Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (березень 2014 р.)
Вівторок, 08 квітня 2014, 10:07
Математика [22.1]
1. Веселовська, Ольга Володимирівна. Вища математика : елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії, диференціальне числення функції однієї змінної [Текст] : навч. посіб. / О. В. Веселовська, М. І. Вовк, Л. В. Гошко. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 184 с.
2. Метода математики [Текст] : наук.-метод. результати сучасної математики. № 14 / Т-во ім. Стефана Банаха. - Львів ; Рівне : Вид-во Тараса Сороки, 2014. - 18 с.
Фізика [22.3]
1. Фазові діаграми сегнетоелектричних твердих розчинів Sn?P?(Se?S???)? [Текст] : монографія / Р. О. Влох [та ін.]. - Львів : Ін-т фізичної оптики, 2013. - 150 с.
Хімія високомолекулярних сполук (полімери) [24.7]
1. Блавацька, Вікторія Богданівна. Конформаційні властивості складних полімерів: аналітичні та чисельні підходи [Рукопись] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.02-теорет. фізика / В. Б. Блавацька2013. - 32 с.
Геофізичні науки [26.2]
1. Заблоцький, Федір Дмитрович. ГНСС - метеорологія [Текст] : навч. посіб. / Ф. Д. Заблоцький. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 96 с.
Країнознавство [26.890]
1. Мандруймо Львівщиною (дорожня карта туриста) [Текст] : турист. каталог / упоряд. Ю. Николишин. - Львів : Апріорі, 2013. - 132 с.
Загальна біологія [28.0]
1. Марінцова, Наталія Геннадіївна. Біологічна хімія [Текст] : підручник / Н. Г. Марінцова, С. В. Половкович, В. П. Новіков. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 335 с.
Загальнотехнічні дисципліни [30.1]
1. Математичні моделі та методи аналізу надійності радіоелектронних, електротехнічних та програмних систем [Текст] : монографія / Ю. Я. Бобало [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 300 с.
Загальна технологія. Основи промислового виробництва [30.6]
1. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 13. Серія товарознавча / ред. Б. Д. Семак [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 114 с.
2. Формування і оцінювання асортименту, властивостей і якості непродовольчих товарів [Текст] : матеріали І-ої Міжнар. наук.-практ. конф. 22 листоп. 2013 р. м. Львів. Ч. ІІ / Укоопспілка, ЛКА. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 192 с.
3. Формування і оцінювання асортименту, властивостей і якості непродовольчих товарів [Текст] : матеріали І-ої Міжнар. наук.-практ. конф. 22 листоп. 2013 р. м. Львів. Ч. ІІІ / Укоопспілка, ЛКА. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 179 с.
4. Формування і оцінювання асортименту, властивостей і якості непродовольчих товарів [Текст] : матеріали І-ої Міжнар. наук.-практ. конф. 22 листоп. 2013 р. Ч. 1 / Укоопспілка, ЛКА. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 159 с.
5. Чабан, Олеся Петрівна. Сертифікаційні випробування і метрологічне забезпечення [Текст] : навч. посіб. / О. П. Чабан. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 332 с.
Загальна радіотехніка [32.84]
1. Бобало, Юрій Ярославович. Якість, надійність радіоелектронної апаратури. Елементи теорії і методи забезпечення [Текст] : монографія / Ю. Я. Бобало, Л. А. Недоступ, М. Д. Кіселичник. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 192 с.
Обчислювальна техніка [32.97]
1. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 747. Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. - 152 с.
2. Пелешко, Дмитро Дмитрович. Об'єктні технології С++11 [Текст] : навч. посіб. / Д. Д. Пелешко, В. М. Теслюк. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 358 с.
Загальне машинобудування. Машинознавство [34.4]
1. Машини - помічники людей [Текст] / укл. І. В. Волосевич. - Львів : Апріорі, 2006. - 32 с.
Автодорожній транспорт [39.3]
1. Солодкий, Сергій Йосипович. Проектування розв'язок на автомобільних дорогах [Текст] : навч. посіб. / С. Й. Солодкий, Л. О. Карасьова, Д. О. Куліков. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 198 с.
Повітряний транспорт [39.5]
1. Козицький, Андрій Михайлович. Дітям про літаки [Текст] / А. М. Козицький. - Львів : Апріорі, 2013. - 24 с.
Фармакологія Фармація. Токсикологія [52.8]
1. Громовик, Богдан Петрович. Фармацевтична логістика: фокус на допомозі пацієнту [Текст] : монографія / Б. П. Громовик, Л. М. Унгурян. - Львів : Растр-7, 2013. - 210 с.
Інфекційні та паразитарні хвороби [55.1]
1. Полость рта при инфекционных заболеваниях у детей [Текст] : учебное пособие / Р. В. Казакова [та ін.] ; ред. Р. В. Казакова. - Львов : ГалДент, 2013. - 94 с.
Невропатологія. Нейрохірургія. Психіатрія [56.1]
1. Сыропятов О.Г. Аддиктология в практике военного врача [Текст] : пособие / О. Г. Сыропятов. - Львов : Растр-7, 2013. - 206 с.
Стоматологія [56.6]
1. Верчеллотти, Томазо. Пьезохирургия: клинические преимущества применения в стоматологии [Текст] / Т. Верчеллотти ; наук. ред. М. М. Угрин. - Львов : ГалДент, 2013. - 126 с.
2. Лютер, Фриди. Ортодонтические ретейнеры и съемные аппараты. Принципы конструкции и применения [Текст] / Ф. Лютер, З. Нельсон-Мун. - Львов : ГалДент, 2013. - 179 с.
Історія частин світу та окремих країн [63.3(3)]
1. Падовська, Олена. Книжка про Малковичі [Текст] / О. М. Падовська. - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 928 с.
2. Попко, Олександр Миколайович. Було таке українське село [Текст] : історико-етнографічний нарис холмщанського села Степанковичі / О. М. Попко. - Тернопіль : Мандрівець, 2000. - 164 с.
Історія України [63.3(4УКР)]
1. Баган, Олег. Націоналізм і націоналістичний рух: історія та ідеї [Текст] / О. Баган. - Дрогобич : Відродження, 1994. - 191 с.
2. Батіг , Микола Іванович. Вовківська земля [Текст] : історико-етнографічний нарис / М. І. Батіг . - Львів : Ред.-вид. відділ облполіграфвидав, 1990. - 70 с.
3. Бегей, Ігор Іванович. Осмислення та переосмислення [Текст] : Публіц., виступи, ст. / І. І. Бегей. - Львів : Каменяр, 2003. - 295 с.
4. Беднаржова, Тетяна Євгенівна. Августин Волошин- державний діяч, педагог- мислитель [Текст] : монографія / Т. Є. Беднаржова. - Львів : Основа, 1995. - 230 с.
5. Друг, Ольга Миколаївна. Вулицями старого Києва [Текст] / О. М. Друг. - Львів : Світ, 2013
6. Клавдія Бачинська (1932-2005). Життя і творчість [Текст] / авт.-упоряд. М. Бачинський ; ред. М. Ю. Горбаль. - Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2007. - 350 с.
7. Лемко, Ілько. Львів і європейськість [Текст] / І. Лемко. - Львів : Апріорі, 2013. - 136 с.
8. Мизак, Нестор Степанович . Поцілунок Юди. Агентурна робота МДБ, МВС проти ОУН, УПА [Текст] : додаток до серії "За тебе, свята Україно". Кн. 9 / Н. Мизак. - Чернівці ; Торонто : Прут, 2011. - 222 с.
9. Нудьга, Григорій. Республіка козаків (Середньовічна Європа про Січ та козаків) [Текст] / Г. Нудьга. - [Б. м. : б. в.], 1991. - 116 с.
10. Посівнич, Микола. Нарис життя Дарії Ребет - "Орлян" [Текст] / М. Посівнич, В. Брелюс. - Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2013. - 112 с.
11. Рабій , Юліян Євген. Княжий город Самбір [Текст] : монографія / Ю. Є. Рабій . - Львів ; Самбір : Ютика, 1999. - 422 с.
12. Романів , Олег. Львівський Ставропігіон: національна традиція та нові перспективи [Текст] / О. Романів . - Львів : [б. в.], 2005. - 15 с.
13. Степан Бандера [Текст] : 90 років з дня народження / ред. Я. Сватко. - Львів : Галицька видавнича спілка, 1998. - 16 с.
14. Хома, Нестор. Новосілки [Текст] : короткий нарис історії села, хроніка подій, спогади та роздуми / Н. Хома. - Львів : Поліграф-сервіс [друк], 2002. - 174 с.
15. Шурхало, Дмитро. Скоропадський, Маннергейм, Врангель: кавалеристи - державники [Текст] / Д. Шурхало. - Львів : ПАІС, 2013. - 224 с.
Етнографія [63.5]
1. Стельмащук, Галина Григорівна. Українське народне вбрання [Текст] / Г. Г. Стельмащук. - Львів : Апріорі, 2013. - 256 с.
Економіка [65]
1. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 42. Серія економічна / ред. Г. І. Башнянин [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 240 с.
2. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 754. Проблеми економіки та управління / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 244 с.
3. Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку [Текст] : монографія. У 8 томах. Т. 1. Екологічна безпека та природно-ресурсний потенціал / НАН України , Ін-т регіональних досліджень. - Львів : ІРД НАН України, 2013. - 336 с.
4. Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку [Текст] : монографія. У 8 томах. Т. 4. Сільські території / НАН України , Ін-т регіональних досліджень. - Львів : ІРД НАН України, 2013. - 346 с.
5. Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку [Текст] : монографія. У 8 томах. Т. 6. Фінансовий потенціал / НАН України , Ін-т регіональних досліджень. - Львів : ІРД НАН України, 2013. - 302 с.
6. Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку [Текст] : монографія. У 8 томах. Т. 7. Інвестиційна діяльність / НАН України , Ін-т регіональних досліджень. - Львів : ІРД НАН України, 2013. - 205 с.
7. Котик, Зиновій Омелянович. Вишукування в землеустрої [Текст] : конспект лекцій / Котик З. О. - Львів : Растр-7, 2013. - 101 с.
8. Облік у банках [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Подольчак [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 344 с.
9. Пріоритети інноваційного розвитку машинобудівних підприємств [Текст] : монографія / І. В. Алєксєєв [та ін.]. - Львів : Сорока Т.Б., 2013. - 292 с.
10. Теребух, Андрій Андрійович. Господарські рішення на промислових підприємствах : формування, реалізація та економічна ефективність [Текст] : монографія / А. А. Теребух. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 241 с.
Загальна економічна теорія [65.01]
1. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 3(95). Структурна перебудова економіки: регіональний аспект / НАН України , Ін-т регіональних досліджень. - Львів : ІРД НАН України, 2012. - 346 с.
Галузева економіка [65.2]
1. Біла, Ольга Григорівна. Фінансове планування і прогнозування [Текст] : навч. посіб. для студ. напряму підготовки "Фінанси і кредит" денної форми навчання / О. Г. Біла, Т. В. Мединська, І. Л. Боднарюк. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 256 с.
2. Вісник університету банківської справи Національного банку України [Текст] : зб. наук. праць. № 3(18) / УБС НБУ. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 312 с.
3. Кузьмін, Олег Євгенович. Формування та розвиток систем поточного контролювання діяльності промислових підприємств [Текст] : монографія / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, М. Д. Пецкович. - Львів : Растр-7, 2013. - 242 с.
4. Приймак, Василь Іванович. Управління процесами розвитку та реалізації людського потенціалу в економіці України [Текст] : монографія / В. І. Приймак, О. М. Гинда. - Львів : Растр-7, 2013. - 438 с.
Політичні науки [66]
1. Донцов, Дмитро Іванович . Вибрані твори [Текст]. У 10 т. Т. 5. Політична аналітика (1921-1932 рр.) / Д. І. Донцов ; упоряд., передм., комент. О. Р. Баган. - Дрогобич ; Львів : Відродження, 2013. - 338 с.
2. Донцов, Дмитро Іванович . Вибрані твори [Текст]. У 10 т. Т. 4. Ідеологічна есеїстика (1933-1939 рр.) / Д. І. Донцов ; упоряд., передм., комент. О. Р. Баган. - Дрогобич ; Львів : Відродження, 2013. - 340 с.
Політологія [66.0]
2. Модернізація системи державної підтримки суб'єктів господарювання в Україні [Текст] : матер. науково-практичної конференції за міжнар. участю (5 квітня 2013 р.). Пленарне засідання / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. - 108 с.
Внутрішня політика і становище [66.3]
1. Книжка українського націоналіста [Текст] / відп. за вип.: Б. Червак, В. Чмир. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2004. - 64 с.
Національна політика. Національні відносини [66.5]
1. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 10 / НАН України, Ін-т народознавства, МОН України, НУ "Львівська політехніка". Міжнар. ін-т освіти, культури та зв'язків з діаспорою. - Львів : МІОК, 2002. - 208 с.
2. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 11 / НАН України, Ін-т народознавства, МОН України , НУ "Львівська Політехніка". Міжнар. ін-т освіти, культури та зв'язків з діаспорою. - Львів : МІОК, 2002. - 250 с.
3. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 12 / НАН України, Ін-т народознавства, МОН України , НУ "Львівська Політехніка". Міжнар. ін-т освіти, культури та зв'язків з діаспорою. - Львів : МІОК, 2002. - 266 с.
4. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 7 / НАН України, Ін-т народознавства, МОН України, НУ "Львівська політехніка". Міжнар. ін-т освіти, культури та зв'язків з діаспорою. - Львів : МІОК, 2000. - 188 с.
5. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 8 / НАН України, Ін-т народознавства, МОН України, НУ "Львівська політехніка". Міжнар. ін-т освіти, культури та зв'язків з діаспорою. - Львів : МІОК, 2001. - 213 с.
Держава та право [67]
1. Ананьєв, Олександр Миколайович. Інформаційні системи і технології правової інформації [Текст] : навч. посіб. / О. М. Ананьєв, О. І. Белей. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 304 с.
Галузі права [67.3]
1. Басиста, Ірина Володимирівна. Прийняття і виконання процесуальних рішень слідчого на стадії досудового розслідування: теоретичні і практичні проблеми [Текст] : монографія / І. В. Басиста. - Львів : ЛДУВС, 2013. - 600 с.
2. Мірошниченко, Юрій Романович. Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні [Текст] : монографія / Ю. Р. Мірошниченко. - Київ : Фенікс, 2012. - 360 с.
3. Пушкар, Віктор. Соціально-психологічне дослідження побутових уявлень про права людини [Текст] / В. В. Пушкар. - Харків : Права людини, 2009. - 88 с.
4. Тищик, Борис Йосипович. Історія держави і права зарубіжних країн. Новий час (XVII ст. - 1918 р.) [Текст] : навч. посіб. / Б. Й. Тищик. - Львів : Світ, 2013. - 752 с.
5. Яковець, Ірина Станіславівна. Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань [Текст] : монографія / І. С. Яковець. - Харків : ПРАВО, 2013. - 390 с.
6. Яцків Т.Г. Настільна книга освітянина "Трудові та інші права у сфері освіти" [Текст] / Т. Г. Яцків, О. Я. Коваль, М. С. Багній. - Львів : [б.в.], 2013. - 112 с.
Органи юстиції [67.7]
1. Яцків Т.Г. Правова допомога та правозахист для освітян [Текст] : путівник / Т. Г. Яцків, О. П. Коваль, М. С. Багній. - Львів : [б.в.], 2013. - 136 с.
Держава і право окремих країн [67.9]
1. Дипломатичний протокол та етикет [Текст] : навч. посіб. / Укоопспілка, ЛКА. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 336 с.
Служба по надзвичайним ситуаціям [68.9]
1. Лемко, Ілько. Дітям про безпеку [Текст] / І. Лемко ; худ. Т. Єрченко . - Львів : Апріорі, 2013. - 24 с.
Наука [72]
1. Бюлетень Західного наукового центру (2012-2013) [Текст] / НАН України, МОН України. - Львів : ПАІС, 2013. - 376 с.
Освіта. Педагогічні науки [74]
1. Керницька, Марія-Богумила Олександрівна. Ти з нами завжди... все ж ВОНА - МАТУСЯ [Текст] / М.-Б. О. Керницька, А. З. Бойчук. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2012. - 74 с.
2. Педагогічна практика в системі професійної підготовки юристів освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр господарсько-правової діяльності" [Текст] : навч.-метод. посіб. / Укоопспілка, ЛКА. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013
Педагогіка школи [74.2]
1. "Левеня - 2013" вітає переможців [Текст] : інформ. вісник / МОН України, Львів. фіз.-мат. ліцей-інтернат при ЛНУ ім. І. Франка. - Львів : Каменяр, 2013. - 48 с.
2. Підлужна Я. Дітям про професії [Текст] / Я. Підлужна, Д. Тимоніна. - Львів : Апріорі, 2013. - 16 с.
Методика викладання навчальних предметів [74.26]
1. Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру" 2012-2013 навчальний рік. Міжнародний етап [Текст] : інформ. вісник / МОН України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. - Львів : Каменяр, 2013. - 64 с.
Книжкова справа. Книговедення [76.1]
1. Українська періодика: історія і сучасність [Текст] : доп. та повідомл. одинадцятої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 29-30 листоп. 2013 р. / НАН України , ЛННБ ім. В.Стефаника, НДІ пресознавства. - Львів : [б.в.], 2013. - 604 с.
Фольклор [82]
1. Легенди України [Текст]. Ч. 1 . Карпати / укл. О. Волосевич. - Львів : Апріорі, 2013. - 168 с.
Літературознавство України [83.3(4УКР)]
1. Єфремов, Сергій Олександрович. Шевченкознавчі студії [Текст] / С. О. Єфремов. - Київ : Україна, 2008. - 366 с.
2. Вічний як народ. Сторінки до біографії Т. Г. Шевченка [Текст] : навч. посіб. / упоряд.: О. І. Руденко, Н. Б. Петренко. - Київ : Либідь, 1998. - 271 с.
3. Горбач, Назар. Життя та творчість Тараса Шевченка [Текст] / Н. Я. Горбач. - Львів : Каменяр, 2005. - 304 с.
4. Грабович, Григорій. Шевченко, якого не знаємо. (З проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції поета) [Текст] / Г. Грабович. - Київ : Критика, 2000. - 318 с.
5. Дзюба, Іван Михайлович. Тарас Шевченко [Текст] / І. М. Дзюба. - Київ : Альтернативи, 2005. - 704 с.
6. Доля [Текст] : книга про Тараса Шевченка в образах та фактах / автор-упоряд. В. Шевчук ; худ. оформл.: І. Динник, В. Дозорець. - Київ : Дніпро, 1993. - 780 с.
7. Жур, Петро Володимирович. Труди і дні Кобзаря [Текст] / П. В. Жур ; авт. вступ. ст. М. М. Павлюк . - Київ : Дніпро, 2003. - 520 с.
8. Зайцев, Павло. Життя Тараса Шевченка [Текст] / П. Зайцев. - Київ : Обереги, 2004. - 480 с.
9. Луценко, Іван Антонович. Тарас Шевченко та Осетія [Текст] : (штрихи українсько-осетинських літературних взаємозв'язків) / І. А. Луценко, І. В. Братусь. - Київ : Либідь, 2002. - 192 с.
10. Петлюра, Симон Васильович. Душа нашого народу [Текст] : статті про Т. Г. Шевченка / С. В. Петлюра ; упоряд.: С. Лахно, І. Чорний. - Харків : Око, 1991. - 20 с.
11. Тарас Шевченко і Крим [Текст] : енциклопедичний довідник / упоряд. Г. А. Рудницький. - Сімферополь : Таврія, 2001. - 288 с.
12. Тарас Шевченко. Життя і Творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях [Текст] : альбом / авт.-упоряд. В. Х. Косян [та ін.] ; авт. вступ. ст. М. Стельмах . - Київ : Радянська Україна, 1991. - 335 с.
13. Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка [Текст] / Ю. Барабаш [та ін.]. - Київ : Наукова думка, 2008. - 376 с.
14. Цвілюк, Семен Антонович. Історична мудрість Великого Кобзаря. Історизм і соціально-політичний вимір епічних творів Тараса Шевченка [Текст] / С. А. Цвілюк. - Одеса : Маяк , 2008. - 312 с.
15. Шевченкова дорога в Білорусь [Текст] : літ-но-публіц. зб. / ред. Р. М. Лубківський. - Львів : Світ, 2004. - 272 с.
16. Я дуже щиро Вас люблю... [Текст] : Шевченко у розповідях сучасників / упоряд. О. В. Ковалевський. - Харків : Прапор , 2004. - 352 с.
Зарубіжна література [84(3)]
1. Бальзак, Оноре де. Сцени паризького життя [Текст] : історія тринадцятьох / Оноре де Бальзак ; пер. з фр. В. Шовкун. - Львів : Апріорі, 2013. - 576 с.
2. Джонс, Ева. Волшебник поневоле [Текст] / сост. А. Медвединский ; пер. з англ.: Т. Науменко, В. Хобот, В. Гриб. - Киев : Зовнішторгвидав України, 1993. - 508 с.
3. Заремб'янка, Зофія. Лиш на хвилину [Текст] : поезія / З. Заремб'янка ; пер. з пол. Н. Сидяченко . - Львів : Каменяр, 2013. - 119 с.
Українська література [84(4УКР)]
1. Іванів-Вакуленко, Ольга Іванівна. Небесні блавати [Текст] : поезії / О. І. Іванів-Вакуленко. - Львів : Афіша, 2013. - 208 с.
2. Іларіон Київський Слово о Законі і Благодаті [Текст] / Іларіон Київський ; авт. передмови, пер. П. Салевич. - Львів : Спадщина предків, 2010. - 124 с.
3. Войтович, Уляна. Нечемнюхи. А до вас прийде Святий Миколай? [Текст] / У. Войтович ; худ. О. Якуба . - Львів : Апріорі, 2013. - 24 с.
4. Гірько, Надія Вікторівна. Різдвяна коляда для гнома [Текст] : казка для дорослих та дітей / Н. Гірько. - Дрогобич : Відродження, 2013. - 24 с.
5. Дідула, Роман Теодорович. Вибрані твори в 5 томах [Текст]. Т. 5 / Р. Т. Дідула. - Львів : СПОЛОМ, 2013. - 488 с.
6. Дзвін, Магда. Під пильним оком Святозара [Текст] : [зб. поезій] / М. Дзвін. - Львів : Позднякова А. Ю., 2013. - 127 с.
7. Зарудный, Александр Сергеевич. Дорога в оба конца [Текст] / А. С. Зарудный. - Харьков : Савчук О.О., 2012. - 120 с.
8. Кириленко, Лідія Олександрівна. Радості і печалі острова Сіцілія [Текст] : поезії / Л. О. Кириленко. - Львів : Растр-7, 2013. - 32 с.
9. Кириленко, Лідія Олександрівна. Три легенди [Текст] : поезії / Л. О. Кириленко. - Львів : Растр-7, 2013. - 102 с.
10. Крижанівська, Марічка. Принц і Намистинка. Країна піжамчиків [Текст] / М. Крижанівська. - Львів : Апріорі, 2013. - 28 с.
11. Крижанівська, Марічка. Таємниця львівського годинникаря [Текст] / М. Крижанівська ; худ. І. Мартинюк . - Львів : Апріорі, 2013. - 28 с.
12. Купчик, Лідія. Дороговкази для українців [Текст] / Л. Купчик. - Жовква : Місіонер, 2013. - 242 с.
13. Легуцька-Карнага, Оксана Йосипівна. Слон і мурашка [Текст] : байки сьогодення у віршах / О. Й. Легуцька-Карнага. - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 92 с.
14. Лемко, Ілько. Львів - місто кохання [Текст] / І. Лемко. - Львів : Апріорі, 2013. - 240 с.
15. Лещук, Тихон. На краю світу [Текст] : повість. (Книга перша повісті-трилогії Т. Лещука "Професор Созо") / Т. Лещук. - Львів : [б. в.], 2013. - 265 с.
16. Макух, Ярослав Дмитрович. Коли я був у двох тисячоліттях. Скромно. Іронічно. Оптимістично [Текст] / Я. Д. Макух. - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 462 с.
17. Павличко, Ярослава. Зерцало [Текст] : поезії / Я. Павличко. - Львів : СПОЛОМ, 2013. - 72 с.
18. Павличко, Ярослава. Ужгородські фрески [Текст] : поезії / Я. Павличко. - Львів : Простір-М, 2013. - 38 с.
19. Палинський, Віктор Іванович. Бібліотекар [Текст] : новели й оповідання / В. І. Палинський. - Львів : Апріорі, 2013. - 244 с.
20. Свєтогоров, Олександр. Найромантичніше кохання [Текст] / О. Свєтогоров. - Львів : Апріорі, 2013. - 176 с.
21. Сенатович, Оксана Павлівна. Твори [Текст] : поезія. Т. 1 . Обличчям до голуба / О. П. Сенатович ; упоряд.: І. В. Лучук, Т. В. Лучук. - Львів : Каменяр, 2012. - 400 с.
22. Скиба, Роман. Кожному по скибці [Текст] : вірші / Р. Скиба ; худ. О. Кваша. - Львів : Апріорі, 2013. - 40 с.
23. Тарас Шевченко [Текст] : вибрана поезія. Живопис. Графіка / ред. Т. Андрущенко [та ін.]. - Київ; Kyiv : Мистецтво; Mystetstvo, 2007. - 608 с.
24. Шевченко, Тарас Григорович. "Заповіт" мовами народів світу [Текст] / Т. Г. Шевченко ; упоряд. Б. В. Хоменко. - Київ : Наукова думка, 1989. - 248 с.
25. Шевченко, Тарас Григорович. Єретик [Текст] : поема слов'янськими мовами / Т. Г. Шевченко ; худ. Анатолій Хмара. - Київ : Дніпро, 1991. - 126 с.
26. Шевченко, Тарас Григорович. Давидові псалми [Текст] : автографи Тараса Шевченка, давньослов'янські тексти, українські переклади / Т. Г. Шевченко ; худ. В. Гарбуз. - Київ : Дім, сад, город, 2000. - 84 с.
27. Шевченко, Тарас Григорович. Заповіт мовами народів світу [Текст] / Т. Г. Шевченко. - Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. - 96 с.
28. Шевченко, Тарас Григорович. Кавказ [Текст] : поема / Т. Г. Шевченко ; упоряд. Л. Д. Зінчук. - Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2003. - 160 с.
29. Шевченко, Тарас Григорович. Усі твори в одному томі [Текст] / Т. Г. Шевченко ; авт. вступ. ст. І. Я. Франко ; упоряд., провід. ред.-корект. Г. В. Литник . - Київ ; Ірпинь : Перун, 2007. - 824 с.
30. Шевченко, Тарас Григорович. Я так її, я так люблю... [Текст] : вибрані вірші та поеми / Т. Г. Шевченко. - Київ : Либідь, 2004. - 704 с.
31. Шевченкова криниця [Текст] : зб. афоризмів із творів Тараса Шевченка / упоряд.: В. Дорошенко, Т. В. Майданович ; авт. передмови Л. І. Андрієвський. - Київ : Криниця, 2003. - 288 с.
32. Шеляженко, Юрій. Мій Євромайдан [Текст] / Ю. Шеляженко. - Київ : Шеляженко Ю.В., 2013. - 32 с.
Декоративно-прикладне мистецтво [85.12]
1. Федишин, Олександра Миколаївна. У світі вишивки та бісероплетіння [Текст] / О. М. Федишин. - Львів : Апріорі, 2013. - 104 с.
Живопис [85.14]
2. Яцюк, Володимир Макарович. Віч-на-віч із Шевченком. Іконографія 1838-1861 років [Текст] / В. М. Яцюк. - Київ : Балтія-Друк, 2004. - 112 с.
Релігія [86]
1. Історія релігій в Україні [Текст] : тези повідомлень ІІІ круглого столу (Львів, 3-4 травня 1993 р.) / АН України. Ін-т укр. археографії Львів. відділ. - Київ ; Львів : [б. в.], 1993. - 144 с.
2. Букартик, Іван. Чи буває дві правди [Текст] : (Релігійно-пізнавальневидання, що містить запитання-відповіді на закиди фальшивих вчителів) / І. Букартик. - Львів : Покрова, 2005. - 31 с.
3. Зінько, Василь . Про наше і чуже, святе та грішне [Текст] : (думки місіонара) / В. Зінько ; авт. передмови М. Лучків. - Львів : Покрова, 2004. - 104 с.
4. Иоанн (Курмояров Д. В.) Крещение Руси : мифы и реальность [Текст] / диакон Иоанн (Курмояров). - Киев : Книгоноша, 2013. - 335 с.
5. Козаневич, Євген. Життя Святого священомученика Йосафата чина Св. Василія В., Архієпископа Полоцького [Текст]. Кн. ХІ / Є. Козаневич. - Жовква : Вид-во ОО. Василіян, [1994]. - 254 с.
6. Николишин, Юрій Ігорович. Бота-фікс. Невидима Божа частка [Текст] : духовні закони / Ю. І. Николишин ; укл. Р. Шепіленко. - Львів : Видавець Р. Шепіленко, 2013. - 184 с.
7. Ортинський, Іван. Буття та майбуття християнської віри [Текст] / І. Ортинський. - Рим ; Мюнхен ; Фрайбурґ : Вид-во ОО. Салезіян, [2013]. - 78 с.
8. Святий Миколай [Текст] / упоряд. І. Лемко ; худ. В. Максимович. - Львів : Апріорі, 2013. - 24 с.
Психологія [88]
1. Карамишева, Неля Василівна. Евристика [Текст] : [навч. посіб.] / Н. В. Карамишева. - Львів : ПАІС, 2013. - 272 с.
Соціальна психологія [88.5]
1. Лубкович, Ігор Маркіянович. Соціальна психологія масової комунікації [Текст] : підручник для студ. фак-ту та відділень журналістики / І. М. Лубкович. - Львів : ПАІС, 2013. - 252 с.
2. Чорний , Віра Ярославівна. Формування готовності до професійного спілкування майбутніх фахівців банківської справи [Текст] : монографія / В. Я. Чорний . - Київ : УБС НБУ, 2013. - 243 с.
Бібліографічні видання [91]
1. Степан Злупко [Текст] : біобібліогр. покаж. / МОН України, ЛНУ ім. І. Франка. Наукова б-ка. - Львів : [б. в.], 2000. - 296 с.
2. Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та еміграції, 1914-1939 [Текст] : бібліограф. покаж. Т. 2. 1920-1923 / НАН України , ЛННБ ім. В.Стефаника. - Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2012. - 804 с.
 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday358
mod_vvisit_counterYesterday342
mod_vvisit_counterThis week1814
mod_vvisit_counterLast week8069
mod_vvisit_counterThis month25599
mod_vvisit_counterLast month22296
mod_vvisit_counterAll days3628980

We have: 31 guests online
Your IP: 3.215.79.204
 , 
Today: черв. 29, 2022

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер

Соцмережі

AddThis Social Bookmark Button