Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (лютий 2015 р.)
Середа, 11 березня 2015, 11:44
Література універсального змісту [9]
1 Дослідження та використання космосу. Сьогодні й завтра [Текст] / ред.: Б. Феєрбахер, Х. Стоевер ; пер. з англ.: О. П. Федоров, Г. Ю. Іващенко, Є. В. Мартиш. - Київ : Академперіодика, 2012. - 564 с.
Природничі науки в цілому [20]
1 Екологія Львівщини 2013 [Текст] : бюлетень / Львів. обл. держ. адміністрація, Департамент екології та природних ресурсів. - Львів : ЗУКЦ, 2014. - 152 с.
Фізико-математичні науки [22]
1 Матвієнко, Микола Павлович. Дискретна математика ХХІ століття [Текст] : навч. посіб. / М. П. Матвієнко. - Київ : Ліра-К, 2014. - 348 с.
2 Бурак, Ярослав Йосипович. Побудова розв'язків просторових задач теорії пружності з використанням методу голоморфних функцій двох комплексних змінних [Текст] : [монографія] / Я. Й. Бурак, В. В. Пабирівський. - Львів : Растр-7, 2014. - 184 с.
3 Юринець, Володимир Євстахович. Математичне моделювання неоднорідних структур [Текст] : монографія / В. Є. Юринець. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка ; Львів : ЛДФА, 2011. - 366 с.
4 Кайку, Мічіо. Фізика майбутнього [Текст] / М. Кайку ; пер. з англ. А. Кам'янець ; наук. ред.: І. Вакарчук, В. Федоренко. - Львів : Літопис, 2013. - 432 с.
5 Яремко, Юрій Григорович. Реакція випромінювання та перенормування у класичній теорії поля: теоретико-груповий підхід. 01.04.02 - теоретична фізика [Рукопис] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора фіз.-мат. наук / Ю. Г. Яремко2015. - 36 с.
Науки про Землю [26]
1 Геодезія, картографія і аерофотознімання [Текст] : міжвід. науково-технічний зб. Вип. 79 / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2014. - 115 с.
2 Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва [Текст] : зб. наук. праць Західного геодезич. т-ва УТГК. Вип. ІІ (28), 2014 / Західне геодезичне товариство УТГК, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 109 с.
3 Чорний, Арнольд Володимирович. Теорія математичної обробки геодезичних вимірювань [Текст] : монографія / А. В. Чорний, О. А. Чорна, А. І. Якимчик. - Київ : Наукова думка, 2013. - 296 с.
4 Свенсен, Генрик. Кінець світу близько. Про стихійні лиха та їх вплив на суспільство [Текст] / Г. Свенсен ; пер. з норвез. С. Волковецька. - Львів : Кальварія ; Київ : Ніка-Центр, 2014. - 248 с.
5 Килин, Оксана Василівна. Країнознавство [Текст] : навч. посіб. / О. В. Килин. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 472 с.
6 Николишин, Юрій Ігорович. Галичина. Земля Львівська [Альбом] / Ю. І. Николишин ; пер. англ. І. Головачова ; пер. пол. Я. Нахлік ; ред. І. Лемко. - Львів : Апріорі, 2013. - 148 с.
Техніка і технічні науки в цілому [30]
1 Академик И. И. Артоболевский. Воспоминания современников. Статьи И. И. Артоболевского [Текст] : сборник / сост. А. М. Лепихов. - Москва : Знание, 1983. - 176 с.
2 Течения в окрестности Н-ротора Дарье [Текст] / В. А. Дзензерский [та ін.]. - Киев : Наукова думка, 2013. - 96 с.
Енергетика [31]
1 Сирохман, Іван Васильович. Товарознавство рибних і морепродуктів [Текст] : [підручник] / І. В. Сирохман, О. Я. Родак, М. К. Турчиняк. - Львів : Растр-7, 2014. - 488 с.
2 Формування і оцінювання асортименту, влавстивостей та якості продовольчих товарів [Текст] : матеріали ІІ-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 23 грудня 2014 р.) : тези доп. / Укоопспілка. - Львів : Растр-7, 2014. - 274 с.
3 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 785. Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2014. - 131 с.
Радіоелектроніка. Обчислювальна техніка [32]
1 Відбір і обробка інформації [Текст] : міжвідом. зб. наук. праць. Вип. 40(116), 2014 / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. - Львів : Простір-М [друк], 2014. - 116 с.
2 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 796. Радіоелектроніка та телекомунікації / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 255 с.
Гірнича справа [33]
1 В. М. Глушков. Минуле, що лине у майбутнє [Текст] / НАН України. - Київ : Академперіодика, 2013. - 290 с.
2 Електроніка та інформаційні технології [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 4 / відп. за вип. Я. Шмигельський ; голов. ред. І. М. Болеста. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 177 с.
3 Матвієнко, Микола Павлович. Комп'ютерна схемотехніка [Текст] : навч. посіб. / М. П. Матвієнко, В. П. Розен. - Київ : Ліра-К, 2015. - 190 с.
4 Трегуб, Віктор Григорович. Проектування систем автоматизації [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Трегуб. - Київ : Ліра-К, 2014. - 344 с.
Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування [34]
1 Ищенко, Анатолий Якович. Сварка современных конструкций из алюминиевых сплавов [Текст] : монография / А. Я. Ищенко, Т. М. Лабур. - Киев : Наукова думка, 2013. - 416 с.
2 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 788. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 111 с.
3 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 786. Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2014. - 99 с.
Харчові виробництва [36]
1 Устянич, Анатолій Євгенович. Кібернетика у фармації: теоретичні основи оптимізації, комп'ютеризації і апаратурне оформлення для виготовлення твердих лікарських форм із застосуванням золотого логарифма [Текст] / А. Є. Устянич, Є. П. Устянич. - Львів ; Торонто : Каменяр, 2013. - 480 с.
2 Колтунов, Віктор Андрійович. Технологія зберігання продовольчих товарів [Текст] : навч. посіб. / В. А. Колтунов, Є. В. Бєлінська. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 138 с.
3 Назаренко, Людмила Олександрівна. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів : слайд-курс [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Назаренко. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 248 с.
Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка [37]
1 Маліла, Самі. Рецепти Мумі-Мами [Текст] / С. Маліла ; худ. Т. Яссон ; пер. зі швед. Н. Іваничук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 136 с.
2 Галик, Іван Семенович. Проблеми формування та оцінювання екологічної безпечності текстилю [Текст] : монографія / І. С. Галик, Б. Д. Семак. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 488 с.
Будівництво [38]
1 Гунько, Степан Миколайович. Основи поліграфії: додрукарські процеси [Текст] : навч. посіб. / С. М. Гунько. - Львів : УАД, 2013. - 160 с.
2 Лабораторний практикум з поліграфічного матеріалознавства [Текст] : навч. посіб. / С. В. Анісімова [та ін.] ; ред. В. В. Шибанов. - Львів : Афіша, 2001. - 184 с.
3 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 781. Теорія і практика будівництва / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 235 с.
Транспорт [39]
1 Білоус, Андрій Борисович. Організація міжнародних автомобільних перевезень. Конспект лекцій [Текст] : навч. посіб. / А. Б. Білоус, Г. В. Півторак, М. М. Жук. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 132 с.
2 Дубянський, Олександр Всеволодович. Конструювання та розрахунок автомобіля [Текст] : навч. посіб. Ч. 2. Ходова частина, системи керування, підвіска автомобіля та гусеничних машин / О. В. Дубянський. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 172 с.
Природничо-наукові та технічні основи с/г [40]
1 Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне обслуговування грунтообробної та посівної техніки [Текст] / І. М. Демчак [та ін.]. - Київ : Украгропромпродуктивність, 2013. - 637 с.
2 Тверезовська, Ніна Трохимівна. Інформаційні технології в агрономії [Текст] : навч. посіб. / Н. Т. Тверезовська, А. В. Нєлєпова. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 282 с.
3 Теорія вібраційних машин сільськогосподарського виробництва [Текст] : монографія / М. В. Присяжнюк [та ін.]. - Київ : Аграрна наука, 2013. - 440 с.
Загальне рослинництво [41]
1 Бірта, Габріелла Олександрівна. Основи рослинництва і тваринництва [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 304 с.
Спеціальне рослинництво [42]
1 Методичні рекомендації з технології вирощування енергетичних кормових буряків [Текст] / В. Л. Курило [та ін.]. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. - 32 с.
Лісове господарство [43]
1 Журавська, Людмила. У пошуках грибного царства [Текст] : (етномікологічні нотатки) / Л. Журавська. - Львів : Апріорі, 2014. - 188 с.
2 Методика розрахунку та норми часу на заготівлю ділової деревини при рубках лісу, виготовлення виробів із лісових відходів і виготовлення паркету [Текст] / І. М. Демчак [та ін.]. - Київ : Украгропромпродуктивність, 2013. - 353 с.
Загальне тваринництво [45]
1 Комплексні сполуки мікроелементів у тваринництві та ветеринарній медицині [Текст] : монографія / М. О. Захаренко [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 408 с.
2 Нормативні вимоги до мікроклімату приміщень для утримання сільськогосподарських тварин та їх енергоощадне обгрунтування [Текст] : навч. посіб. з дисципліни "Гігієна тварин" / НУ біоресурсів і природокористування України, Каф. гігієни та санітарії ім. А.К.Скороходька, Вінницький нац. аграр. ун-т, каф. розведення с.г. тварин і зоогігієни. - Київ ; Вінниця : Центр учбової літератури, 2013. - 248 с.
Спеціальне тваринництво [46]
1 Энциклопедия домашнего птицеводства от А до Я. Куры, утки, гуси, индейки, перепела [Текст] / сост. П. П. Крылов. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2013. - 320 с.
Соціальна гігієна та організація охорони здоров'я [51]
1 Феномен людини. Здоровий спосіб життя [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 23 (89) / Захід. центр енергоінформ. наук, Укр. Міжнар. акад. профілактичної медицини НТШ. - Львів : [б.в.], 2014. - 71 с.
2 Феномен людини. Здоровий спосіб життя [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 26 (92) / Захід. центр енергоінформ. наук, Укр. Міжнар. акад. профілактичної медицини НТШ. - Львів : [б.в.], 2014. - 68 с.
3 Феномен людини. Здоровий спосіб життя [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 27 (93) / Захід. центр енергоінформ. наук, Укр. Міжнар. акад. профілактичної медицини НТШ. - Львів : [б.в.], 2014. - 65 с.
4 Феномен людини. Здоровий спосіб життя [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 29 (95) / Захід. центр енергоінформ. наук, Укр. Міжнар. акад. профілактичної медицини НТШ. - Львів : [б.в.], 2014. - 58 с.
5 Феномен людини. Здоровий спосіб життя [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 30 (96) / Захід. центр енергоінформ. наук, Укр. Міжнар. акад. профілактичної медицини НТШ. - Львів : [б.в.], 2014. - 76 с.
6 Феномен людини. Здоровий спосіб життя [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 31 (97) / Захід. центр енергоінформ. наук, Укр. Міжнар. акад. профілактичної медицини НТШ. - Львів : [б.в.], 2014. - 57 с.
7 Феномен людини. Здоровий спосіб життя [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 32 (98) / Захід. центр енергоінформ. наук, Укр. Міжнар. акад. профілактичної медицини НТШ. - Львів : [б.в.], 2014. - 70 с.
8 Феномен людини. Здоровий спосіб життя [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 33 (99) / Захід. центр енергоінформ. наук, Укр. Міжнар. акад. профілактичної медицини НТШ. - Львів : [б.в.], 2014. - 64 с.
9 Курорти Львівщини. Трускавець. Моршин. Східниця. Великий Любінь. Немирів. Шкло. Розлуч [Текст] : турист. кат. / О. Погорілко [та ін.]. - Львів : Апріорі, 2013. - 80 с.
10 Рослини дарують здоров'я [Текст] : фітотерапевт. енциклопед. довідник / уклад.: Д. Орач, О. Орач ; ред. К. В. Форманчук. - Львів : Аверс, 2009. - 568 с.
11 Павленко О.В. Особливості функції мовлення у стоматології [Текст] : [монографія] / О. В. Павленко, О. Я. Хохліч, І. М. Шупяцький. - Львів : ГалДент, 2014. - 108 с.
Прикладні галузі медицини [58]
1 Судова медицина [Текст] : підручник / О. І. Герасименко [та ін.] ; ред. О. І. Герасименко. - Київ : КНТ, 2014. - 500 с.
1 Судова медицина та психіатрія [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд. І. В. Тетарчук. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 212 с.
Суспільні науки [60]
1 Щербакова, Юлія Едуардівна. Цінності об'єднаної Європи [Текст] : монографія / Ю. Е. Щербакова. - Київ : Академія, 2014. - 208 с.
2 Гендер для медій [Текст] : підруч. із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спец. / ред.: М. Маєрчик, О. Плахотнік, Г. Ярманова. - Київ : Критика, 2013. - 220 с.
3 Палеха, Юрій Іванович. Документально-інформаційні комунікації [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. В. Мурейко, О. Г. Оксіюк. - Київ : Ліра-К, 2014. - 386 с.
4 Сорж, Бернарду. Латиноамериканський виклик: соціальна згуртованість і демократія [Текст] / Б. Сорж, Д. Мартучеллі ; пер. з португ. та англ. Т. Цимбал. - Львів : Кальварія ; Київ : Ніка-Центр, 2014. - 288 с.
5 Спільнота як дім. Практичні поради з організації громад українських трудових мігрантів [Текст] : посібник / М. Бондаренко [та ін.]. - Львів : б.в., 2011. - 96 с.
6 Практикум з статистики підприємств видавничо-поліграфічної галузі [Текст] : навч. посіб. / Л. Є. Сухомлин [та ін.]. - Львів : Українська академія друкарства, 2013. - 222 с.
Історичні науки [63]
1 Іванис, Василь Миколайович. Стежками життя [Текст] : спогади. Кн. 1 / В. М. Іванис. - Торонто : [б.в.], 1958. - 192 с.
2 Іванис, Василь Миколайович. Стежками життя [Текст] : спогади. Кн. 2. Крижаний похід ген. Л. Г. Корнілова на Кубань і втеча ген. А. Денікіна під захист німців / В. М. Іванис. - Новий Ульм : [б.в.], 1959. - 366 с.
3 Полянська, Ірина. Ордени кінця XVIII - середини ХХ століття з колекції Львівського історичного музею [Текст] : каталог / І. Полянська. - Львів : Апріорі, 2013. - 120 с.
4 Морис, Ян. Чому Захід панує - натепер [Текст] : оповіді з історії та що з них випливає щодо майбутнього / Я. Морис. - Київ : КЛІО, 2014. - 784 с.
5 Іванис, Василь Миколайович. Ще одна трагедія козаків [Текст] : (Доповідь на Канадійському пленумі НТШ в 1960 році) / В. М. Іванис. - [Торонто] : НТШ, 1961. - 36 с.
6 Нора, П'єр. Теперішнє, нація, пам'ять [Текст] : [зб. ст.] / П. Нора ; пер. з фр. А. Рєпа. - Київ : КЛІО, 2014. - 272 с.
7 Страшний монах Распутін і упадок російського царату! [Текст] / пер. з англ. І.М.Ґ. - Edmonton : PROSVITA, [19??]. - 64 с.
8 Історія королівства Галичини від праісторії до року 1264 [Текст] / ред. С. -Р. Перфецький ; худ.: В. Костирко, Є. Равський. - Львів : ВНТЛ-Класика , 2014. - 136 с.
9 Історія України [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 188 с.
10 Бондаренко, Олександр Гнатович. Протистояння [Текст] : іст. нарис / О. Г. Бондаренко. - Київ : Стікс, 2013. - 360 с.
11 Бондаренко, Олександр Гнатович. Роздоріжжя [Текст] : іст. нарис / О. Г. Бондаренко. - Київ : Стікс, 2014. - 296 с.
12 Вісник Любачівщини [Текст]. Вип. 21 / Львів. сусп.-культурне т-во "Любачівщина". - Львів : [б.в.], 2014. - 103 с.
13 Галичина - український здвиг за матеріалами архіву Степана Гайдучка [Альбом] / авт. ідеї Л. Крип'якевич ; упоряд.: Ю. Николишин, І. Мельник ; ред. І. Лемко. - Львів : Апріорі, 2014. - 268 с.
14 Гуцуляк, Михайло. Українець-співтворець кордонів Канади й Аляски [Текст] : іст.-геогр. нарис / М. гуцуляк. - Ванкувер ; Торонто : Накладом автора, [1967]. - 140 с.
15 Зубрицький, Михайло. Зібрані твори і матеріали у трьох томах [Текст]. Т. 1. Наукові праці / Ін-т іст. дослідж. ЛНУ ім. І. Франка, Канадський ін-т укр. студій Альбертського ун-ту, Ін-т народознавства НАН України. - Львів : Літопис, 2013. - 610 с.
16 Каляндрук, Тарас Богданович. Дорогичинська битва 1238 року: таємниці однієї перемоги [Текст] / Т. Б. Каляндрук. - Львів : Піраміда, 2014. - 100 с.
17 Корчмарик, Франко Богдан. Духові впливи Києва на Московщину в добу Гетьманської України [Текст] / Ф. Б. Корчмарик. - Ню Йорк : НТШ, 1964. - 147 с.
18 Кусяк, Стефан Григорович. Життя - крізь призму спогадів... [Текст] / С. Г. Кусяк. - Львів : Растр-7, 2014. - 160 с.
19 Кучерук, Василь Лаврентійович. Своя правда [Текст] : ст., доп., памфлети, есе, розвідки 1985-2003 / В. Л. Кучерук. - Львів : Проман, 2013. - 493 с.
20 Мірчук, Петро. Відродження великої ідеї [Текст] / П. Мірчук. - Торонто : Ліга визволення України, 1954. - 64 с.
21 Мірчук, Петро. Трагічна перемога [Текст] / П. Мірчук. - Торонто : Ліга визволення України, 1954. - 63 с.
22 Мірчук, Петро. Українська визвольна справа і українська еміграція [Текст] / П. Мірчук. - Торонто : Ліга визволення України, 1954. - 79 с.
23 Мацьків , Тимотей Гавриїлович. З-над Дністра на канадські прерії [Текст] : мій життєвий шлях / Т. Г. Мацьків . - Едмонтон : Українські вісті, 1963. - 208 с.
24 Микитин , Андрій. Галицькі міфи та особливості [Текст] / А. Микитин . - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 80 с.
25 Николишин, Юрій Ігорович. Благословенне місто Львів [Альбом] / Ю. І. Николишин ; ред. І. Лемко ; пер. І. Головачова. - Львів : Апріорі, 2014. - 144 с.
26 Николович, Ярослав. Закувала зозуленька ой під Черленицев [Текст] : нариси, док. з іст. містечка / Я. Николович. - Львів : Апріорі, 2013. - 436+16 с.
27 Пахолків, Святослав. Українська інтеліґенція у Габсбурзькій Галичині: освічена верства й емансипація нації [Текст] / С. Пахолків ; пер. з нім. Х. Николин. - Львів : Піраміда, 2014. - 612 с.
28 Петровський-Штерн, Йоханан. Українці і євреї: простір взаємодії [Текст] : інавгураційна лекція з нагоди присвоєння звання почесного доктора НУ "Києво-Могилянська академія", прочит. 20 січня 2014 р. / Й. Петровський-Штерн ; пер. з англ.: М. Климчук, С. Семенова, О. Уралова. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. - 96 с.
29 Реєстр населених пунктів України від найдавніших часів до початку ХХІ ст. [Текст]. Т. 1. Львівська область. Вип. 1. Городоцький район / Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня. - Львів : [б.в.], 2014. - 68 с.
30 Сас, Петро. Полководець Петро Сагайдачний [Текст] / П. Сас. - Київ : КЛІО, 2014. - 280 с.
31 Семенюк, Святослав. Феномен українства [Текст] / С. Семенюк. - Львів : Апріорі, 2013. - 664 с.
32 Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність [Текст] : збірник. Вип. 22. Українська повстанська армія в контексті національно-визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи / НАН України, Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича. - Львів : ІУ, 2012. - 588 с.
33 Фронт української правди [Текст] / Укр. Публіцист.-наук. Ін-т. - [Чікаго] : [б.в.], [1963]. - 24 с.
34 Христюк, Павло Оникійович. Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. [Текст]. Т. 1 / П. О. Христюк. - Нью-Йорк : Вид-во Чарторийських, 1969. - 192 с.
35 Якимович, Богдан Зіновійович. Україна та українці: події далекі іблизькі [Текст] : вибрані твори / Б. З. Якимович. - Львів : ІУ, 2014. - 1086 с.
36 Яневський, Данило Борисович. Проект "Україна". Відомі історії нашої держави [Текст] / Д. Б. Яневський ; худ. О. Д. Кононученко. - Харків : Фоліо, 2014. - 288 с.
37 Янкова, Надія Іванівна. Історичні коди у творчості Михайла Грушевського [Текст] : монографія / Н. І. Янкова. - Київ : Академія, 2013. - 160 с.
Економіка [65]
1 Економіко-математичне моделювання енергетичних систем [Текст] : монографія / В. К. Добровольський [та ін.]. - Київ : Наукова думка, 2013. - 252 с. ; 1 эл. опт. диск
2 Ковальчук, Владислав Миколайович. Світова економіка: її історія та дослідники [Текст] : навч. посіб. / В. М. Ковальчук. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 632 с.
3 Маркетинг та логістика в системі менеджменту [Текст] : тези доповідей Х Міжнар. наук.-практич. конференц. (Львів, 6-8 лист. 2014 р.) / НУ "Львівська політехніка", Ін-т регіональних досліджень. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 478 с.
4 Мартин, Андрій Геннадійович. Природно-сільськогосподарське районування України [Текст] : монографія / А. Г. Мартин, О. М. Чумаченко, С. О. Осипчук. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 256 с.
5 Перепічка, Євген Васильович. Нам - тарифи, їм - шалені прибутки! [Текст] / Є. В. Перепічка. - Львів : Растр-7, 2014. - 84 с.
6 Покликання лідера бізнесу. Роздуми з приводу [Текст] / Папська Рада "Справедливість і мир". - Львів : Літопис, 2013. - 68 с.
7 Царьов, Роман Юрійович. Електронна комерція [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Р. Ю. Царьов, Л. А. Нікітюк. - Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2012. - 204 с.
8 Ковтун, Олег Іванович. Глобальна економіка [Текст] : підручник / О. І. Ковтун, П. О. Куцик, Г. І. Башнянин. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014
9 Основи економічної науки [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Мацелюх [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 324 с.
10 Сірко, Анатолій Васильович. Економічна теорія. Політекономія [Текст] : навч. посіб. / А. В. Сірко. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 416 с.
11 Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених, 11-12 квіт. 2014 р. / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Рада молодих вчених ІНЕМ. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 340 с.
12 Уразов, Анатолій Устинович. Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчук. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 312 с.
13 Краус, Наталія Миколаївна. Історія економіки та економічної думки: структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Краус. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 504 с.
14 Джаман, Михайло Олексійович. Теорія економіки регіонів [Текст] : навч. посіб. / М. О. Джаман. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 384 с.
15 Рейтинги країн світу. Карта, мальована цифрами [Текст] / упоряд. О. Біттер. - Львів : Піраміда, 2014. - 120 с.
16 Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Блакита [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 288 с.
17 Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах [Текст] : підручник / В. Я. Плаксієнко [та ін.] ; ред. В. Я. Плаксієнко. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 448 с.
18 Круш, Петро Васильович. Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операціях в EXCEL) [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації / П. В. Круш, О. В. Клименко. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 256 с.
19 Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Г. Є. Мошек [та ін.]. - Київ : Ліра-К, 2015. - 548 с.
20 Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва [Текст] : навч. посіб. за кредит.-модульн. системою організ. навч. процесу для студ. спец. 7.03050901 "Облік і аудит" / Ю. А. Верига [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 272 с.
21 Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства [Текст] : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-прак. конф. (м. Львів, 24-25 жовт. 2014 р.) / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Ун-т Марії Кюрі-Складовської (Люблін). - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 236 с.
22 Развитие бухгалтерского учета и аналитического инструментария предприятия [Текст] : [монография] / ред.: И. Й. Яремко, Г. Ронєк. - Львов : Изд-во Львовской политехники, 2014. - 208 с.
23 Тринька, Людмила Ярославівна. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Л. Я. Тринька, О. В. Іванчук (Липчанська). - Київ : Алерта, 2014. - 768 с.
24 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 790. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 135 с.
25 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 794. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 343 с.
26 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 797. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 477 с.
27 Економіка підприємства [Текст] : підручник / МОН МС України, Українська акад. друкарства. - Львів : УАД, 2013. - 688 с.
28 Степаненко, Ольга Петрівна. Моделі, методи та інформаційні технології підтримки процесів діяльності банківської системи [Текст] : монографія / О. П. Степаненко. - Київ : КНЕУ, 2013. - 491 с.
29 Успішний експорт до Європейського Союзу [Текст] : практ. посіб. для малих і середніх підприємств в Україні / У. Конст [та ін.] ; пер. з нім. К. Поліщук. - Львів : Компанія Імперіал Груп, 2014. - 128 с.
30 Холод, Зеновія Михайлівна. Організація, нормування та оплата праці на поліграфічних підприємствах [Текст] : навч. посіб. / З. М. Холод, О. І. Копилюк. - Львів : УАД, 2013. - 176 с.
31 Ваніна Н.М. Ринок цінних паперів. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Ваніна, О. В. Грищенко. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 144 с.
32 Кузнецова С.А. Банківська система [Текст] : навч. посіб. / С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська ; ред. С. А. Кузнецова. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 400 с.
33 Реверчук, Сергій Корнійович. Прогнозування розвитку банківської діяльності в Україні [Текст] : монографія / С. К. Реверчук, О. С. Іршак. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 256 с.
34 Чабанюк, Одарка Михайлівна. Фіксований сільськогосподарський податок : загальні положення, облік і звітність [Текст] : навч.-практ. посіб. / О. М. Чабанюк, Т. В. Мединська . - Київ : Алерта, 2014. - 246 с.
35 Шірінян, Лада Василівна. Фінансове регулювання страхового ринку України: проблеми теорії та практики [Текст] : монографія / Л. В. Шірінян. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 460 с.
36 Антикризовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 584 с.
37 Наукові записки Львівського університету бізнесу та права [Текст] : зб. наук. праць з економ. та юрид. наук. Вип. № 12 / Приватний ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 336 с.
38 Хмурова, Вікторія Валентинівна. Менеджмент підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. В. Хмурова. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 284 с.
39 Пила, Василь Іванович. Теплове господарство України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку [Текст] : монографія / В. І. Пила, В. Я. Чевганова, В. В. Скриль. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 342 с.
40 "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості" [Текст] : матеріали VIІ Міжнар. наук.-техн. конф. Львів, 19-24 трав. 2014 р. / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Українська нафтогазова академія. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 328 с.
41 Савула, Степан Федорович. УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ": історія успіху [Текст] / С. Ф. Савула. - Львів : ЗУКЦ, 2014. - 196 с.
42 Горьовий, Василь Павлович. Менеджмент фермерських господарств [Текст] : навч. посіб. / В. П. Горьовий, С. В. Тимчук ; ред. В. П. Горьовий. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 368 с.
43 Мартин, Андрій Геннадійович. Історичні аспекти формування земельних відносин і землеустрою в Україні [Текст] : монографія / А. Г. Мартин, Т. М. Прядка. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 194 с.
44 Прядка, Тетяна Миколаївна. Формування та розвиток структурних елементів ринку землі [Текст] : монографія / Т. М. Прядка. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 276 с.
45 Чумаченко, Олександр Миколайович. Еколого-економічні проблеми деградації сільськогосподарських земель в Україні [Текст] : монографія / О. М. Чумаченко, А. Г. Мартин. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 284 с.
46 Міжнародна торгівля [Текст] : підручник / Ю. Г. Козак [та ін.] ; ред.: Ю. Г. Козак, Т. Спорек, Е. Молендовський. - Київ ; Катовіце ; Краков : Центр учбової літератури, 2015. - 272 с.
47 Тіньова міжнародна торгівля: макроекономічна теорія та фіскальні наслідки для України [Текст] : монографія / М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податкової служби України, Науково-дослідний ін-т фінансового права. - Київ : Алерта, 2014. - 202 с.
48 Тягунова, Наталія Михайлівна. Мерчандайзинг. Кредитно-модульний курс [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Тягунова, В. В. Лісіца, Ю. В. Іванов. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 332 с.
49 Економіка туризму [Текст] : підручник / М. П. Мальська [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 544 с.
50 Забуранна Л.В. Конкурентостійкість підприємств сільського зеленого туризму: теорія, механізм формування та управління [Текст] : монографія / Л. В. Забуранна, А. В. Кулік. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 292 с.
Політика [66]
1 Патика, Наталія Іванівна. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Патика, О. В. Мартинюк, Д. Г. Кучеренко. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 560 с.
2 Мироненко, Петро Володимирович. Форма правління. Політичні трансформації на зламі століть [Текст] : монографія / П. В. Мироненко. - Київ : Академія, 2014. - 220 с.
3 Політологія [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 160 с.
4 Семченко, Олександр Анатолійович. Іміджева політика України [Текст] : монографія / О. А. Семченко. - Київ : Академія, 2014. - 272 с.
5 Филипов, Александр Павлович. Научный социализм и наука об обществе [Текст] / А. П. Филипов. - Мюнхен : [б.в.], 1955. - 160 с.
6 Шульга, Марина Андріївна. Політичний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / М. А. Шульга, О. А. Зубчик. - Київ : Академвидав, 2013. - 160 с.
7 Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 26 / МОН України , НУ "Львівська Політехніка, НАН України. Ін-т народознавства. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 176 с.
8 Ченовет, Еріка. Чому ненасильницький спротив ефективний. Стратегічна логіка громадянського конфлікту [Текст] / Е. Ченовет, М. Дж. Стефан ; пер. з англ. С. Гірік. - Київ : КЛІО, 2014. - 304 с.
9 Боротьба з тероризмом [Текст] : навч. посіб. / О. М. Джужа [та ін.]. - Київ : Скіф, 2013. - 584 с.
10 Коваль, Павел. Між Майданом і Смоленськом [Текст] : розмови з Пйотром Лєґутко та Доброславом Родзєвічем / П. Коваль ; пер. з пол. А. Козицький. - Львів : Літопис, 2013. - 256 с.
11 Управління у Європейському Союзі [Текст] : навч. посіб. / ред.: О. Я. Красівський, О. С. Киричук. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. - 208 с.
Право. Юридичні науки [67]
1 Двадцять-п'ять років спільної праці [Текст] : огляд праці Комітету Українок Канади за час від 1944-1969 рр. : з додатком світлин за роки 1970-1971. - Вінніпеґ ; Манітоба : Накладом Комітет українок Канади, 1971. - 104 с.
2 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 782. Юридичні науки / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 219 с.
3 Молдован, Андрій Валеріанович. Юридична деонтологія. Вступ до спеціальноств [Текст] : навч. посіб. / А. В. Молдован, Л. С. Богдан. - Київ : Алерта, 2014. - 222 с.
4 Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспит. / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 184 с.
5 Юридична деонтологія [Текст] : навч. посіб. для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 158 с.
6 Юридичне документознавство [Текст] : навч. посіб. для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 164 с.
7 Актуальні проблеми спадкового права [Текст] : навч. посіб. / МОН України. - Київ : КНТ : ЦУЛ, 2014. - 336 с.
8 Банківські та кредитні відносини. Законодавство, судова практика [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Л. С. Григоренко. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 408 с.
9 Банківське право України [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 214 с.
10 Бойко, Микола Дмитрович. Трудовий договір: теорія і практика [Текст] : навч.-практ. посіб. / М. Д. Бойко. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 392 с.
11 Гребельник, Олександр Петрович. Митна справа [Текст] : підручник / О. П. Гребельник. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 472 с.
12 Договірне право України [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 192 с.
13 Екологічне право України [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 230 с.
14 Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 38 / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. - 542 с.
15 Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 39 / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. - 508 с.
16 Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 40 / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. - 78.00 с.
17 Конституційне право зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 206 с.
18 Конституція України: чинне законодавство станом на 05 грудня 2014 р. [Текст] : (відповідає офіц. текстові). - Київ : Алерта, 2014. - 96 с.
19 Кримінальне право України [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 240 с.
20 Кримінальне процесуальне право України [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 216 с.
21 Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1/2014. Серія економічна / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ). - Львів : ЛДУВС, 2014. - 308 с.
22 Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні. Станом на 13 листоп. 2014 року [Текст] / Я. О. Васильчук, Л. А. Гарбовський, А. В. Григоренко. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 656 с.
23 Податковий кодекс України: із змін. та допов. станом на 01 жовт. 2014 року [Текст] : (відповідає офіц. текстові). - Київ : Алерта, 2014. - 528 с.
24 Подоляк С.А. Недійсний та неукладений господарський договір: парвові підстави та наслідки [Текст] : монографія / С. А. Подоляк. - Київ : Ліра-К, 2014. - 214 с.
25 Римське приватне право [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 136 с.
26 Тертишник В.М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Із змінами та доповненнями станом на 12 червня 2014 р. [Текст] / В. М. Тертишник. - Київ : Алерта, 2014. - 768 с.
27 Транспортне право України [Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Заіка [та ін.] ; ред.: Ю. О. Заіка, Н. В. Демиденко. - Київ : КНТ, 2014. - 184 с.
28 Транспортне право України [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 304 с.
29 Трудове право України [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 172 с.
30 Фінансове право [Текст] : навч. посіб. / С. М. Безрутченко [та ін.] ; ред.: А. Г. Чубенко, Д. М. Павлова. - Київ : КНТ, 2014. - 600 с.
31 Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання [Текст] : підручник / С. С. Бичкова [та ін.] ; ред. С. С. Бичкова. - Київ : Алерта, 2014. - 496 с.
32 Цивільне право України. Загальна частина [Текст] : підруч. для студ. ВНЗ / Ю. Л. Бошицький [та ін.] ; ред.: Ю. Л. Бошицький, Р. Б. Шишка. - Київ : Ліра-К, 2014. - 760 с.
33 Цивільний процес України [Текст] : підручник / Ю. В. Білоусов [та ін.] ; ред. М. М. Ясинка. - Київ : Алерта, 2014. - 744 с.
34 Цивільний процесуальний кодекс України: із змін. та допов. станом на 15 верес. 2014 р. [Текст] : (відповідає офіц. текстові). - Київ : Алерта, 2014. - 176 с.
35 Шевченко, Наталія Ігорівна. Реорганізація як спосіб припинення господарських товариств [Текст] : монографія / Н. І. Шевченко. - Київ : Ліра-К, 2014. - 216 с.
36 Аграрне право України [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 244 с.
37 Адміністративна діяльність [Текст] : навч. посіб. для підготовки до іспит. / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 244 с.
38 Адміністративне право України [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 214 с.
39 Біржове право України [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 244 с.
40 Блажівська, Наталія Євгенівна. Електронний правочин у цивільному праві України [Текст] : монографія / Н. Є. Блажівська. - Київ : Алерта, 2014. - 240 с.
41 Вереша, Роман Вікторович. Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : навч. посіб. / Р. В. Вереша. - Київ : Алерта, 2014. - 352 с.
42 Господарські відносини. Законодавство, постанови пленуму, узагальнення судової практики, оглядові листи [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Л. С. Григоренко. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 446 с.
43 Господарське право України [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 208 с.
44 Закон України "Про національну гвардію України". Із змінами та доповненнями станом на 11 листопада 2014 року (відповідає офіційному текстові) [Текст]. - Київ : Алерта, 2014. - 20 с.
45 Закон України "Про охорону праці": із змін. та допов. станом на 12 листоп. 2014 р. [Текст] : (відповідає офіц. текстові). - Київ : Алерта, 2014. - 32 с.
46 Земельні відносини. Законодавство, постанови пленуму, узагальнення судової практики [Текст] : практич. посіб. / упоряд. Л. С. Григоренко. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 432 с.
47 Земельні та майнові паї. Оренда землі [Текст] : зб. законодавства / упоряд. А. В. Григоренко. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 192 с.
48 Камінська Н.В. Європейська система місцевого і регіонального самоврядування та Україна [Текст] : монографія / Н. В. Камінська. - Київ : КНТ, 2014. - 414 с.
49 Консолідація українського народу: конституційно-правові аспекти [Текст] : матеріали наук. конф., Львів, 28 лютого - 1 березня 2013 р. / ЛНУ ім. І. Франка, Юридичний ф-т; Каф. конституційного права. - Львів : Каменяр, 2013. - 130 с.
50 Конституційне право України [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспит. / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 218 с.
51 Корпоративне право України [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 256 с.
52 Краснова, Юлія Андріївна. Правове регулювання екологічної безпеки України [Текст] : монографія / Ю. А. Краснова. - Київ : Алерта, 2013. - 304 с.
53 Лебідь В.І. Господарське право [Текст] : навч. посіб. / В. І. Лебідь, Н. О. Можаровська, Л. Л. Нескороджена. - Київ : КНТ, 2014. - 424 с.
54 Міжнародний досвід попередження та протидії домашньому насильству [Текст] : монографія / А. Галай [та ін.]. - Київ : КНТ, 2014. - 160 с.
55 Майданник, Олена Олексіївна. Контрольна функція парламенту України: теорія та практика реалізації [Текст] : монографія. Ч. 1. Загальна теорія контрольної функції Верховної Ради України / О. О. Майданник. - Київ : Алерта, 2014. - 206 с.
56 Медичне право України [Текст] : навч. посіб для студ. спец. 8.03040101 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" денної та заочної форм навч. / Укоопспілка, Львів. комерційна акад. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 308 с.
57 Молдован, Андрій Валеріанович. Кримінальний процес України. Лекції. Процесуальні документи [Текст] : навч. посіб. / А. В. Молдован, Р. С. Кацавець. - Київ : Алерта, 2014. - 352 с.
58 Молдован, Андрій Валеріанович. Кримінальний процес: Україна, ФРН, США [Текст] : навч. посіб. / А. В. Молдован, В. А. Савченко, Т. В. Садова. - Київ : Алерта, 2014. - 334 с.
59 Муніципальне право України [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспит. / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 206 с.
60 Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2/2014. Серія психологічна / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. - Львів : ЛДУВС, 2014. - 264 с.
61 Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1/2014. Серія психологічна / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. - Львів : ЛДУВС, 2014. - 292 с.
62 Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України. Станом на 3 верес. 2014 року [Текст] / О. І. Мотлях [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 296 с.
63 Оперативно-розшукова діяльність [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 212 с.
64 Пєтков, Сергій Валерійович. Теорія адміністративного права [Текст] : навч. посіб. / С. В. Пєтков. - Київ : КНТ, 2014. - 304 с.
65 Податкове право України [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 184 с.
66 Практикум з кримінального процесу. Загальна та особлива частина [Текст] : навч. посіб. / Л. Д. Удалова [та ін.]. - Київ : КНТ, 2014. - 288 с.
67 Проблеми кваліфікації та запобігання господарських злочинів [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 8.03040101 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" ден. та заоч. форм навч. / Укоопспілка, Львів. комерційна акад. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 276 с.
68 Сімейне право України [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 176 с.
69 Сучасний тлумачний словник інформаційно-психологічних операцій [Текст] / Всеукр. громад. організація "Вільна козацька акад. нац. безпеки і оборони України". - Львів : [б.в.], 2014. - 79 с.
70 Теорія кваліфікації злочинів [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспит. / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 104 с.
71 Трубін, Ігор Олексійович. Правові засади функціонування електронних грошей у сфері електронної комерції [Текст] : монографія / І. О. Трубін. - Київ : Алерта, 2013. - 136 с.
72 Удалова, Лариса Давидівна. Надання свідку правової допомоги у кримінальному процесі [Текст] : монографія / Л. Д. Удалова, О. В. Панчук. - Київ : КНТ, 2014. - 160 с.
73 Удалова, Лариса Давидівна. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як учасник кримінально-процесуальних відносин [Текст] : навч. посіб. / Л. Д. Удалова, О. В. Супрунова. - Київ : КНТ, 2014. - 160 с.
74 Удалова, Лариса Давидівна. Чинність кримінального процесуального закону [Текст] : монографія / Л. Д. Удалова, С. І. Щериця. - Київ : КНТ, 2014. - 144 с.
75 Фінансове право [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспит. / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 160 с.
76 Цивільне право України [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 202 с.
77 Цивільне право України. Загальна частина [Текст] : підручник / МОН України. - Київ : Алерта, 2014. - 510 с.
78 Цивільне процесуальне право України [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 208 с.
79 Цивільний кодекс України: із змін. та допов. станом на 03 листоп. 2014 р. [Текст] : (відповідає офіц. текстові). - Київ : Алерта, 2014. - 320 с.
80 Ясинок, Микола Михайлович. Судові дебати: право, психологія, риторика [Текст] : монографія / М. М. Ясинок. - Київ : Алерта, 2014. - 156 с.
81 Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2/2014. Серія юридична / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. - Львів : ЛДУВС, 2014. - 532 с.
82 Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 3/2014. Серія юридична / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. - Львів : ЛДУВС, 2014. - 388 с.
83 Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 4/2014. Серія юридична / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. - Львів : ЛДУВС, 2014. - 324 с.
Військова справа. Військова наука [68]
1 Криміналістика [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспит. / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 200 с.
2 Судово-експертна діяльність в Україні [Текст] : зб. законодавства / А. Г. Антонов [та ін.] ; ред. Н. І. Клименко. - Київ : КНТ, 2014. - 559 с.
3 Адміністративне судочинство [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 186 с.
4 Господарське процесуальне право України [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 208 с.
5 Закон України "Про прокуратуру" [Текст] : (відповідає офіц. текстові). - Київ : Алерта, 2014. - 100 с.
6 Кримінологія [Текст] : посіб. для підгот. до іспитів / авт.-упоряд. Д. Л. Тупчієнко. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 240 с.
7 Настільна книга адвоката в кримінальному провадженні повноваження захисника, законодавство, постанови пленуму, узагальнення судової практики, інформаційні листи, роз'яснення [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Л. С. Григоренко. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 422 с.
8 Настільна книга адвоката в цивільному, господарському та адміністративному судочинстві. Повноваження захисника, законодавство, постанови пленуму, узагальнення судової практики, інформаційні листи [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Л. С. Григоренко. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 416 с.
9 Нотаріат України [Текст] : навч. посіб. для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 332 с.
10 Спектор, Ольга Михайлівна. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів: світовий досвід та перспективи застосування у правовій системі України [Текст] : монографія / О. М. Спектор. - Київ : Фенікс, 2013. - 160 с.
11 Судові та правоохоронні органи України [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 202 с.
12 Європейське право (право Європейського Союзу) [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 158 с.
13 Міжнародне право [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 208 с.
14 Мушак, Наталія Богданівна. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях [Текст] : монографія / Н. Б. Мушак. - Київ : Ліра-К, 2013. - 192 с.
15 Нариси з міжнародного приватного права [Текст]. Вип. 3 / ред.: А. С. Довгерта, О. М. Бірюкова. - Київ : Алерта, 2014. - 324 с.
16 О медиации или Как бістро разрешить конфликт без обращения в суд [Текст] / Укр. Центр Медиации при Киево-Могилянской Бизнес-Школе. - Львов : Компания "Империал", 2015. - 100 с.
17 Раскалєй, Марина Олександрівна. Міжнародне приватне право в запитаннях та відповідях. Загальна частина [Текст] : навч. посіб. / М. О. Раскалєй, К. В. Глущенко. - Київ : Ліра-К, 2014. - 198 с.
18 Цитаделя [Текст] : львів. мілітарний альм. Ч. 2(6)/2011 / ред. О. Фешовець [та ін.]. - Львів : Астролябія, 2011. - 116 с.
19 Козицький, Андрій Михайлович. Leopolis Militans. Нариси військової історії Львова ХІІІ - XVIII ст. [Текст] / А. Козицький. - Львів : Апріорі, 2014. - 368 с.
20 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 784. Держава та армія / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2014. - 287 с.
21 Вклоняємось доземно українському солдату [Текст]. - Київ : Народна армія, 2014. - 192 с.
Наука [72]
1 Методологія та організація наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Укоопспілка, Львів. комерційна акад. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 248 с.
2 Палеха, Юрій Іванович. Основи науково-дослідної роботи [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - Київ : Ліра-К, 2014. - 336 с.
Освіта. Педагогіка [74]
1 Пащенко, Майя Іванівна. Педагогіка [Текст] : навч. посіб. / М. І. Пащенко, І. В. Красноштан. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 228 с.
2 Петровська, Наталія Володимирівна. Історія Української академічної гімназії у Львові [Текст] : навч. посіб. для учнів 5-го (1-го гімназійного) класу / Н. В. Петровська. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 104 с.
3 Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Лаврик [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 208 с.
4 Методика навчання риторики в школі [Текст] : навч. посіб. / МОН України, Бердян. держ. пед. ун-т. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 200 с.
5 Пошуки та знахідки [Текст] : ІІ етапу Всеукр. конкурсу-захисту наук.-дослід. робіт учнів Львів. обл. МАН 4-7 бер. 2004 р. : тези наук.-дослід. робіт переможців конкурсу / Голов. упр. освіти і науки Львів. облдержадмін., Львів. обл. МАН. - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. - 72 с.
6 Пошуки та знахідки [Текст] : ІІ етапу Всеукр. конкурсу-захисту наук.-дослід. робіт учнів Львів. обл. МАН 23-29 лют., 2 бер. 2008 р. : тези наук.-дослід. робіт переможців конкурсу / Голов. упр. освіти і науки Львів. облдержадмін., Львів. обл. МАН. - Львів : [б.в.], 2008. - 56 с.
7 Пошуки та знахідки [Текст] : ІІ етапу Всеукр. конкурсу-захисту наук.-дослід. робіт учнів Львів. обл. МАН 3-5 бер. 2006 р. : тези наук.-дослід. робіт переможців конкурсу / Голов. упр. освіти і науки Львів. облдержадмін., Львів. обл. МАН. - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. - 52 с.
8 Пошуки та знахідки [Текст] : ІІ етапу Всеукр. конкурсу-захисту наук.-дослід. робіт учнів Львів. обл. МАН 27-28 лют., 1 бер. 2009 р. : тези наук.-дослід. робіт переможців конкурсу / Голов. упр. освіти і науки Львів. облдержадмін., Львів. обл. МАН. - Львів : [б.в.], 2009. - 64 с.
9 Пошуки та знахідки [Текст] : ІІ етапу Всеукр. конкурсу-захисту наук.-дослід. робіт учнів Львів. обл. МАН 27 лют. - 2 бер. 2003 р. : тези наук.-дослід. робіт переможців конкурсу / Голов. упр. освіти і науки Львів. облдержадмін., Львів. обл. МАН. - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. - 92 с.
10 Пошуки та знахідки [Текст] : ІІ етапу Всеукр. конкурсу-захисту наук.-дослід. робіт учнів Львів. обл. МАН 3 - 8 бер. 2005 р. : тези наук.-дослід. робіт переможців конкурсу / Голов. упр. освіти і науки Львів. облдержадмін., Львів. обл. МАН. - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. - 56 с.
11 Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів [Текст]. Вип. 4 / Львів. держ. ун-т фізичної культури, Кафедра гуманітар. дисциплін. - Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2014. - 192 с.
12 Кропельницька С.О. Методи активного навчання у підготовці фінансиста [Текст] : навч. посіб. / С. О. Кропельницька, І. В. Перевозова. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 222 с.
13 Максименко, Сергій Дмитрович. Педагогіка вищої медичної освіти [Текст] : підручник / С. Д. Максименко, М. М. Філоненко. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 288 с.
14 Методика викладання у вищій школі [Текст] : навч. посіб. / О. В. Малихін [та ін.]. - Київ : КНТ, 2014. - 262 с.
15 Кондратенко, Валентина. Комплексний підхід до подолання заїкання у підлітків [Текст] : навч. посіб. для студ. дефектологічних ф-т вищих пед. навч. закл. / В. Кондратенко, В. Ломоносов. - Київ : КНТ, 2014. - 152 с.
Засоби масової інформації [76]
1 Мальська, Марта Пилипівна. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія [Текст] : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, М. З. Гамкало. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 184 с.
2 Аньєс, Ів. Підручник із журналістики. Пишемо для газет [Текст] / І. Аньєс ; пер. з фр. А. Андрусяк ; наук. ред. А. Яковець. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. - 544 с.
3 Вергелес, Тетяна Володимирівна. Моя грішна журналістика [Текст] : автобіогр. есе / Т. В. Вергелес. - Львів : Аверс, 2014. - 304 с.
4 Журналістика [Текст] : словник-довідник / автор-уклад. І. Л. Михайлин. - Київ : Академвидав, 2013. - 320 с.
5 Стеблина, Наталія Олександрівна. Етика у сфері соціальних комунікацій: професійні стандарти у журналістиці, рекламі та PR [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Н. О. Стеблина. - Львів : ПАІС, 2014. - 228 с.
6 Антологія публікацій у газеті PostПоступ [Текст] / упоряд. О. Кривенко ; авт. вступ. ст. І. Слісаренко. - Львів : ЗУКЦ, 2005. - 624 с.
7 Піх, Ірина Всеволодівна. Інформаційні технології моделювання видавничих процесів [Текст] : навч. посіб. / І. В. Піх, В. М. Сеньківський. - Львів : Українська академія друкарства, 2013. - 220 с.
Бібліотечна робота [78]
1 Бібліотека в правовому полі [Текст] : довідник / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ : [б. в.], 2010. - 170 с.
2 Бібліотека у правовому полі [Текст] : довідник / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ : Ред.-вид. відділ НПБ України, 2006. - 137 с.
3 Бібліотечна Україна в цифрах (2008-2009 рр.) [Текст] : стат. зб. / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ : [б. в.], 2010. - 56 с.
4 Бібліотечна Україна в цифрах (2009-2010 рр.) [Текст] : стат. зб. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ : [б. в.], 2011. - 58 с.
5 Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України [Текст] : зб. матеріалів Всеукр. наук. - практ. конф. м. Київ, 20 листоп. 2013 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України. - Київ : [б. в.], 2014. - 238 с.
6 Барська районна бібліотека [Текст] : буклет / Барська р-на б-ка. - Бар : Барська р-на друк. [друк], [2006]. - 12 с.
7 Діяльність обласних універсальних наукових бібліотек у 2005-2009 рр. [Текст] : інформ.-стат. зб. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ : НПБУ, 2011. - 56 с.
8 Літопис Національної історичної бібліотеки України (1939-2014 рр.) [Текст] / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України. - Київ : [б. в.], 2014. - 114 с.
9 Методическая разработка уроков компьютерной грамотности для учеников с проблемами зрения [Текст] : пособ. для тренеров / ГО "Луганське від-ня УБА", Мобільна шк. комп'ютерної та інтернет-грамотності. - Луганск : Бугаев М. В., 2011. - 166 с.
10 Основні дати 2015 року [Текст] : метод. поради / Львів. ОУНБ, Наук.- метод. від. - Львів : [б. в.], 2014. - 43 с.
11 Періодичні видання: комплектування, зберігання, використання [Текст] / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ : [б. в.], 2009. - 32 с.
12 Стан і розвиток сільських бібліотек України в 2008-2010 рр. [Текст] : інформ.-стат. огляд / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ : НПБУ, 2011. - 28 с.
13 Сучасна українська література [Текст] / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ : НПБУ, 2009. - 56 с.
14 Тарас Шевченко в просторі сучасної культури [Текст] : зб. наук. ст. / М-во культури України, НПБ України. - Київ : [б. в.], 2014. - 104 с.
15 Твір не для друку, а для нащадків: драма Костя Буревія "Павло Полуботок" [Текст] : метод. поради / упоряд. і наук. ред. І. Ю. Лешнівська. - Львів : [б. в.], 2014. - 16 с.
16 Як користуватися програмами екранного доступу [Текст] : метод. розробка / ГО "Луганське від-ня УБА", Мобільна шк. комп'ютерної та інтернет-грамотності. - Луганськ : [б. в.], 2010. - 18 с.
17 "Я українець. Оце і вся моя біографія..." [Текст] : рек. список літ. до 80-річчя від дня народж. Василя Симоненка / Львів. ОУНБ. - Львів : [б. в.], 2015. - 14 с.
Охорона пам'ятників природи, історії і культури. Музеєзнавство. Архівознавство [79]
1 У розвитку села - майбутнє нашої держави [Текст] : дайджест. Вип. 10. Відродження тваринництва - важливий резерв поліпшення харчування населення / Львів. ОУНБ. - Львів : [б. в.], 2014. - 22 с.
Мовознавство [81]
1 Єлісовенко, Юрій Петрович. Ораторське мистецтво: постановка голосу й мовлення [Текст] : навч. посіб. / Ю. П. Єлісовенко. - Київ : Атіка, 2008. - 204 с.
2 Андреев, Валентин Иванович. Деловая риторика [Текст] : практ. курс делового общения и оратор. мастерства / В. И. Андреев. - Москва : Народное образование, 1995. - 208 с.
3 Баранов, Анатолий Николаевич. Что нас убеждает? (Речевое воздействие и общественное сознание) [Текст] / А. Н. Баранов. - Москва : Знание, 1990. - 64 с.
4 Безменова, Наталья Александровна. Очерки по теории и истории риторики [Текст] / Н. А. Безменова. - Москва : Наука, 1991. - 215 с.
5 Гурвич, Сократ Соломонович. Основы риторики [Текст] : уч. пособие / С. С. Гурвич, В. Ф. Погорелко, М. А. Герман. - Киев : Вища школа, 1988. - 248 с.
6 Гучков, Александр Иванович. "Корабль потерял свой курс" [Текст] / А. И. Гучков. - Москва : Знание, 1991. - 64 с.
7 Елина, Елена Генриховна. Учимся у мастеров слова [Текст] / Е. Г. Елина. - Москва : Знание, 1988. - 64 с.
8 Жаркова, Лариса Прокопівна. Майстерність публічного виступу [Текст] / Л. П. Жаркова. - Київ : Політвидав України, 1982. - 135 с.
9 Зарифьян, Ирина Александровна. Теория словесности. Библиография и комментарий [Текст] / И. А. Зарифьян. - Москва : Знание, 1990. - 64 с.
10 Зеленецкий, Константин Петрович. Исследование о риторике [Текст] / К. П. Зеленецкий. - Москва : Знание, 1991. - 64 с.
11 Капська, Алла Йосипівна. Виразне читання [Текст] : навч. посіб. для студ. філол. ф-тів педін-тів спец. № 2102 "Укр. мова і л-ра" / А. Й. Капська. - Київ : Вища школа, 1986. - 168 с.
12 Маркичева, Татьяна Борисовна. Майстерство публичного выступления [Текст] : уч. пособие / Т. Б. Маркичева, Е. А. Ножин. - Москва : Знание, 1989. - 176 с.
13 Мастера красноречия [Текст] : [сборник] / сост.: Н. И. Митрофанов, Ю. Л. Кириллов. - Москва : Знание, 1991. - 144 с.
14 Махлин, Виталий Львович. Риторика поступка М. Бахтина: воспоминания о будущем или предсказания прошедшего? [Текст] / В. Л. Махлин, А. Е. Махов, И. В. Пешков. - Москва : Знание, 1991. - 64 с.
15 Махов, Александр Евгеньевич. Любовная риторика романтиков [Текст] / А. Е. Махов. - Москва : Знание, 1991. - 64 с.
16 Мацько, Любов Іванівна. Риторика [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. - Київ : Вища школа, 2003. - 311 с.
17 Мацько, Любов Іванівна. Риторика [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. - Київ : Вища школа, 2006. - 311 с.
18 Меш, Геннадій Шойлікович. 10 уроків ораторської майстерності тим, хто вчиться виступати публічно [Текст] / Г. Ш. Меш. - Київ : Український НДІ проблем молоді, 1993. - 45 с.
19 Михальская А.К. Русский Сократ: Лекции по сравнительно-исторической риторике [Текст] : уч. пособие для студ. гаманитарных ф-тов / А. К. Михальская. - Москва : AcademiA, 1996. - 192 с.
20 Общая риторика [Текст] / Ж. Дюбуа [та ін.] ; пер. з фр. Е. Э. Разлогова, Б. П. Нарумов, ред., авт. вступ. ст. А. К. Авеличева. - Москва : Прогресс, 1986. - 392 с.
21 Олійник, Теофіл Іванович. М. Туллій Ціцерон - вершина римського красномовства [Текст] / Т. І. Олійник. - Київ : Либідь, 1990. - 92 с.
22 Онуфрієнко, Галина Сергіївна. Риторика [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. С. Онуфрієнко. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 592 с.
23 Павлова, Людмила Григорьевна. Спор, дискуссия, полемика [Текст] : кн. для уч. ст. кл. сред. шк. / Л. Г. Павлова. - Москва : Просвещение, 1991. - 127 с.
24 Павлюк, Людмила Степанівна. Риторика, ідеологія, персуазивна комунікація [Текст] : [посібник] / Л. С. Павлюк. - Львів : ПАІС, 2007. - 168 с.
25 Радченко, Вадим Николаевич. Изучение ораторского искусства в США [Текст] / В. Н. Радченко. - Москва : Знание, 1991. - 64 с.
26 Сопер, Поль Л. Основы искусства речи [Текст] / П. Л. Сопер ; пер. з англ. С. Д. Чижова ; ред. Н. Л. Шестерина. - Москва : Прогресс : Прогресс-Академия, 1992. - 416 с.
27 Стешов, Анатолий Валентинович. Как победить в споре: о культуре полемики [Текст] / А. В. Стешов. - Ленинград : Лениздат, 1991. - 191 с.
28 Сычев, Олег Александрович. Обучение риторике в эпоху компьютеров: введение в опыт США [Текст] / О. А. Сычев. - Москва : Знание, 1991. - 63 с.
29 Томан, Іржі. Мистецтво говорити [Текст] / І. Томан ; пер. з чес. В. І. Романець. - Київ : Політвидав України, 1986. - 223 с.
30 Томан, Іржі. Мистецтво говорити [Текст] / І. Томан ; пер. з чес. В. І. Романець. - Київ : Політвидав України, 1989. - 292 с.
31 Шведов, Игорь Александрович. Искусство убеждать: Ленинский стиль пропаганды и проблемы пропагандистской практики [Текст] / И. А. Шведов. - Киев : Молодь, 1986. - 224 с.
32 Акцентологія, етимологія, семантика [Текст] : збірник / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ : Наукова думка, 2012. - 776 с.
33 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 791. Проблеми української термінологоії / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 183 с.
34 Ділова українська мова [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспит. / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 156 с.
35 Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів [Текст] : навч. посіб. / І. В. Зайцева [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 396 с.
36 Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 186 с.
37 Шевчук, Світлана Володимирівна. Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - Київ : Алерта, 2014. - 696 с.
38 Широков, Володимир Анатолійович. Комп'ютерна лексикографія [Текст] : монографія / В. А. Широков. - Київ : Наукова думка, 2011. - 352 с.
Фольклор [82]
1 Миллион поздравлений и пожеланий ко всем праздникам [Текст] / сост. Е. В. Кара. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2014. - 320 с.
2 Різдвяні та новорічні віншування [Текст] / худ. ред. В. Дідула. - Львів : Каменяр, 2013. - 96 с.
3 Стефурак, Анастасія. Прислів'я українські [Текст] / А. Стефурак. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 34 с.
Літературознавство [83]
1 Астрахан, Наталія іванівна. Буття літературного твору. Аналітичне та інтерпретаційне моделювання [Текст] : монографія / Н. І. Астрахан. - Київ : Академвидав, 2014. - 432 с.
2 Білоус, Петро Васильович. Теорія літератури [Текст] : навч. посіб. / П. В. Білоус. - Київ : Академвидав, 2013. - 328 с.
3 Марко, Василь Петрович. Аналіз художнього твору [Текст] : навч. посіб. / В. П. Марко. - Київ : Академвидав, 2013. - 280 с.
4 Американські літературні студії в Україні [Текст]. Вип. 8. Сучасна американська драма: тенденції, постаті, тексти: Матеріали міжнар. симп., Київ, 8 листоп. 2012 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. - 377 с.
5 Вайброу, Іан. Піратська книга Малого Вовчика [Текст] : роман : для мол. шк. віку / І. Вайброу ; пер. з англ. О. Стадник. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 160 с.
6 Соболевська, Юстина. Книжка про читання [Текст] / Ю. Соболевська ; пер. з пол. А. Бондар . - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 176 с.
7 Ґрін, Саллі. Напів лихий [Текст] : роман / С. Ґрін ; пер. з англ. В. Морозов. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 383 с.
8 Іванишин, Петро Васильович. Українське літературознавство постколоніального періоду [Текст] : монографія / П. В. Іванишин. - Київ : Академія, 2014. - 192 с.
9 Історія української літератури ХХ - поч. ХХІ ст. [Текст] : навч. посіб. У 3-х т. Т. 1 / В. І. Кузьменко [та ін.] ; ред. В. І. Кузьменко. - Київ : Академвидав, 2013. - 590 с.
10 Андрейчик, Марко. Інтелектуал як герой української прози 90-х років ХХ століття [Текст] / М. Андрейчик ; пер. з англ. І. Андрущенко. - Львів : Піраміда, 2014. - 188 с.
11 Білоус, Петро Васильович. Тяжіння Святої Землі: Українська паломницька проза [Текст] : монографія / П. В. Білоус. - Київ : Академвидав, 2013. - 208 с.
12 Дзюба, Іван Михайлович. На трьох континентах [Текст]. У 3-х кн. Кн. 1 / І. М. Дзюба . - Київ : КЛІО, 2013. - 807 с.
13 Клочек, Григорій Дмитрович. Поетика візуальності Тараса Шевченка [Текст] : монографія / Г. Д. Клочек. - Київ : Академвидав, 2013. - 256 с.
14 Левченко, Галина Дмитрівна. Міф проти історії. Семіосфера лірики Лесі Українки [Текст] : монографія / Г. Д. Левченко. - Київ : Академвидав, 2013. - 332 с.
15 Лепкий, Богдан Сильвестрович. Життєпис Тараса Шевченка. Шевченкіана Богдана Лепкого [Текст] / Б. С. Лепкий ; літ. ред. І. Пелехатий. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2014. - 456 с.
16 Неживий, Олексій Іванович. Життя у слові. Джерелознавча проблематика творчості Григора Тютюнника [Текст] : монографія / О. І. Неживий. - Київ : Академія, 2014. - 224 с.
17 Професор Василь Лесин: наука доброчинності [Текст] : спогади, присвяти, бібліографія / уклад.: Б. Мельничук, Л. Ковалець. - Київ : Академвидав, 2014. - 320 с.
18 Шипка, Галина Олександрівна. Юрій Липа - пророк [Текст] / Г. О. Шипка. - Львів : Каменяр, 2014. - 20 с.
19 Юрій Липа: хроніка життя [Текст] / уклад. Д. І. Сапіга. - Львів : Каменяр, 2013. - 19 с.
Художня література [84]
1 Мілошевський, Зиґмунд. Зерно правди [Текст] : роман / З. Мілошевський ; пер. з пол. Б. Антоняк. - Львів : Урбіно, 2013. - 384 с.
2 Архілох Хліб на списі [Текст] : фраґменти віршів / Архілох ; пер. з давньогрец., авт. передмови А. О. Содомора. - Львів : Піраміда, 2014. - 196 с.
3 Беовульф [Текст] / ред.: К. Шрей, О. Фешовець ; пер. з англосаксон. мови розміром ориґіналу О. О'Лір. - Львів : Астролябія, 2014. - 208 с.
4 Діяння римські. Християнські притчі Середньовіччя [Текст] / пер. з латин. Р. Паранько. - Львів : Апріорі, 2014. - 448 с.
5 Хрестоматія зарубіжної літератури для дітей [Текст] / упоряд. Г. М. Гадзало . - Львів : Каменяр, 2012. - 555 с.
6 Андерсен, Ганс Крістіан. Оле-Лукойє [Текст] : неймовірна казкова історія про цілий тиждень пригод маленького хлопчика Яльмара та його казкового друга - Оле-Лукойє : для мол. шк. віку / Г. К. Андерсен ; худ. оформ. О. Добровольська. - Львів : Растр-7, 2014. - 23 с.
7 Бабіна, Наталка. Рибгород [Текст] : роман / Н. Бабіна ; пер. з білорус. Б. Антоняк. - Львів : Урбіно, 2013. - 272 с.
8 Бернс, Роберт. Моя любов [Текст] : вибрані твори / Р. Бернс ; пер. з англ.: М. Лукаш, В. Мисик ; авт. проекту В. Ґабор. - Львів : Піраміда, 2014. - 413 с.
9 Воннеґут, Курт. Бойня номер п'ять або дитячий хрестовий похід [Текст] : роман / К. Воннеґут ; пер. з англ.: В. Дібров, Л. Діброва. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 320 с.
10 Грабал, Богуміл. Я обслуговував англійського короля [Текст] / Б. Грабал ; пер. з чес. Ю. Винничук. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. - 240 с.
11 Гутовська-Адамчик, Малгожата. Дівчата з 13-ї вулиці [Текст] : роман / М. Гутовська-Адамчик ; пер. з пол. Б. Антоняк. - Львів : Урбіно, 2014. - 240 с.
12 Данте, Аліг'єрі. Божественна комедія: Пекло [Текст] / А. Данте ; пер. М. Стріха ; упоряд. М. Стріха ; авт. передмови М. Стріха. - Львів : Астролябія, 2013. - 352 с.
13 Данте, Аліг'єрі. Божественна комедія: Чистилище [Текст] / А. Данте ; пер. М. Стріха ; упоряд. М. Стріха ; авт. передмови М. Стріха. - Львів : Астролябія, 2014. - 320 с.
14 Еґеланн, Том. Брехня батьків [Текст] : роман / Т. Еґеланн ; пер. з норвез. Н. Іваничук. - Львів : Літопис, 2013. - 428 с.
15 Йорт, Віґдіс. Йорген + Анна = любов [Текст] : роман / В. Йорт ; пер. Н. Іваничук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 160 с.
16 Кафка, Франц. Твори [Текст] : оповідання, романи, листи, щоденники / Ф. Кафка ; пер. з нім.: Є. Попович, О. Логвиненко, П. Таращук. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. - 592 с.
17 Монтгомері, Люсі-Мод. Енн із Ейвонлі [Текст] : роман / Л. -М. Монтгомері ; пер. з англ. А. Вовченко. - Львів : Урбіно, 2014. - 272 с.
18 Монтгомері, Люсі-Мод. Енн із Острова Принца Едварда [Текст] : роман / Л. -М. Монтгомері ; пер. з англ. А. Вовченко. - Львів : Урбіно, 2014. - 272 с.
19 Монтгомері, Люсі-Мод. Енн із Шелестких Тополь [Текст] : роман / Л. -М. Монтгомері ; пер. з англ. А. Вовченко. - Львів : Урбіно, 2014. - 288 с.
20 Отрада , Маня. Маня [Текст] / М. Отрада ; пер. з фр. Є. Марічев. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. - 139 с.
21 Пєкло, Ян. Запах ангела [Текст] : роман / Я. Пєкло ; пер. з пол. Я. Сенчишин. - Львів : Літопис, 2013. - 264 с.
22 Рот, Йозеф. Марш Радецького. Ціппер та його батько. Гробівець Капуцинів [Текст] : романи / Й. Рот ; пер. з нім.: Є. Горева, Є. О. Попович, І. Андрущенко. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. - 608 с.
23 Сабітова, Діна Рафісовна. Три твої імені [Текст] : роман / Д. Р. Сабітова ; пер. з рос. К. Міхаліцина. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 192 с.
24 Скоттон, Роб. Баранчик Рассел і Різдвяне Диво [Текст] : для мол. шк. віку / Р. Скоттон ; пер. К. Міхаліцина. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 60.00 с.
25 Срдич, Срджан. Espirando. (Вірші на смерть) [Текст] : зб. оповідань / С. Срдич ; пер. з серб. А. Татаренко [та ін.]. - Львів : Літопис, 2013. - 188 с.
26 Стасюк, Анджей. Галицькі оповідання [Текст] / А. Стасюк ; пер. з пол. Т. Прохасько. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 128 с.
27 Ферреро, Бруно. 7 різдвяних історій [Текст] / Б. Ферреро ; худ. М. Качмар ; пер. з італ. Т. Різун. - Львів : Свічадо, 2014. - 16 с.
28 Хемірі, Юнас Гассен. Монтекор: унікальний тигр [Текст] : [роман] / Ю. Г. Хемірі ; пер. з швед. С. Косарчин. - Львів : Літопис, 2013. - 332 с.
29 Чертенко, Олександр Павлович. Життя у фрагменті: проза Макса Фріша між ентузіазмом та сумнівом [Текст] : монографія / О. П. Чертенко. - Київ : Наукова думка, 2012. - 216 с.
30 Яґелло, Йоанна. Шоколад із чилі [Текст] : роман / Й. Яґелло ; пер. з пол. Б. Антоняк. - Львів : Урбіно, 2014. - 288 с.
31 Ґашич, Нада. Тиха вулиця, алея [Текст] : роман / Н. Ґашич ; пер. з хорват. Н. Хороз. - Львів : Літопис, 2013. - 278 с.
32 І слово, і пісня, Матусю, тобі! [Текст] : зб. творчості юних / Львів. обл. від. Союзу Українок. - Львів : Растр-7, 2014. - 212 с.
33 Андрухович, Софія. Фелікс Австрія [Текст] : роман / С. Андрухович. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 288 с.
34 Андрухович, Юрій Ігорович. Листи в Україну [Текст] : вибране / Ю. І. Андрухович. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. - 240 с.
35 Арєнєв, Володимир. Бісова душа, або заклятий скарб [Текст] : повість-фантазія / В. К. Арєнєв. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. - 220 с.Білецький, Максим. Я хочу знати все про Україну [Текст] : зб. віршів / М. Білецький. - Львів : Манускрипт, 2012. - 40 с.
36 Бабкіна, Катерина Богданівна. Гарбузовий рік [Текст] : маленька повість для дітей / К. Б. Бабкіна ; худ. Ю. Пилипчатіна. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 47 с.
37 Бачинський , Андрій Михайлович. Детективи в Артеку, або команда скарбошукачів [Текст] : для серед. шк. віку / А. Бачинський . - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 191 с.
38 Боднарчук, Іван. Знайомі обличчя [Текст] : оповідання / І. Бондарчук. - Вінніпег ; Торонто : [б.в.], 1961. - 110 с.
39 Бойчук, Богдан Миколайович. Над сакральним озером. Кохання поза світанком [Текст] : романи / Б. М. Бойчук. - Львів : Піраміда, 2015. - 216 с.
40 Вакуленко-К., Володимир Володимирович. Татусева книга [Текст] : для дітей дошк. віку / В. В. Вакуленко-К. ; худ. Н. Гайда. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 30 с.
41 Верховинка, Леся. До Делятина на крилах мрій [Текст] : поезії, новели, оповідання, драматич. твори, есеї, статті, епістолярій / Л. Верховинка ; упоряд. О. О. Жарівський. - Львів : Каменяр, 2013. - 456 с.
42 Гаврилів, Орест . Академік [Текст] / О. Гаврилів. - Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2014. - 44 с.
43 Гавриш, Марія Федорівна. Молитва метерів Майдану [Текст] : вірші / М. Ф. Гавриш. - Львів : Каменяр, 2014. - 66 с.
44 Гербіш, Надійка. Одного разу на Різдво [Текст] : для мол. шк. віку / Н. Гербіш ; худ. Ю. Пилипчатіна. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 32 с.
45 Горовий, Руслан Володимирович. Гагарін і Барселона [Текст] : оповідання, повісті / Р. В. Горовий. - Львів : Кальварія, 2013. - 208 с.
46 Гранд, Михаил. Обратный Отсчет [Текст] : мистический детектив. триллер / М. Гранд. - Львів : Каменяр, 2013. - 201 с.
47 Гуцало, Євген Пилипович. Зайці в полі варять борщ [Текст] : для мол. шк. віку / Є. П. Гуцало ; упоряд. Л. Вороніна ; худ. О. Кваша. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 43 с.
48 Данилевська-Милян, Мирослава Володимирівна. Королівська познака [Текст] : поезія / М. В. Данилевська-Милян, В. В. Пилип'юк. - Львів : Панорама, 2014. - 84 с.
49 Девдюк, Тарас Григорович. З краплин, що з роси [Текст] : поетич. трилог. / Т. Г. Девдюк. - Львів : Каменяр, 2013. - 227 с.
50 Дерманський, Сашко. Крамничка тітоньки Мальви [Текст] : для мол. шк. віку / С. Дерманський ; худ. Р. Попський. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 55 с.
51 Дзюба, Марія Василівна. Укриті небом [Текст] / М. В. Дзюба. - Львів : Апріорі, 2014. - 300 с.
52 Друзі незрадливі [Текст] : [зб. творів укр. авторів] / упоряд. О. Думанська. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 127 с.
53 Загребельний, Павло Архипович. Роксолана [Текст] : роман / П. А. Загребельний. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. - 800 с.
54 Зубченко, Олександр. Перемагаючи долю [Текст] : пригодницький роман. Кн. 1 / О. Зубченко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 570 с.
55 Йолтуховська-Скоропис, Лідія Михайлівна. Живлющий Світозар [Текст] : зб. поезій / Л. М. Йолтуховська-Скоропис. - Львів : БОНА, 2014. - 100 с.
56 Кіяновська, Маріанна. 373 [Текст] / М. Кіяновська. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 272 с.
57 Казанжи, Зоя. Якби я була [Текст] : міські історії у facebook-стилі / З. Казанжи ; пер. з рос. О. Думанська. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 237 с.
58 Калитко , Катерина Олександрівна. Катівня. Виноградник. Дім [Текст] / К. О. Калитко . - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 143 с.
59 Качмар, Ігор Васильович. Сподівання весни [Текст] : поезії / І. В. Качмар ; співавт. пер. з англ. О. С. Петришин. - Калуш : Карпатський акцент, 2012. - 152 с.
60 Кришталева, Оксана. Смак грибної юшки [Текст] : роман у новелах / О. Кришталева. - Львів : Апріорі, 2013. - 172 с.
61 Кузик, Володимир Петрович. Барвінь [Текст] : новели, оповідання, літ-ні нариси / В. П. Кузик. - Львів : Каменяр, 2013. - 200 с.
62 Купчинський, Роман Григорович. Скоропад [Текст] : поема / Р. Г. Купчинський. - Львів : Піраміда, 2014. - 168 с.
63 Курков, Андрій. Маленьке левеня і львівська мишка [Текст] : казка : для мол. шк. віку / А. Курков ; худ. М. Пирожок. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 31 с.
64 Лазарук, Мирослав Ярославович. Посаг для приречених [Текст] : роман у новелах / М. Я. Лазарук. - Львів : Апріорі, 2014. - 216 с.
65 Липа, Юрій Іванович. Світлість [Текст] : [вірші] / Ю. І. Липа. - Львів : Каменяр, 2014. - 52 с.
66 Липа, Юрій Іванович. Суворість [Текст] : [вірші] / Ю. І. Липа. - Львів : Каменяр, 2014. - 79 с.
67 Лишега, Олег Богданович. Зима в Тисмениці [Текст] : вибране / О. Б. Лишега. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. - 256 с.
68 Лукащук, Христина. Казка про Майдан [Текст] : для мол. шк. віку / Х. Лукащук ; худ. оформ. Х. Лукащук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 26 с.
69 Лущевська, Оксана. Про кита [Текст] : для дітей дошкіл. віку / О. Лущевська ; худ. В. Борігард. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 30 с.
70 Міхаліцина, Катерина. Тінь у дзеркалі [Текст] / К. Міхаліцина ; худ. оформ. А. Семчишин. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 160 с.
71 Матіяш, Богдана. Братик біль, сестричка радість [Текст] : есеї / Б. Матіяш. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 144 с.
72 Матіяш, Богдана. Казки Різдва [Текст] : для мол. шк. віку. Кн. 2 / Б. Матіяш ; худ. В. Штанко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 79 с.
73 Мензатюк, Зірка Захаріївна. Як я руйнувала імперію [Текст] : [повість для підлітків] / З. З. Мензатюк. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 271 с.
74 Москалець, Костянтин. Вечірній мед [Текст] : роман, повісті, есеї / К. Москалець. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. - 448 с.
75 Неборак, Віктор Володимирович. Введення у Бу-Ба-Бу [Текст] : хронопис кінця тисячоліття / В. В. Неборак. - Львів : Піраміда, 2015. - 308 с.
76 Нові казки під подушку [Текст] : від друзів "Львівської хвилі" : для мол. шк. віку. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 55 с.
77 Осмир Батар. Гімалайський екстрим [Текст] / Осмир. - Львів : Панорама, 2014. - 432 с.
78 Осока, Сергій Олександрович. Небесна падалиця [Текст] : поезія / С. О. Осока ; худ. оформ. Н. Новікова. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 141 с.
79 Павлишин, Ростислава. 50 історій про життя [Текст] / Р. Павлишин. - Львів : Піраміда, 2014. - 236 с.
80 Пасічник, Наталя. Терезка з Медової Печери [Текст] : (Моїй таксі Сюзі присвячую) : для мол. шк. віку / Н. Пасічник ; худ. І. Ключковська. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 63 с.
81 Перлулайнен, Лана. Вітер часу [Текст] : вибрані поезії / Л. Перлулайнен. - Львів : СПОЛОМ, 2011. - 216 с.
82 Помірча, Марія Павлівна. Солодкий дощ [Текст] : вірші, портрети-нариси, есеї / М. П. Помірча. - Львів : Каменяр, 2013. - 192 с.
83 Прохасько, Мар'яна. Куди зникло море [Текст] : для мол. шк.віку / М. Прохасько, Т. Прохасько ; худ. оформ. М. Прохасько. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 87 с.
84 Русіна, Оля. Сімейка Майї або не вчіть папугу розмовляти [Текст] : для мол. шк. віку / О. Русіна ; худ. О. Мазур. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 233[7] с.
85 Рутківський, Володимир. Ганнуся. У гості до Лісовика [Текст] : весела пригод. повість / В. Рутківський ; худ. І. Ключковська. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 230, [10] с.
86 Савчин, Ярослав Дмитрович. Індульгенція присутністю [Текст] : поезія / Я. Д. Савчин. - Львів : Каменяр, 2013. - 230 с.
87 Сивий, Грицько. Родима пляма [Текст] : драма на три дії, сім картин / Г. Сивий. - Львів : Каменяр, 2013. - 57 с.
88 Склярик, Дарія Дмитрівна. Для тих, хто серцем і душею бачить світ [Текст] / Д. Д. Склярик ; худ. оформ. Н. Гончарова. - Львів : Растр-7, 2014. - 52 с.
89 Склярик, Дарія Дмитрівна. Легенда про вертепного ослика Горішка та Святу Родину [Текст] : вертепне дійство / Д. Д. Склярик ; худ. оформ. М. Чура. - Львів : Растр-7, 2014. - 32 с.
90 Старовойт, Ірина Миколаївна. Гронінгенський рукопис [Текст] / І. М. Старовойт. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 112 с.
91 Стронґ, Джеремі. Канікули з близнятами [Текст] : для серед. шк. віку / Д. Стронґ ; худ. М. Паленко ; пер. з англ. О. Стадник. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. - 192 с.
92 Туриця, Тетяна. Лише мені співає тиша [Текст] : [вірші] / Т. Туриця. - Львів : БОНА, 2014. - 64 с.
93 Франко, Іван Якович. Казки [Текст] : повне зібрання / І. Я. Франко ; упоряд. та ред. Г. П. Сабат. - Дрогобич : Коло, 2013. - 668 с.
94 Чорногуз, Олег Федорович. "Аристократ" із Вапнярки [Текст] : сатиричний роман . У 2-х кн. / О. Ф. Чорногуз. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. - 480 с.
95 Шалата, Михайло Йосипович. Перед Покровою [Текст] : поезії / М. Й. Шалата. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 74 с.
96 Шевченко, Тарас Григорович. "Кобзар" і Україна [Текст] / Т. Г. Шевченко ; авт. передмови Є. О. Сверстюк ; авт. післямови З. Філіпчук. - Львів : Апріорі, 2013. - 376 с.
97 Шевченко, Тарас Григорович. Кобзар. Світ Правди засвітить Кобзар [Текст] / авт. передмови Є. О. Сверстюк ; авт. післямови З. Філіпчук ; ред.: І. Лемко, О. Захарчук. - Львів : Апріорі, 2014. - 376 с.
98 Шевчук, Валерій Олександрович. Дім на горі [Текст] : роман / В. О. Шевчук. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. - 560 с.
99 Шевчук, Валерій Олександрович. Птахи з невидимого острова [Текст] : повісті / В. О. Шевчук. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. - 384 с.
100 Шевчук, Валерій Олександрович. Три листки за вікном [Текст] : роман-триптих / В. О. Шевчук. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. - 704 с.
101 Шиян, Гаська. Hunt, Doctor, Hunt [Текст] : роман / Г. Шиян. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 240 с.
Мистецтво. Мистецтвознавство [85]
1 Николишин, Юрій Ігорович. Львів сакральний [Образотворче вид.] : альбом / Ю. І. Николишин. - Львів : Апріорі, 2013. - 88 с.
2 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 375. Архітектура / М-во освіти України. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 1999. - 291 с.
3 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 410. Архітектура / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2000. - 387 с.
4 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 429. Архітектура / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. - 224 с.
5 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 486. Архітектура. Архітектура як відображення ідеології / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. - 364 с.
6 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 505. Архітектура / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. - 480 с.
7 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 531. Архітектура. Архітектура і туристичний бізнес / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. - 176 с.
8 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 568. Архітектура / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. - 376 с.
9 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 585. Архітектура / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. - 196 с.
10 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 632. Архітектура / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. - 244 с.
11 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 793. Архітектура / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 261 с.
12 Свйонтек, Ірина Владиславівна. Гуцульські вишивки Карпат. Мистецтво геометричного орнаменту і колориту [Образотворче вид] : альбом. Альбом 5. Кн. 1. Космацькі вишивки Косівщини / І. В. Свйонтек. - Львів : Апріорі, 2014. - 232 с.
13 Львів у графіці [Образотворче вид.] : [із фондів Львів. іст. музею]: альбом / авт.-упоряд. С. Хавалко ; пер. англ. А. Познахівський ; пер. рос. А. Познахівський ; пер. пол. Я. Огоновська ; ред. Б. Чайковський. - Львів : Апріорі, 2013. - 112 с.
14 Матешук, Орися Андріївна. Незабутня Софія Караффа-Корбут [Текст] : кілька пропам'ятних слів про видатну мисткиню / О. Матешук. - Львів : Каменяр, 2013. - 66 с.
15 Каліберда, Сергій. Органи Львова і Галичини, історія та сучасність [Текст] / С. Каліберда. - Львів : Апріорі, 2014. - 448 с.
16 Чарнецький, Степан. Історія українського театру в Галичині [Текст] : нариси, статті, матеріали, світлини / С. Чарнецький. - Львів : Літопис, 2014. - 584+106 с.
Релігія [86]
1 Туптало, Дмитро. Житія святих (четьї мінеї) [Текст]. У 12 т. Т. ХІІ. Серпень / Д. Туптало ; пер. з ц.-сл. Д. Сироїд. - Львів : Свічадо, 2014. - 408 с.
2 Тимчик, Олена. Економіка та релігія: теорія і практика взаємовпливу [Текст] : монографія / О. Тимчик. - Київ : КНТ, 2014. - 410 с.
3 Королевський, Кирило. Митрополит Андрей Шептицький (1865-1944) [Текст] / К. Королевський ; пер. з фр. Я. Кравець ; пер. опрац. Ю. Дублевич ; худ. Р. Скиба. - Львів : Свічадо, 2014. - 512 с.
4 Листи дітей-сиріт до Митрополита Андрея Шептицького [Текст] / ЦДІА України, Фундація "Андрей". - Львів : Артос, 2011. - 108 с.
5 Ставровецький, Кирило Транквіліон. Учительське Євангеліє [Текст] / К. Т. Ставровецький ; пер. з ц.-сл.: Б. Криса, Д. Сироїд, Т. Трофименко. - Львів : Свічадо, 2014. - 680 с.
6 Шептицький, Андрей. Про Віру [Текст] : Вибрані послання Митрополита Андея Шептицького та Патріярха Йосипа Сліпого / А. Шептицький, Й. І. Сліпий ; ред. та упоряд. О. Гайова ; ред. і упоряд. М. Перун. - Львів : Артос, 2013. - 112 с.
7 Франциск Папа Я прошу Вас молитися за мене. Початок Петрового Служіння Папи Франциска [Текст] / Папа Франциск. - Львів : Літопис, 2013. - 88 с.
8 Іслам: історія і сучасність [Текст] : навч.-метод. посіб. з конфесійно-практ. релігієзнавчтва для студ. філос. ф-ту / Є. А. Харьковщенко [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 632 с.
Філософія [87]
1 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 780. Філософські науки / МОН України; НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2014. - 116 с.
2 Логіка для юристів [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспит. / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 150 с.
Психологія [88]
1 Етика та естетика [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 316 с.
2 Етика. Естетика [Текст] : навч. посіб. / МОН України, Київський НУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 432 с.
3 Історія української естетичної думки [Текст] : монографія / В. А. Личковах [та ін.] ; ред. В. А. Личковах. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 388 с.
4 Савчин, Мирослав Васильович. Духовна парадигма психології [Текст] : монографія / М. В. Савчин. - Київ : Академвидав, 2013. - 252 с.
5 Савчин, Мирослав Васильович. Методологеми психології [Текст] : монографія / М. В. Савчин. - Київ : Академвидав, 2013. - 224 с.
6 Бич, Анатолий Макарович. Паранормальные явления: попытка осознания [Текст] / А. М. Бич. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. - 584 с.
7 Бочелюк, Віталій Йосипович. Геронтопсихологія [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 7.03010201 - психологія / В. Й. Бочелюк, О. А. Черепєхіна. - Київ : КНТ, 2014. - 436 с.
Бібліографічні видання [91]
1 "Повний вік моїй бібліотеці..." 1904-2004. (Запорізька ОУНБ ім. О. М. Горького: історія і сучасність) [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури Запорізької облдержадмін., Запорізька ОУНБ ім. О. М. Горького. - Запоріжжя : Поліграф, 2004. - 86 с.
2 Історія України [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2012 рік / НАН України, Ін-т історії України, М-во культури України, Нац. іст. б-ка України. - Київ : [б. в.], 2014. - 712 с.
3 З історії бібліотекознавства і бібліографії. "Бібліотечний збірник" (1926-1927), "Журнал Бібліотекознавства та бібліографії" (1927-1930) [Текст] : сист. анот. покажч. змісту / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ : НПБУ, 2014. - 112 с.
4 Метабібліографія України (2013) [Текст] : покажч. бібліогр. посіб. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ : [б. в.], 2014. - 272 с.
5 Тарас Шевченко і Прикарпаття [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадмін., Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014
6 Трагедія голодомору на Вінниччині 1932-1933 рр. [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. - Вінниця : [б. в.], 2003. - 80 с.
Довідкові видання [92]
1 Енциклопедія Сучасної України [Текст]. Т. 15. Кот - Куз / НАН України, Ін-т енциклопедичних досліджень. - Київ : ІЕД НАН України, 2014. - 712 с.
2 Енциклопедія Сучасної України [Текст]. Т. 14. Кол-Кос / НАН України, Ін-т енциклопедичних досліджень. - Київ : ІЕД НАН України, 2014. - 768 с.