Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (січень 2015 р.)
Четвер, 05 лютого 2015, 15:36
Людина і навколишнє середовище. Екологія в цілому. Екологія людини [20.1]
1 Шеремета, Володимир. Екологічний дороговказ [Текст] : маленькі поради для великих змін / В. Шеремета. - Київ ; Івано-Франківськ ; Дрогобич : Коло, 2014. - 184 с.
Математика [22.1]
1 Білонога, Дарія Михайлівна. Алгебра та геометрія [Текст] : навч. посіб. / Д. М. Білонога, П. І. Каленюк. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 380 с.
2 Диференціальні рівняння [Текст] : нач. посіб. / П. І. Каленюк [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 378 с.
Механіка [22.2]
1 Залишкова міцність та довговічність ділянок нафтогазопроводів з дефектами [Текст] : монографія / В. А. Осадчук [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 264 с.
Фізика [22.3]
1 Готра, Зенон Юрійович. Органічні нанорозмірні світловипромінювальні структури на основі низькомолекулярних матеріалів [Текст] : монографія / З. Ю. Готра, Д. Ю. Волинюк ; ред. З. Ю. Готра. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 202 с.
2 Зачек, Ігор Романович. Фізика і будівництво [Текст] : підруч. для студ. напрямів 6.060101 "Будівництво", 6.060103 "Гідротехніка (водні ресурси)", 6.170203 "Пожежна безпека" ВТНЗ / І. Р. Зачек, Г. А. Ільчук. - Львів : Афіша, 2014. - 364 с.
3 Зачек, Ігор Романович. Фізика і хімічні технології [Текст] : посібник / І. Р. Зачек, С. І. Ющук, О. Б. Біленька. - Львів : Афіша, 2014. - 352 с.
4 Каурова А.С. Исследование рассеяния света и некоторых равновесных свойств неводных растворов электролитов [Рукопис] : автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. физ.-матем. наук / А. С. Каурова1969. - 26 с.
5 Кособуцький, Петро Сидорович. Статистичні та Монте-Карло алгоритми моделювання випадкових процесів у макро- і мікросистемах у МаthCAD [Текст] : монографія / П. С. Кособуцький. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 412 с.
6 Математичні проблеми механіки неоднорідних структур [Текст] : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - Львів : ІППМіМ ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2014. - 411 с.
7 Фізика і транспорт [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Дмитриченко [та ін.]. - Львів : Афіша, 2014. - 324 с.
Фізична хімія. Хімічна фізика [24.5]
1 Волошинець, Владислав Антонович. Фізична хімія [Текст] : навч. посіб. / В. А. Волошинець, О. В. Решетняк. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 156 с.
Хімія високомолекулярних сполук (полімери) [24.7]
1 Суберляк, Олег Володимирович. Теоретичні основи хімії та технології полімерів [Текст] : навч. посіб. / О. В. Суберляк, В. Й. Скорохода, Н. Б. Семенюк. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 336 с.
Геодезичні науки. Картографія [26.1]
1 Глотов, Володимир Миколайович. Способи визначення елементів внутрішнього орієнтування та дисторсії об'єктивів цифрових неметричних знімальних камер [Текст] : монографія / В. М. Глотов, О. Д. Пащетник. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 104 с.
2 Дорожинський, Олександр Любомирович. Наземне лазерне сканування в фотограмметрії [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Дорожинський. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 96 с.
3 Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва [Текст] : зб. наук. праць Захід. геодез. т-ва УТГК. Вип. І (27), 2014 / Західне геодезичне товариство УТГК, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 160 с.
Геофізичні науки [26.2]
1 Волошин, Іван Миколайович. Кислотні опади міста Львова: їх хімізм, металізація природних компонентів [Текст] : монографія / І. М. Волошин, О. Р. Собечко. - Львів : ЛДУФК, 2013. - 316 с.
Антропологія. Біологія людини [28.7]
1 Латинсько - українсько - російський словник анатомічних термінів [Текст] / С. І. Крась [та ін.]. - Львів : ЛДУФК, 2014. - 192 с.
2 Фізіологія людини [Текст] : навч. посіб. / Є. О. Яремко [та ін.]. - Львів : ЛДУФК, 2013. - 208 с.
Енергетика [31]
1 Енергетика, радіаційна безпека та захист довкілля від фізичних забруднень. Загальний курс [Текст] : навч. посіб. / В. В. Сабадаш [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 296 с.
Електроенергетика. Електротехніка [31.2]
1 Теоретичні основи електротехніки [Текст]. Ч. 2. Збірник задач / М. В. Говикович [та ін.] ; ред. П. Г. Стахів. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 404 с.
Теплоенергетика. Теплотехніка [31.3]
1 Кизим, Микола Олександрович. Нетрадиційний природний газ у світі та Україні: запаси та перспективи видобутку [Текст] : монографія / М. О. Кизим, О. В. Лелюк . - Харків : Інжек, 2012. - 156 с.
Інші галузі енергетики [31.6]
1 Сонячна енергетика: теорія та практика [Текст] : монографія / Й. С. Мисак [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 340 с.
Радіоелектроніка. Обчислювальна техніка [32]
1 Погребенник, Володимир Дмитрович. Комп'ютерні системи охорони важливих об'єктів [Текст] : монографія / В. Д. Погребенник, Р. В. Політило. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 148 с.
Кібернетика [32.81]
1 Нейроподібні методи, алгоритми та структури обробки сигналів і зображень у реальному часі [Текст] : монографія / Ю. М. Рашкевич [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 256 с.
Загальна радіотехніка [32.84]
1 Осцилографи та методи вимірювання радіотехнічних величин [Текст] : навч. посіб. / Ю. Я. Бобало [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 88 с.
Електроніка [32.85]
1 Лесовой, Леонід Васильович. Електроніка та мікропроцесорна техніка [Текст] : навч. посіб. Ч. 2. Лабораторний практикум / Л. В. Лесовой, І. В. Костик, Я. В. Грень. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 268 с.
Обчислювальна техніка [32.97]
1 Інформація, комунікація, суспільство [Текст] : матеріали 3-ї Міжнар. наук. конф. ІКС-2014, 21-24 трав. 2014 р. / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Кафедра соц. комунікацій та інформ. діяльності. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 326 с.
2 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 771. Комп'ютерні науки та інформаційні технології / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 384 с.
3 Пістун, Євген Павлович. Основи автоматики та автоматизації [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Пістун, І. Д. Стасюк. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 334 с.
4 Погребенник, Володимир Дмитрович. Комп'ютерні вимірювально-інформаційні системи для оперативного екологічного моніторингу водного середовища [Текст] : монографія / В. Д. Погребенник, А. В. Романюк. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 160 с.
Загальне машинобудування. Машинознавство [34.4]
1 Деталі машин: конспект лекцій [Текст] : навч. посіб. Ч.1 і 2 / В. О. Малащенко, Б. В. Сологуб. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 152 с.v
2 Скальський, Валентин Романович. Підвищення ресурсу зубчастих і черв'ячних передач [Текст] : монографія / В. Р. Скальський, Р. Я. Ярема. - Львів : УАД, 2014. - 192 с.
Окремі машинобудівні і металообробні процеси [34.6]
1 Бурек, Ян. Верстатне обладнання [Текст] : навч. посіб. / Я. Бурек, І. В. Гурей, З. А. Стоцько. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 168 с.
Хімічна технологія. Хімічні виробництва [35]
1 Загальна хімічна технологія [Текст] : підручник / В. Т. Яворський [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 540 с.
Технологія палива [35.51]
1 Кафедра хімічної технології переробки нафти та газу [Текст] / МОН України, НУ "Львівська політехніка". Ін-т хімії та хімічних технологій. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 96 с.
Технологія деревини [37.1]
1 Делаем удобную мебель для дачного участка [Текст] : [материалы, чертежи, советы] / сост. И. Р. Залатарев ; гол. ред. С. С. Скляр. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2013. - 224 с.
Поліграфічне виробництво [37.8]
1 Дурняк, Богдан Васильович. Стеганографічні методи захисту документів [Текст] : монографія / Б. В. Дурняк, Д. В. Музика, В. І. Сабат. - Львів : УАД, 2014. - 160 с.
2 Лотошинська, Наталія Дмитрівна. Теорія кольору та кольороутворення [Текст] : навч. посіб. / Н. Д. Лотошинська, О. В. Івахів. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 204 с.
Теоретичні основи будівництва [38.1]
1 Попович, Богдан Степанович. Будівельна механіка статично невизначених стержневих систем [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Попович, О. Р. Давидчак. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 216 с.
Будівельні конструкції [38.5]
1 Бліхарський, Зіновій Ярославович. Розрахунок і конструювання нормальних та похилих перерізів залізобетонних елементів [Текст] : навч. посіб. / З. Я. Бліхарський, І. І. Кархут, Р. Ф. Струк. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 144 с.
2 Думич, Іван Юрійович. Ґрунтознавство та механіка ґрунтів [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Думич, Н. І. Топилко. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 190 с.
Технологія будівельного виробництва [38.6]
1 Сооружаем уютную беседку, веранду, террасу, навес [Текст] : [материалы, чертежи, совети] / сост. И. Р. Залатарев. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2013. - 224 с.
2 Строим надежный дачный домик, гараж, времянку, сарай, летнюю кухню [Текст] : [материалы, чертежи, советы] / сост. И. Р. Залатарев. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2013. - 224 с.
Транспорт [39]
1 Лучка, Йосип Йосипович. Мости, труби і тунелі [Текст] : підручник / Й. Й. Лучка, О. С. Распопов, П. М. Коваль ; ред. Й. Й. Лучка. - Львів : Каменяр, 2014. - 886 с.
Автодорожній транспорт [39.3]
1 Дубянський, Олександр Всеволодович. Конструювання та розрахунок автомобіля [Текст] : навч. посіб. Ч. 1. Трансмісія автомобіля / О. В. Дубянський, В. М. Хрунь. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 170 с.
2 Форнальчик, Євген Юліанович. Основи технічного сервісу транспортних засобів [Текст] : навч. посіб. / Є. Ю. Форнальчик, Р. Я. Качмар. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 304 с.
Спеціальне тваринництво [46]
1 Лабораторна діагностика у ветеринарній медицині [Текст] : довідник / В. В. Влізло [та ін.]. - Львів : Афіша, 2014. - 152 с.
Охорона здоров'я. Медичні науки [5]
1 Рябуха, Ольга Іллівна. Основи медичних знань [Текст] : навч. посіб. / О. І. Рябуха. - Львів : ЛДУФК, 2013. - 256 с.
Загальна патологія [52.5]
1 Рябуха, Ольга Іллівна. Патологічна анатомія [Текст] : навч. посіб. / О. І. Рябуха. - Львів : ЛДУФК, 2014. - 144 с.
Загальна діагностика [53.4]
1 Методичні підходи до оцінювання рівня соматичного здоров'я [Текст] / Є. О. Яремко [та ін.]. - Львів : ЛДУФК, 2013. - 124 с.
Загальна терапія [53.5]
1 Руденко, Романна. Масаж [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Р. Руденко. - Львів : ЛДУФК, 2013. - 304 с.
Стоматологія [56.6]
1 Жаров, Мацей. ЭндоПрактика. Восстановление зубов после эндодонтического лечения [Текст] : практич. руководство / М. Жаров, К. Д'арканджело [та ін.] ; наук. ред.: А. М. Политун, М. М. Угрин. - Львов : ГалДент, 2014. - 336 с.
Суспільні науки [60]
1 Климанська, Лариса Дмитрівна. Зв'язки з громадськістю: технології прагматичної комунікації [Текст] : навч. посіб. / Л. Д. Климанська. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 164 с.
Джерелознавство [63.2]
1 Загородній, Анатолій Григорович. Пам'ятні монети, медалі та значки - історичні символи Львівської політехніки [Текст] : каталог / А. Г. Загородній, В. М. Якубенко. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 88 с.
Історія України [63.3(4УКР)]
1 Грушевський, Михайло Сергійович. Твори [Текст]. У 50 т. Т. 23. Серія "Монографічні історичні праці" / М. С. Грушевський ; ред. Г. Папакін ; упоряд. М. М. Капраль. - Львів : Світ, 2014. - 632 с.
2 Мандзюк, Денис. Країна Галичина: місця, події, люди [Текст] / Д. Мандзюк. - Львів : Піраміда, 2014. - 304 с.
Економіка [65]
1 Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 43. Серія "Економічна" / ред. Г. І. Башнянин [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 154 с.
2 Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 44. Серія "Економічна" / ред. Г. І. Башнянин [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 176 с.
3 Герасименко, Тамара Олегівна. Аналіз господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Герасименко, О. М. Мазуренко. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 320 с.
4 Карп'як, Ярослав Степанович. Організація обліку [Текст] : навч. посіб. / Я. С. Карп'як, В. І. Воськало, В. С. Мохняк. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 368 с.
5 Корягін, Максим Вікторович. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку [Текст] : монографія / М. В. Корягін, П. О. Куцик. - Львів : ЛКА, 2015. - 239 с.
6 Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / НУ "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого". - Харків : Право, 2013. - 216 с.
7 Менеджмент за допомогою графічно-логічних засобів [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 196 с.
8 Менеджмент: графічна і таблична візуалізація [Текст] / О. Є. Кузьмін [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 196 с.
9 Облік і аудит: вступ до фаху [Текст] : навч. посіб. / А. Г. Загородній [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 272 с.
10 Облік і аудит: програма підготовки магістрів [Текст] : навч. посіб. / ред.: А. Г. Загородній, Г. І. Кіндрацька. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 208 с.
11 Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (10-11 трав. 2012 р. м. Харків, Україна) / Харків. нац. економ. ун-т, Наук. дослід. центр індустріал. проблем розвитку НАН України. - Харків : Інжек, 2012. - 72 с.
12 Стасюк, Ольга Михайлівна. Маркетинг у сфері реабілітаційних послуг [Текст] : навч. посіб. / О. М. Стасюк. - Львів : ЛДУФК, 2013. - 160 с.
13 Торгівля, комерція, підприємництво [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 16 / ред. В. В. Апопій [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 228 с.
14 Управление персоналом промышленных предприятий: концепции, механизмы, модели и методы [Текст] : монография / Р. Н. Лепа [та ін.]. - Львов : БОНА, 2014. - 387 с.
Загальна економічна теорія [65.01]
1 Скорик, Галина Іванівна. Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Скорик, В. В. Барінов, М. Б. Швецова. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 188 с.
2 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2 (100). Метрополійні функції обласних центрів західного регіону / НАН України , Ін-т регіональних досліджень. - Львів : ІРД НАН України, 2013. - 330 с.
3 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 6 (104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій / НАН України , Ін-т регіональних досліджень. - Львів : ІРД НАН України, 2013. - 462 с.
Галузева економіка [65.2]
1 "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості" [Текст] : інформативний довід. про VII Міжнар. наук.-техн. конф. 19-24 трав. 2014 р., м. Львів / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Ін-т хімії та хімічних технологій. - Львів : [б. в.], 2014. - 92 с.
2 "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості" [Текст] : зб. тез доп. VIІ Міжнар. наук.-техн. конф. Львів, 19-24 трав. 2014 р. / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Українська нафтогазова академія. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 224 с.
3 Архітектура світової фінансової системи [Текст] : метод. реком. до практ. і семінар. занять та самостійної роботи студ. галуз. знань 0302 "Міжнародні відносини" напрям підгот. 6.030203 "Міжнародні економічні відносини" / Укоопспілка, Львів. комерційна акад. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 28 с.
4 Архітектура світової фінансової системи [Текст] : тести з дисципліни для студ. галузі знань 0302 "Міжнародні відносини" напряму підготовки 6.030203 "Міжнародні економічні відносини" / Укоопспілка, Львів. комерційна акад. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 73 с.
5 Батлук, Вікторія Арсеніївна. Охорона праці в галузі телекомунікаційних мереж і систем [Текст] : навч. посіб. / В. А. Батлук, М. М. Климаш, Р. А. Яцюк. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 352 с.
6 Воронін, Валерій Олександрович. Аналітика ринку нерухомості: методологія та принципи сучасної оцінки [Текст] : монографія / В. О. Воронін, Е. В. Лянце, М. М. Мамчин. - Львів : Магнолія 2006, 2014. - 304 с.
7 Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю [Текст] : монографія / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 372 с.
8 Кафедра менеджменту організацій Львівської політехніки (1944-2014) [Текст] / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 148 с.
9 Коваль, Зоряна Остапівна. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / З. О. Коваль. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 452 с.
10 Крикавський, Євген Васильович. Економіка логістики [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Крикавський, О. А. Похильченко. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 640 с.
11 Кузьмін, Олег Євгенович. Управління витратами на підприємствах [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, У. І. Когут. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 244 с.
12 Маркетингова інформація [Текст] : підручник / Є. В. Крикавський [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 416 с.
13 Перхач, Оксана Любомирівна. Корпоративні конфлікти та методи їх подолання [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Перхач, Н. Ю. Подольчак. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 192 с.
14 Подольчак, Назар Юрійович. Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки [Текст] : навч. посіб. / Н. Ю. Подольчак, В. Я. Карковська. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 268 с.
15 Сучасний інструментарій та галузеві особливості управління підприємствами України [Текст] : монографія / Н. І. Чухрай [та ін.] ; ред. Н. І. Чухрай. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 300 с.
16 Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / М. Т. Бець [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 224 с.
Внутрішня політика і становище [66.3]
1 Кузь, Олег Миколайович. Виборчі технології в модерному електоральному процесі США та України [Текст] : монографія / О. М. Кузь, І. О. Поліщук, Т. М. Моторнюк. - Харків : Інжек, 2012. - 250 с.
Держава та право [67]
1 Історія вчень про право і державу [Текст] : хрестоматія для юридичних ВНЗ і ф-тів / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2014. - 926 с.
2 Забзалюк, Дмитро Євгенович. Історія вчень про державу і право [Текст] : навч.-метод. посіб. у схемах / Д. Є. Забзалюк. - Львів : ЛДУВС, 2013. - 112 с.
Галузі права [67.3]
1 Закоморна, Катерина Олександрівна. Державне (конституційне) право зарубіжних країн (навчальні матеріали та схеми) [Текст] : посіб. для підготовки до іспитів / К. О. Закоморна. - Харків : Право, 2014. - 264 с.
2 Заяць, Роман Ярославович. Правовий аналіз обставин, що включають адміністративну відповідальність [Текст] : монографія / Р. Я. Заяць. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 164 с.
3 Кримінальний кодекс України: станом на 30 верес. 2014 р. [Текст]. - Харків : Право, 2014. - 248 с.
4 Масюк, Василь Васильович. Позовна заява: алгоритм складання та подання [Текст] / В. В. Масюк. - Харків : Право, 2013. - 76 с.
5 Медичне право України [Текст] : практикум / ред. І. Я. Сенюта ; уклад. І. О. Богомазова [та ін.]. - Львів : Світ, 2014. - 296 с. ; 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
6 Право на особисту безпеку засудженних до позбавлення волі в Україні: поняття, зміст та форми забезпечення [Текст] : навч. посіб. / А. В. Баб'як [та ін.]. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2014. - 254 с.
7 Трудове право [Текст] : підручник / В. В. Жерняков [та ін.] ; ред. В. В. Жернаков. - Харків : Право, 2013. - 496 с.
8 Цивільне право України. Загальна частина [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. В. Курило, В. М. Парасюк, Н. М. Грабар ; ред. В. О. Кучер. - Львів : ЛДУВС, 2013. - 72 с.
9 Цивільне, господарське та господарське процесуальне право у запитаннях і відповідях [Текст] : (практичний курс) / упоряд. В. І. Борисова [та ін.]. - Харків : Право, 2013. - 176 с.
Міжнародне право [67.5]
1 Запобігання груповій некорисливій насильницькій злочинності неповнолітніх в Україні [Текст] : монографія / В. В. Коваленко [та ін.]. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2014. - 213 с.
Органи юстиції [67.7]
1 Законодавство України про правоохоронні та контролюючі органи: станом на 20 лют. 2014 р. [Текст]. - Харків : Право, 2014. - 172 с.
2 Лапкін, Андрій Васильович. Правові основи прокурорської діяльності [Текст] : наук.-практ. посіб. / А. В. Лапкін ; ред. П. М. Каркач. - Харків : Право, 2014. - 336 с.
3 Сопільник, Ростислав Любомирович. Право на справедливий судовий розгляд в євроінтеграційному вимірі [Текст] : монографія / Р. Л. Сопільник. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 260 с.
Держава і право окремих країн [67.9]
1 Дипломатична та консульська служба [Текст] : навч. посіб. / Я. Б. Турчин [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 224 с.
2 Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. Вип. 10/2014. - Київ : Українська правова інформація, 2014. - 1 ел. опт. диск
3 Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. Вип. 11/2014. - Київ : Українська правова інформація, 2014. - 1 ел. опт. диск
Збройні сили [68.4]
1 Макнаб, Крис. Военная униформа ХХ века. 300 видов обмундирования - от хаки до камуфляжа [Текст] / К. Макнаб ; ред. С. С. Скляр. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2013. - 160 с.
Наука [72]
1 Чень, Леся Ярославівна. Основи наукових досліджень у реставрації пам'яток архітектури [Текст] : навч. посіб. / Л. Я. Чень. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 128 с.
Освіта. Педагогічні науки [74]
1 Вовканич, Андрій Степанович. Вступ до фізичної реабілітації [Текст] : навч. посіб. / А. С. Вовканич. - Львів : ЛДУФК, 2013. - 186 с.
2 Дидактичні ігри з м'ячами [Текст] : навч. посіб. / Є. Н. Приступа [та ін.]. - Львів : ЛДУФК, 2014. - 206 с.
3 Захарчук, Мар'яна Євгенівна. Становлення та розвиток інклюзивної освіти у США [Текст] : монографія / М. Є. Захарчук. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 196 с.
4 Первістки юнацьких досліджень [Текст] : зб. науково-пошукових робіт. Вип. 2 / Львів. академічна гімназія при НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 220 с.
5 Передерій, Аліна Володимирівна. Спеціальні олімпіади в сучасному світі [Текст] : монографія / А. В. Передерій. - Львів : ЛДУФК, 2013. - 296 с.
6 Рашкевич, Юрій Михайлович. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти [Текст] : монографія / Ю. М. Рашкевич. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 168 с.
Педагогіка школи [74.2]
1 Боднар, Іванна Романівна. Теорія, методика та організація фізичного виховання у спеціальній медичній групі [Текст] : навч. посіб. / І. Р. Боднар. - Львів : ЛДУФК, 2013. - 170 с.
2 Пошуки та знахідки [Текст] : тези переможців ІІ етапу Всеукр. конкурсу-захисту наук.-дослід. робіт учнів - членів наук. т-в, Комунального закладу Львів. обл. ради "Львів. обл. Мала академ. наук учнів. молоді" 14-16 лютого 2014 року / ред. І. Бородчук [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 84 с.
Спеціальні школи. Дефектологія [74.3]
1 Пашко, Ольга. Навчання дорослих: виклики, специфіка, інтерактивні методи. Український досвід в регіональному економічному розвитку [Текст] : посібник / О. Пашко ; ред.: І. Санжаровський, В. Кучинський. - Львів ; Київ ; Торонто : Галицька видавнича спілка, 2014. - 108 с.
Фізична культура і спорт [75]
1 Василишин, Іван Павлович. Важка атлетика Львівщини 1912-2012 [Текст] : довідник / І. П. Василишин, В. С. Науменко. - Львів : ЛДУФК, 2014. - 168 с.
2 Молода спортивна наука України [Текст] : зб. наук. праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров'я людини. Вип. 18. Т. 2 / МОН України, Львів. держ. ун-т фізичної культури. - Львів : ЛДУФК, 2014. - 212 с.
3 Молода спортивна наука України [Текст] : зб. наук. праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров'я людини. Вип. 18. Т. 4 / МОН України, Львів. держ. ун-т фізичної культури. - Львів : ЛДУФК, 2014. - 182 с.
4 Молода спортивна наука України [Текст] : зб. наук. праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров'я людини. Вип. 18. Т. 3 / МОН України, Львів. держ. ун-т фізичної культури. - Львів : ЛДУФК, 2014. - 240 с.
5 Молода спортивна наука України [Текст] : зб. наук. праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров'я людини. Вип. 18. Т. 1 / МОН України, Львів. держ. ун-т фізичної культури. - Львів : ЛДУФК, 2014. - 350 с.
6 Оцінювання психофізіологічних станів у спорті [Текст] : монографія / Г. В. Коробейніков [та ін.]. - Львів : ЛДУФК, 2013. - 312 с.
7 Рибак, Людмила Іванівна. Удосконалення інформаційної взаємодії в ралійних екіпажах на етапі спеціалізованої базової підготовки [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. І. Рибак, О. Ю. Рибак. - Львів : ЛДУФК, 2013. - 130 с.
8 Рибак, Олег Юрійович. Безпека змагальної діяльності в автомобільному спорті [Текст] : монографія / О. Ю. Рибак. - Львів : ЛДУФК, 2013. - 420 с.
9 Тимошенко, Лідія Олексіївна. Спортивний туризм [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ фіз. виховання і спорту. У 2-х ч. Ч. 2 / Л. О. Тимошенко, К. В. Лабарткава. - Львів : ЛДУФК, 2014. - 176 с.
Преса [76.0]
1 Дурняк, Богдан Васильович. Проектування реклами в мережі Інтернет на основі її семантичного аналізу [Текст] : монографія / Б. В. Дурняк, О. Ю.-Ю. Коростіль. - Львів : УАД, 2014. - 136 с.
Філологічні науки [80]
1 Ораторське мистецтво [Текст] : підручник / МОНМС України, НУ "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого". - Харків : Право, 2013. - 208 с.
Мовознавство [81]
1 Булик-Верхола, Софія Зіновіївна. Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : навч. посіб. для студ. музич. спец. / С. З. Булик-Верхола. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 308 с.
2 Караванський, Святослав Йосипович. Звідки пішла єсть московська мова або шила в мішку не сховаєш [Текст] / С. Й. Караванський. - Львів : БаК, 2014. - 196 с.
3 Караванський, Святослав Йосипович. Практичний словник синонімів української мови [Текст] : близько 20 000 синонімічних рядів / С. Й. Караванський. - Львів : БаК, 2014. - 530 с.
4 Микитюк, Оксана Романівна. Культура мовлення: особливості, завдання, цікавинки [Текст] : навч. посіб. / О. Р. Микитюк. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 236 с.
5 Палінська, Олеся Михайлівна. Крок 1. Українська мова як іноземна (елементарний / основний рівень А1-А2) [Текст] : [метод. посіб. для викл.] / О. Палінська, О. Туркевич. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 104 с. ; 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
6 Палінська, Олеся Михайлівна. Крок 1. Українська мова як іноземна (елементарний / основний рівень А1-А2) [Текст] : [навч. посіб. для студ.] / О. Палінська, О. Туркевич. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 84 с.
7 Проблеми української термінологоії [Текст] : зб. наук. праць учасників ХІІІ Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2014", м. Львів, 25-27 вересня 2014 р. / Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології Держстандарту МОН України. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 100 с.
8 Стельмах, Марта Юріївна. Історія перської мови [Текст] : підручник / М. Ю. Стельмах. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - 184 с.
Фольклор [82]
1 Легенди, бувальщини та оповідки з Турківщини [Текст] / Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Львівська обл. і Турківська р-на організації. - Львів : Срібне слово, 2014. - 288 с.
Світова література [83.3(0)]
1 Збірник тестових завдань зі світової літератури [Текст] : навч. посіб. для підгот. до зовнішн. незалеж. оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до НУ "Львівська політехніка" / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Центр тестування та діагностики знань. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 120 с.
Літературознавство окремих країн [83.3(3)]
1 Маценка, Світлана Павлівна. Партитура роману [Текст] : монографія / С. П. Маценка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 528 с.
Літературознавство України [83.3(4УКР)]
1 Скарби науки і творчості Лідії Шевело (Худаш Л. С.) і Михайла Худаша [Текст] / Міжнар. центр впровадження програм ЮНЕСКО, Мала Акад. л-ри і журналістики. - Львів : БОНА, 2014. - 168 с.
Зарубіжна література [84(3)]
1 Бохенський, Яцек. Стан після колапсу [Текст] : роман / Я. Бохенський ; пер. з пол. В. Дмитрук. - Львів : Піраміда, 2014. - 184 с.
2 Кавано, Браян. Божа таємниця [Текст] / Б. Кавано ; пер. з англ. О. Пущак. - Львів : Свічадо, 2014. - 80 с.
3 Лякотта, Марія Консілія. Вхід заборонено - клявзура [Текст] / М. К. Лякотта ; пер. з нім. С. Матіяш. - Львів : Свічадо, 2014. - 176 с.
4 Ферреро, Бруно. Час дорослішання. Про виховання підлітків [Текст] / Б. Ферреро ; пер. О. Мандрик. - Львів : Свічадо, 2014. - 192 с.
Українська література [84(4УКР)]
1 Іваничук, Роман Іванович. Присутність відсутніх [Текст] : діяріюш, іст. оповідання, есеї / Р. І. Іваничук. - Львів : Піраміда, 2014. - 156 с.
2 Іваничук, Роман Іванович. Світ спіймав мене, і я тим тішуся [Текст] : мої інтерв'ю / Р. І. Іваничук. - Львів : Піраміда, 2014. - 212 с.
3 Іванцова, Міла. Гра в паралельне читання [Текст] / М. Іванцова. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. - 288 с.
4 Андрухович, Юрій Ігорович. 12 обручів [Текст] : роман / Ю. І. Андрухович. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. - 286 с.
5 Богданович, Александр. Тайна Святого Юра [Текст] : роман / А. Богданович. - Львов : ПАІС, 2014. - 446 с.
6 Вовк , Віра. Вогонь Купала [Текст] : [поезія] / В. Вовк . - Львів ; Ріо-де-Жанейро : БаК, 2014. - 140 с.
7 Гата , Ева. Стати сонцем [Текст] / Е. Гата ; ред. М. Мартиняк. - Львів : БаК, 2014. - 288 с.
8 Гуменюк, Руслан. Бабайко [Текст] / Р. Гуменюк. - Львів : Піраміда, 2014. - 180 с.
9 Дальнич, Василь Михайлович. Сліди [Текст] : поезія / В. М. Дальнич. - Львів : Каменяр, 2014. - 172 с.
10 Даниленко, Володимир Григорович. Грози над Туровцем [Текст] : родинні хроніки / В. Даниленко. - Львів : Піраміда, 2014. - 370 с.
11 Кідрук, Максим. Бот [Текст] : роман / М. Кідрук. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. - 480 с.
12 Кіндратович, Люба. Зустріч, що змінила життя [Текст] / Л. Кіндратович. - Львів : Свічадо, 2014. - 80 с.
13 Кіяновська, Маріанна. До ЕР [Текст] : вибране / М. Кіяновська. - Львів : Піраміда, 2014. - 200 с.
14 Кавка, Галина Михайлівна. Струни серця еміґрантки [Текст] : поезія / Г. М. Кавка. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2014. - 192 с.
15 Книга Лева: Львів як текст. Львівський прозовий андеґраунд 70-80-х рр. ХХ ст. [Текст] : антол. прози та есеїстики / упоряд. В. Ґабор. - Львів : Піраміда, 2014. - 260 с.
16 Кресало, Єва. Ой полечко, поле... [Текст] : поезія / Є Кресало. - Львів : Каменяр, 2014. - 90 с.
17 Крижановська, Олена Володимирівна. Пригоди в Чарліссі [Текст] : лісова фентезі / О. В. Крижановська ; худ.: О. Мазур , Ю. Симотюк. - Львів : Міські інформаційні системи, 2014. - 184 с.
18 Крижановська, Олена Володимирівна. Пригоди Зернят у країні Здоров'я [Текст] / О. В. Крижановська ; ред. Д. Біда. - Львів : Міські інформаційні системи, 2014. - 64 с.
19 Любіна, Ніна Георгіївна. Неприборканий Лев [Текст] : поезії, переклади, есеї / Н. Г. Любіна. - Львів : Каменяр, 2014. - 119 с.
20 Малишко, Андрій Самійлович. Заповітне джерело. Книга лірики. [Текст] / А. С. Малишко. - Київ : Молодь, 1959. - 262 с.
21 Матічин, Ярослава. Шляхами Первозванного [Текст] / Я. Матічин. - Львів : Піраміда, 2014. - 446 с.
22 Медвідь, Ганна Михайлівна. Замкова гора [Текст] / Г. Медвідь. - Львів : Піраміда, 2014. - 292 с.
23 Медвідь, Ганна Михайлівна. На струнах душі [Текст] : зб. оповід. / Г. Медвідь. - Львів : Піраміда, 2014. - 252 с.
24 Назаренко, Володимир. Механічне яйце [Текст] : новели / В. Назаренко. - Львів : Піраміда, 2014. - 180 с.
25 Пагутяк, Галина Василівна. Сентиментальні мандрівки Галичиною [Текст] / Г. Пагутяк. - Львів : Піраміда, 2014. - 192 с.
26 Помірча, Марія Павлівна. Під камертоном Ангела [Текст] : поезії / М. П. Помірча. - Львів : Каменяр, 2014. - 295 с.
27 Попович, Леся Андріївна. Канікули, канікули... [Текст] : оповідання / Л. А. Попович. - Львів : Каменяр, 2014. - 62 с.
28 Садловський, Юрій. Вірші 1996-2014 (вибрані) [Текст] / Ю. Садловський. - Львів : Піраміда, 2014. - 100 с.
29 Синякевич, Богдана Ігорівна. Мозаїки слів [Текст] / Б. І. Синякевич. - Львів : [б. в.], 2013. - 104 с.
30 Сиротинська, Наталя. Міфи для фемен [Текст] : переспів Гомера / Н. Сиротинська ; худ. Л. Квик. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 32 с.
31 Стасів, Вікторія. Радіє літо разом з нами [Текст] : вірші / В. Стасів. - Львів : БОНА, 2014. - 64 с.
32 Тобілевич, Іван Карпович. Вибрані твори [Текст] / І. К. Тобілевич ; ред., авт. приміт. Н. Падалка. - Київ : Держ. вид-во худож. л-ри, 1947. - 359 с.
33 Федорак, Назар. Скляний очерет. Р[озкриваючи] к[риптоніми] [Текст] / Н. Федорак. - Львів : Піраміда, 2014. - 55+57 с.
34 Фролова, Тетяна. Душа птаха [Текст] : казки / Т. Фролова. - Львів : БОНА, 2014. - 52 с.
35 Шевченко, Тарас Григорович. Щоденник [Текст] / Т. Г. Шевченко ; упоряд. С. Гальченко ; авт. вступ. ст. І. Дзюба. - Львів : Світ, 2014. - 278 с.
Архітектура [85.11]
1 Мигаль, Станіслав Павлович. Біоніка в дизайні просторово-предметного середовища [Текст] : навч. посіб. / С. П. Мигаль, І. А. Дида, Т. Є. Казанцева. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 228 с.
Декоративно-прикладне мистецтво [85.12]
1 Проскуряков, Віктор Іванович. Конструювання та обладнання інтер'єрів [Текст] : конспект лекцій для студ. базового напряму 070120 "Архітектура" спец. "Дизайн архітектурного середовища" / В. І. Проскуряков, Р. М. Кубай, О. В. Проскуряков. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 88 с.
Релігія [86]
1 Авґустин, Юзеф. Нагірна проповідь. Ігнатіянські реколекції. Синтез [Текст] / Ю. Авґустин ; пер. з пол. О. Кривобочок. - Львів : Свічадо, 2014. - 224 с.
2 Вільчинський, Орест-Дмитро. Обережно, секти! [Текст] / О. -Д. Вільчинський. - Львів : Свічадо, 2014. - 128 с.
3 Жангене, Жиль. Чому існують забобони в наш час? [Текст] / Ж. Жангене ; пер. з італ. К. Зінченко. - Львів : Свічадо, 2014. - 112 с.
4 Книга православных имен. Небесные покровители и ангелы-хранители [Текст] / сост. Г. Арсеньева. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2012. - 608 с.
5 Королевський, Кирило. Уніятизм. Визначення. Причини. Наслідки. Межі поширення. Вияви небезпеки. Як цьому зарадити [Текст] / К. Королевський ; авт. передмови І. Дацько ; пер. з фр. З. Курдина . - Львів : Свічадо, 2014. - 144 с.
6 Матіно, Дженнаро. Шукач Бога [Текст] : сторінками євангельських притч / Д. Матіно ; пер. з італ. К. Зінченко. - Львів : Свічадо, 2014. - 160 с.
7 Стренд, Роберт Дж. Готові на все. Жінки Сторого Завіту [Текст] / Р. Дж. Стренд ; пер. О. Мандрик. - Львів : Свічадо, 2014. - 152 с.
8 Тіменик, Зиновій Іванович. Ідеї філософії релігії у контексті української духовної культури: 30-ті роки ХІХ ст. - 80-ті роки ХХ ст. [Текст] : монографія / З. І. Тіменик. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 312 с.
Філософські науки [87]
1 Петрушенко , Віктор Леонтійович. Філософія. Вступ до курсу, історія світової та української філософії, фундаментальні проблеми сучасної філософії [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко . - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 596 с.
2 Синиця, Андрій Степанович. Філософія [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. С. Синиця. - Львів : ЛДУФК, 2014. - 180 с.
3 Філософські пошуки [Текст] : часопис. Вип. ІІ /2014. Людина та її буття у світлі філософської рефлексії: актуальні теми і питання / Ін-т філософії, логіки і соціології, Каф. філос. НУ "Львів. політехніка". - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 230 с.
Соціальна психологія [88.5]
1 Альбісетті, Валеріо. Батьки і діти [Текст] / В. Альбісетті ; пер. з італ. К. Зінченко. - Львів : Свічадо, 2014. - 80 с.
2 Даниш, Василь. Доктрина мрії [Текст] / В. Даниш. - Львів : Піраміда, 2014. - 286 с.
3 Зцілюючи рани. Психолого-педагогічний супровід дітей трудових мігрантів [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. І. Миколайчук [та ін.]. - Львів : Свічадо, 2014. - 452 с.
4 Прекоп, Ірина. Як любити дитину? [Текст] / І. Прекоп ; пер. Т. Різун. - Львів : Свічадо, 2014. - 72 с.
Бібліографічні видання [91]
1 Львівська політехніка в публікаціях (1844-2013) [Текст] : бібліогр. покажч. / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Науково-технічна б-ка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 692 с.
2 Петрович Йосиф Михайлович [Текст] : біобібліогр. покажч. / НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 96 с.
3 Сирко І.М. Сучасне щоденникознавство [Текст] : бібліогр. покажч. / І. М. Сирко. - Дрогобич : Посвіт, 2013. - 318 с.