Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (жовтеть 2013 р.)
Середа, 06 листопада 2013, 11:48
Людина і навколишнє середовище. Екологія в цілому. Екологія людини [20.1]
1 Вінклер, Ігор Аронович. Екологічна безпека джерел енергії. Від традиційних до сучасних і перспективних [Текст] : навч. посіб. / І. А. Вінклер, Я. Ю. Тевтуль. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 280 с.
2 Жигуц, Юрій Юрійович. Інженерна екологій [Текст] : навч. посіб. / Ю. Ю. Жигуц, В. Ф. Лазар. - Київ : Кондор, 2012. - 170 с.
3 Ломницька, Ярослава Федорівна. Склад та хімічний контроль об'єктів довкілля [Текст] : навч. посіб. / Я. Ф. Ломницька, В. О. Василечко, С. І. Чихрій. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 589 с.
4 Мислюк, Ольга Олександрівна. Основи хімічної екології [Текст] : навч. посіб. / О. О. Мислюк. - Київ : Кондор, 2012. - 660 с.
Фізика [22.3]
1 Гриценко, Микола Іванович. Фізика рідких кристалів [Текст] : навч. посіб. / М. І. Гриценко. - Київ : Академія, 2012. - 272 с.
Фізична хімія. Хімічна фізика [24.5]
1 Клінічна психологія [Текст] : словник-довідник / авт.-уклад. С. В. Діденко. - Київ : Академвидав, 2012. - 320 с.
Країнознавство [26.890]
1 Тирик, Ярослав. Дорогами і стежками Івана Франка [Текст] : [турист. путівник] / Я. Тирик. - [Б. м.] : [б.в.], 2002. - 43 с.
2 Тирик, Ярослав. Золоте кільце Бойківщини [Текст] / Я. Тирик. - Львів : [б.в.], 2003. - 79 с.
Загальна біологія [28.0]
1 Бровдій, Василь Михайлович. Еволюційне вчення [Текст] : підручник / В. М. Бровдій. - Київ : Академія, 2013. - 336 с.
2 Кандиба, Наталія Миколаївна. Генетика: курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Кандиба. - Суми : Університетська книга, 2013. - 397 с.
Ботаніка [28.5]
1 Бойко, Михайло Федосійович. Ботаніка. Систематика несудинних рослин [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Бойко. - Київ : Ліра-К, 2013. - 276 с.
2 Краснов, Володимир Павлович. Фітоекологія з основами лісівництва [Текст] : навч. посіб. / В. П. Краснов, З. М. Шелест, І. В. Давидова. - Суми : Університетська книга, 2012. - 415 с.
3 Неведомська, Євгенія Олексіївна. Ботаніка [Текст] : навч. посіб. для студ. небіолог. спец. ВНЗ / Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко, І. Д. Омері. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 218 с.
Антропологія. Біологія людини [28.7]
1 Ріст і розвиток людини [Текст] : підручник / ред.: В. С. Тарасюк, І. Ю. Андрієвський. - Київ : Медицина, 2013. - 400 с.
2 Філімонов, Володимир Іванович. Фізіологія людини [Текст] : підручник / В. І. Філімонов. - Київ : Медицина, 2013. - 488 с.
Загальнотехнічні дисципліни [30.1]
1 Егоров, Богдан Викторович. Технический дизайн [Текст] : уч. пособие для студ. высших уч. техн. заведений / Б. В. Егоров, Л. А. Иванова, С. В. Котлик. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 336 с.
Сировина. Матеріалознавство [30.3]
1 Матеріалознавство (для архітекторів та дизайнерів) [Текст] : підручник / МОНМС України. - Київ : Ліра-К, 2012. - 592 с.
Загальна технологія. Основи промислового виробництва [30.6]
1 Батутіна, Алла Петрівна. Експертиза товарів (практикум) [Текст] : навч. посіб. / А. П. Батутіна, І. В. Ємченко, А. О. Троякова . - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 396 с.
2 Напрями творчого проектування та його техніко-економічне обґрунтування [Текст] : навч. посіб. Кн. 1 / А. Я. Жук [та ін.]. - Київ : Кондор, 2012. - 540 с.
3 Напрями творчого проектування та його техніко-економічне обґрунтування [Текст] : навч. посіб. Кн. 2 / А. Я. Жук [та ін.]. - Київ : Кондор, 2012. - 542 с.
4 Фізико-хімічні властивості пакувальних матеріалів [Текст] : навч. посіб. / В. С. Костюк [та ін.]. - Київ : Кондор, 2013. - 402 с.
Енергетика [31]
1 Кулінченко, Віталій Романович. Випарювання і випарні апарати у розрахунках і конструюванні [Текст] : навч. посібник / В. Р. Кулінченко, В. Г. Мирончук. - Київ : Кондор, 2006. - 392 с.
Електроенергетика. Електротехніка [31.2]
1 Бондарчук, Анатолій Сергійович. Внутрішньоквартальне електропостачання. Курсове проектування [Текст] : навч. посіб. / А. С. Бондарчук, В. Г. Рудницький. - Суми : Університетська книга, 2012. - 371 с.
2 Мазепа, Святослав Степанович. Електрообладнання промислових підприємств [Текст] : навч. посіб. / С. С. Мазепа, Я. Ю. Марущак, А. С. Куцик. - Львів : Магнолія 2006, 2011. - 260 с.
Електроніка [32.85]
1 Колонтаєвський, Юрій Павлович. Електроніка і мікросхемотехніка [Текст] : підручник / Ю. П. Колонтаєвський, А. Г. Сосков ; ред. А. Г. Сосков. - Київ : Каравела, 2009. - 416 с.
2 Конструювання електронно-обчислювальної апаратури на основі поверхневого монтажу [Текст] : навч. посіб. / А. О. Грачов [та ін.]. - Київ : Кондор, 2005. - 384 с.
Обчислювальна техніка [32.97]
1 Ванін, Володимир Володимирович. Комп'ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD [Текст] : навч. посіб. / В. В. Ванін, В. В. Перевертун, Т. М. Надкернична. - Київ : Каравела, 2013. - 336 с.
2 Дибкова, Людмила Миколаївна. Інформатика і комп'ютерна техніка [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Дибкова. - Київ : Академвидав, 2012. - 464 с.
3 Зацеркляний М.М. Основи комп'ютерних технологій для економістів [Текст] : навч. посіб. / М. М. Зацеркляний, О. Ф. Мельников, В. М. Струков. - Київ : Професіонал, 2007. - 672 с.
4 Злобін, Григорій Григорович. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Злобін, Р. Є. Рикалюк. - Київ : Каравела, 2012. - 224 с.
5 Катренко, Анатолій Васильович. Системний аналіз [Текст] : підручник / А. В. Катренко ; ред. В. В. Пасічник. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 395 с.
6 Катренко, Анатолій Васильович. Управління ІТ-проектами [Текст] : підручник. Кн.1. Стандарти, моделі та методи управління проектами / А. В. Катренко ; ред. В. В. Пасічник. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 550 с.
7 Козловський, Андрій Володимирович. Комп'ютерна техніка та інформаційні технології [Текст] : навч. посіб. / А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин, Б. В. Погріщук. - Київ : Знання, 2012. - 463 с.
8 Литвин, Ірина Іванівна. Інформатика: теоретичні основи і практикум [Текст] : підручник / І. І. Литвин, О. М. Конончук, Ю. Л. Дещинський . - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 300 с.
9 Матвієнко, Микола Павлович. Архітектура комп'ютера [Текст] : навч. посіб. / М. П. Матвієнко, В. П. Розен, О. М. Закладний. - Київ : Ліра-К, 2013. - 264 с.
10 Матвієнко, Микола Павлович. Комп'ютерна логіка [Текст] : навч. посіб. / М. П. Матвієнко. - Київ : Ліра-К, 2012. - 288 с.
11 Матвієнко, Микола Павлович. Комп'ютерна схемотехніка [Текст] : навч. посіб. / М. П. Матвієнко, В. П. Розен. - Київ : Ліра-К, 2013. - 192 с.
12 Наливайко, Наталія Яківна. Інформатика [Текст] : навч. посіб. / Н. Я. Наливайко. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 576 с.
13 Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах [Текст] : навч. посіб. / О. М. Пупена [та ін.]. - Київ : Ліра-К, 2011. - 552 с.
14 Форкун, Юрій Вікторович. Інформатика [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Форкун, Н. А. Длугунович. - Львів : Новий Світ-2000, 2012. - 464 с.
15 Шаховська, Наталія Богданівна. Алгоритми і структури даних [Текст] : навч.посіб. / Н. Б. Шаховська, Р. О. Голощук ; ред. В. В. Пасічник. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 215 с.
Гірнича справа [33]
1 Яремійчук, Роман Семенович. Основи гірничого виробництва. Видобування нафти, газу та твердих корисних копалин [Текст] : підручник / Р. С. Яремійчук, В. Р. Возний. - Київ : Кондор, 2011. - 376 с.
Загальне машинобудування. Машинознавство [34.4]
1 Деталі машин. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Д. М. Коновалюк [та ін.]. - Київ : Кондор, 2009. - 279 с.
Технологія виробництва галузевого устаткування [34.7]
1 Гевко, Богдан Матвійович. Технологія сільськогосподарського машинобудування [Текст] : підручник для вищ. техн. та аграрно-техн. навч. закладів / М. Б. Гевко, І. Б. Гевко, Д. Л. Радик ; ред. Б. М. Гевко. - Київ : Кондор, 2006. - 496 с.
Харчові виробництва [36]
1 Бірта, Габріелла Олександрівна. Товарознавство продовольчих товарів (спецкурс) [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 424 с.
Основні процеси та апарати харчових виробництв [36.81]
1 Заплетніков, Ігор Миколайович. Експлуатація і обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв [Текст] : навч. посіб. / І. М. Заплетніков, В. Г. Мирончук, В. М. Кудрявцев. - Київ : Кафедра : Центр учбової літератури, 2012. - 344 с.
Виробництво м'яса і м'ясних продуктів [36.92]
1 Бірта, Габріелла Олександрівна. Товарознавча характеристика продукції свинарства [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Бірта. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 144 с.
Виробництво смакових продуктів [36.98]
1 Циганенко, Віктор Олексійович. Домашні кондитерські вироби [Текст] / В. О. Циганенко, О. І. Здобнов, А. Т. Ратушенко. - Київ : Кондор, 2011. - 252 с.
Громадське харчування. Кулінарія [36.99]
1 Мялковский О.В. Барное дело: теория и практика приготовления смешанных напитков [Текст] : учебник / О. В. Мялковский. - Киев : Кондор, 2012. - 366 с.
Теоретичні основи будівництва [38.1]
1 Баженов, Віктор Андрійович. Будівельна механіка. Комп'ютерні технології [Текст] : підручник для студ. ВНЗ / В. А. Баженов, А. В. Перельмутер, О. В. Шишов ; за ред. В. А. Баженова. - Київ : Каравела, 2012. - 696 с.
2 Баженов, Віктор Андрійович. Варіаційні принципи і методи будівельної механіки [Текст] : підручник / В. А. Баженов. - Київ : Каравела, 2012. - 720 с.
Автодорожній транспорт [39.3]
1 Сукач, Михайло Кузьмич. Синтез землерийної і дорожньої техніки [Текст] : підручник / М. К. Сукач, Є. В. Горбатюк, О. А. Марченко. - Київ : Ліра-К, 2013. - 376 с.
Природничо-наукові та технічні основи с/г [40]
1 Белоліпський, Валерій Олександрович. Грунтоводоохоронна оптимізація агроландшафтів [Текст] : навч. посіб. для вузів / В. О. Белоліпський . - Суми : Університетська книга, 2013. - 399 с.
Спеціальне рослинництво [42]
1 Аверчев, Олександр Володимирович. Хвороби та шкідники гречки [Текст] : навч. посіб. / О. В. Аверчев. - Херсон : Грінь Д.С., 2011. - 268 с.
Загальне тваринництво [45]
1 Організація племінної справи [] : навч. посіб. / М-во аграрної політики і продовольства України. - Херсон : Грінь Д.С., 2012. - 264 с.
Загальна терапія [53.5]
1 Григус, Ігор Михайлович. Перша медична допомога [Текст] : підручник / І. М. Григус, М. Я. Романишин. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 176 с.
2 Догляд за хворими (практика) [Текст] : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів ІІІ-IV рівнів акредитації / О. М. Ковальова [та ін.]. - Київ : Медицина, 2013. - 488 с.
Суспільні науки [60]
1 Катренко, Анатолій Васильович. Прийняття рішень: теорія та практика [Текст] : підручник / А. В. Катренко, В. В. Пасічник. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 447 с.
Соціологія [60.5]
1 Коваліско, Наталія Володимирівна. Основи соціальної стратифікації [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Коваліско. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 328 с.
2 Коваліско, Наталія Володимирівна. Стратифікаційний аналіз сучасного суспільства [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Коваліско. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 312 с.
3 Лукашевич, Микола Павлович. Соціологія сім'ї [Текст] : підручник / М. П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. - Київ : Знання, 2013. - 223 с.
4 Соціологія [Текст] : короткий навчальний словник: терміни і поняття / наук. ред. В. М. Піча. - Київ : Каравела ; Львів : Новий Світ-2000 ; Львів : Магнолія 2006, 2013. - 340 с.
5 Соціологія [Текст] : підручник / ред. В. М. Піча. - Львів : Магнолія 2006, 2011. - 293 с.
6 Щербина, Анатолій Михайлович. Соціокультурна регуляція у технологіях масової комунікації [Текст] : монографія / А. М. Щербина. - Київ : Академвидав, 2013. - 200 с.
7 Юрій, Михайло Федорович. Соціологія культури [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Юрій. - Київ : Кондор, 2006. - 302 с.
Статистика [60.6]
1 Моторин, Руслан Миколайович. Статистика для економістів [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Моторин, Е. В. Чекотовський. - Київ : Знання, 2013. - 381 с.
Всесвітня історія [63.3(0)
1 Голованов, Сергій Олександрович. Всесвітня історія [Текст] : навч. посіб. / С. О. Голованов. - Київ : Каравела, 2012. - 296 с.
Історія частин світу та окремих країн [63.3(3)]
1 Кріль, Михайло Михайлович. Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець ХХ--початок ХХІ ст.) [Текст] : навч. посіб. / М. Кріль. - Київ : Знання, 2013. - 278 с.
2 Чйон, Гальвор. Русь вікінгів [Текст] / Г. Чйон ; пер. О. Сом-Сердюкова ; ред. С. Захаркін. - Ставангер : Кай Гансен, 2009. - 227 с.
Історія України [63.3(4УКР)]
1 Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / О. Ю. Павлова [та ін.] ; ред. О. Ю. Павлова. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 340 с.
2 Греченко, Володимир Анатолійович. Історія української культури [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. А. Греченко, К. В. Кислюк. - Київ : Кондор, 2013. - 352 с.
3 Грушевський, Михайло Сергійович. Листування Михайла Грушевського [Текст]. Т. 1 / М. С. Грушевський ; ред. Л. Винар ; упоряд. Г. Бурлака. - Київ ; Львів ; Нью-Йорк : [б.в.], 1997. - 399 с.
4 Грушевський, Михайло Сергійович. Листування Михайла Грушевського [Текст]. Т. 2 / М. С. Грушевський ; ред. Л. Винар ; упоряд. Р. Майборода [та ін.]. - Київ ; Львів ; Нью-Йорк : [б.в.], 2001. - 413 с.
5 Літопис УПА [Текст]. Т. 22. Станиславівська округа ОУН: документи і матеріали 1945-1951 / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. - Київ ; Торонто : Літопис УПА, 2013. - 1373 с.
6 Лазарович, Микола Васильович. Історія України [Текст] : навч. посіб. / М. В. Лазарович. - Київ : Знання, 2013. - 685 с.
7 Ми не є українофілами. Польська політична думка про Україну і українців [Текст] : антологія текстів / ред.: П. Коваль, Я. Олдаковський, М. Зухняк ; пер. з пол. С. Гірік. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. - 440 с.
8 Мустеца, Василь . Василь Кантемір -"Остап" [Текст] / В. Мустеца ; відп. ред. П. Й. Потічний. - Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2013. - 126 с.
9 Проданик, Дмитро. Микола Кричун "Черемшина" [Текст] / Д. Проданик ; відп. ред. П. Й. Потічний. - Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2012. - 126 с.
10 Шейко, Василь Миколайович. Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. - Київ : Знання, 2013. - 271 с.
11 Юрій, Михайло Федорович. Соціокультурний світ України [Текст] : монографія / М. Ф. Юрій. - Київ : Кондор, 2008. - 738 с.
Етнографія [63.5]
1 Народознавчі зошити [Текст] : двомісячник. Зошит 5-6 (65-66)/2005. верес.-груд. / Ін-т народознавства НАН України. - Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2005. - 744 с.
Економіка [65]
1 Бутук, Олександр Ілліч. Еволюція регулювання соціально-економічних систем: зміст, історія та сучасність [Текст] : [монографія] / О. І. Бутук. - Київ : Знання, 2012. - 350 с.
2 Вербова, Оксана Степанівна. Історія економіки та економічної думки [Текст] : навч. посіб. / О. С. Вербова, М. В. Вербовий. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 392 с.
3 Гладкий, Олександр Віталійович. Менеджмент регіонального розвитку [Текст] : навч. посіб. / О. В. Гладкий. - Київ : Академвидав, 2013. - 248 с.
4 Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / Т. Ф. Косянчук [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 452 с.
5 Здрок В.В. Моделювання економічної динаміки. Практикум [Текст] : навч. посіб. / В. В. Здрок, Т. Я. Лагоцький, І. М. Паславська. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 256 с.
6 Комп'ютерні технології обробки облікової інформації [Текст] : навч. посіб. / В. Є. Ходаков [та ін.]. - Херсон : Олді-плюс ; Київ : Ліра-К, 2012. - 534 с.
7 Крупельницька, Ірина Генадіївна. Звітність підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Крупельницька. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 232 с.
8 Кулішов, Володимир Васильович. Економіка від простого до складного [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. В. Кулішов. - Львів : Магнолія 2006, 2012. - 184 с.
9 Куцик, Петро Олексійович. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві [Текст] : навч. посіб. для самост. вивч. дисциплін студ. спеціальності "Облік і аудит" ВУЗів ІІІ-ІV рівнів акредитації / П. О. Куцик, Л. І. Коваль, Ф. Ф. Макарук. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 504 с.
10 Маркетинг та логістика в системі менеджменту [Текст] : тези доповідей IV Міжнар. наук.-практич. конференц. (Львів, 7-9 лист. 2002 р.) / НУ "Львівська політехніка", Ін-т регіональних досліджень. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2002. - 416 с.
11 Маркетинг та логістика в системі менеджменту [Текст] : тези доповідей V Міжнар. наук.-практич. конференц. (Львів, 7-9 жовт. 2004 р.) / НУ "Львівська політехніка", Ін-т регіональних досліджень. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2004. - 396 с.
12 Маркетинг та логістика в системі менеджменту [Текст] : тези доповідей VI Міжнар. наук.-практич. конференц. (Львів, 9-11 лист. 2006 р.) / НУ "Львівська політехніка", Ін-т регіональних досліджень. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2006. - 428 с.
13 Маркетинг та логістика в системі менеджменту [Текст] : тези доповідей VII Міжнар. наук.-практич. конференц. (Львів, 6-8 лист. 2008 р.) / НУ "Львівська політехніка", Ін-т регіональних досліджень. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2008. - 524 с.
14 Облік і аудит [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. нормат. дисциплін бакалавра з обліку і аудиту : для студ. напряму підготовки 0305 "Економіка і підприємництво" за освітньо-кваліфікац. рівнем "бакалавр" зі спец.: 6.030509 "Облік і аудит" / Л. Г. Смоляр [та ін.]. - Київ : Ліра-К, 2013. - 618 с.
15 Організація обліку у підприємствах сільськогосподарської галузі [Текст] : навч. посіб. / В. П. Шило [та ін.]. - Київ : Кондор, 2011. - 268 с.
16 Стрельніков О.І. Звітність підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. І. Стрельніков, Ю. Л. Петрушевський. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 312 с.
17 Чура, Василь Іванович. Останній комуністичний експеримент. Перебудова народногосподарського комплексу західних областей УРСР на зламі 80-х-90-х років ХХ століття [Текст] : монографія / В. І. Чура. - Львів : Ліга-Прес, 2012. - 399 с.
Загальна економічна теорія [65.01]
1 Основи економічної науки [Текст] : навч. посіб. для самомт. підготовки до курсового екзамену та комплекс. держ. екзамену з економічної теорії / Н. П. Мацелюх [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 324 с.
Історія економічної думки [65.02]
1 Ващишин А.М. Історія економічних вчень [Текст] : навч. посіб. / А. М. Ващишин, П. Й. Мисловський, Б. М. Шевчик ; ред. Г. І. Башнянина. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 434 с.
2 Золотих, Ірина Борисівна. Історія економічних вчень [Текст] : навч. посіб. / І. Б. Золотих. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 186 с.
Галузева економіка [65.2]
1 Інвестиційне кредитування [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Вовчак [та ін.]. - Київ : Кондор, 2013. - 227 с.
2 Агєєв, Євген Якович. Маркетинг металургійних підприємств [Текст] : навч. посіб. / Є. Я. Агєєв, І. І. Кучер. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 272 с.
3 Архіпов, Віктор Віталійович. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства [Текст] : навч. посіб. / В. В. Архіпов, В. А. Русавська. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 342 с.
4 Бізнес-планування [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Васильців [та ін.]. - Київ : Знання, 2013. - 207 с.
5 Балабанова, Людмила Веніамінівна. Маркетинг підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 612 с.
6 Банківська безпека [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Вовчак [та ін.]. - Київ : Знання, 2013. - 237 с.
7 Березін, Олександр Вікторович. Технічне забезпечення підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. В. Березін, С. Р. Вахтін, М. І. Дрогомирецька. - Суми : Університетська книга, 2012. - 336 с.
8 Васильців, Тарас Григорович. Економіка малого підприємства [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Васильців, О. І. Іляш, Н. Г. Міценко ; ред. Т. Г. Васильців. - Київ : Знання, 2013. - 446 с.
9 Ведерніков М.Д. Нормування праці [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. О. Чернушкіна. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 372 с.
10 Гринів, Богдан Володимирович. Економічний аналіз торговельної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Б. В. Гринів. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 392 с.
11 Економіка сільського господарства [Текст] : навч. посіб. / В. К. Збарський [та ін.]. - Київ : Каравела, 2012. - 312 с.
12 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : навч. посіб. / МОНМС України, ВНЗ УКООПСПІЛКИ "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 248 с.
13 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : підручник / В. О. Новак [та ін.]. - Київ : Кондор, 2013. - 495 с.
14 Карпінський, Борис Андрійович. Інвестиції: термінологічний словник [Текст] : навч. посіб. / Б. А. Карпінський, Т. Б. Шира. - Київ : Професіонал, 2009. - 464 с.
15 Коваленко, Дмитро Іванович. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / Д. І. Коваленко, В. В. Венгер. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 578 с.
16 Кредитування та ризики [Текст] : навч. посіб. / МОН України, Київський НУ технологій та дизайну. - Київ : Професіонал, 2008. - 480 с.
17 Круп'як, Лідія Богданівна. Управління трудовими ресурсами організації [Текст] : навч. посіб. / Л. Б. Круп'як. - Київ : Кондор, 2013. - 278 с.
18 Кулішов, Володимир Васильович. Економічний довідник підприємця [Текст] / В. В. Кулішов. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 162 с.
19 Лук'янов, Володимир Олександрович. Маркетинг туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / В. О. Лук'янов, Г. Б. Мунін. - Київ : Кондор, 2012. - 336 с.
20 Лутчин, Наталія Павлівна. Система національних рахунків: практикум [Текст] : [навч. посіб.] / Н. П. Лутчин, Ігор Дмитрович МельникІ.Д. - Львів : Новий Світ-2000, 2012. - 204 с.
21 Маркетинг технічних інновацій [Текст] : навч. посіб. / М. К. Сукач [та ін.]. - Київ : Ліра-К, 2013. - 414 с.
22 Менеджмент і маркетинг туризму [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Афонченкова [та ін.] ; ред. О. Є. Лугінін. - Київ : Ліра-К, 2012. - 364 с.
23 Онисько, Стефанія Михайлівна. Податкова система [Текст] : [підручник] / С. М. Онисько, І. М. Тофан, О. В. Грицина. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 351 с.
24 Охорона праці в галузі [Текст] : навч. посіб. / П. С. Атаманчук [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 322 с.
25 П'ятницька, Галина Тезіївна. Інноваційні ресторанні технології: основи теорії [Текст] : навч. посіб. / Г. Т. П'ятницька, Н. О. П'ятницька. - Київ : Кондор, 2013. - 250 с.
26 Стадницький, Юрій Іванович. Просторова організація систем послуг [Текст] : словник-довідник / Ю. І. Стадницький, М. П. Мальська. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 270 с.
27 Сумець, Олександр Михайлович. Оцінка конкурентоспроможності сучасного промислового підприємства [Текст] : навч.-практ. посіб. / О. М. Сумець, О. Є. Сомова, Є. Ф. Пєліхов. - Київ : Професіонал, 2009. - 280 с.
28 Хоронжий, Андрій Гнатович. Соціальне управління [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. Г. Хоронжий. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 290 с.
Світова економіка [65.5]
1 Мальська М.П. Міжнародна маркетингова діяльність: теорія та практика [Текст] : підручник / М. П. Мальська, І. С. Пурська. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 288 с.
Політологія [66.0]
1 Цюрупа, Михайло Володимирович. Основи загальної та воєнної політології [Текст] : підручник / М. В. Цюрупа, В. С. Ясинська ; ред. В. М. Телелим. - Київ : Кондор, 2013. - 512 с.
Зовнішня політика. Дипломатія [66.4]
1 Гольцов, Андрій Генадійович. Геополітика та політична географія [Текст] : підручник / А. Г. Гольцов. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 416 с.
2 Горюнова, Євгенія Олександрівна. Євроінтеграція [Текст] : навч. посіб. / Є. О. Горюнова. - Київ : Академвидав, 2013. - 221 с.
3 Філіпенко, Антон Сергійович. Теорія міжнародної економічної політики [Текст] : навч. посіб. / А. С. Філіпенко. - Київ : Академвидав, 2013 с.
Національна політика. Національні відносини [66.5]
1 Національні інтереси [Текст] : зб. наук. праць. Ч. 8 / Група дослідж. проблем суверенітету, націонал. інтересів і безпеки. - Львів : Українські технології, 2003. - 236 с.
2 Національні інтереси [Текст] : зб. наук. праць. Ч. 9. Галузі науки: політичні, філософські, юридичні, енергетичні, економічні, воєнні / Група дослідж. проблем суверенітету, націонал. інтересів і безпеки. - Львів : [б.в.], 2003. - 126 с.
Політичні партії [66.6]
1 Орлова, Тетяна Володимирівна. Сучасна політична історія країн світу [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Орлова. - Київ : Знання, 2013. - 677 с.
Держава та право [67]
1 Бюджетний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 10 вересня 2013 року (відповідає офіційному текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 124 с.
2 Гусарєв, Станіслав Дмитрович. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров. - Київ : Знання, 2010. - 495 с.
3 Криміналістика [Текст] : навч. посіб. для підготовки іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 200 с.
Історія держави і права [67.2]
1 Земельне законодавство України [Текст] : зб. офіц. текстів законів станом на 21 трав. 2013 р. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 396 с.
2 Земельний кодекс України: чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 10 вер. 2013 р. [Текст] : (відповідає офіційному текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 110 с.
Галузі права [67.3]
1 Братанюк, Леонід Євгенович. Основи права і законодавства в охороні здоров'я [Текст] : підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів І-ІІІ рівнів акредитації / Л. Є. Братанюк. - Київ : Медицина, 2011. - 544 с.
2 Васильєв, Сергій Васильович. Цивільний процес України [Текст] : навч. посіб. / С. В. Васильєв. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 344 с.
3 Господарське процесуальне право України [Текст] : навч. посіб. для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 208 с.
4 Господарський кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 вер. 2013 р. [Текст] : відповідає офіційному текстові. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 156 с.
5 Житлове право України [Текст] : навч. посіб. / Є. І. Федик [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 194 с.
6 Законодавство України про соціальний захист [Текст] : зб. офіц. текстів станом на 18 лютого 2013 року / упоряд. Ю. І. Руснак. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 540 с.
7 Кафарський В.І. Конституційне право України у схемах [Текст] : навч. посіб. / В. І. Кафарський, І. І. Припхан. - Київ : Ліра-К, 2013. - 272 с.
8 Котирло, Оксана Олександрівна. Біржове право [Текст] : навч. посіб. / О. О. Котирло. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 268 с.
9 Кримінально-процесуальний кодекс України [Текст] : офіційні тексти. - Львів : Новий Світ-2000, 2012. - 224 с.
10 Кримінологія [Текст] : посіб. для підгот. до іспитів / авт.-упоряд. Д. Л. Тупчієнко. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 240 с.
11 Мармоза, Анатолій Тимофійович. Правова статистика [Текст] : підручник для студ. ВНЗ / А. Т. Мармоза. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 528 с.
12 Науково-практичний коментар Закону України "Про пенсійну реформу" [Текст] / ред. Ю. І. Руснак. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 158 с.
13 Постанови та узагальнення судової практики Верховного Суду України в справах господарської юрисдикції [Текст] : станом на 15 жовтня 2012 року / Україна. Верховний Суд. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 234 с.
14 Постанови та узагальнення судової практики Верховного Суду України в справах цивільної юрисдикції [Текст] : станом на 26 лютого 2013 року / Україна. Верховний Суд. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 464 с.
Міжнародне право [67.5]
1 Міжнародне право [Текст] : навч. посіб. для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 208 с.
Органи юстиції [67.7]
1 Молдован, Валеріан Васильович. Судоустрій: Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, Франція. Судові органи ООН [Текст] : навч. посіб. / В. В. Молдован. - Київ : Кондор, 2009. - 256 с.
2 Табурянский, Леопольд Иванович. ГПУ [Текст] / Л.И Табурянский. - Дніпропетровськ : Дріант, 2013. - 488 с.
Держава і право окремих країн [67.9]
1 Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 вер. 2013 р. [Текст] : (відповідає офіційному текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 168 с.
Служба по надзвичайним ситуаціям [68.9]
1 Безпека життєдіяльності [Текст] : підручник / О. І. Запорожець [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 448 с.
Культура [71]
1 Фундація Будучність. Створюючи спадковість... Будуємо громаду [Текст] / голов. ред. Л. Шимко. - [Б. м.] : [б.в.], [2012]. - 66+66 с.
Освіта. Педагогічні науки [74]
1 Мешко, Галина Михайлівна. Вступ до педагогічної професії [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Мешко. - Київ : Академвидав, 2012. - 200 с.
Методика викладання навчальних предметів [74.26]
1 Остапенко, Наталя Миколаївна. Технологія сучасного уроку рідної мови [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Остапенко, Т. В. Симоненко, В. В. Руденко. - Київ : Академія, 2012. - 248 с.
Професійна та спеціальна освіта [74.5]
1 Козак Н.Л. Університетська освіта [Текст] : навч. посіб. / Н. Л. Козак, І. М. Шоробура. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 180 с.
Спеціалізовані галузі педагогіки [74.6]
1 Соціальна педагогіка [Текст] : Навч. посіб. / ред. О. В. Безпалько. - Київ : Академвидав, 2013. - 312 с.
Фізична культура і спорт [75]
1 Шандор, Федір Федорович. Сучасні різновиди туризму [Текст] : підручник / Ф. Ф. Шандор, М. П. Кляп. - Київ : Знання, 2013. - 334 с.
Видавнича справа [76.17]
1 Жадько, Віктор Олексійович. Журналістика та основи редакторської майстерності [Текст] : навч. посіб. / В. О. Жадько. - Київ : Кондор, 2012. - 271 с.
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство [78.3]
1 "І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить" [Текст] : метод. поради : до 125-річчя від дня народж. Костя Буревія / ЛОУНБ. - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 36 с.
Бібліографія [78.5]
1 "І хресний шлях - у полум'ї свічі, вінку терновім і вогні калини" [Текст] : [посібник] : до 120-річчя від дня народж. Йосифа Сліпого / ЛОУНБ. - Львів : ЛОУНБ, 2013. - 74 с.
2 З когорти тих, які ярмо скидали [Текст] : [посібник] : до 150-річчя від дня народж. Євгена Петрушевича / ЛОУНБ. - Львів : ЛОУНБ, 2013. - 50 с.
3 Кріпи свої сили, бо як ти слабкий, то світ скрутить тобі карк [Текст] : пам'ятка користувачеві : до 140-річчя від дня народж. Івана Боберського / ЛОУНБ. - Львів : ЛОУНБ, 2013. - 14 с.
Філологічні науки [80]
1 Лучик, Василь Вікторович. Вступ до слов'янської філології [Текст] : підручник / В. В. Лучик. - Київ : Академія, 2013. - 344 с.
Мовознавство [81]
1 Голосовська, Галина Григорівна. Українська мова для всіх [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Голосовська. - Київ : Академія, 2013. - 214 с.
2 Кочан, Ірина Миколаївна. Українська наукова лексика: міжнародні компоненти в термінології [Текст] : навч. посіб. / І. М. Кочан. - Київ : Знання, 2013. - 294 с.
3 Манакін, Володимир Миколайович. Мова і міжкультурна комунікація [Текст] : навч. посіб. / В. М. Манакін. - Київ : Академія, 2012. - 288 с.
4 Худаш, Михайло Лукич. Походження українських карпатських і прикарпатських назв населених пунктів (відантропонімні утворення) [Текст] : монографія / М. Л. Худаш, М. О. Демчук. - Київ : Наукова думка, 1991. - 268 с.
5 Худаш, Михайло Лукич. Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів. Утворення від слов'янських автохтонних відкомпозитних скорочених особових власних імен [Текст] : монографія / М. Л. Худаш. - Київ : Наукова думка, 1995. - 362 с.
6 Худаш, Михайло. Походження імен та релігійно-міфологічні функції давньоруських і спільнослов'янських язичницьких божеств [Текст] : монографія / М. Худаш. - Львів : Афіша, 2012. - 1063 с.
Світова література [83.3(0)]
1 Історія зарубіжної літератури ХХ ст. [Текст] : навч. посіб. / ред. В. І. Кузьменко. - Київ : Академія, 2012. - 432 с.
Літературознавство окремих країн [83.3(3)]
1 Coleman, Marion Moore. Papers Marquette University Slavic Institute [Текст]. № 17. Klonowicz and Ukraine. An Introduction to the Poem Roxolania / M. M. Coleman. - Milwaukee : Marquette Uniersity, 1963. - 18 с.
Літературознавство України [83.3(4УКР)]
1 Centennial of Taras Shevchenko. 1861 - 1961 [Текст]. - Winnipeg : Ukrainian Canadian Committee, 1961. - 32 с.
2 Mandryka M.I. History of Ukrainian literature in Canada [Текст] / M. I. Mandryka. - Winnipeg ; Ottawa : Ukrainian Free Acad. of Sciences, 1968. - 247 с.
3 Smal-Stocki, Roman. Shevchenko meets America [Текст] / R. Smal-Stocki. - Milwaukee : Marquette Uniersity, 1964. - 71 с.
4 Іван Франко: життя, громадська діяльність і літературна творчість [Текст] / ред., упоряд., авт. вступ. ст. В. Рибак. - Нью-Йорк : Ліга Американських Українців, 1956. - 128 с.
5 Іванишин, Петро Васильович. Критика і метакритика як осмислення літературності [Текст] : монографія / П. В. Іванишин. - Київ : Академія, 2012. - 288 с.
6 Білоус, Петро Васильович. Історія української літератури XI--XVIII ст. [Текст] : навч. посіб. / П. В. Білоус. - Київ : Академія, 2012. - 376 с.
7 Василь Стефаник: у критиці та спогадах [Текст] : ст., висловлювання, мемуари / упоряд., авт. вступ. ст. Ф. Погребенник. - Київ : Дніпро, 1970. - 482 с.
8 Демченко, Світлана Анатоліївна. Давня українська література (Х-ХVІІІ століття) [Текст] : практикум : навч. посіб. / С. А. Демченко, Ю. М. Сафонов. - Київ : Знання, 2013. - 232 с.
9 Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CLXVІ (166). Збірник Філологічної секції. Т. 27. У сторіччя народин Івана Франка : зб. праць і ст. приготованих на наук. конф. 12 і 13 трав. 1956, у вид. НТШ і "Свободи" / НТШ. - Ню Йорк ; Париж ; Торонто : Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка в ЗДА, 1957. - 197 с.
10 Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CLXXXIV (184). Збірник Філологічної секції. Т. 33. Іван Франко : зб. доп. для відзначення 110-річчя народин і 50-річчя смерти Івана Франка. Ч. 2 / НТШ. - Ню Йорк ; Париж ; Торонто : Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка в ЗДА, 1968. - 174 с.
11 Ковалів, Юрій Іванович. Історія української літератури: кінець ХІХ-поч. ХХ ст. [Текст] : підручник. У 10-ти томах. Т. 1. У пошуках іманентного сенсу / Ю. І. Ковалів. - Київ : Академія, 2013. - 512 с.
12 Нестелєєв, Максим Аркадійович. На межі. Суїцидальний дискурс українського модернізму [Текст] : монографія / М. А. Нестелєєв. - Київ : Академвидав, 2013. - 256 с.
13 Радзикевич, Володимир. Українська література ХХ століття [Текст] : підручник для шк. молоді і самоосвіти. Праці Літературознавчої Комісії. Ч. 1 / В. Радзикевич. - Филаделфія : Америка, 1952. - 135 с.
14 Русов, Юрій Олександрович. Поезія визвольних змагань [Текст] / Ю. Русов. - Торонто : На варті, 1954. - 110 с.
15 Славутич, Яр. Модерна українська поезія. 1900-1950 [Текст] / Я. Славутич. - Philadelphia : Америка, 1950. - 71 с.
16 У століття смерти Тараса Шевченка [Текст] : доповіді / Наукове Товариство ім. Шевченка . - Филаделфія : Накладом Осередку праці НТШ, 1962. - 77 с.
17 Устиянович, Микола Леонтійович. Згадка за Мaркіяна Шашкевича во вічную Єго память [Текст] / М. Устиянович. - Вінніпеґ : [б.в.], 1968. - 22 с.
18 Франко-Ключко, Анна. Іван Франко і його родина [Текст] : спомини / А. Франко-Ключко. - Торонто : Ліґа визволення України, 1956. - 131 с.
19 Шах, Степан. о. Маркіян Шашкевич та Галицьке відродження [Текст] / С. Шах. - Париж ; Мюнхен : Вид-во УХР, 1961. - 229 с.
20 Шевченко [Текст] : Шевченківська конф. УВАН 1952. Річник І / Укр. Вільна Акад. Наук у США. - Нью-Йорк : [УВАН], 1952. - 32 с.
21 Юрчук, Олена Олександрівна. У тіні імперії. Українська література у світлі постколоніальної теорії [Текст] : монографія / О. О. Юрчук. - Київ : Академія, 2013. - 224 с.
Зарубіжна література [84(3)]
1 Палецкий, Борис Павлович. На чуждой планете [Текст] / Б. П. Палецкий. - Киев : Четверта хвиля, 2012. - 176 с.
Українська література [84(4УКР)]
1 Бернакевич, Леся Євстахівна. Жар-птиці гуртом не літають. Роман не лише для тих, хто співає [Текст] / Л. Є. Бернакевич ; худ. Ю. Підсадочний. - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 632 с.
2 Букраба, Елена. Ostrakon [Текст] : роман / Е. Букраба. - Киев : Академия, 2012. - 304 с.
3 Васильків, Йосип Степанович. Світлина однієї долі [Текст] : вірші, поеми / Й. С. Васильків. - Дніпропетровськ : Поліграфіст, 2002. - 48 с.
4 Веретенников, Віктор Олександрович. Гетьман [Текст] : кінороман / В. О. Веретенников. - Київ : Академвидав, 2013. - 224 с.
5 Кочерган, Михайло Петрович. Про час, про себе і людей [Текст] : спогади / М. П. Кочерган. - Київ : Академія, 2012. - 224 с.
6 Процюк, Степан Васильович. Чорне яблуко [Текст] : роман про Архипа Тесленка / С. В. Процюк. - Київ : Академвидав, 2013. - 192 с.
7 Романяк , Ніна Іванівна. Житейське море [Текст] : поезія і проза / Н. І. Романяк . - Львів : Фонд "Меценат", 2003. - 159 с.
8 Романяк , Ніна Іванівна. На грані [Текст] : поезія і проза / Н. І. Романяк . - Львів : Вид-полігр. від. ЛвЦНТЕІ [друк], 2001. - 136 с.
9 Сніжна, Христина. Сорочка Жебрака [Текст] : поезії / Х. Сніжна. - Львів : СПОЛОМ, 2007. - 128 с.
Декоративно-прикладне мистецтво [85.12]
1 Збірка вишивок Ігора Чмоли [Текст] / Фундація енциклопедії України (Торонто). - [Торонто] : [б.в.], 2012. - 220 с.
Живопис [85.14]
1 Волошин, Любов Василівна. Іванна Нижник-Винників. Рання творчість у Львові 1920-1930 роки [Текст] / Л. В. Волошин. - Львів : Афіша, 2013. - 132 с.
Релігія [86]
1 Ювілейний збірник матеріялів наукової конференції у 1000-ліття хрещення Руси-України [Текст] : доп. й матеріяли з резюме англ. або укр. мовою / ред.: П. Цимбалістий, С. Франклін, І. Музичка. - Рим ; Львів ; Лондон : [б.в.], 1988-2008. - 272 с.
Філософські науки [87]
1 Лузан, Анатолій Олександрович. Вступ до філософії [Текст] : навч. посіб. / А. О. Лузан. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 136 с.
Історія філософії [87.3]
1 Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи [Текст] : навч. посіб. / В. П. Андрущенко [та ін.] ; ред. Г. І. Волинка. - Київ : Каравела, 2011. - 368 с.
Етика [87.7]
1 Логіка [Текст] : словник-довідник / авт.-уклад. М. Г. Тофтул. - Київ : Академія, 2012. - 312 с.
2 Логіка для юристів (кредитно-модульний курс) [Текст] : навч. посіб. для спец. "Правознавство" / В. І. Цимбалюк [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2012. - 216 с.
Етика [87.7]
1 Хоружа, Людмила Леонідівна. Етичний розвиток педагога [Текст] : навч. посіб. / Л. Л. Хоружа. - Київ : Академвидав, 2012. - 208 с.
Психологія [88]
1 Долинська, Любов Василівна. Психологія конфлікту [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Долинська, Л. П. Матяш-Заяц. - Київ : Каравела, 2013. - 304 с.
2 Кабашнюк В.О. Психофізіологія [Текст] : навч. посіб. / В. О. Кабашнюк, В. К. Гаврилькевич. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 200 с.
Загальна психологія [88.3]
1 Бех, Іван Дмитрович. Особистість у просторі духовного розвитку [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Бех. - Київ : Академвидав, 2012. - 256 с.
2 Загальна психологія: практикум [Текст] : навч. посіб. / В. В. Волошина [та ін.]. - Київ : Каравела, 2013. - 280 с.
3 Москалець, Віктор Петрович. Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. / В. П. Москалець. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 262 с.
Психологія окремих видів діяльності. Галузева психологія [88.4]
Ложкін, Георгій Володимирович. Економічна психологія [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Ложкін, В. Л. Комаровська, Н. Ю. Воленюк. - Київ : Професіонал, 2008. - 464 с.
Соціальна психологія [88.5]
1 Ващенко, Ірина Володимирівна. Конфліктологія та теорія переговорів [Текст] : навч. посібник / І. В. Ващенко, М. І. Кляп. - Київ : Знання, 2013. - 407 с.
2 Психологія сім'ї [Текст] : навч. посіб. / В. М. Поліщук [та ін.] ; ред. В. М. Поліщук. - Суми : Університетська книга, 2009. - 282 с.