Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Інформаційно-бібліотечна діяльність: стан та перспективи
Вівторок, 13 березня 2018, 11:46

Бібліотека традиційно вважається одним із джерел формування інформаційної культури та інформаційної компетентності поряд з такими соціальними інститутами, як сім’я, освіта, наука і т.д.

Розвиток нових інформаційних і комунікаційних технологій у наш час забезпечив доступ до інформаційних ресурсів усіх категорій громадян України, розкрив нові можливості для бібліотек та став стимулом для зростання соціальної активності членів суспільства, для розвитку всіх сфер суспільного життя, його соціокомунікаційних властивостей і структур.

Основною метою виставки є ознайомлення користувачів бібліотеки та всіх охочих з літературою, яка є у фондах ЛОУНБ за темами:

  • У майбутнє – разом з бібліотекою;
  • Бібліотечні класифікації як один з сучасних способів організації інформації;
  • Публічні бібліотеки і реформа децентралізації.

I. У майбутнє – разом з бібліотекою

Представлена література висвітлює роздуми авторів щодо майбутнього бібліотек у часи стрімкого розвитку цифрових технологій (бібліотечне інтернет-обслуговування, міжнародне співробітництво бібліотек, впровадження інноваційних бібліотечних послуг, професійний розвиток бібліотечних працівників та ін.).

Андрухів А. І. Електронні послуги в бібліотечній справі [Текст] : навч. посібник / Андрій Андрухів, Роман Голощук, Марія Сокіл. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 136 с. – (Серія «Інфор-мація. Комунікація. Документація» ; вип. 8).

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України; ред. Олекандр Клименко. – Київ, 2016. – 640 с.

 

 

 

 

 

 

 

Бондаренко В. Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та перспективи : [монографія] / Вікторія Бондаренко ; наук. ред. Тетяна Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 276 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання [Текст] : колективна монографія / [Володимир Попик (кер. проекту), Надія Любовець, Олег Яценко, Світлана Ляшко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. Вернадського. – Київ, 2016. – 272 с.

 

 

 

 

 

 

 

Галій П. В. Основні послуги та системи і технології доступу до мережі Інтернету [Текст] : навч. посібник / Павло Галій; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – 472 с.

 

 

 

 

 

 

 

Горова С. В. Інтернет-ЗМІ як об’єкт бібліотечної інформаційної діяльності [Текст] : монографія / Світлана Горова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – 208 с.

 

 

 

 

 

 

 

Козловський А. В. Комп’ютерна техніка та інформаційні технології [Текст] : навч. посібник / Андрій Козловський, Юрій Паночишин, Борис Погріщук. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 463 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Косинський В. І. Сучасні інформаційні технології [Текст] : навч. посібник / Валентина Косинський, Ольга Швець. – 2-ге вид., виправл. – Київ : Знання, 2012. – 318 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Людина. Комп’ютер. Комунікація [Текст] : збірник наук. праць / за ред. проф. Олена Левченко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 202 с.

 

 

 

 

 

 

 

Павлиш В. А. Основи інформаційних технологій і систем [Текст] : навч. посібник / Сергій Назаровець, Євгенія Кулик; МОН України, НУ «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 500 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилегжаніна Т. Бібліотеки в процесі змін [Текст] / Тамара Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2017. – № 4. – С. 4–5.

Вилегжаніна Т. Інновації в новій парадигмі діяльності бібліотек [Текст] / Тамара Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2017. – № 1. – С. 4–5.

Вилегжаніна Т. Кібербезпека в бібліотеках України [Текст] / Тамара Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2017. – № 3. – С. 5–6.

Ковальчук С. Професійний розвиток бібліотекарів як один із чинників успішного реформування галузі [Текст] / Світлана Ковальчук // Бібліотечна планета. – 2017. – № 3. – С. 20–23.

Огус І. Центри освіти для дорослих – новий тренд сучасної бібліотеки [Текст] / Ірина Огус // Бібліотечна планета. – 2017. – № 3. – С. 28–30.

 

Ворошилов О. Інформаційна аналітика як напрям роботи сучасної бібліотеки [Текст] / Олег Ворошилов // Бібліотечний вісник. – 2015. – №3. – С. 12–17.

Назаравець С. Бібліотека 4.0: технології та сервіси майбутнього [Текст] : [передові інтернет-технології для впровадження інноваційних бібліотечних послуг і сервісів, скерованих на задоволення потреб користувачів] / С. Назаровець, Є. Кулик // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 5. – С. 3–14.

 

 

 

 

 

Добровольська В. Сучасні зміни культурної політики в Україні і розвиток інформаційно-комунікаційного простору культури та управління документацією [Текст] / Вікторія Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2017. – № 2. – С. 74–80.

Вплив етапів розвитку веб-технологій на моделі бібліотечно-інформаційного обслуговування [Текст] / Людмила Коновал // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2017. – №3. – С. 44–49.

Лапська О. Міжнародне співробітництво української бібліотечної асоціації в контексті міжкультурної комунікації [Текст] / Ольга Лапська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2017. – №1. – С. 108–114.

 

 

Медведєва В. Інноваційні технології – майбутнє бібліотеки [Текст] / Валентина Медведєва // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 8. – С. 28–32.

Скаченко О. Перспективи та інновації у бібліотеках XXI століття [Текст] / Олена Скаченко // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 8. – С. 51–52.

 

 

 

 

 

 

 

II. Бібліотечні класифікації як один з сучасних способів організації інформації (УДК)

Розділ присвячений Універсальній десятковій класифікації (УДК). Йдеться про роль бібліотечних класифікацій як сучасного способу організації інформації; УДК в системі соціальних комунікацій (на основі підсумків роботи Книжкової палати України ім. І. Федорова); система та аналіз Десяткової класифікації українською мовою; досвід упровадження УДК; зміни і доповнення таблиць та ін.

Зніщенко М. Упровадження УДК – шлях бібліотек Київщини до міжнародних бібліотечних комунікацій [Текст] / Микола Зніщенко, Людмила Соляник, Наталія Острікова // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 7. – С. 14–17.

Кордейро М. Підтримання Універсальної десяткової класифікації: минуле і майбутнє [Текст] / Марія Кордейро, Аїда Славік, Ґергард Різсаус // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 6. – С. 17–23.

Набхан Ю. Універсальна десяткова класифікація в системі соціальних комунікацій : підсумки роботи Книжкової палати України за 2010 рік [Текст] / Юлія Набхан // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 3. – С. 18–22.

Сербін О. Система десяткової класифікації українською мовою: історія та структурний аналіз [Текст] / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 10. – С. 19–22.

Чунакова Н. Огляд змін та доповнень до таблиць УДК за 2007-2008 роки [Текст] / Наталія Чунакова // Вісник Книжкової палати. – 2010. – №10. – C. 17–20.

Перенесієнко І. Роль бібліотечних класифікацій як одного з сучасних способів організації інформації [Текст] / Ігор Перенесієнко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2017. – №3. – С. 36–44.

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Публічні бібліотеки і реформа децентралізації

Основна увага приділяється реформуванню територіальної організації влади відповідно до основних положень Європейської хартії місцевого самоврядування (Законодавство України у контексті реформи децентралізації влади; структурні зміни в контексті функціонування об’єднаних територіальних громад), а також перспективам трансформації публічних бібліотек у процесі реформування місцевого самоврядування (різноманітність та форми діяльності публічних бібліотек; перспективи діяльності бібліотек у нових умовах; розвиток бібліотек в умовах ОТГ та ін.).

У розвитку села – майбутнє нашої держави [Текст] : дайджест / упоряд.: Ірина Лешнівська, Олена Лєтунова; автор прередм. і наук. ред. І. Лешнівська; ред. Дагмара Дигас; ЛОУНБ. – Вип. 17: Село і структурні зміни в контексті функціонування об’єднаних територіальних громад. – Львів, 2017. – 24 c.

 

 

 

 

 

 

 

Брати Капранови. Районна бібліотека – школа виживання [Текст] / Брати Капранови // Бібліотечна планета. – 2017. – № 3. – С. 6–8.

Вилегжаніна Т. Публічні бібліотеки України: різноманітність форм діяльності та єдність цілей [Текст] / Тамара Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2015. – № 3. – С. 4–6.

Плотнік Н. Децентралізація на Харківщині: перспективи діяльності бібліотек у нових умовах [Текст] / Наталія Плотнік // Бібліотечна планета. – 2017. – № 2. – С. 9–13.

Розколупа Н. Перспективи трансформації мережі публічних бібліотек у процесі реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [Текст] / Наталія Розколупа // Бібліотечна планета. – 2016. – № 1. – С. 14–16.

Розколупа Н. Районні бібліотеки і реформа децентралізації [Текст] / Наталія Розколупа // Бібліотечна планета. – 2017. – № 4. – С. 6–7.

Розколупа Н. Рекомендації щодо надання бібліотечних послуг в умовах об’єднаних територіальних громад [Текст] / Наталія Розколупа // Бібліотечна планета. – 2016. – № 1. – С. 16–18.

Синиця Н. Вплив зовнішніх факторів на організацію та розвиток бібліотек в умова ОТГ [Текст] / Надія Синиця // Бібліотечна планета. – 2017. – № 4. – С. 8–10.

Сидоренко Т. Перспективні напрями розвитку культурно-просвітницької діяльності публічних бібліотек [Текст] / Тетяна Сидоренко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2017. – №1. – С. 88–95.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознайомитись з матеріалами виставки можна у науково-бібліографічному відділі.

 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday744
mod_vvisit_counterYesterday755
mod_vvisit_counterThis week3108
mod_vvisit_counterLast week5090
mod_vvisit_counterThis month18999
mod_vvisit_counterLast month32356
mod_vvisit_counterAll days4191077

We have: 20 guests online
Your IP: 44.220.62.183
 , 
Today: лют. 22, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер