Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Круглий стіл «Культ матері в національній історії та культурі»
П'ятниця, 12 травня 2023, 14:42

Організація української нації «Держава», Українське національне середовище та відділ україніки ЛОУНБ провели круглий стіл «Культ матері в національній історії та культурі».

У вступному слові представник ОУН «Держава», завідувач відділу україніки Євген Салевич подав поетичний (символічний) образ Матері як образ світового дерева, яке постає в нашому світогляді: Мати-Земля, земна мати, мати українського роду, мати Україна, Божа мати, Богиня-Мати. І кожен образ матері для нас святий: від нашої святої української землі до святих українських матерів героїв, подвижників, творців нації до святої матері України і святої Матері Божої. Промовець наголосив на важливості святості і культу української матері для тривання нашого роду, важливості відтворення його міфологічного праобразу в освітньому і виховному процесі. Він навів знакові висловлювання ідеолога націоналізму Юрія Липи про образ української матері в національній історії і культурі:

«Коли глянемо вглиб раси поза тисячоліття, коли глянемо, що залишилось від її початків, то побачимо обожествлення Матері, як символу єдності нації в часі й моралі».

«Український світ дав від свого початку свій міф про сполучення чоловічих і жіночих первнів. Вони сполучені в одній істоті – Матері. Мати це найбільше божество трипільської основи нації, мати всіх інстинктів, всіх емоцій, всіх прагнень».

І тому оборона нашого роду – це насамперед «оборона тої, що дає життєву тривалість родові» – оборона українки-матері.

Промови на круглому столі виголосили також дослідник давньої української літератури, директор «Інституту Слова» Павло Салевич «Культ Великої Богині-Матері в українській традиції»; кандидат історичних наук, етнолог Оксана Сапеляк «Незнищенність архетипу української матері»; доктор філологічних наук Ганна Сокіл «Образ матері в українській народнопісенній традиції»; доктор історичних наук Ігор Гаврилів «Ідеологи і діячі УВО та ОУН про українську матір»; кандидат технічних наук Василь Багрійчук «Українська мати в духовному відродженні України»; доктор мистецтвознавства Роман Одрехівський «Образ матері в українському сакральному просторі»; громадський діяч Юрко Антоняк «Свято матері в українській щколі».

Участь в обговоренні теми круглого столу, окрім уже згаданих учасників, брали історик, директор ЛОУНБ Іван Сварник, доктори економічних наук Ірина Ревак та Олег Підхомний, кандидат філологічних наук Ольга Антоник, художники Василь Семенюк та Ігор Копчик, археолог Петро Довгань, підприємець і меценат Олег Подвірний, провідні бібліотекарі відділу україніки Галина Москович, Мар’яна Москва й Надія Бала, студент Львівського національного університету імені Івана Франка Віталій Нестерук, студенти Львівського державного університету внутрішніх справ та інші.