Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (вересень 2014 р.)
Понеділок, 13 жовтня 2014, 09:16
Природничі науки в цілому [20]
1 Паркер, Стів. Що всередині... Енциклопедія природи [Текст] / С. Паркер ; пер. з англ. А. Мішта. - Київ : Країна Мрій, 2013. - 152 с.
Математика [22.1]
1 Гріш і математика [Текст] : математико-економіко-соціологічний вісник. № 14 / ред. О. С. Столярчук. - Львів ; Луцьк : Вид-во Тараса Сороки, 2014. - 24 с.
Механіка [22.2]
1 Пукач, Петро Ярославович. Якісні методи дослідження нелінійних коливальних систем [Текст] : монографія / П. Я. Пукач. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 286 с.
Фізика [22.3]
1 Тези [Текст] : науковий семінар з параметричної оптики, присвяч. 80-ти річчю з дня народження професора О. Г. Влоха. 4 липня 2014, Львів / кер. роботи Р. О. Влох [та ін.]. - Львів : [б. в.], 2014. - 44 с.
Геофізичні науки [26.2]
1 Єфремова О.О. Основи гідрології та охорона поверхневих вод [Текст] : підручник / О. О. Єфремова, О. М. Коржик, В. В. Рибак. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 139 с.
Геологічні науки [26.3]
1 Пермутт, Філіп. Цілющі кристали [Текст] : реком. із застосування мінералів, що змінять ваше життя назавжди / Ф. Пермутт ; пер. з англ. Н. С. Лавська. - Київ : КМ, 2013. - 160 с.
Географічні науки [26.8]
1 Вахула, Мар'ян Євгенович. Львів. Львівська область. Докладно і захоплююче [Текст] : путівник / М. Є. Вахула. - Харьків : Альбатрос, 2011. - 272 с.
2 Жидачів [Текст] : туристично-інформ. вид. - 2013 рік / О. Полівчак ; кер. роботи Л. Шеремет. - Львів : ЛІГА Львів, 2013. - 1 двост. кольор. лист с.
Країнознавство [26.890]
1 Скрипник, Ніна Якімівна. Рекреаційна географія [Текст] : навч. посіб. / Н. Я. Скрипник, А. М. Сердюк. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 296 с.
Загальна біологія [28.0]
1 Екосистеми лентичних водойм Чорногори (Українські Карпати) [Текст] : монографія / Т. Микітчак [та ін.]. - Львів : ЗУКЦ, 2014. - 288 с.
2 Радиационная цитогенетика [Текст] : русско-английский словарь-справочник / Э. А. Дёмина [та ін.] ; ред. Н. А. Дружина. - Київ : Здоров'я , 2009. - 368 с.
Техніка і технічні науки в цілому [30]
1 Паркер, Стів. Що всередині... Енциклопедія техніки [Текст] / С. Паркер ; худ. А. Пенг ; пер. з англ.: О. Журавльов, Н. Лавська. - Київ : Країна Мрій, 2012. - 384 с.
Загальнотехнічні дисципліни [30.1]
1 Іваницький, Ярослав Лаврентійович. Трищиностійкість конструкційних матеріалів за складного навантаження [Текст] / Я. Л. Іваницький, П. С. Кунь. - Львів : СПОЛОМ, 2013. - 280 с.
2 Скибінська Л.С. Гідравліка в тестах [Текст] : навч. посіб. / Л. С. Скибінська. - Львів : [б. в.], 2014. - 120 с.
Сировина. Матеріалознавство [30.3]
1 Криль, Ярослав Антонович. Матеріалознавство. Сталь: класифікація, виробництво, споживання, маркування [Текст] : навч. посіб. / Я. А. Криль, Е. С. Геворкян, Д. Л. Луцак ; ред. Я. А. Криль. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 267 с.
Загальна технологія. Основи промислового виробництва [30.6]
1 Товарознавство риби та рибних товарів [Текст] : навч. посіб. / А. А. Дубініна [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 336 с.
Теплоенергетика. Теплотехніка [31.3]
1 Титлов, Александр Сергеевич. Холодильное оборудование предприятий пищевой промышленности [Текст] : учеб. пособ. / А. С. Титлов, С. Ф. Горыкин. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 330 с.
Гідроенергетика [31.5]
1 Срібнюк, Степан Михайлович. Насоси і насосні установки. Розрахунки, застосування і випробування [Текст] : навч. посіб. / С. М. Срібнюк. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 312 с.
Техніка стиснутих і розріджених газів [31.7]
1 Лобода, Валерій Борисович. Фізичні основи вакуумної техніки [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 / В. Б. Лобода. - Суми : Університетська книга, 2012. - 296 с.
Кібернетика [32.81]
1 Камінський, Владислав. Застосування систем штучного інтелекту до розв'язування вибраних задач охорони атмосфери [Текст] / В. Камінський, П. Струмілло, Е. Томчак ; ред. О. Піддубняк ; пер. з пол. О. Піддубняк. - Лодзь : Quick-druk [друк], 2013. - 180 с.
Обчислювальна техніка [32.97]
1 FOSS Lviv 2014 [Текст] : матер.четвертої міжнар. науково-практич. конф. 24-27 квітня 2014 р. / ЛНУ ім. І. Франка, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Львів : [Сорока Т.Б.], 2014. - 165 с.
2 Кобилін А.М. Системи обробки економічної інформації [Текст] : навч. посіб. / А. М. Кобилін. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 234 с.
3 Мельник, Анатолій Олексійович. Пам'ять із впорядкованим доступом [Текст] : монографія / А. О. Мельник. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 291 с.
4 Моделювання систем у GPSS WORLD [Текст] : навч. посіб. / Я. І. Соколовський [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 288 с.
5 Пістунов, Ігор Миколайович. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах [Текст] : навч. посіб. / І. М. Пістунов, Т. В. Борщ. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 234 с.
Загальне машинобудування. Машинознавство [34.4]
1 Малащенко, Володимир Олександрович. Деталі машин. Проектування елементів механічних приводів [Текст] : навч. посіб. / В. О. Малащенко, В. В. Янків. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 264 с.
Окремі машинобудівні і металообробні процеси [34.6]
1 Александров О.Г. Джерела живлення для дугового зварювання та наплавлення [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Александров, Д. А. Антонюк, О. Є. Капустян. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 224 с.
Переробка плодів і овочів [36.91]
1 Пекер, Поліна. Корисне консервування без солі, цукру, оцту [Текст] / П. Пекер ; пер. з рос. І. Г. Данилюк. - Донецьк : БАО, 2011. - 288 с.
Громадське харчування. Кулінарія [36.99]
1 Кращі сучасні рецепти для мікрохвильової печі. 1000 [Текст] / пер. з рос. Н. Б. Клименко. - Донецьк : БАО, 2009. - 320 с.
2 Улюблені рецепти страв для мікрохвильової печі [Текст] / пер. з рос. Н. Б. Клименко. - Донецьк : БАО, 2008. - 384 с.
Теоретичні основи будівництва [38.1]
1 Лучко, Йосип Йосипович. Будівельна механіка стержневих систем [Текст] : [підручник] / Й. Й. Лучко, О. С. Распопов. - Львів : Каменяр, 2014. - 389 с.
Будівельні конструкції [38.5]
1 Лучко, Йосип Йосипович. Методичнівказівки до виконання розрахункової роботи з механіки грунтів [Текст] : для студ ІІ-ІІІ курсів усіх форм навч. напряму підготов. 6.070108 "Залізничні споруди та колійне господарство" / Й. Й. Лучко, В. В. Ковальчук . - Львів : Каменяр, 2014. - 26 с.
Технологія будівельного виробництва [38.6]
1 Карелін, Олег Федорович. Вода для Львова. Кілька слів про вирішення "вічної" львівської проблеми [Текст] / О. Ф. Карелін. - Львів : Каменяр, 2014. - 31 с.
Автодорожній транспорт [39.3]
1 Антошків, Олексій. Менеджмент енергопотоків автомобіля [Текст] : монографія / О. В. Антошків. - Львів : Світ, 2013. - 168 с.
Міський транспорт [39.8]
1 Дерех, Зіновій Дмитрович. Ілюстровані правила дорожнього руху України [Текст] : навч. посіб. / З. Д. Дерех, Ю. Є. Заворицький. - Київ : Арій, 2014. - 120 с.
2 Дерех, Зіновій Дмитрович. Правила дорожнього руху з коментарями та ілюстраціями [Текст] / З. Д. Дерех, В. Ф. Душник, Ю. Є. Заворицький. - Київ : Арій, 2013. - 176 с.
3 Правила дорожнього руху України [Текст] : Введенні в дію з 1 січ. 2002 р. зі змінами та допов. відповідно до постанов Кабінету Міністрів України № 111 від 11.02.2013 та № 136 від 06.03.2013. - Київ : Арій, 2013. - 64 с.
4 Правила дорожнього руху України з ілюстраціями основних положень [Текст] : офіц. текст зі змінами відповідно до постанов КМ України № 111 від 11.02.2013 та № 136 від 06.03.2013 / уклад.: З. Д. Дерех, Ю. Є. Заворицький. - Київ : Арій, 2014. - 72 с.
Сільське та лісове господарство [4]
1 Словарь ветеринарных терминов на 4-х языках: английском, немецком, французском, русском [Текст] : около 13 000 терминов / ред. Г. Ильхман. - Москва : АСТ : Астрель, 2003. - 414 с.
Природничо-наукові та технічні основи с/г [40]
1 Носов, Юрій Михайлович. Проектування технологічних процесів у тваринництві та птахівництві [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Носов. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 500 с.
2 Осадчий, Олександр Семенович. Основи сільського господарства [Текст] : навч. посіб. / О. С. Осадчий. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 294 с.
Загальне рослинництво [41]
1 Петриченко, Василь Флорович. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур. 120 культур [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих аграр. заклад. освіти І-ІV рівнів акредит., що вивч. дисцип. "Рослинництво" / В. Ф. Петриченко, В. В. Лихочвор. - Львів : Українські технології, 2014. - 1040 с.
Спеціальне рослинництво [42]
1 Лазебний, Олександр. Травник. Ілюстрована енциклопедія здоров'я та довголіття [Текст] / О. Лазебний ; уклад. О. В. Зав'язкін . - Донецьк : БАО, 2012. - 160 с.
Спеціальне тваринництво [46]
1 Костенко, Василь Іванович. Технологія виробництва молока і яловичини. Практикум [Текст] : навч. посіб. / В. І. Костенко. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 400 с.
Соціальна гігієна та організація охорони здоров'я [51]
1 Віхи становлення кафедри організації і управління охороною здоров'я медичного університету у Львові [Текст] / О. В. Любінець [та ін.]. - Львів : Медицина і право, 2013. - 138 с.
Гігієна [51.2]
1 Сірз, Вільям. Ваша дитина і ви. Здорове харчування для всієї родини [Текст] / В. Сірз, М. Сірз ; пер. з англ. В. І. Наливана. - Київ : КМ, 2012. - 512 с.
Епідеміологія [51.9]
1 Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології, гігієни та туберкульозу [Текст] : зб. наук. праць щорічної 11-ої науково-практичної конф. з міжнар. участю приуроченої до Дня науки. Травень 2014 р. м.Львів. Вип. 11 / МОЗ України, ДУ Львів. НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України. - Львів : Сорока Т.Б., 2014. - 294 с.
Загальна терапія [53.5]
1 Лазебный, Александр. Пчелиная аптека. Все о медолечении и пчелоужалении [Текст] / А. Лазебный. - Донецьк : БАО, 2012. - 384 с.
2 Товстуха, Євген Степанович. Золоті рецепти української народної медицини [Текст] / Є. С. Товстуха. - Київ : КМ, 2012. - 552 с.
Внутрішні хвороби [54.1]
1 Лабінський, Андрій Йосипович. Лікування судинних захворювань п'явками, бджолами та дієтою: нутріціологія, гірудотерапія, апітерапія [Текст] / А. Й. Лабінський. - Львів : Аверс, 2014. - 104+4 с.
2 Мірошниченко, Світлана Анатоліївна. Цукровий діабет. Правильне харчування перемагає хворобу [Текст] / С. А. Мірошниченко ; пер. з рос. І. Г. Данилюк. - Донецьк : БАО, 2011. - 240 с.
Стоматологія [56.6]
1 Биомеханика и компьютерные технологии в челюстно-лицевой ортопедии и дентальной имплантологии [Текст] : монография / А. Н. Чуйко [та ін.]. - Львов : ГалДент, 2014. - 322 с.
2 Шварц, Франк. Периимплантит: этиология, диагностика и лечение [Текст] / Ф. Шварц, Ю. Бекер ; науч. ред.: Ю. Г. Чумакова, М. М. Угрин. - Львов : ГалДент, 2014. - 300 с.
Суспільні науки [60]
1 Капська, Алла Йосипівна. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей [Текст] : навч. посіб. / А. Й. Капська, І. В. Пєша. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 232 с.
2 Проблеми гуманітарних наук [Текст] : зб. наук. праць ДДПУ. Вип. 32. Філологія / МОН України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич : Вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. - 284 с.
Соціологія [60.5]
1 Рубл, Блер. Капітал розмаїтости. Транснаціональні міґранти в Монреалі, Вашинґтоні та Києві [Текст] / Б. Рубл ; пер. з англ. Т. Цимбал. - Київ : Критика, 2007. - 336 с.
2 Холод, Олександр Михайлович. Комунікаційні технології [Текст] : підручник / О. М. Холод. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 212 с.
Історичні науки [63]
1 Яковенко, Наталя. Вступ до історії [Текст] / Н. Яковенко. - Київ : Критика, 2007. - 376 с.
Історія частин світу та окремих країн [63.3(3)]
1 Практикум з історії Росії від найдавніших часів до кінця XVIII століття [Текст] / МОН України, ЛНУ ім. І. Франка. - Львів : ПАІС, 2014. - 300 с.
2 Сивіцький, Микола. Історія польсько-українських конфліктів [Текст]. Т. 1 / М. Сивіцький ; пер. з пол. Є. Петренко. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. - 343 с.
3 Сивіцький, Микола. Історія польсько-українських конфліктів [Текст]. Т. 2 / М. Сивіцький ; пер. з пол. Є. Петренко. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. - 358 с.
4 Сивіцький, Микола. Історія польсько-українських конфліктів [Текст]. Т. 3 / М. Сивіцький ; пер. з пол. Є. Петренко. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. - 431 с.
Історія України [63.3(4УКР)]
1 Єкельчик, Сергій. Імперія пам'яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві [Текст] : научное издание / С. Єкельчик. - Київ : Критика, 2008. - 304 с.
2 Андрій Мельник. Спогади. Документи. Листування [Текст] / упоряд.: О. Кучерук, Ю. Черченко ; голов. ред. О. Веремійчик. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2011. - 568 с.
3 Байбула, Людмила Романівна. Нариси з історії та культури єврейської громади м. Жовкви [Текст] / Л. Р. Байбула. - Львів : Растр-7, 2014. - 100 с.
4 Беркгоф, Карел. Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні під нацистською владою [Текст] : [монографія] / К. Беркгоф ; пер. з англ. Т. Цимбал. - Київ : Критика, 2011. - 455 с.
5 Вакулишин, Сергій Миколайович. Голодова катастрофа в Києві [Текст] / С. М. Вакулишин. - Київ : Геопринт, 2005. - 80 с.
6 Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом [Текст] : [монографія] / наук. ред.: В. Василенко, М. Антонович. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. - 360 с.
7 Горобець, Віктор Миколайович. "Волимо царя східного...". Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава [Текст] : научное издание / В. М. Горобець. - Київ : Критика, 2007. - 463 с.
8 Гриневич, Людмила. Хроніка колекивізації та Голодомору в Україні 1927-1933 [Текст]. Т. 1. Початок надзвичайних заходів. Голод 1928-1929 років. Кн. 3 / Л. Гриневич. - Київ : Критика, 2012. - 263 с.
9 Гриневич, Людмила. Хроніка колекивізації та Голодомору в Україні 1927-1933 [Текст]. Т. 1. Початок надзвичайних заходів. Голод 1928-1929 років. Кн. 1 / Л. Гриневич. - Київ : Критика, 2008. - 550 с.
10 Гриневич, Людмила. Хроніка колекивізації та Голодомору в Україні 1927-1933 [Текст]. Т. 1. Початок надзвичайних заходів. Голод 1928-1929 років. Кн. 2 / Л. Гриневич. - Київ : Критика, 2012. - 677 с.
11 Диса, Катерина. Історія з відьмами. Суди про чари в українських воєводствах Речі Посполитої XVII-XVIII століття [Текст] / К. Диса. - Київ : Критика, 2008. - 304 с.
12 Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів [Текст]. Т. 2. Ч. 2. Листування Є. Коновальця з Д. Андрієвським (1927-1934 рр.) / НАН України, Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2007. - 536 с.
13 Енциклопедія історії України [Текст] : у 10 т. Т. 10. Т-Я / НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Наукова думка, 2013. - 784 с.
14 Заярнюк, Андрій. Ідіоми емансипації. "Визвольні" проекти і галицьке село у середині ХІХ століття [Текст] : [монографія] / А. Заярнюк. - Київ : Критика, 2007. - 336 с.
15 Кентій, Анатолій В. Збройний чин Українських Націоналістів. 1920-1956 [Текст] : істор.-архів. нариси. Т. 2. Українська повстанська армія та збройне підпілля Організації українських націоналістів. 1942-1956 / А. В. Кентій. - Київ : [б.в.], 2008. - 415 с.
16 Кодлубай, Ірина. Прадавня Україна. Історія, культура, вбрання [Текст] / І. Кодлубай, О. Нога. - Львів : Українські технології, 2014. - 528 с.
17 Комар, Володимир Степанович. Історія містечка Немирів і його однойменного санаторію [Текст] / В. С. Комар. - Львів : Тріада плюс, 2014. - 324 с.
18 Коритко, Роман. Букачівці - Опільське містечко на берегах Свіржа [Текст] / Р. Коритко, М. Мазур. - Львів : Тріада плюс, 2014. - 672 с.
19 Кравченко, Володимир. Україна, Імперія, Росія. Вибрані статті з модерної історії та історіографії [Текст] / В. Кравченко. - Київ : Критика, 2011. - 544 с.
20 Кульчицький, Володимир Семенович. Галицько-Волинська держава (1199-1349) [Текст] : [монографія] / В. С. Кульчицький, Б. Й. Тищик, І. Й. Бойко. - Львів : Бібльос, 2006. - 280 с.
21 Левицька, Надія Миколаївна. Історія України. Україна в світі: історія і сучасність [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Левицька. - Київ : Кондор, 2011. - 418 с.
22 Листи громадських діячів, представників української науки, культури і церкви до Івана Огієнка (Митрополита Іларіона) 1910-1969 [Текст] / упоряд.: Ю. Горбач, Н. Московченко, І. Преловська. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2011. - 744 с.
23 Маґочій, Павло-Роберт. Ілюстрована історія України [Текст] / П-Р. Маґочій ; пер. з англ. С. Біленький. - Київ : Критика, 2012. - 448 с.
24 Музичка, Іван. З Ріміні до Риму [Текст] : спогади / І. Музичка. - Львів : Тріада плюс, 2014. - 80 с.
25 Переслідування та вбивства ромів на теренах України у часи Другої світової війни [Текст] : зб. документів, матеріалів та спогадів / Укр. центр вивчення історії Голокосту, Міжнар. громад. орг."Міжнар. фонд "Взаєморозуміння і толерантність". - Київ : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2013. - 208 с.
26 Плохій, Сергій. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського [Текст] / С. Плохій ; пер. з англ. М. Климчук. - Київ : Критика, 2011. - 600 с.
27 Реєнт, Олександр Петрович. Усі гетьмани України [Текст] : легенди, міфи, біографії / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. - Харків : Фоліо, 2012. - 416 с.
28 Савченко, Виктор Анатолиевич. Симон Петлюра [Текст] / В. А. Савченко. - Харьков : Фолио, 2011. - 416 с.
29 Україна - Туреччина: історія культурних зв'язків та співробітництво на сучасному етапі [Текст] : зб. наук. праць / Посольство Турецької Республіки в Україні, НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського, Київський НУ ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. - 294 с.
30 Україна. Нова епоха: 1991-2011 [Текст] / упоряд. А. А. Кокотюха. - Київ : КМ, 2011. - 352 с.
31 Українська історія газетним рядком [Текст] / Благодійний фонд братів Ярослава і Богдана Дубневичів. - Львів : [б.в.], 2011. - 248 с.
32 Український парламентаризм на еміграції. Державний центр УНР: документи і матеріали. 1920-1992 [Текст] / упоряд. В. Яблонський. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2012. - 840 с.
33 Шаблій, Дарія. По ньому плакав дзвін [Текст] / Д. Шаблій. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. - 128 с.
34 Яковенко, Наталя. Українська шляхта з кінця ХІV - середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна [Текст] : [монографія] / Н. Яковенко. - Київ : Критика, 2008. - 472 с.
Етнографія [63.5]
1 Україна та українці [Текст] : шкільна енцикл. народознавства / ред., уклад. О. В. Зав'язкін . - Донецьк : БАО, 2011. - 256 с.
Економіка [65]
1 Галанець В.В. Державне регулювання аграрного сектору економіки України [Текст] : монографія / В. В. Галанець. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. - 194 с.
2 Гершуненко, Юлія Олександрівна. Реструктуризація виробничо-експортного потенціалу в системі зміцнення економічної безпеки України [Текст] : монографія / Ю. О. Гершуненко. - Львів : Каменяр, 2014. - 227 с.
3 Зибарева, Оксана Василівна. Девіантна соціалізація економіки: регіональний вимір [Текст] : монографія / О. В. Зибарева. - Львів : ІРД НАН України, 2014. - 384 с.
4 Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Гаряга [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 518 с.
5 Положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Текст] : (офіц. текст). - Київ : Паливода А.В., 2014. - 328 с.
6 Попадинець, Назарій Миколайович. Внутрішній ринок продукції лісової промисловості України: проблеми та напрями розвитку [Текст] : монографія / Н. М. Попадинець. - Львів : ІРД НАН України, 2014. - 182 с.
7 Склабінська А.І. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / А. І. Склабінська, С. А. Дражниця, Л. Д. Федорук ; ред. М. П. Войнаренко. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 342 с.
8 Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах інтеграційних процесів [Текст] : матер. ІХ Всеукр. науково-практич. конф. студ., асп. та молодих вчених. Львів, 25-26 квітня 2014 року / МОН України. ЛКА, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 238 с.
9 Стратегічні пріоритети та механізми інноваційного розвитку сільських територій західного регіону України [Текст] : [монографія] / Ін-т регіональних досліджень НАН України, Регіон. філ. Нац. ін-ту стратегічних досліджень, ЛМГО "Акцент". - Львів : Аверс, 2014. - 176 с.
10 Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку [Текст] : матеріали VII міжнар. науково-практич. конф. 16-17 травня 2014 року м. Львів / МОН України. ЛКА, Бєлгород. ун-т кооперації, економ. і права, Білорус. торгово-економ. ун-т споживчої кооперац. - Львів : ЛКА, 2014. - 346 с.
11 Торгівля, комерція, підприємництво [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 15 / ред. В. В. Апопій [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 210 с.
12 Хитра, Олена Володимирівна. Менеджмент продуктивності [Текст] : навч. посіб. / О. В. Хитра. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 440 с.
13 Шквір, Володимир Дмитрович. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиту [Текст] : практикум / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 440 с.
14 Яструбський, Михайло Ярославович. Облік і звітність в оподаткуванні [Текст] : навч. посіб. / М. Я. Яструбський, Л. М. Лучишин , Н. І. Римарська. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 3013. - 376 с.
Загальна економічна теорія [65.01]
1 Данилович-Кропивницька, Марта Львівна. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / М. Л. Данилович-Кропивницька, П. І. Стецюк, І. О. Тивончук. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 292 с.
2 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1 (105). Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір / НАН України , Ін-т регіональних досліджень. - Львів : ІРД НАН України, 2014. - 653 с.
3 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 4 (102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі / НАН України , Ін-т регіональних досліджень. - Львів : ІРД НАН України, 2013. - 448 с.
4 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 5 (103). Основний капітал регіону та ефективність його використання / НАН України , Ін-т регіональних досліджень. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. - 236 с.
Історія економічної думки [65.02]
1 Просторова організація економічних систем [Текст] : монографія / Ю. І. Стадницький [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 272 с.
Галузева економіка [65.2]
1 Актуальні розрахунки [Текст] : навч. посіб. / І. М. Копич [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 214 с.
2 Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. у схемах, формулах і табл. / В. М. Крочук [та ін.]. - Львів : Сорока Т.Б., 2014. - 174 с.
3 Врублевська, Олена Василівна. Економіка природокористування для екологів-дослідників [Текст] : навч. посіб. для студ ВНЗ / О. В. Врублевська. - Львів : Панорама, 2014. - 128 с.
4 Державне регулювання ринку цінних паперів у трансформаційній економіці України [Текст] / Г. І. Башнянин [та ін.]. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 204 с.
5 Державне управління малим підприємництвом у трансформаційній економіці України [Текст] : монографія / Г. І. Башнянин [та ін.]. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 170 с.
6 Должанский И.З. Бизнес-план: технология разработки [Текст] : учеб. пособ. / И. З. Должанский, Т. О. Загорная. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 365 с.
7 Ковтун, Олег Іванович. Стратегія підприємства [Текст] : підручник / О. І. Ковтун. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 426 с.
8 Лукашевич, Виталий Матвеевич. Управление персоналом [Текст] : учеб. пособ. / В. М. Лукашевич. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 500 с.
9 Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. / МОНМС України, Укр. акад. банківської справи НБУ. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 548 с.
10 МакКей, Девід Джон Камерон. Стала енергія - без словоблуддя [Текст] / Д. Д.К. МакКей ; пер. Т. Парфенюк. - Львів : Панорама, 2014. - 364 с.
11 Мальська М.П. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика) [Текст] : підручник / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 304 с.
12 Мельник, Мирослав Тарасович. Індустрія моди [Текст] : навч. посіб. / М. Т. Мельник. - Київ : Ліра-К, 2013. - 264 с.
13 Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Бурик [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 260 с.
14 Управління фінансовою санацією підприємства [Текст] : підручник / ред. Т. А. Говорушко. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 400 с.
15 Фінанси для фінансистів [Текст] : підручник / МОНМС України, Нац. ун-т харчових технологій. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 612 с.
16 Фінансово-економічний розвиток України в умовах глобалізаційно-інтеграційних процесів [Текст] : матер. ІІІ всеукр. науково-практич. Інтернет-конф. Львів. 28 лютого 2014 р. / МОН України. ЛКА, Ін-т економіки та фінансів. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 284 с.
17 Чернявська, Олена Валеріївна. Фандрайзинг [Текст] : навч. посіб. / О. В. Чернявська, А. М. Соколова. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 188 с.
Світова економіка [65.5]
1 Зінченко, Віктор Вікторович. Глобалізація і глобалістика [Текст] : навч. посіб. / В. В. Зінченко. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 428 с.
Політичні науки [66]
1 Історія політичної думки [Текст] : навч. енциклоп. словник-довідник / ред. Н. М. Хома. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 766 с.
Політологія [66.0]
1 Модернізація систем державного управління: теорія та практика [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (11 квіт. 2014 р.). Ч. 1 / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. - 500 с.
2 Модернізація систем державного управління: теорія та практика [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. за міднар. участю (11 квіт. 2014 р.). Ч. 2 / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. - 408 с.
Внутрішня політика і становище [66.3]
1 Шевчук, Петро Іванович. Соціальна та гуманітарна політика [Текст] : навч. посіб. / П. І. Шевчук. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. - 320 с.
Політичні організації, рухи, союзи [66.7]
1 Вісник товариства "Тернопільщина" [Текст]. Вип. 10-11 / Львів. міське т-во "Тернопільщина". - Львів : Тріада плюс, 2014. - 216 с.
Держава та право [67]
1 Лук'янова Г.Ю. Комплементаризм праворозуміння: актуальні наукознавчі аспекти [Текст] : монографія / Г. Ю. Лук'янова. - Львів : Сорока Т.Б., 2014. - 214 с.
2 Молдован, Валеріан Васильович. Правознавство [Текст] : навч. посіб. / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 184 с.
3 Чорнобай, Олена Леонідівна. Основи комунікативної культури юриста [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Чорнобай. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 364 с.
4 Шай, Роман. Правоохоронна функція правової держави: теоретико-практичні аспекти [Текст] : монографія / Р. Я. Шай. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 200 с.
Галузі права [67.3]
1 Ганущак, Юрій Іванович. Територіальна організація влади: напрямки змін [Текст] : монографія / Ю. І. Ганущак ; ред. В. С. Куйбіда. - Львів : Астролябія, 2013. - 166+1 эл. опт. диск
2 Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 35 / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. - 356 с.
3 Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 36 / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. - 380 с.
4 Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 37 / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. - 470 с.
5 Житлове право [Текст] : навч. посіб. / І. М. Луцький [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 186 с.
6 Закон України про космічну діяльність [Текст] : наук.-практ. коментар / Нац. космічне агенство України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Київ : Атіка, 2005. - 196 с.
7 Ковалів, Мирослав Володимирович. Конституційне право України [Текст] : навч. посіб. / М. В. Ковалів, М. Т. Гаврильців, М. М. Бліхар. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 402 с.
8 Кузьмін, Олег Євгенович. Інтелектуальна власність: прикладний аспект [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Л. П. Сай, О. О. Пшик-Ковальська. - Львів : Растр-7, 2014. - 172 с.
9 Кухарук, Юлія Олександрівна. Відвід захисника від участі у кримінальній справі в кримінальному процесі України [Текст] : монографія / Ю. О. Кухарук. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 148 с.
10 Молдован, Андрій Валеріанович. Кримінальний процес України [Текст] : навч. посіб. / А. В. Молдован, С. М. Мельник. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 368 с.
11 Наукові та організаційно-правові засади протидії підрозділами карного розшуку обігу майна, одержаного злочинним шляхом [Текст] : монографія / А. В. Баб'як [та ін.] ; ред.: С. М. Гусарова, В. В. Шендрик. - Львів : Панорама, 2014. - 158 с.
12 Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1/2014. Серія юридична / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. - Львів : ЛДУВС, 2014. - 464 с.
13 Панчак-Бялоблоцка, Надія Василівна. Політична структуризація парламентів країн Центральної Європи [Текст] / Н. В. Панчак-Бялоблоцка. - Львів : ПАІС, 2014. - 352 с.
14 Рабінович, Алла Вікторівна. Правове регулювання зовнішньоінвестиціної діяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. галузі знань 0304 "Право" спец. 8.03040101 "Правознавство" / А. В. Рабінович. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 212 с.
15 Рабінович, Алла Вікторівна. Проблеми господарського права [Текст] : навч. посіб. для студ. галузі знпнь 0304 "Право" спец. 7.03040101, 8.03040101 "Правознавство" / А. В. Рабінович. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 196 с.
16 Репецький, Василь Миколайович. Корпоративне право Європейського Союзу та України [Текст] : навч. посіб. для студ. галузі знань 0304 "Право" спец. 8.03040101 "Правознавство" (для ден. та заоч. форми навч.) / В. М. Репецький, Я. І. Музика, С. О. Граб. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 276 с.
17 Репецький, Василь Миколайович. Правове регулювання банкрутства [Текст] : навч. посіб. / В. М. Репецький. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 175 с.
18 Чернадчук, Тамара Олександрівна. Основи валютного права України [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Чернадчук. - Суми : Університетська книга, 2012. - 301 с.
Міжнародне право [67.5]
1 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод і протоколи до неї [Текст] : зб. законодавчих і нормат. актів / упоряд. А. В. Паливода. - Київ : Паливода А.В., 2014. - 120 с.
Органи юстиції [67.7]
1 Молдован, Валеріан Васильович. Судоустрій. Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН [Текст] : навч. посіб. / В. В. Молдован, А. В. Молдован. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 364 с.
2 Соловйов, Андрій Володимирович. Основи правового консалтингу. Кредитно-модульна система організації навчального процесу [Текст] : навч. посіб. для студ. галузі знань 0304 "Право", спец. 7.03040101, 8.03040101 "Правознавство" / А. В. Соловйов. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 112 с.
Воєнна наука. Військова справа [68]
1 Слободянюк, Михайло Васильович. Сухопутні війська України: Історія та символіка 13-го армійського корпусу [Текст] / М. В. Слободянюк. - Львів : Астролябія, 2012. - 268 с.
2 Цитаделя [Текст] : львів. мілітарний альманах. Ч. 1(9)/2013 / ред. О. Фешовець [та ін.]. - Львів : Астролябія, 2013. - 96 с.
Наука [72]
1 Історія Національної академії наук України. 1951-1955 [Текст]. Ч. 1. Документи і матеріали / НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства. - Київ : [б.в.], 2012. - 884 с.
2 Історія Національної академії наук України. 1951-1955 [Текст]. Ч. 2. Додатки / НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства. - Київ : [б.в.], 2012. - 916 с.
3 А. П. Александров та українська наука [Текст] : до 110-річчя від дня народження вченого / НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. - Київ : Академперіодика, 2013. - 380 с.
4 Заячківська, Оксана. Світ Адольфа Бека очима Генрика Бека: цілком неофіційно [Текст] / О. Заячківська. - Львів : БаК, 2013. - 96 с.
Освіта. Педагогічні науки [74]
1 Волошин, Олена. Розвиток валеологічної освіти на західноукраїнських землях (1918-1939 рр.) [Текст] : монографія / О. Волошин. - Дрогобич : ДДПУ, 2014. - 184 с.
2 Джаман Т.В. Історія педагогіки України [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Джаман. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 286 с.
3 Онищенко, Василь Денисович. Фундаментальні педагогічні теорії [Текст] : монографія / В. Д. Онищенко. - Львів : Норма, 2014. - 356 с.
Педагогіка школи [74.2]
1 Кубай, Ніла Олександрівна. Виховуємо традиціями українського козацтва [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Кубай, О. В. Кубай. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 286 с.
Професійна та спеціальна освіта [74.5]
1 Школа футболу [Текст] / Г. Харві [та ін.] ; худ. Б. Бонд ; пер. з англ. Н. Лавська. - Київ : Країна Мрій, 2012. - 256 с.
Спеціалізовані галузі педагогіки [74.6]
1 Мосіяшенко, Володимир Андрійович. Українська етнопедагогіка [Текст] : навч. посіб. / В. А. Мосіяшенко. - Суми : Університетська книга, 2005. - 176 с.
2 Справжня панянка. Порадник для дівчат [Текст] / голов. ред. В. Александров ; худ. О. Воронкова. - Київ : Країна Мрій, 2014. - 312 с.
Фізична культура і спорт [75]
1 Кокотюха, Андрей Анатольевич. Виталий Кличко [Текст] / А. А. Кокотюха. - Харьков : Фолио, 2009. - 120 с.
Преса [76.0]
1 Кіца, Мар'яна Олегівна. Патогенна реклама у друкованих газетах України [Текст] : монографія / М. О. Кіца. - Львів : ПАІС, 2014. - 208 с.
2 Комова, Марія Василівна. Документальна та інтерпретаційна природа контенту в соціальних комунікаціях [Текст] : монографія / М. В. Комова. - Львів : Тріада плюс, 2014. - 384 с.
3 Лубкович, Ігор Маркіянович. Львівська школа журналістики. Постаті [Текст] / І. М. Лубкович, І. І. Паславський, М. П. Присяжний. - Львів : ПАІС, 2014. - 108 с.
Соціокультурна діяльність у сфері дозвілля [77]
1 Ладанай, Богдан Антонович. Духовне джерело [Текст] / Б. А. Ладанай. - Львів : Тріада плюс, 2014. - 160 с.
Бібліотечна справа. Бібліографія [78]
1 Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток [Текст] : [монографія] / О. С. Онищенко [та ін.]. - Київ : НБУВ, 2013. - 208 с.
2 Горова, Світлана Валеріївна. Інтернет-ЗМІ як об'єкт бібліотечної інформаційної діяльності [Текст] : монографія / С. В. Горова. - Київ : НБУВ, 2013. - 208 с.
3 Медвєдєва, Валентина. Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек (на прикладі служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ) [Текст] : монографія / В. Медвєдєва. - Київ : НБУВ, 2013. - 180 с.
4 Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : зб. ст. Вип. 36 / НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського, АБУ. - Київ : [НБУВ], 2013. - 560 с.
5 Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : зб. ст. Вип. 37 / НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського, АБУ. - Київ : [НБУВ], 2013. - 704 с.
6 Тенденції впливу глобального середовища на соціокультурну сферу України [Текст] : [колективна монографія] / О. С. Онищенко [та ін.]. - Київ : НБУВ, 2013. - 224 с.
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство [78.3]
1 Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовтня 2013 р.) / НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України. - Київ : НБУВ, 2013. - 411 с.
2 Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития [Текст] : науч.-практ. и теорет. сб. Вип. 11 / НАН Украины, НБУ им. В.Вернадского, Междунар. асоц. академий наук. - Киев : [НБУВ], 2013. - 322 с.
Музейна справа [79.1]
1 Жовківські читання 2013 [Текст] : зб. ст. другої міжнар. наук. конф. "Музей в сучасному світі" / Львів. галерея мистецтв. - Львів : Растр-7, 2013. - 154 с.
Мовознавство [81]
1 Великий орфографічний словник сучасної української мови. 150 000 [Текст] / Ю. С. Меженко. - Донецьк : БАО, 2008. - 1184 с.
2 Карпин-Ортинський, Володимир-Зеновій Іванович. Такий собі словничок-скарбонка галицького гвару із принагідними заувагами, припущеннями та додатками [Текст] : 15 тисяч слів. Т. 1. А-М / В. -З. Карпин-Ортинський. - Львів : Простір-М, 2014. - 534 с.
3 Карпин-Ортинський, Володимир-Зеновій Іванович. Такий собі словничок-скарбонка галицького гвару із принагідними заувагами, припущеннями та додатками [Текст] : 15 тисяч слів. Т. 2. Н-Я / В. -З. Карпин-Ортинський. - Львів : Простір-М, 2014. - 484 с.
Етнолінгвістика [81.006.35 (4УКР)]
1 Барабаш-Ревак, Ольга. Мовний образ парубка в українських фольклорних і етнографічних текстах [Текст] : [монографія] / О. Барабаш-Ревак. - Львів : Піраміда, 2013. - 364 с.
Фольклор [82]
1 Рябчук, Микола. Сто анекдотів [Текст] / М. Рябчук. - Львів : Піраміда, 2014. - 205 с.
2 Українські казки [Текст] / худ. М. Антипова ; голов. ред. В. Александров. - Київ : Країна Мрій, 2014. - 216 с.
Літературознавство окремих країн [83.3(3)]
1 Толкін, Джон Рональд Руел. Володар перснів [Текст] : трилогія. Ч. 2. Дві вежі / Д. Р. Р. Толкін ; пер.: К. Оніщук, Н. Федорак. - Львів : Астролябія, 2013. - 576 с.
Літературознавство України [83.3(4УКР)]
1 Грабович, Григорій. До історії української літератури [Текст] : дослідж., есеї, полеміка / Г. Грабович. - Київ : Критика, 2003. - 632 с.
2 Гундорова, Тамара Іванівна. Франко не Каменяр. Франко і Каменяр [Текст] : научное издание / Т. І. Гундорова. - Київ : Критика, 2006. - 352 с.
3 Діалогічні обертони [Текст] : наук. зб. на пошану пам'яті професора Нонни Копистянської / НАН України, Ін-т Івана Франка. - Львів : [б. в.], 2014. - 416 с.
4 Жадько, Віктор Олексійович. У пам'яті Києва [Текст] : наук. фотоіл. довідник-посіб. / В. О. Жадько. - Київ : Фенікс, 2007. - 480 с.
5 Закарпатська Шевченкіана [Текст] : зб. наук. та публіц. ст., есе, спогадів, поетичних добірок, бібліогр. джерел / Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка. - Ужгород : Ліра, 2013. - 264 с.
6 Москалець, Костянтин. Сполохи [Текст] : літ. критика та есеїстика / К. Москалець. - Львів : Піраміда, 2014. - 170 с.
7 Панасенко, Тетяна Михайлівна. Леся Українка [Текст] / Т. М. Панасенко. - Харків : Фоліо, 2009. - 124 с.
8 Сиротенко, Валерій Павлович. Історія української літератури ХХ сторіччя та методика її викладання [Текст] : навч. посіб. / В. П. Сиротенко, Р. Ф. Суровцева. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 390 с.
9 Славінська, Ірина . 33 герої укрліт [Текст] / І. Славінська. - Харків : Фоліо, 2011. - 412 с.
10 Стефановська, Лідія. Антонич Антиномії [Текст] / Л. Стефановська. - Київ : Критика, 2006. - 312 с.
11 Тарас Шевченко в критиці [Текст]. Т. 1. Прижиттєва критика (1839-1861) / НТШ в Америці, Ін-т джерелознавства НТШ-А, Ін-т Критики. - Київ : Критика, 2013. - 804 с.
Світова література [84(0)]
1 120 сторінок содому: Сучасна світова лесбі, ґей, бі література [Текст] : квір-антологія / упоряд.: І. Шувалова, А. Позднякова, О. Барліг. - Київ : Критика, 2009. - 122+16 с.
2 Римська елегія. Ґалл, Тібулл, Проперцій, Овідій [Текст] : елегії / Італійський ін-т культури в Україні, ЛНУ ім. І. Франка. - Львів : Літопис, 2009. - 578 с.
Зарубіжна література [84(3)]
1 Акройд, Пітер. Клеркенвельські оповіді [Текст] / П. Акройд ; пер. з англ. А. О. Івахненко ; пер. Н. В. Скоробогатова. - Харків : Фоліо, 2011. - 284 с.
2 Барікко, Алессандро. Без крові. Така історія [Текст] / А. Барікко. - Харків : Фоліо, 2011. - 352 с.
3 Баретич, Ренато. Готель "Ґранд" [Текст] : роман / Р. Баретич ; пер. з хорват. Н. Чорпіта. - Харків : Фоліо, 2011. - 348 с.
4 Бохенський, Яцек. Тиберій Цезар [Текст] : роман / Я. Бохенський ; пер. з пол. І. Андрущенко. - Львів : Піраміда, 2014. - 260 с.
5 Вишневський, Януш Леон. Коханка [Текст] / Я. Л. Вишневський ; пер. з пол. Н. В. Сняданко. - Харків : Фоліо, 2012. - 188 с.
6 Кіплінг, Редьярд Джозеф. Мауглі [Текст] / Р. Д. Кіплінг ; пер. з англ. Г. Швець ; худ. Ю. Правдохіна. - Київ : Країна Мрій, 2014. - 400 с.
7 Карасу, Більґе. Сад спочилих котів [Текст] : роман / Б. Карасу ; пер. з тур. О. Б. Кульчинський. - Харків : Фоліо, 2010. - 288 с.
8 Коллінз, Сюзанна. Голодні ігри [Текст] / С. Коллінз ; пер. з англ. У. Григораш. - Київ : КМ, 2014. - 384 с.
9 Коллінз, Сюзанна. Переспівниця [Текст] / С. Коллінз ; пер. з англ. У. Григораш. - Київ : КМ, 2014. - 384 с.
10 Мопасан, Ґі де. Любий друг [Текст] / Ґі де Мопасан ; пер. з фр. В. Підмогильний. - Київ : Основи, 1999. - 407 с.
11 Моравіа, Альберто. Чочара [Текст] : роман / А. Моравіа ; пер. з італ. П. І. Соколовський ; авт. передмови В. Скуратівський. - Харків : Фоліо, 2012. - 283 с.
12 Павич, Мілорад. Еротичні історії [Текст] / М. Павич ; пер. з серб. Н. Т. Чорпіта. - Харків : Фоліо, 2008. - 220 с.
13 Палагнюк, Чак. Снаф [Текст] : роман / Ч. Палагнюк ; пер. з англ. В. Наріжна. - Харків : Фоліо, 2009. - 286 с.
14 Пелегріно, Піно. 300 оповідок для душі [Текст] / П. Пелегріно ; пер. з італ. Т. Курилець. - Львів : Свічадо, 2014. - 200 с.
15 Рот, Йозеф. Йов: Роман простого чоловіка. Фальшива вага: Історія одного айхмістра [Текст] / Й. Рот ; пер. з нім. Ю. Прохасько ; худ. М. Вайсберг. - Київ : Критика, 2010. - 351 с.
16 Свіфт, Джонатан. Мандри Гулівера [Текст] / Д. Свіфт ; худ. О. Чичик ; пер. з англ. Л. Борсук. - Київ : Країна Мрій, 2013. - 336 с.
17 Сервантес Сааведра, Мігель де. Вигадливий ідальго Дон Кіхот Ламанчський [Текст] / М. Сервантес Сааведра ; пер. з ісп. Б. Лета ; худ. О. Чичик. - Київ : Країна Мрій, 2012. - 272 с.
18 Сорокін, Володимир Георгійович. День опричника [Текст] : роман / В. Г. Сорокін ; пер. з рос. О. Л. Ушкалова. - Харків : Фоліо, 2010. - 186 с.
19 Стівотер, Меґґі. Трепіт [Текст] / М. Стівотер ; пер. з англ. У. Григораш. - Київ : КМ, 2012. - 352 с.
20 Толкін, Джон Рональд Руел. Володар Перснів [Текст] : трилогія. Ч. 3. Повернення короля / Д. Р. Р. Толкін ; пер.: К. Оніщук, Н. Федорак. - Львів : Астролябія, 2013. - 704 с.
21 Толкін, Джон Рональд Руел. Гобіт або туди і звідти [Текст] / Д. Р. Р. Толкін ; пер. О. О'Лір ; ред. Н. Федорак ; худ. А. Лі. - Львів : Астролябія, 2013. - 304 с.
22 Толкін, Джон Рональд Руел. Сильмариліон [Текст] / Д. Р. Р. Толкін ; ред. К. Р. Толкін ; пер. К. Оніщук. - Львів : Астролябія, 2014. - 576 с.
23 Шолохов, Михайло Олександрович. Тихий Дон [Текст] : роман у 4-х кн. / М. О. Шолохов ; пер. з рос. В. Середин. - Москва ; Київ : Дружба Літератур, 2013. - 690 с.
24 Ґенацино, Вільгельм. Парасолька на цей день [Текст] : роман / В. Ґенацино ; пер. з нім. О. Сидор. - Львів : Кальварія, 2008. - 128 с.
Українська література [84(4УКР)]
1 "Чорна Індія" "Молодої Музи" [Текст] : антол. прози та есеїстики / упоряд., ред. В. Ґабор. - Львів : Піраміда, 2014. - 352 с.
2 13 сучасних українських п'єс [Текст] / упоряд., авт. вступ. ст. Н. Козачук. - Київ : Преса України, 2013. - 576 с.
3 Іваничук, Роман Іванович. Мандрівка до Аберфайлю [Текст] : колаж / Р. І. Іваничук. - Львів : Піраміда, 2014. - 204 с.
4 Андрухович, Юрій Ігорович. Трициліндровий двигун любові [Текст] / Ю. І. Андрухович, Л. Дереш, С. В. Жадан. - Харків : Фоліо, 2012. - 220 с.
5 Бажанська, Олеся. Троє з городка [Текст] / О. Бажанська, Л. Мартович, В. Загаєвич ; упоряд. Р. Горак. - Львів : Апріорі, 2014. - 396 с.
6 Бакуменко, Олександр Данилович. Король Ринкової вулиці [Текст] : соціальний роман / О. Д. Бакуменко. - Київ : Преса України, 2013. - 232 с.
7 Барандій, Марія. Вибране [Текст] / М. Барандій. - Львів : Каменяр, 2013. - 178 с.
8 Бойчук, Богдан. Кляса без вісти [Текст] : поема в прозі / Б. Бойчук ; пер. з англ. Р. Бойчук ; пер. з пол. Т. Карабовіч. - Львів : Піраміда, 2014. - 124 с.
9 Вовк , Віра. Паломник [Текст] / В. Вовк . - Ріо-де Жанейро ; Київ ; Львів : БаК, 2013. - 136 с.
10 Вовк , Віра. Човен на обрію (спогади 2010-2013) [Текст] / В. Вовк . - Ріо-де Жанейро ; Київ ; Львів : БаК, 2014. - 110+24 с. с.
11 Гаврилів, Орест . Виїзд "на природу" [Текст] / О. Гаврилів ; ред. О. С. Столярчук. - Львів : Сорока Т.Б., 2014. - 42 с.
12 Гаврилів, Орест . Гуртожиток для абітурієнта. Перший похід [Текст] / О. Гаврилів ; ред. І. М. Сарабай. - Львів : Сорока Т.Б., 2014. - 48 с.
13 Гата , Ева. Казки чарівного королівства Красолі [Текст] / Е. Гата ; ред. М. Мартиняк ; худ. І. Біликівський. - Львів : БаК, 2014. - 224 с.
14 Гуцало, Євген Пилипович. Хустина шовку зеленого [Текст] : повісті, новели, публіцистика / Є. П. Гуцало. - Київ : Український письменник, 2012. - 575 с.
15 Дереш, Любко. Поклоніння ящірці. Як нищити ангелів [Текст] : роман / Л. Дереш. - Харків : Фоліо, 2012. - 189 с.
16 Драч, Іван Федорович. Сивим конем [Текст] / І. Ф. Драч. - Харків : Фоліо, 2011. - 187 с.
17 Жадан, Сергій Вікторович. Ефіопія [Текст] / С. В. Жадан. - Харків : Фоліо, 2009. - 122 с.
18 Жадан, Сергій Вікторович. Марадона [Текст] : нова кн. віршів / С. В. Жадан. - Харків : Фоліо, 2008. - 169 с.
19 Жадан, Сергій Вікторович. Цитатник [Текст] / С. В. Жадан. - Харків : Фоліо, 2009. - 216 с.
20 Зарівна, Теодозія Петрівна. Полювання на птахів небесних [Текст] : роман / Т. П. Зарівна. - Київ : Преса України, 2013. - 348 с.
21 Кіндратович, Люба. Лист у вічність [Текст] : історії з життя / Л. Кіндратович. - Львів : Свічадо, 2014. - 64 с.
22 Калинець, Ігор Миронович. Казки зі Львова [Текст] / І. М. Калинець. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 256 с.
23 Калинець, Ігор Миронович. Пісеньки та віршики зі Львова [Текст] / І. М. Калинець. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 272 с.
24 Калинець, Ірина Онуфріївна. Зібрання творів [Текст]. У 8-ми томах. Т. 8. Кн. 2. Попід Золоті Ворота. Інтерв'ю 1987-2012 рр. / І. О. Калинець. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 296+28 с.
25 Караванський, Святослав Йосипович. Лист до Героя пера - Марії Матіос [Текст] : листи, статті, інтерв'ю і таке інше / С. Й. Караванський. - Львів : БаК, 2013. - 220 с.
26 Ковалишин, Наталія Григорівна. Музика мого серця [Текст] : зб. поезій / Н. Г. Ковалишин ; ред. О. Д. Пискач. - Львів : Сорока Т.Б., 2014. - 36 с.
27 Ковтун, Тетяна Миколаївна. Не повертайся спиною до звіра [Текст] : роман / Т. М. Ковтун. - Київ : Зелений пес, 2012. - 360 с.
28 Когтянц, Костянтин Артемович. Покохати відьму [Текст] : роман / К. А. Когтянц. - Харків : Фоліо, 2011. - 190 с.
29 Кондратюк, Андрій Іванович. Хутір [Текст] : роман / А. І. Кондратюк. - Київ : Преса України, 2013. - 848 с.
30 Косач, Юрій. Володарка Понтиди [Текст] : роман мого прадіда / Ю. Косач. - Київ : Преса України, 2013. - 432 с.
31 Костецький, Ігор. Тобі належить цілий світ [Текст] : вибрані твори / І. Костецький ; вид. підготував Марко Роберт Стех. - Київ : Критика, 2005. - 527 с.
32 Кохання та ненависть. Повна збірка кращих творів [Текст] / уклад. С. М. Заготова ; худ.: С. Ю. Донець, О. К. Перепелиця. - Донецьк : БАО, 2010. - 704 с.
33 Крехович, Ніна Йосипівна. Футбольні коломийки [Текст] / Н. Й. Крехович. - Київ : Преса України, 2012. - 256 с.
34 Крушельницька, Лариса Іванівна. Звірятка у моєму житті [Текст] / Л. І. Крушельницька ; худ. Л. І. Крушельницька. - Львів : Астролябія, 2014. - 160 с.
35 Куліш, Пантелеймон Олександрович. Повне зібрання творів [Текст]. Т. 1. Листи. 1841-1850 / П. О. Куліш ; упоряд. О. Федорук. - Київ : Критика, 2005. - 648 с.
36 Куліш, Пантелеймон Олександрович. Повне зібрання творів [Текст]. Т. 2. Листи. 1850-1856 / П. О. Куліш ; упоряд. О. Федорук. - Київ : Критика, 2009. - 672 с.
37 Куць, Микола. Карпатський самурай [Текст] : драма в 3-х частинах / М. Куць. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2012. - 240 с.
38 Лігуцька, Галина Львівна. Незмінний плин життя [Текст] / Г. Л. Лігуцька. - Львів : ПАІС, 2014. - 52 с.
39 Майдіна, Людмила Петрівна. Записано в книгу життя [Текст] : нарис / Л. П. Майдіна. - Львів : БОНА, 2014. - 134 с.
40 Майданська, Софія Василівна. Сподіваюся на Тебе [Текст] : романи / С. В. Майданська. - Київ : Преса України, 2013. - 576 с.
41 Малик, Володимир Кирилович. Горить свіча [Текст] : роман / В. К. Малик. - Харків : Фоліо, 2012. - 444 с.
42 Малик, Володимир Кирилович. Князь Кий [Текст] : роман / В. К. Малик. - Харків : Фоліо, 2009. - 282 с.
43 Махно, Василь. Зимові листи [Текст] / В. Махно. - Київ : Критика, 2011. - 128 с.
44 Махно, Василь. Котилася торба [Текст] : проза / В. Махно. - Київ : Критика, 2011. - 366 с.
45 Миколаєнко, Алла Юріївна. Наперсток для відьми [Текст] : вірші / А. Ю. Миколаєнко. - Київ : Преса України, 2013. - 112 с.
46 Миронов, Роман Олександрович. Співвідчутність [Текст] : зб. поезій / Р. О. Миронов. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 92 с.
47 Михайло Петренко. Життя і творчість [Текст] : худ. тексти, дослідження, документи / упоряд.: О. Є. Петренко, О. О. Редчук ; наук. ред. М. П. Бондар. - Київ : Фенікс, 2013. - 218 с.
48 Мурзо, Тетяна Євгенівна. Глибінь висоти [Текст] / Т.Є Мурзо. - Львів : Растр-7, 2014. - 320 с.
49 Мялікгулиєв, Назар. До народу [Текст] : поезія / Н. Мялікгулиєв. - Львів : БОНА, 2014. - 52 с.
50 Нікалео, Ніка. Любові полум'я [Текст] / Н. Нікалео. - Львів : Аверс, 2013. - 270 с.
51 Нескорені. Повна збірка кращих творів [Текст] / Ю. І. Яновський [та ін.] ; уклад. С. М. Заготова. - Донецьк : БАО, 2010. - 704 с.
52 Олісевич, Алік. Революція квітів [Текст] / А. Олісевич ; упоряд. І. Банах. - Львів : Тріада плюс, 2013. - 160+32 с.
53 Острів зимового мовчання [Текст] : антологія жіночої прози / упоряд. Г. Тарасюк. - Київ : Преса України, 2013. - 448 с.
54 Петренко, Микола Євгенович. Так мені й треба. Конопляні горішки [Текст] / М. Є. Петренко. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 136 с.
55 Поваляєва, Світлана Вадимівна. Камуфляж в помаді [Текст]. - Харків : Фоліо, 2006. - 189 с.
56 Похід через засніжений перевал [Текст] : укр. соціальне оповідання ХХІ ст. (2000-2012) / упоряд. В. Даниленко ; авт. післямови В. Шнайдер. - Київ : Преса України, 2013. - 384 с.
57 Прохасько, Тарас. Ознаки зрілості [Текст] / Т. Прохасько. - Львів : Тріада плюс, 2014. - 120 с.
58 Райська Яблінка [Текст] : антол. укр. малої "жіночої" прози Галичини міжвоєнного періоду / упоряд., авт. передмови Н. Поліщук. - Львів : Піраміда, 2014. - 354 с.
59 Роздобудько, Ірен Віталіївна. Все, що я хотіла сьогодні... [Текст] / І. В. Роздобудько. - Харків : Фоліо, 2012. - 154 с.
60 Савчинська-Латик, Теодора Петрівна. Вітражі [Текст] : проза / Т. П. Савчинська-Латик ; худ. Я. Латик. - Львів : Каменяр, 2013. - 198 с.
61 Соловйов, Сергій Григорович. Солом'яний двір [Текст] : роман / С. Г. Соловйов. - Київ : Преса України, 2013. - 224 с.
62 Стринадюк, Люба-Параскевія. У нас гуцулів [Текст] : гуцульська проза / Л. -П. Стринадюк. - Львів : Піраміда, 2014. - 176 с.
63 Тарнавський, Валентин. Порцеляновий острів [Текст] : повісті, оповідання / В. Тарнавський. - Київ : Преса України, 2013. - 416 с.
64 Теліга, Олена Іванівна. Душа на сторожі [Текст] : твори / О. І. Теліга. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2012. - 192 с.
65 Тимчук, Володимир Юрійович. Словодієм [Текст] : зб. новел / В. Ю. Тимчук. - Львів : Тріада плюс, 2014. - 164 с.
66 Ткачук, Василь. Золоті дзвінки [Текст] / В. Ткачук. - Львів : Апріорі, 2014. - 307 с.
67 Трубай, Василь Володимирович. Натюрморт з котами [Текст] : вибрані твори / В. В. Трубай. - Київ : Преса України, 2013. - 416 с.
68 Ульяненко, Олесь. Жінка його мрії [Текст] : роман / О. Ульяненко. - Харків : Фоліо, 2012. - 281 с.
69 Ульяненко, Олесь. Квіти Содому [Текст] : роман / О. Ульяненко. - Харків : Фоліо, 2012. - 251 с.
70 Фіалко, Ніна Іванівна. Родинні гріхи [Текст] / Н. І. Фіалко. - Тернопіль : Навчальна книга- Богдан, 2013. - 464 с.
71 Чепурко, Богдан Петрович. Книга перетлумачень [Текст] : філософ. проза / Б. П. Чепурко. - Львів : Каменяр, 2014. - 618 с.
72 Червоне і чорне: 100 українських поеток ХХ сторіччя [Текст] : поетич. антол. у двох т. / уклад. Б. Щавурський. - Тернопіль : Навчальна книга- Богдан, 2011. - 1344 с.
73 Чорне і червоне: 100 українських поетів ХХ сторіччя [Текст] : поетич. антол. у двох т. / уклад. Б. Щавурський. - Тернопіль : Навчальна книга- Богдан, 2011. - 1376 с.
74 Чумак, Іван Володимирович. На відстані пам'яті [Текст] / І. В. Чумак. - Київ : Преса України, 2013. - 304 с.
75 Шевченко, Наталка. Бранці мороку [Текст] : роман / Н. Шевченко, О. Шевченко. - Харків : Фоліо, 2007. - 252 с.
76 Шевченко, Тарас Григорович. Кобзар [Текст] / Т. Г. Шевченко ; пер. М. Найдан ; ред. А. Пермінова ; худ.: В. Лобода, Л. Лобода. - Львів : Піраміда, 2014. - 110 с.
77 Шевчук, Анатолій Олександрович. Теплі спогади в холодний вечір [Текст] : вибране / А. О. Шевчук. - Київ : Преса України, 2013. - 336 с.
78 Щеглюк, Василь Романович. Прозоріння [Текст] / В. Р. Щеглюк. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 128 с.
79 Яцканин, Іван Юрійович. Пора вузеньких вулиць [Текст] / І. Ю. Яцканин. - Київ : Преса України, 2013. - 319 с.
80 Ґудзь, Юрко. Навпроти снігу [Текст] : вибране / Ю. Ґудзь. - Київ : Преса України, 2013. - 400 с.
Архітектура [85.11]
1 Аалтонер, Гейнор. Історія архітектури. Найвідоміші споруди всіх часів [Текст] / Г. Аалтонер ; пер. з англ. М. Кошкін. - Харків : Фактор, 2012. - 256 с.
Живопис [85.14]
1 Степовик, Дмитро Власович. Новий ренесанс: ікони Анрія Дем'янчука [Текст] / Д. В. Степовик. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2012. - 368 с.
Графіка [85.15]
1 Понад кордонами. Модерна українська книжкова графіка 1914-1945 [Текст] : [альбом] / Укр. наук. ін-т Гарвардського ун-ту, Ін-т Критики. - Київ : Критика, 2008. - 176 с.
Релігія [86]
1 Gil, Andrzej. Przed wielkim podialem. Prawoslawna Metropolia Kijowska do 1458 roku [Текст] / A. Gil, I. Skoczylas. - Lublin ; Lwow : [s. n.], 2013. - 62 с.
2 Ісповідник, Максим. Тлумачення господньої молитви. Містагогія [Текст] / М. Ісповідник ; пер. з рос. Т. Різун. - Львів : Свічадо, 2014. - 74 с.
3 Бодревич, Данило. Стежечка в Рай або травневе Богослуження [Текст] / Д. Бодревич. - Львів : Добра книжка, 2014. - 216 с.
4 Будьмо уважні [Текст] : молитовник. - Львів : Свічадо, 2014. - 660 с.
5 Говгера, Василь. Організаційна структура Львівської єпархії XVIII ст. (1700-1772) [Текст] / В. Говгера. - Львів : Тріада плюс, 2014. - 1168+16 с.
6 Городечний, Юстиніан. Православне і католицьке розуміння догми про Непорочне Зачаття Діви Марії [Текст] / Ю. О. Городечний. - Львів : Свічадо, 2014. - 104 с.
7 Дев'ятниці до св. Ґерарда Маєлі [Текст] / пер. з словац. З. Троцишин, ред., упоряд. Й. Воробець. - Львів : Добра книжка, 2014. - 24 с.
8 Делез, Шарль. А якщо Бог все-таки існує? [Текст] : 120 простих запитань / Ш. Делез ; пер. з фр. Н. Стрілець. - Львів : Свічадо, 2014. - 136 с.
9 Духовний, Юліан. Зцілення ураженого серця [Текст] / Ю. Духовний. - Львів : Піраміда, 2014. - 570 с.
10 Каттанео, Патриція. Святий Шарбель: монах-чудотворець. Життя, чуда, послання, молитви [Текст] / П. Каттанео ; пер. І. Дух. - Львів : Свічадо, 2014. - 96 с.
11 Корнеев, Алексей. Великий Мишель Нострадамус [Текст] / А. Корнеев. - Донецьк : БАО, 2012. - 224 с.
12 Лакутюр, Жан. Єзіїти [Текст]. Т. 2. Повернення / Ж. Лакутюр ; пер. з фр. І. Дух. - Львів : Свічадо, 2014. - 570 с.
13 Лось, Валентина Едуардівна. Уніатська Церква на Правобережній Україні наприкінці XVIII - першії половині ХІХ ст.: організаційна структура та культурно-релігійний аспект [Текст] / В. Е. Лось. - Київ : НБУВ, 2013. - 300 с.
14 Масюк, Ярослав. Дев'ятниця до Святого Юрія Переможця [Текст] / Я. Масюк. - Львів : Добра книжка, 2014. - 32 с.
15 Масюк, Ярослав. Набоженство до св. Валентина [Текст] / Я. Масюк. - Львів : Добра книжка, 2014. - 40 с.
16 Молімося [Текст] : [молитви] / техн. ред. Г. Горбачук. - Львів : Свічадо, 2014. - 88 с.
17 Назар, Наталя. Акафіст до блаженної Марти Вєцкої [Текст] / Н. Назар. - Львів : Добра книжка, 2014. - 32 с.
18 Новий завіт [Текст] / Катехитично-пед. ін-т УКУ. - Львів : Свічадо, 2013. - 710 с.
19 Пельчар, Йосиф. Семиденниця до Серця Ісуса [Текст] / Й. Пельчар ; пер. з пол. Й. Воробець. - Львів : Добра книжка, 2014. - 48 с.
20p Послання Матері Божої в Меджуґор'ї 1981-2014 [Текст] / упоряд. Й. Воробець ; ред. О. Лоза. - Львів : Добра книжка, 2014. - 416 с.
21 Пресвятая Богородице, спаси нас [Текст] : молитовник / упоряд. О. Жаровська. - Львів : Свічадо, 2014. - 160 с.
22 Скшипчак, Роберт. Не вмерти ще за життя. 10 кроків у пошуку віри [Текст] / Р. Скшипчак ; пер. з пол. О. Мандрика. - Львів : Свічадо, 2014. - 112 с.
23 Ґіль, Анджей. Володимирсько-Берестейська єпархія XI-XVIII століть: історичні нариси [Текст] / А. Ґіль, І. Я. Скочиляс. - Львів : [б. в.], 2013. - 288 с.
24 Ґіль, Анджей. Східні церкви в Польсько-Литовській державі у процесі перетворень та адаптування: Київська митрополія в 1458-1795 роках [Текст] / А. Ґіль, І. Я. Скочиляс. - Люблін ; Львів : ІESW (Instytut europy srodkowo-wschodniej), 2014. - 684+ эл. опт. диск
Філософські науки [87]
1 Синицына, Алла Васильевна. Философия [Текст] : учеб. пособ. для иностран. студ. / А. В. Синицына. - Львов : Новий Світ-2000, 2014. - 352 с.
Етика [87.7]
1 Сокол, Роман В'ячеславович. Мистецтво і формування естетичної культури правоохоронців [Текст] : посіб. для курсантів ВНЗ МВС України / Р. В. Сокол. - Львів : ЛДУВС, 2013. - 196 с.
2 Чистіліна Т.О. Етика та естетика [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Чистіліна. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 304 с.
Психологія [88]
1 Даниш, Василь. Принципи управління собою та іншими: якщо для вас це має значення [Текст] / В. Даниш. - Львів : Піраміда, 2013. - 128 с.
2 Кузовкин, Дмитрий. Львовская книга мертвых [Текст] / Д. Кузовкин. - Львів : Тріада плюс, 2013. - 118 с.
3 Шевців, Мирослав Володимирович. Зоопсихологія з основами етології [Текст] : підручник / М. В. Шевців, М. М. Філоненко. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 242 с.
Загальна психологія [88.3]
1 Діанін-Гавард, Олександр. Як формувати свою особистість. Шлях лідера [Текст] / О. Діанін-Гавард ; пер. з рос. В. Жуковський. - Львів : Свічадо, 2014. - 174 с.
2 Катц, Еліот. Як бути сильним: чоловік, якого потребує жінка [Текст] : відвічні істини про те, хто такий справжній чоловік / Е. Катц ; пер. з англ. О. Гладкий. - Львів : Свічадо, 2014. - 102 с.
Соціальна психологія [88.5]
1 Альбісетті, Валеріо. Любов. Як прожити разом усе життя [Текст] / В. Альбісетті ; пер. з італ. К. Зінченко. - Львів : Свічадо, 2014. - 128 с.
2 Даниш, Василь. Іду на ви [Текст] : кодекс українця нової доби - лицаря честі, духу та гідності / В. Даниш. - Львів : Піраміда, 2014. - 268 с.
3 Карпа, Олег. Задача № 1, або Про мету в житті [Текст] / О. Карпа ; худ. Г. І. Кадюк. - Львів : Каменяр, 2012. - 68 с.
4 Лев-Стаарович, Збіґнєв. Вона і Він про секс [Текст] / Л. -С. Збіґнєв ; пер. О. Пендерецька ; ред. О. Бойченко. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2011. - 320 с.
Дитяча психологія [88.8]
1 Дитяча та юнацька психотерапія: теорія і практика в сучасних наукових дослідженнях [Текст] : [колективна монографія] / ред. Г. В. Католик. - Львів : Астролябія, 2012. - 312 с.
2 Психофізіологічне забезпечення становлення фахівця у професіях типу "людина-людина" [Текст] : монографія / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ : Ін-т психології ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 266 с.
Довідкові видання [92]
1 Надзвичайний світ [Текст] : [проект каналу "Дискавері"] / пер. з англ.: А. Мішта, Р. Фещенко. - Київ : Країна Мрій, 2012. - 224 с.
Збірки цитат, думок, афоризмів [94.8]
1 Велика книга мудрості. Афоризми та крилаті вислови [Текст] / уклад.: О. А. Островська, Г. В. Латник ; ред. Г. В. Латник. - Київ : Арій, 2012. - 632 с.
 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday624
mod_vvisit_counterYesterday1971
mod_vvisit_counterThis week4067
mod_vvisit_counterLast week8236
mod_vvisit_counterThis month28194
mod_vvisit_counterLast month32356
mod_vvisit_counterAll days4200272

We have: 195 guests online
Your IP: 44.220.62.183
 , 
Today: лют. 28, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер