Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (квітень 2015 р.)
Вівторок, 05 травня 2015, 15:34
Природничі науки в цілому [20]
1 Яценко, Любов Дмитрівна. Екологічний складник національної безпеки: основні показники та способи їх досягнення [Текст] : аналіт. доп. / Л. Д. Яценко. - Київ : НІСД, 2014. - 52 с.
Фізико-математичні науки [22]
1 Забара, Олена Валентинівна. Валентин Анатолійович Зморович (до 100-річчя з дня народження) [Текст] / О. В. Забара ; ред. С. А. Плакса. - Київ : Ін-т математики НАН України, 2010. - 36 с.
2 Задачі з математики для вступників до МАУП [Текст] : навч. посіб. / С. В. Ржевський [та ін.]. - Київ : МАУП, 2001. - 248 с.

v

3 Кісілевич, Олександра Василівна. Математика [Текст] : навч.-метод. посіб. для підготовки до вступу у ЛКА / О. В. Кісілевич, О. С. Пенцак, Л. В. Барбуляк. - Львів : ЛКА, 2005. - 324 с.
4 Картавов, Сергей Алексеевич. Математические термины [Текст] : справ.-библиогр. словарь / С. А. Картатов ; ред. В. С. Коваленко. - Киев : Выща школа Головное изд-во, 1988. - 295 с.
5 Коваленко Е.Г. Англо-русский математический словарь [Текст]. В 2-х т. Около 75000 терминов. Т. 1. А - Limiter / Е. Г. Коваленко. - Москва : Эрика, 1994. - 448 с.
6 Коваленко, Евгений Григорьевич. Англо-русский математический словарь. [Текст]. В 2-х томах. Около 75 000 терминов. Т.2. Limiting-Z / Е. Г. Коваленко. - Москва : Эрика, 1994. - 918 с.
7 Колмогоров, Андрей Николаевич. Введение в математическую логику [Текст] / А. Н. Колмогоров, А. Г. Драгалин ; ред. А. А. Локшин. - Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1982. - 120 с.
8 Колмогоров, Андрей Николаевич. Математика- наука и профессия [Текст] / А. Н. Колмогоров ; ред. А. Г. Мордвинцев. - Москва : Наука. Гл. ред. физ.-мат. л-ры, 1988. - 285 с.
9 Конфорович, Андрій Григорович. Кентаври Уранії [Текст] : худож. оповіді про математику / А. Г. Конфорович, М. О. Сорока ; ред. З. Іваненко. - Київ : Грамота, 2005. - 144 с.
10 Конфорович, Андрій Григорович. Колумби математики [Текст] / А. Г. Конфорович ; ред. Н. І. Литвиненко. - Київ : Радянська школа, 1982. - 223 с.
11 Латка Франтішек Математичний мінілексикон [Текст] : довід. вид. / Франтішек Латка. - Львів : Світ, 2004. - 160 с.
12 Леман, Иоханнес. Увлекательная математика [Текст] / И. Леман ; пер. з нім. Ю.А. Данилова . - Москва : Знание, 1985. - 272 с.
13 Литлвуд, Джон. Математическая смесь [Текст] / Дж. Литлвуд ; пер. з англ. В. И. Левин. - Москва : Наука. Гл. ред. физ.-мат. л-ры, 1990. - 140 с.
14 Черняк, Олександр Іванович. Інтелектуальний аналіз даних [Текст] : підручник / О. І. Черняк, П. В. Захарченко. - Київ : Знання, 2014. - 599 с.
15 Павлович, Володимир Миколайович. Фізика ядерних реакторів [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Павлович. - Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2009. - 224 с.
Хімічні науки [24]
1 Миронович, Людмила Максимівна. Біоорганічна хімія (скорочений курс) [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. М. Миронович. - Київ : Каравела, 2014. - 184 с.
2 Бейдик, Олександр Олексійович. Унікальна Україна: географія та ресурси туризму [Текст] : навч. посіб. / О. О. Бейдик, Н. О. Новосад. - Київ : Альтерпрес, 2013. - 572 с.
3 Malopolska. Krakow. Turist attractions [Текст] / I. Baturo, K. Bzowski ; ed. A. Holubowska. - Amistad : [б.в.], 2010. - 64 с.
4 Malopolska. National and landscape parks, nature reserves [Текст] / Malopolska System Informacji Turystycznej). - Krakow : [б.в.], 2010. - 28 с.
5 Malopolska. UNESCO route [Текст] / Malopolska System Informacji Turystycznej). - Krakow : [б.в.], 2010. - 24 с.
6 Malopolska. Wooden Architecture Route [Текст] / Malopolska System Informacji Turystycznej. - Krakow : [б.в.], 2013. - 32 с.
7 Бренер, Лідія. Таємничі мічця сили України. Натхнення, любов, здоров'я, мрія та достаток [Текст] / Л. Бренер, К. Соляник. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. - 192 с.
Біологічні науки [28]
1 Гродзинський, Михайло Дмитрович. Ландшафтна екологія [Текст] : підручник / М. Д. Гродзинський. - Київ : Знання, 2014. - 550 с.
Енергетика [31]
1 Коруд, Василь Іванович. Електротехніка [Текст] : підручник / В. І. Коруд, О. Є. Гамола, С. М. Малинівський. - Львів : Магнолія 2006, 2014. - 447 с.
2 Сажко, Віктор Андрійович. Електрообладнання автомобілів і тракторів [Текст] : підручник для студ. ВНЗ / В. А. Сажко. - Київ : Каравела, 2014. - 399 с.
Гірнича справа [33]
1 Лопотко О.В. Інформатика (Excel. Visual Basic for Applications) [Текст] : навч. посіб. / О. В. Лопотко. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 246 с.
2 Електроніка і мікросхемотехніка [Текст] : навч. посіб. У 4-х т. ; Т. 4. Кн. 1. Силова електроніка / В. І. Сенько [та ін.] ; ред. В. І. Сенько. - Київ : Каравела, 2013. - 640 с.
3 Електроніка і мікросхемотехніка [Текст] : навч. посіб. У 4-х т. ; Т. 4. Кн. 2. Силова електроніка / В. І. Сенько [та ін.] ; ред. В. І. Сенько. - Київ : Каравела, 2013. - 316 с.
4 Відбір і обробка інформації [Текст] : міжвідом. зб. наук. праць. Вип. 23(99)2005 / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В.Карпенка. - Львів : Простір-М [друк], 2005. - 147 с.
5 Відбір і обробка інформації [Текст] : міжвідом. зб. наук. праць. Вип. 24(100)2006 / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В.Карпенка. - Львів : Простір-М [друк], 2006
6 Відбір і обробка інформації [Текст] : міжвідом. зб. наук. праць. Вип. 28(104)2008 / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В.Карпенка. - Львів : Простір-М [друк], 2008. - 168 с.
7 Заяць, Христина Богданівна. Глибинна будова надр Західного регіону України на основі сейсмічних досліджень і напрямки пошукових робіт на нафту та газ [Текст] : монографія / Х. Б. Заяць. - Львів : Центр Європи, 2013. - 136 с.
8 Міскун О.В. Україна на розрив. Видобування нетрадиційного газу [Текст] / О. В. Міскун, В. М. Марцинкевич, А. Сімон. - Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2014. - 47 с.
9 Технологія і техніка буріння [Текст] : узагальнююча довідникова книга / В. С. Войтенко [та ін.]. - Львів : Центр Європи, 2012. - 708 с.
Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування [34]
1 Малащенко, Володимир Олександрович. Деталі машин. Конспект лекцій [Текст] : підручник / В. О. Малащенко. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 192 с.
Хімічна технологія. Хімічні виробництва [35]
1 Григурко, Іван Олексійович. Технологія обробки типових деталей. Курсове проектування [Текст] : навч. посіб. / І. О. Григурко, М. Ф. Брендуля, С. М. Доценко. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 576 с.
Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка [37]
1 Середа, Микола. Монастирська кухня [Текст] : страви на піст і празник / М. Середа. - Львів : Свічадо, 2014. - 160 с.
Природничо-наукові та технічні основи с/г [40]
1 Войтюк, Дмитро Григорович. Сільськогосподарські машини [Текст] : підручник / Д. Г. Войтюк, Г. Р. Гаврилюк. - Київ : Каравела, 2014. - 551 с.
Спеціальне рослинництво [42]
1 Кулльман, Фолько. Всё об орхидеях. Практическое руководство по выращиванию и уходу 80 лучших видов и сортов [Текст] / Ф. Кулльман ; пер. с нем. М. Запорожец. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2014. - 144 с.
Клінічна медицина [53]
1 Лисюк, Роман Миколайович. Цілющі деревні рослини [Текст] : навч. посіб.-довід. / Р. М. Лисюк, Я. М. Шляхта. - Київ : Знання, 2014. - 323 с.
2 Вестбрук, Дейвід. Вступ у когнітивно-поведінкову терапію [Текст] : підручник / Д. Вестбрук, Г. Кеннерлі, Д. Кірк ; пер. Я. Кремінська ; наук. ред.: К. Явна, О. Романчук ; авт. передм. О. Романчук. - Львів : Свічадо, 2014. - 420 с.
Суспільні науки [60]
1 Все про соціальну роботу [Текст] : навч. енциклоп. слов.-довід. / наук. ред. В. М. Піча. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 620 с.
2 Філяк М.С. Досвід впровадження компоненту "Розвиток громад". Проект "Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад" [Текст] / М. С. Філяк. - Львів : Часопис, 2014. - 72 с.
3 Громадянське суспільство України: сучасний стан і перспективи впровадження європейських стандартів взаємодії з державою [Текст] : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конференції (Київ, 12 груд. 2013 р.) / Нац. ін-т стратегічних досліджень. - Київ : НІСД, 2014. - 192 с.
4 Коваль, Олександр Пилипович. Пенсійний вік: іноземний досвід та вітчизняні реалії [Текст] : аналіт. доп. / О. П. Коваль. - Київ : НІСД, 2014. - 56 с.
5 Лукашевич, Микола Павлович. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій [Текст] : підручник / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков, Ю. І. Яковенко. - Київ : Каравела, 2014. - 544 с.
Історичні науки [63]
1 Альманах ОбВУ з 1980-1990 [Текст] / С. М. Фостун ; . - Лондон : Укр. Видавнича Спілка [друк], 1990. - 375 с.
2 Голованов, Сергій Олександрович. Всесвітня історія [Текст] : підручник / С. О. Голованов. - Київ : Каравела, 2014. - 296 с.
3 Ігнатьєв, Павло Миколайович. Пакистан: від деколонізації Британської Індії до сьогодення [Текст] / П. М. Ігнатьєв. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2014. - 348 с.
4 Історія країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу (кінець XV - початок ХІХ ст.) [Текст] : навч. посіб. / З. А. Баран [та ін.] ; наук. ред. З. А. Баран. - Київ : Знання, 2015. - 533 с.
5 Альманах Станиславівської Землі [Текст] : зб. матеріялів до історії Станиславова і Станиславівщини / НТШ. - Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен : Центральний Комітет Станиславівщини [друк], 1975. - 959 с.
6 Альманах українського часопису Вільна Думка та Фундації Українознавчих Студій в Австралії [Текст]. - Сідней : Вільна Думка, Фундація Українознавчих Студій, 1994. - 936 с.
7 Аннали Світової Федерації Лемків [Текст]. . Ч.ІІ / ed. і. Гвозда. - Кемілус : Світова Федерація Лемків [друк], 1975. - 272 с.
8 Артимів, Володимир. Чуєш, сурми грають. У похідній групі - до берегів Дніпра [Текст] : спогади з Другої світової війни / В. Артимів. - Нью Йорк : Мета, 1982. - 64 с.
9 Артюшенко, Юрій Митрофанович. По торах борців - за правду і волю [Текст] / Ю. М. Артюшенко. - Чікаґо : [б. в.], 1957. - 63 с.
10 Газін, Володимир Володимирович. Павло Тетеря [Текст] / В. В. Газін. - Київ : Арій, 2013. - 224 с.
11 Гуржій, Олександр Іванович. Іван Скоропадський. Павло Скоропадський [Текст] / О. І. Гуржій, О. П. Реєнт. - Київ : Арій, 2013. - 226+155 с.
12 Гуржій, Олександр Іванович. Історія козацтва. Держава - військо - битви [Текст] / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. - Київ : Арій, 2013. - 480 с.
13 Каляндрук, Тарас Богданович. Загадки козацьких характерників [Текст] : монографія / Т. Б. Каляндрук. - Львів : Піраміда, 2013. - 288 с.
14 Кордон М.В. Історія української культури [Текст] : нвч. посіб. / М. В. Кордон. - Львів : Магнолія 2006, 2014. - 336 с.
15 Степченко, Ольга Петрівна. Архівна спадщина П. Я. Стебницького у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : каталог / О. П. Степченко. - Київ : НБУВ, 2014. - 461 с.
16 Українська біографістика [Текст] : зб. наук. праць ін-ту біографічних дослідж. Вип. 10 / НБУ ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2013. - 532 с.
17 Українська Національна Армія. Матеріали до історії [Текст] : зб. ст. / упоряд. Р. Колісник. - Київ : Ярославів Вал, 2013. - 320 с.
18 Федака, Сергій Дмитрович. Історія України з найдавніших часів до 1648 року [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Федака. - Київ : Знання, 2014. - 782 с.
19 Аннали Лемківщини [Текст]. . Ч.4 / ed. І. Гвозда. - Нью-Йорк : Фундація Дослідження Лемківщини, 1984. - 256 с.
20 Аннали Світової Федерації Лемків [Текст]. Ч.1 / ed. І. Гвозда. - Торонто : Світова Федерація Лемків [друк], 1974. - 166 с.
Економіка [65]
1 Горбенко, Олександра Вікторівна. Логістика [Текст] : навч. посіб. / О. В. Горбенко. - Київ : Знання, 2014. - 315 с.
2 Мазурок, Петро Петрович. Історія економіки та економічної думки [Текст] : підручник для студ. ВНЗ / П. П. Мазурок. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 428 с.
3 Проблеми управління експортно-імпортною діяльністю [Текст] : тези доп. Міжнар. наук.-практ. інтернет- конф. (Львів, 13 трав. 2014 р.) / НУ "Львівська політехніка", Каф. зовнішньоекономічної та митної діяльності. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
4 Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка [Текст] : підручник. У 2-х кн. Кн. 1. Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / С. М. Панчишин [та ін.] ; ред.: С. М. Панчишин, П. І. Островерха. - Київ : Знання, 2013. - 615 с.
5 Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка [Текст] : підручник. У 2-х кн. Кн. 2. Мікроекономіка / С. М. Панчишин [та ін.] ; ред.: С. М. Панчишин, П. І. Островерха. - Київ : Знання, 2014. - 390 с.
6 Дзюбик, Степан Данилович. Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. - Київ : Знання, 2014. - 423 с.
7 Кузьмін, Олег Євгенович. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. О. Жовтанецька, Н. О. Заяць. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 227 с.
8 Формування моделі економічного розвитку України у післякризовому світі [Текст] : аналіт. доп. / Нац. ін-т стратегічних досліджень. - Київ : НІСД, 2014. - 116 с.
9 Інформаційні системи і технології в обліку [Текст] : навч. посіб. / Я. А. Гончарук [та ін.]. - Львів : Магнолія 2006, 2014. - 400 с.
10 Вербило, Ольга Федорівна. Бухгалтерський облік у промислових і агросервісних підприємствах [Текст] : підручник / О. Ф. Вербило, Т. Г. Камінська, Н. М. Коробова. - Київ : Каравела, 2013. - 360 с.
11 Гринів, Лідії Святославівни. Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / Л. С. Гринів, М. В. Кічурчак . - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 464 с.
12 Гуменюк, Анатолій Маркович. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти [Текст] : монографія / А. М. Гуменюк. - Київ : НІСД, 2014. - 468 с.
13 Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : посібник / О. М. Кравцова, К. С. Мащенко. - Львів : Магнолія 2006, 2014. - 224 с.
14 Лень, Василь Степанович. Облік і аудит. Вступ до фаху [Текст] : навч. посіб. / В. С. Лень, В. А. Нехай. - Київ : Каравела, 2014. - 272 с.
15 Лукашова, Інна Олександрівна. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. - практ. посіб. / І. О. Лукашова, О. М. Головащенко. - Львів : Магнолія 2006, 2014. - 288 с.
16 Стратегічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Давидов [та ін.]. - Київ : Знання, 2014. - 389 с.
17 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-прикл. праць №6. № 369. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / М-во освіти України. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 1999. - 204 с.
18 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №7. № 384. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , ДУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2000. - 344 с.
19 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №8. № 405. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2000. - 332 с.
20 Малиновська, Олена Анатоліївна. Перекази мігрантів з-за кордону: обсяги, канали, соціально-економічне значення [Текст] : аналіт. доп. / О. А. Малиновська. - Київ : НІСД, 2014. - 60 с.
21 Молдован, Олексій Олександрович. Стратегія реформування системи державних фінансів України: завдання, пріоритети, механізми [Текст] : аналіт. доп. / О. О. Молдован. - Київ : НІСД, 2014. - 48 с.
22 Форкун, Ірина Валеріївна. Основи казначейської справи [Текст] : навч. посіб. / І. В. Форкун, Н. Л. Фролова. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 514 с.
23 Гринів, Лідії Святославівни. Екологічна економіка [Текст] : навч. посіб. / Л. С. Гринів. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 359 с.
24 Інформаційні системи в менеджменті [Текст] : підручник / В. О. Новак [та ін.]. - Київ : Каравела, 2014. - 536 с.
25 Апопій, Віктор Володимирович. Основи підприємництва [Текст] : навч. посіб. / В. В. Апопій, С. А. Середа, Н. О. Шутовська. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 323 с.
26 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №10. № 436. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2001. - 564 с.
27 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №11. № 457. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2002. - 408 с.
28 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №12. № 466. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2002. - 360 с.
29 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №13. № 478. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2003. - 244 с.
30 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №14. № 494. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2003. - 328 с.
31 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №15. № 547. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2005. - 352 с.
32 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №15. № 517. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2004. - 260 с.
33 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №16. № 527. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2005. - 188 с.
34 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №19. № 575. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2006. - 160 с.
35 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №19. № 605. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2007. - 232 с.
36 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №20. № 599. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2007. - 280 с.
37 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №21. № 624. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2008. - 268 с.
38 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №21. № 606. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2007
39 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №23. № 635. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2008. - 276 с.
40 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №9. № 417. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2001. - 556 с.
41 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць. № 567. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2006. - 388 с.
42 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць. № 570. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2006. - 192 с.
43 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць. № 576. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2007. - 484 с.
44 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць. № 577. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2007. - 508 с.
45 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць. № 647. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2009. - 652 с.
46 Даниленко, Валерій Кирилович. Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / В. К. Даниленко, О. М. Кушніренко, К. С. Марченко. - Київ : Каравела, 2015. - 216 с.
47 Круш, Петро Васильович. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства: собівартість, прибуток [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації / П. В. Круш, О. В. Клименко, В. І. Подвігіна. - Київ : Каравела, 2014. - 424 с.
48 Петрович Й.М. Економіка і фінанси підприємства [Текст] : підручник / Й. М. Петрович, Л. М. Прокопишин-Рашкевич. - Львів : Магнолія 2006, 2014. - 408 с.
49 Уравління інноваційними процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками [Електрон. ресурс] : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 22-23 трав. 2014) / відп. за вип. Н. І. Чухрай. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
50 Синякевич, Ігор Макарович. Лісова політика [Текст] : підручник / І. М. Синякевич, А. М. Дейнека, І. П. Соловій. - Київ : Знання, 2013. - 323 с.
51 Аріон, Оксана Василівна. Географія туризму [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. В. Аріон, С. І. Уліганець. - Київ : Альтерпрес, 2013. - 266 с.
52 Топольник, Віра Григорівна. Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Топольник. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 328 с.
Політика [66]
1 Євроінтеграція: досвід країн Вишеградської четвірки та українські реалії [Текст] / ред. І. Коссе. - Київ : Ін-т економічних досліджень та політичних консультацій, 2014. - 87 с.
2 Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : навч. посіб. / О. Б. Чернега [та ін.] ; ред. О. Б. Чернега. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 544 с.
3 Лаурен, Анна-Лєна. Невідома ціна свободи - демократичні революції у Грузії, україні, Киргизії [Текст] / А. -Л. Лаурен ; пер. зі швед. Н. Іваничук. - Львів : Піраміда, 2013. - 148 с.
4 Політологія [Текст] : навч. енциклопед. сл.-довідник для студ. ВНЗ I-IV рівнів акредитації / ред. Н. М. Хома. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 779 с.
5 Україна 2014-1015: долаючи виклики [Текст] : (аналітичні оцінки) / Ю. Якименко [та ін.]. - Київ : [б.в.], [2014?]. - 56 с.
6 Дубов, Дмитро Володимирович. Кіберпростір як новий вимір геополітичного суперництва [Текст] : монографія / Д. В. Дубов. - Київ : НІСД, 2014. - 328 с.
7 Зовнішня політика України - 2013: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети [Текст] : щорічник / ред. Г. М. Перепелиця. - Київ : Стилос , 2014. - 352 с.
8 Конгресс инициатив Восточной Европы (Люблин, октябрь 2013г.) [Текст] / лит. ред. И. Садковска. - Люблин : Админ. г. Люблин, 2014. - 56 с.
Право. Юридичні науки [67]
1 Ідеологічне позиціонування політичних партій в Україні [Текст] / Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - Київ : Агенство "Україна", 2013. - 52 с.
2 Антонович, Марко. Нарис історії Центрального Союзу Українського Студентства (1921-1945) [Текст] / М. Антонович. - Мюнхен ; Нью-Йорк ; Торонто : [б. в.], 1976. - 58 с.
3 Асоціяція Українців в Америці [Текст] : зб. док. / Головна Управа Асоціяції в Америці. - Вашінґтон [та ін.] : [б. в.], 1969. - 47 с.
4 Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. Вип. 1/2015. - Київ : Українська правова інформація, 2015. - 1 ел. опт. диск
5 Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. Вип. 2/2015. - Київ : Українська правова інформація, 2015. - 1 ел. опт. диск
6 Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. Вип. 3/2015. - Київ : Українська правова інформація, 2015. - 1 ел. опт. диск
7 Воловик, Оксана Анатоліївна. Погляд на право і розвиток економіко-правового дискурсу [Текст] : монографія / О. А. Воловик. - Київ : Юрінком Інтер, 2014. - 272 с.
8 Кельзен, Ганс. Про сутність і цінність демократії [Текст] / Г. Кельзен ; пер. з нім. О. Мокровольський : ВНТЛ-Класика ; Харків : Юнісофт [друк], 2013. - 140 с.
9 Шаповал, Володимир Миколайович. Конституційне право зврубіжних країн. Академічний курс [Текст] : підручник / В. М. Шаповал. - Київ : Юрінком Інтер, 2014. - 464 с.
10 Європейські традиції міського самоврядування в Україні: магістрат, дума, рада [Електрон. ресурс] : [документ. фыльм]. 1, 2, 3, 4 серії. - [Б. м. : б. в.]. - 1 ел. опт. диск (CD-DV)
11 Іваненко, Лариса Михайлівна. Захист прав споживачів [Текст] : підручник / Л. М. Іваненко, О. М. Язвінська. - Київ : Юрінком Інтер, 2014. - 496 с.
12 Іщенко, Олександр Петрович. Конституційно-правові основи адміністративно-територіального устрою України [Текст] : монографія / О. П. Іщенко. - Київ : Юрінком Інтер, 2014. - 224 с.
13 Адміністративне право зарубіжних країн [Текст] : курс лекцій / О. В. Кузьменко [та ін.] ; ред. О. В. Кузьменко. - Київ : Юрінком Інтер, 2014. - 526 с.
14 Аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки" [Текст] / голов. ред. В. П. Горбулін. - Київ : НІСД, 2014. - 148 с.
15 Базилевич, Віктор Дмитрович. Інтелектуальна власність [Текст] : підручник / В. Д. Базилевич. - Київ : Знання, 2014. - 671 с.
16 Венедіктова, Ірина Валентинівна. Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві [Текст] : монографія / І. В. Венедіктова. - Київ : Юрінком Інтер, 2014. - 288 с.
17 Вибори Президента України: Конституція України, законодавство, коментар, судова практика [Текст] : зб. законодавства / уклад. та коментар В. С. Ковальський. - Київ : Юрінком Інтер, 2014. - 336 с.
18 Гнатюк, Сергій Леонідович. Особливості захисту персональних даних у сучасному кіберпросторі: правові та техніко-технологічні аспекти [Текст] : аналіт. доп. / С. Л. Гнатюк. - Київ : НІСД, 2014. - 92 с.
19 Захист прав людини. Рішення Європейського суду з прав людини у сфері кримінального судочинства [Текст] : зб. судової практики / М-во юстиції України. - Київ : Юрінком Інтер, 2014. - 760 с.
20 Коваленко, Тетяна Олександрівна. Юридичні дефекти правового регулювання земельних відносин в Україні [Текст] : монографія / Т. О. Коваленко. - Київ : ВПЦ "Київський університет" ; Київ : Юрінком Інтер, 2013. - 632 с.
21 Кодекс України про адміністративні правопорушення. Провадження у справах про адміністративні правопорушення [Текст] / М-во юстиції України. - Київ : Юрінком Інтер, 2014. - 432 с.
22 Крупчан, Олександр Дмитрович. Агентський договір: порівняльно-правовий аналіз за законодавством України та республіки Молдова [Текст] : монографія / О. Д. Крупчан, В. В. Проценко. - Київ : НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2011. - 358 с.
23 Кушнір, Ігор Миколайович. Житлове будівництво в Україні: фінансово-правові аспекти (проблеми фінансово-правового регулювання) [Текст] : монографія / І. М. Кушнір. - Київ : Юрінком Інтер, 2014. - 208 с.
24 Митна справа. Посібник-практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. Є. Кузьмін [та ін.]. - Київ : Каравела, 2014. - 232 с.
25 Цивільне право України [Текст] : підручник. В 2-х т. Т. 1 / Г. Б. Яновицька [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 444 с.
26 Цивільне право України [Текст] : підручник. В 2-х т. Т. 2 / Г. Б. Яновицька [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 428 с.
27 Цивільне право України. Загальна частина [Текст] : підручник / МОН України. КНУ ім. Т.Шевченка. - Київ : Юрінком Інтер, 2014. - 976 с.
28 Шимон, Світлана Іванівна. Теорія майнових прав як об'єктів цивільних правовідносин [Текст] : монографія / С. І. Шимон. - Київ : Юрінком Інтер, 2014. - 664 с.
Військова справа. Військова наука [68]
1 Бюлетень законодавства і юридичної практики України [Текст]. № 5-6. Судові рішення Верховного суду України в цивільних справах. 2012 / Верховний Суд України. - Київ : Юрінком Інтер, 2014. - 736 с.
2 Діковська, Ірина Андріївна. Принципи правового регулювання міжнародних приватних договірних зобов'язань [Текст] : монографія / І. А. Діковська. - Київ : Юрінком Інтер, 2014. - 464 с.
Культура [71]
1 Савельєв, Віктор Петрович. Культурологія. Етика. Естетика [Текст] : навч. посіб. / В. П. Савельєв, С. М. Повторева. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 352 с.
Наука [72]
1 Вернадський, Володимир Іванович. Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського [Текст]. Т. 8. Праці з історії, філософії та організації науки / В. І. Вернадський ; авт.-уклад.: А. С. Литвинко, В. І. Онопрієнко, О. П. Пилипенко. - Київ : Фенікс, 2012. - 658 с.
2 Наука України у світовому інформаційному просторі [Текст]. Вип. 10 / НАН України. - Київ : Академперіодика, 2014. - 100 с.
3 Українсько-македонський науковий збірник [Текст] : зб. ст. Вип. 6 / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського, Македонська акад. наук і мистецтв. - Київ : НБУВ, 2014. - 443 с.
Освіта. Педагогіка [74]
1 Красовська, Ольга Олександрівна. Образотворче мистецтво з методикою викладання у початковій школі [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. О. Красовська. - Львів : Новий Світ-2000, 2015. - 292 с.
2 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Tarnowie [Текст] : informator dla kandydatow na I rok studiow w roku akademickim 2014/1015. - Tarnow : [б.в.], [2014]. - 43 с.
3 Козак Н.Л. Університетська освіта [Текст] : навч. посіб. / Н. Л. Козак, І. М. Шоробура. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 164 с.
4 Костюк, Іван Васильович. Національно- громадянське виховання студентської молоді [Текст] : навч. посіб. / І. В. Костюк, І. Н. Карпунь. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 268 с.
Бібліотечна робота [78]
1 Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна. Стратегія розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація [Текст] : монографія / О. В. Воскобойнікова-Гузєва. - Київ : Академперіодика, 2014. - 362 с.
2 Книга в Україні, 1861-1917: Матеріали до репертуару української книги [Текст] : покажчик. Вип. 16. Т / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського. - Київ : [НБУВ], 2013. - 475 с.
3 Книга в Україні, 1861-1917: Матеріали до репертуару української книги [Текст] : покажчик. Вип. 17. У / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського. - Київ : [НБУВ], 2014. - 699 с.
4 Книга в Україні, 1861-1917: Матеріали до репертуару української книги [Текст] : покажчик. Вип. 18. Ф, Х, Ц / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського. - Київ : [НБУВ], 2014. - 439 с.
5 Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. - Київ : НБУВ, 2014. - 544 с.
6 Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 38. Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. - Київ : [НБУВ], 2013. - 413 с.
7 Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 39 / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. - Київ : [НБУВ], 2014. - 488 с.
8 Гранчак, Тетяна. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект [Текст] : монографія / Т. Гранчак. - Київ : [б.в.], 2014. - 184 с.
9 Електронна система моніторингу базової мережі публічних бібліотек України (ЕСМаР) [Текст] : посіб. з користування сервісом / Мінкультури. - Київ : [б. в.], 2015. - 105 с.
10 Библиотечно-библиографическая классификация. Средние таблицы [Текст] : прак. пособ. Вып. 6. 3 Ж/О Техника. Технические науки / Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка. - Москва : Пашков дом, 2013
11 Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археогр. дослідж. унікальних архів. та бібл. фондів. Вип. 17 / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : НБУВ, 2013. - 624 с.
12 Каталог видань із серії "Правда життя і образу" [Текст] / ЛОУНБ, Наук.-метод. відділ. - Львів : [б.в.], 2015. - 10 с.
13 У розвитку села - майбутнє нашої держави [Текст] : дайджест. Вип. 11. Охорона та підвищення родючості ґрунтів / ЛОУНБ. - Львів : ЛОУНБ, 2015. - 22 с.
Охорона пам'ятників природи, історії і культури. Музеєзнавство. Архівознавство [79]
1 Будуймо Європу в Україні [Текст] : дайджест. Вип. 2 / ЛОУНБ, Центр європ. інформації. - Львів : [б.в.], 2014. - 50 с.
2 Чуприна, Леонід Андрійович. Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України [Текст] : монографія / Л. А. Чуприна. - Київ : НБУВ, 2014. - 208 с.
Мовознавство [81]
1 Огієнко, Іван Іванович. Наука про рідномовні обов'язки [Текст] : рідномов. Катехизис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства / І. І. Огієнко. - Київ : Ярославів Вал, 2014. - 56 с.
2 Олейнікова, Ольга Михайлівна. Англійська мова професійного спілкування [Текст] : навч. посіб. / О. М. Олейнікова. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 180 с.
3 Стадник, Володимир Васильович. Слово о полку Ігоревім, - Ігоря Святославовича, внука Олегового [Текст] : построковий пер. зі слов'ян. на сучасну укр. мову. Слов'ян. мова та її орфографія часів написання "Слова...". Поет. пер. "Слова..." / В. В. Стадник. - Ужгород : Графіка, 2013. - 128 с.
Літературознавство [83]
1 Ференц, Надія Станіславівна. Теорія літератури і основи естетики [Текст] : навч. посіб. / Н. С. Ференц. - Київ : Знання, 2014. - 511 с.
2 Миронець, Надія. Володимир Винниченко: таємниці кохання. Хронологія інтимів [Текст] : документальна розповідь / Н. Миронець. - Київ : Ярославів Вал, 2013. - 256 с.
3 Овчаренко, Ніна Іванівна. Талант, він завжди талант [Текст] : роздуми над творчістю письменника-земляка Віктора Гамана / Н. І. Овчаренко. - Київ : Логос, 2011. - 24 с.
Художня література [84]
1 Браун, Ден. Інферно [Текст] : роман / Д. Браун ; пер. з англ. В. Горбатько. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 608 с.
2 Гавальда, Анна. Я її кохав. Я його кохала; Ковток свободи [Текст] : романи / А. Гавальда ; пер. з фр. К. Єрмолаєва. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. - 240 с.
3 Генрі О. Дороги, які ми вибираємо, та інші оповідання [Текст] / О. Генрі ; пер. з англ. О. Гончар. - Київ : Знання, 2014. - 206 с.
4 Джером, Джером Клапка. Троє у човні (не кажучи про пса!) [Текст] / Д. К. Джером ; пер. з англ. О. Негребецький. - Київ : Знання, 2014. - 238 с.
5 Кінг, Стівен. Доктор сон [Текст] : роман / С. Кінг ; пер. з англ. О. Красюк. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. - 638 с.
6 Кінг, Стівен. Країна розваг [Текст] : роман / С. Кінг ; пер. з англ. О. Любенко. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. - 320 с.
7 Кінг, Стівен. Сяйво [Текст] : роман / С. Кінг. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 638 с.
8 Кецманович, Владимир. Feliks [Текст] : роман / В. Кецманович ; пер. з серб. Н. Хороз. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2014. - 244 с.
9 Кресс, Вернон. Зекамерон ХХ [Текст] : документальний роман / В. Кресс ; пер. з рос. О. Пендерецька. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2013. - 552 с.
10 Монтгомері, Люсі-Мод. Емілі виростає [Текст]. Трилогія. Кн. 2 / Л. -М. Монтгомері ; пер. з англ. О. Бурячківський . - Львів : Свічадо, 20114. - 360 с.
11 Олкот, Луїза Мей. Маленькі жінки [Текст] : роман. У 2-х ч. Ч. 1 / Л. М. Олкот ; пер. з англ. О. Гладкий. - Львів : Свічадо, 2014. - 320 с.
12 Ремарк, Ерих Марія. На Західному фронті без змін. Повернення. Три товариші [Текст] : романи / Е. М. Ремарк ; пер. з нім. К. Гловацька [та ін.]. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 910 с.
13 Спаркс, Ніколас. Найкраще в мені [Текст] : роман / Н. Спаркс ; пер. з англ. О. Любарська. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. - 352 с.
14 Шекспір, Вільям. Антоній і Клеопатра [Текст] / В. Шекспір ; пер. з англ. М. Габлевич. - Львів : Піраміда, 2013. - 188 с.
15 Єшкілєв, Володимир Львович. Гніздо [Текст] : роман у 2-х ч. : [2-ий роман з фантастичної трилогії "Фаренго"] / В. Л. Єшкілєв. - Київ : Ярославів Вал, 2013. - 448 с.
16 Іваничук, Роман Іванович. Мандрівки до Аберфайлю [Текст] : колаж / Р. І. Іваничук. - Львів : Піраміда, 2014. - 204 с.
17 Іванцова, Міла. Живі книги [Текст] : роман / М. Іванцова. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. - 316 с.
18 Іздрик, Юрій Романович. Після прози [Текст] / Іздрик. - Чернівці : Книги-ХХІ : Meridian Czernowitz, 2013. - 232 с.
19 Белімова, Тетяна. Київ.ua [Текст] : роман / Т. Белімова. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. - 254 с.
20 Бондар, Василь Васильович. Камінь від хандри [Текст] : кн. прози / В. В. Бондар. - Київ : Ярославів Вал, 2013. - 384 с.
21 Віконська, Дарія. Жінка в чорному. Джеймс Джойс: тайна його мистецького обличчя [Текст] : етюди, поезії в прозі, нариси, діалоги / Д. Віконська ; упоряд., ред. В. Ґабора. - Львів : Піраміда, 2013. - 108+75 с.
22 Васильченко, Степан. Талант [Текст] : вибр. твори / С. Васильченко. - Київ : Знання, 2014. - 191 с.
23 Венгринюк, Христя. Хутір Америка [Текст] : роман / Х. Венгринюк. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2013. - 208 с.
24 Вовк , Віра. Казки і містерії [Текст] / В. Вовк . - Ріо-де Жанейро ; Київ ; Львів : БаК, 2013. - 152 с.
25 Ворончихіна, Ольга. "Три монети", щебпак та інші (не)приємності [Текст] : казки, легенди / О. Ворончихіна. - Львів : Піраміда, 2013. - 304 с.
26 Гаман , Віктор Пантелійович. Від обкомівських коридорів до коридорів Кабміну. Перейти від тоталітаризму до демократизму - не поле перейти [Текст]. У 3-х т. Т. 1. Обкомівські коридори. Парламентські коридори / В. П. Гаман . - Київ : Логос, 2010. - 668 с.
27 Гурницька, Наталія. Мелодія кави у тональності кардамону. Історія забороненого кохання [Текст] : роман / Н. Гурницька. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 398 с.
28 Даниленко, Володимир Григорович. Капелюх Сікорського [Текст] : роман / В. Даниленко. - Львів : Піраміда, 2014. - 288 с.
29 Дашвар, Люко. На запах м'яса [Текст] : роман / Л. Дашвар. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 368 с.
30 Дністровий, Анатолій. Тибет на восьмому поверсі [Текст] : роман : [3-ій роман трилогії] / А. Дністровий. - Львів : Піраміда, 2013. - 188 с.
31 Доляк, Наталка. Заплакана Європа [Текст] : роман / Н. Доляк. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. - 286 с.
32 Доляк, Наталка. Чорна дошка [Текст] : роман / Н. Доляк. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. - 368 с.
33 Жадан, Сергій Вікторович. Месопотамія [Текст] : [збірка оповідань і віршів] / С. Жадан. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. - 368 с.
34 Жити-пити [Текст] : зб. оповідань / уклад.: Г. Вдовиченко, Л. Денисенко. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. - 318 с.
35 Зарудко, Ігор. Матадор. Нотатки авантюриста [Текст] : повість / І. Зарудко. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. - 240 с.
36 Корній, Дара. Зворотний бік тесряви [Текст] : роман / Д. Корній. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. - 318 с.
37 Корній, Дара. Зозулята зими [Текст] : роман / Д. Корній, Т. Владмирова. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. - 366 с.
38 Корсак, Іван Феодосійович. Мисливці за маревом [Текст] : роман / І. Ф. Корсак. - Київ : Ярославів Вал, 2014. - 270 с.
39 Корсак, Іван Феодосійович. На межі [Текст] : приповістки та сильвети / І. Ф. Корсак. - Київ : Ярославів Вал, 2013. - 208 с.
40 Кучерявий, Юрій. Історії слів та речей [Текст] / Ю. Кучерявий. - Львів : Піраміда, 2014. - 96 с.
41 Матіос, Марія Василівна. Черевички Божої матері: вирвана сторінка з буковинської саги [Текст] : повість / М. В. Матіос. - Львів : Піраміда, 2013. - 208 с.
42 Мельник, Ярослав. Далекий простір [Текст] : роман / Я. Мельник. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. - 288 с.
43 Мушкетик, Юрій Михайлович. Час звіра. Така її доля [Текст] : роман і повість / Ю. М. Мушкетик. - Київ : Ярославів Вал, 2014. - 456 с.
44 Назарук, Осип Тадейович. Роксоляна: жінка халіфа й падишаха Сулеймана Великого, завойовника і законодавця [Текст] : іст. повість з XVI ст. / О. Т. Назарук. - Київ : Знання, 2014. - 277 с.
45 Неборак, Віктор. Колишній, інший... [Текст] : автобіогр. текстиль / В. Неборак. - Львів : Піраміда, 2013. - 188 с.
46 Пагутяк, Галина Василівна. Кожен день - інший [Текст] : щоденник / Г. В. Пагутяк. - Львів : Піраміда, 2013. - 192 с.
47 Прохасько, Тарас. Одної і тої самої [Текст] / Т. Прохасько. - Чернівці : Книги-ХХІ : Meridian Czernowitz, 2013. - 240 с.
48 Роздобудько, Ірен Віталіївна. Одного разу... [Текст] : роман / І. В. Роздобудько. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. - 224 с.
49 Савченко, Тетяна. Мануал до черепахи [Текст] : повість / Т. Савченко. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. - 240 с.
50 Сахно, Анатолій Іванович. Соло бунтівного полковника. Вершина [Текст] : роман у трьох кн. / А. І. Сахно. - Київ : Ярославів Вал, 2014. - 712 с.
51 Слабошпицький, Михайло Федотович. Чудасія на балконі [Текст] : казки / М. Ф. Слабошпицький. - Київ : Ярославів Вал, 2013. - 48 с.
52 Слапчук, Василь Дмитрович. Книга забуття [Текст] : роман-автокоментар / В. Д. Слапчук. - Київ : Ярославів Вал, 2013. - 368 с.
53 Сняданко, Наталка. Фрау Мюллер не налаштована платити більше [Текст] : роман / Н. Сняданко. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. - 304 с.
54 Стороженко, Олекса Петрович. Марко Проклятий [Текст] : вибр. твори / О. П. Стороженко. - Київ : Знання, 2014. - 206 с.
55 Тичина, Павло Григорович. Скорбна мати [Текст] : вибр. твори / П. Г. Тичина ; упоряд., авт. приміт. та післямови С. Гальченко. - Київ : Знання, 2013
56 Тютюнник, Григір Михайлович. Дикий [Текст] : вибр. твори / Г. М. Тютюнник. - Київ : Знання, 2014. - 223 с.
Мистецтво. Мистецтвознавство [85]
1 Введенський, Олег. Львів і Галичина у літографіях Карла Ауера [Текст] / О. Введенський ; ред., пер. А. Муратова, наук. ред. Ю. О. Бірюльов. - Львів : Центр Європи, 2012. - 96 с.
2 Михайленко, Всеволод Євдокимович. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Є. Михайленко, М. І. Яковлєв. - Київ : Каравела, 2014. - 304 с.
3 Вышиваем в технике мережка. Скатерти. Салфетки. Подушки [Текст] / ред. С. С. Скляр ; пер. з англ. Е. Лесовикова. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2014. - 80 с.
4 УКРОП. Гайдамаки [Електрон. ресурс] : [пісні]. - [Б. м. : б. в.]. - 1 ел. опт. диск (CD-DA)
Релігія [86]
1 Добротолюбіє, або Слова й глави священного тверезіння, вибрані з творів святих і богонатхненних отців [Текст]. У 2-х т. Т. 2 / пер. з церковносл. С. Матіяш. - Львів : Свічадо, 2013. - 440 с.
2 Добротолюбіє, або Слова й глави священного тверезіння, вибрані з творів святих і богонатхненних отців [Текст]. У 2-х т. Т. 1 / пер. з церковносл. С. Матіяш. - Львів : Свічадо, 2013. - 352 с.
3 Кемпійський, Тома Гемеркен. Наслідування Христа [Текст] / Т. Г. Кемпійський ; пер. Й. Боцян. - Львів : Свічадо, 2014. - 260 с.
Філософія [87]
1 Михайлов, Володимир Сергійович. Філософська традиція Китаю: людський вимір та вплив на сучасність [Текст] : [монографія] / В. С. Михайлов. - Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2014. - 252 с.
2 Хрестоматія з історії європейської філософії [Текст] : навч. посіб. / ред. В. Л. Петрушенко . - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 572 с.
Психологія [88]
1 Картавий, Петро Васильович. Віра особи - чуття таїни знань неба і роду [Текст] : аналіт. дослідж. причин, чому підміняють вроджене, осібне чуття віри, і як його відновити / П. В. Картавий. - Суми : МакДен, 2014. - 64 с.
2 Лихолат, Світлана Михайлівна. Етика бізнесу [Текст] : навч. посіб. / С. М. Лихолат, І. Б. Гапій. - Київ : Знання, 2013. - 367 с.
3 Вікова психологія: хрестоматія [Текст] : навч. посіб. / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Каравела, 2014. - 488 с.
4 Батлер, Джилліан. Подолати соціальну тривогу [Текст] / Д. Батлер. - Львів : Свічадо ; Львів : Вид-во УКУ, 2014. - 96 с.
5 Зелінська, Тетяна Миколаївна. Практикум із соціальної психології [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Зелінська, І. В. Михайлова, А. Е. Демерс. - Київ : Каравела, 2014. - 232 с.
6 Карпенко, Наталія Володимирівна. Діагностика психічного розвитку дитини в роботі педагога (вчителя, вихователя) [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Карпенко. - Київ : Каравела, 2015. - 248 с.
Бібліографічні видання [91]
1 Газети України 1951-1955 років у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : каталог / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2013. - 500 с.
2 Тарас Григорович Шевченко [Текст] : бібліогр., видань тв. 1840-2014 / В. Ю. Омельчук [та ін.] ; ред. О. С. Онищенко . - Київ : НБУВ, 2014. - 546 с.
Періодичні видання. Часописи [95]
1 Наукова періодика України та бібліометричні дослідження [Текст] : [монографія] / Л. Й. Костенко [та ін.] ; наук. ред. О. С. Онищенко . - Київ : НБУВ, 2014. - 212 с.
 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday368
mod_vvisit_counterYesterday1971
mod_vvisit_counterThis week3811
mod_vvisit_counterLast week8236
mod_vvisit_counterThis month27938
mod_vvisit_counterLast month32356
mod_vvisit_counterAll days4200016

We have: 26 guests online
Your IP: 44.220.62.183
 , 
Today: лют. 28, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер