Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (червень 2016 р.)
Понеділок, 04 липня 2016, 10:03
Фізико-математичні науки [22]
1 Бобицький, Ярослав Васильович. Лазерні технології [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / Я. В. Бобицький, Г. Л. Матвіїшин. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 318 с.
Хімічні науки [24]
1 Волошинець, Владислав Антонович. Фізична хімія [Текст] : навч. посіб. / В. А. Волошинець, О. В. Решетняк. - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2016. - 172 с.
2 Міжфазні процеси одержання (ко)полімерів полівінілпіролідону і матеріалів на їхній основі [Текст] : монографія / В. Є. Левицький [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 225 с.
Науки про Землю [26]
1 Мороз , Олександр Іванович. Топографія [Текст] : навч. посіб. / О. І. Мороз . - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. - 220 с.
2 Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва [Текст] : зб. наук. праць Західного геодезич. т-ва УТГК. Вип. І (31), 2016 / Західне геодезичне товариство УТГК, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. - 176 с.
3 Stronski, Stanislaw. Piec map i niewiele slow [Текст] / S. Stronski. - Rzym : Oddzial Kultury i Prasy 2 Korpus, 1945. - 28 с.
Енергетика [31]
1 Комбінований (гібридний) лабораторний практикум з теорії електричних та електронних кіл, сигналів і вимірювань у комп'ютеризованій лабораторії [Текст] : навч. посіб. / Ю. Я. Бобало [та ін.] ; ред. Ю. Я. Бобало. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. - 150 с.
2 Сегеда, Михайло Станкович. Електричні мережі та системи [Текст] : підручник / М. С. Сегеда. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 538 с.
Радіоелектроніка. Обчислювальна техніка [32]
1 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 821. Автоматика, вимірювання та керування / МОН України, НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 148 с.
Гірнича справа [33]
1 Вісник Львівського ордена Леніна політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 110. Електронна техніка та прилади / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР. - Львів : Вища школа, 1977. - 148 с.
2 Вісник Львівського ордена Леніна політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 94. Електронна техніка та прилади / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР. - Львів : Вища школа, 1975. - 148 с.
3 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 828. Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / МОН України , НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 92 с.
Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування [34]
1 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 822. Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 108 с.
Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка [37]
1 Караваєва, Лариса. Рецепти галицької кухні. Найкращі адаптовані рецепти [Текст] / Л. Караваєва. - Львів : Апріорі, 2016. - 136 с.
Будівництво [38]
1 Лінда, Світлана Миколаївна. Типологія громадських будівель і споруд [Текст] : підручник / С. М. Лінда, О. І. Мороз . - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 346 с.
Загальне тваринництво [45]
1 Живий Скот на Фармі: що кожному фармерови треба знати до успішного фармеровання в Канаді? [Текст]. - Winnipeg : Ukrainska knyharnia, [19??]. - 80 с.
Спеціальне тваринництво [46]
1 Білик, Елліна Валентинівна. Великий сучасний довідник бджоляра [Текст] / Е. В. Білик ; пер. з рос. І. Г. Данилюк. - [Київ] : Кристал бук, 2016. - 528 с.
2 Бойко, Ксенія. Дев'ять місяців до щастя [Текст] / К. Бойко. - Львів : Ліга-Прес, 2016. - 138 с.
Суспільні науки [60]
1 Стратегія трансформації і превенції прикордонних конфліктів в Україні [Текст] : зб. аналіт. матеріалів 2014-2015 / упоряд.: Н. Зубар, О. Мірошниченко. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. - 462 с.
2 Сціборський, Микола Орестович. Україна в цифрах (статистична студія території, населення й народнього господарства) [Текст] / М. О. Сціборський . - [Б. м.] : Накладом Укр. Нац. Об-ня Канади : Новий шлях [друк], 1940. - 45 с.
Історичні науки [63]
1 Gambal, Marie S. Our ukrainian background [Текст] / M. S. Gambal. - Scranton : Ukrainian Workingmen's ASS'N, 1936. - 32 с.
2 Winter, Eduard. Byzanz und Rom im kampf die Ukraine 955 - 1939 [Текст] / E. Winter. - Leipzig : Otto Harrassowitz, 1942. - 227 с.
3 Євтимович, Вартоломій Пимонович. Ставлення а Гетьмана [Текст] : уривок зі споминів / В. П. Євтимович. - Торонто : Український робітник, 1937. - 16 с.
4 Історія України [Текст] : з ілюстраціями. - Краків ; Львів : Українське вид-во, 1944. - 208 с.
5 Вісник Львівського університету [Текст] : зб. наук. праць. № 27. З історії стародавності та середньовіччя / М-во освіти України. - Львів : Світ, 1992. - 132 с.
6 Гартовані болем [Текст] : спогади учасників визвольного руху / Львів. іст. музей. - Львів : Апріорі, 2015. - 192 с.
7 Грушевський, Михайло Сергійович. Історія України-Руси [Текст]. Т. VIII . Ч. ІІ. Початки Хмельниччини (1638-1648) / М. С. Грушевський. - Київ ; Відень : [б. в.], 1922. - 224 с.
8 Кисілевська, Олена Львівна. Листи знад Чорного моря (до сина) [Текст] / О. Л. Кисілевська. - Коломия : Джерело, 1939. - 177 с.
9 Костомаров, Микола Іванович. Книги битія українського народу [Текст] / М. І. Костомаров. - Авґсбурґ : [б. в.], 1947. - 60 с.
10 Кушнір В. Брацтво Українців Католиків - Самооборона Українців в Канаді [Текст] / В. Кушнір. - Вінніпеґ : [б. в.], 1935. - 36 с.
11 Львів Банківський [Текст] / Б. Білан [та ін.]. - Львів : Апріорі, 2016. - 76 с.
12 Назарук, Осип. Вячеслав Липинський відновитель державної ідеольоґії України і про монархізм Український і Француський [Текст] / О. Назарук. - Шікаґо : [б. в.], 1926. - 30 с.
13 Під румунським постолом [Текст]. - [Париж] : [б. в.], 1937. - 47 с.
14 Петришин М. Будують чи руйнують? [Текст] : з приводу діяльності Орґанізації Українських Націоналістів / М. Петришин. - [Б. м.] : Пролом, 1932. - 37 с.
15 У ратуші міста Львова... Від бурмистрів до міських голів [Текст] : довідник / О. Аркуша [та ін.] ; упоряд.: І. Мацевко, М. Мудрий. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. - 84 с.
16 Филипчак, Іван. Історія села Берегів Самбірського повіту [Текст] / І. Филипчак. - Береги : Просвіта, 1935. - 80 с.
17 Рожко, Михайло Федорович. Архітектура та система оборони Українських Карпат у княжу добу [Текст] / М. Ф. Рожко ; ред. В. Рожко [та ін.]. - Львів : БаК, 2016. - 232 с.
18 Афанасьєв-Чужбинський, Олександр Степанович. Нариси Дніпра [Текст] / О. С. Афанасьєв-Чужбинський ; пер. з рос. І. Лемко. - Львів : Апріорі, 2016. - 544 с.
Економіка [65]
1 Кузьмін, Володимир Веніамінович. Фінансові основи підприємництва [Текст] / В. В. Кузьмін. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 192 с.
2 Сизоненко, Віктор Онисимович. Підприємництво [Текст] : підручник / В. О. Сизоненко. - Київ : Вікар, 1999. - 438 с.
3 Шлійко, Антоніна Володимирівна. Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг [Текст] : навч.посіб. / А. В. Шлійко. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 376 с.
4 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 5 (115). Економіка та управління підприємствами / НАН України, ДУ "ІРД ім. М. І. Долішнього". - Львів : ДУ "ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України", 2015. - 108 с.
5 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 6 (116). Територіальний розвиток та регіональна економіка / НАН України. - Львів : ДУ "ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України", 2015. - 152 с.
6 Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення [Текст] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених 14-15 ківт. 2016 / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Навч.-наук. ін-т економіки і менеджменту, Рада молодих вчених ІНЕМ. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. - 228 с.
7 Коропецький, Іван-Святослав. Економічні праці [Текст] : зб. вибраних ст. / І. -С. Коропецький. - Київ : Смолоскип, 1998. - 416 с.
8 Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств [Текст] : тези доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених. Львів, 18 берез. 2016 р. / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Ін-т економіки і менеджменту, Каф. обліку та аналізу. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. - 148 с.
9 Подольчак, Назар Юрійович. Аудит і оцінювання управлінської діяльності [Текст] : навч. посіб. / Н. Ю. Подольчак, В. Я. Карковська. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. - 126 с.
10 Дуда, Світлана Теофанівна. Економіка підприємства сфери послуг [Текст] : навч. посіб. для самост. роботи студ. напрям. підгот. 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навч. / С. Т. Дуда, О. О. Ільчук. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2016. - 264 с.
11 Економіка праці й соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / І. Б. Скворцов [та ін.] ; ред. І. Б. Скворцов. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2016. - 268 с.
12 Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. для студ. денної і заоч. форм навч. спец. 8.03050801, 7.03050801 "Фінанси і кредит" / Укоопспілка, Львів. комерційна акад. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2016. - 324 с.
13 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 819. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 476 с.
14 Захарчин, Галина Миронівна. Формування та оцінювання мотивації управлінського персоналу підприємств і організацій [Текст] : монографія / Г. М. Захарчин, Н. П. Любомудрова. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 186 с.
15 Тодощук, Андрій Васильович. Підприємницькі митні ризики: особливості управління та аспекти регулювання [Текст] : монографія / А. В. Тодощук, Н. Ю. Подольчак. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. - 152 с.
16 Сусол, Наталія Ярославівна. Організація виробничої діяльності в закладах ресторанного господарства [Текст] : навч. посіб. / Н. Я. Сусол. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. - 316 с.
Політика [66]
1 Європейський Союз у ХХІ столітті: функціонування та розвиток [Текст] : монографія / В. С. Загорський [та ін.] ; ред.: В. С. Загорський, О. Я. Красівський. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. - 632 с.
2 За і проти [Текст] : дебати з питань євроатлантичної безпеки / НАТО. - Брюсель : [б.в.], 2004. - 76 с.
Право. Юридичні науки [67]
1 Особиста безпека працівника ОВС України [Текст] : навч. посіб. / С. М. Банах [та ін.]. - Львів : ЛДУВС, 2016. - 264 с.
2 Проблеми розвитку публічного управління в Україні [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю 15 квіт. 2016 р. / Львів. регіонал. ін-т держ. упр. нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. - 324 с.
3 Сучасні актуальні проблеми права інтелектуальної власності в країнах Центрально-Східної Європи: теорія, методологія та практика [Текст] : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-метод. семінару 28 черв. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права, Міжнар. центр правових та іст.-політ. дослід. країн Центрально-Східної Європи. - Львів ; Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. - 110 с.
4 Мала енциклопедия права інтелектуальної власності [Текст] / Київ. ун-т права, НАН України, Міжнар. центр правових проблем інтелект. власності при ін-ті держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. - 216 с.
5 Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 3/2015. Серія юридична / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. - Львів : ЛДУВС, 2015. - 432 с.
6 Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 4/2015. Серія юридична / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. - Львів : ЛДУВС, 2015. - 408 с.
Військова справа. Військова наука [68]
1 Адміністративне судочинство України [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Бортник [та ін.] ; ред. О. І. Остапенко. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. - 236 с.
2 Права та пільги учасників АТО [Текст] : практ. посіб. / М-во внутрішніх справ України, Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. - Львів : ЛДУВС, 2016. - 68 с.
Освіта. Педагогіка [74]
1 Служинська, Зиновія Олександрівна. Спогади і розповіді про середню школу № 5 імені Іллі та Іванни Кокорудзів у Львові [Текст] / З. Служинська, Л. Боровець. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. - 256 с.
2 Первістки юнацьких досліджень [Текст] : зб. учнівських науково-пошукових робіт. Вип. 3 / Львів. академічна гімназія при НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. - 68 с.
3 Дужа-Задорожна, Мирослава Петрівна. Професійна підготовка соціальних педагогів до роботи зі сім'єю: досвід Німеччини [Текст] : монографія / М. П. Дужа-Задорожна, М. С. Швед. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. - 296 с.
Фізична культура і спорт [75]
1 Кузьмінський, Анатолій Іванович. Педагогіка родинного виховання [Текст] : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. - Київ : Знання, 2006. - 324 с.
Засоби масової інформації [76]
1 Редкія русскія книги и летучія изданія XVIII века [Текст] : съ библіогр. прим., указаніем степени редкости и ценами антикваровъ на нихъ, съ приложеніемъ списка календарямъ XVIII века и списка книгамъ XVIII века, слывущимъ за редкія у некорорыхъ антикваровъ, но имеющимся дог сихъ поръ въ продажь / сост. Ю. Битовтъ. - Москва : Книга, 1989. - 625 с.
Мовознавство [81]
1 Nouveau dicitionnaire Italien-Francais et Francais-Italien [Текст] / ed.: G. Ferrari, A. Angeli. - Paris : Librairie Garnier Freres, [?]. - 441 с.
2 Караванський, Святослав Йосипович. Російсько-український словник складної лексики [Текст] / С. Й. Караванський. - Львів : БаК, 2016. - 608 с.
3 Лемко, Ілько. Цікавинки укрмови [Текст] / І. Лемко. - Львів : Апріорі, 2016. - 180 с.
4 Практичний курс української мови (для польських студентів-україністів другого року навчання: рівень А2 - В1) [Текст] : підручник / Ун-т ім. Адама Міцкевича в Познані, ЛНУ ім. І. Франка. - Львів ; Познань : Вид-во Львівської політехніки, 2016. - 404 с.
5 Сїмович, Василь. Граматика української мови [Текст] : для самонавчання та в допомогу шк. науці / В. Сїмович. - Київ ; Ляйпціг : Українська Накладня, [19??]. - 584 с.
6 Український правопис [Текст] / упоряд. І. Зілинський. - Краків ; Львів : Українське вид-во, 1943. - 76 с.
Фольклор [82]
1 Найкрасші загадки і забавки для старих і молодих [Текст]. - Коломия : Галицька Накладня Якова Оренштайна, [19??]. - 68 с.
2 Найкращі Загадки і Забавки для Старих і Малих [Текст] / упоряд. М. Кумка. - Вінніпеґ : Український Голос, 1931. - 91 с.
3 Українські думи та історичні пісні [Текст] / упоряд. М. Плісецький, ред., авт. передм. М. Рильський. - [Б. м.] : Укр. держ. вид-во, 1944. - 184 с.
4 Українські колядки для дітей [Текст] / упоряд. І. Лемко ; худож. В. Максимович. - Львів : Апріорі, 2016. - 24 с.
5 101 загадка для нашого малятка [Текст] / упоряд. Т. Єрченко . - Львів : Апріорі, 2016. - 24 с.
6 Парандовський, Ян. Міфологія. Вірування та легенди стародавніх греків і римлян [Текст] / Я. Парандовський ; пер. з пол. О. Лєнік. - Київ : Молодь, 1977. - 232 с.
Літературознавство [83]
1 Возняк, Михайло Степанович. Історія української літератури [Текст]. Т. І. До кінця XV віку / М. Возняк. - Львів : Просвіта, 1920. - 344 с.
2 Возняк, Михайло Степанович. Історія української літератури [Текст]. Т. ІІ. Віки XVI--XVIII. Ч. 1 / М. Возняк. - Львів : Просвіта, 1921. - 416 с.
3 Возняк, Михайло Степанович. Історія української літератури [Текст]. Т. ІІІ. Віки XVI--XVIII. Ч. 2 / М. Возняк. - Львів : Просвіта, 1924. - 564 с.
4 Возняк, Михайло Степанович. Хто ж автор т. зв. Літопису Самовидця? [Текст] / М. С. Возняк. - Львів : НТШ, 1933. - 81 с.
5 Грушевський, Михайло Сергійович. Історія української літератури [Текст]. Т. І (частини першої книга перша) / М. С. Грушевський. - Київ ; Львів : НТШ, 1923. - 360 с.
6 Грушевський, Михайло Сергійович. Історія української літератури [Текст]. Т. ІІІ (частини першої книга третя) / М. С. Грушевський. - Київ ; Львів : НТШ, 1923. - 296 с.
7 Золоте слово [Текст] : хрестоматія літ. України-Русі епохи середньовіччя ІХ-ХV ст. В 2-х кн. Кн. 1. Література раннього середньовіччя (до 988 року). Література високого середньовіччя (988-1240) / упоряд.: В. Яременко, О. Сліпушко ; ред. В. Яременко. - Київ : Аконіт, 2002. - 784 с.
8 Золоте слово [Текст] : хрестоматія літ. України-Русі епохи середньовіччя ІХ-ХV ст. В 2-х кн. Кн. 2. Література високого середньовіччя (988-1240). Література пізнього середньовіччя (1240 - середина ХV ст.) / упоряд.: В. Яременко, О. Сліпушко ; ред. В. Яременко. - Київ : Аконіт, 2002. - 784 с.
9 Пачовський М. Ілюстроване українське письменство в житєписях [Текст] / М. Пачовський. - Вінніпеґ : Українська видавнича спілка, 1917. - 132 с.
10 Терлак, Зеновій. Словник мови поетичної збірки Івана Франка "Мій Ізмарагд" [Текст]. У 2-х ч. Ч. 1. А-М / З. Терлак. - Львів : Апріорі, 2016. - 424 с.
11 Тобілевич, Софія Віталіївна. Життя Івана Тобілевича (Карпенко-Карого) [Текст] / С. В. Тобілевич. - Київ : Мистецтво, 1945. - 286 с.
12 Уляна Кравченко: життя фрагменти [Текст] / упоряд., авт. передм. О. Довгаль. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. - 32 с.
Художня література [84]
1 Овидий, Публій Назон. Избранные произведения [Текст] : уч. пособ. / П. Н. Овидий ; авт. комент. Ж. С. Покровская ; ред. М. М. Покровский. - Москва : Изд-во лит. на иностранных языках, 1946. - 91 с.
2 Бредбері, Рей. 451* за Фаренгейтом [Текст] : повість / Р. Бредбері ; пер. з англ. Є. Крижевич. - Тернопіль : Навчальна книга- Богдан, 2016. - 208 с.
3 Бредбері, Рей. Кульбабове вино [Текст] : повість / Р. Бредбері ; пер. з англ. В. Митрофанов. - Тернопіль : Навчальна книга- Богдан, 2016. - 336 с.
4 Дал, Роальд. Матильда [Текст] / Р. Дал ; пер. з англ. В. Морозов ; ред.: О. Негребецький, І. Малкович. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 272 с.
5 Дефо, Данієль. Життя й незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо [Текст] / Д. Дефо ; худож. А. Іткін ; пер. з англ. О. Хатунцева. - Київ : Рідна мова, 2015. - 368 с.
6 Доленга-Мостович, Тадеуш. Знахар [Текст] : роман / Т. Доленга-Мостович ; пер. з пол. Б. Антоняк. - Львів : Урбіно, 2016. - 304 с.
7 Доленга-Мостович, Тадеуш. Професор Вільчур [Текст] : роман / Т. Доленга-Мостович ; пер. з пол. Б. Антоняк. - Львів : Урбіно, 2015. - 408 с.
8 Кінг, Стівен. Ловець снів [Текст] : роман / С. Кінг ; пер. з англ. В. Меренко. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 672 с.
9 Кінг, Стівен. Мізері [Текст] : роман / С. Кінг ; пер. з англ. А. Рогоза. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 384 с.
10 Конвіцький, Тадеуш. Маленький апокаліпсис [Текст] : роман / Т. Конвіцький ; пер. з пол. Б. Антоняк. - Львів : Урбіно, 2015. - 224 с.
11 Корчак, Януш. Пригоди короля Мацюся [Текст] : повість / Я. Корчак ; пер. з пол. Б. Чайковський. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 536 с.
12 Лондон, Джек. Біле Ікло [Текст] / Д. Лондон ; худож. В. Плевін ; пер. з англ.: В. Гладка, К. Корякіна. - Київ : Рідна мова, 2015. - 264 с.
13 Мілошевський, Зиґмунд. Гнів [Текст] : роман / З. Мілошевський ; пер. з пол. Б. Антоняк. - Львів : Урбіно, 2015. - 400 с.
14 Мойєс, Джоджо. До зустрічі з тобою [Текст] : роман / Д. Мойєс ; пер. з англ. Н. Хаєцька. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 384 с.
15 Монтгомері, Люсі-Мод. Рілла з Інглсайду [Текст] : роман / Л. -М. Монтгомері ; пер. з англ. А. Вовченко. - Львів : Урбіно, 2016. - 328 с.
16 Мопассан, Ґі де. Любий друг [Текст] : роман / Ґі де Мопассан ; пер. з фр. В. Підмогильний. - Київ : Знання, 2016. - 384 с.
17 Нестлінґер, Крістіне. Маргаритко, моя квітко [Текст] : роман / К. Нестлінґер ; пер. з нім. О. Сидор. - Львів : Урбіно, 2016. - 416 с.
18 Орвелл, Джордж. 1984 [Текст] : роман / Д. Орвелл ; пер. з англ. В. Шовкун. - Київ : Вид-во Жупанського, 2015. - 312 с.
19 Орвелл, Джордж. Колгосп тварин [Текст] : казкова повість / Д. Орвелл ; пер. з англ. Ю. Шевчук. - Київ : Вид-во Жупанського, 2015. - 120 с.
20 Пас, Октавіо. Лабіринт самотності [Текст] : есеї / О. Пас ; пер. з ісп. С. Борщевський. - Львів : Кальварія, 2014. - 216 с.
21 Портер, Елеанор. Поліанна виростає [Текст] : роман / Е. Портер ; пер. з англ. В. Панченко. - Київ : Рідна мова, 2016. - 320 с.
22 Ріґґз, Ренсом. Місто порожніх. Втеча з дому дивних дітей [Текст] : роман / Р. Ріґґз ; пер. з англ. О. Любенко. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 462 с.
23 Свіфт, Джонатан. Мандри Гулівера [Текст] / Д. Свіфт ; худ. В. Єрко ; пер. з англ. М. Іванов ; ред. Р. Доценко. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 384 с.
24 Твен, Марк. Пригоди Тома Сойєра [Текст] : повість / М. Твен ; пер. з англ. Ю. Корецький ; худож. Ж. Мусієнко. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 270 с.
25 Фонтен де-ля, Іван. Байки [Текст] / І. Фонтен де-ля ; пер. на руську мову Л. Селянський. - Вінніпеґ : Руська Книгарня, [19??]. - 61 с.
26 Шекспір, Вільям. Збірка творів [Текст] / В. Шекспір ; уклад. Г. Яновська ; пер. з англ.: Ю. Лісняк, О. Сенюк, І. І. Стешенко. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 640 с.
27 Щигельський, Марцін. Ковчег часу або Велика втеча Рафала із колись крізь тоді в тепер і назад [Текст] : повість / М. Щигельський ; пер. з пол. Б. Антоняк. - Львів : Урбіно, 2016. - 232 с.
28 Єреміїв М. Без старших [Текст] : комедія в двох діях / М. Єреміїв. - Вінніпеґ : Український Голос, 1935. - 32 с.
29 Іван Франко - дітям [Текст] : вірші, казки та оповідання / уклад. Д. І. Іваницька ; худож. Н. Солодка. - Львів : Апріорі, 2015. - 88 с.
30 Іваничук, Роман Іванович. Осінні узори [Текст] : новели та оповідання / Р. І. Іваничук ; упоряд.: Н. Л. Бічуя, В. В. Ґабор. - Харків : Фоліо, 2015. - 300 с.
31 А. З. Злий Хлопець [Текст] : картина з діточого життя / А. З. - Вінніпеґ : Промінь, 1927. - 15 с.
32 Алексієвич, Світлана. Чорнобильська молитва: хроніка майбутнього [Текст] : роман / С. Алексієвич ; пер., авт. післямови О. С. Забужко. - Київ : Комора, 2016. - 288 с.
33 Безель, Людмила Анатоліївна. Десять казок про життя тут і далеке там... [Текст] / Л. А. Безель, М. Я. Фаремна. - Львів : Ліга-Прес, 2016. - 124 с.
34 Боданський, Іван. Невдалий іспит [Текст] : траґікомедійка на 1 дію для дітей / І. Боданський. - Вінніпеґ : Промінь, 1927. - 37 с.
35 Божик, Євгенія Дмитрівна. Чайкою в небі сльоза моя... [Текст] : проза / Є. Д. Божик. - Львів : СПОЛОМ, 2015. - 216 с.
36 Гата , Ева. Коріння світла [Текст] / Е. Гата ; ред. А. Судин. - Львів : БаК, 2016. - 224 с.
37 Горак, Роман Дмитрович. Кинути каменем [Текст] : есеї про Ірину Вільде / Р. Д. Горак. - Львів : Апріорі, 2016. - 538 с.
38 Горак, Роман Дмитрович. Львівські історії... [Текст] / Р. Д. Горак. - Львів : Апріорі, 2016. - 632 с.
39 Грінченко, Борис Дмитрович. Серед темної ночі [Текст] : повість / Б. Д. Грінченко. - Вінніпеґ : Укр. вид. спілка в Канаді, 1929. - 166 с.
40 Гунькевич, Дмитро Миколайович. Витай, весно! [Текст] : діточа картина в однім акті / Д. М. Гунькевич. - Вінніпеґ : Промінь, 1927. - 28 с.
41 Гунькевич, Дмитро Миколайович. Потомки героїв або Забава в історію [Текст] : сценка / Д. М. Гунькевич. - Вінніпеґ : Промінь, 1928. - 32 с.
42 Дашвар, Люко. Покров [Текст] : роман / Л. Дашвар. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 380 с.
43 Дяченко, Марина Юріївна. Ритуал [Текст] : чарівний роман / М. Ю. Дяченко, С. С. Дяченко ; пер. з рос. О. Негребецький. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 304 с.
44 Жаб'є, Жак. Баранцеві сниться лука [Текст] : поезія / Ж. Жаб'є ; худож. О. Кваша. - Львів : Апріорі, 2015. - 30 с.
45 Жадан, Сергій Вікторович. Господь симпатизує аутсайдерам. 10 книг віршів [Текст] / С. В. Жадан. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 508 с.
46 Кавка-Прохна, Галина Михайлівна. Добро людину славить [Текст] : поезія і проза / Г. М. Кавка-Прохна. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. - 230 с.
47 Калинець, Сильвестр Михайлович. Татари [Текст] : драма в двох картинах з прольоґом і епільоґом / С. М. Калинець. - Мондер : Вид-во ОО. Василіян, 1938. - 22 с.
48 Капранов, Віталій. Кобзар 2000. Hard [Текст] / В. Капранов, Д. Капранов. - Київ : Гамазин, 2015. - 324 с.
49 Капранов, Віталій. Кобзар 2000. Soft [Текст] / В. Капранов, Д. Капранов. - Київ : Гамазин, 2015. - 270 с.
50 Карпенко-Карий, Іван. Вибрані твори [Текст] / І. Карпенко-Карий. - Харків : Держлітвидав, 1937. - 500 с.
51 Клен, Юрій. Каравели [Текст] / Ю. Клен. - Прага : Вид-во Юрія Тищенка, 1943. - 140 с.
52 Козоріз, Михайло. Дитяче свято [Текст] : сценічний образок в 2 діях / М. Козоріз. - Вінніпеґ : Український Голос, 1940. - 31 с.
53 Кокотюха, Андрій Анатолійович. Таємниця зміїної голови [Текст] : пригодницький детектив / А. Кокотюха ; худ. А. Василенко. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 256 с.
54 Кокотюха, Андрій Анатолійович. Таємниця козацького скарбу [Текст] : пригодницький детектив / А. Кокотюха ; худ. А. Василенко. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 224 с.
55 Колосівський, Михайло. За самостійну і соборну Україну [Текст] : повість у 3-х т. Т. ІІ. Неждана Базилевичівна : роман / М. Колосівський. - Саскатун : Новий шлях, 1937. - 168 с.
56 Корсак, Іван Феодосійович. Перстень Ганни Барвінок [Текст] : роман / І. Ф. Корсак. - Київ : Ярославів Вал, 2015. - 244 с.
57 Кочерга, Іван Антонович. Драматичні твори [Текст] / І. Кочерга. - Київ ; Харків : Українське державне вид-во, 1944. - 427 с.
58 Кріпенко М. На вакаціях [Текст] / М. Кріпенко. - Вінніпеґ : Промінь, 1927. - 36 с.
59 Крук-Мазепинець Ю.Р. Дурні діти [Текст] : повість з повоєнних часів на Західніх Українських Землях / Ю. Р. Крук-Мазепинець. - Прага : Пробоєм, 1941. - 175 с.
60 Лазарук, Мирослав Ярославович. Ріка [Текст] : романи / М. Я. Лазарук. - Львів : Апріорі, 2016. - 400 с.
61 Леся Українка - дітям [Текст] / упоряд. Д. І. Іваницька. - Львів : Апріорі, 2015. - 64 с.
62 Лис, Володимир Савович. Графиня [Текст] : роман / В. С. Лис. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 222 с.
63 Лис, Володимир Савович. Країна гіркої ніжності [Текст] : роман / В. С. Лис. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 366 с.
64 Лис, Володимир Савович. Століття Якова [Текст] : роман / В. С. Лис. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 240 с.
65 Львів. Кава. Любов [Текст] : зб. / Н. Гурницька [та ін.] ; уклад. Н. Ніколео. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 270 с.
66 Любченко, Аркадій Панасович. Вертеп [Текст] : вибір новель і повістей / А. П. Любченко. - Краків ; Львів : Українське вид-во, 1943. - 166 с.
67 Макарчук, Ігор Васильович. Князь-варвар. Прокляття волхвів [Текст] : роман / І. В. Макарчук, К. І. Макарчук. - Харків : Фоліо, 2015. - 478 с.
68 Мартович, Лесь. Забобон [Текст] : повість / Л. Мартович. - Львів : Укр. вид. спілка, 1917. - 336 с.
69 Н. П. Перше голення [Текст] : діточа сценка / Н. П. - Вінніпеґ : Точило, 1941. - 15 с.
70 Нестайко, Всеволод Зіновійович. Тореадори з Васюківки [Текст] : трилогія про пригоди двох друзів / В. З. Нестайко. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. - 544 с.
71 Нечуй-Левицький, Іван Семенович. Повісті і оповідання [Текст] / І. С. Нечуй-Левицький. - Київ : Держлітвидав, 1939. - 477 с.
72 Олена Пчілка - дітям [Текст] / упоряд.: В. Комзюк, Н. Пушкар. - Львів : Апріорі, 2015. - 76 с.
73 Орлівна, Галина. Князівна-Жаба [Текст] : п'єса-казка для дітей, у семи картинах / Г. Орлівна. - Львів : Русалка, 1925. - 16 с.
74 Петрівський М. Дякоучитель в школі [Текст] : комедія в одній дії : з життя школярів так-званої "дяковчительської школи" в Канаді й Америці / М. Петрівський. - Вінніпеґ : Промінь, 1927. - 24 с.
75 Поезія - вона рятує націю [Текст] : поезії / упоряд.: Л. Ромен, О. Банитюк. - Львів : Апріорі, 2016. - 144 с.
76 Рибак, Натан Самійлович. Помилка Оноре де Бальзака [Текст] : роман / Н. С. Рибак ; авт. передм. О. І. Білецький. - Київ : Держлітвидав, 1940. - 343 с.
77 Роздобудько, Ірен Віталіївна. Дві хвилини правди [Текст] : роман / І. В. Роздобудько. - Київ : Нора-Друк, 2016. - 248 с.
78 Рутківський, Володимир Григорович. Джури-характерники [Текст] : іст. трилогія. Кн.2 / В. Г. Рутківський ; худож. М. Паленко. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. - 368 с.
79 Сурмач, Роман. Бабський бунт [Текст] : народня оперета на 3 дії / Р. Сурмач. - Львів ; Детройт : Русалка, 1926. - 32 с.
80 Талан, Світлана Олегівна. Коли ти поруч [Текст] : роман / С. О. Талан. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 318 с.
81 Учурханова, Лариса Магомедівна. За сонцем - вгору [Текст] : поезії / Л. М. Учурханова. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. - 80 с.
82 Хімич, Марія. Байстрючка [Текст] : роман / М. Хімич. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 224 с.
83 Хвильовий, Микола Григорович. Вальдшнепи [Текст] : роман / М. Г. Хвильовий. - Зальцбурґ : Нові дні, 1946. - 121+8 с.
84 Чумарна, Марія Іванівна. Читайко-відгадайко [Текст] : загадки, скоромовки, прислів'я, смішинки, вірші-кмітливчики / М. І. Чумарна ; худож. Х. Чипурко. - Львів : Апріорі, 2015. - 60 с.
85 Щербак, Юрій Миколайович. Повернення блудного сина [Текст] : оповідання і повість / Ю. М. Щербак. - Київ : Ярославів Вал, 2015. - 574 с.
86 Щербак, Юрій Миколайович. Час тирана [Текст] : роман. Кн. 3. Прозріння 2084 року / Ю. М. Щербак. - Київ : Ярославів Вал, 2014. - 430 с.
Мистецтво. Мистецтвознавство [85]
1 Дерев'яні церкви в Україні [Текст] : [альбом]. - Торонто : Ми і світ, [195?]. - 48 с.
2 Сокальська вишивка з фондів Музею народної архітектури та побуту у Львові [Альбом] / упоряд. Н. Гаврилів. - Львів : Апріорі, 2015. - 28 с.
3 Машковцев Н.Г. И. Е. Репин [Текст] : краткий очерк жизни и творчества (1844-1930) / Н. Г. Машковцев. - Москва ; Ленинград : Искусство, 1943. - 108 с.
4 2. Виставка української фотографіки (Львів грудень 1931) [Текст]. - Львів : Укр. Фотографічне Т-во, 1931. - 25 с.
5 Львів у світлині. Листопад 1932 [Текст] : 3. виставка УФОТО / Укр. Фотоґраф. Т-во (Львів). - Львів : УФОТО, 1932. - 56 с.
6 Український співанник [Текст]. - Вінніпег : Українська книгарня, [19??]. - 206 с.
7 Український співанник [Текст]. - Вінніпег : Українська книгарня, [19??]. - 207 с.
8 Любимів, Олекса. Порадник для режисерів та аматорських гуртків [Текст] / О. Любимів. - Винипег : Новий шлях, 1948. - 36 с.
Релігія [86]
1 В День Матері [Текст] : зб. з нагоди "Дня Матері" 1933 р. / Союз Українок Канади. - Вінніпеґ : Український Голос, 1933. - 88 с.
2 The Truth about Religion in Russia [Текст] / The Moscow Patriarchate. - London ; New York ; Melbourne : Hutchinson & Co, 1942. - 175 с.
3 Denzinger, Henricus. Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum [Текст] / H. Denzinger. - [Нью-Йорк] : Friburgi Brisgoviae Herder & Co, [1938]. - 664+71 с.
4 Будай, Йосиф. Файна книжка. Святими не народжуються [Текст] / Й. Будай. - Жовква : Місіонер, 2016. - 240 с.
5 Залозецький, Володимир Романович. Церковне мистецтво [Текст]. І. Огляд історії старохристиянського мистецтва / В. Р. Залозецький. - Львів : Гр.-Кат. Богословська Академія, 1934. - 110 с.
6 Attwater, Donald. Eastern catholic worship [Текст] / D. Attwater. - New York : The Devin-Adair Company, 1945. - 224 с.
7 Smith M.S. From the Cenacle to the Tomb [Текст] : A lenten course of Six Sermons on the Passion of Our Lord / M. S. Smith. - New York : Joseph F. Wagner, 1919. - 51 с.
8 Young, Alfred. Catholic and Protestant Countries compared in Civilization, popular happiness, general intelligence, and morality [Текст] / A. Young. - New York : The Catholic Book Exchange, 1895. - 628 с.
9 А. Л. Канадійський вертеп [Текст] / А. Л. - Йорктон : [б. в.], 1943. - 16 с.
10 Біблійна історія Старого і Нового Завіта [Текст]. Ч. І. Старий Завіт / уложив А. Луговий. - Winnipeg : Місійне Т-во св. Йосафата, 1944. - 136 с.
11 Біблійна історія Старого і Нового Завіта [Текст]. Ч. ІІ. Новий Завіт на підставі чотирьох Євангелій і Апостольських Діяній / уклад. А. Луговий. - Йорктон : Голос Спасителя, 1945. - 160 с.
12 В тїнях Рождественської ночи [Текст] : сьвято-вечірна дїточа ідиля в двох дїях, уложена на тему релїґійно-патріотичну / слова і музику уложив В. Державин. - Філадельфія : Сирітський дім, 1917. - 66 с.
13 Вінтер, Едуард. Візантія та Рим у боротьбі за Україну 955-1939 [Текст] / Е. Вінтер. - Прага : Вид-во Юрія Тищенка, 1944. - 224 с.
14 Великі Роковини [Текст] : [988--1938]. В 3 ч. Ч. І. 950-літній ювілей хрещення України ; Ч. ІІ. Двадцятьлітній ювілей української греко-православної церкви в Канаді ; Ч. ІІІ. Пропамятна книга української греко-православної церкви в Канаді. - Вінніпеґ : Консисторія УГКЦ, 1938. - 240 с.
15 Венті Р.Ф. ...Думайте -- Читайте... [Текст] / Р. Ф. Венті ; пер. з англ. В. Фірман. - Йорктон : Голос Спасителя, 1945. - 64 с.
16 Веркрііс Б. Розважання на всі дні цілого року для законних осіб [Текст]. Ч. 1. Від 1. січня до 30. червня / Б. Веркрііс ; пер. П. Котович. - Жовква : Друкарня ОО. Василіян, 1929. - 648 с.
17 Веркрііс Б. Розважання на всі дні цілого року для законних осіб [Текст]. Ч. 2. Від 1. липня до 31. грудня / Б. Веркрііс ; пер. П. Котович. - Жовква : Друкарня ОО. Василіян, 1930. - 608 с.
18 Гаврилюк, Дмитро. Про східний обряд [Текст] / Д. Гаврилюк. - Йорктон : Голос Спасителя, 1943. - 100 с.
19 Голгофта або Хресна дорога [Текст] / зладив Д. Бодревич. - Жовква : Друкарня ОО. Василіян, 1929. - 84 с.
20 Дольницький, Ісидор Іванович. Підручник церемоній для питомців Семинара духовного до приличного услугованя в Богослуженях так семинарских та і архієрейских [Текст] : з додатком кількох питань о скорочені Правилї церковнї / І. І. Дольницький. - Жовква ; Львів : Печатня оо. Василиян, 1907. - 164 с.
21 Духовний провідник [Текст]. - [Б. м. : б. в.], [?]. - 490 с.
22 Костюшко Л. Отче наш [Текст] : в малюнках : для маленьких діток / Л. Костюшко. - [Б. м. : б. в.], [?]. - 20 с.
23 Лїґорий, Альфонс. Молитва яко могуче средство до спасеня душі [Текст] / А. Лїгорий ; пер. на руске Т. Галущиньский. - Жовква : Печатня оо. Василиян, 1913. - 128 с.
24 Луцик, Єроним. Вертеп [Текст] : сценїчна картинка для колядників, що ходять по хатах в часї Різдвяних свят / Є. Луцик. - Скрентон : Універзальна друкарня, 1913. - 16 с.
25 Мешлєр М. Божествений Спаситель [Текст] : нарис життя, присвяч. студент. молодіжи / М. Мешлєр ; пер. П. Котович. - Жовква : Друкарня ОО. Василіян, 1921. - 392 с.
26 О частім і щоденнім сьв. Причастию [Текст] : рішення Апостольського Престола / пояснив Д. Ткачук. - Жовква : Печатня оо. Василиян, 1910. - 296 с.
27 Пісня над піснями [Текст] / зладив, пер. із грец. мови з поясненнями М. Кравчук. - Львів : Бібльос, 1936. - 42 с.
28 Поронюк, Ірина Володимирівна. Текля Поронюк - українська мати Тереза, або Сповідь щасливої дочки [Текст] / І. В. Поронюк. - Львів : Папуга, 2016. - 24 с.
29 Робітникові не треба реліґії? [Текст]. - Йорктон : Голос Спасителя, 1939. - 36 с.
30 Робітникові не треба реліґії?! [Текст]. - Йорктон : Голос Спасителя, 1942. - 40 с.
31 Родріґуез, Альфонс. О поступі в совершеньстві та чеснотах християньских [Текст]. Т. І / Т. І. Родріґуез ; переклав та до потреб монахів свого чина приноровив П. К. - Жовква : Печатня оо. Василиян, 1923. - 242 с.
32 Служба Божа й Церковні Пісні [Текст] : під нотами на два голоси. - Мондер ; Алберта : Вид-во ОО. Василіян, 1944. - 48 с.
33 Успення Марії [Текст] : [в 3-х діях]. - Йорктон : Голос Спасителя, [19??]
34 Bucko, Giovanni. il metropolita Andrea Szeptyckyj grande figura della chiesa catolica Ucraina [Текст] / G. Bucko. - Roma : Ecclesia, [1944?]. - 20 с.
35 Божа наука. Катихизм християнсько-католицької віри [Текст] : на основі Біблії, одобрений укр.-катол. епископатом. - Прудентополіс : [б. в.], 1936. - 180 с.
36 Большой катехизмъ христіянсько-католицкои религіи одобреный целымъ Преосвященымъ австрійскимъ Епископатомъ дня 9. цветня 1894, приноровленый для верных гр. кат. обряду Приосвященымъ галицко-рускимъ Епископатомъ [Текст]. - Жовква : Митрополичий Ординаріят, 1902. - 218 с.
37 В 300-ліття смерти Йосифа Велямина Рутського ЧСВВ. Київо-Галицького Митрополита (1637-1937) [Текст]. - Прудентопіль : Вид-во ОО. Василіян, [1937?]. - 72 с.
38 Катальоґ Згромадження Сестер Служебниць Пресвятої Непорочної Діви Марії на 1938 рік [Текст]. - [Жовква] : Згромадження СС. Служебниць Пресвятої Непор. Діви Марії, [1938]. - 53 с.
39 Малий катехизм християнсько-католицької релігії [Текст] : з підруч. Малий катехизм христ.-кат. релігії, одобрений цілим Преосв. Австрійським Епископатом дня 9. квітня 1894. / переробив Ю. Гірняк. - Станиславів : Священича поміч, 1932. - 55 с.
40 Народний катихизм католицької релігії [Текст]. Ч. 1 / Укр. Греко-Катол. Епископ. Ординаторіят. - Йорктон : Вид-во Укр. Від. Канадійського Т-ва Катол. Правди, 1922. - 114 с.
Філософія [87]
1 Краткий философский словарь [Текст] / ред.: М. Розенталь, П. Юдин. - [Ленинград] : ОГИЗ Гос. изд-во полит. лит., 1939. - 317 с.
2 Філософія [Текст] : підручник / В. С. Бліхар [та ін.]. - Львів : ЛДУВС, 2015. - 428 с.
3 Аристотель Категории [Текст] / Аристотель ; пер. А. В. Кубицкий, ред., авт. вступ. ст. Г. Ф. Александров. - Москва : Гос. Социально-эконом. из-во, 1939. - 84 с.
4 Герцен А.И. Избранные философские сочинения [Текст] : со ст. В. И. Ленина "Памяти Герцена" / А. И. Герцен ; ред. М. Т. Иовчук. - Москва : ОГИЗ Гос. социал.-эконом. изд-во, 1940. - 421 с.
5 Лассаль, Фердинанд. Сочинения [Текст] : с прилож. очерка Эд. Бернштейна "Лассаль в свете нашей эпохи". Т. І / Ф. Лассаль. - [Москва] : Круг, [1926?]. - 350 с.
6 Паннекук, Антон. Марксізм і дарвінїзм [Текст] / А. Паннекук ; пер. з англ. М. Дурдела. - Нью-Йорк : Укр. Федерація Комуніст. Партії в Америці, 1919. - 58 с.
Психологія [88]
1 Варій, Мирон Йосипович. Загальна психологія [Текст] : підручник. Т. 1 / М. Й. Варій. - Львів : Апріорі, 2016. - 382 с.
2 Варій, Мирон Йосипович. Загальна психологія [Текст] : підручник. Т. 2 / М. Й. Варій. - Львів : Апріорі, 2016. - 358 с.
Серії. Збірки [94]
1 Хіппі у Львові [Текст] : альманах. Вип. 3 / ред. І. Банах. - Львів : Апріорі, 2015. - 544 с.