Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Цінний подарунок
Середа, 28 листопада 2012, 17:54

Львівській обласній універсальній науковій бібліотеці!

Високоінтелектуальні, розумні та добрі книжки, храми знань - бібліотеки, принесуть жадану волю й забезпечать суверенітет і добробут українській нації.

Україна за століття окупації, поневолення, запровадження рабства, цілеспрямованого знищення української мови, свідомого етноциду українців азійською Московщиною зазнала безліч народних й державних трагедій, поневірянь, понесла багатомільйонні людські жертви, пролила ріки крові своїх громадян. Ці жертви не були марними. Українці, нарешті, наприкінці XX століття спромоглися відбутися Великою державною нацією, рівноправною з іншими розвиненими країнами Європи та Північної Америки, всупереч ворожій сучасній Російській імперії.

Зміст цієї книги не може залишити байдужими людей, які мають співчуття і хочуть зрозуміти мізантропічну антицивілізаційну сутність російсько-радянського мілітаризму, імперіалізму й тоталітаризму. Книга доводить, якою жахливою ціною створювалася удавана велич більшовицької імперії - Радянського Союзу, в'язниці народів, і також свідчить про те, що міф про цю «супердержаву» був галюцинацією у маніакальних мізках більшовицьких політичних ідеологів та комуністично-радянських керманичей. Російську й радянську імперії впродовж століть будували на засадах найжорстокішої трудової експлуатації та фізичному знищенні сотень мільйонів людей. Книга є свідченням і доказом злочинності та мізантропії комуністичного режиму в Росії та СРСР, а партію більшовиків - ВКП(б) - КПРС треба сприймати як злочинну організацію.

Політична і суспільна ситуація в Україні вкрай напружена й вибухонебезпечна вже тривалий час. Напруга в суспільстві накопичується повільно, як мільйони тонн води перед греблею, але настає момент істини - катастрофічного народного вибуху, коли повінь народного невдоволення владою і державним насильством, вмить знищує до підвалин злодійський режим.

Львів'яни у всі часи були у перших лавах громадянської свідомості й непокори владі, збройної боротьби за незалежність України, за Волю, за Суверенітет українського народу. Тому я низько вклоняюсь вірності львів'ян українській національній ідеї - створення й розбудови Великої Незалежної України і віддаю Вам свою шану. Львів є духовною Столицею української нації, оплотом дієвого українського націоналізму, найвищим проявом свідомого українського державного патріотизму.

Автор академік УАОІ, професор                                     І. В. Кочін

ПЕРЕЛІК ПІДРУЧНИКІВ ТА НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ ПІДГОТОВЛЕНИХ ТА НАДРУКОВАНИХ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИМ СКЛАДОМ КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

1. Інтеграція національної науки до європейського наукового простору / Збірник тез межрегіональної науково-практичної конференції 25-27 жовтня 2006 р., Запоріжжя.: Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій; Запорізький обласний союз промисловців і підприємців; Запорізький державний центр науково-технічної і економічної інформації; TOB «Науково-виробниче об'єднання «ЛІДЕР-К». - Запоріжжя, 2006. - 62 с.

2. Костенецкий М.И., Кочин И.В. Техногенные радиационные аварии -организация защиты и медицинской помощи: Учебное пособие. -Запорожье: ЗГИУВ, 2003. - 34 с.

3. Кочин И.В. Прогнозирование уровня заболеваемости с помощью метода наименьших квадратов и аппроксимирующей функции экспоненциального вида: Методические рекомендации. - Запорожье: Коммунар, 1990. - 52 с.

4. Кочин И.В. Моделирование влияния социально-гигиенических факторов на уровень заболеваемости: Методические рекомендации. Киев: МЗ УССР, Республиканский центр научной медицинской информации, 1991.- 16 с.

5. Кочін І.В., Черняков Г.О., Костенецький МЛ. Іонізуюча радіація і захист: Навчальний посібник / Під ред. докт.мед.наук, академіка І.В.Кочіна. - Запоріжжя: ЗД1УЛ, 2000. - 79 с.

6. Кочин И.В., Костенецкий М.И., Черняков Г.А. Защита населения при авариях па атомных электростанциях: Учебное пособие / Под ред. докт. мед. наук, академика И.В.Кочина. - Запорожье: ЗГИУВ, 2000. - 39 с.

7. Кочин И.В., Посный В.Ф., Поливода СИ. Моделирование и оценка влияния системы социально-гигиенических факторов на формирование уровня заболеваемости: Учебное пособие. - Запорожье: ЗГИУВ, 1993. - 32 с.

8. Кочин И.В., Поеный В.Ф., Поливода С.Н. Прогнозирование снижения уровня заболеваемости на математических моделях при формировании здорового образа жизни у работающих отрасли: Учебное пособие. - Запорожье: ЗГИУВ, 1993. - 24 с.

9. Кочин И.В., Посный В.Ф., Поливода СИ. Математико-статистическая оценка связи и влияния заболеваемости с временной утратой трудоспособности на создание повой стоимости в промышленности. Корреляционно-регрессионный анализ (на примере коксовой и химической промышленности Украины): Учебное пособие. - Запорожье: ЗГИУВ, 1993. - 32 с.

10. Кочин И.В., Порада Л.В., Посный В.Ф. Основы системного математического моделирования влияния факторов образа жизни на формирование уровня заболеваемости. Социально-экономическая опенка эффекта оздоровления па снижение показателей заболеваемости с временной утратой трудоспособности работающих в промышленности (Проблемы формирования здорового образа жизни): Учебное пособие. - Запорожье: ЗГИУВ, 1994. - 69 с.

11. Кочін І.В., Порада Л.Fr, Савицька О.О. Системні дослідження у розробці і проектуванні систем збереження і відтворення стану здоров'я працівників промисловості. Теорія систем і системний аналіз. Соціально-гігієнічні, математичні і економічні аспекти формування здорового способу житія з використанням обчислювальної техніки: І Іавчальний посібник / Під ред. проф. М.І.Хижняка.- Запоріжжя: ЗДІУЛ, 1997. - 232 с.

12. Кочин И.В., Поеный В.Ф. Совершенствование организации и качества экспертизы трудоспособности, анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности, травматизма, профессиональной заболеваемости в лечебно-профилактических учреж/юпиях: Учебное пособие. - Запорожье: МЗ Украины, ЗМАПО, 2006.- 87 с.

13. Кочін І.В., Черняков Г.О., Баранова И.В., Бурлай В.З. Підготовка формувань та закладів Державної служби медицини катастроф до роботи у надзвичайних ситуаціях: Навчальний посібник / Під ред. докт. мед. наук, академіка І.В.Кочіна. -Запоріжжя: ЗДІУЛ. 2000. - 128 с.

14. Кочін І.В., Черняков Г.О., Бурлай В.З. Сильнодіючі отруйні речовини: джерела, небезпека, захист: Навчальний посібник / Під ред. докт. мед. наук, академіка І.В.Кочіна. - Запоріжжя: ЗДІУЛ, 2002. - 180 с.

15. Кочин И.В., Черняков Г.А., Сидоренко П.И., Панасюк Ю.И., Гусаков Г.Н., Железняк A.B. Научные основы эпидемиологии катастроф: Учебное пособие / Под ред. докт. мед. наук, академика И.В.Кочина. В 2-х томах. Том 1. -Запорожье: Полиграф, 2004. - 284 с.

16. Кочин И.В., Черняков Г.А., Сидоренко П.И., Панасюк Ю.И., Гусаков Г.Н., Железняк A.B. Научные основы эпидемиологии катастроф: Учебное пособие / Под ред. докт. мед. паук, академика И.В.Кочина В 2-х томах. Том 2. -Запорожье: Полиграф, 2004. - 292 с.

17. Кочін І.В., Черняков Г.О., Сидоренко П.І, Коляда О.О., Бондарь СО. Діяльність Державної служби медицини катастроф у разі ураження населення небезпечними хімічними речовинами: Навчальний посібник / За ред. докт. мед. наук, професора І.В.Кочіна. - Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2005. - 416 с.

18. Кочін І.В., Черняков Г.О., Сидоренко ПЛ., Савчук О.М., Букін B.C., Скороход В.М. Охорона праці та безпека життєдіяльності населення при надзвичайних ситуаціях: Навчальний посібник / За ред. проф. І.В.Кочіна. - К.: Здоров'я, 2005. - 432 с.

19. Кочін І.В., Черняков Г.О., Сидоренко П.І. Медицина катастроф: Виробниче видання / За ред. проф. І.В.Кочіна. - К.: Здоров'я, 2008. - 724 с.

20. Кочін І.В. З якої я країни родом. - Запоріжжя: ВАЛПІС, 2011. - 608 с.

21. Сидоренко ПЛ., Кармазь І.Ф., Борисовеький B.C., Черняков Г.О., Чірков I.I. Методичні рекомендації щодо надання невідкладної медичної допомоги при гострих отруєннях хлором, аміаком, хлорпікрином у догоспітальному періоді / За ред. канд.мед.наук П.І.Сидоренко. - Запоріжжя: ЗДІУЛ, 1996. - 11с.

22. Черняков Г.А., Кармазь И.Ф., Чирков И.И. Компьютерная оценка радиационной обстановки при авариях на атомних электростанциях: Учебное пособие / Под ред. докт.мед.наук, профессора Р.М.Портуса. - Запорожье: ЗГИУВ, 1993.-92 с.

23. Черняков Г.О., Чірков І.І., Сидоренко П.І., Дрібна В.А. Організація медичного обслуговування населення великого промислового центру при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах: Навчальний посібник / Під ред. дон. І.Ф.Кармазя. - Запоріжжя: ЗДІУЛ, 1996. - 80 с.

24. Черняков Г.А., Чирков И.И., Сидоренко П.И. Организация экстренной медицинской помощи пораженным сильнодействующими ядовитыми веществами в догоспитальном периоде: Учебное пособие / Под ред. доцента И.Ф.Кармазя. - Запорожье: ЗГИУВ, 1996. - 80 с.

25. Черняков Г.А., Чирков И.П., Сидоренко П.И., Ткач Н.Л. Организация экстренной медицинской помощи пораженным сильнодействующими ядовитыми веществами в догоспитальном периоде: Учебное пособие / Под ред. доцента И.Ф.Кармазя. - Запорожье: ЗГИУВ, 1997. - 115 с.

26. Черняков Г.О., Борисовеький B.C., Сидоренко П.І. Організація медичного забезпечення населення, потерпілого від повеней: Навчальний посібник / Під ред. проф. Р.М.Портуса. - Кіровоград: Трелакс ЛТД, 1998. - 44 с.

27. Черняков Г.О., Кочін І.В., Сидоренко ПЛ.. Бондарь C.O. Повені і діяльність служби медицини катастроф: Навчальний посібник / За ред. докт. мед. наук, професора І.В.Кочіна. Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2003. - 200 с.

28. Черняков Г.О., Кочін І.В., Сидоренко П.І., Лебедева Л.М., Бондарь C.O. Землетруси. Характеристика, лікувально-евакуаційне забезпечення: Навчальний посібник / За ред. докт. мед. наук, професора І.В.Кочіна. -Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2004. - 316 с.

Завідувач кафедри цивільного захисту та медицини катастроф Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», академік Української академії оригінальних ідей, доктор мед. наук, професор  І. В. Кочін