Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (квітень 2014 р.)
Середа, 07 травня 2014, 14:16
Загальнотехнічні дисципліни [30.1]
1. Проектна графіка [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Клименюк [та ін.] ; ред. Т. М. Клименюк. - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. - 65.00 с.
Обчислювальна техніка [32.97]
1. Галій, Павло Васильович. Основні послуги та системи і технології доступу до мережі Інтернету [Текст] : навч. посіб. / П. В. Галій. - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 472 с.
Статистика [60.6]
1. Key figures on the enlargement countries 2013 edition [Текст]. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013. - 149 с.
Історія частин світу та окремих країн [63.3(3)]
1. Чувпило, Олександр Олександрович. Вибрані індологічні твори [Текст] / О. О. Чувпило. - Харків : Цифрова друкарня №1, 2013. - 748 с.
Історія України [63.3(4УКР)]
1. Гілевич, Ігор Ярославович. Стан і перспективи історико-краєзнавчих досліджень на Радехівщини [Текст] / І. Я. Гілевич. - Львів : [б. в.], 2010. - 84 с.
2. Книш, Зиновій Михайлович. В яскині лева (українець у польському підпіллі) [Текст] : на підставі записок і матеріялів Тадея Ґордона / З. М. Книш ; списав З. М. Книш. - Торонто : Срібна сурма, 1976. - 128 с.
3. Кос, Анна Іванівна. З-під знаку Стрільця: Олена Степанів-Дашкевич у світлинах, документах та спогадах [Текст] / А. І. Кос. - Львів : [Поліграф-сервіс] [друк], 2012. - 120 с.
4. Матеріяли наукової конференції Всеукраїнського Братства вояків УПА (Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська Армія. Історія, уроки, сучасність) 16-17 січня 1993 р., м. Івано-Франківськ [Текст] / упоряд.: О. Дичковський, Г. Дичковська, Л. Наконечний. - Стрий : УВІС, 1993. - 125 с.
5. Михайлюк, Богдан. Бунт Бандери [Текст] / Б. Михайлюк. - [Б. м.] : На чужині, 1950. - 104 с.
6. Музей генерала-хорунжого УПА Романа Шухевича [Текст] : путівник / В. Каранда. - Львів : Апріорі, 2012. - 24 с.
7. Николишин, Юрий Игоревич. Элегии Львова [Текст] / Ю. И. Николишин. - Львов : Априори, 2008. - 164 с.
8. Ольга Басараб: героїня України. Будівництво пам'ятника у м. Бурштині [Текст] : хронолог. подій / ред. М. Ткачівський. - Бурштин : Галицька друкарня [друк], [2009]. - 48 с.
9. Рух опору в Україні: 1960-1990 [Текст] : енциклопедичний довідник / Музей-архів і документац. центр укр. самвидаву при вид-ві "Смолоскип". - Київ : Смолоскип, 2012. - 896+64 с.
10. Спогади про Андрія Мельника [Текст] : зб. на пошану полковника Андрія Мельника голови проводу укр. націоналістів / підготув. І. Стефанюк. - Нестерів : Нестеровська міська друкарня, [1990 ?]. - 115 с.
Економіка [65]
1. ЄС - Україна: поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі [Текст] / М-во закордонних справ. - Київ : Август-Трейд [друк], 2013. - 24 с.
2. Воськало, Володимир Іванович. Стратегії розвитку житлового будівництва в Україні [Текст] : монографія / В. І. Воськало. - Львів : ІРД НАН України, 2010. - 176 с.
Галузева економіка [65.2]
1. SME Policy Index: Eastern Partner Countries 2012. Progress in the implementation of the Small Business Act for Europe [Текст]. - Paris : OECD Publishing, 2012. - 314 с.
2. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2(15) / Харків. ін-т банків. справи УБС НБУ. - Харків : [б.в.], 2013. - 348 с.
Політичні науки [66]
1. Донцов, Дмитро Іванович . Вибрані твори у десяти томах [Текст]. Т. 1. Політична аналітика (1912-1918 рр.) / Д. І. Донцов ; ред., упоряд. О. Баган. - Дрогобич ; Львів : Відродження, 2011. - 328 с.
Зовнішня політика. Дипломатія [66.4]
1. Coming closer. EU assistance to its neighbours and beyond [Текст]. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2010. - 94 с.
2. Promouvoir le rapprochement. L'assistance de L'Union Europeenne a ses voisins et au dela [Текст]. - Luxembourg : Office des publications de I'Union europeenne, 2010. - 94 с.
3. Миссия Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине [Текст]. - Одесса : [б.в.], [2013]. - 14 с.
4. Панорама региональных программ и проектов ЕС. Восточное партнерство и Россия 2012-2014 [Текст]. - Брюсель : [б. в.], 2013. - 80 с.
5. Проекты в Действии. Региональное сотрудничество ЕС глазами журналистов [Текст]. - Тревизо : [б. в.], 2013. - 80 с.
6. Становясь ближе. Помощь ЕС странам ближнего и дальнего зарубежья [Текст] / Европейская Комиссия. - Люксембург : Бюро публикаций Европейского Союза, 2010. - 94 с.
7. Фонтен, Паскаль. Європа у 12 уроках [Текст] / П. Фонтен. - Київ : Представництво ЄС в Україні, 2013. - 80 с.
Національна політика. Національні відносини [66.5]
1. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 9 / НАН України, Ін-т народознавства, МОН МС України, НУ "Львівська Політехніка". Міжнар. ін-т освіти, культури та зв'язків з діаспорою. - Львів : МІОК, 2001. - 180 с.
Галузі права [67.3]
1. Національний прапор над Львовом [Текст] / упоряд. Р. Матковський. - Львів : Апріорі, 2011. - 272 с.
Освіта. Педагогічні науки [74]
1. Навчайся в Європі! Освітні програми, гранти та стипендії Європейського Союзу та держав-членів ЄС 2012-2013 [Текст]. - Київ : Фастпринт [друк], 2012. - 96 с.
Бібліотечна справа. Бібліографія [78]
1. Пізнаймо Європу в Україні [Текст] : дайджест. Вип. 8 / ЛОУНБ, Центр європ. інформації. - Львів : [б. в.], 2013. - 34 с.
2. У розвитку села - майбутнє нашої держави [Текст] : дайджест. Вип. 9. Впровадження інноваційних технологій у розвиток аграрного виробництва / ЛОУНБ. - Львів : [б. в.], 2013. - 22 с.
Бібліографія [78.5]
1. "Жити і бути всупереч усьому!" [Текст] : біобібліогр. нарис до 130-річчя від дня народж. Дмитра Донцова / ЛОУНБ. - Львів : [б. в.], 2013. - 50 с.
2. Музика, історія, перегук поколінь [Текст] : реком. список л-ри до 110-річчя від дня народж. Миколи Колесси / упоряд. Н. В. Письменна ; ред. О. Букавіна. - Львів : [б. в.], 2013. - 22 с.
Літературознавство України [83.3(4УКР)]
1. "Слово о полку Ігоревім" як пам'ятка української літератури (до 820-річчя написання твору) [Текст] : матеріали наук. конф. (Львів, 6 груд. 2007 р.) / Центр наук. дослідж. давньої укр. літ-ри "Ін-т Слова", ЛНУ ім. І. Франка. - Львів ; Дрогобич : Спадщина предків; Коло, 2011. - 278 с.
2. Іван Франко. "Зів'яле листя" : тексти, матеріали, дослідження [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 7 / ЛНУ ім. І. Франка, Філологічний ф-т. - Львів : Сплайн [друк], 2007. - 424 с.
3. Гаврош, Олександр Дюлович. Загадковий Духнович [Текст] / О. Гаврош. - Ужгород : Ліра, 2013. - 96 с.
4. Лещук, Тихон Йосифович. Тарас Шевченко та Іван Франко [Текст] : (національний роман) / Т. Й. Лещук. - Львів : ЗУКЦ, 2014. - 232 с.
5. Обертас, Олесь. Український самвидав: літературна критика та публіцистика (1960-і - початок 1970-х років) [Текст] : монографія / Олесь Обертас. - Київ : Смолоскип, 2010. - 300 с.
6. Шугай, Олександер. Іван Багряний: нове й маловідоме [Текст] : есеї, документи, листи, спогади, нотатки, факти. Кн. 2 / О. Шугай. - Київ : Смолоскип, 2013. - 1048+48 с.
7. Шугай, Олександер. Іван Багряний: нове й маловідоме [Текст] : есеї, документи, листи, спогади, нотатки, факти. Кн. 1 / О. Шугай ; авт. передмови І. М. Дзюба. - Київ : Смолоскип, 2013. - 960+48 с.
8. Шугай, Олександер. Крапля сонця у морі блакиту (повість про Аркадія Казку) [Текст]. - Київ : Смолоскип, 2010. - 663 с.
Українська література [84(4УКР)]
1. Іларіон Твори [Текст]. Т. 3. Наш бій за державність: іст. епопея. Ч. 1 / Іларіон . - Вінніпеґ : Наша культура, 1962. - 224 с.
2. Виноградов, Віктор. Серце камеї [Текст] : вірші / В. Виноградов. - Київ : Смолоскип, 2006. - 112 с.
3. Гаман , Віктор Пантелійович. Каскад ставків [Текст] : роман / В. П. Гаман . - Київ : Логос, 2012. - 424 с.
4. Гаман , Віктор Пантелійович. Мій золотий сон - Конча Озерна [Текст] : роман / В. П. Гаман . - Київ : Логос, 2013. - 460 с.
5. Данкевич, Лука. Твори [Текст] / Л. Данкевич ; упоряд. М. Ващишин. - Стрий : Щедрик, 2012. - 282 с.
6. Драч, Іван Федорович. Вибрані твори у двох томах [Текст]. Т. 2. Переклади / І. Ф. Драч. - Київ : "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2012. - 606 с.
7. Йогансен, Майк. Вибрані твори [Текст] / М. Йогансен ; упоряд. Р. Мельників. - Київ : Смолоскип, 2009. - 768 с.
8. Коцарев, Олег. Неймовірна історія правління Хлорофітума Першого [Текст] : пригодницькі повідомлення / О. Коцарев. - Київ : Смолоскип, 2009. - 262 с.
9. Лань, Елена. Бурдебач [Текст] / Е. Лань. - Львов : Априори, 2012. - 160 с.
10. Лещук, Тихон Йосифович. Дитячі оповідання (для шкільного віку) [Текст] / Т. Й. Лещук. - Львів : Палітурник [друк], 2013. - 164 с.
11. Лещук, Тихон Йосифович. Капітан Мисак [Текст] : гостросюжетний роман / Т. Й. Лещук. - Львів : Книгодрук, 2013. - 196 с.
12. Лещук, Тихон Йосифович. Марія [Текст] : роман / Т. Й. Лещук. - Львів : Книгодрук, 2013. - 192 с.
13. Любомирський, Степан. Жорстокі світанки [Текст] : роман в двох частинах. Ч. 1 / С. Любомирський. - Вінніпеґ : Новий шлях, 1947. - 235 с.
14. Мак, Ольга . Жаїра [Текст] : іст. роман з бразілійського життя. Т. 1. В рабстві / О. Н. Мак ; обкл. Б. Стебельський. - Торонто : Гомін України, 1957. - 253 с.
15. Маланюк , Євген Филимонович. Книга спостережень [Текст] : проза / Е. Маланюк. - Торонто : Гомін України, 1962. - 526 с.
16. Мусаковська, Юлія. Маски: гра на 3 дії [Текст] : поезії / Ю. Мусаковська. - Київ : Смолоскип, 2011. - 118 с.
17. Павличко, Ярослава. Із відчиненої брами [Текст] : поезії / Я. Павличко. - Львів : СПОЛОМ, 2012. - 72 с.
18. Павличко, Ярослава. Хоругви днів непроминальних [Текст] : поезії / Я. Павличко. - Львів : СПОЛОМ, 2012. - 56 с.
19. Панкевич, Богдан Романович. Подорож на Афон [Текст] : подорожні нотатки та роздуми паломника / Б. Р. Панкевич. - Харків : Фоліо, 2013. - 158+32 с.
20. Поезія із-за ґрат [Текст] : антологія / упоряд. О. Голуб ; авт. передмови Л. Б. Тарташинська. - Київ : Смолоскип, 2012. - 870 с.
21. Савак, Богдан Маркіянович. Мої друзі та знайомі [Текст] : спогади, розповіді / Б. М. Савак. - Тернопіль : Терно-граф, 2013. - 320 с.
22. Свинтицкий, Николай Казимирович. "Стрелок" [Текст] : ист. роман-трилогия / Н. К. Свинтицкий, С. Л. Сидоренко. - [пгт. Брошнив-Осада] : Таля, 2009. - 452 с.
23. Свинтицкий, Николай Казимирович. Карьерист [Текст] : роман / Н. К. Свинтицкий, С. Л. Сидоренко. - Брошнів-Осада : Таля [друк], 2012. - 136 с.
24. Свинтицкий, Николай Казимирович. Личная комната [Текст] : повесть / Н. К. Свинтицкий, С. Л. Сидоренко. - [б.м.] : [б.в.], [2012]. - 208 с.
25. Смоляк, Богдан Федорович. Енерґія ориґінальності (поезія Ярослави Павличко) [Текст] : троєслов літ. / Б. Ф. Смоляк. - Львів : Камула, 2013. - 32 с.
26. Степ-Step [Текст] : поетич. антологія / упоряд. М. Шунь. - Львів : Піраміда, 2012. - 196 с.Тарнович, Юліян Степанович. За родиме право [Текст] : оповід. з часів Визвольних Змагань Лемківщини за своє нац. життя / Ю. С. Тарнович. - Реґенсбурґ : Накладом Об-ня Укр. Комбатантів, 1948. - 104 с.
27.
28. Тичина, Павло Григорович. Вибрані твори у двох томах [Текст]. Т. 2. Переклади / П. Г. Тичина. - Київ : "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2012. - 606 с.
Архітектура [85.11]
1. Николишин, Юрій Ігорович. Храми Древнього Львова [Образотворче вид.] : фотоальбом / Ю. І. Николишин. - Львів : Апріорі, 2008. - 72 с.
Живопис [85.14]
1. Барабаш , Михайло Федорович. Україна - це світло, а пастель - роса [Образотворче вид.] : альбом / М. Барабаш ; ред. Б. Смоляк. - Львів : Апріорі, 2007. - 95 с.
Графіка [85.15]
1. Горинь, Богдан Миколайович. Графічна Шевченкіана Софії Караффи-Корбут [Текст] / Б. М. Горинь. - Київ : Пульсари, 2014. - 192 с.
Релігія [86]
1. Літургічний молитвослов [Текст] / Українська Папська Семінарія Св. Йосафата в Римі. - Рим : Українська Папська Колегія св. Йосафата, 1984. - 402 с.
2. Лежогубський, Теодозій. Де знайти правду? [Текст] / Т. Лежогубський. - Львів : Накладом Т-ва сьв. Ап. Павла : Друк. Ставропігійського ін-ту під упр. Мих. Рефця, 1912. - 285 с.
3. Лещук, Тихон Йосифович. Митрополит Андрей Шептицький [Текст] : роман / Т. Й. Лещук. - Львів : Палітурник, 2014. - 170 с.
4. Польовий, Ярослав. Духовенство Рогатинщини [Текст] / Я. Польовий. - Львів : Логос, 2013. - 525 с.
5. Святе Письмо Старого та Нового Завіту [Текст] : повний пер., здійснений за ориґінальними євр., арамій. та грец. текстами під час другого Ватиканського Вселенського Собору. - [б.м] : [б.в.], 1990. - 1067+340 с.
6. Українська церква і процеси національного відродження [Текст] : матеріали до вивч. дисциплін гуманіт. циклу / уклад. В. П. Іванишин. - Дрогобич : Дрогобицька міська друкарня, 1990. - 14 с.
Філософські науки [87]
1. Актуальні проблеми духовності [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 14 / МОН України , ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". - Кривий Ріг : КНУ, 2013. - 318 с.
Історія філософії [87.3]
1. Лещук, Тихон Йосифович. Філософія життя [Текст] : (наук.-попул. роман) / Т. Й. Лещук. - Львів : Палітурник [друк], 2014. - 176 с.
Бібліографічні видання [91]
1. Бібліографія науково-педагогічної діяльності Р. Я. Гумецького [Текст] : бібліогр. зб. / ЛНУ ім. І. Франка. - Львів : СПОЛОМ, 2012. - 44 с.
2. Безотосний, Микола Трохимович. Національна ідея, культура і українська державність [Текст] : бібліогр. показн. наук. і публіц. праць / М. Т. Безотосний. - Полтава : РВВ ПДАА, 2014. - 18 с.
3. Природа і природні ресурси Львівської області [Текст] : наук.-допоміжний бібліогр. покажч. Кн. 2 / ЛОУНБ. - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 352 с.
4. Семен Устимович Гончаренко [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - Київ : Нілан-ЛТД, 2013. - 195 с.
5. Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) - видатний педагог, психолог, громадський діяч [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України. Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - Київ : Нілан-ЛТД, 2013. - 140 с.
Довідкові видання [92]
1. Календар знаменних і пам'ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2014 рік [Текст] / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - Київ : Нілан-ЛТД, 2013. - 212 с.
 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday328
mod_vvisit_counterYesterday342
mod_vvisit_counterThis week1784
mod_vvisit_counterLast week8069
mod_vvisit_counterThis month25569
mod_vvisit_counterLast month22296
mod_vvisit_counterAll days3628950

We have: 25 guests online
Your IP: 3.215.79.204
 , 
Today: черв. 29, 2022

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер

Соцмережі

AddThis Social Bookmark Button