Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (серпень 2016 р.)
Вівторок, 27 вересня 2016, 13:59
Література універсального змісту [9]
1 Відкриття [Текст] / ред. В. Г. Біляєв ; упоряд. С. Тишковець. - Київ : Кобза, 2004. - 320 с.
2 Відкриття [Текст] / ред. В. Г. Біляєв. - Київ : Кобза, 2003. - 320 с.
3 Гілецький, Йосип. Українські Карпати. Пішохідні маршрути [Текст] : путівник / Й. Гілецький. - Львів : Ладекс, 2009. - 96 с.
Біологічні науки [28]
1 Койн, Джеррі. Чому еволюція правдива [Текст] / Д. Койн ; пер. з англ. Т. Цимбал. - Київ : Наш формат, 2015. - 288 с.
2 Ендерс, Джулія. Внутрішня історія. Кишечник найцікавіший орган нашого тіла [Текст] / Дж. Ендерс ; пер. з нім. К. Меньшикова ; худож. Дж. Ендерс. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 288 с.
Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка [37]
1 Зюзин, Александр Иванович. Наладка и ремонт швейных машин [Текст] / А. И. Зюзин. - Київ : Техніка, 1998. - 304 с.
2 Маркуша, Анатолій Маркович. А я сам! [Текст] : кн. для тих , хто починає майструвати / А. М. Маркуша ; пер. з рос. М. В. Ковба. - Київ : Техніка, 1997. - 192 с.
3 Мяловицький, Анатолій Володимирович. Культура побуту - сила нації [Текст] : кн. корисних порад / А. В. Мяловицький, Г. А. Оганян. - Київ : Україна, 2001. - 352 с.
Спеціальне рослинництво [42]
1 Омельченко, Іван Климович. Культура яблуні в Україні [Текст] / І. К. Омельченко. - Київ : Урожай, 2006. - 304 с.
2 Палер, Агнес. Райський сад. Затишний та стильний [Текст] / А. Палер. - Харків : Ранок, 2012. - 160 с.
Соціальна гігієна та організація охорони здоров'я [51]
1 Комаровський, Євген Олегович. Здоров'я дитини і здоровий глузд її родичів [Текст] / Є. О. Комаровський ; пер. О. П. Ричук. - Харків : КЛІНІКОМ, 2015. - 568 с.
2 Кархут, Василь Володимирович. Ліки навколо нас [Текст] / В. В. Кархут. - Київ : Здоров'я , 2001. - 240+20 с.
3 Марчук, Аркадій Іванович. Долікарська допомога [Текст] : підручник / А. І. Марчук, В. М. Солодкий, М. В. Чорний ; ред. А. І. Марчук. - Київ : Правові джерела, 2000. - 464 с.
4 Скачко, Борис Глібович. Грип: ефективна профілактика, раціональне лікування, повноцінна реабілітація [Текст] / Б. Г. Скачко. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. - 72 с.
5 Яблонь, Ольга С. Годування груддю [Текст] / О. С. Яблонь. - Вінниця : Тезис, 2004. - 34 с.
Історичні науки [63]
1 Мориквас, Надія. Рід [Текст] / Н. Мориквас ; упоряд. І. Мельник. - Львів : Піраміда, 2003. - 324 с.
2 Білінський, Володимир Броніславович. Москва Ординська (XIII-XVI) [Текст] : історичне дослідження / В. Б. Білінський. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 656 с.
3 Історія української культури [Текст] / ред.: І. П. Крип'якевич, Ю. Медюк. - Київ : Либідь, 2002. - 654 с.
4 Дзюб, Іван Михайлович. Пастка. 30 років зі Сталіним. 50 років без Сталіна [Текст] / І. М. Дзюб. - Київ : Криниця, 2003. - 144 с.
5 Дзюба, Іван Михайлович. Інтернаціоналізм чи русифікація? [Текст] / І. М. Дзюба ; упоряд. Ю. Лібер. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. - 336 с.
6 Кодлубай, Ірина. Прадавня Україна. Історія, культура, вбрання XXV тисячоліття до н. е. - VII століття [Текст] / І. Кодлубай, О. Нога. - Львів : Українські технології, 2004. - 528 с.
7 Крип'якевич, Іван Петрович. Історія України [Текст] / І. П. Крип'якевич. - Київ ; Львів ; Відень : Вернигора, [1919]. - 80 с.
8 Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом. Український шлях до Чорного моря [Текст] / О. Бачинська [та ін.] ; упоряд. К. Галушко. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 352 с.
9 Матвієнко, Володимир Павлович. Автограф на гривні [Текст] / В. П. Матвієнко ; ред. Н. С. Колосок. - Київ : Наукова думка, 2000. - 208 с.
10 Монкевич, Борис Григорович. Похід Болбочана на Крим [Текст] : спогади сотника Армії УНР та його бойових побратимів / Б. Г. Монкевич ; ред., упоряд. Р. Коваль. - Київ : Іст. клуб "Холодний Яр" : Наш формат, 2014. - 272 с.
11 Павленко, Сергій Олегович. Іван Мазепа [Текст] / С. О. Павленко ; ред. В. Литвин. - Київ : Альтернативи, 2003. - 416 с.
12 Палков, Тарас Андрійович. Замки Карпат. Історія та легенди [Текст] : путівник / Т. А. Палков. - Львів : Ладекс, 2009. - 64 с.
13 Палков, Тарас Андрійович. Замки Львівщини. Історія та Легенди [Текст] : путівник / Т. А. Палков. - Львів : Ладекс, 2011. - 64 с.
14 Палков, Тарас Андрійович. Замки України. Історія та легенди [Текст] : путівник / Т. А. Палков. - Львів : Ладекс, 2011. - 96 с.
15 Переяславська Рада очима істориків, мовою документів [Текст] / упоряд., авт. передм. О. І. Гуржій, упоряд., авт. передм. Т. В. Чухліб. - Київ : Україна, 2003. - 432 с.
16 Смертю смерть подолали. Голодомор в Україні 1932-1933 [Текст] / П. П. Панченко [та ін.] ; упоряд. Ю. В. Авраменко. - Київ : Україна, 2003. - 352 с.
17 Український голокост 1932-1933. Свідчення тих, хто вижив [Текст]. Т. 1 / НУ Києво-Могилянська Академія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Держ. ком. архівів України. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. - 296 с.
18 Фельштинський, Юрій. Третя світова: битва за Україну [Текст] / Ю. Фельштинський, М. Станчев ; пер. В. Єшкілєв. - Київ : Наш формат, 2015. - 402 с.
19 Цісарський, Петро. Жорстокий час [Текст] : спогади / П. Цісарський. - Львів : ПАІС, 2004. - 264 с.
20 Шаповал, Юрій Іванович. Михайло Грушевський [Текст] : [біограф. нарис] / Ю. І. Шаповал, І. В. Верба. - Київ : Альтернативи, 2005. - 352 с.
21 Ігнатенко, Ірина Василівна. Етнологія для народу [Текст] / І. В. Ігнатенко. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 320 с.
22 Матейко, Катерина. Український народний одяг [Текст] : етногр. словник / К. Матейко. - Київ : Наукова думка, 1996. - 196 с.
23 Махінчук, Микола Гаврилович. Переяславський скарб Михайла Сікорського [Текст] : худ.-док. повість / М. Г. Махінчук ; авт. вступ. ст. Л. І. Андрієвський. - Київ : Криниця, 2005. - 304 с.
24 Українці. Свята. Традиції. Звичаї [Текст] / уклад. І. Коверець. - Донецьк : Альфа-Прес, 2004. - 304 с.
Економіка [65]
1 Батлух, Вікторія Арсентіївна. Охорона праці [Текст] : навч.посіб. / В. А. Батлух, М. П. Кулик, Р. А. Яцюк. - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. - 360 с.
2 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП) [Текст]. Вип.2. "Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги" . Ч.І. "Сільське господарство та пов'язані з ним послуги" / М-во аграрної політики України, М-во праці та соц. політики України, Укр. наук.-дослід. ін-т продуктивності агропром.комплексуі. - Київ : НДІ Украгропромпродуктивність, 2005. - 256 с.
Політика [66]
1 Арістотель Політика [Текст] / Арістотель ; пер. з давньогрец. О. Кислюк. - Київ : Основи, 2005. - 240 с.
2 Донцов, Дмитро Іванович . Підстави нашої політики [Текст] / Д. І. Донцов. - Відень : Вид-во Донцових, 1921. - 212 с.
3 Бердинських, Крістіна. Єлюди. Теплі історії з Майдану [Текст] : блог-щоденник з Інтернету / К. Бердинських. - Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2014. - 184 с.
4 Лаурен, Анна-Лєна. Україна. На межі [Текст] / А. -Л. Лаурен, П. Луденіус ; пер. з шв. Н. Іваничук. - Львів : Піраміда, 2016. - 136 с.
5 Мухарський, Антін. Майдан. (Р)еволюція духу [Текст] : книга-калейдоскоп / А. Мухарський. - Київ : Наш формат, 2015. - 306 с.
Право. Юридичні науки [67]
1 Нерви ланцюга [Текст] : 25 есеїв про свободу / відповід. за випуск С. Васильєв. - Львів : Глобус, 2003. - 196 с.
Фізична культура і спорт [75]
1 Корчак, Януш. Як любити дитину? [Текст] / Я. Корчак ; пер. з пол. О. Замойська. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 208 с.
2 Медіна, Джон. Правила розвитку мозку дитини. Як виховати розумну та щасливу дитину від нуля до п'яти років [Текст] / Дж. Медіна ; пер. з англ. Т. Рабчак. - Київ : Наш формат, 2015. - 376 с.
Бібліотечна робота [78]
1 "Ми любили Вас всіх, та найдужче - Свою Україну". Революції Гідності присвячується [Текст] : метод.-бібліогр. матеріали / Львів. ОУНБ. - Львів : Ліга-Прес, 2016. - 78 с.
Охорона пам'ятників природи, історії і культури. Музеєзнавство. Архівознавство [79]
1 У розвитку села - майбутнє нашої держави [Текст] : дайджест. Вип. 14. Об'єднання територіальних громад як нова модель державного управління / Львів. ОУНБ. - Львів : ЛОУНБ, 2016. - 14 с.
2 У розвитку села - майбутнє нашої держави [Текст] : дайджест. Вип. 15. Тенденції ринків сільськогосподарської продукції / Львів. ОУНБ. - Львів : ЛОУНБ, 2016. - 22 с.
Мовознавство [81]
1 Скрипник, Лариса Григорівна. Власні імена людей [Текст] : словник-довідник / Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська ; ред. В. М. Русанівський. - Київ : Наукова думка, 2005. - 336 с.
2 Тлумачний словник-мінімум української мови [Текст] : близько 7,5 тис. слів / уклад.: Л. О. Ващенко, О. М. Єфімов. - Київ : Довіра, 2000. - 536 с.
3 Чак, Євгенія Давидівна. Чи правильно ми говоримо? [Текст] : посібник / Є. Д. Чак. - Київ : Освіта, 1997. - 240 с.
Фольклор [82]
1 Бог предвічний народився [Текст] : колядки та щедрівки / ред., упоряд. І. Т. Бойко, худож. В. Ковальчук. - Київ : Веселка, 2002. - 40 с.
2 Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях [Текст] / Н. Ф. Золотницкий. - Киев : Мистецтво, 1999. - 384 с.
3 Казки та легенди Сколівщини [Текст] / уклад. М. Зінчук. - Львів : Піраміда, 2002. - 234 с.
4 Казки та легенди Турківщини [Текст] / уклад. М. Зінчук. - Львів : Піраміда, 2002. - 240 с.
Літературознавство [83]
1 Давньоримська література [Текст] : навч. посіб. У 2-х кн. Кн. 1 / упоряд. А. А. Чічановський. - Київ : Грамота, 2005. - 472 с.
2 Давньоримська література [Текст] : навч. посіб. У 2-х кн. Кн. 2 / упоряд. А. А. Чічановський. - Київ : Грамота, 2005. - 576 с.
3 Гординський, Святослав. На переломі епох [Текст] : літ-знавчі ст., огляди, есеї, рецензії, спогади, листи / С. Гординський ; упоряд. Р. Лубківський. - Львів : Світ, 2004. - 506+16 с.
4 Дзюба, Іван. Спрага [Текст] / І. М. Дзюба ; упоряд. В. Г. Абліцов. - Київ : Український Світ, 2001. - 280 с.
5 Кармазіна, Марія Степанівна. Леся Українка [Текст] / М. С. Кармазіна. - Київ : Альтернативи, 2003. - 416 с.
6 Ковтун, Юрій Іванович. Тарасові музи [Текст] / Ю. І. Ковтун. - Київ : Україна, 2003. - 207 с.
7 Фащенко, Василь Васильович. У глибинах людського буття [Текст] : літературозн. студії / В. В. Фащенко ; авт. вступ. ст. В. Г. Полтавчук. - Одеса : Маяк , 2005. - 640 с.
8 Ґабор, Василь. Від Джойса до Чубая [Текст] : есеї, літ. розвідки та інтерв'ю / В. Ґабор. - Львів : Піраміда, 2010. - 168 с.
Художня література [84]
1 Бальзак, Оноре де. Баламутка [Текст] / О. Бальзак. - Київ : Основи, 2003. - 356 с.
2 Бальзак, Оноре де. Етюди про звичаї. Сцени приватного життя [Текст] / О. Бальзак ; авт. передм. Д. Наливайко. - Харків : Фоліо, 2006. - 431 с.
3 Беґбеде, Фредерік. Французький роман [Текст] / Ф. Беґбеде ; пер. з фр. Л. Кононович. - Харків : Фоліо, 2011. - 190 с.
4 Боккаччо, Джованні. Декамерон [Текст] : новели / Дж. Боккаччо ; пер. з італ. М. Лукаш. - Дніпропетровськ : Січ, 2000. - 624 с.
5 Браун, Деніел Джеймс. Диво в Берліні. Як дев'ять веслярів поставили нацистів на коліна [Текст] / Д. Д. Браун ; пер. Л. Пилаєва. - Київ : Наш формат, 2016. - 446 с.
6 Бронте, Шарлотта. Джейн Ейр [Текст] / Ш. Бронте ; пер. з англ. П. Соколовський. - Київ : Основи, 1999. - 656 с.
7 Булгаков, Михайлович Опанасович. Майстер і Марґарита [Текст] : роман / М. О. Булгаков ; пер. з рос. М. Білорус. - Харків : Фоліо, 2006. - 146 с.
8 Вайльд, Оскар. Портрет Доріана Грея [Текст] : роман / О. Вайльд. - Львів : Червона калина, 2004. - 240 с.
9 Вайльд, Оскар. Портрет Доріана Грея [Текст] : роман, п'єси / О. Вайльд. - Харків : Фоліо, 2006. - 400 с.
10 Валері, Поль. Поезії [Текст] / П. Валері ; пер. з фр. М. Москаленко. - Київ : Юніверс, 2005. - 248 с.
11 Вейр, Енді. Марсіянин [Текст] : роман / Е. Вейр ; пер. з англ. В. Назаренко. - Київ : КМ Publishing, 2016. - 416 с.
12 Верн, Жуль. Замок у Карпатах [Текст] : пригод.-фантаст. повість / Ж. Верн ; пер. з фр. М. Шудря. - Київ : Криниця, 2003. - 96 с.
13 Вишневський, Януш Леон. Grand готель [Текст] : роман / Я. Л. Вишневський ; пер. з пол. Т. Чужа. - Київ : Рідна мова, 2015. - 352 с.
14 Вишневський, Януш Леон. Аритмія почуттів [Текст] / Я. Л. Вишневський, Д. Веллман ; пер. з пол. Т. Чужа. - Київ : Махаон-Україна, 2012. - 224 с.
15 Вишневський, Януш Леон. Кульмінація [Текст] : зб. оповідань / Я. Л. Вишневський, Г. Паламарчук [та ін.] ; пер. пол. Н. Сняданко ; пер. з пол. Т. Чужа. - Київ : Рідна мова, 2015. - 368 с.
16 Вишневський, Януш Леон. На face з сином [Текст] : роман / Я. Л. Вишневський, І. Вишневська ; пер. з пол. Т. Чужа. - Київ : Махаон-Україна, 2013. - 296 с.
17 Вишневський, Януш Леон. С@мотність у Мережі [Текст] : роман / Я. Л. Вишневський ; пер. з пол. О. Кравець. - Київ : Рідна мова, 2015. - 424 с.
18 Войтила, Кароль. Людина, пастир, поет [Текст] : [вибрані поезії] / К. Войтила ; пер. з пол., упоряд. С. О. Шевченко, упоряд., авт. вступ. ст. В. Смащ. - Львів : Каменяр, 2001. - 200 с.
19 Волков, Олександр Малентійович. Жовтий Туман. Таємниця покинутого замку [Текст] : повісті / О. М. Волков ; худож. О. Коваль ; пер. М. Зяблюк. - Київ : Веселка, 1995. - 352 с.
20 Гавальда, Анна. Розрада [Текст] : роман / А. Гавальда ; пер. з фр. П. Таращук. - Харків : Фоліо, 2015. - 415 с.
21 Гандке, Петер. Жінка-шульга. Короткий лист перед довгим прощанням. Без бажання намає щастя [Текст] : повісті / П. Гандке ; пер. з нім.: О. Логвиненко, І. Андрущенко, О. Плевако. - Київ : Юніверс, 1999. - 254 с.
22 Генна, Крістін. Соловей [Текст] : роман / К. Генна ; пер. Д. Кожедуб. - Київ : Наш формат, 2016. - 452 с.
23 Гете, Йоганн Вольфганг. Фауст. Лірика [Текст] / Й. В. Гете ; пер. з нім., авт. передм. Д. С. Наливайко. - Київ : Веселка, 2001. - 480 с.
24 Гоголь, Микола Васильович. Програмні твори [Текст] / М. В. Гоголь. - Київ : Обереги, 2000. - 576 с.
25 Гоголь, Микола Васильович. Тарас Бульба [Текст] : повість / М. В. Гоголь ; пер. В. М. Шкляр ; худож. С. Якутович. - Київ : Дніпро, 2003. - 164 с.
26 Гоукінз, Пола. Дівчина у потягу [Текст] : роман / П. Гоукінз ; пер. з англ. І. Паненко. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 320 с.
27 Діккенс, Чарльз. Різдвяна пісня у прозі [Текст] : святочна повість з привидами / Ч. Діккенс. - Львів : Червона калина, 2007. - 138 с.
28 Данте, Аліг'єрі. Божественна комедія [Текст] : поема / А. Данте ; пер. з італ. Є. А. Дроб'язко. - Харків : Фоліо, 2001. - 608 с.
29 Дойл, Артур Конан. Людина з Бейкер-стріт [Текст] : повість та оповід. / Артур Конан Дойл ; пер. з англ. М. Дмитренко. - Київ : Дніпро, 2001. - 448 с.
30 Доміно, Збігнев. Сибіріада польська [Текст] : роман / З. Доміно ; пер. з пол. С. Савків. - Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2003. - 502 с.
31 Ермолова, Валентина Ивановна. Пелынь судеб наших [Текст] : роман / В. И. Ермолова. - Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2003. - 398 с.
32 Еґеланн, Том. Євангеліє Люцифера [Текст] : скандинав. гостросюжет. роман / Т. Еґеланн ; пер. В. М. Верховень. - Харків : Фоліо, 2013. - 447 с.
33 Зануссі, Кшиштоф. Час помирати [Текст] : спогади, роздуми, анекдоти / К. Зануссі ; пер. з пол. Л. Хворост. - Харків : Фоліо, 2013. - 478 с.
34 Зюскінд, Патрік. Парфуми: історія одного вбивства [Текст] : роман / П. Зюскінд ; пер. з нім. І. С. Фрідріх. - Харків : Фоліо, 2006. - 288 с.
35 Зюскінд, Патрік. Парфуми: історія одного вбивства [Текст] : роман / П. Зюскінд ; пер. з нім. І. С. Фрідріх. - Харків : Фоліо, 2003. - 288 с.
36 Канигін, Юрій Михайлович. Шлях аріїв. Україна в духовній історії людства [Текст] : роман-есе / Ю. М. Канигін. - Київ : Україна, 2001. - 328 с.
37 Коллінз, Сюзанна. Голодні ігри [Текст] / С. Коллінз ; пер. з англ. У. Григораш. - Київ : КМ-БУКС, 2016. - 382 с.
38 Коллінз, Сюзанна. Переспівниця [Текст] / С. Коллінз ; пер. з англ. У. Григораш. - Київ : КМ-БУКС, 2016. - 382 с.
39 Коллінз, Сюзанна. У вогні [Текст] / С. Коллінз ; пер. з англ. К. Плугатир. - Київ : КМ-БУКС, 2016. - 382 с.
40 Лі, Гарпер. Вбити пересмішника [Текст] : роман / Г. Лі ; пер. з англ. Т. Некряч. - Київ : КМ Publishing, 2015. - 384 с.
41 Ларссон, Стіґ. Дівчина, що гралася з вогнем [Текст] : міленіум: скандинав. гостросюжет. роман / С. Ларссон ; пер. В. М. Верховень. - Харків : Фоліо, 2011. - 829 с.
42 Ларссон, Стіґ. Повітряний замок, що вибухнув [Текст] : міленіум: скандинав. гостросюж. роман / С. Ларссон ; пер. В. М. Верховень. - Харків : Фоліо, 2011. - 894 с.
43 Ларссон, Стіґ. Чоловіки, що ненавидять жінок [Текст] : міленіум: скандинав. гостросюж. роман / С. Ларссон ; пер. В. М. Верховень. - Харків : Фоліо, 2010. - 702 с.
44 Мелвілл, Герман. Мобі Дік, або Білий Кит [Текст] : роман / Г. Мелвілл ; пер. з англ. Ю. Лісняк. - Київ : Всесвіт, 2004. - 584 с.
45 Мо Янь Країна вина [Текст] : роман / Мо Янь. - Харків : Фоліо, 2015
46 Мо Янь Червоний ґаолян: історія одного роду [Текст] : роман / Мо Янь ; пер. з кит. Н. Кірносова. - Харків : Фоліо, 2015. - 638 с.
47 Оксанен, Софі. Коли голуби зникли [Текст] : роман / С. Оксанен ; пер. Ю. Я. Зуб. - Харків : Фоліо, 2014. - 378 с.
48 Оксанен, Софі. Очищення [Текст] : роман / С. Оксанен ; пер. Ю. В. Максимейко. - Харків : Фоліо, 2013. - 317 с.
49 Пісня про Ролянда [Текст] : [фр. епічна поема] / зі старофр. мови розміром оригіналу пер. І. Качуровський ; упоряд. О. Фешовець. - Львів : Астролябія, 2008. - 196 с.
50 По, Едгар Аллан. Золотий жук [Текст] : оповід. та повісті / Е. А. По. - Київ : Дніпро, 2001. - 400 с.
51 Рід, Томас Майн. Вершник без голови [Текст] : роман / Т. М. Рід ; пер. з англ. В. Митрофанов. - Київ : Дніпро, 2001. - 520 с.
52 Ріґґз, Ренсом. Дім дивних дітей [Текст] : роман / Р. Ріґґз ; пер. з англ. В. Горбатько. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 432 с.
53 Рабле, Франсуа. Ґарґантюа та Пантаґрюель [Текст]. Т. 1. Кн. 1-3 / Ф. Рабле ; пер. зі старофр. А. Перепадя. - Львів : Кальварія, 2004. - 584 с.
54 Рабле, Франсуа. Ґарґантюа та Пантаґрюель [Текст]. Т. 2. Кн. 4-5 / Ф. Рабле ; пер. зі старофр. А. Перепадя. - Львів : Кальварія, 2004. - 416 с.
55 Реріх, Микола Костянтинович. Квіти Морії [Текст] : зб. поет. творів / М. К. Реріх. - Дрогобич : Коло, 2006. - 116 с.
56 Сапковський, Анджей. Відьмак. Кров ельфів [Текст] : роман / А. Сапковський ; пер. з пол. С. Легеза. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 320 с.
57 Сапковський, Анджей. Відьмак. Останнє бажання [Текст] : роман / А. Сапковський ; пер. з пол. С. Легеза. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 288 с.
58 Сапковський, Анджей. Відьмак. Час Погорди [Текст] : роман / А. Сапковський ; пер. з пол. С. Легеза. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 320 с.
59 Саррот, Наталі. Дитинство. Золоті плоди [Текст] : романи / Н. Саррот ; пер. з фр. Г. В. Малець. - Київ : Пульсари, 2001. - 272 с.
60 Села, Каміло Хосе. Вулик [Текст] : роман / Каміло Хосе Села ; пер. з ісп. С. Борщевський. - Київ : КМ Publishing, 2011. - 256 с.
61 Сервантес Сааведра, Мігель де. Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі [Текст] : роман / М. Сервантес Сааведра ; пер. з ісп.: М. Лукаш, А. Перепадя. - Київ : Дніпро, 1995. - 704 с.
62 Сервантес Сааведра, Мігель де. Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі [Текст] : роман / М. Сервантес Сааведра ; пер. з ісп.: М. Лукаш, А. Перепадя. - Київ : Дніпро, 2005. - 704 с.
63 Скотт, Вальтер. Програмні твори [Текст] / В. Скотт ; авт. післямови Н. Білик. - Київ : Обереги, 2001. - 746 с.
64 Сорокін, Володимир Георгійович. Цукровий Кремль [Текст] : роман / В. Г. Сорокін ; пер. з рос. О. Л. Ушкалов. - Харків : Фоліо, 2010. - 219 с.
65 Стендаль, Фредерік. Червоне і чорне. Хроніка ХІХ століття [Текст] : роман / Ф. Стендаль ; пер. з фр. Є. Старинкевич. - Київ : Основи, 1999. - 704 с.
66 Тартт, Донна. Щиголь [Текст] : роман / Д. Тартт ; пер. з англ. В. Шовкун. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 816 с.
67 Токарчук, Ольга. Гра на багатьох барабанчиках [Текст] : 19 оповідань / О. Токарчук ; пер. з пол. В. Дмитрук. - Львів : Літопис, 2004. - 312 с.
68 Токарчук, Ольга. Останні історії [Текст] : роман / О. Токарчук ; пер. з пол. Я. Сенчишин. - Львів : Літопис, 2007. - 222 с.
69 Уельбек, Мішель. Покора [Текст] : роман / М. Уельбек ; пер. з фр. І. Рябчій. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 256 с.
70 Фаулз, Джон. Колекціонер [Текст] : роман / Дж. Фаулз ; пер. з англ. Г. Яновська. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 304 с.
71 Хігер, Кристина. Дівчинка у зеленому светрі: життя у мороці Голокосту [Текст] : роман / К. Хігер, Д. Пейснер ; пер. з англ. В. Назаренко. - Київ : КМ-БУКС, 2016. - 256 с.
72 Шарма, Робін. Монах, який продав свій "Феррарі" [Текст] / Р. Шарма. - Київ : Компанія ОСМА, 2016. - 224 с.
73 Шеклі, Роберт. Остання збірка [Текст] : оповідання / Р. Шеклі ; пер. Р. Ткачук. - Київ : Зелений пес, 2006. - 464 с.
74 Що ховається у сутінках [Текст] : збірка / К. Баркер [та ін.] ; уклад. Р. Чизмар ; пер. з англ. В. Меренко. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 222 с.
75 Янссон, Туве. Зима - чарівниця [Шрифт Брайля]. У 2-х кн. Кн. 2 / Т. Янссон. - Київ : [б. в.], 2016. - 74 с.
76 Янссон, Туве. Комета прилітає [Шрифт Брайля]. У 2-х кн. Кн. 1 / Т. Янссон. - Київ : [б. в.], 2016. - 92 с.
77 Янссон, Туве. Комета прилітає [Шрифт Брайля]. У 2-х кн. Кн. 2 / Т. Янссон. - Київ : [б. в.], 2016. - 84 с.
78 Янссон, Туве. Мемуари Тата Мумі - Троля [Шрифт Брайля]. У 2-х кн. Кн. 1 / Т. Янссон. - Київ : [б. в.], 2016. - 120 с.
79 Янссон, Туве. Мемуари Тата Мумі - Троля [Шрифт Брайля]. У 2-х кн. Кн. 2 / Т. Янссон. - Київ : [б. в.], 2016. - 110 с.
80 Ґолдінґ, Вільям . Володар мух [Текст] : [філософ. притча] / В. Ґолдінґ ; пер. з англ. С. Д. Павличко. - Київ : Основи, 2004. - 256 с.
81 Іваничук, Роман Іванович. Серед повені книг [Текст] : записки бібліофіла: про книги і про себе / Р. І. Іваничук. - Львів : Піраміда, 2016. - 160 с.
82 Іваничук, Роман Іванович. Через перевал [Текст] : химерний роман / Р. І. Іваничук. - Львів : Літопис, 2004. - 192 с.
83 Іванцова, Міла. Я тут живу [Текст] : роман / М. Іванцова. - Київ : КМ-БУКС, 2016. - 400 с.
84 Акорди [Текст] : антологія укр. лірики від смерті Шевченка / упоряд. І. Я. Франко ; худож. Ю. І. Панькевич. - Київ : Веселка, 2005. - 352 с.
85 Алексієвич, Світлана. Цинкові хлопчики [Текст] : роман / С. Алексієвич ; пер.: Т. Комлик, Д. Торохтушко. - Харків : Vivat, 2016. - 368 с.
86 Андріяшик, Роман Васильович. Вибране [Текст] / Р. В. Андріяшик ; авт. вступ. ст. С. М. Квіт. - Київ : Український письменник, 2004. - 1080 с.
87 Антологія української драматургії [Текст] / ред. А. Вакуленко. - Київ : Мистецтво, 2004. - 400 с.
88 Білий, Дмитро Дмитрович. Заложна душа [Текст] : трилогія / Д. Д. Білий. - Донецьк : Альфа-Прес, 2004. - 496 с.
89 Білий, Дмитро. Козацький оберіг [Текст] : роман / Д. Білий. - Київ : Наш формат, 2013. - 222 с.
90 Білик, Іван Іванович. Похорон богів [Текст] : іст. роман / І. І. Білик. - Київ : А.С.К., 2006. - 480 с.
91 Білоус, Микола Іванович. Сіно на снігу [Текст] : нариси та повісті про природу України ілюстр. авт. фото / М. І. Білоус. - Сакраменто : [б. в.], 2000. - 213 с.
92 Багряний, Іван. Сад Гетсиманський [Текст] : роман / І. Багряний. - Львів : Оріяна-Нова, 2003. - 554 с.
93 Бачинський, Роман Євгенович. Кривавиця [Текст] : роман / Р. Є. Бачинський. - Львів : Кобзар, 2001. - 232 с.
94 Бедзик, Юрій Дмитрович. Гіпсова лялька [Текст] : роман / Ю. Д. Бедзик. - Київ : ЮГ, 2004. - 288 с.
95 Бойчук, Богдан Миколайович. Прощання в Парижі та інші тексти [Текст] / Б. Бойчук. - Львів : Піраміда, 2016. - 196 с.
96 Вільде, Ірина. Сестри Річинські [Текст] : роман. Кн. 2 / І. Вільде. - Київ : Україна, 2005. - 912 с.
97 Веселі віршики [Текст] / упоряд. Г. Кирпа. - Харків : Белкар-книга, 2014. - 64 с.
98 Винничук, Юрій Павлович. Легенди Львова [Текст]. Кн. 2 / Ю. П. Винничук. - Львів : Піраміда, 2009. - 432 с.
99 Гончар, Николай Яковлевич. Итальянский роман во Львове [Текст] / Н. Я. Гончар. - Киев : Україна, 2005. - 232 с.
100 Гончар, Олесь Терентійович. Вибрані твори [Текст] / О. Т. Гончар. - Київ : Сакцент Плюс, 2004. - 512 с.
101 Грабовський, Павло Арсенович. Я не співець чудовної природи... [Текст] : поезії, переклади і переспіви, нариси, статті, листи / П. А. Грабовський ; упоряд., авт. передм. А. П. Стожук. - Харків : Основа, 2005. - 320 с.
102 Гриневичева, Катерина Василівна. Непоборні [Текст] : повість, оповід., новели / К. В. Гриневичева ; упоряд., авт. вступ. ст. Ф. Погребенник. - Львів : Каменяр, 2004. - 360 с.
103 Гуменна, Докія Кузьмівна. Дар Евдотеї. Іспит пам'яті [Текст]. Кн. 1. Кн. 2 / Д. К. Гуменна. - Київ : Дніпро, 2004. - 520 с.
104 Гуменюк, Надія Павлівна. Вересові меди [Текст] : роман / Н. Гуменюк. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 318 с.
105 Гурницька, Наталія. Мелодія кави у тональності кардамону. Історія забороненого кохання [Текст] : роман / Н. Гурницька. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 398 с.
106 Довженко, Олександр Петрович. Вибрані твори [Текст] / О. П. Довженко ; авт. передм. А. Гуляк. - Київ : Сакцент Плюс, 2004. - 512 с.
107 Дочинець, Мирослав Іванович. Історії: Жінки, які перемогли. Чоловіки, які витримали. Великі, які кохали [Текст] / М. І. Дочинець. - Мукачево : Карпатська вежа, 2015. - 452 с.
108 Дочинець, Мирослав Іванович. Вічник: Сповідь на перевалі духу [Текст] / М. І. Дочинець. - Мукачево : Карпатська вежа, 2013. - 280 с.
109 Дочинець, Мирослав Іванович. Дорога в небо - до людей. Історії чоловіків, які витримали [Текст] / М. І. Дочинець. - Мукачево : Карпатська вежа, 2011. - 274 с.
110 Дочинець, Мирослав Іванович. Карби і скарби. Посвіт карпатського світу [Текст] / М. І. Дочинець. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 288 с.
111 Дочинець, Мирослав Іванович. Синій зошит. Аркуші днів світящих [Текст] / М. І. Дочинець. - Мукачево : Карпатська вежа, 2015. - 184 с.
112 Дрозд, Володимир Григорович. Листя землі [Текст] : нові кн. роману / В. Г. Дрозд. - Київ : Український письменник, 2003. - 516 с.
113 Дрозд, Володимир Григорович. Убивство за сто тисяч американських доларів [Текст] : роман, оповід. / В. Г. Дрозд. - Київ : Український письменник, 2003. - 256 с.
114 Забужко, Оксана Стефанівна. Сестро, сестро [Текст] : повісті та оповід. / О. С. Забужко. - Київ : Факт, 2005. - 240 с.
115 Загребельний, Павло Архипович. Юлія, або Запрошення до самовбивства [Текст] : роман / П. А. Загребельний. - Харків : Фоліо, 2002. - 351 с.
116 Загребельний, Павло Архипович. Юлія, або Запрошення до самовбивства [Текст] : роман / П. А. Загребельний. - Харків : Фоліо, 2001. - 352 с.
117 Земляк, Василь Сидорович. Лебедина зграя [Текст] / В. С. Земляк ; авт. вступ. ст. О. О. Сизоненко. - Київ : Україна, 2005. - 718 с.
118 Кінселла, Софі. Пошуки Одрі [Текст] : роман / С. Кінселла ; пер. з англ. В. Ракуленко. - Київ : КМ-БУКС, 2016. - 320 с.
119 Кащенко, Адріан Феофанович. Над Кодацьким порогом [Текст] : іст. повість та оповід. / А. Ф. Кащенко. - Київ : Дніпро, 2001. - 600 с.
120 Кожелянко, Василь. Срібний павук [Текст] : роман / В. Кожелянко. - Львів : Кальварія, 2004. - 160 с.
121 Кокотюха, Андрій Анатолійович. Таємниця зміїної голови [Текст] : пригод. детектив / А. Кокотюха ; худ. А. Василенко. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. - 256 с.
122 Кокотюха, Андрій Анатолійович. Таємниця козацького скарбу [Текст] : пригод. детектив / А. А. Кокотюха ; худож. А. Василенко. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. - 224 с.
123 Кокотюха, Андрій Анатолійович. Таємниця підводного човна [Текст] : пригод. повість / А. А. Кокотюха ; худож. А. Василенко. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 272 с.
124 Кокотюха, Андрій Анатолійович. Чорний ліс. Українські хроніки 1943 року [Текст] : роман / А. А. Кокотюха. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 300 с.
125 Копинець, Антон Михайлович. Іван Сила на прізвисько "Кротон" [Текст] : роман / А. Копинець. - Київ : Наш формат, 2014. - 278 с.
126 Косач, Юрій. Рубікон Хмельницького [Текст] : роман / Ю. Косач. - Київ : Україна, 2001. - 256 с.
127 Кочерга, Іван Антонович. Вибрані твори [Текст] / І. А. Кочерга ; авт. передм. О. Бондарєва. - Київ : Сакцент Плюс, 2005. - 480 с.
128 Криштальський, Андрій. Чорноморець, матінко. Заступниця [Текст] : роман-дилогія / А. Криштальський. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 320 с.
129 Кропивницький, Марко Лукич. Твори [Текст] / М. Л. Кропивницький. - Харків : Прапор , 2005. - 368 с.
130 Куліш, Микола Гурович. П'єси [Текст] / М. Г. Куліш. - Київ : Наукова думка, 2001. - 364 с.
131 Кушнір, Мирослав Андрійович. Невкоєне серце [Текст] : поезії, проза, матер. до життєпису / М. А. Кушнір ; упоряд.: М. В. Дубас, І. М. Калинець. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2005. - 560 с.
132 Липа, Юрій Іванович. Вірую [Текст] : вибрані вірші / Ю. І. Липа. - Львів : Каменяр, 2001. - 104 с.
133 Липа, Юрій Іванович. Твори [Текст]. Т. 1. Поетичні твори / Ю. І. Липа ; авт. вступ. ст. М. Ільницький. - Львів : Каменяр, 2005. - 544 с.
134 Лис, Володимир Савович. Із сонцем за плечима. Поліська мудрість Пелагеї [Текст] / В. С. Лис. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. - 238 с.
135 Лис, Володимир Савович. Камінь посеред саду [Текст] : роман / В. С. Лис. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 254 с.
136 Лис, Володимир Савович. Маска [Текст] : роман / В. С. Лис. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 320 с.
137 Литовченко, Тимур Іванович. Забути неможливо зберегти [Текст] : соц.-психолог. трилер / Т. І. Литовченко, О. О. Литовченко. - Харків : Фоліо, 2014. - 218 с.
138 Лукащук, Христина. Олюднені [Текст] : повість / Х. Лукащук. - Львів : АРС, 2012. - 256 с.
139 Львів...Львів'янки...Любов [Текст] : антологія / Т. В. Вергелес [та ін.] ; упоряд. О. Думанська. - Львів : Піраміда, 2014. - 216 с.
140 Любченко, Аркадій Панасович. Вертеп (повість). Оповідання. Щоденник [Текст] / А. П. Любченко ; упоряд., авт. післямови В. А. Любченко. - Харків : Основа, 2005. - 464 с.
141 Міщенко, Дмитро Олексійович. Згубні вітри над оазою. Не полишу тебе самотньою [Текст] : іст. роман / Д. О. Міщенко. - Київ : Український письменник, 1997. - 334 с.
142 Мартін, Джордж Р.Р. Пісня льоду й полум'я [Текст] : [фентезі-епопея]. Кн. 1. Гра престолів / Джордж Р.Р. Мартін ; пер. з англ. Н. Тисовська. - Київ : КМ-БУКС, 2016. - 800 с.
143 Мартін, Джордж Р.Р. Пісня льоду й полум'я [Текст] : [фентезі-епопея]. Кн. 2. Битва королів / Джордж Р.Р. Мартін ; пер. з англ. Н. Тисовська. - Київ : КМ-БУКС, 2016. - 864 с.
144 Мартін, Джордж Р.Р. Пісня льоду й полум'я [Текст] : [фентезі-епопея]. Кн. 3. Буря мечів / Джордж Р.Р. Мартін ; пер. з англ. Н. Тисовська. - Київ : КМ-БУКС, 2016. - 1152 с.
145 Мастєрова, Валентина. Смарагд [Текст] : роман / В. Мастєрова. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 286 с.
146 Матіос, Марія Василівна. Вибране [Текст] / М. В. Матіос ; худож. С. Іванов ; авт. передм. І. Набитович. - Львів : Піраміда, 2011. - 424 с.
147 Мацко, Ірина Олександрівна. Мигдаль для серця [Текст] : замальовки, новели / І. О. Мацко. - Львів : Піраміда, 2016. - 88 с.
148 Медвідь, В'ячеслав Григорович. Кров по соломі [Текст] : роман / В. Г. Медвідь. - Львів : Кальварія, 2002. - 400 с.
149 Нечерда, Борис Андрійович. Вибрані твори [Текст] / Б. А. Нечерда ; авт. вступ. ст. М. Ф. Слабошпицький. - Одеса : Маяк , 2004. - 606 с.
150 Нечуй-Левицький, Іван Семенович. Микола Джеря. Бурлачка. Кайдашева сім'я [Текст] : повісті / І. С. Нечуй-Левицький. - Київ : Дніпро, 2001. - 430 с.
151 Нечуй-Левицький, Іван Семенович. Хмари. Над Чорним морем [Текст] : повісті / І. С. Нечуй-Левицький. - Київ : Дніпро, 2004. - 552 с.
152 Нижанківський, Богдан Амбросійович. Вулиця та інші твори [Текст] / Б. А. Нижанківський ; упоряд., авт. передм. В. Ґабора. - Львів : Піраміда, 2016. - 236 с.
153 Яворська, Ольга Йосипівна. Щоденник болю і тривоги [Текст] / О. Й. Яворська. - Львів : Апріорі, 2016. - 184 с.
154 Олійник, Борис Ілліч. Основи [Текст] : поезії / Б. І. Олійник ; упоряд., авт. передм. М. Шевченко. - Київ : Дніпро, 2005. - 456 с.
155 Олендій, Леся. Міа Іtalia [Текст] : [оповідки] / Л. Олендій. - Львів : АРС, 2012. - 180 с.
156 Перлини духовності. Твори української світської літератури від часів Київської Русі по XVII століття [Текст] : навч. посіб. У 2 кн. Кн. 1 / упоряд.: В. В. Різун. - Київ : Грамота, 2003. - 560 с.
157 Перлини духовності. Твори української світської літератури від часів Київської Русі по XVIII століття [Текст] : навч. посіб. У 2 кн. Кн. 2 / упоряд.: В. В. Різун, В. О. Шевчук. - Київ : Грамота, 2003. - 480 с.
158 Печорна , Олена. Грішниця [Текст] : роман / О. Печорна . - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 286 с.
159 Поезія: Ліна Костенко. Олександр Олесь. Василь Симоненко. Василь Стус [Текст] / уклад. А. Я. Бельдій. - Київ : Наукова думка, 2002. - 272 с.
160 Посвята [Текст] : літ. мистец. зб. / упоряд. І. Гургула [та ін.]. - Львів : Світ, 2003. - 576 с.
161 Процайло, Андрій Ярославови. Привид безрукого ката [Текст] : роман / А. Я. Процайло. - Харків : Фоліо, 2014. - 313 с.
162 Роздобудько, Ірен Віталіївна. Оленіада [Текст] / І. В. Роздобудько. - Харків : Фоліо, 2012. - 222 с.
163 Руданський, Степан Васильович. Вибране [Текст] / С. В. Руданський. - Сімферополь : Таврія, 2002. - 368 с.
164 Савченко, Віктор Васильович. З того світу - інкоґніто [Текст] : фант. роман - трилер / В. В. Савченко. - Київ : Український письменник, 2003. - 160 с.
165 Самчук, Улас Олексійович. Марія. Куди тече та річка [Текст] / У. О. Самчук. - Київ : Наукова думка, 2003. - 416 с.
166 Семесюк, Іван. Щоденник україножера [Текст] / І. Семесюк. - Київ : Люта справа, 2014. - 192 с.
167 Симоненко, Василь Андрійович. На схрещених мечах [Текст] : вибрані твори / В. А. Симоненко ; упоряд., авт. післямови В. Костюченко, авт. передм. О. Гончар. - Київ : Пульсари, 2004. - 384 с.
168 Слапчук, Василь Дмитрович. Дикі квіти [Текст] : роман / В. Д. Слапчук. - Київ : Факт, 2005. - 296 с.
169 Сосюра, Володимир Миколайович. Розстріляне безсмертя [Текст] : вірші та поеми / В. М. Сосюра ; упоряд., авт. передм. С. Гальченко. - Київ : Український письменник, 2001. - 320 с.
170 Стельмах, Михайло Панасович. Вибрані твори у 2-х томах [Текст]. Т. 2. Гуси-лебеді летять... ; Щедрий вечір / М. П. Стельмах ; упоряд. М. Стельмах. - Київ : Український письменник, 2003. - 270 с.
171 Стефаник, Василь Семенович. Моє слово [Текст] : новели, оповід., автобіогр. та критичні матер., витяги з листів / В. С. Стефаник ; упоряд., авт. передм., авт. примеч. Л. С. Дем'янівська. - Київ : Веселка, 2001. - 320 с.
172 Стороженко, Олекса. Закоханий чорт [Текст] : іст.-фантаст. повісті та оповідання / О. М. Стороженко. - Київ : Дніпро, 2001. - 336 с.
173 Стус, Василь Семенович. Час творчості. Dichtenszeit [Текст] / В. С. Стус ; упоряд., авт. післямови Д. Стус. - Київ : Дніпро, 2005. - 704 с.
174 Таль В. Незвичайні пригоди бурсаків [Текст] / В. Таль ; упоряд. Ю. Винничук. - Київ : Наш формат, 2015. - 292 с.
175 Українське Диво [Текст] : поет. антолог. Кн. 2 / упоряд., ред. В. Коломієць. - Київ : Український письменник, 2005. - 536 с.
176 Український сатирикон [Текст] : зб. сатиричних та гумористич. тв. укр. письмен. / упоряд., авт. передм. Ю. Цекова, худож. І. Вишинський. - Київ : Веселка, 2000. - 520 с.
177 Фіалко, Ніна Іванівна. Коли брати стають ворогами... [Текст] : повість-есей / Н. І. Фіалко. - Тернопіль : Навчальна книга- Богдан, 2016. - 368 с.
178 Франко, Іван Якович. "Зів'яле листя" (1896) [Шрифт Брайля] / І. Я. Франко. - Київ : [б. в.], 2016. - 46 с.
179 Франко, Іван Якович. Лис Микита [Шрифт Брайля] / І. Я. Франко. - Київ : [б. в.], 2016. - 138 с.
180 Франко, Іван Якович. Мойсей [Шрифт Брайля] : поема / І. Я. Франко. - Київ : [б. в.], 2016. - 82 с.
181 Франко, Іван Якович. Сотворення світу [Текст] / І. Я. Франко ; упоряд. В. Д. Погребенник. - Київ : Обереги, 2004. - 160 с.
182 Франко, Іван Якович. Украдене Щастя [Шрифт Брайля] : драма з сільського життя в 5 діях / І. Я. Франко. - Київ : [б. в.], 2016. - 122 с.
183 Хаткіна, Наталія. Справжня жінка [Текст] : новели / Н. В. Хаткіна. - Донецьк : Проспект-Прес, 2005. - 272 с.
184 Хома, Анна. Лемберг. Під знаменами сонця [Текст] : роман / А. Хома. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 304 с.
185 Цюпа, Іван Антонович. Ненаситні жорна [Текст] : повість пам'яті / І. А. Цюпа. - Київ : [б. в.], 2003. - 256 с.
186 Чернінька, Олена. Вілла "Райські пташки" [Текст] : роман / О. Чернінька, Ю. Чернінька. - Львів : Піраміда, 2011. - 180 с.
187 Шевченко, Тарас Григорович. Гайдамаки [Текст] / Т. Г. Шевченко ; худож. А. Г. Сластьон. - Київ ; Ляйпціг : Українська Накладня ; Коломия : Галицька Накладня, [1919]. - 50 с.
188 Шевчук, Валерій Олександрович. Привид мертвого дому [Текст] : роман-квінтет / В. О. Шевчук ; авт. передм. Р. Мовчан. - Київ : Пульсари, 2005. - 598 с.
189 Що записано в книгу життя [Текст] : антол. оповід. / упоряд. Н. І. Тучинська. - Київ : Молодь, 2003. - 208 с.
190 Яворівський, Володимир Олександрович. Вовча ферма [Текст] / В. О. Яворівський. - Київ : Криниця, 2000. - 288 с.
191 Яворівський, Володимир Олександрович. День переможених [Текст] : повісті, новели / В. О. Яворівський ; ред. Ю. Ганущак. - Львів : Піраміда, 2004. - 280 с.
192 Яворська, Ольга Йосипівна. На чужих вітрах [Текст] : роман у 2-х ч. про УПА / О. Й. Яворська. - Львів : Апріорі, 2015. - 259 с.
Мистецтво. Мистецтвознавство [85]
1 Грабовський, Валерій Васильович. Житейське море. Федір Стригун. Таїсія Литвиненко [Текст] : худ.-док. повість / В. В. Грабовський ; ред. З. Тимощук ; світлини Т. Валько. - Львів : Леополь, 2015. - 264+48 с.
Філософія [87]
1 Платон Держава [Текст] / Платон ; пер. з давньогр. Д. Коваль. - Київ : Основи, 2005. - 356 с.
2 Сенека, Луцій Анней. Моральні листи до Луцілія [Текст] / Л. А. Сенека ; пер. з латин. А. Содомори. - Київ : Основи, 2005. - 606 с.
3 Спіноза, Бенедикт. Теологічно-політичний трактат [Текст] / Б. Спіноза ; пер. з лат. В. Литвинов ; ред. М. Москаленко. - Київ : Основи, 2005. - 240 с.
Психологія [88]
1 Бен-Шахар, Тал. Бути щасливіше. Сьогодні. Зараз. Завжди [Текст] / Т. Бен-Шахар. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 192 с.
2 Берн, Ерік. Ігри у які грають люди. Світовий бестселер із психології стосунків [Текст] / Е. Берн ; пер. з англ. К. Меньшикова. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 256 с.
3 Трейсі, Брайан. Зроби це зараз. 21 чудовий спосіб зробити більше за менший час [Текст] / Б. Трейсі ; пер. з англ. І. Савюк. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 112 с.
4 Франкл, Віктор Еміль. Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі [Текст] / В. Е. Франкл ; пер. з пол. О. Замойська. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 160 с.
Довідкові видання [92]
1 Ілюстрований календар Українських Вістей на звичайний рік 1938 [Текст]. Річник 4-ий. - Едмонтон : Українські вісті, [1937?]. - 160 с.
2 Історичний календар - альманах "Червоної калини" на 1939 рік [Текст]. - Львів : Червона калина, 1938. - 201 с.
3 Львівщина в 2016 році. Знаменні і пам'ятні дати краю [Текст] : календар / ЛОУНБ. - Львів : [б. в.], 2016. - 101 с.
4 Сучасна енциклопедія для дівчаток [Текст] / уклад. Ю. Полякова. - Донецьк : Альфа-Прес, 2003. - 336 с.
5 Сучасна енциклопедія для хлопчиків [Текст] / уклад. Ю. Полякова. - Донецьк : Альфа-Прес, 2003. - 384 с.