Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Круглий стіл «Організація пропаганди ОУН»
П'ятниця, 15 лютого 2019, 11:57

14 лютого у великій читальній залі Українське національне середовище (УНС) спільно з ЛОУНБ провели круглий стіл на тему: «Організація пропаганди ОУН». Його вів голова УНС Євген Салевич. У вступному слові він нагадав слова міністра освіти і пропаганди Німеччини Йосифа Гебельса: «Дайте мені засоби масової інформації і я перетворю будь-який народ у стадо свиней». Актуальність і потреба в українській пропаганді ні в кого не викликає сумнівів. Питання лише в тому, якими методами її вести. І тут може знадобитися досвід ОУН. Є. Салевич висунув на обговорення аудиторії питання, які «гебельси» володіють засобами масової інформації у нашій країні та у що вони перетворюють наш народ.

Розпочав дискусію директор бібліотеки Іван СВАРНИК, який розповів про джерела до історії ОУН міжвоєнного періоду та доби після 1945 р., коли значна частина членів організації опинилася поза кордонами УРСР. Найкращим і найдостовірнішим джерелом до історії ОУН, у т. ч. її пропаганди, є фонди у ЦДІА українських адвокатів С. Федака, В. Старосольського, К. Паньківського, В. Охримовича та ін. Часто вони містять унікальні відомості як від підзахисних членів ОУН, так і від польської поліції та слідчих. Зокрема, матеріали судових процесів у Львові, Варшаві та ін. проти членів ОУН, які здійснювали замахи на польських урядовців – міністра внутрішніх справ Пєрацького, шкільного куратора Собінський, а також працівника консульства СРСР Майлова, свідчать, що низка заходів ОУН була початком пропагандивних акцій проти польської та радянської політики щодо українців, а лава підсудних перетворювалася на трибуну для пропаганди українських ідей.

Історик Володимир Муравський зазначив, що ОУН провадила пропаганду різного рівня, розраховану як на інтелігентну аудиторію («Розбудова держави»), так і на селян та робітників («Сурма»). Як вмілого пропагандиста доповідач відзначив Василя Кука, який умів яскравими прикладами сконцентрувати увагу молодіжної аудиторії, розповідаючи не про тюрми й страждання, а про практичні методи створення зброї з доступних матеріалів.

Екс-ректор академії друкарства професор С. Гунько підкреслив потребу патріотичного виховання сучасної молоді й запропонував поговорити про це з проректорами вишів з навчально-виховної роботи.

Професор І. Держко зупинився на проблемах національного питання й на глобалізаційних процесах у Європі, яка опинилася перед загрозою розчинення серед мусульман та інших мігрантів і втрати християнських цінностей.

Участь в обговоренні також взяли професори О. Мих і Б. Гнідець, культуролог О. Стек ті інші.

Підсумовуючи зустріч, Є. Салевич наголосив, що пропагандиська діяльність ОУН висвітлена у всіх аспектах і закликав дбати про збереження української культури й застосовувати нові методи пропаганди національної ідеї.