Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (листопад 2015 р.)
Четвер, 03 грудня 2015, 12:05
Природничі науки в цілому [20]
1 Бомба, Мирослав Ярославович. Практикум з екології [Текст] : навч. посіб. / М. Я. Бомба, Н. Є. Паньків, Н. М. Шувар. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 132 с.
2 Воєнні дії на сході України - цивілізаційні виклики людству [Текст] : посібник / О. Мелень-Забрамна [та ін.]. - Львів : ЕПЛ, 2015. - 134 с.
Фізико-математичні науки [22]
1 Гріш і математика [Текст] : математико-економіко-соціологічний вісник. № 4 / Т-во ім. Стефана Банаха. - Львів ; Луцьк : Вид-во Тараса Сороки, 2008. - 32 с.
2 Теорія ймовірностей та математична статистика [Текст] : посіб. для самостійної роботи, практикум / О. В. Кісілевич [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 196 с.
3 Теорія ймовірностей, математична статистика та імовірнісні процеси [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Слюсарчук [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 364 с.
4 Станіди рідкісноземельних та перехідних металів [Текст] : монографія / В. В. Ромака [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 224 с.
5 Українське небо. Студії над історією астрономії в Україні [Текст] / НАН України. - Львів : Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача, 2014. - 767 с.
Науки про Землю [26]
1 Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва [Текст] : зб. наук. праць Західного геодезич. т-ва УТГК. Вип. ІІ (30), 2015 / Західне геодезичне товариство УТГК, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 104 с.
2 Сучасна геодинаміка та геофізичні поля Карпат і суміжних територій [Текст] : монографія / МОН України, НАН України, НУ "Львівська політехніка", Карпат. від-ня ін-ту геофізики ім. С.І. Субботіна. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 420 с.
3 Пилип'юк, Василь Васильович. Львів. Пори року [Образотворче вид.] : фотоальбом / В. В. Пилип'юк ; пер. з англ. О. Швед ; пер. з пол. Л. Біленька-Свистович. - Львів : Світло й тінь, 2015. - 272 с.
4 Рогатин [Текст] : путівник / кер. проекту В. Гусак. - Тернопіль : Наш Світ, 2015. - 40 с.
5 Ніконець, Віктор Ілліч. Керування тривалістю життя людини [Текст] : монографія / В. І. Ніконець. - Львів : Каменяр, 2015. - 162 с.
Техніка і технічні науки в цілому [30]
1 Микийчук М.М. Метрологічна перевірка засобів вимірювальної техніки [Текст] : навч. посіб. / М. М. Микийчук, П. Г. Столярчук. - Львів : Растр-7, 2015. - 246 с.
2 Погребенник, Володимир Дмитрович. Методи та засоби вимірювання вихрового компонента швидкості течії [Текст] : монографія / В. Д. Погребенник. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 180 с.
3 "Мікро- та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент" (INTERPOR'15) [Текст] : зб. матеріалів наук.-техн. конф. 22-24 верес. 2015 р. (Львів, Україна) / НАН України, НУ "Львівська політехніка", Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, Центр математичного моделювання. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 136 с.
Енергетика [31]
1 Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 15. Серія товарознавча / ред. Б. Д. Семак [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 126 с.
Гірнича справа [33]
1 Матвійків, Михайло Дмитрович. Елементи та компоненти електронних пристроїв [Текст] : підручник / М. Д. Матвійків, Б. С. Вус, О. М. Матвійків. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 496 с.
2 Інтелектуальні компоненти інтегрованих автоматизованих систем управління [Текст] : монографія / М. О. Медиковський [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 278 с.
3 Методичний посібник для слухачів поважного віку [Текст] / Фонд сприяння демократії Посольства США в Україні, Громад. орг. "Центр Поділля-Соціум". - Вінниця : Рогальська І.О., 2015. - 94 с.
Хімічна технологія. Хімічні виробництва [35]
1 Носуленко, Інна Степанівна. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 2-[(3-R-2-ОКСО-2Н-[1,2,4] триазино [2,3-с] хіназолін -6-ІЛ)-ТІО] оцтових кислот та їх похідних [Рукопись] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. фармацевтичних наук: 15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія / І. С. Носуленко2015. - 24 с.
2 Вахула, Ярослав Іванович. Кафедра хімічної технології силікатів [Текст] / Я. І. Вахула. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 28 с.
Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка [37]
1 Домашнє мясовиробництво та консервування овочів і ярин [Текст] : збірка найкращих приписів для мясних виробів дома, консервування мяса та овочів і ярин. - Вінніпег : Українська книгарня, [?]. - 93 с.
2 Грубич, Костянтин. Смачна країна [Текст] : народні рецепти та поради звідусіль від народного журналіста / К. Грубич ; ред. М. О. Савка. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 304 с.
Соціальна гігієна та організація охорони здоров'я [51]
1 Рев'яцький, Іван Юрійович. Комп'ютеризація інформаційного забезпечення фармацевтичної допомоги для дітей та підлітків [Рукопись] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. фармацевтичних наук: 10.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація / І. Ю. Рев'яцький2015. - 24 с.
2 Габрійчук, Микола Михайлович. Домашній цілитель. Здоровий спосіб життя - шлях до активного довголіття [Текст] / М. М. Габрійчук. - Бровари : Водограй, 2004. - 279 с.
Клінічна медицина [53]
1 Лозинський , Андрій Володимирович. Синтез та біологічна активність поліфункціональних похідних на основі тіопірано [2,3-d] тіазольної гетероциклічної системи [Рукопись] : Автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. фармацевтичних наук: 15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія / А. В. Лозинський 2015. - 20 с.
2 Смалюх, Оксана Григорівна. Розробка методів контролю якості багатокомпонентних рослинних лікарських засобів седативної та гепатопротекторної дії [Рукопись] : Автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. фармацевтичних наук: 15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія / О. Г. Смалюх2015. - 20 с.
3 Кляйнрок, Мария. Функциональные нарушения двигательной части жевательного аппарата [Текст] / М. Кляйнрок ; науч. ред. Ю. В. Клитинский. - Львов : ГалДент, 2015. - 256 с.
Суспільні науки [60]
1 Аслунд, Андерс. Велике переродження. Уроки перемоги капіталізму над комунізмом [Текст] / А. Аслунд, С. Дянков ; пер. В. Дротенко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 440 с.
2 Рубл, Блер. Прагматизм і плюралізм як рушії розвитку великого міста (Чікаго "позолоченої доби", Москва "срібного віку" та Осака епохи Мейджі) [Текст] / Б. Рубл ; пер. з англ.: Г. Сокуренко, Я. Франко. - Київ : Стилос , 2010. - 404 с.
Історичні науки [63]
1 Петришин, Петро Васильович. Родовід Петришиних в с. Гірське (Горуцько) Миколаївського району Львівської області [Текст] : календар / П. В. Петришин. - [Львів] : [б. в.], [2015]. - 24 с.
2 Український родовід [Текст] : матеріали П'ятої міжобл. генеалогічної конф. "Український родовід" 5-6 трав. 2007 р. / Т-во "Просвіта", Секція "Український родовід". - Львів : Українські технології, 2015. - 676 с.
3 Грицяк, Євген. Короткий запис спогадів. Історія Норильського Повстання [Текст] : (для себе самого) / Є. Грицяк. - Торонто ; Балтимор : Смолоскип ім. В. Симоненка, 1980. - 117 с.
4 Мечник С. Від оприччини до КҐБ духовість московського імперіялізму [Текст] / С. Мечник. - Мюнхен : Українське вид-во, 1981. - 335 с.
5 "Грім". Полковник УПА Микола Твердохліб. Спогади і матеріали [Текст] / упоряд. Р. Грицьків. - Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2008. - 128 с.
6 Гірняк, Любомир. На стежках історичних подій. Карпатська Україна і наступні роки [Текст] : спогади і матеріяли / Л. Гірняк. - Нью-Йорк : [б. в.], 1979. - 339 с.
7 Грушевський, Михайло Сергійович. Твори [Текст]. У 50 т. Т. 10. Кн. І. Серія "Історичні студії та розвідки (1924-1930) / М. С. Грушевський ; упоряд. О. Юркова ; ред. Г. Папакін ; пер. з чес. О. Третякова ; пер. з рос. С. Панькова. - Львів : Світ, 2015. - 576 с.
8 Грушевський, Михайло Сергійович. Твори [Текст]. У 50 т. Т. 10. Кн. ІІ. Серія "Історичні студії та розвідки (1930-1934)". Серія "Рецензії та огляди (1924-1930)" / М. С. Грушевський ; упоряд. О. Юркова ; ред. Г. Папакін. - Львів : Світ, 2015. - 540 с.
9 Грушевський, Михайло Сергійович. Твори [Текст]. У 50 т. Т. 22. Нариси історії українського народу / М. С. Грушевський ; упоряд.: І. Гирич, В. Кавунник ; ред. Г. Папакін. - Львів : Світ, 2015. - 526 с.
10 Грушевський, Михайло Сергійович. Твори [Текст]. У 50 т. Т. 46. Кн. 1. Рецензії на праці Михайла Грушевського (1890-1914) / М. С. Грушевський ; упоряд. В. Тельвак ; ред. Г. Папакін. - Львів : Світ, 2015. - 602 с.
11 Грушевський, Михайло Сергійович. Твори [Текст]. У 50 т. Т. 46. Кн. ІІ. Рецензії на праці Михайла Грушевського (1915-1938) / М. С. Грушевський ; упоряд. В. Тельвак ; ред. Г. Папакін. - Львів : Світ, 2015. - 486 с.
12 Гук, Іван. Село над Солокією [Текст] / І. Гук. - Варшава : Український архів, 1996. - 292 с.
13 Другий Світовий Конґрес Вільних Українців [Текст] : матеріяли / Світовий Конґрес Вільних Українців. - Торонто ; Нью-Йорк ; Лондон : ССКВУ, 1986. - 470 с.
14 За волю України [Текст] : іст. зб. УСС : в 50-ліття збройного виступу Укр. Січових Стрільців проти Москви (1914-1964) / ред. С. Ріпецький. - Ню Йорк : Голов. Управа Братства Укр. Січових Стрільців, 1967. - 608 с.
15 Забарило, Юрій Павлович. Із Залізною Дивізією - за Українську Державу. Історія життя полковника Армії УНР Павла Забарила [Текст] / Ю. П. Забарило. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2007. - 32 с.
16 Книш, Зиновій Михайлович. Варшавський процесс ОУН: на підложжі польсько-українських відносин тієї доби [Текст]. Т. ІІ / З. М. Книш. - Торонто : Срібна сурма, 1986. - 535 с.
17 Козловський, Борис Леонідович. Дунаїв не забув, що містом колись був. Давня і новітня історія України у долях людей одного села [Текст] / Б. Л. Козловський, В. П. Лаба, М. М. Жолінська-Канака ; ред. Ю. Я. Бобало. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 696 с.
18 Крохмалюк, Роман. Заграва на Сході [Текст] : спогади й док. з праці у військовій управі "Галичина" в 1943-1945 роках / Р. Крохмалюк. - Торонто ; Нью-Йорк : Братство кол. Вояків Укр. Дивізії УНА, 1978. - 352 с.
19 Лазурко, Роман. На шляхах Европи [Текст] : спогади / Р. Лазурко ; ред. Л. Рихтицький. - Чікаго : Вид-во Братства колишніх Вояків І-ої УД УНА, 1971. - 368 с.
20 Мельник, Леонід. Утвердження ідеї українського національного самовизначення (Кінець XVIII-початок ХХ ст.) [Текст] / Л. Мельник. - Київ : Сергійчук М.І., 2012. - 103 с.
21 Осьмак, Наталка. Кирило Осьмак - нескорений Президент УГВР [Текст] / Н. Осьмак ; ред. П.-Й. Потічний. - Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2008. - 128 с.
22 Посівнич, Микола. Нескорений командир [Текст] / М. Посівнич ; ред. П. -Й. Потічний. - Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2007. - 64 с.
23 Посівнич, Микола. Нескорений командир [Текст] / М. Посівнич ; ред. П.-Й. Потічний. - Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2008. - 80 с.
24 Посівнич, Микола. Степан Бандера - життя, присвячене свободі [Текст] / М. Посівнич ; ред. П.-Й. Потічний. - Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2008. - 112 с.
25 Пушкар, Олег. Лаґерний триптих [Текст] : спогади / О. Пушкар. - Варшава : Український архів, 1994. - 271 с.
26 Романюк , Михайло. Петро Федун - "Полтава" - провідний ідеолог ОУН та УПА [Текст] / М. Романюк ; ред. П. -Й. Потічний. - Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2009. - 128 с.
27 Січинський, Володимир Юхимович. Чужинці про Україну [Текст] : вибір з описів подорожей по Україні та ін. писань чужинців про Україну за десять століть / В. Ю. Січинський. - Київ : Довіра, 1992. - 255 с.
28 Сергійчук, Володимир Іванович. Новітня каторга. Військовополені та інтегровані другої світової в УРСР [Текст] / В. І. Сергійчук. - Київ : Українська Видавнича Спілка, 2001. - 188 с.
29 Сергійчук, Володимир Іванович. Поляки на Волині у роки Другої світової війни [Текст] : док. з укр. архівів і пол. публікації / В. І. Сергійчук. - Київ : Українська Видавнича Спілка, 2003. - 576 с.
30 Сергійчук, Володимир Іванович. Тавруючи визвольний прапор. Діяльність агентури та спецбоївок НКВС-НКДБ під виглядом ОУН-УПА [Текст] / В. Сергійчук. - Київ : Сергійчук М.І., 2011. - 240 с.
31 Содоль, Петро. Українська повстанча армія, 1943-49 [Текст] : довідник другий / П. Содоль. - Нью Йорк : Пролог, 1995. - 295 с.
32 Стойко, Володимир Петрович. Для народу і науки [Текст] / В. Стойко. - Вишгород : Сергійчук М.І., 2015. - 302 с.
33 Тригуб'як, Василь. Видатні постаті покутського села Чортовець [Текст] / В. Тригуб'як. - Тернопіль : Джура, 2014. - 264 с.
34 Туристичними шляхами Прикарпаття [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 3 / МОН України, Львів. ін-т економіки і туризму. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2014. - 224 с.
35 Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура [Текст] : [монографія] / упоряд.: В. Сергійчук, Н. Татаренко. - Київ : Український письменник, 2015. - 550 с.
36 Українська Головна Визвольна Рада [Текст] / упоряд.: П. -Й. Потічний, М. Посівнич. - Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2009. - 136 с.
37 Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда... [Текст] / авт. вступ. ст., упоряд., ред. В. І. Сергійчук, упоряд. І. В. Пасько. - Київ : Сергійчук М.І., 2013. - 710 с.
38 Холодний , Микола. Про душу в пісні та про пісню в душі [Текст] / М. Холодний ; упоряд. О. Зінкевич. - Торонто ; Балтимор : Смолоскип ім. В. Симоненка, 1981. - 139 с.
39 Ящишин, Іван. Один рік у Червоній Армії [Текст] / І. Ящишин ; літ. запис З. М. Книш. - Торонто : Срібна сурма, 1982. - 127 с.
40 Наукові студії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 7. Культові та поховальні пам'ятки у Вісло-Дніпровському регіоні: проблеми інтерпретації / Істор.-краєзн. музей м. Винники, Ін-т археології Жешівського ун-ту. - Львів ; Винники : Апріорі, 2014. - 472 с.
41 Афанасьєв, Олександр Степанович. Нариси Дністра [Текст] / О. С. Афанасьєв. - Львів : Апріорі, 2015. - 476 с.
42 Хміль, Іван. Українське Полісся [Текст] : автобіогр.-етногр. нариси / І. Хміль. - Чікаґо : Вид-во Т-в Колишніх Вояків УПА в ЗСА і Канаді, 1976. - 255 с.
Економіка [65]
1 Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 47. Серія економічна / ред. Г. І. Башнянин [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 92 с.
2 Політична економія [Текст] : навч. посіб. / Укоопспілка, Львів. комерційна акад. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 224 с.
3 Бублик, Мирослава Іванівна. Техногенні збитки у національному господарстві: економічне оцінювання та засади державного регулювання [Текст] : монографія / М. І. Бублик. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 420 с.
4 Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. для студ. напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / Укоопспілка, Львів. комерційна акад. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 364 с.
5 Облік і аудит: вступ до фаху [Текст] : навч. посіб. / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 288 с.
6 Облік, аналіз і контроль в управлінні суб'єктами економіки [Текст] : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих учених. Львів, 15-16 жовт. 2015 р. / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Ін-т економіки і менеджменту, Каф. обліку і аудиту. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 260 с.
7 Синютка, Олег Михайлович. Розвиток метрополійних функцій великого міста [Рукопись] : Автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. техн. наук: Спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / О. М. Синютка2015. - 20 с.
8 Здрок, Валентин Володимирович. Управління економічною діяльністю домогосподарств: теорія, моделювання, практика [Текст] : монографія / В. В. Здрок, М. О. Жук. - Львів : Растр-7, 2015. - 392 с.
9 Цибульська, Юлія Орестівна. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку транскордонних ринків праці [Рукопись] : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. екон. наук: спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил та регіональна економіка / Ю. О. Цибульська2015. - 20 с.
10 Миськів, Галина Василівна. Функціонування та розвиток кредитного ринку України: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / Г. В. Миськів. - Львів : Растр-7, 2015. - 360 с.
11 Скалецька, Олена Василівна. Банківське кредитування сільськогосподарських підприємств: аналіз та управління [Текст] : монографія / О. В. Скалецька, В. М. Домрачев. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 198 с.
12 Черкасова, Світлана Василівна. Ринок цінних паперів і фондова біржа [Текст] : навч. посіб. для самост. вивч. дисц. студ. спец. 8.03050801, 7.03050801 "Фінанси і кредит" / С. В. Черкасова. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 168 с.
13 Панас, Ростислав Миколайович. Кадастр природних ресурсів [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Панас, М. С. Маланчук ; ред. Р. М. Панас. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 436 с.
14 Захарчин, Галина Миронівна. Мотивування й розвиток персоналу: культурологічний аспект [Текст] : монографія / Г. М. Захарчин, Н. П. Любомудрова, Р. О. Винничук. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 284 с.
15 Сороківська, Марія Василівна. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. для самост. вивч. дисц. студ. напрямів підгот. 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" та 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / М. В. Сороківська, Т. Я. Андрейків. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 288 с.
16 Чухрай, Наталія Іванівна. Управління інноваціями [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Чухрай, Л. С. Лісовська. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 278 с.
17 Алєксєєв, Ігор Валентинович. Формування структури основних засобів науково-технічної підготовки виробництва [Текст] : монографія / І. В. Алєксєєв, А. С. Мороз, А. В. Мазур. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 172 с.
18 Беднарчук, Микола Степанович. Наукові основи формування асортименту і якості взуття спеціального призначення [Текст] : монографія / М. С. Беднарчук. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 528 с.
19 Перович Л.М. Теоретичні засади землеустрою [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Перович, В. М. Сай, М. С. Маланчук. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 236 с.
20 Петришин, Петро Васильович. 25 років (20 травня 1990 р. - 20 травня 2015 р.) Безперервного керівництва сільськогосподарською організацією (колгосп ім. Мічуріна, ВСГК "Горуцький" і СГ ТзОВ "Горуцьке") [Текст] / П. В. Петришин. - Гірське : [б. в.], 2015. - 39 с.
21 Кисіль, Світлана Вікторівна. Методичні рекомендації по підвищенню ефективності додаткових послуг залізничних підприємств [Текст] / С. В. Кисіль. - Київ : [б. в.], 2015. - 24 с.
22 Торгівля, комерція, підприємництво [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 18 / ред. В. В. Апопій [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 138 с.
Політика [66]
1 Лозинський, Аскольд Евгенович. Моє бачення [Текст] / А. Лозинський. - Вишгород : Сергійчук М.І., 2015. - 268 с.
2 Петровський, Ярослав. Моє право і обов'язок як громадянина [Текст] : книга спогадів / Я. Петровський ; ред.: В. Петровський, С. Петровська. - Київ : КИТ, 2015. - 384 с.
3 Україна спільне добро всіх громадян [Текст] : матеріяли VII Великого Збору Укр. Націоналістів (ВЗУН) / Провід укр. націоналістів. - Париж ; Балтимор : Смолоскип ім. В. Симоненка, 1971. - 132 с.
Право. Юридичні науки [67]
1 Нездоланний дух. Мистецтво і поезія українських жінок, політв'язнів в СРСР [Текст] / укр. текст Б. Арей ; пер. Б. Ясень. - Балтимор ; Торонто ; Чікаґо : Смолоскип ім. В. Симоненка, 1977. - 13 с.
2 Пластуни у визвольних змаганнях [Текст]. - Нью Йорк : [б. в.], 2002. - 71 с.
3 Бліхар, В'ячеслав Степанович. Антропологічна концепція професійної підготовки юриста [Текст] : монографія / В. С. Бліхар, П. М. Вишинський. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 258 с.
4 Бліхар, В'ячеслав Степанович. Криза правосвідомості [Текст] : монографія / В. С. Бліхар, В. І. Сировацький. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 336 с.
5 Передрієнко, Володимир Олександрович. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / В. О. Передрієнко, Г. М. Санагурська. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 200 с.
6 Донцов, Дмитро Іванович . Вибрані твори [Текст]. У 10 т. Т. 8. Літературна есеїстика (1922-1958 рр.) / Д. І. Донцов. - Дрогобич ; Львів : Відродження, 2015. - 372 с.
7 Яремчук, Віталій Дмитрович. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : універс. довід. / В. Д. Яремчук. - Львів : БОНА, 2015. - 400 с.
8 Інтелектуальна власність [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Васильців [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 252 с.
9 Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 43 / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. - 352 с.
10 Кравчук, Володимир Миколайович. Стягнення податкового боргу. Судовий аспект [Текст] : [монографія] / В. М. Кравчук, І. Я. Олендер. - Львів : БОНА, 2015. - 204 с.
11 Криштанович, Мирослав Франкович. Трансформація державного управління органами внутрішніх справ України в контексті національної безпеки [Текст] : монографія / М. Ф. Криштанович. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. - 404 с.
12 Тимчишин, Тарас Михайлович. Адміністративно-правові заходи протидії правопорушенням, що вчиняються на залізничному транспорті [Текст] : монографія / Т. М. Тимчишин. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. - 212 с.
Військова справа. Військова наука [68]
1 Професія нотаріуса в Квебеці [Текст] : зб. текстів / Програма Канада-Україна 1997-2004 роки. - Київ : Заповіт, 2004. - 364 с.
2 Стратегічні судові справи на захисті екологічних прав та довкілля [Текст] : посібник / Дж. Бонайн [та ін.] ; пер. Г. Хомечко. - Львів : Манускрипт [друк], 2014. - 136 с.
Наука [72]
1 Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CLХІV (164). Праці історично-філософської секції. Корона Данила Романовича (1253-1953) : доп. Римської Сесії ІІ Наук. Конф. НТШ (Рим, 18 груд. 1953 р.) / НТШ. - Рим ; Париж ; Мюнхен : Записки ЧСВВ, 1955. - 78 с.
Освіта. Педагогіка [74]
1 Черепанова, Світлана Олександрівна. Філософія освіти. Рефлексія над буттям Роду. Повноліття в Україні як духовна консолідація соціуму [Текст] : інтеркульт. проект / С. О. Черепанова. - Львів : Простір-М [друк], 2015. - 52 с.
2 З Україною в серці. Спогади випускників україністики Вчительської Студії в Щеціні (1959-1963) [Текст] / авт.-упоряд., ред. М. Дупляк М., консультант М. Шумада. - Кліфтон ; Ню Джерзі : [б. в.], 2015. - 696 с.
3 Вовчак, Ольга Дмитрівна. Методика викладання дисциплін з економіки [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Д. Вовчак, І. Б. Чікіта. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 256 с.
Фізична культура і спорт [75]
1 Хоростіль, Ярослав. Спортове Товариство "Україна" - Торонто [Текст] : (у 35-річчя) / Я. Хоростіль, Р. Костюк ; ред. В. Макар. - Торонто : Накладом Спортового т-ва "Україна", 1983. - 425 с.
Бібліотечна робота [78]
1 Бібліотечна журналістика [Текст] : метод. матеріали до курсу / М-во культури України, Харків. держ. наукова б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО "Українська бібліотечна асоціація". - Харків : ХДНБ ім. В.Г.Короленка, 2015. - 286 с.
2 Короленківські читання 2014. "Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору" [Текст] : матеріали XVII міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2014 р.) / М-во культури України, Харків. держ. наукова б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО "Українська бібліотечна асоціація". - Харків : ХДНБ ім. В.Г.Короленка, 2015. - 288 с.
3 Княгиня українського слова [Текст] : вебліогр. список літ. до 140-річчя від дня народж. Катрі Гриневичевої / упоряд. Н. Бала ; ред. С. Стадник. - Львів : ЛОУНБ, 2015. - 10 с.
4 Органічне виробництво - гармонія з природою [Текст] : реком. список літ. / упоряд. О. В. Лєтунова ; ред. Д. Дигас. - Львів : ЛОУНБ, 2015. - 9 с.
5 Складання бібліографічних посібників [Текст] : інформ.-метод. матеріали / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ : НПБУ, 2015. - 78 с.
6 Шукач істини. Микола Петренко [Текст] : біобібліогр. нарис до 90-річчя від дня народж. / Львів. ОУНБ. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 144 с.
Охорона пам'ятників природи, історії і культури. Музеєзнавство. Архівознавство [79]
1 Бадяк, Володимир Петрович. Пам'яткоохоронна історія Львова [Текст] / В. П. Бадяк. - Львів : ЛНАМ, 2014. - 160+18 с.
Мовознавство [81]
1 Береза, Тарас. Гарна мова - одним словом: словник вишуканої української мови [Текст] / Т. Береза. - Львів : Апріорі, 2015. - 420 с.
2 Лексикон львівський: поважно і на жарт [Текст] / Н. Хобзей [та ін.]. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича , 2015. - 896 с.
Фольклор [82]
1 Легенди, бувальщини та оповідки з Турківщини [Текст] / Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Львівська обл. і Турківська р-на організації. - Львів : Срібне слово, 2015. - 304 с.
Літературознавство [83]
1 Ільницький, Микола Миколайович. Знаки доби і грані таланту [Текст] / М. Ільницький. - Київ : КЛІО, 2014. - 432 с.
2 Духовний Учитель: Євген Сверстюк [Текст] / упоряд. З. Філіпчук. - Львів : Апріорі, 2015. - 76 с.
3 Заграва: Імена на літературній карті Львівщини [Текст] : календар-альманах на 2015 рік / упоряд. С. Дмитрів ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 86 с.
4 Сверстюк, Євген. Собор у Риштованні [Текст]. Документи ІІІ / Є. Сверстюк ; авт. передм. М. Антонович. - Париж ; Балтимор : Смолоскип ім. В. Симоненка, 1970. - 173 с.
5 Сергійчук, Володимир Іванович. Українські державники: Тарас Шевченко [Текст] / В. І. Сергійчук. - Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. - 312 с.
Художня література [84]
1 Марш, Генрі. Історії про життя, смерть і нейро-хірургію [Текст] : зб. оповідань / Г. Марш ; пер. з англ. А. Мизак. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 314 с.
2 Пачян, Арам. Робінзон [Текст] : зб. оповідань / А. Пачян ; пер. з вірм. А. Месропян. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 160 с.
3 Прашкевич, Геннадій Маркович. Школа геніїв [Текст] : збірка / Г. Прашкевич. - Київ : Зелений пес, 2005. - 320 с.
4 Слоньовська, Жанна. Дім з вітражем [Текст] : роман / Ж. Слоньовська ; пер. з пол. А. Поритко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 224 с.
5 Стасюк, Анджей. Схід [Текст] : роман / А. Стасюк ; пер. з пол. Т. Прохасько. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 272 с.
6 ...і вічне Тарасове слово [Текст] : поезії та оповідання : кол. зб. творів до 200-річчя Т. Г. Шевченка / [Красноармійське ТО "Суцвіття"]. - Донецьк : Нац. спілка письменників України, 2015. - 132 с.
7 Digital романтизм ver. 2.0 [Текст] : [альманах літ. сайту "Гоголівська академія"] / упоряд. М. Сапко. - Київ : Зелений пес, 2006. - 320 с.
8 Digital романтизм [Текст] : [альманах літ. сайту "Гоголівська академія"] / упоряд. М. Сапко. - Київ : Гамазин, 2006. - 320 с.
9 Є, Євген. Голодні пси сенсацій [Текст] : роман / Є. Є. - Київ : Зелений пес, 2006. - 608 с.
10 Є, Євген. Гра на роздягання 2 [Текст] : роман / Є. Є. - Київ : Зелений пес : Джерела М, 2003. - 288 с.
11 Є, Євген. Мій тато - кілер [Текст] : роман / Є. Є. - Київ : Зелений пес, 2006. - 288 с.
12 Є, Євген. Мільйон на рулетці [Текст] : роман / Є. Є. - Київ : Зелений пес, 2004. - 288 с.
13 Є, Євген. Місцеві хроніки Харлей Девідсона [Текст] : роман / Є. Є. - Київ : Зелений пес, 2004. - 320 с.
14 Є, Євген. Сталеві щелепи, залізні кулаки [Текст] : роман / Є. Є. - Київ : Зелений пес, 2005. - 288 с.
15 Є, Євген. Шість мертвих грабіжників [Текст] : роман / Є. Є. - Київ : Зелений пес, 2004. - 256 с.
16 Ізарський, Олекса. Літо над озером [Текст] : роман / О. Ізарський. - [б.м.] : Сучасність, 1981. - 331 с.
17 Ільків, Ольга Фаустинівна. У тенетах двох "закриток" [Текст] : поезія / О. Ф. Ільків. - [Брошнив-Осада] : Таля, 2014. - 183 с.
18 Авраменко, Олег . Жменя вічності [Текст] : роман / О. Авраменко. - Київ : Зелений пес, 2004. - 288 с.
19 Авраменко, Олег . Сутінки Великих [Текст] : роман / О. Авраменко, В. Авраменко. - Київ : Зелений пес : Джерела М, 2003. - 288 с.
20 Аврамов, Іван. Гру починає покійник [Текст] : роман / І. Аврамов. - Київ : Зелений пес, 2006. - 288 с.
21 Антоненко-Давидович, Борис Дмитрович. На шляхах і роздоріжжях [Текст] : спогади, невідомі твори / Б. Д. Антоненко-Давидович. - Київ : Смолоскип, 1999. - 288 с.
22 Антонишин, Світлана Володимирівна. Кому живеш? [Текст] : поезія / С. Антонишин. - Львів : Каменяр, 2015. - 48 с.
23 Арєнєв, Володимир. Бісова душа, або Заклятий скарб [Текст] : повість й оповідання / В. Арєнєв. - Київ : Зелений пес : Джерела М, 2003. - 288 с.
24 Арєнєв, Володимир. Правила гри [Текст]. Ч. 1 / В. Арєнєв. - Київ : Зелений пес, 2004. - 288 с.
25 Арєнєв, Володимир. Правила гри [Текст]. Ч. 2 / В. Арєнєв. - Київ : Зелений пес, 2004. - 288 с.
26 Білецька Т. Квітка щастя [Текст] : казки й оповідання / Т. Білецька ; худож. Г. Мазепа. - Торонто ; Нью-Йорк : Об'єднання працівників дитячої л-ри, 1967. - 64 с.
27 Баїк, Наталія. Секрет наївної простачки [Текст] : [вірші] / Н. Баїк. - Мена : Домінант, 2014. - 52 с.
28 Билінський, Владислав. Апгрейд для всесвіту [Текст] : оповідання / В. Билінський. - Київ : Зелений пес, 2004. - 288 с.
29 Бондаренко, Павло. Прокляття обраного [Текст] : роман / П. Бондаренко. - Київ : Зелений пес, 2007. - 480 с.
30 Бондаренко, Павло. Тінь Люцифера [Текст] : роман / П. Бондаренко. - Київ : Зелений пес, 2004. - 256 с.
31 Буряківець, Юрій. Право на велику дорогу [Текст] : роман / Ю. Буряківець. - Нью-Йорк : Вільна думка, 1990. - 320 с.
32 Вілар, Сімона. Сповідь суперниці [Текст] : роман / С. Вілар. - Київ : Зелений пес, 2007. - 480 с.
33 Вілар, Сімона. Щаслива суперниця [Текст] : роман / С. Вілар. - Київ : Зелений пес, 2007. - 352 с.
34 Валентинов, Андрій. Овернський клірик [Текст] : роман / А. Валентинов. - Київ : Зелений пес : Гамазин, 2008. - 408 с.
35 Вархол, Роман Степанович. Каліграфія душі [Текст] : поезії / Р. С. Вархол. - Львів : Каменяр, 2015. - 200 с.
36 Васильєв, Володимир. Відьмак Великого Києва [Текст] : роман у новелах / В. Васильєв. - Київ : Зелений пес, 2006. - 480 с.
37 Васильєв, Володимир. Технік Великого Києва [Текст] : роман / В. Васильєв. - Київ : Зелений пес, 2005. - 512 с.
38 Вересень, Микола Костянтинович. Без табу про "Без табу" [Текст] / М. К. Вересень, С. В. Пиркало, Т. В. Ворожко. - Київ : Зелений пес, 2003. - 208 с.
39 Волков, Олексій. Виконавець [Текст] : роман / О. Волков. - Київ : Зелений пес, 2005. - 288 с.
40 Волков, Олексій. День відбуття [Текст] : роман / О. Волков. - Київ : Зелений пес, 2004. - 2004 с.
41 Волков, Олексій. Подорож у безвихідь [Текст] : роман / О. Волков. - Київ : Зелений пес, 2006. - 288 с.
42 Ворзельська, Генечка. Янголятко в кутих черевичках [Текст] : роман. Кн. 1 / Г. Ворзельська. - Київ : Зелений пес, 2003. - 288 с.
43 Ворзельська, Генечка. Янголятко в кутих черевичках [Текст]. Кн. 2 / Г. Ворзельська. - Київ : Зелений пес, 2004. - 288 с.
44 Габрійчук, Микола Михайлович. Без відриву від подушки... [Текст] : [гумор, сатира] / М. Габрійчук. - Вінниця : [б. в.], 2007. - 224 с.
45 Гаврилів, Орест Степанович. Гой [Текст] / О. С. Гаврилів. - Львів : [б. в.], 2007. - 172 с.
46 Гай-Головко, Олесь Несторович. Поетичні твори в трьох томах [Текст]. Т. 1. (1933-1947) / О. Н. Гай-Головко. - Торонто : Нові дні, 1970. - 137 с.
47 Гедеон, Роксана. Сюзанна [Текст] : роман / Р. Гедеон. - Київ : Зелений пес : Джерела М, 2004. - 320 с.
48 Гнатюк, Іван Федорович. Лицарі нескореного духу [Текст] / І. Ф. Гнатюк, Г. Я. Радошівський-Баран, О. А. Ангелюк ; упоряд. Л. Гнатюк [та ін.]. - Львів : Апріорі, 2015. - 256 с.
49 Горбань, Світлана Петрівна. Якщо подолаєш прокляття [Текст] : роман / С. П. Горбань, Н. П. Лапіна. - Київ : Зелений пес, 2006. - 224 с.
50 Горбунов, Андрій Олександрович. Сни [Текст] : оповідання і повісті / А. О. Горбунов. - Львів : Каменяр, 2015. - 396 с.
51 Дідковська, Дана. Обіцяю не вбивати [Текст] : роман / Д. Дідковська. - Київ : Зелений пес, 2004. - 288 с.
52 Дідковська, Дана. Перша сторінка драми [Текст] : роман / Д. Дідковська. - Київ : Зелений пес, 2004. - 288 с.
53 Діти емігрантів про себе. Сповіді. Думки. Судження... Біль [Текст]. [Кн. 1] / Міжнар. ін-т освіти, культури та зв'язків з діаспорою, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Артос, 2008. - 112 с.
54 Діти емігрантів про себе. Сповіді. Думки. Судження... Біль [Текст]. [Кн. 2] / Міжнар. ін-т освіти, культури та зв'язків з діаспорою, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Артос, 2009. - 180 с.
55 Демус, Володимира. На людських озерах [Текст] : поезії / В. Демус. - Нью-Йорк ; Чікаґо : Вид-во Нью-Йоркської групи, 1977. - 88 с.
56 Демченко, Євген Васильович. Господарі Богемії [Текст] : роман / Є. В. Демченко. - Київ : Джерела М, 2003. - 224 с.
57 Довгалюк, Харитон. Кладка над потоком [Текст] : оповідання / Х. Довгалюк. - Буенос-Айрес : Вид-во Юліяна Середяка, 1969. - 212 с.
58 Дончук, Зосим Іванович. Утрачений ранок [Текст] : роман / З.І. Дончук. - Філядельфія : [б. в.], 1969. - 520 с.
59 Дьяченко, Ніна. Зі сторінок [Текст] : роман / Н. Дьяченко. - Київ : Зелений пес, 2008. - 288 с.
60 Захаревич, Іванна Тарасівна. Libertango [Текст] : поет. зб. / І. Т. Захаревич. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 82 с.
61 Зорич, Олександр. Бойова машина кохання [Текст] : роман / О. Зорич. - Київ : Зелений пес, 2006. - 512 с.
62 Зорич, Олександр. Офіцер магічної безпеки [Текст]. Кн. 1 / О. Зорич. - Київ : Зелений пес, 2004. - 288 с.
63 Зорич, Олександр. Офіцер магічної безпеки [Текст]. Кн. 2 / О. Зорич. - Київ : Зелений пес, 2004. - 288 с.
64 Зорич, Олександр. Світлий час ночі [Текст] : роман / О. Зорич. - Київ : Зелений пес, 2006. - 512 с.
65 Зорич, Олександр. Ти переміг - 2 [Текст] / О. Зорич. - Київ : Зелений пес, 2004. - 288 с.
66 Зорич, Олександр. Ти переміг [Текст] : роман / О. Зорич. - Київ : Зелений пес, 2004. - 288 с.
67 Калинець, Ігор Миронович. Вогонь Купала [Текст] : поезії / І. М. Калинець ; авт. передм. Л. З. Онишкевич. - Париж ; Балтимор ; Торонто : Смолоскип ім. В. Симоненка, 1975. - 47 с.
68 Калинець, Ірина Онуфріївна. Зібрання творів [Текст]. У 8-ми томах. Том додатковий. Метелики над могилою. Листи, спогади, неопубліковані твори у попередніх томах / І. О. Калинець ; упоряд. І. М. Калинець. - Львів : СПОЛОМ, 2015. - 514 с.
69 Калюжний, Жан (Микола). Це ти?! [Текст] / Ж. Калюжний. - Луцьк : [б. в.], 2014. - 92 с.
70 Кардиналовська, Міртала. Райдужний міст [Текст] : [поезія] / М. Кардиналовська ; пер. з рос. А. Гумецька. - Нью-Йорк : Об'єднання Укр. Письменників "Слово", 1976. - 96 с.
71 Кащенко А. З Дніпра на Дунай [Текст] : оповідання для юнацтва з часів скасування Запорожської Січі / А. Кащенко. - Нью-Йорк : Говерля, 1956. - 96 с.
72 Кимличенко, Ірина. Сьогодні сонячно [Текст] / І. Кимличенко. - Київ : Зелений пес, 2007. - 224 с.
73 Ковальська, Ксенія. Отрута від Меркурія [Текст] : роман / К. Ковальська. - Київ : Зелений пес, 2007. - 352 с.
74 Ковальська, Ксенія. Сепуку по-київськи [Текст] : роман / К. Ковальська. - Київ : Зелений пес, 2006. - 192 с.
75 Конечна, Олена Михайлівна. За ґратами раю [Текст] / О. М. Конечна ; ред. П. Куценко. - Чернігів : Деснянська правда, 2006. - 224 с.
76 Конечна, Олена Михайлівна. Озброєний янгол [Текст] / О. М. Конечна. - Чернігів : Деснянська правда, 2010. - 224 с.
77 Конечна, Олена Михайлівна. Синдром Роксолани [Текст] : роман / О. М. Конечна. - Чернігів : Деснянська правда, 2010. - 320 с.
78 Конечна, Олена Михайлівна. Час у пригорщах [Текст] : збірка оповідань / О. М. Конечна. - Чернігів : Чернігівські обереги, 2009. - 184 с.
79 Кононович, Леонід Григорович. Я, зомбі. Довга ніч над Сунжею [Текст] : романи / Л. Кононович. - Київ : Джерела М, 2000. - 352 с.
80 Конотоп, Аліна. Жінка на українських просторах [Текст] / А. Конотоп. - Львів : ПАІС, 2015. - 84 с.
81 Контрасти [Текст] : зб. молодечої творчости : поезія, проза, музика і графіка / ред. Л. Залеська Онишкевич ; авт. вступ. ст. Ю. Лавріненко. - Нью-Йорк ; Принстон ; Торонто : Голов. Пластова Булава, 1970. - 152 с.
82 Копистко, Людмила. Курси крою та життя - 2 [Текст] : роман / Л. Копистко. - Київ : Джерела М, 2004. - 256 с.
83 Кораловий жмуток каzусів ідіотичних, історичних, еротичних, політичних, артистичних, соціальних, містичних, побутових від вельми цікавих людей [Текст]. Кн. 2 / упоряд., дизайн. ідея Ю. Кох. - Львів : Піраміда, 2005. - 332 с.
84 Корепанов, Олексій. Знайти Едем [Текст] : роман / О. Корепанов. - Київ : Зелений пес, 2004. - 288 с.
85 Коробко, Наталія. Агенція ведмежих послуг [Текст] : роман / Н. Коробко. - Київ : Зелений пес, 2007
86 Коробко, Наталія. Помста сірої миші [Текст] : роман / Н. Коробко. - Київ : Зелений пес, 2006. - 288 с.
87 Коробко, Наталія. Серенада сумного дощу [Текст] : роман / Н. Коробко. - Київ : Зелений пес, 2006. - 256 с.
88 Королів-Старий, Василь. Чмелик [Текст] : роман для юнацтва / В. Королів-Старий. - Монреаль : Вид-во Ігоря Федіва, 1955. - 421 с.
89 Корчинський, Дмитро Олександрович. Філософія смути [Текст] / Д. Корчинський. - Київ : Зелений пес, 2003. - 80 с.
90 Крукевич, Олег Омелянович. Переселенці [Текст] / О. О. Крукевич. - Львів : Растр-7, 2015. - 144 с.
91 Кундер, Ріо. Panicoffski [Текст] : роман / Р. Кундер. - Київ : Зелений пес, 2006. - 208 с.
92 Лапіна, Наталя Петрівна. Увертюра [Текст] : роман / Н. Лапіна, С. Горбань. - Київ : Джерела М, 2004. - 288 с.
93 Левандовський, Борис. Бабай [Текст] : роман / Б. Левандовський. - Київ : Зелений пес, 2005. - 288 с.
94 Левандовський, Борис. Байки проти ночі [Текст] : повісті / Б. Левандовський. - Київ : Зелений пес, 2007. - 320 с.
95 Левандовський, Борис. Донор для небіжчика [Текст] : роман / Б. Левандовський. - Київ : Зелений пес, 2004. - 288 с.
96 Левешко, Роман. Охоронець [Текст] : роман / Р. Левешко. - Київ : Факт, 2001. - 160 с.
97 Левченко, Олександр. Чужий світ [Текст] : оповідання / О. Левченко. - Київ : Зелений пес, 2004. - 288 с.
98 Левченко, Олександр. Я, володар... [Текст] : фантастичні повісті / О. Левченко. - Київ : Зелений пес : Джерела М, 2003. - 288 с.
99 Липовська, Людмила. Вітамін від самотності [Текст] : роман / Л. Липовська. - Київ : Зелений пес, 2008. - 352 с.
100 Лисак, Леся. Терпкі пахощі [Текст] / Л. Лисак. - Ню Йорк : Свобода, 1969. - 344 с.
101 Любомирський, Степан. Прометеїв вогонь [Текст] : роман / С. Любомирський. - Лондон : Українська видавнича спілка, 1977. - 544 с.
102 Маріуц, Ольга. Ланцюги для Гіменея [Текст] : роман / О. Маріуц. - Київ : Джерела М, 2005. - 288 с.
103 Марко, Рената. Танець гріховних тіней [Текст] : роман / Р. Марко. - Львів : Апріорі, 2015. - 184 с.
104 Матешук, Орися (Ірина) Андріївна. Без надії сподіваюсь... [Текст] : вірші 1950-1980-х рр. / О. А. Матешук. - Львів : Каменяр, 2015. - 62 с.
105 Медведєв, Олександр. Клуб зразкових чоловіків [Текст] : роман / О. Медведєв. - Київ : Зелений пес, 2005. - 288 с.
106 Медведєв, Олександр. Кримінальний романс [Текст] : роман / О. Медведєв. - Київ : Зелений пес, 2005. - 336 с.
107 Медведєв, Олександр. Круті довго не живуть [Текст] : роман / О. Медведєв. - Київ : Зелений пес, 2006. - 336 с.
108 Медведєв, Олександр. Танці утрьох [Текст] : роман / О. Медведєв. - Київ : Зелений пес, 2006. - 320 с.
109 Медведєв, Олександр. Фатальний рейс "Карелії" [Текст] : роман / О. Медведєв. - Київ : Зелений пес, 2006. - 320 с.
110 Метзгер, Надя. Вершини зустрічають сонце першими [Текст] : роман / Н. Метзгер. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. - 252 с.
111 Михайленко, Валентина. На лезі радості [Текст] : роман / В. Михайленко. - Київ : Зелений пес, 2007. - 224 с.
112 Мозіль, Юрій. У таборі смерти [Текст] : спомини з концентраційного табору / Ю. Мозіль. - Торонто : Добра книжка, 1952. - 184 с.
113 Молчанов, Геннадій. Готель "Ковток незалежності" [Текст] : роман / Г. Молчанов. - Київ : Зелений пес, 2008. - 256 с.
114 Невінчана, Галина Вікторівна. Півень у фристайлі [Текст] : роман / Г. Невінчана. - Київ : Зелений пес, 2008. - 272 с.
115 Олді, Генрі Лайон. Пасербки восьмої заповіді [Текст] : роман / Г. Л. Олді. - Київ : Зелений пес, 2005. - 288 с.
116 Осадчий, Михайло Григорович. Більмо [Текст] : автобіогр. нарис / М. Г. Осадчий. - Париж ; Балтимор : Смолоскип ім. В. Симоненка, 1971. - 207 с.
117 Підмогильний, Валер'ян Петрович. Місто [Текст] : роман / В. П. Підмогильний ; авт. післямови, біогр. та бібліогр. довідки Г. Костюк. - Нью Йорк : Українська Вільна Академія Наук у США, 1954. - 300 с.
118 Паняєва, Наталя. Вакансія на вбивцю [Текст] : роман / Н. Паняєва. - Київ : Зелений пес, 2007. - 304 с.
119 Паняєва, Наталя. Тут баба ворожила [Текст] : роман / Н. Паняєва. - Київ : Зелений пес, 2006. - 256 с.
120 Пентакль [Текст] : збірка / М. Дяченко [та ін.]. - Київ : Джерела М, 2004. - 288 с.
121 Перший вінок [Текст] : жіночий альманах [1887-1984] / ред.: Н. Кобринська, О. Пчілка. - Нью Йорк : Союз Українок Америки, 1984. - 486 с.
122 Подолинна, Катерина. Мені наснилось кохання [Текст] : роман / К. Подолинна. - Київ : Зелений пес, 2006. - 256 с.
123 Потаніна, Ірина. Історія однієї істерії [Текст] : роман / І. Потаніна. - Київ : Зелений пес, 2007. - 352 с.
124 Потаніна, Ірина. Аморе [Текст] : роман / І. Потаніна. - Київ : Зелений пес, 2005. - 320 с.
125 Потаніна, Ірина. Білявки мого чоловіка [Текст] : роман / І. Потаніна. - Київ : Зелений пес, 2006. - 384 с.
126 Потаніна, Ірина. Бунт моїх колишніх [Текст] : роман / І. Потаніна. - Київ : Зелений пес, 2006. - 352 с.
127 Потаніна, Ірина. Школа шантажу [Текст] : роман / І. Потаніна. - Київ : Зелений пес, 2006. - 320 с.
128 Право на пиво [Текст] : зб. оповідань. - Київ : Зелений пес, 2004. - 288 с.
129 Прокоп'юк, Гафія. Мелодії духовної весни [Текст] : [вірші] / Г. Прокоп'юк. - Львів : Ліга-Прес, 2011. - 96 с.
130 Різник, Левко Йосипович. В'язень Христа ради. Поема про Патріярха Йосифа Сліпого [Текст] : роман-есей / Л. Й. Різник. - Львів : Світ, 2015. - 632 с.
131 Радутний, Радій. Три житя про запас [Текст] : роман / Р. Радутний. - Київ : Зелений пес : Джерела М, 2003. - 288 с.
132 Репета, Надія. Абетка ремесел і професій [Текст] / Н. Репета ; худож. М. Петрів . - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 65 с.
133 Рибчинський, Олег Григорович. Чорні морелі [Текст] : роман / О. Рибчинський. - Львів : Апріорі, 2015. - 640 с.
134 Ромич, Інна. Любов у спадок [Текст] : роман / І. Ромич. - Київ : Зелений пес, 2006. - 512 с.
135 Руденко, Микола Данилович. На дні морському [Текст] : трагедія / М. Д. Руденко. - Торонто ; Балтимор : Смолоскип ім. В. Симоненка, 1981. - 74 с.
136 Ручай, Ганна. Відьмине кохання [Текст] : роман / Г. Ручай. - Київ : Зелений пес, 2006. - 320 с.
137 Ручай, Ганна. Жіночий бокс [Текст] : роман / Г. Ручай. - Київ : Зелений пес, 2008. - 352 с.
138 Самарка, Ада. Смак заборони [Текст] : роман / А. Самарка. - Київ : Зелений пес, 2007. - 352 с.
139 Сергієнко, Анатолій. Десять тисяч баксів [Текст] : роман / А. Сергієнко. - Київ : Зелений пес, 2007. - 288 с.
140 Славутич, Яр. Трофеї. 1938-1963 [Текст] / Я. Славутич. - Едмонтон : Славута, 1963. - 320 с.
141 Сорока, Петро. Симфонія Петриківського лісу [Текст] : лірична трилогія / П. Сорока. - Львів : Апріорі, 2015. - 312 с.
142 Супрунов, Святослав. Загублений янгол [Текст] : роман / С. Супрунов. - Київ : Зелений пес, 2008. - 288 с.
143 Турик, Мирон. Брати по духу [Текст] : зб. поезій / М. Турик. - Львів : Растр-7, 2015. - 184 с.
144 Усенко, Людмила. Шансові переливи [Текст] : роман / Л. Усенко. - Київ : Зелений пес, 2008. - 288 с.
145 Філософ, Андрій. Нація білих комірців [Текст] : роман / А. Філософ. - Київ : Зелений пес, 2003. - 256 с.
146 Федько, Василь Іванович. Крок за кроком [Текст] : поезії / В. І. Федько. - Львів : СПОЛОМ, 2010. - 120 с.
147 Филипчук, Зеновій. День і ніч навколо багаття [Текст] : роман-репортаж / З. Филипчук. - Львів : Апріорі, 2015. - 204 с.
148 Форум [Текст] : альманах. Вып. 10 / Конгресс литераторов Украины. - Днепропетровск : Акцент ПП, 2014. - 380 с.
149 Хінкулова, Катерина. 36 пісень про життя [Текст] : роман в оповіданнях, фрагментах і спогадах / К Хінкулова. - Київ : Зелений пес, 2006. - 208 с.
150 Хінкулова, Катерина. Drifters або Любомир Касин, Кася Бон та їхні знайомства [Текст] / К Хінкулова. - Київ : Зелений пес, 2007. - 224 с.
151 Харченко, Сергій. Електоральний оргазм [Текст] : роман / С. Харченко. - Київ : Зелений пес, 2003. - 384 с.
152 Харчук, Борис. Горохове чудо [Текст] : повість / Б. Харчук. - Львів : Апріорі, 2015. - 128 с.
153 Хоменко, Ілля. Казки для бабусі [Текст] : оповідання / І. Хоменко, В. Фоменко. - Київ : Зелений пес, 2003. - 288 с.
154 Чернігівська Шевченкіана [Текст] / ред. Д. Іванов [та ін.]. - Чернігів : Десна, 2015. - 440 с.
155 Чибісова, Наталя. Елізіум [Текст] : роман / Н. Чибісова. - Київ : Зелений пес, 2008. - 232 с.
156 Шнайдер, Ольга. Метафори душі [Текст] : сучасна поезія / О. Шнайдер. - Львів : Ліга-Прес, 2012. - 72 с.
157 Шумило, Стефанія Петрівна. Сенс життя [Текст] : поезії / С. П. Шумило ; ред. О. Грица. - Дрогобич : Відродження, 2015. - 168 с.
158 Юрченко, Варвара. Озеро у спадок [Текст] : роман / В. Юрченко. - Київ : Зелений пес, 2008. - 288 с.
159 Яценко, Галина Володимирівна. Соната любові [Текст] / Г. В. Яценко. - Львів : ПАІС, 2015. - 56 с.
Мистецтво. Мистецтвознавство [85]
1 Савчин, Ольга Олегівна. Вишиванки від панянок. Школа шляхетних українок м. Стрия [Текст] : альбом / О. О. Савчин. - Стрий : Вид. дім "Укрпол", 2015. - 64 с.
2 Спалах різдвяних звізд [Текст] : метод. посіб. виготовлення різдвяних звізд Надсяння / Департаманет з питань культури, національностей та релігій ЛОДА, Музей народної архітектури та побуту (Львів). - Львів : [б. в.], [2012?]. - 21 с.
3 Чулак, Марія. Бісерні прикраси Карпатського краю [Текст] / М. Чулак. - Львів : Апріорі, 2015. - 168 с.
4 Федів, Павло. Вулицями Львова: малярство [Текст] : каталог / П. Федів. - Львів : Колір Про сервіс [друк], 2007. - 60 с.
5 Лесь Курбас у театральній діяльності, в оцінках сучасників, - документи [Текст] : [збірник] / ред., авт. передм., авт. приміт. В. Ревуцький, упоряд. О. Зінкевич. - Балтимор ; Торонто : Смолоскип ім. В. Симоненка, 1989. - 1026 с.
6 Мишуга, Олександр. Мистець і людина [Текст] / О. Мишуга. - Львів : Накладом Луки Мишуги, 1938. - 207 с.
Релігія [86]
1 Держава, суспільство і Церква в Україні у XVII столітті [Текст] : матеріали Других "Берестейських читань" (Львів, Дніпропетровськ, Київ, 1-6 лют. 1995 р.) / ред. Б. Ґудзяк ; співред. О. Турій. - Львів : Ін-т Історії Церкви Львів. Богослов. Акад., 1996. - 197 с.
2 "Блажен той муж...". Життєвий шлях митрополита Андрея Шептицького 29.07.1865-1.11.1944 [Текст] : фотоальбом до 150-ї річниці від дня народж. Слуги Божого митрополита Андрея Шептицького / автор. ідеї та кер. проекту П. Мелень ; упоряд. Д. Турків. - Львів : Манускрипт, 2015. - 196 с.
3 Святе письмо Старий Заповіт. Книга Товит [Текст] / пер. із грец. В. Дзьоба. - Торонто : Добра книжка, 1954. - 24 с.
4 Святоюрський Владика. У 150-ті роковини народження Слуги Божого Андрея Шептицького [Текст] / упоряд.: О. Гайова, М. Перун ; ред. Н. Федорак . - Львів : Артос, 2015. - 84 с.
5 Сергійчук, Володимир Іванович. Українські державники: Андрей Шептицький [Текст] / В. І. Сергійчук. - Вишгород : Сергійчук М.І., 2015. - 440 с.
6 Сохань, Галина. Основи християнської етики [Текст] : підруч. для учнів 11 кл. ЗНЗ / Г. Сохань, І. Гусаков. - Львів : Світ, 2015. - 198 с.
7 Тисячоріччя українського християнства [Текст] : радіопроповіді з Ватикану / зібрав і підготував до друку С. Мудрий. - Рим : Вид-во ОО. Василіян, 1990. - 373 с.
8 Великий А.Г., ЧСВВ Світла і тіні української історії [Текст] : причинки до історії української церковної думки / А. Г., ЧСВВ Великий. - Рим : Вид-во ОО. Василіян, 1969. - 218 с.
9 Пекар, Атанасій. Ісповідники віри нашої сучасності [Текст] : причинок до мартиролога Української Католицької Церкви під Совітами / А. Пекар. - Торонто : Вид-во ОО. Василіян, 1982. - 45.00 с.
10 Чорнописька, Вікторія. Релігійна та громадська діяльність блаженного преподобномученика Климентія (Шептицького) (1869-1951 рр.) [Текст] : монографія / В. Чорнописька. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2014. - 304 с.
Філософія [87]
1 Ортеґа-і-Гассет, Хосе. Бунт мас [Текст] / Х. Ортеґа-і-Гассет ; пер. з ісп. В. Бурґгардт. - Ню Йорк : Організація Оборони Чотирьох Свобід України (ООЧСУ), 1965. - 160 с.
Психологія [88]
1 Ґроф, Станіслав. Психологія майбутнього: уроки з сучасних досліджень свідомості [Текст] / С. Ґроф ; пер. з англ.: Я. Винницька, О. Редчиць. - Львів : Афіша, 2015. - 328 с.
2 Кові, Шон. Сім звичок високоефективних підлітків [Текст] : путівник підлітка до успіху / Ш. Кові ; пер. з англ. Р. Паранько. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 252 с.
3 Герман, Джудіт. Психологічна травма та шлях до видужання. Наслідки насильства - від знущань у сім'ї до політичного терору [Текст] / Дж. Герман ; пер. з англ.: О. Лизак, О. Наконечна, О. Шлапак. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 416 с.
4 Бородій Д.І. Робота практичного психолога з батьками [Текст] : навч.-метод. посіб. / Д. І. Бородій, В. С. Корнят. - Львів : Растр-7, 2015. - 230 с.
Бібліографічні видання [91]
1 Бібліотекознавство і бібліографія України [Текст] : бібліогр. покажч. за І півріччя 2014 р. Вип. 88 / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ : НПБУ, 2014. - 104 с.
2 Бобало Юрій Ярославович [Текст] : біобібліогр. покажч. / НУ "Львівська політехніка", Наук.-техн. б-ка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 80 с.
3 Ліна Костенко [Текст] : біобібліогр. покаж. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ : НПБУ, 2015. - 288 с.
4 Львівщина: літопис краю [Текст] : краєзнавчий інформ. покажч. л-ри І півріччя 2013 р. / Львів. ОУНБ. - Львів : [б. в.], 2015. - 112 с.
5 Львівщина: літопис краю [Текст] : краєзнавчий інформ. покажч. л-ри ІІ півріччя 2013 р. / Львів. ОУНБ. - Львів : [б. в.], 2015. - 130 с.
Довідкові видання [92]
1 Знаменні дати 2016 року [Текст] : календар / Львів. ОУНБ. - Львів : [б. в.], 2015. - 29 с.
Періодичні видання. Часописи [95]
1 Український вісник [Текст] : громад. літ.-худож. та суспільно-політ. ж-л. Вип. 7. 8, 9-10. Серпень, вересень, жовтень-листопад. 1987. - Торонто ; Балтимор : Смолоскип ім. В. Симоненка, 1988. - 640 с.
2 Український вісник [Текст] : захалявний ж-л з України. Вип. IV. Cічень 1971. - Лондон : Українська видавнича спілка, 1971. - 134 с.
 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday427
mod_vvisit_counterYesterday1971
mod_vvisit_counterThis week3870
mod_vvisit_counterLast week8236
mod_vvisit_counterThis month27997
mod_vvisit_counterLast month32356
mod_vvisit_counterAll days4200075

We have: 35 guests online
Your IP: 44.220.62.183
 , 
Today: лют. 28, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер