Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (жовтень 2014 р.)
Четвер, 06 листопада 2014, 10:08
Хімічні науки [24]
1 Данте, Аліг'єрі. Божественна комедія [Текст] / Аліг'єрі Данте ; пер. з італ. та прим. Є. А. Дроб'язко ; передм. О. Б. Алексєєнко. - Київ : Укрвидавполіграфія, 2013. - 606 с.
Країнознавство [26.890]
1 Мукачівський район. Закарпатська область [Текст] : [довідник] / Я. Цап'як, Г. Сидоренко. - Львів : Карпати.iнфо, 2012. - 95 с.
2 Тячівщина. Закарпатська область [Текст] : [довідник] / Г. Сидоренко ; ред. Г. Барабаш. - Львів : Сидоренко Г.В. [друк], 2009. - 80 с.
2 Чернівецька область [Текст] : [довідник] / Ю. Шивала ; ред.: Я. Цап'як, Г. Сидоренко. - Львів : Карпати.iнфо, 2012. - 112 с.
Гірнича справа [33]
1 Бориславські нафтовики на рубежі тисячоліть [Текст] : фоторозповідь про минуле і сьогодення Бориславського нафтопромислового району і колективу нафтогазовидобувного управління "Бориславнафтогаз" / Р. Соловчук, Б. Пиріг, І. Швед. - Борислав : Нафтовик Борислава, 2001. - 39 с.
Соціальна гігієна та організація охорони здоров'я [51]
1 Калінчук Ф.М. Живіть тверезо і без нікотину [Текст] : посібник / Ф. М. Калінчук, Г. Ф. Яцук. - Тернопіль : Астон, 2008. - 104 с.
2 Калінчук Ф.М. Паростки тверезого життя (книга для сімейного читання) [Текст] / Ф. М. Калінчук. - Тернопіль : Астон, 2007. - 152 с.
3 Про що мовчить реклама? або Алкогольно-тютюновий зашморг [Текст] / уклад.: О. А. Почекета, С. В. Одарченко. - Рівне : Прінт-Експрес [друк], 2009. - 69 с.
4 Формування тверезого способу життя в сім'ї та суспільстві [Текст] : доп. ІІ наук.-практ. конф. [14 липня 2013 р., Біла Церква] / Всеукр. громад. рух "Твереза Україна". - Біла Церква : [б. в.], 2013. - 96 с.
Фармакологія Фармація. Токсикологія [52.8]
1 Екологічна токсикологія [Текст] : навч. посіб. / О. І. Канюка [та ін.]. - Львів : Тріада плюс, 2012. - 230 с.
2 Петрух, Любов Іванівна. Флуорени вірулоцидної дії. Противірусна активність флуренізиду і перспектива застосування у боротьбі з біотероризмом [Текст] / Л. І. Петрух. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 210 с.
Загальна діагностика [53.4]
1 Сторчун, Євген Володимирович. Біофізичні основи інструментальної фізіотерапії [Текст] : [посібник] / Є. В. Сторчун, Ю. М. Романишин, Л. П. Іванов. - Львів : Растр-7, 2014. - 318 с.
Суспільні науки [60]
1 Смаглій, Катерина. Зміни творить кожен із нас: соціальне підприємництво та стратегічна філантропія [Текст] / К. Смаглій. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. - 207 с.
Всесвітня історія [63.3(0)]
1 Єрмановська, Ганна Едуардівна. Загадки історії. Стародавній світ [Текст] / Г. Е. Єрмановська ; пер. з рос. О. О. Якименко. - Київ : Освіта, 2013. - 384 с.
Історія частин світу та окремих країн [63.3(3)]
1 Donzow, Dmytro. Der Geist russlands [Текст] / D. Donzow. - Munchen-Lochhausen : Schild-Verlag GmbH, 1961. - 96 с.
2 Мак'явеллі, Нікколо. Флорентійські хроніки. Державець [Текст] / Н. Мак'явеллі ; пер. з італ. А. Перепаді. - Харків : Будинок друку, 2013. - 472 с.
Історія України [63.3(4УКР)]
1 Ілюстрована історія Києва [Текст] / відп. ред. В. Смолій. - Київ : Фенікс, 2012. - 424 с.
2 Велика війна 1914-1918 рр. і Україна [Текст] / НАН України, Ін-т історії України. - Київ : КЛІО, 2013. - 784 с.
3 Вечный Киев. Жизнь большого города [Текст] / В. Ковалинский, О. Друг ; худ. О. Иванова [та ін.]. - Киев : Балтия-Друк, 2013. - 124 с.
4 Кардащук, Микола Дмитрович. Хто ми? Хто наші пращури? Звідки пішла - постала Україна? (Український етногенез) [Текст] : дослідж. в царині етнічної іст. народу України / М. Д. Кардащук. - Надвірна ; Івано-Франківськ : Надвірнянська друкарня, 2014. - 560 с.
5 Коляда, Ігор Анатолійович. Богдан Хмельницький [Текст] / І. А. Коляда, В. І. Милько. - Київ : Укрвидавполіграфія, 2013. - 128 с.
6 Костельний, Дмитро Васильович. Дорогами життя [Текст] : [спогоди] / Д. В. Костельний. - Львів : Растр-7, 2014. - 280 с.
7 Кров українська, кров польська... Трагедія Холмщини та Підляшшя в роках 1938-1948 у спогадах [Текст] / Об'єднання Українців "Закерзоння". - Торонто ; Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 392 с.
8 Мацюк, Орест. Короткий нарис історії Трускавця [Текст] / О. Мацюк, І. Скибак ; ред. З. П. Гузар. - Трускавець : [б. в.], 2000. - 64 с.
9 Маґочій, Павло-Роберт. Крим наша благословенна земля [Текст] / П-Р. Маґочій ; пер. з англ.: О. Сидорчук, Н. Кушко. - Ужгород : Вид-во В. Падяка , 2014. - 160 с.
10 Рендюк, Теофіл Георгійович. Пилип Орлик: молдовські та румунські шляхи [Текст] / Т. Г. Рендюк ; [ред. М. Токарюк]. - Чернівці : Букрек, 2013. - 238, [2] с.
11 Сегеда, Сегеда. Український пантеон [Текст] / С. Сегеда. - Київ : Балтія-Друк, 2013. - 184 с.
12 Таїрова-Яковлева, Тетяна Геннадіївна. Іван Маzепа і Російська імперія [Текст] / Т. Г. Таїрова-Яковлева ; пер. з рос. Ю. Мицик. - Київ : КЛІО, 2013. - 403 с.
Археологія [63.4]
1 Сокровища Херсонеса Таврического [Текст] / Н. Алексєєнко [та ін.]. - Київ : Мистецтво, 2013. - 320 с.
Етнографія [63.5]
1 Народознавчі зошити [Текст]. Вип. 6(114)/2013 листопад-грудень / Ін-т народознавства НАН України. - Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2013. - 949-1175 с.
2 Ярош, Вікторія. Золотий колос Дажбога. Хліб в українських легендах та віруваннях [Текст] / В. А. Ярош. - Київ : Успіх і кар'єра, 2013. - 112 с.
Економіка [65]
1 Борейко, Володимир Іванович. Державне регулювання соціально-економічного розвитку (теорія, методологія, проблеми) [Текст] : монографія / В. І. Борейко. - Рівне : НУВГП, 2008. - 379 с.
2 Жихор, Олена Борисівна. Соціально-економічний вимір розвитку науки і науково-технічної діяльності в регіонах України [Текст] : монографія / О. Б. Жихор. - Львів : Ліга-Прес, 2008. - 248 с.
3 Комарницький, Ігор Васильович. регіональна політика організаційно-економічної підтримки малих підприємств [Текст] : монографія / І. В. Комарницький. - Львів : ІРД НАН України, 2003. - 236 с.
4 Комерційна дипломатія: торговельна політика і право [Текст] : навч. посіб. / Л. Р. Доусон [та ін.]. - Львів : Астролябія, 2006. - 704 с.
5 Котик, Зиновій Омелянович. Сучасний стан робіт із землеустрою та кадастру при організації територій [Текст] / З. О. Котик. - Львів : Растр-7, 2014. - 60 с.
6 Лагодієнко, Володимир Вікторович. Розвиток агропромислового виробництва: регіональні особливості [Текст] : монографія / В. В. Лагодієнко. - Львів : [б. в.], 2007. - 292 с.
7 Менеджмент ЗЕД в АПК [Текст] : монографія / В. І. Топіха [та ін.]. - Миколаїв : МДАУ, 2006. - 354 с.
8 Стимулювання регіонального розвитку Закарпатської області [Текст] : монографія / НАН України , Ін-т регіональних досліджень. - Львів : [б. в.], 2008. - 187 с.
9 Торговельна інфраструктура агропродовольчого ринку України [Текст] : монографія / В. В. Апопій [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 316 с.
10 Шевчук, Андрій Васильович. Інформаційні технології в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону [Текст] : монографія / А. В. Шевчук ; ред. В. С. Кравців. - Львів : ІРД НАН України, 2007. - 138 с.
11 Янковська, Лариса Анатоліївна. Менеджмент персоналу. Підготовка та перепідготовка працівників підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Янковська. - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. - 196 с.
Галузева економіка [65.2]
1 Алєксєєв, Ігор Валентинович. Бюджетний механізм і соціально-економічний розвиток регіонів [Текст] : монографія / І. В. Алєксєєв, Г. С. Лопушняк, М. В. Ливдар. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 248 с.
2 Борущак, Мирослав. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів [Текст] : монографія / М. А. Борущак. - Львів : ІРД НАН України, 2006. - 288 с.
3 Козоріз М.А. Механізм реорганізації банківських установ в Україні [Текст] : монографія / М. А. Козоріз, Н. Ю. Копилюк. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 217 с.
4 Петренко, Віктор Павлович. Інтелектуальні ресурси соціально-економічних систем: аспекти інноваційного управління [Текст] : монографія / В. П. Петренко. - Львів : ІРД НАН України, 2009. - 196 с.
5 Шкварчук, Людмила Олександрівна. Державне регулювання цін на продовольчому ринку [Текст] : монографія / Л. О. Шкварчук. - Львів : Простір-М, 2008. - 356 с.
6 Шкварчук, Людмила Олександрівна. Механізм регулювання цін на продовольчому ринку [Текст] : монографія / Л. О. Шкварчук. - Львів : ІРД НАН України, 2010. - 203 с.
Політологія [66.0]
1 Основи демократії [Текст] : підруч. для студ. ВНЗ / ред. А. Ф. Колодій. - Львів : Астролябія, 2009. - 832 с.
Внутрішня політика і становище [66.3]
1 Шаповал, Юрій Іванович. Петро Шелест [Текст] / Ю. І. Шаповал. - Харків : Фоліо, 2013. - 127 с.
2 Шедяков, Владимир Евгеньевич. Информационные воздействия в периоды избирательных кампаний Украины (1991-2012): стратегии, технологии, инновации [Текст] / В. Е. Шедяков, Д. Д. Попов, Л. Ф. Гаврилова. - Київ : Преса України, 2012. - 152 с.
Політичні партії [66.6]
1 Шведа, Юрій Романович. Політичні партії [Текст] : енцикл. словник / Ю. Р. Шведа. - Львів : Астролябія, 2005. - 487 с.
Держава та право [67]
1 Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. Вип. 7/2014. - Київ : Українська правова інформація, 2014. - 1 ел. опт. диск
2 Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. Вип. 8/2014. - Київ : Українська правова інформація, 2014. - 1 ел. опт. диск
Галузі права [67.3]
1 Корупція та відповідальність за корупційні дії [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. І. Гук [та ін.]. - Львів : Астролябія, 2009. - 160 с.
2 Личенко, Ірина Олександрівна. Захист законних інтересів громадян України у сфері власності: адміністративно-правове дослідження [Текст] : монографія / І. О. Личенко. - Львів : ЛДУВС, 2014. - 416 с.
3 Паспорт [Текст] / авт. ідеї Ю. Сидоренко ; авт. текстів І. Криштопа. - [Київ] : ["Наш продукт"] : ["ЮС-Дизайн"], [2008]. - 124 с.
4 Соловйов, Андрій Володимирович. Проблеми акціонерного права. Кредитно-модульна система організації навчального процесу [Текст] : навч. посіб. для студ. галузі знань 0304 "Право" спец. 7.03040101, 8.03040101 "Правознавство" / А. В. Соловйов. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 152 с.
Воєнна наука. Військова справа [68]
1 Дєдик, Олександр Георгійович. Чортківська офензива [Текст]. Ч. 1 / О. Г. Дєдик. - Львів : Астролябія, 2013. - 232 с.
2 Коваль, Михайло Володимирович. Невідома Україна: історія фортифікації ХХ ст. Міфи та реалії [Текст] / М. В. Коваль. - Київ : Фенікс, 2013. - 368 с.
3 Слободянюк, Михайло Васильович. Сухопутні війська України: Історія та символіка 8-го армійського корпусу [Текст] / М. В. Слободянюк. - Львів : Астролябія, 2011. - 226 с.
4 Цитаделя [Текст] : львів. мілітарний альм. Ч. 1(1)/2009 / ред. О. Фешовець [та ін.]. - Львів : Астролябія, 2009. - 96 с.
5 Цитаделя [Текст] : львів. мілітарний альм. Ч. 2(2)/2009 / ред. О. Фешовець [та ін.]. - Львів : Астролябія, 2009. - 136 с.
Культура [71]
1 Кульчий, Олена. Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів [Текст] / О. Кульчий, Т. Малярчук, Ю. Бентя. - Київ : КЛІО, 2013. - 352 с.
Освіта. Педагогічні науки [74]
1 Піддубняк, Олекса. Мехмат в ретроспективі: багатотиражка Львів. ун-ту ім. І. Франка як джерело до історії мех.-мат. ф-ту 1948-1969 рр. [Текст] / О. Піддубняк. - Лодзь ; Львів : Політехніка Лодзька, 2007. - 128 с.
Спеціальні школи. Дефектологія [74.3]
1 Вчимося навчати [Текст] : зб. матеріалів метод. майстерні / ред. Я. Довган. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013. - 120 с.
Преса [76.0]
1 Журналісти стріляють не кулями [Текст] / упоряд. О. М. Клубань. - Київ : АНТ, 2013. - 200 с.
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство [78.3]
1 Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2010) [Текст] / Держ. наук. установа "Книжкова Палата України ім. Івана Федорова". - Київ : Кн. палата України, 2013. - 168 с.
Бібліографія [78.5]
1 "Нам сонце всміхалось крізь ржавії ґрати..." [Текст] : реком. список л-ри до 100-річчя від дня народж. Катерини Зарицької / ЛОУНБ. - Львів : б.в., 2014. - 12 с.
2 Жінка, яка сформувала сама себе... [Текст] : вебліогр. список л-ри з нагоди 125-річчя від дня народж. Ольги Басараб / Львів. обл. універсал. наук. б-ка. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 10 с.
3 Життя як порив і посвята [Текст] : реком. список л-ри до 75-річчя від дня народження Ігоря Калинця / ЛОУНБ. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 16 с.
4 Лісові багатства України: використання і збереження [Текст] : реком. список л-ри / ЛОУНБ. - Львів : б.в., 2014. - 10 с.
5 Мовою фарб, голосом серця [Текст] : реком. список л-ри до 200-річчя від дня народж. Тараса Шевченка / ЛОУНБ. - Львів : б.в., 2014. - 34 с.
6 Освячений духом таланту [Текст] : вебліогр. список л-ри до 85-річчя від дня народження Романа Іваничука / ЛОУНБ. - Львів : б.в., 2014. - 10 с.
Мовознавство [81]
1 Зайко, Мирослава Антонівна. Український лексикон [Текст] : естетичні, мистецькі, лінґвістичні таблиці співзвучних слів / М. А. Зайко. - Тернопіль : Терно-граф, 2013. - 444 с.
2 Максимук, Валентина Максимівна. Англійська мова для аспірантів та науковців гуманітарно-природничих спеціальностей університетів. "English for PhD Students" [Текст] : підручник / В. М. Максимук, Р. І. Дудок. - Львів : Астролябія, 2012. - 240 с. ; 1 эл. опт. диск
3 Словник іспансько-український. Українсько-іспанський [Текст]. два в одному томі 44 0000 одиниць перекладу / ред., уклад. В. Бусел. - Київ ; Ірпінь : Перун, 2013. - 1136 с.
Фольклор [82]
1 Дайни: латиські народні пісні [Текст] / упоряд., пер. Ю. Садловський. - Львів : Астролябія, 2011. - 128 с.
Літературознавство окремих країн [83.3(3)]
1 Левицька, Оксана Степанівна. Контекстуальність хронотопу. Роман Джона Фаулза "Жінка французького лейтенанта" [Текст] : монографія / О. С. Левицька. - Львів : Українська академія друкарства, 2014. - 231 с.
2 Мельниченко, Володимир Юхимович. Микола Гоголь у Москві [Текст] : автор. енцикл.-хроноскоп / В. Ю. Мельниченко ; ред. С. Головко. - Київ : Либідь, 2013. - 544 с.
3 Улицька , Людмила Євгенівна. Даніель Штайн, перекладач [Текст] : роман / Л. Є. Улицька ; пер. з рос. Н. Т. Чорпіта. - Харків : Фоліо, 2013. - 638 с.
Літературознавство України [83.3(4УКР)]
1 Василь Стус: Поет і Громадянин. Книга спогадів та роздумів [Текст] / упоряд. В. В. Овсієнко. - Київ : КЛІО, 2013. - 684 с.
2 Генералюк, Леся Станіславівна. "Святим дивом сяють храми Божі..." Храми України в малярстві, поезії, прозі Шевченка [Текст] / Л. С. Генералюк. - Київ : Балтія-Друк, 2013. - 168 с.
3 Заграва: Імена на літературній карті Львівщини [Текст] : календар-альманах на 2014 рік / ЛОУНБ. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 76 с.
4 Загребельний, Михайло Павлович. Павло Загребельний [Текст] / М. П. Загребельний. - Харків : Фоліо, 2013. - 121 с.
5 Орловська-Калікіна Н. Українська родина в творчості письменників-реалістів: О. Кониського, І. Нечуя-Левицького, П. Мирного, В. Барвінського, Б. Грінченка [Текст] : скорочена докторська дисертація / Н. Орловська-Калікіна. - Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1976. - 144 с.
6 Панасенко, Тетяна Михайлівна. Леся Українка [Текст] / Т. М. Панасенко. - Харків : Фоліо, 2013. - 123 с.
7 Письменники Франкового краю [Текст] : антол. сучасної л-ри / ред. М. Якубовська. - Львів : Астролябія, 2007. - 127 с.
8 Симоненко, Рем Георгійович. Тарас Шевченко та його доба [Текст] : документально-хрест. висвітлення життя й діяльності видатного сина України та найближчих у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І.Я. Франка, Лесі Українки, М.П. Драгоманова. У 3-х т. Т. 3 / Р. Г. Симоненко, В. А. Берестенко. - Харків : Фоліо, 2013. - 527 с.
9 Симоненко, Рем Георгійович. Тарас Шевченко та його доба [Текст] : документально-хрест. висвітлення життя й діяльності видатного сина України та найближчих у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І.Я. Франка, Лесі Українки, М.П. Драгоманова. У 3-х т. Т. 1 / Р. Г. Симоненко, В. А. Берестенко. - Харків : Фоліо, 2013. - 495 с.
10 Симоненко, Рем Георгійович. Тарас Шевченко та його доба [Текст] : документально-хрест. висвітлення життя й діяльності видатного сина України та найближчих у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І.Я. Франка, Лесі Українки, М.П. Драгоманова. У3-х т. Т. 2 / Р. Г. Симоненко, В. А. Берестенко. - Харків : Фоліо, 2013. - 495 с.
11 Українські письменники [Текст] : біографії, огляди творчості, л-рні напрямки і течії, літературознавчий словник / [М. І. Преварська]. - Київ : Велес, 2013. - 368 с.
12 Ушкалов, Леонід Володимирович. Григорій Сковорода [Текст] / Л. В. Ушкалов. - Харків : Фоліо, 2013. - 123 с.
13 Шляхами Великого Кобзаря [Текст] : атлас / відп. ред., упоряд. Н. О. Крижова, упоряд., ред. Л. М. Веклич, ред. І. В. Копилова. - Київ : Картографія, 2013. - 88 с.
14 Якубовська, Марія Степанівна. Парадигми. Культурологічний феномен творчості письменника Павла Романюка [Текст] : ст., наук. дослідж. Кн. в 2 т. Т. 1 / М. С. Якубовська. - Сигіт Мармороський : ЕКІМ, 2013. - 216 с.
Зарубіжна література [84(3)]
1 Австрійська читанка [Текст] : антол. австрійської літ. ХХ ст. / пер. з нім. В. Кам'янець ; ред. М. Олійник. - Львів : Літопис, 2005. - 366 с.
2 Бомарше, П'єр Огюстен Карон де. Севільський цирульник [Текст] : комедії / П. О.К. Бомарше. - Харків : Факт, 2013. - 293 с.
3 Еремин , Генрих. Послушай, что тебе скажу... [Текст] : стихи / Г. Еремин . - Львов : Арал, 2014. - 252 с.
4 Лермонтов, Михайло Юрійович. "Душа мов має крилами..." [Текст] : перлини українських перекладів поезії Михайла Лермонтова / упоряд., авт. приміт. В. Звиняцький, ред. О. Вербило. - Київ : Либідь, 2013. - 352 с.
5 Лондон, Джек. Північна Одіссея [Текст] : новели / Д. Лондон ; авт. передмови, авт. приміт. Н. Д. Білик. - Харків : Бібколектор, 2013. - 410 с.
6 Льоса, Маріо Варґас. Сон кельта [Текст] : роман / М. В. Льоса ; пер. з ісп. В. Шовкун. - Харків : Фоліо, 2013. - 539 с.
7 Мак'юен, Іен. Спокута [Текст] : роман / І. Мак'юен ; пер. з англ. В. Дмитрук. - Львів : Кальварія, 2008. - 344 с.
8 Мелвілл, Герман. Мобі Дік [Текст] : роман / Г. Мелвілл ; пер. з англ. Д. Радієнко ; авт. передмови О. П. Горенко. - Харків : Бібколектор, 2013. - 571 с.
9 Пестка, Войцех. До побачення в пеклі [Текст] : зб. есеїв / В. Пестка ; пер. з пол. А. Павлишин. - Львів : Астролябія, 2012. - 192 с.
10 Сарамаґо, Жозе. Сліпота [Текст] : роман / Ж. Сарамаґо ; пер. з порт. В. Й. Шовкун. - Харків : Фоліо, 2013. - 442 с.
11 Стерн, Лоренс. Трістрам Шенді [Текст] : роман / Л. Стерн ; пер. В. С. Бойко. - Київ : Техніка, 2013. - 604 с.
12 Толкін, Джон Рональд Руел. Легенда про Сіґурда і Ґудрун [Текст] / Д. Р. Р. Толкін ; ред.: К. Р. Толкін, Н. Федорак ; пер.: О. О'Лір, К. Оніщук. - Львів : Астролябія, 2010. - 496 с.
13 Толкін, Джон Рональд Руел. Сказання з небезпечного королівства [Текст] / Д. Р. Р. Толкін ; худ. А. Лі ; пер.: К. Оніщук, О. О'Лір ; ред. Н. Федорак. - Львів : Астролябія, 2009. - 400 с.
14 Уельбек, Мішель. Карта і територія [Текст] : роман / М. Уельбек ; пер. з фр. Л. Г. Кононович. - Харків : Фоліо, 2013. - 347 с.
15 Ферреро, Бруно. Небо у нашому домі [Текст] / Б. Ферреро. - Львів : Свічадо, 2014. - 64 с.
16 Цао Сюецінь Сон у червоному теремі [Текст] : роман. Розділи 1-40 / Цао Сюецінь ; пер. В. С. Бойко, авт. передмови, авт. приміт. В. П. Чорнобай. - Харків : Факт, 2013. - 572 с.
17 Чакс, Александр. Серце на тротуарі [Текст] : поезії у супроводі картин Карліса Падеґса / А. Чакс ; пер. з лат., упоряд. Ю. Садловський. - Львів : Астролябія, 2012. - 64 с.
18 Чичибабин, Борис Алексеевич. Собрание стихотворений [Текст] / Б. А. Чичибабин ; сост. Л. С. Карась-Чичибабина ; авт. вступ. ст. С. Н. Бунина. - Харьков : Бибколлектор, 2013. - 890 с.
19 Шклярський, Альфред. Томек на стежці війни [Текст] : пригод. повість / А. Шклярський ; пер. з пол. А. Павлишин. - Львів : Астролябія, 2011. - 352 с.
20 Шклярський, Альфред. Томек у країні кенгуру [Текст] : пригод. повість / А. Шклярський ; пер. з пол. К. Оніщук. - Львів : Астролябія, 2011. - 384 с.
Українська література [84(4УКР)]
1 Szewczenko, Taras. Kobziarz [Текст] / T. Szewczenko ; упоряд., авт. вступ. ст. Р. Лубківський, худ. М. Стороженко. - Львів : Світ, 2013. - 380 с.
2 Єндик, Ростислав. Бенкет [Текст] : мислі, враження, рефлексії / Р. Єндик. - [Мюнхен] : Винне Гроно, 1951. - 95 с.
3 Вершигора, Петро Петрович. Люди з чистою совістю [Текст] : спогади / П. П. Вершигора ; упоряд. О. В. Лісовський ; авт. передмови В. І. Денисенко. - Київ : Україна, 2013. - 742 с.
4 Вовк, Ірина Валентинівна. Вовчі іменини [Текст] : етно-мело-гуморина / І. В. Вовк ; худ. С. Кустов [та ін.]. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 104 с.
5 Волошко, Наталя Миколаїна. Три крапки [Текст] : поезії / Н. М. Волошко ; ред. А. Дупляк. - Київ : Академія, 2005. - 112 с.
6 Грінченко, Борис Дмитрович. Драматичні твори [Текст] / Б. Д. Грінченко ; уклад. О. В. Єременко. - Харків : Антологія, 2013. - 224 с.
7 Домашенко, Тетяна Михайлівна. Небесна Сотня Воїнів Майдану [Текст] : поезії / Т. М. Домашенко. - Київ ; Вишневе : Духовна вісь, 2014. - 120 с.
8 Дробот, Василий Леонидович. Лирика [Текст] : избранные стихи / В. Л. Дробот ; сост. Т. В. Майданович. - Киев : Криниця, 2013. - 544 с.
9 Заблоцький, Богдан Федорович. Духом Каменяра [Текст] : тематичні поезії / Б. Ф. Заблоцький. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 176 с.
10 Калинець, Ірина Онуфріївна. Зібрання творів [Текст]. У 8-ми томах. Т. 3. Казки іграшкового телефону / І. О. Калинець ; упоряд. І. М. Калинець. - Львів : СПОЛОМ, 2012. - 198 с.
11 Калинець, Ірина Онуфріївна. Зібрання творів [Текст]. У 8-ми томах. Т. 7. Кн. 1. Без заборола. Статті. Заяви. Виступи 1970-1999 / І. О. Калинець ; упоряд. І. М. Калинець. - Львів : СПОЛОМ, 2013. - 528 с.
12 Коритко, Роман Федорович. Спалах незгасаючої блискавки [Текст] : історич. роман / Р. Ф. Коритко. - Львів : Тріада плюс, 2014. - 392 с.
13 Крищенко, Вадим Дмитрович. Не опускаючи очей... [Текст] : вибране / В. Д. Крищенко. - Київ : Кордон, 2013. - 630 с.
14 Курков, Андрій Юрійович. Бікфордів світ [Текст] : роман / А. Ю. Курков ; пер. з рос. В. С. Бойко. - Харків : Фоліо, 2013. - 378 с.
15 Литовченко, Тимур Іванович. Пустоцвіт [Текст] : роман / Т. І. Литовченко, О. О. Литовченко. - Київ : Гетьман, 2013. - 379 с.
16 Лузіна, Лада. Київські відьми. Постріл в Опері [Текст] / Л. Лузіна. - Харків : Фоліо, 2013. - 442 с.
17 Лукащук, Христина. Фреска [Текст] : повість / Х. Лукащук. - Львів : Астролябія, 2010. - 168 с.
18 Маланюк , Євген Филимонович. Єдиним сном, єдиним болем [Текст] : поезії / Є. Ф. Маланюк ; пер. О. Архангельськ. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 336 с.
19 Малик, Володимир Кирилович. Чумацький шлях [Текст] : роман, оповідання / В. К. Малик. - Харків : Бібколектор, 2013. - 315 с.
20 Нікалео, Ніка. Dolce Vita, або кінець гламуру [Текст] : іронічно-розважал. роман / Н. Нікалео. - Львів : Аверс, 2011. - 202 с.
21 Риженко, Анатолій Іванович. Єдиний шлях [Текст] : вірші / А. І. Риженко. - Маріуполь : Газета "Приазовський робочий", 2012. - 40 с.
22 Риженко, Анатолій Іванович. Воля [Текст] : вірші / А. І. Риженко. - Маріуполь : Газета "Приазовський робочий", 2012. - 40 с.
23 Риженко, Анатолій Іванович. Дідусь [Текст] : вірші / А. І. Риженко. - Маріуполь : Газета "Приазовський робочий", 2013. - 40 с.
24 Риженко, Анатолій Іванович. Козаки [Текст] : вірші / А. І. Риженко. - Маріуполь : Газета "Приазовський робочий", 2012. - 44 с.
25 Риженко, Анатолій Іванович. Повернення [Текст] : вірші / А. І. Риженко. - Маріуполь : Газета "Приазовський робочий", 2012. - 40 с.
26 Скуратівський, Василь Тимофійович. Мамина молитва [Текст] : повісті, новели, есеї / В. Т. Скуратівський. - Київ : Гетьман, 2013. - 504 с.
27 Смачило, Ірена Ігорівна. Промінь надії. Щоденник однієї панянки [Текст] : зб. віршів / І. І. Смачило. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 134 с.
28 Сорока, Юрій Володимирович. Хотин [Текст] : роман / Ю. В. Сорока. - Київ : Гетьман, 2013. - 476 с.
29 Твардовський, Петро Васильович. Українській нації призначено вижити [Текст] / П. В. Твардовський ; ред. В. Барна. - Клівленд ; Тернопіль ; Київ : Терно-граф, 2013. - 320 с.
30 Трублаїні (Трублаєвський), Микола Петрович. Шхуна "Колумб" [Текст] : повість / М. П. Трублаїні (Трублаєвський). - Київ : Всесвіт, 2013. - 329 с.
31 Тютюнник, Григорій Михайлович. Вир [Текст] : роман / Г. М. Тютюнник ; авт. передмови Т. М. Панасенко. - Харків : Будинок друку, 2013. - 543 с.
32 Усатюк, Людмила. Юдоль [Текст] / Л. Усатюк. - Львів : Сорока Т.Б., 2014. - 205 с.
33 Федько, Василь Іванович. За Кобзарем [Текст] : вірші / В. І. Федько. - Львів : Кобзар, 2014. - 72 с.
34 Франків, Любомир Васильович. Мандри Бога [Текст] : роздуми над філософією життя / Л. В. Франків. - Львів : Каменяр, 2014. - 181 с.
35 Хвильовий, Микола Григорович. Санаторійна зона [Текст] : оповід., новели, повісті, памфлети / М. Г. Хвильовий ; авт. передмови, авт. примеч. М. Г. Жулинський. - Харків : Фоліо, 2013. - 384 с.
36 Цаплиенко, Андрей Юрьевич. Экватор. Черный цвет & Белый цвет [Текст] : роман / А. Ю. Цаплиенко. - Киев : Кордон, 2013. - 538 с.
37 Шевченко, Сергій Володимирович. Соловецький реквієм [Текст] : [збірка публіцистики] / С. В. Шевченко. - Київ : Експрес-Поліграф, 2013. - 592 с.
38 Шевченко, Тарас Григорович. Більша книга [Текст] : [зб. поезій] / Т. Г. Шевченко ; упоряд. С. Гальченко. - Київ : Кліо, 2013. - 720 с.
39 Шевченко, Тарас Григорович. Повне зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 8. Мистецька спадщина. Живопис і графіка 1843-1847 / Т. Г. Шевченко ; упоряд.: М. А. Корнійчук, Д. В. Степовик. - Київ : Наукова думка, 2013. - 584 с.
40 Шевченко, Тарас Григорович. Повне зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 9. Мистецька спадщина. Живопис і графіка 1847-1850 / Т. Г. Шевченко ; упоряд.: М. А. Корнійчук, Д. В. Степовик. - Київ : Наукова думка, 2013. - 542 с.
41 Шевченко, Тарас Григорович. Три літа [Текст] / Т. Г. Шевченко ; упоряд., авт. приміт. С. Гальченко, авт. вступ. ст. М. Жулинський. - Київ : Либідь, 2013. - 376 с.
42 Шевчук, Любов Теодорівна. Філософські істини [Текст] : поезії / Л. Т. Шевчук ; ред. Д. Карпин. - Львів : Ліга-Прес, 2009. - 63 с.
43 Штельмах, Марія Леонідівна. P.S. Григорія Сковороди [Текст] / М. Л. Штельмах. - Харків : Гімназія, 2013. - 315 с.
44 Яворський, Михайло Іванович. Поворот долі [Текст] : соціально-психологічна повість / М. І. Яворський. - Львів : Панорама, 2014. - 100 с.
Образотворче мистецтво [85.1]
1 Сорока, Богдан Михайлович. Спогади [Текст] / Б. М. Сорока ; авт. передмови І. М. Калинець. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 278 с. ; 32 с.
Архітектура [85.11]
1 Іванусів, Олег-Володимир. Церква в руїни. Загибель українських церков Перемиської Епархії [Текст] : [альбом] / О. В. Іванусів. - St. Catharines : "Св. Софія" Релігійне т-во українців католиків Канади , 1987. - 351 с.
2 Вечерський, Віктор Васильович. Українська дерев'яна архітектура [Текст] / В. В. Вечерський. - Київ : Балтія-Друк, [2013]. - 119 с.
3 Проблеми дослідження, збереження і реставрації об'єктів культурної спадщини [Текст] : зб. наук. праць каф. реставр. і реконструкції архіт. комплексів / МОН України , НУ "Львівська Політехніка, Ін-т архітектури. - Львів : Растр-7, 2014. - 372 с.
Живопис [85.14]
1 Тарас Шевченко. Мистецька спадщина [Текст] : [живопис, офорти, сепії, мал., акварелі] / упоряд., авт. передмови Д. В. Стус, упоряд., авт. передмови Т. Чуйко, упоряд. Ю. Шиленко. - Київ : Мистецтво, 2013. - 351 с.
Графіка [85.15]
1 Нестеренко, Валерій. Шарж і карикатура в системі графічного мистецтва [Текст] : навч. посіб. / В. О. Нестеренко, Т. І. Батенко. - Львів : Астролябія, 2008. - 240 с.
Музика [85.31]
1 Дилецький, Микола Павлович. Граматика музикальна [Текст] / М. П. Дилецький ; упоряд. О. С. Цалай-Якименко. - Київ : Музична Україна, 1970. - 112 с.
2 Жеплинський, Богдан Михайлович. Кобзарство і ми [Текст]. Т. 1 / Б. М. Жеплинський, Д. Б. Ковальчук, М. М. Ковальчук. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2014. - 640 с. ; 1 эл. опт. диск
3 Жеплинський, Богдан Михайлович. Кобзарство і ми [Текст]. Т. 2 / Б. М. Жеплинський, Д. Б. Ковальчук, М. М. Ковальчук. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2014. - 612 с. эл. опт. диск
Театр [85.33]
1 Горак, Роман Дмитрович. Втеча у прірву [Текст] : есеї про Леся Курбаса / Р. Д. Горак. - Львів : Апріорі, 2014. - 600 с.
Релігія [86]
1 Chrystus zwyciezyl. Wokol Chrztu Rusi Kijowskiej [Текст] / red.: J. S. Gajka, W. Hryniewicz. - Warszawa : WERBINUM, 1989. - 239 с.
2 Chrzescijanin w swiecie [Текст]. Nr 179-180 Sierpien-wrzesien. - Warszawa : ODISS sp., 1988. - 312 с.
3 Church of st. Demetrsus the great martyr [Текст]. - Toronto : [б.в.], [1984]. - 476 с.
4 Hermaniuk, Maxime. La Parabole Evangelique. Enquete exegetique et critique [Текст] / M. Hermaniuk. - Bruges ; Paris : DESCLEE, DE BROUWER, 1947. - 497 с.
5 Hvat, Ivan. The Catacomb Ukrainian Catholic Church and Pope John Paul II [Текст] / I. Hvat. - Cambridge : Ukrainian Studies Fund Harvard University, 1984. - 40 с.
6 Kortschmaryk, Frank. Christianization of the European East and messianic aspirations of Moscow as the "Third Rome" [Текст] / F. Kortschmaryk. - Toronto ; New York : Studium Research Institute, 1971. - 56 с.
7 Luznycky, Gregory. Persecution and Destruction of the Ukrainian Church by the Russian Bolsheviks [Текст] / G. Luznycky. - New York : Ukrainian Congress Committee of America, 1960. - 64 с.
8 Pospishil, Victor J. The quest for an Ukrainian Catholic Patriarhate [Текст] / V. J. Pospishil, H. M. Luznycky. - Philadelphia : Ukrainian publications, 1971. - 76 с.
9 Ukraine a christian nation [Текст] : 40th International Eucharistic Congress in Australia. - [S. l.] : [б.в.], [1969]. - 32 с.
10 Wilson, Ian. Calun Turynski [Текст] / I. Wilson. - Krakow : Wyd-wo Apostolstwa Modlitwy, 1973. - 280 с.
11 В. Я. Душа джерелом життя [Текст] / В. Я. - Филаделфія : [б.в.], 1950. - 16 с.
12 Генеральні візитації церков і монастирів Володимирської унійної єпархії кінця XVII - початку XVIII століть: книга протоколів та окремі описи [Текст] / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львів. відділення, Укр. католицький ун-т, Гуманітарний ф-т. - Львів ; Люблін : [б. в.], 2012. - 280 с.
13 Кукушкин, Леонид Сергеевич. Украинская православная энциклопедия [Текст]. В 3-х ч. / [Л. С. Кукушкин] ; ответ. за вып. Е. В. Мезенцева. - Харьков : Фолио, 2013. - 894 с.
14 Танасійчук, Андрій о. д-р. Парафіяльні книги і канонічний стан вірних у Кодексі Канонів Східних Церков [Текст] : юридично-парсторальний посіб. для священнослужителя / А. Танасійчук. - Львів : Астролябія, 2011. - 264 с.
15 Томашівський, Степан. Історія церкви на Україні [Текст] / С. Томашівський. - Philadelphia : [б.в.], 1932. - 159 с.
16 Український мирянин в житті церкви, спільноти та людства [Текст] : матеріяли студійних днів УХР (Рокка ді Папа б. Риму, 13-16 жовт. 1963 р.) / ред. В. Янев. - Париж ; Рим : Вид-во УХР, 1966. - 418 с.
17 Урочисте відкриття Митрополичої Всеканадійської Катедри Пресв. Тройці Української Греко-православної Церкви в Канаді (8-го липня, 1962 Вінніпеґ, Ман) [Текст]. - Winnipeg : Trident Press [друк], 1962. - 126 с.
18 Філберт, Бернгард. Світи перед Богом [Текст] / Б. Філберт. - Львів : Академічний Експрес, 1996. - 230 с.
19 Фіґоль, Атанас Іванович. Світовий Конґрес Вільних Українців [Текст] / А. Фіґоль. - Париж ; Рим ; Мюнхен : Вид-во УХР, 1965. - 31 с.
20 Хабурський, Степан. Епіклеза: причинки до розв'язки питання епіклези [Текст] / С. Хабурський. - Йорктон : [б.в.], 1968. - 204 с.
21 Це треба знати всім [Текст] / І. Цар. - Львів : [б.в.], 2013. - 48 с.
22 Чверть сторіччя на владичому престолі. Торонтська Епархія (1948-1973) [Текст] / ред. Ю. Бескид ; обкл. Б. Стебельський. - Торонто : Наша Мета, 1975. - 816 с.
23 Чигиринська, Ольга Олександрівна. Християнство [Текст] / О. О. Чигиринська, О. Є. Дорошенко. - Київ : Техніка, 2013. - 158 с.
24 Шевчук, Тетяна. Пробудження Духа [Текст] / Т. Шевчук. - Вінніпеґ : Накладом автора, 1961. - 125 с.
25 Шептицький, Андрей. Про почитання Пресвятої Богородиці [Текст] : молитви та Пастирські послання-декрети / А. Шептицький ; упоряд. О. Гойова. - Львів : Артос, 2010. - 68 с.
26 Штавдінґер О. Об'явлення серця Марії у Фатімі [Текст] / О. Штавдінґер ; пер. з нім. за дозволом авт. Є. Кулицький. - Торонто : Вид-во ОО. Василіян, 1960. - 88 с.
27 Янів , Володимир. Кардинал Йосиф Сліпий [Текст] : біогр. нарис, бібліогр. праць / В. Янів . - Мюнхен ; Рим ; Париж : [б.в.], 1966. - 36 с.
28 Яремко М. Православіє і Світова Рада Церков [Текст] / М. Яремко. - Вінніпег : The Christian Press, 1956. - 72 с.
29 Яцків , Іван. Добрий пастир і великий громадянин [Текст] : (у другі роковини смерти митрополита Андрея Шептицького) / І. Яцків . - Париж : Українська Греко-Католицька Місія, 1946. - 32 с.
30 Яцків , Іван. Наука віри і праведного християнського життя [Текст] / І. Яцків . - Інсбрук : Вид-во Миколи Денисюка, 1946. - 115 с.
Філософські науки [87]
1 Гречка, Михайло. Співтовариство "Євро-Азія" і Шовковий шлях [Текст] / М. Гречка. - Київ : Факт, 2008. - 88 с.
Історія філософії [87.3]
1 Болюбаш, Володимир. Переживання буття нації з погляду екзистенціяльної феноменології [Текст] / В. Болюбаш. - Munchen : [б.в.], 1983. - 16 с.
2 Вассиян, Юліян Івнович. Одиниця й суспільність [Текст] : суспільно-філософічні нариси / Ю. Вассиян. - Торонто : Золоті Ворота, 1957. - 91 с.
3 Конрад, Микола. Нарис історії стародавньої філософії [Текст] / М. Конрад ; опрацював П. Ісаїв. - Рим : Укр. Католиц. ун-т ім. Св. Клемента Папи, 1974. - 396 с.
4 Ніцше, Фрідріх. Так мовив Заратустра [Текст] : книга для всїх і для нїкого. Ч. 1 / Ф. Ніцше ; пер. з нім. Л. Гринюк. - Київ ; Берлін : Знаття то сила, [1910?]. - 120 с.
Етика [87.7]
1 Кушнір, Михайло. Проблема моральности і культури в світі католицької філософії [Текст] / М. Кушнір. - Йорктон : [б.в.], 1970. - 39 с.
2 Микитин, Михайло. Штука життя (Savoir vivre). Правила суспільного поведення [Текст] / М. Микитин. - Нью-Йорк : Говерля, 1952. - 80 с.
3 Нагаєвський, Ісидор Дмитрович. Батьки і діти. (Світла й тіні модерного виховання) [Текст] / І. Нагаєвський. - Филаделфія : Америка, 1952. - 119 с.
4 Одуд Як треба поводитися в товаристві (правила доброго тону) [Текст] : із циклю популярних викладів для таборян / Одуд. - Ауґсбурґ : [б.в.], 1947. - 34 с.
5 Онацький, Євген Дометійович. Спрага Справедливости [Текст] : нариси з суспільного життя / Є. Онацький. - Буенос-Айрес : Перемога, 1950. - 132 с.
Загальна психологія [88.3]
1 Кучер, Володимир. Зрозумійте самих себе [Текст] / В. Кучер. - Гамільтон : [б.в.], 1969. - 100 с.
2 Маноха, Ірина Петрівна. Психологія потаємного "Я" [Текст] : монографія / І. П. Маноха. - Київ : Поліграфкнига, 2001. - 448 с.
Психологія окремих видів діяльності. Галузева психологія [88.4]
1 Кудрик, Ліліана Григорівна. Діти Індиго - зерна нового людства [Текст] : [посіб. для вчителів, виховників і батьків] / Л. Г. Кудрик, Ю. Р. Сурмяк. - Львів : Аверс, 2012. - 376 с.
Бібліографічні видання [91]
1 Bibliografia Ukraniana. 1945-1961 [Текст] : (Complementaria del "Catalogo de la Exposicion de la Obra impresa ucraniana en el Extranjero 1945-1955", del misto autor) / Ministerio de Education Nacional, Direccion General de Archivos y Bibliotecas. - Madrid : [б.в.], 1962. - 311 с.
2 Institute publications (1951-1956). Consolidated Table of Contents [Текст] / In-t for the Study of the USSR. - Munich : [б.в.], 1957. - 36 с.
3 Бібліографія праць Є. Ю. Пеленського [Текст] : вибрана бібліогр. 1928-1948. - Бльомберґ : Бистриця, 1949. - 39 с.
4 Бібліографія Праць Професора Євгена Онацького. 1917-1964 [Текст] / Спілка укр. науковців, літераторів і мистців. - Буенос-Айрес : [б.в.], 1964. - 59 с.
5 Бачинський, Леонід Васильович. Нотні видання поезій Т. Шевченка друковані у США і Канаді [Текст] : (Бібліогр. матеріяли) / Л. В. Бачинський. - Клівленд : [б.в.], 1964. - 29 с.
6 Бачинський, Леонід Васильович. Пластова бібліографія: пластові видання в Карпатській Україні й Чехії. 1923-1938 рр. [Текст] / Л. В. Бачинський. - Клівленд : [б.в.], 1959. - 46 с.
7 Бачинський, Леонід Васильович. Українські друковані видання в Клівленді [Текст] : матеріяли до бібліогр. показника [1915-1958] / Л. В. Бачинський. - Клівленд : [б.в.], 1958. - 46 с.
8 Каталог видань Української академії наук. 1918-1930 [Текст] / приготовив і видав Д. М. Штогрин. - Чікаґо : Т-во Укр. Бібліотекарів Америки, 1966. - 78 с.
Довідкові видання [92]
1 Енциклопедія українознавства [Текст] : загальна частина. Т. 1 / Наукове товариство ім. Т. Шевченка. - Мюнхен ; Нью-Йорк : Молоде життя, 1949. - 368 с.
2 Енциклопедія українознавства [Текст] : загальна частина. Т. 2 / Наукове товариство ім. Т. Шевченка. - Мюнхен ; Нью-Йорк : Молоде життя, 1949. - 369-800 с.
3 Енциклопедія українознавства [Текст] : загальна частина. Т. 3 / Наукове товариство ім. Т. Шевченка. - Мюнхен ; Нью-Йорк : Молоде життя, 1949. - 801-1230 с.
4 Енциклопедія українознавства [Текст] : словникова частина. Т. 1 / Наукове товариство ім. Т. Шевченка. - [Париж] ; [Нью Йорк] : Молоде Життя, [1955]. - 400 с.
5 Енциклопедія українознавства [Текст] : словникова частина. Т. 1. [Абаза-Голов'янко] / НТШ. - Львів : НТШ, 1993. - 400 с.
6 Енциклопедія українознавства [Текст] : словникова частина. Т. 10 / Наукове товариство ім. Т. Шевченка. - [Париж] ; [Нью Йорк] : Молоде Життя, [1984]. - [3605-4015]+63 с.
7 Енциклопедія українознавства [Текст] : словникова частина. Т. 2 / Наукове товариство ім. Т. Шевченка. - [Париж] ; [Нью Йорк] : Молоде Життя, [1955-57]. - 405-800 с.
8 Енциклопедія українознавства [Текст] : словникова частина. Т. 2. Голинський-Зернов / НТШ. - Львів : НТШ, 1993. - 405-800 с.
9 Енциклопедія українознавства [Текст] : словникова частина. Т. 3. Зернове господарство-крушельницький / НТШ. - Львів : НТШ, 1994. - 805-1200 с.
10 Енциклопедія українознавства [Текст] : словникова частина. Т. 4 / Наукове товариство ім. Т. Шевченка. - [Париж] ; [Нью Йорк] : Молоде Життя, [1962]. - [1205-1600]+64 с.
11 Енциклопедія українознавства [Текст] : словникова частина. Т. 4. К-М / НТШ. - Київ : Глобус, 1996. - 1205-1600 с.
12 Енциклопедія українознавства [Текст] : словникова частина. Т. 5 / Наукове товариство ім. Т. Шевченка. - [Париж] ; [Нью Йорк] : Молоде Життя, [1966]. - 1605-2000 с.
13 Енциклопедія українознавства [Текст] : словникова частина. Т. 6 / Наукове товариство ім. Т. Шевченка. - [Париж] ; [Нью Йорк] : Молоде Життя, [1970]. - [2005-2400]+96 с.
14 Енциклопедія українознавства [Текст] : словникова частина. Т. 7 / Наукове товариство ім. Т. Шевченка. - [Париж] ; [Нью Йорк] : Молоде Життя, [1973]. - 2405-2800 с.
15 Енциклопедія українознавства [Текст] : словникова частина. Т. 8 / Наукове товариство ім. Т. Шевченка. - [Париж] ; [Нью Йорк] : Молоде Життя, [1976]. - 2805-3200 с.
16 Енциклопедія українознавства [Текст] : словникова частина. Т. 9 / Наукове товариство ім. Т. Шевченка. - [Париж] ; [Нью Йорк] : Молоде Життя, [1980]. - 3205-3600 с.