряд. Я. Польовий. - Львів : Тріада плюс, 2015. - 272 с.
14 Стецько, Ярослав Семенович. Твори [Текст]. Т. 2. Українська визвольна концепція / Я. С. Стецько. - Мюнхен : Вид. Організації Українських Націоналістів, 1991. - 467 с.
15 Україна в другій світовій війні у документах [Текст] : зб. нім. архів. матеріалів (1942-1943). Т. 3 / ЛДУ ім. І.Франка, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. - Львів : ІУ, 1999. - 384 с.
16 Юсипович, Іван Михайлович. Турківщина: за завісою століть [Текст] / І. М. Юсипович. - Львів : Край, 1993. - 112 с.
Економіка [65]
1 Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 49. Серія економічна / ред. Г. І. Башнянин [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 278 с.
2 Сараєва І.М. Системне моделювання процесу ідентифікації підприємницьких ризиків [Текст] : моногр. / І. М. Сараєва. - Одеса : Фенікс, 2007. - 188 с.
3 Сиротинська, Алла Павлівна. Інформаційні системи підприємств малого бізнесу [Текст] : навч.посіб / А. П. Сиротинська, І. Д. Лазаришина. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 264 с.
4 Кузьмін, Олег Євгенович. Глобальна економіка [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. В. Пирог, І. В. Литвин. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. - 300 с.
5 Реґіональна політика України: наукові основи, методи, механізми [Текст] : зб. наук. праць : за метеріалами доп. міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 21-23 трав. 1998 р.). Ч. ІІ / НАН України, Львів. обл. держ. адміністрація, Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б. в.], 1998. - 440 с.
6 Реґіональна політика України: наукові основи, методи, механізми [Текст] : зб. наук. праць : за метеріалами доп. міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 21-23 трав. 1998 р.). Ч. ІІІ / НАН України, Львів. обл. держ. адміністрація, Ін-т регіональних досліджень. - Львів : [б. в.], 1998. - 336 с.
7 Височан, Олег Степанович. Концептуалізація розвитку бухгалтерського обліку у суб'єктів, що здійснюють туристичну діяльність [Текст] : монографія / О. С. Височан. - Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2015. - 312 с.
8 Власюк, Наталія Іванівна. ФІнансовий аналіз [Текст] : навч.посіб. для студ. напрямку підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" / Н. І. Власюк. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2016. - 312 с.
9 Гунчак, Наталія Володимирівна. Державне регулювання процесу інтелектуалізації економіки України [Текст] : монографія / Н. В. Гунчак, Т. Г. Васильців, О. Є. Сухай. - Львів : Апріорі, 2016. - 256 с.
10 Шквір, Володимир Дмитрович. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті [Текст] : підручник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. - 400 с.
11 Владичин, Уляна Володимирівна. Банківська інфраструктура в Україні [Текст] : монографія / У. В. Владичин, М. В. Федик. - Львів : Растр-7, 2016. - 228 с.
12 Облуй, Кшиштоф. Підприємство: стратегія успіху [Текст] / К. Облуй, В. Надашкевич. - Львів : Каменяр, 2015. - 265 с.
13 Котик, Зиновій Омелянович. Організація територій населених пунктів [Текст] : конспект лекцій / З. О. Котик. - Львів : Растр-7, 2016. - 64 с.
Політика [66]
1 Мільчарек, Даріуш. Східний вектор зовнішньої політики ЄС: здобутки та проблеми [Текст] / Д. Мільчарек, О. Барбурська ; пер. з пол.: А. Дідух, Р. Гудь. - Львів : Растр-7, 2016. - 156 с.
2 Основи теорії міжнародних відносин [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Дорош [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 244 с.
3 Основи теорії міжнародних відносин. Словник [Текст] : навч. посіб. / М. П. Гетьманчук [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 340 с.
Право. Юридичні науки [67]
1 Союз Українок Австралії ім. княгині Ольги [Текст] / ред. С. Добрянська-Радивил [та ін.]. - Мельборн ; Сідней : Союз Українок ім. княгині Ольги, 2001. - 374 с.
2 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 825. Юридичні науки / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 364 с.
3 Донцов, Дмитро Іванович . Вибрані твори [Текст]. У 10 т. Т. 9. Ідеологічна і культурологічна есеїстика (1948-1957 рр.) / Д. І. Донцов. - Дрогобич ; Львів : Відродження, 2015. - 366 с.
4 Голуб, Галина Миколаївна. Банківське право [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Голуб. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2016. - 232 с.
5 Дембіцька, Сусана Леонідівна. Адміністративні послуги населенню України органами місцевого самоврядування [Текст] : навч. посіб. / С. Л. Дембіцька ; ред. О. І. Остапенко. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 212 с.
6 Охорона державної таємниці [Текст] : навч. посіб. / В. С. Зачепило [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 168 с.
7 Сидор, Маркіян Ярославович. Адміністративно-правові аспекти взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування [Текст] : монографія / М. Я. Сидор. - Львів : Ліга-Прес, 2016. - 192 с.
Військова справа. Військова наука [68]
1 Дах, Ганс фон. Техніка бою. Бій за особливих обставин [Текст]. Т. 2. Ч. 1 / Г. фон Дах ; пер. з нім. К. Котюк ; наук. ред. О. Фешовець. - Львів : Астролябія, 2015. - 168 с.
Освіта. Педагогіка [74]
1 Основи християнської етики [Текст] : підруч. для 7 класу ЗНЗ / Н. Назар [та ін.]. - Львів : Світ, 2016. - 292 с.
2 Основи християнської етики [Текст] : підруч. для учнів 10 кл. ЗНЗ / ред. Г. П. Гришко. - Львів : Світ, 2015. - 215 с.
3 Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 5 / Львів. держ. ун-т фізичної культури, Каф. гуманітар. дисциплін. - Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2016. - 264 с.
Культурна діяльність в сфері культури [77]
1 Руський штукар [Текст] : книжка до забави і виученя ся дуже гарних та задивляючих штук. - Джерзі-Ситі : Свобода, 1913. - 155 с.
2 Український штукар [Текст] : книжка для забави і виученя ся дуже гарних та задивляючих штук. - Джерзі-Ситі : Свобода, 1918. - 116 с.
Охорона пам'ятників природи, історії і культури. Музеєзнавство. Архівознавство [79]
2 Жовківські читання 2015 [Текст] : зб. ст. третьої міжнар. наук. конф. "Музей в сучасному світі" 26-27 серп. 2015 р. / Львів. нац. галерея мистецтв ім. Б.Г. Возницького, Музей "Жовківський замок". - Львів : Растр-7, 2015. - 260 с.
Мовознавство [81]
1 Береза, Тарас. Мова - не калька: словник української мови [Текст] / Т. Береза, І. Зубрицька, Ю. Зелений. - Львів : Апріорі, 2015. - 664 с.
2 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. ст. № 295. Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики / відп. ред. В. В. Задорожний. - Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1995. - 101 с.
3 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : матеріали 6-ї міжнар. наук. конф. № 402. Проблеми української термінологоії / МОН України. - Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 2000. - 420 с.
4 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 381. Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2000. - 116 с.
5 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 419. Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. - 140 с.
6 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 453. Проблеми української термінологоії / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. - 554 с.
7 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 465. Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. - 140 с.
8 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 490. Проблеми української термінологоії / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. - 158 с.
9 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 503. Проблеми української термінологоії / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. - 196 с.
10 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 524. Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. - 112 с.
11 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 538. Проблеми української термінологоії / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. - 120 с.
12 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 559. Проблеми української термінологоії / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. - 312 с.
13 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 586. Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. - 140 с.
14 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 593. Проблеми української термінологоії / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. - 110 с.
15 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 620. Проблеми української термінологоії / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. - 308 с.
16 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 648. Проблеми української термінологоії / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. - 152 с.
17 Пеленський Є.Ю. Українська читанка. Буквар [Текст] / Є. Ю. Пеленський. - Сидней : Українське вид-во, 1953. - 64 с.
18 Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навч. посіб.-практикум / Г. Л. Вознюк [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. - 308 с.
Фольклор [82]
1 Українські колядки і щедрівки [Текст]. Книжка ІІІ / зібрав Д. П. - Канора : Обнова, 1927. - 96 с.
Літературознавство [83]
1 Горак, Роман Дмитрович. Василь Стефаник [Текст] : худ.-есеї. вид. У 3-х кн. Кн. 2 / Р. Д. Горак. - Львів : Апріорі, 2015. - 692 с.
2 Пробудитель Галицької України о. Маркіян Шашкевич (1843-1943) [Текст]. - Йорктон : [б. в.], 1943. - 20 с.
Художня література [84]
1 Кульман, Торбен. Ліндберґ. Історія неймовірних пригод Мишеняти-летуна [Текст] / Т. Кульман ; пер. з нім. Х. Назаркевич ; ред. М. О. Савка. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 89 с.
2 Свіфт, Джонатан. Подорож Гулівера до Краю Великанів [Текст] : другі оповідання / Д. Свіфт. - Віннїпеґ : Українська видавнича спілка, 1916. - 64 с.
3 Ґілберт, Елізабет. Їсти, молитися, кохати [Текст] : роман / Е. Ґілберт ; пер. з англ. Я. Винницька. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 416 с.
4 Бічуя, Ніна Леонідівна. Три театральні повісті [Текст] / Н. Л. Бічуя. - Львів : Срібне слово, 2015. - 336 с.
5 Бабкіна, Катерина Богданівна. Шапочка і Кит [Текст] : для молод. шк. віку / К. Бабкіна ; худож. Ю. Пилипчатіна. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 59 с.
6 Бойків-Коляджин, Ганна Олексіївна. Хвилинки натхнення [Текст] : вірші / Г. О. Бойків-Коляджин. - Львів : Каменяр, 2016. - 68 с.
7 Вовчок, Марко. Не до пари. Панська воля. Максим Грімач. Отець Андрій. Два сини [Текст] : народні оповідання / М. Вовчок. - Коломия : Галицька Накладня Якова Оренштайна ; Winnipeg : Ruthenian Book-Store, [1914?]. - 64 с.
8 Гербіш, Надійка. Дороговкази, радіо та дощ [Текст] : есе / Н. Гербіш. - Львів : Свічадо, 2015. - 96 с.
9 Гунькевич, Дмитро. Рождественьска ніч [Текст] : сценічна картина на дві дії для українських дітей в Канаді і Америці / Д. Гунькевич. - Вінніпеґ : МАРС, 1924. - 60 с.
10 Гургула, Ігор Васильович. Атоманія [Текст] / І. В. Гургула. - Львів : Тріада плюс, 2015. - 168 с.
11 Гургула, Ігор Васильович. Лео Бельгікус. Дорожні нотатки з домашніми коментарями [Текст] / І. В. Гургула. - Львів : Тріада плюс, 2015. - 208 с.
12 Держирука, Володимир. В країнах сонних мрій... Рождественська Сьвято-Николаївка [Текст] : дїточа драматична фантазія в трох дїях, а 4-ох відслонах / В. Держирука. - Філаделфія : Друкарня Українськог Сирітського Дому, 1918. - 104 с.
13 Залізняк, Богдан Васильович. У хаосі веселого буття [Текст] : поезія / Б. В. Залізняк. - Львів : Каменяр, 2016. - 226 с.
14 Казанівський Василь Чорт не жінка [Текст] : жарт на 1 дію / Василь Казанівський. - Львів : Русалка, 1926. - 31 с.
15 Калинець, Сильвестр Михайлович. Байки [Текст] / С. М. Калинець ; образки І. Шевчук. - Мондер : Вид-во ОО. Василіян, 1938. - 80 с.
16 Кирчів, Павло Олексійович. Образки з галицьких буднів [Текст] : зб. творів / П. О. Кирчів. - Львів : Тріада плюс, 2015. - 394 с.
17 Кропивницький, Марко Лукич. Дай серцеві волю, заведе у неволю [Текст] : драма в 5 діях і 6 одмінах / М. Л. Кропивницький. - Київ : Мистецтво, 1945. - 94 с.
18 Лубківський, Роман Мар'янович. Поезія [Текст] / Р. М. Лубківський ; упоряд. М. Людкевич. - Львів : Каменяр, 2015. - 46 с.
19 Павлюк, Зоя Львівна. Пригоди в Чудоляндії [Текст] : вірші, казки / З. Л. Павлюк. - Львів : Каменяр, 2016. - 202 с.
20 Палько, Іван Іванович. Хресна дорога [Текст] : поет. переказ / І. І. Палько. - Львів : Каменяр, 2016. - 40 с.
21 Пилип Шруба: Галабурда [Текст] / Пилип. - Львів : Каменяр, 2015. - 203 с.
22 Проць, Любов Іванівна. Комора пам'яті [Текст] : поезія / Л. І. Проць. - Львів : Каменяр, 2015. - 38 с.
23 Рідний гомін [Текст] : оповідання й вірші / зібрав Є. Ю. Пеленський ; худож.: В. Матвієв, С. Матвієв. - Краків ; Відень : Українське вид-во, 1944. - 224 с.
24 Скоропад, Ярина Ігорівна. Анатомія душі (amoroso) [Текст] : вірші / Я. І. Скоропад ; авт. вступ. ст. І. Чупашко. - Львів : СПОЛОМ, 2015. - 84+8 с.
25 Травневий, Іван. Роман в SMS [Текст] : вірші / І. Травневий. - Львів : Растр-7, 2016. - 262 с.
26 Усатюк, Людмила. Час вирію [Текст] : поезія / Л. Усатюк. - Львів : Сорока Т.Б., 2016. - 144 с.
27 Чумарна, Марія Іванівна. Камінь Навернення [Текст] : афоризми і притчі / М. І. Чумарна. - Львів : Апріорі, 2015. - 240 с.
28 Чумарна, Марія Іванівна. Озеро істини [Текст] : притчі та вірші про людину і світ / М. І. Чумарна ; ред. О. Волосевич ; худож. І. Ключковська. - Львів : Аверс, 2007. - 264 с.
29 Чумарна, Марія Іванівна. Фоліант Мудрості [Текст] : афоризми і притчі / М. І. Чумарна. - Львів : Апріорі, 2015. - 239 с.
Мистецтво. Мистецтвознавство [85]
1 Дві презентації книги про любов і творчість С. Караффи-Корбут [Текст] / уклад. М. Й. Левицький. - Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2015. - 112 с.
2 Назарко, Іриней. Київські і галицькі митрополити [Текст] : біогр. нариси (1590 - 1960) / І. Назарко. - Рим : Вид-во ОО. Василіян, 1962. - 271 с.
Релігія [86]
1 Джуджар, Юрій. Католицька Церква візантійсько-слов'янського обряду в Юґославії [Текст] : іст.-юрид. праця / Ю. Джуджар. - Рим : [б. в.], 1986. - 200 с.
2 Дзюбина, Степан Андрійович. І стверди діло рук наших [Текст] : спогади / С. Дзюбина. - Варшава : Український архів, 1995. - 532 с.
3 Дирда, Марко. Ясна гора в Гошеві [Текст] / М. М. Дирда. - Нью Йорк : Вид-во ОО. Василіян, 1972. - 143 с.
4 Жила, Володимир-Тарас Іванович. Апостольський Екзархат у Німеччині і Скандинавії [Текст] : до 30-річчя заснування Екзархату та інтронізації першого Екзарха Преосв. Кир Платона Корниляка / В. Жила. - Мюнхен : Український Християнський Рух, 1989. - 394 с.
5 Майданець, Іраїда Михайлівна. Постаті Жидичинської архімандрії [Текст] : [іст.-краєзнав. нариси] / І. М. Майданець, Г. С. Марчук. - Луцьк : Надстир'я, 2007. - 60 с.
6 Перші українські проповідники і їх твори [Текст]. - Рим : Український католицький ун-т ім. св. Климента Папи, 1973. - 188 с.
7 Списки архіереевъ іерархіи всероссійской и архіерейскихъ кафедръ со времени учреждения Святейшаго Правительствующаго Синода (1721-1895) [Текст]. - Санктпетербургъ : Синодальная типографія, 1896
8 Laveille Mgr. Свята Тереса від Дитяти Ісуса [Текст] / пер. В.В. - Мондер : Вид-во ОО. Василіян, 1940. - 320 с.
9 Історія християнської церкви на Україні [Текст] : релігієзнав. довід. нарис / Акад. наук України, Ін-т філософії, Від-ня релігієзнавства . - Київ : Наукова думка, 1992. - 104 с.
10 Біблійна історія Старого і Нового Завіта [Текст]. Ч. І. Старий Завіт / уклад. А. Луговий. - Йорктон : Друкарня "Голосу Спасителя", 1944. - 127 с.
11 Біблійна історія Старого і Нового Завіта [Текст]. Ч. І. Старий Завіт / уклад. А. Луговий. - Йорктон : Друкарня "Голосу Спасителя", 1944. - 159 с.
12 Божик, Пантелеймон. Христіянство на Україні [Текст] : реферат / П. Божик. - Йорктон : Вид-во Місійного Т-ва св. Йосафата, 1945. - 32 с.
13 Галенда, Дмитро. Що нам робити, щоб спастися? [Текст] / Д. Галенда. - Торонто : Українське Євангельське об-ня, 1951. - 105 с.
14 Генеральна капітула Римська Х. Сесія перша [Текст] : слово Отця Протоархимандрита, Капітульні постанови / Василіянський чин святого Йосафата. - Рим ; Жовква : [Місіонер], 2004. - 32 с.
15 Горбач, Олекса Теодорович. Рукописна церковнослов'янська "Риторика" з 2-гої половини 18 в. манастирської бібліотеки в Нямц у Румунії [Текст] / О. Горбач. - Рим : [б. в.], 1972. - 57 с.
16 Грей, Тім. Ходити з Богом. Стежками Святого Письма [Текст] / Т. Грей, Д. Кевінс ; пер. з англ. О. Мельник. - Львів : Свічадо, 2015. - 304 с.
17 Григорій з Назіянзу Велич св. Василія Великого [Текст] : похвальне слово в честь Василія Великого Архиєпископа Кесарії Кападокійської та інші писання / Григорій з Назіянзу ; пер. з грец. С. Фединяк. - Рим : [б. в.], 1951. - 158 с.
18 Гриньох, Іван . Послання Патріярха Йосифа про поєднання в Христі [Текст] / І. Гриньох. - Рим : [б. в.], 1977. - 69 с.
19 Жизнь Иисуса Христа [Текст] / Християнская благотворительно-просветительная ассоциация "Путь к истине". - Киев : [б. в.], 1991. - 232 с.
20 З Римом чи проти Риму? [Текст]. - Едмонтон : [б. в.], 1935. - 32 с.
21 Записка о ритуальном кодировании [Текст]. - Москва : Полигран [друк], 1993. - 56 с.
22 Кальвін, Іван. Інституція або навчання християнської релігії [Текст] / І. Кальвін ; у скороченні в голланд. мові подав Б. Вілєнґа ; пер. на укр. мову Ю. Шульга. - Торонто : Реформована Церква в Полудневій Африці, 1986. - 239 с.
23 Каталог Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії [Текст]. Число 7 / Головна Управа Сестер Служебниць Н. Д. М. - Рим : [б. в.], 1995. - 225 с.
24 Каталог Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії на 1988 рік [Текст] / Головна Управа Сестер Служебниць НДМ. - Рим : [б. в.], 1988. - 134 с.
25 Ковалик, Володимир Гр. Наші сучасні проблеми [Текст] : причинок до звеличення св. Йосафата, ЧСВВ у 100-річчя його канонізації / В. Ковалик. - Ню Йорк : Вид-во ОО. Василіян, 1969. - 101 с.
26 Ковальський, Мар'ян. Чим є для мене віра в Бога? [Текст] / М. Ковальський. - Рим : [б. в.], 1986
27 Коментарі до недільних Євангелій [Текст] / Т. Барщевський [та ін.]. - Львів : Свічадо, 2015. - 384 с.
28 Косів, Михайло Васильович. Вернімося до джерел [Текст] / М. В. Косів. - Львів : Логос, 1996. - 190 с.
29 Косів, Михайло Васильович. Вернімося до джерел [Текст]. Кн. 2 / М. В. Косів. - Львів : Логос, 2004. - 301 с.
30 Креховецький, Яків. Богослов'я та духовність ікони [Текст] / Я. Креховецький. - Львів : Свічадо, 2002. - 183 с.
31 Куаст, Мішель. Шлях до успіху [Текст] / М. Куаст ; пер. з фр. Л. Гайдуківський. - Рим : Вид-во ОО. Василіян, 1974. - 242 с.
32 Купранець, Орест. Православна церква в міжвоєнній Польщі 1918-1939 [Текст] / О. Ф. Купранець. - Рим : Вид-во ОО. Василіян, 1974. - 235 с.
33 Курилас, Богдан. З'єдинення архиєпископа Мелетія Смотрицького в історичному і психологічному насвітленні [Текст] : доктор. дис., захищена в УВУ, Мюнхен, дня 26.5.1955. / Б. Курилас. - Брюсель : Укр. наук.-освітнє т-во ; Вінніпеґ : Українські отці редемптористи, 1962. - 139 с.
34 Лабунька, Мирослава. Митрополит Іларіон і його писання [Текст] / М. Лабунька. - Рим : Укр. Католиц. ун-т ім. Св. Клемента Папи, 1990. - 125 с.
35 Левицький, Юрій. Коротка історія української (Київської) церкви [Текст] / Ю. Левицький. - Львів : Свічадо, 1993. - 54 с.
36 Лужецький, Іван. Ісус з Назарету. Міт чи спаситель? [Текст] / І. Лужецький. - Мец ; Страсбург ; Мюнхен : Накладом автора, 1981. - 420 с.
37 Львовский Церковный Собор [Текст] : докум. и материалы 1946-1981. - Москва : Московская Патриархия, 1982. - 224 с.
38 Любачівський, Мирослав Іван. Проповіді [Текст] / М. І. Любачівський. - Рим : Укр. Католиц. ун-т ім. Св. Клемента Папи, 1984. - 284 с.
39 Мартинюк, Плятон. Три головні науки духовного життя [Текст] : на основі М. Мешлєра / П. Мартинюк. - Жовква : Друкарня ОО. Василіян, [19??]. - 286 с.
40 Михаїл Світова епопея [Текст] : [трилогія]. Ч. 1. БОГ. Творення світу невидимого й видимого. Початок і джерело зла на землі. Творення й призначення людини / Михаїл. - Торонто : [б. в.], 1954. - 72 с.
41 Михаїл Світова епопея [Текст] : [трилогія]. Ч. 3. Боротьба Церкви Христової з силами диявола та злом від Воскресення Господа Ісуса Христа до Страшного Суда. / Михаїл. - Торонто : [б. в.], 1956. - 99 с.
42 Мудрий, Софрон. Нарис історії Української Папської Колегії св. Йосафата в Римі [Текст] / С. Мудрий. - Рим : [б. в.], 1984. - 197 с.
43 Нагаєвський, Ісидор Дмитрович. Кирило-Методіївське Християнство в Русі - Україні [Текст] / І. Д. Нагаєвський. - Рим : Вид-во ОО. Василіян, 1954. - 177 с.
44 Нарис історії Василіянського Чину святого Йосафата [Текст]. - Рим : Вид-во ОО. Василіян, 1992. - 640 с.
45 Наша реліґія. Катехизм для української католицької молоді [Текст] / уклад. А. Луговий. - Вінніпеґ : [б. в.], 1941. - 176 с.
46 Небесняк, Євген. Я - Франціск Асизький... [Текст] / Є. Небесняк. - Рим : Вид-во ОО. Салезіян, 1990. - 103 с.
47 Неправда московських анафем [Текст] / упоряд. Д. Рудюк. - Київ : [б. в.], 1999. - 471 с.
48 Осадчий, Володимир. Католицька церква в Україні [Текст] : іст. нарис / В. Осадчий. - Луцьк : Luceoria Books & Norbertinum, 2001. - 113 с.
49 Панас, Кость. Історія Української церкви [Текст] / К. Панас. - Львів : [б. в.], 1990
50 Панас, Кость. Історія Української церкви [Текст] / К. Панас. - Львів : Трансінтех, 1992. - 160 с.
51 Пап, Степан. Весільні проповіді [Текст] / С. Пап. - Рим : Видання ЮГ, 1978. - 126 с.
52 Пап, Степан. Похоронні проповіді [Текст] / С. Пап. - Рим : Видання ЮГ, 1979. - 264 с.
53 Парфентьєв, Павло. В Росії ми не гості: Візит кардинала Вальтера Каспера в Росію у лютому 2004 року [Текст] : комент. рос. греко-католика / П. Парфентьєв. - Санкт-Петербург : Місійне згромадження св. Кирила й Методія, 2004. - 56 с.
54 Пекар, Атанасій. Нариси історії церкви Закарпаття [Текст]. Т. І. Єрархічне оформлення / А. Пекар. - Рим : Вид-во ОО. Василіян, 1967. - 241 с.
55 Перший Мирянський Конґрес УКПО [Текст] : матеріяли. - Лондон : Укр. Патріярхальне Об-ня Мирян Помісної Укр. Католиц. Церкви у Великій Британії, 1982. - 87 с.
56 Появи і послання покійних українських владик та інших свіятих у 1990-их роках на терені США [Текст]. - [Б. м.] : Т-во Християнських Стремлінь "Господь є мій Пастир", 1999. - 84 с.
57 Прийма, Николай Василь. Володарка Піренеїв [Текст] / Н. В. Прийма. - Тулуза ; Париж : [б. в.], 1964. - 78 с.
58 Протоколи засідань Львівських архіепархіальних соборів 1940-1944 рр. [Текст] : протоколи засідань підготов. та урочистих сесій / Центр. держ. іст. архів України (Львів). - Львів : Місіонер, 2000. - 443 с.
59 Ріцціотті, Джюзеппе. Життя Ісуса Христа [Текст] / Д. Ріцціотті ; пер. Л. Гайдуківський. - Рим : Український католицький ун-т ім. св. Климента Папи, 1979. - 710 с.
60 Релігійниі організації на Миколаївщині: історія та сучасність [Текст] : наук.-популярний довід. / В. І. Андріяш [та ін.]. - Миколаїв : Вид-во МФ НаУКМА, 2001. - 248 с.
61 Рим і обрядово-літургічні дискусії у Патріаршій Київській Вселенській Церкві між двома світовими війнами [Текст] : зб. спостережень та дискусій, зібрана та передана до Східної Конґреґації о. Кирило Королевським : з Архіву Отців Василіян у Римі / переписав і переложив фр. та латин. тексти і підготовив до друку Д. Т. Блажейовський ; пер. з італ. Р. Треховський. - Львів : [б. в.], 2002. - 327 с.
62 Роман, М. Єроніма. Св. Василій Великий: життя і твори [Текст] / М. Є. Роман. - Рим : [б. в.], 1964. - 127 с.
63 Романишин, Петро. Українська Католицька Церква Візантійсько-Слов'янського Обряду в Німеччині до 1945 року [Текст] / П. Романишин. - Мюнхен : [б. в.], 1978. - 111 с.
64 Рупнік, Марко Іван. Духовне життя [Текст] / М. І. Рупнік ; пер. М. Прокопович. - Рим : [б. в.], 1995. - 118 с.
65 Саварин, Ніль (Николай). Чим є людина? Машиною, звіриною чи розумною істотою? [Текст] / Н. Саварин. - Мондер : Вид-во ОО. Василіян, 1937. - 47 с.
66 Салєзій, Франц. Фільотея або Дорога до побожного життя [Текст] / Ф. Салєзій. - Жовква : Друкарня ОО. Василіян, 1928. - 364 с.
67 Сапеляк, Андрій. Київська Церква на Слов'янському Сході. Канонічно-екуменічний аспект [Текст] : [монографія] / А. Сапеляк. - Буенос-Айрес ; Львів : [б. в.], 1999. - 232 с.
68 Святі таїнства зцілення: таїнство покаяння (сповідь) [Текст] / Патріарша катехитична комісія УГКЦ. - Львів : Свічадо, 2015. - 48 с.
69 Серце чоловіка святинею Бога або осідком діявола з десятьма образками [Текст]. - Вінніпег : Українська книгарня, 1941. - 56 с.
70 Соловій, Мелетій. Мелетій Смотрицький як письменник [Текст]. І-а Частина / М. Соловій. - Рим ; Торонто : Вид-во ОО. Василіян, 1977. - 275 с.
71 Статут Українського Богословського Наукового Товариства [Текст]. - Рим : [б. в.], 1960. - 16 с.
72 Суфрі, Ніколо. Святий Петро: Архітектурно-мистецький образ Собору та Площі [Текст] : путівник / Н. Суфрі. - Ватикан : [б. в.], 2000. - 120 с.
73 Терниста дорога до єдності [Текст] : наук.-популяр. вид. присвяч. 350 річчю Ужгород. Унії / Д. Бендас [та ін.]. - Ужгород : [б. в.], 1995. - 232 с.
74 Томашівський, Степан. Вступ до історії церкви на Україні [Текст] / С. Томашівський. - Львів : [б. в.], 1930. - 161 с.
75 Три українські катихизми з 17 ст. [Текст] / Український католицький ун-т ім. св. Климентія Папи. - Рим : [б. в.], 1990. - 274 с.
76 Трух, Андрій Григорій. Марія. Життя Пресвятої Богородиці [Текст] : на основі Віллама / А. Г. Трух. - Мондер : Вид-во ОО. Василіян, 1945. - 168 с.
77 Тучемський, Михаїл. По глухих закутках Волинського Полісся [Текст] / М. Тучемський. - Кремянець : Церква і Нарід, 1938. - 122 с.
78 Українське відродження і національна церква [Текст]. - Львів : Меморіал, 1990. - 90 с.
79 Федорів, Юрій . Історія церкви в Україні [Текст] / Ю. Федорів. - Торонто : [б. в.], 1967. - 362 с.
80 Церковні пісні [Текст] : з нотами. - Вінніпег : Українська книгарня, 1923. - 198 с.
81 Церковні пісні [Текст]. - Йорктон : Друкарня "Голосу Спасителя", 1945. - 94 с.
82 Воронин, Олександер. Історичний шлях УАПЦ [Текст] / О. Воронин. - Кенінґстон : Воскресіння, 1992. - 135 с.
83 Жуковський, Аркадій. Петро Могила й питання єдности церков [Текст] / А. Жуковський ; авт. передм., упоряд. Ю. Іванченко. - Київ : Мистецтво, 1997. - 303 с.
84 Крест и молот [Текст] : [сборник] / Обществ. комитет защиты свободы совести. - Москва : [б. в.], 1999. - 86 с.
85 Огієнко, Іван Іванович. Українська церква [Текст] : нариси з історії української православної церкви. У 2-х т. Т. 1--2 / І. І. Огієнко. - Київ : Україна, 1993. - 284 с.
86 Таранец, Сергей. Куреневское тримонастырье: история русского старообрядческого центра в Украине (1675 - 1935) [Текст] / С. Таранец. - Киев : [б. в.], 1999. - 159 с.
87 Маурітссон, Максим. Католицьке віровчення [Текст] / М. Маурітссон. - Київ : [б. в.], 1996. - 144 с.
88 Рудницька, Мілена Іванівна. Дон Боско: людина, педагог, святий [Текст] / М. Рудницька. - Рим : Салезіянське вид-во, 1963. - 338 с.
89 Свищук, Ярослав. На грані сьомої декади [Текст] / Я. Свищук. - Чікаго : Екуменаційний Центр ім. Атанасія Великого, 1973. - 223 с.
90 Діяння Собору греко-католицької Церкви у Львові 8-10 березня 1946 [Текст]. - Львів : Вид. Президія Собору, 1946. - 175 с.
91 Матеріали установочної конференції Світового Християнського конгресу [Текст] / Укр. Греко-Католицька церква. - Львів : Логос, 1992. - 145 с.
92 Мельничук, Петро . Владика Григорій Хомишин - патріот, місіонар. мученик [Текст] / П. Мельничук. - Рим ; Філядельфія : [б. в.], 1979. - 367 с.
93 Метрополія Нью-Йорку слузі Божому Андреєві у п'ятидесятиріччя його смерти [Текст] : [наук. конф., Нью-Йорк, 5 лист. 1994 р. в домі НТШ] / Громад. діловий комітет. - Нью-Йорк : [б. в.], 1996. - 80 с.
94 Мудрий, Софрон. Нарис історії церкви в Україні [Текст] / С. Мудрий ; підготовив до видання Л. Костко. - Рим ; Львів : Вид-во ОО. Василіян, 1995. - 404 с.
95 Саварин, Ніль (Николай). Який є Бог [Текст] / Н. Саварин. - Мондер ; Алберта : Вид-во ОО. Василіян, 1937. - 68 с.
96 Степовик, Дмитро. Храм і духовність [Текст] / Д. Степовик. - Рим : [б. в.], 1990. - 37 с.
97 Українська греко-католицька церква [Текст] / Львів. музей історії релігії. - Львів : Логос, 1992. - 143 с.
98 Як Українці терпіли за католицьку віру [Текст]. - Мондер : Вид-во "Б-ки Добрих Книжок", 1936. - 39 с.
Філософія [87]
1 Лончина, Богдан Васильович. Камо градеш? Розважання на світоглядові теми [Текст] / Б. В. Лончина. - Мюнхен ; Міттенбальд : [б. в.], 1947. - 72 с.
Психологія [88]
1 100 тестов для девушек [Текст] / авт.-сост.: А. П. Краснящих, Т. А. Бельская. - Харьков : Фолио, 2005. - 253 с.
 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday779
mod_vvisit_counterYesterday755
mod_vvisit_counterThis week3143
mod_vvisit_counterLast week5090
mod_vvisit_counterThis month19034
mod_vvisit_counterLast month32356
mod_vvisit_counterAll days4191112

We have: 16 guests online
Your IP: 44.220.62.183
 , 
Today: лют. 22, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер